Kielich. Nowego Przymierza. WKościele istnieje wiele zgromadzeń ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA RODZINA KRWI CHRYSTUSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielich. Nowego Przymierza. WKościele istnieje wiele zgromadzeń ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA RODZINA KRWI CHRYSTUSA"

Transkrypt

1 MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 29, źdnk 2010 w RODZIA KRWI CHRYSTUSA. Fns Btn, C..S. WKś stnj w dń jn, któ ndł sę w óżn ks st Kśł. Różn bł tż pn pwstn: duspstsk, duw żwn spłństw. Zdn t bł łżn p ężn kbt, któ wł stnść wj psłś, któ ptf dtć, jk t dś nw, nk sów, ntptują j w kntkś sw dnn dśwdn kśł spłństw w śwt wk psłn Cstus. k t sw nstęp, tk b ł pstnć sę w ł Kś. I dpwd n nk sów, jn wjnsk, stł sę ddtw ł Kśł stł pstnn w s p- Osttn stn Rdn Kw Cstus. Fns Btn, C..S. 1 Adtk Kw Cstus s. Jnn Rubn, ASC 1 Sst Kw Cstus s. Mnn Bk, C..S. 5 Sst Msjnk Kw Cstus s. Wbu Busn, CS 7 Sst njdżsj Kw Cstus s. M Wtd, C..S. 9 Zdn Kw Cstus (C) s. Anb Muñ, CS 12 Św. M D Mtts, w śdku; d ó d wj w kunku dwtn d wskówk : M Mdn Gu Ln, M Ann Bunn, pt Fns fnn, Ts Wb ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA ASZA ZAŁOŻYCIELKA MARIA DE MATTIAS Św. M D Mtts żł w XIX wku w Włs (Vs, u. 4 ut 1805 ku,. 20 spn 1866 ku). Jj ż bł żw pkłd t, jk sukn dsn kptj ustntw w Mstu sn Cstus pwd d śwętś. Jk dk M bł nn śwdk butn bdn w s. Jnn Rubn, ASC Vs (Fsnn), jj stku dnn, d bd bjł wbudł p w wu dn. wn nk, wsną, Mę udł wunk nskn bnk, któ kpłn użł pds. Kd późnj ppsł j wjśnn, dpwdł, ż bnk bł sb Jus, któ ddł ns ż. T wdn pstł w pdśwdś M ptwł unt d jj psł wbów. d. st. 2

2 w d stn 1 Sptkn M św. Ksp d Buf, łż Msjn Kw Cstus, bł nw pus d M. Odkł, ż Kw Cstus bł łkwtą łśą dną d udkś. Wpłnł ją uu st łkwt sęś. pws M pp wbó łkwtj knskj. Rst ż M, spędn w w łś, ntun wpłwł t łębk dśwdn ku w wku 29 t M puśł Vs wjł d Aut (Fsnn), ł, dsbnn stk w Młść M d Jus, któ nd bsku kżdu ntw jj dnnś d tj w, pkstłł sę w żw pnn pśwęn sę Ju. bł śwd t, ż jst kn w Ukżwn Ztw - wstł Jus. Młść M d Jus, któ nd bsku kżdu ntw jj dnnś d tj w, pkstłł sę w żw pnn pśwęn sb Jusw ó. Tutj, d st kwł n ną, b jk nuk twł skłę d bdn dwąt. W Aut ku łżł Zdn Adtk Bskj Kw, dsj nn pd nwą Adtk Kw Cstus. Wkót kk łd kbt płął sę d nj łkw ddł sę Bu. Duwść Kw Cstus bł łówną nspją d sbst ż M d ż Zdn. M n sędł wsłku w p d jj d sąsdów. Bd t ł w tw: ubóstw tn, b, p, nfbt, ddj n, bk wwn jn, tp. Jj dnn wsłk ł n u nsn ężu t ptb pp pę són n pu dukj dwąt kbt w sk, kkj d łd kbt kbt ężn, tkż w nunu w kś. Z b t, ęst pdóż M, ężk p ndsttk bł żnw n jj już dktn dwu. Będą śwdą, ż jj dn dbją kń, dśn ptwwł n sptkn n. 2 s. Yun J C L, ASC (w śdku) pwdną Gąj Ln Kbt Ktk, kkj d sw współpwnk w Suu w K

3 w s. Su p, ASC, twsą npłnspwnu dku w Abn M D Mtts ł w R 20 spn 1866 ku. Sbk sł sę wść, ż ł Śwęt. WIZJA MARII RZEŻYWAA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Śwt, w któ żj, jst nustnn ps wstu, t d, nustnn n. L njłębs n wj M D Mtts n ż sę nć. Jst n dntn n wją Cstus, któ ddł On swj ł ż, pwją swą Kw n kżu, Dś 1550 Adtk Kw Cstus pdjuj wję M d udkś ł wsśwt w 26 kj. Cł ż Cstus Kw pn n kżu ówą bnnj łś B d kżd łwk ł stwn. jują Bżą łść pwją jj pnkć ns s płęb nsą łsną ję B. Kżd ns, dśwdją łś, dnść kć tą są łśą, któą tuj d. T dśwdn w pn ns AJOWSZE UBLIKACJE Rt W But D Bun, En Bsf wsn Td und Lbn, bskup Ewn Kut, C..S., Ott Mu V, Sbu Wdń, Duwść Kw Cstus, Enst Rn, C..S., T Mssn ss, Ctn, O, Sptut f t Bd f Cst, Enst Rn, C..S., T Mssn ss, Ctn, O, L Esptudd d Sn d Cst, Enst Rn, C..S., Edt Sn b, Bt, Kub, Św. Ksp d Buf, Apstł Kw Cstus, t 2, Bnn Cnt, C..S., płżł wdł J Stk, C..S., pwnj Cnnnt, I Snu d Cst n Bbb: Cnt d d d Cs, IV (vb-m), wd. Tu Vnt, C..S., Lb Edt Vtn, Wtkn, Jś jstś ntswn t pubkj, skntktuj sę Gnt. 3

4 w 4 d dn sę t nn d, jk tś d. Adtk Kw Cstus póbują bć wn nu M D Mtts. W w sptk śwk łnk VIVAT, nj pądwj, pstwłś sb kk pttów, któ sę pśwę: BROIĆ I TROSZCZYĆ SIĘ O. ZYCIE WE WSZYSTKICH JEGO ASEKTACH Jus psdł b pnść ż, ż w bftś d dn pę d ntunj ś. Ż udk dnść sb stją sę ęśj pstn jk db wędn. Ob tj bdj stj sę nsn pwdu bku tsk ną. Kw Cstus ww ns bś pśwę sb dpwdnś ts ż, t d jst n żn ub nsn. BROIĆ GODOŚCI KOBIETY W wu ęś śwt kbt są pstn s, włsnść, nkłd sę n n w nń. Kbt są nżn n n dj p ś, w nktó stuj, usą kwć ż b u pd nbpństw śą. IŚĆ I TOWARZYSZYĆ BIEDYM Bd n jst jdn nddnśą knną, jst tkż dpwją pdstww pw d pk dwtnj, dukj, skn, pżwn, włsn pądów, t. s dn jst nstudn usuwn wsk f bd pwn ą Kw Cstus, któ jst łśą. BYĆ AMBASADORAMI OJEDAIA Kw Cstus spw w udkś jdnść ww ns d b Jus ów n, ż d un są jdną dą d budwn śwt pkju spwdwś, n śwt su, pj stu. śwdk pjdnn, d twn n ęd óżn. wd t ww ns d dnn wkutuwś d płębn nsj wd óżndnś nj, ud jęków, któ stł jdn pp Kw Cstus. Różndnść jst ęst uwżn żn wwłuj n st. Jus ów n, ż d un są jdną dą d budwn śwt pkju spwdwś, n śwt su, pj stu. ADAĆ ZACZEIE CIERIEIU I ŚMIERCI s t Adtk Kw Cstus jst łębk knn sę w stu ś twwstn Jus (dóż Ż 22). Duwść Kw Cstus dj ądść btnę kż kutu, któ pżw tudnść w pjwnu nn pn ś ęst n nwt wć żdnj t wstś. Kw Cstus ppn n, ż jstś kn p B, stwn wwn d ż p Bżą łść. s ż jst nn ns bnść dłn w św są nbędn d budwn nn pądku śwt pt n łś, pjdnnu jdnś. są sją jst wć C - stus pwk kżdj f ł, tk b pwóć n tn pę - kn pądk, jk Cstus psdł ustnwć swją Kwą. (św. M D Mtts) ADCHODZA CE WYDARZEIE Głsą Dbą wnę pspktw Msjn Kw Cstus Wstt ędndw d ddn psłud łsn Słw pds kkj, sj pfn, kt j 2011 ku Mędndw Cntu Duwś Kw Cstus Sbu w Aust Węj nfj żn uskć u. B Fs, C..S.

5 SIOSTRY KRWI CHRYSTUSA M Ann Bunn kł sę w Bu w bd wsn wku stę sw ż spędł wżją tę łść w pękn, tudn, spsób. Wtują sę w jj bfę żn dkć nwk pst, kwk subtn łębk wdn. Zęł sę d jj ndn 1 pźdnk 1764 ku. Jj d, Ad Ebt bst, pwt swją pwsą ókę w skn dku w uktj ws Rknkn w kntn Stun, w Swj. Od njłds t M Ann pjwł nwkłą sdść, któ ktwł ł jj ż n, żł 71 t. nn, b spwć pjnść Bu, spwł, ż nustnn ówł tk ntnn Du, b wędu n włsn pśwęn. Mtn pk nd jj dną płąn jj tską bdn, któ pd d dw du w Bbb, późnj d wót ku Lwnb, ukwł łębę jnś jj ntu. T włśn nustnn dwn, któ twł p ł jj ż pwdł stk żłbnków n psję żłbną Mtk Bunn, któ ąnęł sę d Zku św. M w Sns w n dń 15 stn 1836 ku. s. Mnn Bk, C..S. d w wku d t d snstu t. Jk stn tk, M Ann sunn ddwł sę dukj sw t snów dwó ók, pnją ndwdun ptb pwnją wsp. Zn jj njłds dk puśł du ł już sśćdsąt sść t. Wtd t M Ann upądkwł swj spw, spdł nuść w Bbb skł swą ężną óką, Ann Mą Fu. Wdwłb sę, ż M Ann ł utk wśnąć sę d wnś, Du ł nn pn d tj dwżnj swjskj kbt. spkjn du M Ann spwł, ż wusł n pkę d snktuu M w Ensdn. T pątn pdóż dbwn d su d su bł pk d dus M Ann. T włśn pk, dbt w bd późn już wku d Ensdn pwdł Mę Annę d Zku Lwnb, d płął sę d sw sn, kpłn,. Fns DSs Bun - n, w d, któ w kńu stł sę łżn psnj dn Sóst Kw Cstus. Osttn t t ż bł pnknęt łdn pwdn t kbt, któ pł swą słę n jj ków, utntnj ntu jj sdj bnś. ądją sę żu M Ann Bunn nsuw sę fksj nnu duwś Kw Cstus. W sw njłębs nnu duwść Kw Cstus jst pżjąą łśą, słą żwą, któ stuj nsą dtwą ddj wu ns psłu. Jst K w Wdn bf M Ann ptwdją jj sdą ntuę. Kd ł dwnś t ętn puśł bpn snn du dnn b twsć swnj pn s Bunn. sdnstu t nsktnj służb, M Ann kł sę wsł ąż Jn Bunn, njsts sn swj pdwn. Młżnkw st sę d sóstk d. Sutk nął s, d ók, Ann M, ł n ukńł dw tk. Ctdstdwętn M Ann pwł sw ęż. Bł j jdną pkunką pds sśsęnj wnsjąj b. Owdwł, pjęł n sb dpwdnść wwn pę sw sn s. n Wf, nuk w Iut Cnptn Cn w O, nspuj njłds sw nwkł st nun 5

6 w źódł żdjnj wd, któ w sę n nsą ję B, sb dun n ns ł stwn. Znun sę w Eustnj dj Kw Cstus pdtuj w ns, któ uwżw ns n t njnjs, któ pdążją n n d ż. Dst Jus w wkj b ptbują bn n dń pśód ns, t śwdść uwstn fę Ułwn, któ pł sttną kpę swj Kw, b wss ż, j w bftś. Duwść Kw Cstus wbud njłębs pnn nsj kbś, b dć dwć ż. Dś, 175 t p t, jk M Ann ubł tę ę,, kbt nwjąą słę ns ż: nn dkupńą łśą B knn w dtw Eustnj,, Sst Kw Cstus łs Bżą łść będąą żdjną jdnjąą bnśą w ns pdn św. są psją jst dnjdwn w Kw Jus łębkj studn, któj kżd dn p źwjąą wdę ż, b bć sbś pkpn, b dęk tu ó sę dć tą żdjną wdą pną. Ubd wąż njdują dę d ns dów Bbb ków Lwnb, jk ż sukją njdują dw ns współsn kstów. p ns bwąn d b żdjną Odnw ż w uskn tws kuu żu snująu sę n kwęd wnś wss dśwdją ppłwu ż, któ p u w k pn pp nsą bnść. s Mtk Z dd spkjnj dęk nsj jsn kśnj p śwdj n jj dób ntun. T, d wd śwt pdn pą, łd, nnwśą, żądą, nduż włd, kęsk ntun nn nsą wdn, dpwd tk, jk ns pn ns jn kb nstnkt b kć nć ż. Odkupń łść Jus pusuj w ns tknk, kd nustnn uw n dtw łsą tę łść w ns pdn św. Znspwn tą swjską sną k btą, któj ż pkł łńu nkńą sę dpwd n ntnn Du Śwęt, dęk któ st njdwł spsb wn dwn Kw Cstus,, współsn nstępn M Ann w dwudst pws wku jstś tk s nstu dn w t s Duu, suk ją nw dó ż jj jnśą. 6 s. An Hs p kntw w spżn, Dtn Ct S Svs (ktk służb spłn w Dtn), Dtn, O ddn n włsnść Bu, któ jstś jj psną dną, dwd łść tj dwżnj kbt. Żj duwśą Kw Cstus, któ ddj, ubn n nw, t wspktw dwn nsj dwętnstwnj Złżk. Kł n B b wtnn, pnwż ułwł B bwunkw w ud, któ ż n dń stkł sę jj ż. M, kbt, któ wnj, ż jstś nsn du M Ann, wż nsą duwść w włnu sjn, któ węź ddj bnśą twó wd npw ptbują. Śdk pnężn Fundusu M Ann Bunn fują pkźn fnnsw wsp d t, któ pną ppwć bt ub. Jk ż pn żć bnśą Eu - stną njduj nn spsb n dnwn ż. p ns psłu wbud ż w wkstwn kbt w pżn nt. Głs ż nfbt bdn. dtuj ż w t, któ pą psn, jnn duw. M Ann Bunn bł dną kbtą Ewn. Jk ók, sst, żn tk ukł, ż bł węj wt nż dnn pł. łżł ękę d kąd, swój p d wn. Wąnęł dłń d ub pstł sw n d ptbują. M t, ż bł wdwą stną tką, jj półsk bł sut stwn, d twł ust wpłwł n s ądść psn. Jj d dsł wł ją. Mtk stn jj włsn tk ujł ją pbną w słę dnść. Wóżnł sę spśód wsstk kbt. Jk Złżk wbł p n upwę, sw sków psdł wnnę. Csł sę suks sw dłń, jj p pstł jsn. Jst dną kbtą Kw Cstus, któj dł wą ją, d nd kntnuuj dbą pę w nb, któą pęł tu, n pę, któ jst kntnuwn dś w jnj, żdjnj bnś Sóst Kw Cstus.

7 Sst Msjnk Kw Cstus t sd t b (ód sę puj) ukują knn w Ewn, tkż nw jką pt Fns fnn ( ) ndł sst. Mł n nźć pkłd słę w njdżsj Kw Jus. Oddn tj Kw w tj nw jst ówn ddtw, jk dn. ASZE KORZEIE Kżd dn swją wjątkwą stę, któ ddj du łż ub fundt tż dn. Kżd n swój t. Sst Msjnk Kw Cstus tł bt nn ddtw d pt Fns fnn, któ Bó ukstłtwł n ddn kpłn tpstę, nstudn sjn łż. Udn w 1825 ku w Lnn, Vb w Aust, Wndn fnn studwł w dw Bxn. W 1850 ku tł śwęn kpłńsk p dwęć t służł jk kpłn w pf. Zstł psłn d Sóst jk spwdnk, tkż kpn węnn. Z pwdów dwtn p t b ptwć sę d ś, w wku 38 t wstąpł d knu tpstów w Mwd w, d pbł ę j Fns. J płżn wsł późnj d Bśn, d łżł kst Tpstów Mstn. W 1882 ku łżł kst Tpstów w pbżu Dubnu, Af łudnwj. Bł t kst M-Ann-H ub Mnn. W 1885 ku j Fns, pt Mn n łżł Zdn Sóst Msjnk Kw Cstus. Sst ęł w Ktn w w 1889 ku. Bł t js ćwn fj nw pwłń. ątk t dn bł tudn pwdu kutukpfu w. Z dą sw łż Sst pnsł sę d Hdn-nnnn w Hnd, w 1903 ku d A- Rxt w Hnd. w kst stł nwn Msskst H Bd. W pu 1907 ku s. M. u Eunds stł jdnłśn wbn n pwsą tkę nną dn pw knnn. Jspn Eunds, us. Wbu Busn, CS W JAKI SOSÓB WYRAŻAMY DUCHOWOŚĆ dn w Sdn w w KRWI CHRYSTUSA? 1865 ku, wstąpł d dn Sóst Msjnk w 1886 ku. Śwdn dkupjąj łś Zżn du Złż jst Cstus njduj sę w s uwżn współłżkę dn. Jj tktt Wwnętn Cstus. Esnją ns ż su b Sstą Msjnką Kw duu t Sóst Msjnk jn jst sptkn sę Kw Cstus npsn w 1908 Cstus w stu J ku n tk dwd du ś twwstn, któ Złż, tkż łkw pwd d wąż płębjąj sę pdsuwuj j nun jdnś ż łś B. duw, któ uwstnł sę w j żu dnn. W ku 1887 pt Fns tk wł swą wję Cwn Sóst [tk ppun nwn Sst wędu n wn stój]: sst ją ć Kw Cstus wną ż śwt. Inn słw, jk kbt Mstu sn ł żć ż pn wu. s duwść Kw Cstus knntuj sę wkół bj Eust. Tn fkt us bć wźn nk ns ż dnn. łt Eust pns tsk ptb Kśł ł śwt. Adj Eustn jst ównż js pnwn nsj duwś. Ż Sóst Msjnk jst śwdtw dkupjąj łś Cstus K w 7

8 w łs Sóst Msjnk Kw Cstus ns wunk stją Bnk. Obuj Bnk Bż, stją w twś b dpwdć n Bż wwn, k stnd węstw. Sbuj n łkwtą, dbwn pśwęjąą sę łść Jus Cstus, któ ż, pn, ść twwstn łsą ną łść B węd ns. Duwść Kw Cstus kłd tn sę nd Mstu sn śwdn dkupjąj łś B ąnętj nd wsstk udź. On t pdążn pkłd Jus, któ łść pddł sę Bżj w. On tż twść d nsn sw kż pn nn w nsnu kż, pują nd pjdnn w ł św, snują d ż łsą nw ż w Jus Cstus, tk b bć udź pn n współu sdnś. M kć pnn dun dkwć n bwą Kw Cstus. w b bw pn B stł sę wdn nn; - d ptb b wn ż Ewną wpwdł pbn pjdnn, d ptb nźć wąn n pkju, spwdwś kwst śdwsk ntun, són t, d kbt d ptbują tsk; -d nd ptb p d wspónt śjńsk p t, b stł sę n, nżn sjn. Śwdść ns sbst dkupn, tkż dkupn łj nsj wspónt pn ns Jstś twt n nją sę stuj, tk bś ł nwć ns dłn pstsk. Jstś tw d wjś w d ędjn. Sóną uwę pśwę kbt d, któ bd jst t węks węks jst żn d ż, np. jś d bję, wkstwn, HIV/ AIDS, tp. Anżuj sę w kój Spwdwść, spw bn śdwskw, ówn n p kn, jk ónśwtw. 8 s Śwęt jst pdstwą ns ż. Z pkłd tt bndktńsk ód sę puj O t Lb pn b ł ns ż bł nustnn uwbn B. Kw Cstus ns d, ns ę, ns dn us ns w ntu Mstu sn. Ww ns bś bł kbt Ż, kbt Eust, kbt jdnn, kbt ddn Bżu pwdnu. Kw Cstus ww ns bś bł pkn, któ pśwęą sę b usłsć dpwdć n Cstusw pnę bą w ns św, któ ś ns bś dwżł sę n nżw (Mtk u). ASZA TOŻSAMOŚĆ I MISJA TO B dśą dw ą łsć bwą łść B t: - d Cstus J Ewn js n są nn; - d psłu n spłństw, dukj duspststw Sst są wwn b bć pkn ddn słunu wpłnnu Cstusw nę w św bś pdjwł ns dn sjn pwł kutuę ż. Jk łnkw wkutuw dn pn: - wnć sunk d dnś kżdj sb, són d bdn pśdwn; - słsć wwn d du w ns wspónt; - pnwć ns pstw sjn pnąć służb w pk; - bć twt n nw wwn dwżją sę ć kwć; - bć twt stn; Ab ns dn bł st wsłuuj sę w ptb su. Żj Ewną słu jj d, t d pd ps nkutuj. Zwuj dsną twść d nsn sj. T, ż jstś wwn d wspónt ędndwj, stw pd n wwn bś nustnn bł śwdk kun ęd ud kutu w Af, Aj, Eup, A ółnnj On. Jk łnkw dn sjnk sdn wpłnn nsj sj jst śwdn dkupjąj łś Cstus; w tj służb Sst Msjnk twją już d 125 t. Cł ż Jus n ł jdn jdn : b dć ud w łś Bżj. Jst t ównż ndędn dłń sjnk CS.

9 SIOSTRY RZEAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA Tt nsj tnj Kptuł Gnnj bł sł HISTORIA SIĘ ROZWIJA: dą- żj śżką, któ dpwdł ns tu, d t jstś (Fp 3, 16). tą n t k jstś dsj, Sst Kw Cstus, dłś sb spwę t, jk ns st wj sę w śwt t, któ b tu pd n. Tk jk n, tuj dę ką w w. śód t, któ s pd n są łd kbt Bdn w, któ pbł d Stnb w Swj 8 wśn 1845 ku, b żć ż dtw pśwęn. Z - skł npw kśł św. Ann, w jsu d kdś bł spd twn, ł pśwęć swj ż wndją pp nustnną dję. łął j wspón pnn kntpwn tjn Bżj łś p Kw C - stus. Z dn dł sę w kś, w n ś kęł p kn sw kstu wptn w wną pkę w kś św. Ann. I s dj kńł sę dtwą: dwn Oj, fuj C njdżsą Kw Jus Cstus n pbłn ns, ptb ł Kśł. Ts Wb, łd k, jst n jk ns łżk. s. M Wtd, C..S. Sk żj tjną psną pn ś Cstus, J twwstn jst snją ns jststw wbów w żu. Już jk dk, uwżł Kw C stus nk Bżj łś. Kżd sb jst nn, wł późnj, tk nn jk nną jst Kw Cstus. Zł w wku dwudstu sśu t służą n p t t jk tk płżn nsj wjjąj sę wspóndtk, k wjżdżł d Swj, d pst kśł św. Ann wspł w pnnu nn nwj wspónt. W dd d Stnb,. Rfus tł sę b uskć dę d Msjn Kw Cstus w D An kł C, p M Stn kł Bs knnków bndktńsk d sj n Ensdn. Ot skąd sę węł Już jk dk, uwżł, ż kżd sb jst nn, tk nn jk nną jst Kw Cstus. t. Tką jk bł npwdę, wpłnł swą żwą sję łk pst twsą nsj wspón w pws kk jj pdóż. d pwdntw j K Rfus, kpłn Bdn w, Sst psukwł swj duwś, któ błb pwwą d snąj wąż skuj płudnw -. Rfus ntknął sę n duwść Kw Cstus pdł sę swą duwśą w knn, w t Mdną Wb, któ ł bć nsą łżką. Jk ż nk kst n ł pjwć nw kndns pwąn wspónt Kw Cstus. Wść ądu w kńu usł nwpwstłą wspóntę d łżn du w Otts w Aj Fnuskj. nsą sę d Gutw w służłś nują łd dwęt ws - wją st tun łąą t psłu kntpją. słuę tę spwuj d dś. W 1870 ku pws up Sóst pbł d B w stn Ins. Rst dn ł pbć t w ąu t t. Gd ndsdł s ppwdk kk Sóst pstnwł stć w B wć pnżnść d Msjn Kw Cstus, jk Adtk Kw Cstus dn M d Mtts. d pwdntw tk Auust Vk nn Sst, któ n bł w stn kptwć wunków bskup n pstn w dj Ins, pnsł sę d O Fn w stn K w 9

10 w Sst njdżsj Kw Cstus nd wswją st tun, jst t jdn pws psłu wspónt 10 Mssu kntnuwł swą pdóż jk Sst Kw C - stus. w t pws psłu nsj wspónt knntwł sę n dukj stu sknj. Ru tun, któ wósł w pwsj płw dwudst wku, sn wpłnął n nsą duwść. Rt ku kśn nł swój ddźwęk w u stu. Akt - wn ustntw w tu bł pdstwą, n któj wnęł sę ns duwść. A sk żj tjną psną pn, ś twwstn C - stus, t jst n snją ns jststw wbów w żu. Sbó Wtkńsk II wół nsą uwę n nw ptb ns psłu stł sn n pę w pf, psłuę w kp sptn, psłuę w węn, psłuę w skupn, kwntw duw pdntw, dukję kbt d, służbę nt ub, tkż pkę nd sb sts. Dś sts służą dtwną bnśą są wdn śwdk ns kn kntpjn nn nżwn sę w Kś św. dóżują wspón jk wspónt, stłś sn w óżn ęś śwt p ttu są sją jst t pjdnn, kdś nwn pbłn. Stnów Zjdnn, b bć jdnjąą bnśą Cstus w św. W 1939 ku, n psn bskup Fnnd, wsłłś Sst b łżł nską skłę w Hsnk, w kńu pjwłś sę w Tp. W 1957 ku Sst bł n sj w u, w 1959 w Bw. d służ n Śdkw Zd, Sst służą tkż n tn ąnęt n półn ż d Ask, n płudn ż d w Mksku n wsód d Zdnj Wn. Mów ns, któ jst jdnją bnść Cstus w św Kś. są sją jst t pjdnn, kdś nwn pbłn. W ns Knsttuj t, ż: wn nsu ddtwu knn w dtw, pn wpłnć nsą sję pjdnn pp Kw Jus, któ wąż jdn ł stwn B. Tk jk ns pws

11 Sst, w, ż jstś psłn b kntnuwć bw dł Cstus w św. Jstś psłn b bć nk J łś uwbn B nk j służb łś d nn. ds nsj tnj Kp tuł Gnnj ptwdłś n nw t pnn b bć jdnjąą bnśą Cstus, jkj dsj tk bd ptb w ns Kś św. n żć d t, któ są ubd w óżnk spsób, wspją kknę w Af, twją ntu duwś Kw Cstus w sąsdtw, d b ntów wąż śn d ubóstw jst bd bn, współpują w kunku sstw n nją ądwą Spwd wś Gbnj (GO). sukuj tk spsbów dstbuj sbów ntun tsk stwn, któ pwłb db wspón. s d st, d wt śżkę ką w w, ufją Bu, któ dł ns jk wspóntę dwn tu upłn d ndj. bn V Ts (d n Ts Wb) stj sę js pk d ns Sóst nn snk. W, ż współpują nn, són ężn kbt, któ duwść jst knn w Kw Cstus, jst sdną kwstą d nsj sj pjdnn. Jstś bn w stuj, d pjdnn jst bd ptbn w kwst wąn pwsną pką dwtną, ją w Stn Zjdn n, pą wjną, pją współsn K - śł. n bć jdnjąą bnśą Cstus w t wsstk, n kżd dn. Zdj sb spwę, ż wsstk ns pn kunk jk sb wnłś pds Kptuł n wntują wjn sę nsj psłś. nj jdnk,nd wt śżkę ką w w, ufją Bu, któ dł ns jk wspóntę dwn tu upłn d ndj. Idą tą dą pn żć w jdnś t, sę kdś stn t, jk Du będ ns pwdł npód. Tt nsj Kptuł jst n w ns żu. s st wj sę. Id npód dą, któ dpwdł ns tu, d t jstś. K w Sst pną bć jdnjąą bnśą Cstus w t wsstk, kżd ns n kżd dn 11

12 w ZGROMADZEIE KRWI CHRYSTUSA (CHILE) M Mdn Gu Ln udł sę w Snt, w C 20 stn 1846 ku. Jj d, Cxt Gu Vs Jv Ln Mx, dd ją Bu pds tu śwęt nd jj ę M Ds. Wsł n n wjnkę sn kt dtnj. Bł łę- s. Anb Muñ, CS Ksp, pstł Msjn Kw Cstus. T wk ddn d ż d Ak njduj dbą bę w tj knn Zdn Db st, M Mdn, któ łżł wstąpn d nw Z - dn. 1 p p pws łżł bt nw dn. W 1903 ku npsł Knsttuj, któ kśją dn pstsk Zdn, nw: dukję pkę dwtną. śód wżn p njduj sę budw kśł pśwęn Kw Cstus, któ stuktu wstój dwdją żwą łść d Jus w tjn J Kw. wsą pą pstską Sóst bł łżn skł d dwąt, któ skupł sę n wnj ktj dn. Mtk Md - n bł pnką w C twą knkę pstną d kbt, w któj ł uskć p ównż sst knn pą n dwś psn. Mtk Mdn łżł ównż Btw Kw Cstus. nęł b ężźn ustnć w t d, jdnkż St Apstsk n dł sę n t. Zt, Mtk Mdn kntnuwł dł tk kbt. 12 Kśół pw. Kw Cstus w Snt, d stł pwn łżk wspónt bk wąą śjnką psdjąą wspnł t n duw. W 1866 ku wstąpł d Z - dn Db st w 1868 ku łżł swj pws śub. Od tj w bł sstą M M - dną d Jus. uł dsttn ż ddł sę żu w wspón, dtw p pstskj. 8 j 1886 ku Abskup st Snt, bp Jqun Ln Gnds nwł ją ndą Twstw us, nn pd nwą Bt f Snt An. d jj pwdntw Twstw ustnwn knnn dn jn. ątk Zdn w C sw źódł w duwś św. nwą wspóntę. 2 pźdnk 1887 ku uskł pbtę knnną d nw Zdn Msjnk Kw Cstus, jdnśn wują dn B - t. ws sst tł swj bt 7 stpd t s ku. 2 w 1890 ku Mtk Mdn dstąpł stu sją sę dw Mtk Mdn wwnętn pdł w Zdnu dpwdł ją d łżn pśb djś Zdn, któ dknł sę 5 pźdnk 1906 ku. d skł w pbżu Du Głó - wn, d twsł jj służą. Zł n tk s 24 spn 1907 ku. W 1966 ku, dęk Sbw Wt - kńsku II, Zdn pnw- wsą pą pstską Sóst bł łżn skł d dwąt, któ skupł sę n wnj ktj dn.

13 n dkł Mtkę Mdnę jk j łżkę. Zstł pwn w kś Kw Cstus. ŻYJA C DUCHOWOŚCIA DZISIAJ Jk Zdn wż nsą duwść Kw Cstus w t w: kntpjn, fn pstsk. WYMIAR KOTEMLACYJY W ntu t wu nsj duwś njduj sę Eust, tu ął dtj s Śwęt, ps jów Kśł, dtw włsn Zdn stn bnść Kw Cstus w pąj udkś. WYMIAR OFIARY Tn w nsj duwść njduj dwdn w nustnn fwwnu ż w djuj ptb śwt, któ pn ns d nun j nęd pn w ku Kw Cstus. j dś, ndj nn. Kżd sóst us bć żw k, dn d ż sw włsn tsk, pnd wsk tudnś pdą d t, któ st pwn nsj służb d któ s fuj sb. djuj ptb śwt, któ pn ns d nun j nęd pn w ku Kw Cstus. WYMIAR AOSTOLSKI Jstś twt n dtwn nków su. s pstt pśwęn dukj, dwu sj nun jst w łś, pśwęnu, pst sdś. Cstus, ntu ns wspónt, n jst w płn pnn jś n dd d sbst sptkn Ułwn. Znk, któ żn bć n ns b, s, n, kż kp kw ją swj nn tk wtd, d ż dć sę ns dśw - dn dśą w w śwt. K w s. Rqu pds ssj tputnj w Du d sób sts w Vn d M, C 13

14 w Tk jk n sę śwt, tk Kśół us sę dnwć, ns Zdn us ddć nw pwt. W kżd spk ns pstt jst służbą w łś, nśdują pkłd Jus, któ dkupł ns dęk łś pwją swą Kw. ASZA MISJA DZIŚ Sst ns Zdn pżwją swą sję n wó Cstus, któ jn fwł sb n kżu twł n żwść ż w płn w. d wsstk bn ż, jk ż w w Ztw wstł Cstus. Żją w wspón pkuj, ż jdnść jst żw p n óżn. ktkuj sdnść łść bźn, són d d nn tk w pą Cstus, któ np - tk n nsj dd. stswuj sę d ptb sów. pn psłś ns Z dn, dn nsą stę, w n puj nd wją psłś. Tk jk n sę śwt, tk Kśół us sę dnwć, ns Zdn us ddć nw pwt n węksą włę Bżą d db ns b sóst. żw nsą sję w pst dukj, dw sj w C Kub. Jstś śwdk duwś Kw Cstus w nstępują js: p pstt dukjn jst- ś w Snt, Rnu, - u unqu, C. p psłuę pk dwtnj jstś w Kn stnj d kbt w Snt w D Opk d sts kbt w Vñ M unt At, C. p dłnść sjną jstś w Iququ (pwsn ), Mun (w pf w skł ntnt) w C, Kub. Duwść Kw Jus jst d - w dn łś B węd ud. ż żć ns pstt n śwdą twwstnu Cstus. U s - ją nwę nsj duwś Kw n ns bn b n sb wką dpwdnść. Jst t jk pękn dn, któ spw, ż n nsj Złżk stj sę dn n dń bdj n. Zt dsknłść dus n p jdn n nnu wk, j n dkłdn wpłnnu Bżj w. 14 Rdn Kw Cstus njduj pk wnn w Eust

15 d stn 1 stn d db Kśł spłństw. W tt s nktó łż st sę són nk w Kś. Z t pwdu s nn sb stł pąnęt p t ntuję, ntptują n nw ują śwtł n nw nk sów, jk ż Cstus nustnn dj nw nk swu Kśłw. Zt tu Fnsk, Dnk, In, Jn Bsk, An M, Wnnt u Ms d M, tkż nn, ndł sę t nw dn. K w njs wdn K stł pśwęn Rdn Kw Cstus. Jk pwstł dn Kw Cstus? C wwd sę d jdnj sb, któ wdł jk pąnąć nn d swj d b su? W t ppdku dpwdłb n. W Kś stnj wk óżndnść nsttutów pd nwą Kw Cstus. Węks ęść t dń t dn żńsk; w tż t nsttut ż nn, js nn są kntpjn. któ n ndł sę w Kś ktk, nn pęł sw stnn w kśł fwn ub tdj nkńsk. Insttut t n ndł sę wj tu jdn pws łż, któ wdł jk pąnąć późnj nn łż. dł sę n j służb psłuwn w Kś, stł bwn dkupn w ł dj udk dęk bwjąj dkupjąj Kw Cstus. Js kk t tu ęd t nsttut n bł żdn kntktu, pnjnj kntkt tn stnł ęd nsttut t s nu. W Eup Msjn kn- n dskusjn pds Knwkj Kw Cstus w St. Lus, Mssu, w pu tktw sę Adtk Kw Cstus; w Stn Zjdnn Sst Kw Cstus O Fn ub Dtn, w C sst Zdn Msjnk Kw Cstus. Cłb tutj pwłć swj sbst dśwdn, kd bł w Tnn ówł, ż jst Msjn Kw Cstus, ud ś ns, jk ęsk dł Msjnk Kw Cstus. wdł n bw swą sję w Tnn st t pd ns pb. wt n wdł, ż tk dn stnj! W jk spsób ndł sę Rdn Kw Cstus? Mśę, ż stł sę t wtd, d ns Zdn pnęł t, nw dnwn duwś Kw Cstus. Jst t dnwn, bw bdn bbjn, spłn duw nn Kw Cstus w żu śjnn, któ nł sę w współsn spłństw us żć w swj Rdn Kw Cstus n pęł sw stnn d jdnj sb. W Kś stnj w nsttuj pd nwą Kw Cstus. wjątkwj stuj żwj, stł ppwdn n tk p ns Zdn, p ud t wsstk dń, któ ją w nw Kw Cstus. Fktn, pws bdn stł pjęt p óżn dn Kw Cstus. Od t pęł sę wjn pnwn ps dn sę wk btw, któ ns jdn duwśą Kw Cstus. W t wdnu K óżn nsttut pśwęn Kw Cstus ówą s sb, sw łż swj st, wju współsnj wstś. Onn wnkją bjętś K n pwł n ukn wsstk dń Kw Cstus. Cłb tutj wspnć Zdn Sóst Kw Cstus Mn w Włs, Cók Młś Kw Cstus, Cók M tdj utńskj. I łżk, tk Bs Snk, pnęł dć kbt b żł łśą d B w ubóstw, dwtw kntpj knn w duwś Kw Cstus w duu bbjn kunu. W kńu, łb wspnć Twstw Kw Cstus Bun Abb tdj nkńskj. W t jn nsttut wu śwk tw ęść tj 15

16 w dn. Ot nw pękn wstść, w nków sów. Kw Cstus, źódł ż kżdj sb, któ jst dn kżdj kp tj Kw, jst łs wwją óżn sb, w óżn kntkst óżn st d kłdn nsttutów, któ błb łkw ddn sb udkj w sj kntpj, b n nw stwć śwt spwdwś pądku, łżn n pjdnnu. Ot Kw pjdnn (K 1, 20-23), któ stw n nw łą udkść ł wsśwt. Ot pśwęn wsstk, któ dn t tk bd pn d wę ksj psj współp n ws stk p, són n p nn, ws w w sw wjątkw tu sj, w służb łu Kś łw t wsstk, któ C stus pstwł bk ns b js bdj sć swj kówn. A tkż b ł udkść stł bjęt służbą duspstską du wą. Jk t db, ż t pnw n ą sę bdj n t js, d kbt ężźn dd sę n służbę Kw Cstus. ASI AUTORZY s. Jnn Rubn, ASC, jst łnk nkjęn nu Adtk Kw Cstus. djuj kk óżn psłu w t n jst tkż łnk up Mędndw Cntu Duwś Kw Cstus w Sbuu. s. Mnn Bk, C..S., jst błą pwdnąą Sóst Kw Cstus w Dtn, O. Obn puj jk wkłdw, pwdą wstt dn skupn pt n ś Śwęt. s. M Wtd, C..S., jst dkt du skupn, knsutnt kwnk duw. Jst błą płżną nną Sóst njdżsj Kw Cstus w O Fn, Mssu błą pwdnąą Zwąku Knfnjn Kbt Knskwn w Stn Zjdnn. s. Wbu Busn, CS, służ jk łówn sktk sw Zdn w R. sd dśwdn w psłud w Hspn, Swj, Kn Tnn, tkż pwł w śdku pwłń fj. M ównż dśwdn w nunu wkłdnu. s. Anb Muñ, CS, psd sk dśwdn n pu dukj jst bn dkt skł sw Zdn, skł św. C w Snt, C. Opó płnn funkj dktk nu tkż w sk śdnj. stępn wdn: Kwń 2011 Cdn Jn Mn K w Wdw: Z d Gnn CS V d t Adtn, R ITALIA ntd b Stf Csn - It wb st: ttp://www.ssn-pusbd. 16

Kielich HOMILIA NA MSZY S W. DZIĘKCZYNNEJ ZA KANONIZACJĘ

Kielich HOMILIA NA MSZY S W. DZIĘKCZYNNEJ ZA KANONIZACJĘ Obdą Són Mnt B Fs, C..S. K MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 15, źdnk 2003 w Od sttn wdn K ś żnść bdn dwó són kj: wn nw Wktu w Ind 19 ut knnję św. M d Mtts 18 j w R. Dw jkż dnn wdn, b są pną wkj dś ustś. Z wędu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Kielich. Nowego Przymierza. Trzy obrazy symbolizują duchowość. Temat sprawiedliwości, pokoju i. Zmotywowani Krwia Chrystusa

Kielich. Nowego Przymierza. Trzy obrazy symbolizują duchowość. Temat sprawiedliwości, pokoju i. Zmotywowani Krwia Chrystusa RZEAJDROŻSZA KREW ŹRÓDLEM JIC. F. Fns Btn, C..S. K MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 28, Spń 2010 w Tt spwdwś, pkju jdnś stwn (JIC) stj sę bdj ktun, pnwż w dń jn sjn uwż tę spwę w swj psłud nj spwę pdstwwą. T s

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY PROROCZYMI MISJONARZAMI DLA ODNOWIENIA KOŚCIOŁA I POJEDNANIA ŚWIATA

JESTEŚMY PROROCZYMI MISJONARZAMI DLA ODNOWIENIA KOŚCIOŁA I POJEDNANIA ŚWIATA Wj Mn W dnbk, C..S. K 38, Kwń 2015 I wję pt Du n wsk ł, sn ws ók ws pkć będą, st ws będą śn, łdń ws będą wdn (J3,1) Bć ż jst st, b ć wj, nd n! T n wb Rd Gnnj Gn - ł Zdn bł njwżnjs wdn w s Zbn Gn - n w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Kielich. Nowego Przymierza. Wtym roku obchodzimy dwusetną. Kardynał Stanisław Dziwisz, długoletni. Osoby świeckie i zakonne we wspólnocie

Kielich. Nowego Przymierza. Wtym roku obchodzimy dwusetną. Kardynał Stanisław Dziwisz, długoletni. Osoby świeckie i zakonne we wspólnocie K MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 25, źdnk 2008 Osb śwk knn kść knn bpón Fns Btn, C..S. Wt ku bd dwustną nę łżn Abtw Kw Cstus. D wu ns łnków wdn t ż n n nć, ppn n n wżnj wstś: stś płn wkn w wspón, w któj są n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Kielich. Wizja formacji wedlug slugi Bożego Jana Merliniego

Kielich. Wizja formacji wedlug slugi Bożego Jana Merliniego JA MERLII: wst w Bż K MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 30, Kwń 2011 w. Fns Btn, C..S. Jn Mn bł njwbtnjs współpwnk św. Ksp, któ kntnuwł j dł. Jk w psdł! wkł ówć wt pd kn sw ż. J n tk kótk ż tł sę d sttn tn wdń

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Nowego Przymierza. Jakiej tożsamości i duchowości chr - Wtym roku przypada pięćdziesiąta

Nowego Przymierza. Jakiej tożsamości i duchowości chr - Wtym roku przypada pięćdziesiąta Wstę p: MERLA III ks. Fns Btn, C..S. Wt ku ppd pęćdsąt n tw bd Sbu Wtkńsk II. Sbó tn unł pdstwwą ę ktu w Kś. Dkunt Lun Gntu (pt n. 30-40) ptwd bwąk pstsk pnwn psłu tów sób śwk tk, b w płn ł n wpłnć swją

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu.

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu. S, Dę ą RMI L LLC. Dę ś ąń h ś, ż Pń ą ż ł, P. Pł 1996 f RMI L LCC ł ą hę N:YVO4 ó Pń ą. P ó, ó ą h ś, ż ż ć óż Pń ą. N f ó ż bł ą. If ą,, ń ęś ą ę. Jż ą Pń, b hę. P, f b. E: @. Ph: 303 664 9000 RMI L

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Nowego Przymierza. Wpierwszej rezolucji Końcowego. Nauczanie Kościola o misji WSPÓLNY JĘZYK MISJI MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA

Nowego Przymierza. Wpierwszej rezolucji Końcowego. Nauczanie Kościola o misji WSPÓLNY JĘZYK MISJI MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA WSÓLY JĘZYK MISJI. F. Fns Btn, C..S. Wpwsj uj Kńw Dkuntu Zdn Oón w 2004 ku ustn ust, ż: Mdt Główn Rd Główn p knsutj Główn łżn ust pn d sj, w któ są wt: 1) ps pbżn sę d pwsnj t sjnj; 2) pn d dn, d nstępn

Bardziej szczegółowo

podstawowej wagi. Z tego powodu

podstawowej wagi. Z tego powodu K MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 32, Kwń 2012 w Fj stł. Fns Btn, C..S. Tt nnjs wdn K - jst fj stł ns łnków. Oón p f jn ns Zdn kłd nsk n ptbę użtnść tjż fj, psuj ją w nwu słw: Són p udn jst nw wśwęn ksęż dfntwn

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złą Uhł N 69-211/2012 Zą P Kś 20 2012 l óń blh Ss P Kś Rł I Ps gól 1 Rgl śl gł l óń blh Ss P Kś s, słg lb b bl h śó fsh, ó sj Ss P Kś lż źół h h, hb ż ęb s ślją s h śó P ż gl : 2 1) Zą

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Kielich. Basilika św. Jana na Lateranie, 1 Lipca, 2015

Kielich. Basilika św. Jana na Lateranie, 1 Lipca, 2015 I t? ks. W dnbk, C..S. K 39, źdnk 2015 w Ob wspnn pw bdó w 200- pstną n ws ęśą ń nd jk Msjn Kw Cstus. W t nu K pnę pdć sę W śą t dnń. Tk njwspns dnn d n bł du ns Zdn jk jdnś w swj ó żndnś. pb ł śwt, pntują

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Muzea i galerie w Gorlicach

Muzea i galerie w Gorlicach Śd, 6 2016 Kuu Mu g Gh Muu Rg PTTK. Igg Łu u. Wą 7-9, 38-300 G (+48) 18 352 26 15 uu..g@..g.. Gd : ą: 9.00 16.00 dł, b, d: j dę d djąh śj, b ub f ugdu. C bó: B : 5 ł B ug: 3 ł Pd gu: 20 ł O: Muu Rg ł łż

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Złąn nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) wnn dn publneg... (uł dn publneg) w rese d... d... reślneg w umwe nr... wrej w dnu pmęd... (nw Zleendw)... (nw Zleenbr/(-ów), sedb, nr Krjweg Rejesru

Bardziej szczegółowo

Kielich. Nowego Przymierza. Ten numer Kielicha Nowego. Wyzwania stoja ce dzisiaj. Zebranie Generalne Życia Apostolskiego

Kielich. Nowego Przymierza. Ten numer Kielicha Nowego. Wyzwania stoja ce dzisiaj. Zebranie Generalne Życia Apostolskiego Zbn Gnn 2007 Fns Btn, C..S. K MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 23, Gudń 2007 w Tn nu K w ukuj sę dwusęn późnn. Od u wjśnj pwód t. Ząd Gnn Zdn Msjn Kw Cstus, któ wdj t sps nł swój skłd. Stł sę t pds Zbn Gnn w pu

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Uw ł Uw pcę Włs f cs Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Zl: l g l pcwc bk kwch bwąń bk kwch bwąń wsk wg bk bwą łgkswg W: l g l pcwc bk ZUS'ów bkcj bk lsj pspkw bk lcń

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

N ᐧ勇 dᐧ勇 ᐧ勇 n ᐧ勇 e 南w n c 南 e ᐧ勇d we n ᐧ勇 南 N ᐧ勇 wᐧ勇 南e n 南 ddᐧ勇 ᐧ勇 南w n ᐧ勇 ᆗ啇dᐧ勇 南 ᐧ勇w ąᐧ勇 c 南e cᐧ勇n 南 ᐧ勇 ᐧ勇 d ᆗ啇 cᐧ勇n 南 Sᐧ勇ᆗ啇st nc 南 cᐧ勇 南nn Sᐧ勇ᆗ啇st

N ᐧ勇 dᐧ勇 ᐧ勇 n ᐧ勇 e 南w n c 南 e ᐧ勇d we n ᐧ勇 南 N ᐧ勇 wᐧ勇 南e n 南 ddᐧ勇 ᐧ勇 南w n ᐧ勇 ᆗ啇dᐧ勇 南 ᐧ勇w ąᐧ勇 c 南e cᐧ勇n 南 ᐧ勇 ᐧ勇 d ᆗ啇 cᐧ勇n 南 Sᐧ勇ᆗ啇st nc 南 cᐧ勇 南nn Sᐧ勇ᆗ啇st ᐧ勇 d UM w Ł dᐧ勇 ᐧ勇 ᐧ勇 南e ws e 7/9 te ᐧ勇 042 639 32 90 D nᐧ勇 f ᐧ勇 Ann W t ws -Owcᐧ勇 e te ᐧ勇 042 639 32 93 e- nn ᐧ勇w t ws - wcᐧ勇 e @ᐧ勇 edᐧ勇 dᐧ勇ᐧ勇p St n ᐧ勇 dᐧ勇 cs ᐧ勇ᐧ勇 edᐧ勇 dᐧ勇ᐧ勇p /~f N ᐧ勇 ś d c 南 ecᐧ勇n cᐧ勇

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

Komisja ogólnopolska 2011 "Wspólna Droga" United Way Polska Przydział dofinansowań. Strona 1 z 9

Komisja ogólnopolska 2011 Wspólna Droga United Way Polska Przydział dofinansowań. Strona 1 z 9 Ksj ósk 2011 "Wsó D" Utd Wy sk zydzł dfswń zw zj Mjswść Tytuł jktu Budżt jktu (zł) Kwt wskw (zł) Wyskść dtj 1 48 M GS Stwzysz M B Ubh Wszw Mędzy k 13 911,00 9 911,00 51,0 5 000,00 2 53 M GS Stwzysz zz

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

P.H.U. 42-612 Tarnowskie Góry. ul.węgierska 13. tel. 0 511 244 513. fax. 032 284 18 38 email biuro@treknarzedzia.pl

P.H.U. 42-612 Tarnowskie Góry. ul.węgierska 13. tel. 0 511 244 513. fax. 032 284 18 38 email biuro@treknarzedzia.pl KW1 25*25*17 KW2 40*40*17 KW3 50*50*17 KW4 75*75*17 KW5 100*100*20 KW6 125*125*20 KW7 150*150*25 0,45zł 0,34zł 0,27zł 0,78zł 0,59zł 0,47zł 0,87zł 0,66zł 0,53zł 1,11zł 0,84zł 0,67zł 2,76zł 2,07zł 1,66zł

Bardziej szczegółowo

Papież Franciszek otwiera drzwi świe te w bazylice św. Piotra

Papież Franciszek otwiera drzwi świe te w bazylice św. Piotra Wsstk n sę w łsdu W dnbk, C..S. K 40, Kwń 2016 w Jn u Ld jst kńsk sj, pfs unwstk, pują n Unws - t t D w Stn Zjdnn, jst tż ps pjdnwą, ją, bt. Jst ptstnt, bptstą, ntst j sbst sptkn Bż Mł - sd stł sę d n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Antoniowie. Działka nr ewid. 340 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. u g d k b ą u ą ᑇ匷 ᑇ匷 ᑇ匷 ąd ᑇ匷 ᑇ匷d d ᑇ匷ᑇ匷 d ᑇ匷ᑇ匷ᑇ匷 ᑇ匷 k d d ၷ吧 d g ęd ၷ吧 ၷ吧 u ąd kᐧ呧

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO!

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! Uą G R-W 34-381 R W 700. 33 867 66 10 fx. 33 867 66 13 -: @-..-. Aś WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! G C K Pj T ł bó ęł G R W! W bęą bł óę ż jż ść j j! Dj jść łń! W bć ę bęą

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Pojednanie przywraca radość i niewinność dzieciom

Pojednanie przywraca radość i niewinność dzieciom K 36, Kwń 2014 w Odw B dtn n Znn. W dnbk, C..S. Jn u Ld, kńsk pfst, ps w swjj ksąż pt. dóż ku pjdnnu ptb knnś dw, ktś stć bsd Cstus w dd d d pjdnn., któą wknwł ut ksążk, ęst pwdł w śdwsk pwżn knfktów spłn

Bardziej szczegółowo

Rok 2015 został ogłoszony przez

Rok 2015 został ogłoszony przez ŻYCIE KOSEKROWAE Ks. W dnbk, C..S. K 37, źdnk 2014 w Rk 2015 stł łsn p Kśół jk k bdów Ż knskwn. s nw nu - K w w pwn spsób wpd t bd. M ndję, ż wdn t będ w swst spsób ktt pżć pśń ówn sbst, jk wspóntw. M

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. R N k 5 Sk P 12 Pńó Śąkh N 3/9 ń 2013 A kók h Zu Bńk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O uó k 2 - ó BUDONICZOIE BAJEK 6122012 Du Skń ą P k Zu bu ę, ku bk óżk uk O u O uk h ąę bą ę uk Pó ę ś R ę kó

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo