Kielich. Nowego Przymierza. WKościele istnieje wiele zgromadzeń ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA RODZINA KRWI CHRYSTUSA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielich. Nowego Przymierza. WKościele istnieje wiele zgromadzeń ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA RODZINA KRWI CHRYSTUSA"

Transkrypt

1 MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 29, źdnk 2010 w RODZIA KRWI CHRYSTUSA. Fns Btn, C..S. WKś stnj w dń jn, któ ndł sę w óżn ks st Kśł. Różn bł tż pn pwstn: duspstsk, duw żwn spłństw. Zdn t bł łżn p ężn kbt, któ wł stnść wj psłś, któ ptf dtć, jk t dś nw, nk sów, ntptują j w kntkś sw dnn dśwdn kśł spłństw w śwt wk psłn Cstus. k t sw nstęp, tk b ł pstnć sę w ł Kś. I dpwd n nk sów, jn wjnsk, stł sę ddtw ł Kśł stł pstnn w s p- Osttn stn Rdn Kw Cstus. Fns Btn, C..S. 1 Adtk Kw Cstus s. Jnn Rubn, ASC 1 Sst Kw Cstus s. Mnn Bk, C..S. 5 Sst Msjnk Kw Cstus s. Wbu Busn, CS 7 Sst njdżsj Kw Cstus s. M Wtd, C..S. 9 Zdn Kw Cstus (C) s. Anb Muñ, CS 12 Św. M D Mtts, w śdku; d ó d wj w kunku dwtn d wskówk : M Mdn Gu Ln, M Ann Bunn, pt Fns fnn, Ts Wb ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA ASZA ZAŁOŻYCIELKA MARIA DE MATTIAS Św. M D Mtts żł w XIX wku w Włs (Vs, u. 4 ut 1805 ku,. 20 spn 1866 ku). Jj ż bł żw pkłd t, jk sukn dsn kptj ustntw w Mstu sn Cstus pwd d śwętś. Jk dk M bł nn śwdk butn bdn w s. Jnn Rubn, ASC Vs (Fsnn), jj stku dnn, d bd bjł wbudł p w wu dn. wn nk, wsną, Mę udł wunk nskn bnk, któ kpłn użł pds. Kd późnj ppsł j wjśnn, dpwdł, ż bnk bł sb Jus, któ ddł ns ż. T wdn pstł w pdśwdś M ptwł unt d jj psł wbów. d. st. 2

2 w d stn 1 Sptkn M św. Ksp d Buf, łż Msjn Kw Cstus, bł nw pus d M. Odkł, ż Kw Cstus bł łkwtą łśą dną d udkś. Wpłnł ją uu st łkwt sęś. pws M pp wbó łkwtj knskj. Rst ż M, spędn w w łś, ntun wpłwł t łębk dśwdn ku w wku 29 t M puśł Vs wjł d Aut (Fsnn), ł, dsbnn stk w Młść M d Jus, któ nd bsku kżdu ntw jj dnnś d tj w, pkstłł sę w żw pnn pśwęn sę Ju. bł śwd t, ż jst kn w Ukżwn Ztw - wstł Jus. Młść M d Jus, któ nd bsku kżdu ntw jj dnnś d tj w, pkstłł sę w żw pnn pśwęn sb Jusw ó. Tutj, d st kwł n ną, b jk nuk twł skłę d bdn dwąt. W Aut ku łżł Zdn Adtk Bskj Kw, dsj nn pd nwą Adtk Kw Cstus. Wkót kk łd kbt płął sę d nj łkw ddł sę Bu. Duwść Kw Cstus bł łówną nspją d sbst ż M d ż Zdn. M n sędł wsłku w p d jj d sąsdów. Bd t ł w tw: ubóstw tn, b, p, nfbt, ddj n, bk wwn jn, tp. Jj dnn wsłk ł n u nsn ężu t ptb pp pę són n pu dukj dwąt kbt w sk, kkj d łd kbt kbt ężn, tkż w nunu w kś. Z b t, ęst pdóż M, ężk p ndsttk bł żnw n jj już dktn dwu. Będą śwdą, ż jj dn dbją kń, dśn ptwwł n sptkn n. 2 s. Yun J C L, ASC (w śdku) pwdną Gąj Ln Kbt Ktk, kkj d sw współpwnk w Suu w K

3 w s. Su p, ASC, twsą npłnspwnu dku w Abn M D Mtts ł w R 20 spn 1866 ku. Sbk sł sę wść, ż ł Śwęt. WIZJA MARII RZEŻYWAA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Śwt, w któ żj, jst nustnn ps wstu, t d, nustnn n. L njłębs n wj M D Mtts n ż sę nć. Jst n dntn n wją Cstus, któ ddł On swj ł ż, pwją swą Kw n kżu, Dś 1550 Adtk Kw Cstus pdjuj wję M d udkś ł wsśwt w 26 kj. Cł ż Cstus Kw pn n kżu ówą bnnj łś B d kżd łwk ł stwn. jują Bżą łść pwją jj pnkć ns s płęb nsą łsną ję B. Kżd ns, dśwdją łś, dnść kć tą są łśą, któą tuj d. T dśwdn w pn ns AJOWSZE UBLIKACJE Rt W But D Bun, En Bsf wsn Td und Lbn, bskup Ewn Kut, C..S., Ott Mu V, Sbu Wdń, Duwść Kw Cstus, Enst Rn, C..S., T Mssn ss, Ctn, O, Sptut f t Bd f Cst, Enst Rn, C..S., T Mssn ss, Ctn, O, L Esptudd d Sn d Cst, Enst Rn, C..S., Edt Sn b, Bt, Kub, Św. Ksp d Buf, Apstł Kw Cstus, t 2, Bnn Cnt, C..S., płżł wdł J Stk, C..S., pwnj Cnnnt, I Snu d Cst n Bbb: Cnt d d d Cs, IV (vb-m), wd. Tu Vnt, C..S., Lb Edt Vtn, Wtkn, Jś jstś ntswn t pubkj, skntktuj sę Gnt. 3

4 w 4 d dn sę t nn d, jk tś d. Adtk Kw Cstus póbują bć wn nu M D Mtts. W w sptk śwk łnk VIVAT, nj pądwj, pstwłś sb kk pttów, któ sę pśwę: BROIĆ I TROSZCZYĆ SIĘ O. ZYCIE WE WSZYSTKICH JEGO ASEKTACH Jus psdł b pnść ż, ż w bftś d dn pę d ntunj ś. Ż udk dnść sb stją sę ęśj pstn jk db wędn. Ob tj bdj stj sę nsn pwdu bku tsk ną. Kw Cstus ww ns bś pśwę sb dpwdnś ts ż, t d jst n żn ub nsn. BROIĆ GODOŚCI KOBIETY W wu ęś śwt kbt są pstn s, włsnść, nkłd sę n n w nń. Kbt są nżn n n dj p ś, w nktó stuj, usą kwć ż b u pd nbpństw śą. IŚĆ I TOWARZYSZYĆ BIEDYM Bd n jst jdn nddnśą knną, jst tkż dpwją pdstww pw d pk dwtnj, dukj, skn, pżwn, włsn pądów, t. s dn jst nstudn usuwn wsk f bd pwn ą Kw Cstus, któ jst łśą. BYĆ AMBASADORAMI OJEDAIA Kw Cstus spw w udkś jdnść ww ns d b Jus ów n, ż d un są jdną dą d budwn śwt pkju spwdwś, n śwt su, pj stu. śwdk pjdnn, d twn n ęd óżn. wd t ww ns d dnn wkutuwś d płębn nsj wd óżndnś nj, ud jęków, któ stł jdn pp Kw Cstus. Różndnść jst ęst uwżn żn wwłuj n st. Jus ów n, ż d un są jdną dą d budwn śwt pkju spwdwś, n śwt su, pj stu. ADAĆ ZACZEIE CIERIEIU I ŚMIERCI s t Adtk Kw Cstus jst łębk knn sę w stu ś twwstn Jus (dóż Ż 22). Duwść Kw Cstus dj ądść btnę kż kutu, któ pżw tudnść w pjwnu nn pn ś ęst n nwt wć żdnj t wstś. Kw Cstus ppn n, ż jstś kn p B, stwn wwn d ż p Bżą łść. s ż jst nn ns bnść dłn w św są nbędn d budwn nn pądku śwt pt n łś, pjdnnu jdnś. są sją jst wć C - stus pwk kżdj f ł, tk b pwóć n tn pę - kn pądk, jk Cstus psdł ustnwć swją Kwą. (św. M D Mtts) ADCHODZA CE WYDARZEIE Głsą Dbą wnę pspktw Msjn Kw Cstus Wstt ędndw d ddn psłud łsn Słw pds kkj, sj pfn, kt j 2011 ku Mędndw Cntu Duwś Kw Cstus Sbu w Aust Węj nfj żn uskć u. B Fs, C..S.

5 SIOSTRY KRWI CHRYSTUSA M Ann Bunn kł sę w Bu w bd wsn wku stę sw ż spędł wżją tę łść w pękn, tudn, spsób. Wtują sę w jj bfę żn dkć nwk pst, kwk subtn łębk wdn. Zęł sę d jj ndn 1 pźdnk 1764 ku. Jj d, Ad Ebt bst, pwt swją pwsą ókę w skn dku w uktj ws Rknkn w kntn Stun, w Swj. Od njłds t M Ann pjwł nwkłą sdść, któ ktwł ł jj ż n, żł 71 t. nn, b spwć pjnść Bu, spwł, ż nustnn ówł tk ntnn Du, b wędu n włsn pśwęn. Mtn pk nd jj dną płąn jj tską bdn, któ pd d dw du w Bbb, późnj d wót ku Lwnb, ukwł łębę jnś jj ntu. T włśn nustnn dwn, któ twł p ł jj ż pwdł stk żłbnków n psję żłbną Mtk Bunn, któ ąnęł sę d Zku św. M w Sns w n dń 15 stn 1836 ku. s. Mnn Bk, C..S. d w wku d t d snstu t. Jk stn tk, M Ann sunn ddwł sę dukj sw t snów dwó ók, pnją ndwdun ptb pwnją wsp. Zn jj njłds dk puśł du ł już sśćdsąt sść t. Wtd t M Ann upądkwł swj spw, spdł nuść w Bbb skł swą ężną óką, Ann Mą Fu. Wdwłb sę, ż M Ann ł utk wśnąć sę d wnś, Du ł nn pn d tj dwżnj swjskj kbt. spkjn du M Ann spwł, ż wusł n pkę d snktuu M w Ensdn. T pątn pdóż dbwn d su d su bł pk d dus M Ann. T włśn pk, dbt w bd późn już wku d Ensdn pwdł Mę Annę d Zku Lwnb, d płął sę d sw sn, kpłn,. Fns DSs Bun - n, w d, któ w kńu stł sę łżn psnj dn Sóst Kw Cstus. Osttn t t ż bł pnknęt łdn pwdn t kbt, któ pł swą słę n jj ków, utntnj ntu jj sdj bnś. ądją sę żu M Ann Bunn nsuw sę fksj nnu duwś Kw Cstus. W sw njłębs nnu duwść Kw Cstus jst pżjąą łśą, słą żwą, któ stuj nsą dtwą ddj wu ns psłu. Jst K w Wdn bf M Ann ptwdją jj sdą ntuę. Kd ł dwnś t ętn puśł bpn snn du dnn b twsć swnj pn s Bunn. sdnstu t nsktnj służb, M Ann kł sę wsł ąż Jn Bunn, njsts sn swj pdwn. Młżnkw st sę d sóstk d. Sutk nął s, d ók, Ann M, ł n ukńł dw tk. Ctdstdwętn M Ann pwł sw ęż. Bł j jdną pkunką pds sśsęnj wnsjąj b. Owdwł, pjęł n sb dpwdnść wwn pę sw sn s. n Wf, nuk w Iut Cnptn Cn w O, nspuj njłds sw nwkł st nun 5

6 w źódł żdjnj wd, któ w sę n nsą ję B, sb dun n ns ł stwn. Znun sę w Eustnj dj Kw Cstus pdtuj w ns, któ uwżw ns n t njnjs, któ pdążją n n d ż. Dst Jus w wkj b ptbują bn n dń pśód ns, t śwdść uwstn fę Ułwn, któ pł sttną kpę swj Kw, b wss ż, j w bftś. Duwść Kw Cstus wbud njłębs pnn nsj kbś, b dć dwć ż. Dś, 175 t p t, jk M Ann ubł tę ę,, kbt nwjąą słę ns ż: nn dkupńą łśą B knn w dtw Eustnj,, Sst Kw Cstus łs Bżą łść będąą żdjną jdnjąą bnśą w ns pdn św. są psją jst dnjdwn w Kw Jus łębkj studn, któj kżd dn p źwjąą wdę ż, b bć sbś pkpn, b dęk tu ó sę dć tą żdjną wdą pną. Ubd wąż njdują dę d ns dów Bbb ków Lwnb, jk ż sukją njdują dw ns współsn kstów. p ns bwąn d b żdjną Odnw ż w uskn tws kuu żu snująu sę n kwęd wnś wss dśwdją ppłwu ż, któ p u w k pn pp nsą bnść. s Mtk Z dd spkjnj dęk nsj jsn kśnj p śwdj n jj dób ntun. T, d wd śwt pdn pą, łd, nnwśą, żądą, nduż włd, kęsk ntun nn nsą wdn, dpwd tk, jk ns pn ns jn kb nstnkt b kć nć ż. Odkupń łść Jus pusuj w ns tknk, kd nustnn uw n dtw łsą tę łść w ns pdn św. Znspwn tą swjską sną k btą, któj ż pkł łńu nkńą sę dpwd n ntnn Du Śwęt, dęk któ st njdwł spsb wn dwn Kw Cstus,, współsn nstępn M Ann w dwudst pws wku jstś tk s nstu dn w t s Duu, suk ją nw dó ż jj jnśą. 6 s. An Hs p kntw w spżn, Dtn Ct S Svs (ktk służb spłn w Dtn), Dtn, O ddn n włsnść Bu, któ jstś jj psną dną, dwd łść tj dwżnj kbt. Żj duwśą Kw Cstus, któ ddj, ubn n nw, t wspktw dwn nsj dwętnstwnj Złżk. Kł n B b wtnn, pnwż ułwł B bwunkw w ud, któ ż n dń stkł sę jj ż. M, kbt, któ wnj, ż jstś nsn du M Ann, wż nsą duwść w włnu sjn, któ węź ddj bnśą twó wd npw ptbują. Śdk pnężn Fundusu M Ann Bunn fują pkźn fnnsw wsp d t, któ pną ppwć bt ub. Jk ż pn żć bnśą Eu - stną njduj nn spsb n dnwn ż. p ns psłu wbud ż w wkstwn kbt w pżn nt. Głs ż nfbt bdn. dtuj ż w t, któ pą psn, jnn duw. M Ann Bunn bł dną kbtą Ewn. Jk ók, sst, żn tk ukł, ż bł węj wt nż dnn pł. łżł ękę d kąd, swój p d wn. Wąnęł dłń d ub pstł sw n d ptbują. M t, ż bł wdwą stną tką, jj półsk bł sut stwn, d twł ust wpłwł n s ądść psn. Jj d dsł wł ją. Mtk stn jj włsn tk ujł ją pbną w słę dnść. Wóżnł sę spśód wsstk kbt. Jk Złżk wbł p n upwę, sw sków psdł wnnę. Csł sę suks sw dłń, jj p pstł jsn. Jst dną kbtą Kw Cstus, któj dł wą ją, d nd kntnuuj dbą pę w nb, któą pęł tu, n pę, któ jst kntnuwn dś w jnj, żdjnj bnś Sóst Kw Cstus.

7 Sst Msjnk Kw Cstus t sd t b (ód sę puj) ukują knn w Ewn, tkż nw jką pt Fns fnn ( ) ndł sst. Mł n nźć pkłd słę w njdżsj Kw Jus. Oddn tj Kw w tj nw jst ówn ddtw, jk dn. ASZE KORZEIE Kżd dn swją wjątkwą stę, któ ddj du łż ub fundt tż dn. Kżd n swój t. Sst Msjnk Kw Cstus tł bt nn ddtw d pt Fns fnn, któ Bó ukstłtwł n ddn kpłn tpstę, nstudn sjn łż. Udn w 1825 ku w Lnn, Vb w Aust, Wndn fnn studwł w dw Bxn. W 1850 ku tł śwęn kpłńsk p dwęć t służł jk kpłn w pf. Zstł psłn d Sóst jk spwdnk, tkż kpn węnn. Z pwdów dwtn p t b ptwć sę d ś, w wku 38 t wstąpł d knu tpstów w Mwd w, d pbł ę j Fns. J płżn wsł późnj d Bśn, d łżł kst Tpstów Mstn. W 1882 ku łżł kst Tpstów w pbżu Dubnu, Af łudnwj. Bł t kst M-Ann-H ub Mnn. W 1885 ku j Fns, pt Mn n łżł Zdn Sóst Msjnk Kw Cstus. Sst ęł w Ktn w w 1889 ku. Bł t js ćwn fj nw pwłń. ątk t dn bł tudn pwdu kutukpfu w. Z dą sw łż Sst pnsł sę d Hdn-nnnn w Hnd, w 1903 ku d A- Rxt w Hnd. w kst stł nwn Msskst H Bd. W pu 1907 ku s. M. u Eunds stł jdnłśn wbn n pwsą tkę nną dn pw knnn. Jspn Eunds, us. Wbu Busn, CS W JAKI SOSÓB WYRAŻAMY DUCHOWOŚĆ dn w Sdn w w KRWI CHRYSTUSA? 1865 ku, wstąpł d dn Sóst Msjnk w 1886 ku. Śwdn dkupjąj łś Zżn du Złż jst Cstus njduj sę w s uwżn współłżkę dn. Jj tktt Wwnętn Cstus. Esnją ns ż su b Sstą Msjnką Kw duu t Sóst Msjnk jn jst sptkn sę Kw Cstus npsn w 1908 Cstus w stu J ku n tk dwd du ś twwstn, któ Złż, tkż łkw pwd d wąż płębjąj sę pdsuwuj j nun jdnś ż łś B. duw, któ uwstnł sę w j żu dnn. W ku 1887 pt Fns tk wł swą wję Cwn Sóst [tk ppun nwn Sst wędu n wn stój]: sst ją ć Kw Cstus wną ż śwt. Inn słw, jk kbt Mstu sn ł żć ż pn wu. s duwść Kw Cstus knntuj sę wkół bj Eust. Tn fkt us bć wźn nk ns ż dnn. łt Eust pns tsk ptb Kśł ł śwt. Adj Eustn jst ównż js pnwn nsj duwś. Ż Sóst Msjnk jst śwdtw dkupjąj łś Cstus K w 7

8 w łs Sóst Msjnk Kw Cstus ns wunk stją Bnk. Obuj Bnk Bż, stją w twś b dpwdć n Bż wwn, k stnd węstw. Sbuj n łkwtą, dbwn pśwęjąą sę łść Jus Cstus, któ ż, pn, ść twwstn łsą ną łść B węd ns. Duwść Kw Cstus kłd tn sę nd Mstu sn śwdn dkupjąj łś B ąnętj nd wsstk udź. On t pdążn pkłd Jus, któ łść pddł sę Bżj w. On tż twść d nsn sw kż pn nn w nsnu kż, pują nd pjdnn w ł św, snują d ż łsą nw ż w Jus Cstus, tk b bć udź pn n współu sdnś. M kć pnn dun dkwć n bwą Kw Cstus. w b bw pn B stł sę wdn nn; - d ptb b wn ż Ewną wpwdł pbn pjdnn, d ptb nźć wąn n pkju, spwdwś kwst śdwsk ntun, són t, d kbt d ptbują tsk; -d nd ptb p d wspónt śjńsk p t, b stł sę n, nżn sjn. Śwdść ns sbst dkupn, tkż dkupn łj nsj wspónt pn ns Jstś twt n nją sę stuj, tk bś ł nwć ns dłn pstsk. Jstś tw d wjś w d ędjn. Sóną uwę pśwę kbt d, któ bd jst t węks węks jst żn d ż, np. jś d bję, wkstwn, HIV/ AIDS, tp. Anżuj sę w kój Spwdwść, spw bn śdwskw, ówn n p kn, jk ónśwtw. 8 s Śwęt jst pdstwą ns ż. Z pkłd tt bndktńsk ód sę puj O t Lb pn b ł ns ż bł nustnn uwbn B. Kw Cstus ns d, ns ę, ns dn us ns w ntu Mstu sn. Ww ns bś bł kbt Ż, kbt Eust, kbt jdnn, kbt ddn Bżu pwdnu. Kw Cstus ww ns bś bł pkn, któ pśwęą sę b usłsć dpwdć n Cstusw pnę bą w ns św, któ ś ns bś dwżł sę n nżw (Mtk u). ASZA TOŻSAMOŚĆ I MISJA TO B dśą dw ą łsć bwą łść B t: - d Cstus J Ewn js n są nn; - d psłu n spłństw, dukj duspststw Sst są wwn b bć pkn ddn słunu wpłnnu Cstusw nę w św bś pdjwł ns dn sjn pwł kutuę ż. Jk łnkw wkutuw dn pn: - wnć sunk d dnś kżdj sb, són d bdn pśdwn; - słsć wwn d du w ns wspónt; - pnwć ns pstw sjn pnąć służb w pk; - bć twt n nw wwn dwżją sę ć kwć; - bć twt stn; Ab ns dn bł st wsłuuj sę w ptb su. Żj Ewną słu jj d, t d pd ps nkutuj. Zwuj dsną twść d nsn sj. T, ż jstś wwn d wspónt ędndwj, stw pd n wwn bś nustnn bł śwdk kun ęd ud kutu w Af, Aj, Eup, A ółnnj On. Jk łnkw dn sjnk sdn wpłnn nsj sj jst śwdn dkupjąj łś Cstus; w tj służb Sst Msjnk twją już d 125 t. Cł ż Jus n ł jdn jdn : b dć ud w łś Bżj. Jst t ównż ndędn dłń sjnk CS.

9 SIOSTRY RZEAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA Tt nsj tnj Kptuł Gnnj bł sł HISTORIA SIĘ ROZWIJA: dą- żj śżką, któ dpwdł ns tu, d t jstś (Fp 3, 16). tą n t k jstś dsj, Sst Kw Cstus, dłś sb spwę t, jk ns st wj sę w śwt t, któ b tu pd n. Tk jk n, tuj dę ką w w. śód t, któ s pd n są łd kbt Bdn w, któ pbł d Stnb w Swj 8 wśn 1845 ku, b żć ż dtw pśwęn. Z - skł npw kśł św. Ann, w jsu d kdś bł spd twn, ł pśwęć swj ż wndją pp nustnną dję. łął j wspón pnn kntpwn tjn Bżj łś p Kw C - stus. Z dn dł sę w kś, w n ś kęł p kn sw kstu wptn w wną pkę w kś św. Ann. I s dj kńł sę dtwą: dwn Oj, fuj C njdżsą Kw Jus Cstus n pbłn ns, ptb ł Kśł. Ts Wb, łd k, jst n jk ns łżk. s. M Wtd, C..S. Sk żj tjną psną pn ś Cstus, J twwstn jst snją ns jststw wbów w żu. Już jk dk, uwżł Kw C stus nk Bżj łś. Kżd sb jst nn, wł późnj, tk nn jk nną jst Kw Cstus. Zł w wku dwudstu sśu t służą n p t t jk tk płżn nsj wjjąj sę wspóndtk, k wjżdżł d Swj, d pst kśł św. Ann wspł w pnnu nn nwj wspónt. W dd d Stnb,. Rfus tł sę b uskć dę d Msjn Kw Cstus w D An kł C, p M Stn kł Bs knnków bndktńsk d sj n Ensdn. Ot skąd sę węł Już jk dk, uwżł, ż kżd sb jst nn, tk nn jk nną jst Kw Cstus. t. Tką jk bł npwdę, wpłnł swą żwą sję łk pst twsą nsj wspón w pws kk jj pdóż. d pwdntw j K Rfus, kpłn Bdn w, Sst psukwł swj duwś, któ błb pwwą d snąj wąż skuj płudnw -. Rfus ntknął sę n duwść Kw Cstus pdł sę swą duwśą w knn, w t Mdną Wb, któ ł bć nsą łżką. Jk ż nk kst n ł pjwć nw kndns pwąn wspónt Kw Cstus. Wść ądu w kńu usł nwpwstłą wspóntę d łżn du w Otts w Aj Fnuskj. nsą sę d Gutw w służłś nują łd dwęt ws - wją st tun łąą t psłu kntpją. słuę tę spwuj d dś. W 1870 ku pws up Sóst pbł d B w stn Ins. Rst dn ł pbć t w ąu t t. Gd ndsdł s ppwdk kk Sóst pstnwł stć w B wć pnżnść d Msjn Kw Cstus, jk Adtk Kw Cstus dn M d Mtts. d pwdntw tk Auust Vk nn Sst, któ n bł w stn kptwć wunków bskup n pstn w dj Ins, pnsł sę d O Fn w stn K w 9

10 w Sst njdżsj Kw Cstus nd wswją st tun, jst t jdn pws psłu wspónt 10 Mssu kntnuwł swą pdóż jk Sst Kw C - stus. w t pws psłu nsj wspónt knntwł sę n dukj stu sknj. Ru tun, któ wósł w pwsj płw dwudst wku, sn wpłnął n nsą duwść. Rt ku kśn nł swój ddźwęk w u stu. Akt - wn ustntw w tu bł pdstwą, n któj wnęł sę ns duwść. A sk żj tjną psną pn, ś twwstn C - stus, t jst n snją ns jststw wbów w żu. Sbó Wtkńsk II wół nsą uwę n nw ptb ns psłu stł sn n pę w pf, psłuę w kp sptn, psłuę w węn, psłuę w skupn, kwntw duw pdntw, dukję kbt d, służbę nt ub, tkż pkę nd sb sts. Dś sts służą dtwną bnśą są wdn śwdk ns kn kntpjn nn nżwn sę w Kś św. dóżują wspón jk wspónt, stłś sn w óżn ęś śwt p ttu są sją jst t pjdnn, kdś nwn pbłn. Stnów Zjdnn, b bć jdnjąą bnśą Cstus w św. W 1939 ku, n psn bskup Fnnd, wsłłś Sst b łżł nską skłę w Hsnk, w kńu pjwłś sę w Tp. W 1957 ku Sst bł n sj w u, w 1959 w Bw. d służ n Śdkw Zd, Sst służą tkż n tn ąnęt n półn ż d Ask, n płudn ż d w Mksku n wsód d Zdnj Wn. Mów ns, któ jst jdnją bnść Cstus w św Kś. są sją jst t pjdnn, kdś nwn pbłn. W ns Knsttuj t, ż: wn nsu ddtwu knn w dtw, pn wpłnć nsą sję pjdnn pp Kw Jus, któ wąż jdn ł stwn B. Tk jk ns pws

11 Sst, w, ż jstś psłn b kntnuwć bw dł Cstus w św. Jstś psłn b bć nk J łś uwbn B nk j służb łś d nn. ds nsj tnj Kp tuł Gnnj ptwdłś n nw t pnn b bć jdnjąą bnśą Cstus, jkj dsj tk bd ptb w ns Kś św. n żć d t, któ są ubd w óżnk spsób, wspją kknę w Af, twją ntu duwś Kw Cstus w sąsdtw, d b ntów wąż śn d ubóstw jst bd bn, współpują w kunku sstw n nją ądwą Spwd wś Gbnj (GO). sukuj tk spsbów dstbuj sbów ntun tsk stwn, któ pwłb db wspón. s d st, d wt śżkę ką w w, ufją Bu, któ dł ns jk wspóntę dwn tu upłn d ndj. bn V Ts (d n Ts Wb) stj sę js pk d ns Sóst nn snk. W, ż współpują nn, són ężn kbt, któ duwść jst knn w Kw Cstus, jst sdną kwstą d nsj sj pjdnn. Jstś bn w stuj, d pjdnn jst bd ptbn w kwst wąn pwsną pką dwtną, ją w Stn Zjdn n, pą wjną, pją współsn K - śł. n bć jdnjąą bnśą Cstus w t wsstk, n kżd dn. Zdj sb spwę, ż wsstk ns pn kunk jk sb wnłś pds Kptuł n wntują wjn sę nsj psłś. nj jdnk,nd wt śżkę ką w w, ufją Bu, któ dł ns jk wspóntę dwn tu upłn d ndj. Idą tą dą pn żć w jdnś t, sę kdś stn t, jk Du będ ns pwdł npód. Tt nsj Kptuł jst n w ns żu. s st wj sę. Id npód dą, któ dpwdł ns tu, d t jstś. K w Sst pną bć jdnjąą bnśą Cstus w t wsstk, kżd ns n kżd dn 11

12 w ZGROMADZEIE KRWI CHRYSTUSA (CHILE) M Mdn Gu Ln udł sę w Snt, w C 20 stn 1846 ku. Jj d, Cxt Gu Vs Jv Ln Mx, dd ją Bu pds tu śwęt nd jj ę M Ds. Wsł n n wjnkę sn kt dtnj. Bł łę- s. Anb Muñ, CS Ksp, pstł Msjn Kw Cstus. T wk ddn d ż d Ak njduj dbą bę w tj knn Zdn Db st, M Mdn, któ łżł wstąpn d nw Z - dn. 1 p p pws łżł bt nw dn. W 1903 ku npsł Knsttuj, któ kśją dn pstsk Zdn, nw: dukję pkę dwtną. śód wżn p njduj sę budw kśł pśwęn Kw Cstus, któ stuktu wstój dwdją żwą łść d Jus w tjn J Kw. wsą pą pstską Sóst bł łżn skł d dwąt, któ skupł sę n wnj ktj dn. Mtk Md - n bł pnką w C twą knkę pstną d kbt, w któj ł uskć p ównż sst knn pą n dwś psn. Mtk Mdn łżł ównż Btw Kw Cstus. nęł b ężźn ustnć w t d, jdnkż St Apstsk n dł sę n t. Zt, Mtk Mdn kntnuwł dł tk kbt. 12 Kśół pw. Kw Cstus w Snt, d stł pwn łżk wspónt bk wąą śjnką psdjąą wspnł t n duw. W 1866 ku wstąpł d Z - dn Db st w 1868 ku łżł swj pws śub. Od tj w bł sstą M M - dną d Jus. uł dsttn ż ddł sę żu w wspón, dtw p pstskj. 8 j 1886 ku Abskup st Snt, bp Jqun Ln Gnds nwł ją ndą Twstw us, nn pd nwą Bt f Snt An. d jj pwdntw Twstw ustnwn knnn dn jn. ątk Zdn w C sw źódł w duwś św. nwą wspóntę. 2 pźdnk 1887 ku uskł pbtę knnną d nw Zdn Msjnk Kw Cstus, jdnśn wują dn B - t. ws sst tł swj bt 7 stpd t s ku. 2 w 1890 ku Mtk Mdn dstąpł stu sją sę dw Mtk Mdn wwnętn pdł w Zdnu dpwdł ją d łżn pśb djś Zdn, któ dknł sę 5 pźdnk 1906 ku. d skł w pbżu Du Głó - wn, d twsł jj służą. Zł n tk s 24 spn 1907 ku. W 1966 ku, dęk Sbw Wt - kńsku II, Zdn pnw- wsą pą pstską Sóst bł łżn skł d dwąt, któ skupł sę n wnj ktj dn.

13 n dkł Mtkę Mdnę jk j łżkę. Zstł pwn w kś Kw Cstus. ŻYJA C DUCHOWOŚCIA DZISIAJ Jk Zdn wż nsą duwść Kw Cstus w t w: kntpjn, fn pstsk. WYMIAR KOTEMLACYJY W ntu t wu nsj duwś njduj sę Eust, tu ął dtj s Śwęt, ps jów Kśł, dtw włsn Zdn stn bnść Kw Cstus w pąj udkś. WYMIAR OFIARY Tn w nsj duwść njduj dwdn w nustnn fwwnu ż w djuj ptb śwt, któ pn ns d nun j nęd pn w ku Kw Cstus. j dś, ndj nn. Kżd sóst us bć żw k, dn d ż sw włsn tsk, pnd wsk tudnś pdą d t, któ st pwn nsj służb d któ s fuj sb. djuj ptb śwt, któ pn ns d nun j nęd pn w ku Kw Cstus. WYMIAR AOSTOLSKI Jstś twt n dtwn nków su. s pstt pśwęn dukj, dwu sj nun jst w łś, pśwęnu, pst sdś. Cstus, ntu ns wspónt, n jst w płn pnn jś n dd d sbst sptkn Ułwn. Znk, któ żn bć n ns b, s, n, kż kp kw ją swj nn tk wtd, d ż dć sę ns dśw - dn dśą w w śwt. K w s. Rqu pds ssj tputnj w Du d sób sts w Vn d M, C 13

14 w Tk jk n sę śwt, tk Kśół us sę dnwć, ns Zdn us ddć nw pwt. W kżd spk ns pstt jst służbą w łś, nśdują pkłd Jus, któ dkupł ns dęk łś pwją swą Kw. ASZA MISJA DZIŚ Sst ns Zdn pżwją swą sję n wó Cstus, któ jn fwł sb n kżu twł n żwść ż w płn w. d wsstk bn ż, jk ż w w Ztw wstł Cstus. Żją w wspón pkuj, ż jdnść jst żw p n óżn. ktkuj sdnść łść bźn, són d d nn tk w pą Cstus, któ np - tk n nsj dd. stswuj sę d ptb sów. pn psłś ns Z dn, dn nsą stę, w n puj nd wją psłś. Tk jk n sę śwt, tk Kśół us sę dnwć, ns Zdn us ddć nw pwt n węksą włę Bżą d db ns b sóst. żw nsą sję w pst dukj, dw sj w C Kub. Jstś śwdk duwś Kw Cstus w nstępują js: p pstt dukjn jst- ś w Snt, Rnu, - u unqu, C. p psłuę pk dwtnj jstś w Kn stnj d kbt w Snt w D Opk d sts kbt w Vñ M unt At, C. p dłnść sjną jstś w Iququ (pwsn ), Mun (w pf w skł ntnt) w C, Kub. Duwść Kw Jus jst d - w dn łś B węd ud. ż żć ns pstt n śwdą twwstnu Cstus. U s - ją nwę nsj duwś Kw n ns bn b n sb wką dpwdnść. Jst t jk pękn dn, któ spw, ż n nsj Złżk stj sę dn n dń bdj n. Zt dsknłść dus n p jdn n nnu wk, j n dkłdn wpłnnu Bżj w. 14 Rdn Kw Cstus njduj pk wnn w Eust

15 d stn 1 stn d db Kśł spłństw. W tt s nktó łż st sę són nk w Kś. Z t pwdu s nn sb stł pąnęt p t ntuję, ntptują n nw ują śwtł n nw nk sów, jk ż Cstus nustnn dj nw nk swu Kśłw. Zt tu Fnsk, Dnk, In, Jn Bsk, An M, Wnnt u Ms d M, tkż nn, ndł sę t nw dn. K w njs wdn K stł pśwęn Rdn Kw Cstus. Jk pwstł dn Kw Cstus? C wwd sę d jdnj sb, któ wdł jk pąnąć nn d swj d b su? W t ppdku dpwdłb n. W Kś stnj wk óżndnść nsttutów pd nwą Kw Cstus. Węks ęść t dń t dn żńsk; w tż t nsttut ż nn, js nn są kntpjn. któ n ndł sę w Kś ktk, nn pęł sw stnn w kśł fwn ub tdj nkńsk. Insttut t n ndł sę wj tu jdn pws łż, któ wdł jk pąnąć późnj nn łż. dł sę n j służb psłuwn w Kś, stł bwn dkupn w ł dj udk dęk bwjąj dkupjąj Kw Cstus. Js kk t tu ęd t nsttut n bł żdn kntktu, pnjnj kntkt tn stnł ęd nsttut t s nu. W Eup Msjn kn- n dskusjn pds Knwkj Kw Cstus w St. Lus, Mssu, w pu tktw sę Adtk Kw Cstus; w Stn Zjdnn Sst Kw Cstus O Fn ub Dtn, w C sst Zdn Msjnk Kw Cstus. Cłb tutj pwłć swj sbst dśwdn, kd bł w Tnn ówł, ż jst Msjn Kw Cstus, ud ś ns, jk ęsk dł Msjnk Kw Cstus. wdł n bw swą sję w Tnn st t pd ns pb. wt n wdł, ż tk dn stnj! W jk spsób ndł sę Rdn Kw Cstus? Mśę, ż stł sę t wtd, d ns Zdn pnęł t, nw dnwn duwś Kw Cstus. Jst t dnwn, bw bdn bbjn, spłn duw nn Kw Cstus w żu śjnn, któ nł sę w współsn spłństw us żć w swj Rdn Kw Cstus n pęł sw stnn d jdnj sb. W Kś stnj w nsttuj pd nwą Kw Cstus. wjątkwj stuj żwj, stł ppwdn n tk p ns Zdn, p ud t wsstk dń, któ ją w nw Kw Cstus. Fktn, pws bdn stł pjęt p óżn dn Kw Cstus. Od t pęł sę wjn pnwn ps dn sę wk btw, któ ns jdn duwśą Kw Cstus. W t wdnu K óżn nsttut pśwęn Kw Cstus ówą s sb, sw łż swj st, wju współsnj wstś. Onn wnkją bjętś K n pwł n ukn wsstk dń Kw Cstus. Cłb tutj wspnć Zdn Sóst Kw Cstus Mn w Włs, Cók Młś Kw Cstus, Cók M tdj utńskj. I łżk, tk Bs Snk, pnęł dć kbt b żł łśą d B w ubóstw, dwtw kntpj knn w duwś Kw Cstus w duu bbjn kunu. W kńu, łb wspnć Twstw Kw Cstus Bun Abb tdj nkńskj. W t jn nsttut wu śwk tw ęść tj 15

16 w dn. Ot nw pękn wstść, w nków sów. Kw Cstus, źódł ż kżdj sb, któ jst dn kżdj kp tj Kw, jst łs wwją óżn sb, w óżn kntkst óżn st d kłdn nsttutów, któ błb łkw ddn sb udkj w sj kntpj, b n nw stwć śwt spwdwś pądku, łżn n pjdnnu. Ot Kw pjdnn (K 1, 20-23), któ stw n nw łą udkść ł wsśwt. Ot pśwęn wsstk, któ dn t tk bd pn d wę ksj psj współp n ws stk p, són n p nn, ws w w sw wjątkw tu sj, w służb łu Kś łw t wsstk, któ C stus pstwł bk ns b js bdj sć swj kówn. A tkż b ł udkść stł bjęt służbą duspstską du wą. Jk t db, ż t pnw n ą sę bdj n t js, d kbt ężźn dd sę n służbę Kw Cstus. ASI AUTORZY s. Jnn Rubn, ASC, jst łnk nkjęn nu Adtk Kw Cstus. djuj kk óżn psłu w t n jst tkż łnk up Mędndw Cntu Duwś Kw Cstus w Sbuu. s. Mnn Bk, C..S., jst błą pwdnąą Sóst Kw Cstus w Dtn, O. Obn puj jk wkłdw, pwdą wstt dn skupn pt n ś Śwęt. s. M Wtd, C..S., jst dkt du skupn, knsutnt kwnk duw. Jst błą płżną nną Sóst njdżsj Kw Cstus w O Fn, Mssu błą pwdnąą Zwąku Knfnjn Kbt Knskwn w Stn Zjdnn. s. Wbu Busn, CS, służ jk łówn sktk sw Zdn w R. sd dśwdn w psłud w Hspn, Swj, Kn Tnn, tkż pwł w śdku pwłń fj. M ównż dśwdn w nunu wkłdnu. s. Anb Muñ, CS, psd sk dśwdn n pu dukj jst bn dkt skł sw Zdn, skł św. C w Snt, C. Opó płnn funkj dktk nu tkż w sk śdnj. stępn wdn: Kwń 2011 Cdn Jn Mn K w Wdw: Z d Gnn CS V d t Adtn, R ITALIA ntd b Stf Csn - It wb st: ttp://www.ssn-pusbd. 16

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca an Kdt 4 3 9 93 8 wwwbandtnbpp wwwbananddtnbpp Kztwna wfaja ja mnt aj ban-dtba Andzj Pań Nadłan: 3 tpada 8 Zaaptwan: maja 9 Stzzn W at dnan pób wjaśnna pzzn tg ż tandadwa mwa dtwa jt ta pwzn ptanm ntatm

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ..nin.u.l M 2010 N 1 (42) 13 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE Jtm i lui (. 5) P jln tną nuą (. 8) Mt Zilng Wgó (. 26) Wtśią jt m itnini (. 38) Kó itóą nj ulni (. 54) Wni b mięn Wni b mięn

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

30 czerw<'a. obradował w

30 czerw<'a. obradował w ydane A ł4a ŁÓDZ PLENUM CK D lpca 98 ku Rk XXXV n 28 DZENNK ŁÓDZK 3 ce

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda? ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc Ulc hndl

Bardziej szczegółowo

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim / Wydane _ Trec ŁODZ eartek S serpna 989 rku Rk LXV PL SSN 008TTOT deń 80 (997) Nr ndeksu 3600ł brad Sejmu e sł a Cesła Kscak na kt6sejm płał premera Zstał nm re łsał 37 psł6 prtec był 73 a strymał sę

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE T WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWE. U W u L Egz. nr ho r r ~ " m > \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

Wpływ kryzysu finansowego na rynek transakcji fx swap w Polsce

Wpływ kryzysu finansowego na rynek transakcji fx swap w Polsce Bnk K 0 www.nkk.np.pl www.nkn.np.pl Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol wł Ol* łn: 6 lugo 0. Zkpown: 9 n 0. n ją k n mkńkm nku nuhomoś poł ę lm 007. w k un kó ojął ł śwow nk nnow. Źółm ku ł njj ownę nk nnow

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD.

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD. Knsulcje pąek serpn 98 rku Rk XL 8 (0979) N ndeksu 3004 PL N 02087707 ysąpenem pred OD ncy se rdy erek Trch krók pn m Ksprym erchu ermmery skyy emperurę mnus sp Celsjus pd nler prde ne ulrryb sę śnle pkry

Bardziej szczegółowo

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego nk Krd 5 5 www.nkkrd.np.p www.nkndcrd.np.p Prpłw cń kur wuow dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo Krn ń Ndłn: 7 kwn r. Zkcpown: pc r. rcn W rku prdwono wnk mprcngo dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo

Bardziej szczegółowo

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE t 1) yky pcy () 2) p dycyply pt (b) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE Kg c mżmy bpcyć? 1 1 N pdt ych Ogólych Wkó Ubpc (ych dl OWU), Tyt Ubpcń Rkc "WARTA" SA ( dl WARTA)

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE NR 1 MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI gm Ngód Bbzńsk

Bardziej szczegółowo

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r.

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r. Samochody japońskie i koreańskie Spis treści MARKA Str. DAEWOO / CHEVROLET 2 DAIHATSU 3 HONDA 4 HYUNDAI 8 ISUZU 11 KIA 12 MAZDA 13 MITSUBISHI 17 NISSAN 23 PROTON 30 SSANGYONG 30 SUBARU 31 SUZUKI 32 TOYOTA

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo