I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, 29.02.2012 r."

Transkrypt

1 Warszawa, r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale 2011 r. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Wzrost zysku EBITDA oraz zysku netto Dobre wyniki Empiku, Smyka i Szkół Językowych Dynamiczny rozwój i dobre wyniki segmentów Empik Digital & Publishing i e-commerce I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F mln PLN IV kw.2011 IV kw.2010 r/r % I-IV kw I-IV kw r/r % Przychody ze sprzedaży % % Marża brutto % % EBITDA z działalności operacyjnej (1) % % EBITDA % % EBIT % % Zysk (strata)/netto % % (1) Wynik nie uwzględnia wyceny opcji na akcje pracownicze. Najważniejsze wnioski dotyczące wyników za IV kwartał 2011: Przychody Grupy EM&F w IV kwartale na poziomie 1,15 mld PLN, co pozwoliło osiągnąć w całym 2011 r. po raz pierwszy przychody powyżej 3 mld PLN. Poprawa wyników finansowych Grupy EM&F zarówno na poziomie przychodów ze sprzedaży, jak i wyników operacyjnych - wzrost sprzedaży o 14%, zwiększenie marży brutto Grupy o 11%, wzrost zysku EBITDA z działalności operacyjnej o 11%. Empik - wzrost sprzedaży o 12%, wysoka dynamika sprzedaży w salonach (w tym znaczące wzrosty sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, multimediów i muzyki); rozwój sieci. Segment Digital & Publishing - poszerzenie bazy e-booków i audio-booków do 93 tys. tytułów, uruchomienie sprzedaży plików w formacie MOBI. Segment e-commerce - dynamika sprzedaży 58%; uruchomienie sklepu internetowego smyk.com; nowe kategorie produktowe w empik.com. Grupa Smyk - wzrost sprzedaży o 23%, wysoka dynamika sprzedaży w Polsce, Rosji i na Ukrainie; wysoka EBITDA; wzrost rentowności. Szkoły Językowe - wzrost sprzedaży o 10%; rozwój sieci w Rosji, otwarcie pierwszej szkoły w Turcji. Segment Moda i Uroda - sprzedaż +9%, ujemne LFL; słaby wynik operacyjny; decyzja o wyjściu z niektórych marek (Hugo Boss, Spring); sprzedaż 31% udziałów w spółce EPCD Sp. z o.o. Przystąpienie sieci sklepów Empik i Smyk do największego Programu Lojalnościowego PAYBACK: Możliwość dotarcia z ofertą do szerokiej grupy ok. 5,5 mln konsumentów (przy tym Empik i Smyk zrekrutowały już 326 tys. nowych uczestników Programu), jak również możliwość zbudowania profilu i segmentacji klientów, oraz systematyczne dostosowywanie odpowiedniej komunikacji i oferty. Średnia wartość paragonu z użyciem karty PAYBACK jest aż o 50,4% wyższa, niż pozostałych Klientów sieci, Posiadacze karty Payback robią coraz większe zakupy - wartość ich średniego paragonu rośnie szybciej (o 1,2%) niż klientów bez kart. 1

2 a. Całkowite przychody ze sprzedaży mln PLN IV kw.2011 IV kw.2010 r/r % I-IV kw I-IV kw r/r % GRUPA EM&F Razem % % Grupa Empik % % Grupa Smyk % % Szkoły Językowe % % Moda i Uroda % % Przychody ze sprzedaży Grupy EM&F wzrosły w IV kwartale o 14% do 1,15 mld PLN, a narastająco po czterech kwartałach 2011 r. o 11% do 3,22 mld PLN. Wysoka dynamika sprzedaży jest zasługą dwucyfrowych wzrostów w Grupie Empik oraz Grupie Smyk. Szkoły Językowe również zanotowały wzrost przychodów (głównie dzięki rozwojowi sieci w Rosji), lecz ze względu na inny profil działalności nie kontrybuują tak znacząco do całości przychodów Grupy EM&F. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy EM&F w 2011 r. wg. segmentów (kurs stały) wg. krajów b. Przychody ze sprzedaży LFL (na porównywalnej bazie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) mln PLN IV kw.2011 r/r % I-IV kw r/r % GRUPA EM&F Razem 2,4% -0,9% Grupa Empik 3,2% 1,5% Grupa Smyk 5,2% 2,3% Moda i Uroda -5,5% -9,8% W IV kwartale przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F wzrosły o 2,4% r/r. Do pozytywnego wyniku przyczyniły się głównie: dodatnia dynamika LFL r/r w Grupie Smyk (dynamiczny wzrost w Polsce, Rosji, Ukrainie - głównie ubranka i wzrost liczby klientów), wzrost sprzedaży LFL w Grupie Empik (+3,2%), dzięki wysokiej sprzedaży w salonach (głownie artykuły nie-wydawnicze, multimedia, muzyka) oraz bardzo dynamicznemu rozwojowi sklepu empik.com. Ujemne LFL zanotowano w segmencie Moda i Uroda, pomimo, że na wszystkich rynkach zanotowano wzrost wskaźników konwersji liczby kupujących do odwiedzających sklepy. Za słaby wynik odpowiada spadek liczby odwiedzających sklepy. 2

3 Najgorsze wyniki i ujemne LFL miały marki Peackocks, Esprit oraz Wallis, na co złożyły się między innymi nietrafione kolekcje oraz ciepła zima. Najlepsze wyniki i dodatnie LFL osiągnęły marki Aldo, River Island, New Look oraz Mexx. c. Marża brutto IV kw mln PLN IV kw mln PLN r/r % IV kw % IV kw % p.p. r/r Grupa EM&F Razem % 42% 43% -1,4 Grupa Empik % 37% 39% -2,5 Grupa Smyk % 41% 43% -1,8 Szkoły Językowe % 71% 70% 1,6 Grupa Moda i Uroda % 46% 45% 0,1 Pozostałe 2 0-0% 0% - Rentowność brutto na sprzedaży Grupy EM&F w IV kwartale odnotowała spadek o 1,4 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale dzięki wzrostowi przychodów marża brutto w ujęciu wartościowym wzrosła o 11% r/r, +47 mln PLN. W największym stopniu do wzrostu przyczyniła się Grupa Smyk, dzięki wysokiej dynamice sprzedaży (chociaż marża procentowa spadła ze względu na wcześniejsze wyprzedaże posezonowe, zmianę polityki cenowej oraz wyższe ceny surowców), jak również wzrost rentowności w Szkołach Językowych. Obniżyła się również procentowa marża brutto w Grupie Empik (głównie na grach, książkach, filmie i prasie). d. Zysk EBITDA z działalności operacyjnej Marża EBITDA z działalności operacyjnej Grupy EM&F w ujęciu wartościowym w IV kwartale zwiększyła się o 11% r/r do 152 mln PLN. Do wzrostu zysku EBITDA z działalności operacyjnej w dużej mierze przyczyniły się: Bardzo dobre wyniki Grupy Smyk (wysoka sprzedaż i utrzymanie kosztów operacyjnych na niskim poziomie). Większy zysk EBITDA z działalności operacyjnej wypracowała także Grupa Empik (+8%), dzięki wyższemu zyskowi z salonów oraz sklepom internetowym. Wysoka dynamika EBITDA (+20%) zanotowały również Szkoły Językowe, głównie za sprawą rozwoju sieci w Rosji.. Zysk EBITDA w segmencie Moda i Uroda pogorszył się o ponad 17 mln PLN w porównaniu do IV kwartału 2010 r. Powodem słabego wyniku były: niska sprzedaż, wcześniejsze rozpoczęcie posezonowych wyprzedaży, koszty zamknięć nierentownych sklepów, wzrost kosztów wynagrodzeń i czynszów oraz wysokie koszty prowadzenia sieci sklepów franczyzowych. Istotny wpływ na wynik EBITDA Grupy EM&F miał zysk ze sprzedaży 31% udziałów w spółce EPCD Sp. z o.o. w wysokości 28,4 mln PLN, z czego 15 mln PLN powiększyło zysk EBITDA segmentu Moda i Uroda, a 13 mln PLN wpłynęło na wynik holdingu NFI EM&F. e. Zysk netto W IV kwartale zysk netto Grupy EM&F wzrósł o 19% do 91 mln PLN, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. (77 mln PLN). W całym 2011 r. zysk netto Grupy wzrósł o 9% do 89 mln PLN, w porównaniu do 82 mln PLN w 2010 r. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na wynik netto Grupy EM&F w IV kwartale, nie związanymi z podstawową działalnością były: Strata z tytułu zmian kursów walutowych (-5,3 mln PLN), ze względu na osłabienie złotego (dotyczy to między innymi zakupu towarów, wyceny zobowiązań handlowych, opłaty za czynsze). Wycena opcji na akcje pracownicze (-4,5 mln PLN). Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (-41 mln PLN). Znaczący wzrost nastąpił ze względu na odpis wartości zamkniętych sklepów (8,6 mln PLN) oraz rozwój sieci - w ciągu roku otwarto 80 nowe sklepów, a zamknięto 36 sklepów i sprzedano 18 placówek. Odsetki oraz różnice kursowe dotyczące działalności finansowej (-15 mln PLN). Strata z tytułu wyceny opcji put na wykup udziałów mniejszościowych w spółkach zależnych (7 mln PLN). Ujemny wpływ nastąpił ze względu na wzrost wyceny wartości tych udziałów. 3

4 Pozytywnie na wynik finansowy netto wpłynęła optymalizacja podatkowa w Grupie Smyk (podatek odroczony w wysokości 22 mln PLN). f. Zadłużenie Grupy EM&F mln PLN IV kw.11 III kw.11 II kw.11 I kw.11 IV kw.10 Dług netto Środki pieniężne Zadłużenie Wskaźniki wymagalności kredytowej Grupy EM&F po IV kwartale znajdują się na bezpiecznym poziomie, czyli poniżej 3,0x dla Dług netto/ebitda i 1,8x dla Dług/Kapitały własne. Dług netto Grupy EM&F na IV kwartału wyniósł 364 mln PLN, spadek w stosunku do ubiegłego kwartału o 283 mln PLN, ale wzrost rok do roku o 33 mln PLN, co wynika z następujących czynników: Charakterystycznej dla branży handlowej sezonowości - IV kwartał jest szczytowy pod względem obrotów handlowych i co za tym idzie wpływu środków pieniężnych. Dużych wydatków inwestycyjnych w rozwój sieci sprzedaży oraz na inwestycje kapitałowe (w 2011 r. wydano 83 mln PLN na zakup udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych). Dwukrotnej wypłaty dywidendy w 2011 r., łącznie w wysokości 42 mln PLN z zysku netto za lata 2009 i Dodatniego wpływu ze sprzedaż sklepów sieci Mango, Hugo Boss oraz udziałów EPCD Sp. z o.o. - łącznie w wysokości 36,9 mln PLN. II. Rozwój sieci punktów handlowo-usługowych Grupy EM&F Na IV kwartału Grupa EM&F miała 751 punkty sprzedaży o łącznej powierzchni 313,5 tys. m2. Sieć powiększyła się w stosunku do końca IV kwartału o 80 lokalizacji, w tym największy rozwój sieci nastąpił w Grupie Empik (+17) oraz Grupie Smyk (+19 sklepów, w tym 3 wielopowierzchniowe Smyk Megastore). Największe zmiany nastąpiły w sieciach franczyzowych z modą - zamknięto 22 głównie nierentownych sklepów, w nierokujących lokalizacjach oraz sprzedano 18 sklepów (sieci Hugo Boss i Mango). III. Wydatki inwestycyjne Grupy EM&F Łączne wydatki inwestycyjne w IV kwartale wyniosły 54 mln PLN, a w całym 2011 r. Grupa EM&F zainwestowała łącznie prawie 167 mln PLN. Wzrosły głównie wydatki na nowe punkty sprzedaży ze względu na rozwój sieci (+80 nowe sklepy w 2011 r.). Zwiększyły się również wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją istniejących punktów sprzedaży ze względu na rozwój sieci w latach poprzednich. Spadły natomiast wydatki na projekty IT i logistykę, ze względu na duże inwestycje poczynione w 2010 roku, między innym na system informatyczny Hyperion firmy Oracle wspierającym procesy zarządzania strategicznego, finansowego i operacyjnego. IV. Wyniki finansowe oraz rozwój w segmentach w IV kwartale 2011 r. a. Grupa Empik Grupa Empik osiągnęła w IV kwartale dobre wyniki finansowe: Wzrost przychodów ze sprzedaży o 12% do 462 mln PLN (w całym 2011 r. do 1,2 mld PLN - wzrost o 10%), do czego przyczyniły się wszystkie trzy segmenty tworzące Grupę: salony Empik, Empik Digital & Publishing oraz e-commerce. Wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym wzrosła o 5% do 171 mln PLN (w całym 2011 r. wyniosła 447 mln PLN - wzrost o 10%), ale obniżyła się marża procentowa ze względu na niższą rentowność na książkach, filmach i grach zarówno w salonach jak i w empik.com. Zwiększenie marży procentowej EBITDA zarówno w salonach, jak i w empik.com, dzięki utrzymaniu kosztów operacyjnych na niskim poziomie. Mimo tego procentowa rentowność EBITDA w całej Grupie Empik spadła 4

5 o 0,7 p.p. Powodem jest rozpoczęcie konsolidacji nowo nabytych spółek (e-muzyka, Virtualo, Gandalf, Buchmann, WAB, Wilga), które mają niższą marżę. Salony Empik Salony Empik wypracowują około 90% zysków Grupy Empik i są najważniejszą częścią segmentu. Sprzedaż w salonach Empik wzrosła w IV kwartale o 6% do 385 mln PLN, a na bazie LFL o 1,1%, co jest wynikiem: Rozwoju sieci: +14 salonów (saldo otwarć w ciągu 2011 r., w samym IV kwartale otwarto +5 salonów). Dużego wzrostu przychodów artykułów niewydawniczych (+9% r/r LFL) - konsekwencja strategii wprowadzania nowych wysokomarżowych produktów (m.in. gry edukacyjne, asortyment podarunkowy, nowe produkty typu lifestyle, np. z serii Jedzenie i gotowanie, etc.). Szacujemy, że marze powinny utrzymać się na podobnym poziomie (49% w 2011 r.) w ciągu kolejnych kwartałów. Dużego wzrostu przychodów w muzyce (+8% r/r LFL) oraz multimediach (+10% r/r LFL) dzięki kilku dobrym nowościom w grach oraz większej sprzedaży droższych gier na konsole niż tańszych na PC. Sprzedaż książek w Grupie na bazie LFL bez zmian (w tym niewielki spadek w salonach i wzrost w empik.com), pomimo negatywnego wpływu wprowadzenia 5% VATu na książki w 2011 r. W IV kwartale odnotowano wzrost sprzedaży egzemplarzowej książek w salonach o 6% r/r (sprzedano 4,98 mln książek i wprowadzono 4,8 tys. nowych tytułów, w tym bardzo dobra sprzedaż tytułów z tzw. back katalogu oraz wielu bestsellerowych nowości). Dobre wyniki w tej kategorii to również efekt stałego poprawiania systemu zarządzania zapasem. Przystąpienia sieci sklepów Empik (a także Smyk) do największego i najpopularniejszego Programu Bonusowego PAYBACK. Empik Digital & Publishing (spółki należące do segmentu Empik Digital & Publishing zajmują się agregacją i dystrybucją kontentu cyfrowego: muzyki, książek, gier - e-muzyka, Virtualo, GRY-OnLine - oraz w formie tradycyjnej (wydawnictwa Wilga, WAB, Buchmann oraz wydawca gier LEM) W IV kwartale spółki należące do tego segmentu osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe - łączne przychody ze sprzedaży wzrosły o 67% do 40 mln PLN, a zysk EBITDA 3 mln PLN (porównywanie wyników do 2010 r. nie jest miarodajne, ponieważ większość spółek z segmentu została przejęta przez Grupę EM&F w 2011 r. i ich wyniki nie były konsolidowane w 2010 r.). Najważniejsze wydarzenia w segmencie Empik Digital & Publishing w IV kwartale: Poszerzenie bazy e-booków i audio-booków do 93 tys. tytułów oraz uruchomienie sprzedaży w formacie MOBI, który m.in. jest odczytywany przez e-czytnik Kindle firmy Amazon. Wydanie przez tradycyjne wydawnictwa ponad 80 nowych tytułów i osiągnięcie sprzedaż na poziomie 18 mln PLN. Obecnie w ofercie wydawnictw jest już ponad 2,1 tys. pozycji, z czego w formacie cyfrowym 333 tytuły. Uruchomienie nowego serwisu i sklepu internetowego Virtualo.pl (e-booki, audiobooki, e-prasa) z funkcją self-publishing, aplikacjami na smartfony i wypożyczalnią. Uruchomienie detalicznej i hurtowej dystrybucji cyfrowej gier video przy współpracy z serwisem ZTORM (światowy lider w dystrybucji treści cyfrowych). Rozszerzenie oferowanego przez LEM asortymentu o akcesoria do gier. Podpisanie umowy na dostawę treści oraz produktów dla wiodącego serwisu z grami torpedia.pl. Podpisanie przez e-muzyka umowy z Polskimi Nagraniami, co poszerzyło bazę plików o cenny katalog w docelowej ilości 44 tys. utworów. Podpisanie umowy z Merlin.pl na sprzedaż e-booków i audio-booków. Segment e-commerce (na segment e-commerce składają się sklepy internetowe empik.com, smyk.com, Gandalf.com.pl i empikfoto.pl) W IV kwartale Grupa osiągnęła w segmencie e-commerce bardzo dobre wyniki finansowe, wykazując wysoką dynamikę sprzedaży połączoną ze wzrostem marży. Przychody ze sprzedaży w segmencie e-commerce w IV kwartale wzrosły o 58% do 37 mln PLN, a w całym 2011 r. - wzrost o 51% do blisko 100 mln PLN. W szczycie zamówień grudniowych sklepy empik.com i smyk.com odwiedzane były przez 300 tys. klientów dziennie, a ilość wysyłanych codziennie paczek przekraczała 15 tys. Dynamika sprzedaży miesiąc-do-miesiąca była większa niż 50%. 5

6 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale: b. Grupa Smyk Uruchomienie w listopadzie 2011 r. nowego sklepu Smyk.com z najszerszą i najbardziej kompleksową na rynku ofertą ponad produktów dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat w kategoriach: ubranka, akcesoria, zabawki i media. Tylko do końca roku sklep zarejestrował prawie 2 mln odwiedzin, sprzedając 63 tys. produktów. W IV kwartale sklep empik.com zanotował rekordowo wysoką liczbę odwiedzin - 13,7 mln, a liczba transakcji wyniosła 409 tys. Ponadto oferta empik.com została poszerzona o 2 nowe kategorie: perfumy i elektronika. Ponadto w lutym br. Michał Grom, dotychczasowy prezes E-commerce Services, spółki odpowiedzialnej za budowanie handlu internetowego w ramach Grupy EM&F, został powołany do Zarządu NFI EM&F. Jest to związane z dynamicznym rozwojem internetowego kanału sprzedaży Grupy, który od kilku lat jest jednym z najistotniejszych celów strategicznych. Bardzo dobre wyniki finansowe, zwiększając sprzedaż, zysk operacyjny oraz rentowność: Smyk Polska Przychody ze sprzedaży Grupy w IV kwartale wzrosły o 23% do 375 mln PLN (w całym 2011 r. wyniosły blisko 970 mln PLN - wzrost o 16%). Poprawa sprzedaży nastąpiła we wszystkich sześciu krajach gdzie Grupa Smyk prowadzi działalność (Polska, Niemcy, Rosja, Ukraina, Rumunia i Turcja). Wzrost marży brutto Grupy w ujęciu wartościowym w IV kwartale o 17% r/r do 153 mln złotych PLN (w całym 2011 r. wzrost o 13% do 413 mln PLN), przy spadku marży w ujęciu procentowym o 4 p.p. w wyniku rozpoczęcia wcześniej niż zwykle posezonowych wyprzedaży, a także zmiany polityki cenowej Smyka i wyższych cen surowców (wzrost cen bawełny w I połowie 2011 r.). Wzrost zysku EBITDA w IV kwartale aż o 31% (pomimo niższej rentowności), dzięki utrzymaniu kosztów operacyjnych na niskim poziomie oraz pomimo ujemnego wpływu umocnienia waluty euro (czynsze są denominowane w tej walucie). Sprzedaż w sieci Smyk w Polsce wzrosła o 34% r/r, na bazie porównywalnych sklepów LFL o 11% r/r, w wyniku rozwoju sieci sprzedaży. W IV kwartale otwarto 6 kolejnych sklepów, w tym czwarty już Smyk Megastore w Krakowie (zabezpieczone 20 lokalizacji na kolejne Smyk Megastore). Łącznie w 2011 r. sieć Smyk w Polsce powiększyła się o 13 placówek. Największe wzrosty przychodów (+52%) w wysokomarżowej kategorii ubranka, dzięki szerokiej ofercie, trafionym kolekcjom oraz dobremu pozycjonowaniu cenowemu. Wzrost sprzedaży nastąpił również w kategorii zabawki (+8% r/r) oraz sprzęt i akcesoria (+24% r/r). Od października 2011 r. dodatkowym narzędziem wspierającym sprzedaż w sieciach Smyk jest program lojalnościowy Payback, największy i najpopularniejszy w Polsce. Smyk - pozostałe kraje Smyk posiada łącznie 27 sklepów w Rosji, na Ukrainie, Turcji i Rumunii. Sprzedaż w tych krajach rośnie bardzo dynamicznie - +65% r/r, +19% LFL. W IV kwartale sieć sklepów Smyk powiększyła się o dwie placówki - w Rosji (Moskwa) oraz Rumunii (Konstanca). Sieć Spiele Max (niemiecka działalność Grupy Smyk) osiągnęła 6% r/r wzrost sprzedaży, w wyniku powiększenia sieci sklepów (w IV kwartale otwarto 2 sklepy w nowej formule sklep-w-sklepie, we współpracy z największą siecią księgarni Thalia, należącą do koncernu Douglas Holding). c. Szkoły Językowe W IV kwartale została otwarta pierwsza szkoła językowa w Turcji, w centrum Istambułu. Ponadto otwarto też kolejną, szesnastą, szkołę w Rosji. Na roku spółki należące do segmentu Szkoły Językowe liczyła już 106 placówek w Polsce, Rosji, Ukrainie i Turcji. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wzrosły o 10% r/r do 53 mln PLN (w całym 2011 r. zwiększyły się o 19% do 176 mln PLN), głównie dzięki rozwojowi sieci w Rosji (4 nowe szkoły w 2011 r.). W Polsce w IV kwartale znacząco zwiększyła się sprzedaż do klientów korporacyjnych oraz kursów Empik Online, a także przychody sieci Speak Up. 6

7 Spadek przychodów zanotowały natomiast tradycyjne szkoły empik school (-3% r/r) ze względu na spadek liczby zapisów na kursy. Szkoły Językowe odnotowały także w IV kwartale wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym o 12% do 38 mln PLN. W IV kwartale koszty operacyjne segmentu były na niskim poziomie, co zaowocowało wypracowaniem 14 mln PLN zysku EBITDA (+20% r/r). Procentowa marża EBITDA wzrosła w IV kwartale do 26%, o 2,3 p.p. Powodem wzrostu rentowości jest większy udział przychodów ze szkół Speak Up, które osiągają wyższą marżę niż szkoły empik school. d. Segment Moda i Uroda W IV kwartale spółki z segmentu Moda i Uroda skupiły się na restrukturyzacji portfolio marek (wycofanie z marek Hugo Boss, Spring - zamknięcie ostatniego sklepu na początku 2012 r.), zamykaniu nierentownych sklepów, obniżaniu kosztów operacyjnych oraz renegocjacji umów franczyzowych. Przychody ze sprzedaży wzrosły w IV kwartale o 9% do 262 mln PLN (w całym 2011 r. zwiększyły się o 6% do 868 mln PLN), a na bazie porównywalnych sklepów spadły o 5,5%. Ujemne LFL wynikają ze spadku liczby odwiedzających sklepy. Najgorsze wyniki i ujemne LFL miały marki Peackocks, ESPRIT oraz Wallis, na co złożyły się między innymi nietrafione kolekcje oraz ciepła zima. Najlepsze wyniki i dodatnie LFL osiągnęły marki Aldo, River Island, New Look oraz Mexx. Ponadto Grupa odnotowała w IV kwartale wzrost marży brutto o 9% do 119 mln PLN, natomiast strata EBITDA wyniosła 15 mln PLN (bez uwzględnienia zysku na sprzedaży udziałów w EPCD Sp. z o.o.), co jest wynikiem przede wszystkim niskiej sprzedaży oraz wysokich kosztów działalności w modelu franczyzowym (7-10% sprzedaży - narzuty na cenę produktów i opłaty franczyzowe). Ponadto w IV kwartale - wcześniej niż zwykle - firmy odzieżowe rozpoczęły posezonowe wyprzedaże ze względu na ciepłą pogodę, która powodowała niską sprzedaż. Ponadto Grupa Moda i Uroda poniosła koszty zamknięć nierentownych sklepów, a także wzrosły koszty wynagrodzeń i czynszów. Spadek przychodów o 4% r/r nastąpił w IV kwartale w Grupie Optimum (dystrybucja luksusowych kosmetyków, odzieży sportowej i obuwia), w związku z trudnościami w zrealizowaniu celów sprzedażowych w Amersport. Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale: Zamknięcie 12 nierentownych sklepów w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Koszty odpisów wartości trwałych wyniosły w IV kwartale -7 mln PLN, co znacząco obniżyło wyniki finansowe segmentu. W listopadzie 2011 r. sprzedano za kwotę 6 mln PLN sieć 5 sklepów pod marką Hugo Boss, ze względu na brak możliwości rozwoju sieci poza Polską oraz słabe wyniki finansowe (oprócz Warszawy). Kupującym był właściciel marki Hugo Boss. W październiku 2011 r. otwarto pierwszy w Polsce sklep marki GAP w CH Arkadia w Warszawie - wyniki sklepu są powyżej zakładanych w budżecie (ponad przeciętne wskaźniki konwersji, duża liczba klientów, pozytywna EBITDA). Ponadto na Śląsku został otwarty pierwszy sklep marki New Look, a na Pomorzu pierwszy sklep marki River Island. Obie marki wyróżniają dobre wyniki sprzedaży i rentowności w prowadzonych już sklepach. Prowadzone były negocjacje w sprawie zmiany umów franczyzowych w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Grupa uzyskała wstępną zgodę na zawiązanie spółek joint-venture z markami River Island i Orsay, a umowy są w trakcie negocjacji. Grupa podpisała nowe umowy franczyzowe z lepszymi warunkami współpracy z markami Aldo oraz New Look. Otrzymaliśmy również wstępną zgodę na zmianę warunków umowy z marką Esprit i nowy kontrakt jest w trakcie negocjacji. W grudniu 2011 r. sprzedane zostało 31% udziałów w EPCD Sp. z o.o. (wyłączna dystrybucja kosmetyków marki Dior w Polsce). Po transakcji LuxPol Invest Sarl, spółka zależna od NFI EMF S.A. posiada 49% udziałów w EPCD. Sprzedaż była rezultatem wykonania umowy inwestycyjnej. Zysk księgowy wyniósł 28,4 mln PLN, z czego 15 mln PLN powiększyło zysk segmentu Moda i Uroda. Wpływ gotówkowy z transakcji wynosił 17,2 mln PLN. W lutym 2012 r. nastąpiła sprzedaż brytyjskiej marki Peacocks (firmie Edinburgh Woollen Mill), której franczyzobiorcami są spółki zależne Grupy EM&F - Ultimate Fashion i Maratex. Po transakcji Grupa otrzymała informację o zaprzestaniu międzynarodowej działalności Peacocks. Mając już wcześniej świadomość problemów finansowych marki oraz podejmowanych przez firmę Peacocks prób restrukturyzacji zadłużenia i negocjacji z potencjalnymi inwestorami - Grupa EM&F przeprowadziła analizę możliwych konwersji posiadanych sklepów tej marki. Obecnie rozważamy przekonwertowanie części salonów Peacocks prowadzonych przez spółki Grupy w Polsce, Rosji i na Ukrainie na inne formaty handlowe - tj. wybrane marki z portfolio Grupy EM&F (między innymi Smyk i River Island). 7

8 Obecnie Ultimate Fashion prowadzi 7 sklepów tej marki, a pozostała część portfolio to 81 sklepy innych marek. Z kolei Maratex prowadzi 52 sklepy Peacocks w Rosji i na Ukrainie - pozostała część portfolio to 61 sklepów innych marek. Przychody segmentu Moda i Uroda z sieci sklepów marki Peacocks wyniosły w 2011 r. 176 mln PLN, stanowiąc 20% obrotów segmentu. Sieć Peacocks wyróżniała się słabymi wynikami sprzedaży - w 2011 r. przychody spadły o 10-20% na bazie porównywalnych sklepów LFL. V. Dalsze plany rozwoju w I kwartale 2012 r.: Na początku marca br. odbędzie się premiera nowego e-czytnika niemieckiej firmy TrekStor w niezwykle atrakcyjnej cenie - 229,99 zł, który będzie dostępny w sieci salonów Empik i na empik.com. Zdecydowaną zaletą tego czytnika jest jego wielofunkcyjność - umożliwia nie tylko czytanie e-booków, ale też słuchanie muzyki oraz przeglądanie zdjęć. E-czytnik ten cieszy się ogromnym powodzeniem w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie do tej pory sprzedano ponad 500 tys. sztuk. Rozszerzanie oferty salonów Empik o nowe wysokomarżowe kategorie produktów oraz wprowadzenie sprzedaży gier używanych do wszystkich salonów, wykorzystując wzrostowy trend na rynku multimediów i artykułów niewydawniczych. Dalszy rozwój oferty e-sklepów z portfolio Grupy EM&F. Planowane dołączenie w marcu br. internetowych sklepów empik.com i smyk.com do Programu Bonusowego PAYBACK. Dalszy rozwój oferty online w segmencie Szkół Językowych: W styczniu br. na platformie Samsung Smart TV została uruchomiona edukacyjno-informacyjna aplikacja empik school do nauki języka angielskiego. Stała rozbudowa internetowej Strefy Słuchacza, która docelowo będzie portalem społecznościom uczniów. Dalszy rozwój sieci: 4 salony Empik, 1 Smyk Megastore, 6 szkół językowych (Rosja, Turcja). Ewentualne pierwsze efekty działań na nowych zasadach franczyzowych lub joint-venture. Budżet 2012: otwarć, capex 130 mln PLN. Wzrost EBITDA nawet przy LFL na poziomie 0%. KONTAKT Biuro prasowe Grupy EMF - Public Link Communications Services Katarzyna Górecka - kom ; Magdalena Zając - kom ; 8

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet.

Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet. Warszawa, 08.11.2011 Wyniki finansowe Grupy EMF w trzecim kwartale 2011 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,0%. Poprawa rentowności sprzedaży na poziomie marży brutto. Wzrost EBITDA z działalności podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe. 2011 za II kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za II kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 Wrzesień 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie II kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2012 roku 1. PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 R. 2 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3 3. WYNIKI OPERACYJNE 5 4. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe za I kwartał 2012

Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe za I kwartał 2012 Wyniki finansowe III kwartał Wyniki Finansowe 2011 Grupy za I kwartał 2012 8 LISTOPADA 2011 15 MAJA 2012 2 Q 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie I kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale 2012 r. Warszawa, 20.02.2013 r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale r. Wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Dobre wyniki Smyk, Empik i Szkół Językowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał listopad 2012

Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał listopad 2012 Wyniki Finansowe Grupy EMF za III kwartał 2012 16 listopad 2012 Agenda Podsumowanie III kwartału 2012 r. Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 Podsumowanie III kwartału 2012 r. Przychody Grupy EMF +9%,

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2015 roku 1. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F... 4 3. WYNIKI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2012 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2012 r. Warszawa, 31.08. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale r. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Bardzo dobre wyniki Empiku, Smyka i Szkół

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2014 Zmiana %

III kwartał 2014 Zmiana % Warszawa, 13.11.2015 r. Wyniki finansowe Grupy EM&F za trzy kwartały 2015 r. Dalszy dynamiczny wzrost całkowitych przychodów, sprzedaży LFL i marży brutto Grupy EM&F oraz kluczowych segmentów Dwucyfrowy

Bardziej szczegółowo

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r.

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r. Warszawa, 17.11.2009 r. Informacja prasowa Podsumowanie działalności Grupy EM&F oraz wyników finansowych w okresie i w III kwartale 2009 r. I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie

Bardziej szczegółowo

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w I kwartale 2013 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w I kwartale 2013 r. Warszawa, 16.05. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w I kwartale r. Wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Dobre wyniki Grupy Smyk, Empik i Szkół Językowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2011 r. 16 maja 2011 r. 1Q 2011 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r. Warszawa, 30.08. r. Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale r. Podstawowe wyniki finansowe I- I- r/r r/r Działalność kontynuowana Przychody ze z 678 676 0 1 270 1 330-5 działalności kontynuowanej MarŜa

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za drugi kwartał zakończony 30 czerwca roku 1. PODSUMOWANIE II KWARTAŁU R. 2 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3 3. WYNIKI OPERACYJNE 5 4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK NETTO 6 5.

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za trzeci kwartał zakończony 30 września roku 1. PODSUMOWANIE III KWARTAŁU R. 2 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3 3. WYNIKI OPERACYJNE 5 4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK NETTO 6

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2015 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 3 3. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Grupa Empik Media & Fashion S.A. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Analiza Finansowa Zarządu za IV kwartał i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku 1. PODSTAWOWYCH WYNIKI FINANSOWE 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F 6 3.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r.

Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. Prezentacja wyników za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. 3Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku W dniu 16 maja 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd przedłożył

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.08.2013 r. Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w I połowie br. GRUPA EMPIK I-II kw.

Warszawa, 31.08.2013 r. Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w I połowie br. GRUPA EMPIK I-II kw. Warszawa, 31.08. r. Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w I połowie br. GRUPA EMPIK mln PLN Przychody ze sprzedaży 267 268 0% -2,5% 535 522 2% -0,5% Salony Empik

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za czwarty kwartał zakończony 31 grudnia roku 1. PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU R. 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY 4 3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 4. WYNIKI OPERACYJNE 6 5. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w III kwartale br.

Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w III kwartale br. Warszawa, 14.11. r. Załącznik: Wyniki finansowe oraz rozwój poszczególnych segmentów Grupy EM&F w III kwartale br. GRUPA EMPIK (w tym: salony Empik oraz segmenty E-commerce, Empik Publishing i Empik Digital)

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Finansowe Grupy za IV kwartał luty 2012

Wyniki Finansowe Grupy za IV kwartał luty 2012 Wyniki Finansowe Grupy za IV kwartał 2012 20 luty 2012 Agenda Podsumowanie 2012 roku Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty Plany na 2013 rok 2 2 EMF: Wyniki za IV kwartał 2012 www.emf-group.eu Podsumowanie2012roku

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.11.2006 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

za rok 2013 19 luty 2014

za rok 2013 19 luty 2014 Wyniki Finansowe Grupy za rok 2013 19 luty 2014 Rachunek wyników 2 EMF: Wyniki za IV kwartał 2013 www.emf-group.eu Działalność zaniechana W czwartym kwartale 2013 r. dokonano oceny perspektyw rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r.

Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. Warszawa, 02.09.2008 r. Rosnąca sieć sprzedaży i bardzo dobre wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 r. I. Najważniejsze wydarzenia w Grupie EM&F w I połowie 2008 r. realizacja przyjętej strategii:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w I kwartale 2012 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w I kwartale 2012 r. Warszawa, 15.05. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w I kwartale r. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Bardzo dobre wyniki Empiku, Smyka i Szkół

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Empik Media &Fashion w III kwartale 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy Empik Media &Fashion w III kwartale 2014 r. Warszawa, 14.11. r. Wyniki finansowe Grupy Empik Media &Fashion w III kwartale r. Podstawowe wyniki finansowe MLN PLN I- I- Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy z działalności kontynuowanej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 17 marca 2016 r. Podsumowanie wyników za 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan za 2015 r. Wynik

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.02.2007 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r.

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r.

Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Podsumowanie wyników za 1H 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów otwartych w okresie 2 6

Liczba punktów otwartych w okresie 2 6 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1 kwartał 1 kwartał 2006 2005 Wzrost PLN000 PLN000 % Przychody z działalności kontynuowanej 260 790 252 056 +3,5 Strata netto z działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2016 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 3 3. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca roku 1. PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA R. 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY 3 3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3 4. WYNIKI OPERACYJNE 5 5. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r.

Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. Prezentacja wyników w za I kwartał 2010 r. 14 maja 2010 r. 1 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO

STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO Warszawa, 19.05.2009 r. STRATEGIA I WIZJA ROZWOJU GRUPY EM&F W OBLICZU SPOWOLNIENA GOSPODARCZEGO Rozwój sieci sprzedaży Grupy EM&F Nowe formaty handlowe i nowe linie produktowe w spółkach Grupy Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

I I I 2 010 26 2010 2 Q

I I I 2 010 26 2010 2 Q Prezentacja wyników za II kwartał 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. 2 Q 2010 r. www.emf-group.eu 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r.

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. PIERWSZY KWARTAŁ 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Działania budujące wartość ACTION 3. Osiągnięcia spółek Grupy ACTION 4. Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 r. i 30 WRZEŚNIA 2006 r. 9 miesięcy 9 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaży z działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r.

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r. GRUPA EM&F - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 24 lutego 2009 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy,

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za IV kwartał i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 4 3. SIEĆ

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku.

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku. Komunikat prasowy Warszawa, 16 sierpnia 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku. W dniu 16 sierpnia 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia wydawnicza Grupy Empik - książka, muzyka i gry (kontent cyfrowy i tradycyjny)

Nowa strategia wydawnicza Grupy Empik - książka, muzyka i gry (kontent cyfrowy i tradycyjny) Warszawa, 25.08.2011 r. Nowa strategia wydawnicza Grupy Empik - książka, muzyka i gry (kontent cyfrowy i tradycyjny) Ponadto: Dalszy rozwój Grupy Empik w detalu tradycyjnym Kontynuacja strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Szacunek wyników operacyjnych Grupy EM&F w IV kwartale i w 2014 r.

Szacunek wyników operacyjnych Grupy EM&F w IV kwartale i w 2014 r. Szacunek wyników operacyjnych Grupy EM&F w IV kwartale i w r. ZastrzeŜenie: Warszawa, 19.02.2015 r. Niniejszy materiał ma charakter wstępny i niewiąŝący, a jego elementy mogą ulec modyfikacji i doprecyzowaniu.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. 2 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. Uzyskane wyniki zgodne z oczekiwaniami Istotny wpływ deflacji na poziom sprzedaży detalicznej Podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 19 sklepów FRAC Zgodne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006.

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. Komunikat prasowy Warszawa, 29 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. I. Najważniejsze wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE 2012 Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 Podsumowanie finansowe 2012 Znacząca poprawa wyników przy spadającej wartości rynku Zmniejszenie wartości wskaźnika Dług/EBITDA do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1H 2016 r. Warszawa, 30 sierpnia 2016 r.

Prezentacja wyników za 1H 2016 r. Warszawa, 30 sierpnia 2016 r. Prezentacja wyników za 1H 2016 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy 2 Wyniki Grupy Redan w IH 2016 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł IH 2016 r. IH 2015 r. zmiana % Sprzedaż 285,5 255,8

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 17 listopada 2008 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Prezentacja wyników za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Prezentacja wyników za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Podsumowanie wyników za 1Q 2016 r. 2 Wyniki Grupy Redan w IQ 2016

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Finansowe Grupy za I kwartał maj 2013

Wyniki Finansowe Grupy za I kwartał maj 2013 Wyniki Finansowe Grupy za I kwartał 2013 16 maj 2013 Agenda Podsumowanie I kw. 2013 Wyniki finansowe Grupy EMF Segmenty 2 2 EMF: Wyniki za I kwartał 2013 www.emf-group.eu Podsumowanie I kw. 2013 Empik

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KWARTAŁÓW 2016

PODSUMOWANIE III KWARTAŁÓW 2016 OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Grupę Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q 2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252,113 234,043 7.7 Przychody z działalności zaniechanej - 3,526

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F - profil działalności

Grupa EM&F - profil działalności 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaŝy, emisji, lub jakiegokolwiek namawiania do nabycia lub składania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał marca 2009

Wyniki finansowe za IV kwartał marca 2009 Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 2 marca 2009 Agenda 1. Tendencje na rynku 2. Wyniki Grupy TORFARM za czwarty kwartał 2008 3. Inwestycje w 2009 roku Tendencje na rynku farmaceutycznym udziały w rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU i 30 CZERWCA 2008 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRESY II KWARTAŁ 2009 R. VS II KWARTAŁ 2008 R ORAZ 6 MIESIĘCY 2009

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2009 ROKU i 31 MARCA 2008 ROKU Wybrane dane finansowe za okres I kwartał 2009 r. vs I kwartał 2008 r. Uzgodnienie wybranych danych

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za trzeci kwartał zakończony 30 września 2015 roku 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY EM&F... 2 2. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 3 3. SIEĆ SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r.

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 r. i 30 CZERWCA 2006 r. 6 miesięcy 6 miesięcy 2007 2006 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaŝy z działalności kontynuowanej 620

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

Struktura działalności GH Emperia

Struktura działalności GH Emperia I kwartał 2014 roku Struktura działalności GH Emperia Działalność detaliczna Stokrotka Supermarkety Działalność developerska Elpro Development S.A. i inne spółki Zarządzanie nieruchomościami i działalność

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Przychody ,0. Strata netto przysługująca akcjonariuszom ,3. Marża brutto * 41,6% 39,8%

Przychody ,0. Strata netto przysługująca akcjonariuszom ,3. Marża brutto * 41,6% 39,8% ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1 półrocze 1 półrocze 2006 2005 Wzrost PLN000 PLN000 % Przychody 552 584 521 098 +6,0 Strata netto 7 827-2 042 +483,3 Strata netto przysługująca

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. 1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2016

Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2016 1H 2015 1H 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 82 820 92 782 12,0% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 42 459 48 023 13,1% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 51,3%

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo