I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, 29.02.2012 r."

Transkrypt

1 Warszawa, r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale 2011 r. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Wzrost zysku EBITDA oraz zysku netto Dobre wyniki Empiku, Smyka i Szkół Językowych Dynamiczny rozwój i dobre wyniki segmentów Empik Digital & Publishing i e-commerce I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F mln PLN IV kw.2011 IV kw.2010 r/r % I-IV kw I-IV kw r/r % Przychody ze sprzedaży % % Marża brutto % % EBITDA z działalności operacyjnej (1) % % EBITDA % % EBIT % % Zysk (strata)/netto % % (1) Wynik nie uwzględnia wyceny opcji na akcje pracownicze. Najważniejsze wnioski dotyczące wyników za IV kwartał 2011: Przychody Grupy EM&F w IV kwartale na poziomie 1,15 mld PLN, co pozwoliło osiągnąć w całym 2011 r. po raz pierwszy przychody powyżej 3 mld PLN. Poprawa wyników finansowych Grupy EM&F zarówno na poziomie przychodów ze sprzedaży, jak i wyników operacyjnych - wzrost sprzedaży o 14%, zwiększenie marży brutto Grupy o 11%, wzrost zysku EBITDA z działalności operacyjnej o 11%. Empik - wzrost sprzedaży o 12%, wysoka dynamika sprzedaży w salonach (w tym znaczące wzrosty sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, multimediów i muzyki); rozwój sieci. Segment Digital & Publishing - poszerzenie bazy e-booków i audio-booków do 93 tys. tytułów, uruchomienie sprzedaży plików w formacie MOBI. Segment e-commerce - dynamika sprzedaży 58%; uruchomienie sklepu internetowego smyk.com; nowe kategorie produktowe w empik.com. Grupa Smyk - wzrost sprzedaży o 23%, wysoka dynamika sprzedaży w Polsce, Rosji i na Ukrainie; wysoka EBITDA; wzrost rentowności. Szkoły Językowe - wzrost sprzedaży o 10%; rozwój sieci w Rosji, otwarcie pierwszej szkoły w Turcji. Segment Moda i Uroda - sprzedaż +9%, ujemne LFL; słaby wynik operacyjny; decyzja o wyjściu z niektórych marek (Hugo Boss, Spring); sprzedaż 31% udziałów w spółce EPCD Sp. z o.o. Przystąpienie sieci sklepów Empik i Smyk do największego Programu Lojalnościowego PAYBACK: Możliwość dotarcia z ofertą do szerokiej grupy ok. 5,5 mln konsumentów (przy tym Empik i Smyk zrekrutowały już 326 tys. nowych uczestników Programu), jak również możliwość zbudowania profilu i segmentacji klientów, oraz systematyczne dostosowywanie odpowiedniej komunikacji i oferty. Średnia wartość paragonu z użyciem karty PAYBACK jest aż o 50,4% wyższa, niż pozostałych Klientów sieci, Posiadacze karty Payback robią coraz większe zakupy - wartość ich średniego paragonu rośnie szybciej (o 1,2%) niż klientów bez kart. 1

2 a. Całkowite przychody ze sprzedaży mln PLN IV kw.2011 IV kw.2010 r/r % I-IV kw I-IV kw r/r % GRUPA EM&F Razem % % Grupa Empik % % Grupa Smyk % % Szkoły Językowe % % Moda i Uroda % % Przychody ze sprzedaży Grupy EM&F wzrosły w IV kwartale o 14% do 1,15 mld PLN, a narastająco po czterech kwartałach 2011 r. o 11% do 3,22 mld PLN. Wysoka dynamika sprzedaży jest zasługą dwucyfrowych wzrostów w Grupie Empik oraz Grupie Smyk. Szkoły Językowe również zanotowały wzrost przychodów (głównie dzięki rozwojowi sieci w Rosji), lecz ze względu na inny profil działalności nie kontrybuują tak znacząco do całości przychodów Grupy EM&F. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy EM&F w 2011 r. wg. segmentów (kurs stały) wg. krajów b. Przychody ze sprzedaży LFL (na porównywalnej bazie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) mln PLN IV kw.2011 r/r % I-IV kw r/r % GRUPA EM&F Razem 2,4% -0,9% Grupa Empik 3,2% 1,5% Grupa Smyk 5,2% 2,3% Moda i Uroda -5,5% -9,8% W IV kwartale przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F wzrosły o 2,4% r/r. Do pozytywnego wyniku przyczyniły się głównie: dodatnia dynamika LFL r/r w Grupie Smyk (dynamiczny wzrost w Polsce, Rosji, Ukrainie - głównie ubranka i wzrost liczby klientów), wzrost sprzedaży LFL w Grupie Empik (+3,2%), dzięki wysokiej sprzedaży w salonach (głownie artykuły nie-wydawnicze, multimedia, muzyka) oraz bardzo dynamicznemu rozwojowi sklepu empik.com. Ujemne LFL zanotowano w segmencie Moda i Uroda, pomimo, że na wszystkich rynkach zanotowano wzrost wskaźników konwersji liczby kupujących do odwiedzających sklepy. Za słaby wynik odpowiada spadek liczby odwiedzających sklepy. 2

3 Najgorsze wyniki i ujemne LFL miały marki Peackocks, Esprit oraz Wallis, na co złożyły się między innymi nietrafione kolekcje oraz ciepła zima. Najlepsze wyniki i dodatnie LFL osiągnęły marki Aldo, River Island, New Look oraz Mexx. c. Marża brutto IV kw mln PLN IV kw mln PLN r/r % IV kw % IV kw % p.p. r/r Grupa EM&F Razem % 42% 43% -1,4 Grupa Empik % 37% 39% -2,5 Grupa Smyk % 41% 43% -1,8 Szkoły Językowe % 71% 70% 1,6 Grupa Moda i Uroda % 46% 45% 0,1 Pozostałe 2 0-0% 0% - Rentowność brutto na sprzedaży Grupy EM&F w IV kwartale odnotowała spadek o 1,4 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale dzięki wzrostowi przychodów marża brutto w ujęciu wartościowym wzrosła o 11% r/r, +47 mln PLN. W największym stopniu do wzrostu przyczyniła się Grupa Smyk, dzięki wysokiej dynamice sprzedaży (chociaż marża procentowa spadła ze względu na wcześniejsze wyprzedaże posezonowe, zmianę polityki cenowej oraz wyższe ceny surowców), jak również wzrost rentowności w Szkołach Językowych. Obniżyła się również procentowa marża brutto w Grupie Empik (głównie na grach, książkach, filmie i prasie). d. Zysk EBITDA z działalności operacyjnej Marża EBITDA z działalności operacyjnej Grupy EM&F w ujęciu wartościowym w IV kwartale zwiększyła się o 11% r/r do 152 mln PLN. Do wzrostu zysku EBITDA z działalności operacyjnej w dużej mierze przyczyniły się: Bardzo dobre wyniki Grupy Smyk (wysoka sprzedaż i utrzymanie kosztów operacyjnych na niskim poziomie). Większy zysk EBITDA z działalności operacyjnej wypracowała także Grupa Empik (+8%), dzięki wyższemu zyskowi z salonów oraz sklepom internetowym. Wysoka dynamika EBITDA (+20%) zanotowały również Szkoły Językowe, głównie za sprawą rozwoju sieci w Rosji.. Zysk EBITDA w segmencie Moda i Uroda pogorszył się o ponad 17 mln PLN w porównaniu do IV kwartału 2010 r. Powodem słabego wyniku były: niska sprzedaż, wcześniejsze rozpoczęcie posezonowych wyprzedaży, koszty zamknięć nierentownych sklepów, wzrost kosztów wynagrodzeń i czynszów oraz wysokie koszty prowadzenia sieci sklepów franczyzowych. Istotny wpływ na wynik EBITDA Grupy EM&F miał zysk ze sprzedaży 31% udziałów w spółce EPCD Sp. z o.o. w wysokości 28,4 mln PLN, z czego 15 mln PLN powiększyło zysk EBITDA segmentu Moda i Uroda, a 13 mln PLN wpłynęło na wynik holdingu NFI EM&F. e. Zysk netto W IV kwartale zysk netto Grupy EM&F wzrósł o 19% do 91 mln PLN, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. (77 mln PLN). W całym 2011 r. zysk netto Grupy wzrósł o 9% do 89 mln PLN, w porównaniu do 82 mln PLN w 2010 r. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na wynik netto Grupy EM&F w IV kwartale, nie związanymi z podstawową działalnością były: Strata z tytułu zmian kursów walutowych (-5,3 mln PLN), ze względu na osłabienie złotego (dotyczy to między innymi zakupu towarów, wyceny zobowiązań handlowych, opłaty za czynsze). Wycena opcji na akcje pracownicze (-4,5 mln PLN). Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (-41 mln PLN). Znaczący wzrost nastąpił ze względu na odpis wartości zamkniętych sklepów (8,6 mln PLN) oraz rozwój sieci - w ciągu roku otwarto 80 nowe sklepów, a zamknięto 36 sklepów i sprzedano 18 placówek. Odsetki oraz różnice kursowe dotyczące działalności finansowej (-15 mln PLN). Strata z tytułu wyceny opcji put na wykup udziałów mniejszościowych w spółkach zależnych (7 mln PLN). Ujemny wpływ nastąpił ze względu na wzrost wyceny wartości tych udziałów. 3

4 Pozytywnie na wynik finansowy netto wpłynęła optymalizacja podatkowa w Grupie Smyk (podatek odroczony w wysokości 22 mln PLN). f. Zadłużenie Grupy EM&F mln PLN IV kw.11 III kw.11 II kw.11 I kw.11 IV kw.10 Dług netto Środki pieniężne Zadłużenie Wskaźniki wymagalności kredytowej Grupy EM&F po IV kwartale znajdują się na bezpiecznym poziomie, czyli poniżej 3,0x dla Dług netto/ebitda i 1,8x dla Dług/Kapitały własne. Dług netto Grupy EM&F na IV kwartału wyniósł 364 mln PLN, spadek w stosunku do ubiegłego kwartału o 283 mln PLN, ale wzrost rok do roku o 33 mln PLN, co wynika z następujących czynników: Charakterystycznej dla branży handlowej sezonowości - IV kwartał jest szczytowy pod względem obrotów handlowych i co za tym idzie wpływu środków pieniężnych. Dużych wydatków inwestycyjnych w rozwój sieci sprzedaży oraz na inwestycje kapitałowe (w 2011 r. wydano 83 mln PLN na zakup udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych). Dwukrotnej wypłaty dywidendy w 2011 r., łącznie w wysokości 42 mln PLN z zysku netto za lata 2009 i Dodatniego wpływu ze sprzedaż sklepów sieci Mango, Hugo Boss oraz udziałów EPCD Sp. z o.o. - łącznie w wysokości 36,9 mln PLN. II. Rozwój sieci punktów handlowo-usługowych Grupy EM&F Na IV kwartału Grupa EM&F miała 751 punkty sprzedaży o łącznej powierzchni 313,5 tys. m2. Sieć powiększyła się w stosunku do końca IV kwartału o 80 lokalizacji, w tym największy rozwój sieci nastąpił w Grupie Empik (+17) oraz Grupie Smyk (+19 sklepów, w tym 3 wielopowierzchniowe Smyk Megastore). Największe zmiany nastąpiły w sieciach franczyzowych z modą - zamknięto 22 głównie nierentownych sklepów, w nierokujących lokalizacjach oraz sprzedano 18 sklepów (sieci Hugo Boss i Mango). III. Wydatki inwestycyjne Grupy EM&F Łączne wydatki inwestycyjne w IV kwartale wyniosły 54 mln PLN, a w całym 2011 r. Grupa EM&F zainwestowała łącznie prawie 167 mln PLN. Wzrosły głównie wydatki na nowe punkty sprzedaży ze względu na rozwój sieci (+80 nowe sklepy w 2011 r.). Zwiększyły się również wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją istniejących punktów sprzedaży ze względu na rozwój sieci w latach poprzednich. Spadły natomiast wydatki na projekty IT i logistykę, ze względu na duże inwestycje poczynione w 2010 roku, między innym na system informatyczny Hyperion firmy Oracle wspierającym procesy zarządzania strategicznego, finansowego i operacyjnego. IV. Wyniki finansowe oraz rozwój w segmentach w IV kwartale 2011 r. a. Grupa Empik Grupa Empik osiągnęła w IV kwartale dobre wyniki finansowe: Wzrost przychodów ze sprzedaży o 12% do 462 mln PLN (w całym 2011 r. do 1,2 mld PLN - wzrost o 10%), do czego przyczyniły się wszystkie trzy segmenty tworzące Grupę: salony Empik, Empik Digital & Publishing oraz e-commerce. Wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym wzrosła o 5% do 171 mln PLN (w całym 2011 r. wyniosła 447 mln PLN - wzrost o 10%), ale obniżyła się marża procentowa ze względu na niższą rentowność na książkach, filmach i grach zarówno w salonach jak i w empik.com. Zwiększenie marży procentowej EBITDA zarówno w salonach, jak i w empik.com, dzięki utrzymaniu kosztów operacyjnych na niskim poziomie. Mimo tego procentowa rentowność EBITDA w całej Grupie Empik spadła 4

5 o 0,7 p.p. Powodem jest rozpoczęcie konsolidacji nowo nabytych spółek (e-muzyka, Virtualo, Gandalf, Buchmann, WAB, Wilga), które mają niższą marżę. Salony Empik Salony Empik wypracowują około 90% zysków Grupy Empik i są najważniejszą częścią segmentu. Sprzedaż w salonach Empik wzrosła w IV kwartale o 6% do 385 mln PLN, a na bazie LFL o 1,1%, co jest wynikiem: Rozwoju sieci: +14 salonów (saldo otwarć w ciągu 2011 r., w samym IV kwartale otwarto +5 salonów). Dużego wzrostu przychodów artykułów niewydawniczych (+9% r/r LFL) - konsekwencja strategii wprowadzania nowych wysokomarżowych produktów (m.in. gry edukacyjne, asortyment podarunkowy, nowe produkty typu lifestyle, np. z serii Jedzenie i gotowanie, etc.). Szacujemy, że marze powinny utrzymać się na podobnym poziomie (49% w 2011 r.) w ciągu kolejnych kwartałów. Dużego wzrostu przychodów w muzyce (+8% r/r LFL) oraz multimediach (+10% r/r LFL) dzięki kilku dobrym nowościom w grach oraz większej sprzedaży droższych gier na konsole niż tańszych na PC. Sprzedaż książek w Grupie na bazie LFL bez zmian (w tym niewielki spadek w salonach i wzrost w empik.com), pomimo negatywnego wpływu wprowadzenia 5% VATu na książki w 2011 r. W IV kwartale odnotowano wzrost sprzedaży egzemplarzowej książek w salonach o 6% r/r (sprzedano 4,98 mln książek i wprowadzono 4,8 tys. nowych tytułów, w tym bardzo dobra sprzedaż tytułów z tzw. back katalogu oraz wielu bestsellerowych nowości). Dobre wyniki w tej kategorii to również efekt stałego poprawiania systemu zarządzania zapasem. Przystąpienia sieci sklepów Empik (a także Smyk) do największego i najpopularniejszego Programu Bonusowego PAYBACK. Empik Digital & Publishing (spółki należące do segmentu Empik Digital & Publishing zajmują się agregacją i dystrybucją kontentu cyfrowego: muzyki, książek, gier - e-muzyka, Virtualo, GRY-OnLine - oraz w formie tradycyjnej (wydawnictwa Wilga, WAB, Buchmann oraz wydawca gier LEM) W IV kwartale spółki należące do tego segmentu osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe - łączne przychody ze sprzedaży wzrosły o 67% do 40 mln PLN, a zysk EBITDA 3 mln PLN (porównywanie wyników do 2010 r. nie jest miarodajne, ponieważ większość spółek z segmentu została przejęta przez Grupę EM&F w 2011 r. i ich wyniki nie były konsolidowane w 2010 r.). Najważniejsze wydarzenia w segmencie Empik Digital & Publishing w IV kwartale: Poszerzenie bazy e-booków i audio-booków do 93 tys. tytułów oraz uruchomienie sprzedaży w formacie MOBI, który m.in. jest odczytywany przez e-czytnik Kindle firmy Amazon. Wydanie przez tradycyjne wydawnictwa ponad 80 nowych tytułów i osiągnięcie sprzedaż na poziomie 18 mln PLN. Obecnie w ofercie wydawnictw jest już ponad 2,1 tys. pozycji, z czego w formacie cyfrowym 333 tytuły. Uruchomienie nowego serwisu i sklepu internetowego Virtualo.pl (e-booki, audiobooki, e-prasa) z funkcją self-publishing, aplikacjami na smartfony i wypożyczalnią. Uruchomienie detalicznej i hurtowej dystrybucji cyfrowej gier video przy współpracy z serwisem ZTORM (światowy lider w dystrybucji treści cyfrowych). Rozszerzenie oferowanego przez LEM asortymentu o akcesoria do gier. Podpisanie umowy na dostawę treści oraz produktów dla wiodącego serwisu z grami torpedia.pl. Podpisanie przez e-muzyka umowy z Polskimi Nagraniami, co poszerzyło bazę plików o cenny katalog w docelowej ilości 44 tys. utworów. Podpisanie umowy z Merlin.pl na sprzedaż e-booków i audio-booków. Segment e-commerce (na segment e-commerce składają się sklepy internetowe empik.com, smyk.com, Gandalf.com.pl i empikfoto.pl) W IV kwartale Grupa osiągnęła w segmencie e-commerce bardzo dobre wyniki finansowe, wykazując wysoką dynamikę sprzedaży połączoną ze wzrostem marży. Przychody ze sprzedaży w segmencie e-commerce w IV kwartale wzrosły o 58% do 37 mln PLN, a w całym 2011 r. - wzrost o 51% do blisko 100 mln PLN. W szczycie zamówień grudniowych sklepy empik.com i smyk.com odwiedzane były przez 300 tys. klientów dziennie, a ilość wysyłanych codziennie paczek przekraczała 15 tys. Dynamika sprzedaży miesiąc-do-miesiąca była większa niż 50%. 5

6 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale: b. Grupa Smyk Uruchomienie w listopadzie 2011 r. nowego sklepu Smyk.com z najszerszą i najbardziej kompleksową na rynku ofertą ponad produktów dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat w kategoriach: ubranka, akcesoria, zabawki i media. Tylko do końca roku sklep zarejestrował prawie 2 mln odwiedzin, sprzedając 63 tys. produktów. W IV kwartale sklep empik.com zanotował rekordowo wysoką liczbę odwiedzin - 13,7 mln, a liczba transakcji wyniosła 409 tys. Ponadto oferta empik.com została poszerzona o 2 nowe kategorie: perfumy i elektronika. Ponadto w lutym br. Michał Grom, dotychczasowy prezes E-commerce Services, spółki odpowiedzialnej za budowanie handlu internetowego w ramach Grupy EM&F, został powołany do Zarządu NFI EM&F. Jest to związane z dynamicznym rozwojem internetowego kanału sprzedaży Grupy, który od kilku lat jest jednym z najistotniejszych celów strategicznych. Bardzo dobre wyniki finansowe, zwiększając sprzedaż, zysk operacyjny oraz rentowność: Smyk Polska Przychody ze sprzedaży Grupy w IV kwartale wzrosły o 23% do 375 mln PLN (w całym 2011 r. wyniosły blisko 970 mln PLN - wzrost o 16%). Poprawa sprzedaży nastąpiła we wszystkich sześciu krajach gdzie Grupa Smyk prowadzi działalność (Polska, Niemcy, Rosja, Ukraina, Rumunia i Turcja). Wzrost marży brutto Grupy w ujęciu wartościowym w IV kwartale o 17% r/r do 153 mln złotych PLN (w całym 2011 r. wzrost o 13% do 413 mln PLN), przy spadku marży w ujęciu procentowym o 4 p.p. w wyniku rozpoczęcia wcześniej niż zwykle posezonowych wyprzedaży, a także zmiany polityki cenowej Smyka i wyższych cen surowców (wzrost cen bawełny w I połowie 2011 r.). Wzrost zysku EBITDA w IV kwartale aż o 31% (pomimo niższej rentowności), dzięki utrzymaniu kosztów operacyjnych na niskim poziomie oraz pomimo ujemnego wpływu umocnienia waluty euro (czynsze są denominowane w tej walucie). Sprzedaż w sieci Smyk w Polsce wzrosła o 34% r/r, na bazie porównywalnych sklepów LFL o 11% r/r, w wyniku rozwoju sieci sprzedaży. W IV kwartale otwarto 6 kolejnych sklepów, w tym czwarty już Smyk Megastore w Krakowie (zabezpieczone 20 lokalizacji na kolejne Smyk Megastore). Łącznie w 2011 r. sieć Smyk w Polsce powiększyła się o 13 placówek. Największe wzrosty przychodów (+52%) w wysokomarżowej kategorii ubranka, dzięki szerokiej ofercie, trafionym kolekcjom oraz dobremu pozycjonowaniu cenowemu. Wzrost sprzedaży nastąpił również w kategorii zabawki (+8% r/r) oraz sprzęt i akcesoria (+24% r/r). Od października 2011 r. dodatkowym narzędziem wspierającym sprzedaż w sieciach Smyk jest program lojalnościowy Payback, największy i najpopularniejszy w Polsce. Smyk - pozostałe kraje Smyk posiada łącznie 27 sklepów w Rosji, na Ukrainie, Turcji i Rumunii. Sprzedaż w tych krajach rośnie bardzo dynamicznie - +65% r/r, +19% LFL. W IV kwartale sieć sklepów Smyk powiększyła się o dwie placówki - w Rosji (Moskwa) oraz Rumunii (Konstanca). Sieć Spiele Max (niemiecka działalność Grupy Smyk) osiągnęła 6% r/r wzrost sprzedaży, w wyniku powiększenia sieci sklepów (w IV kwartale otwarto 2 sklepy w nowej formule sklep-w-sklepie, we współpracy z największą siecią księgarni Thalia, należącą do koncernu Douglas Holding). c. Szkoły Językowe W IV kwartale została otwarta pierwsza szkoła językowa w Turcji, w centrum Istambułu. Ponadto otwarto też kolejną, szesnastą, szkołę w Rosji. Na roku spółki należące do segmentu Szkoły Językowe liczyła już 106 placówek w Polsce, Rosji, Ukrainie i Turcji. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wzrosły o 10% r/r do 53 mln PLN (w całym 2011 r. zwiększyły się o 19% do 176 mln PLN), głównie dzięki rozwojowi sieci w Rosji (4 nowe szkoły w 2011 r.). W Polsce w IV kwartale znacząco zwiększyła się sprzedaż do klientów korporacyjnych oraz kursów Empik Online, a także przychody sieci Speak Up. 6

7 Spadek przychodów zanotowały natomiast tradycyjne szkoły empik school (-3% r/r) ze względu na spadek liczby zapisów na kursy. Szkoły Językowe odnotowały także w IV kwartale wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym o 12% do 38 mln PLN. W IV kwartale koszty operacyjne segmentu były na niskim poziomie, co zaowocowało wypracowaniem 14 mln PLN zysku EBITDA (+20% r/r). Procentowa marża EBITDA wzrosła w IV kwartale do 26%, o 2,3 p.p. Powodem wzrostu rentowości jest większy udział przychodów ze szkół Speak Up, które osiągają wyższą marżę niż szkoły empik school. d. Segment Moda i Uroda W IV kwartale spółki z segmentu Moda i Uroda skupiły się na restrukturyzacji portfolio marek (wycofanie z marek Hugo Boss, Spring - zamknięcie ostatniego sklepu na początku 2012 r.), zamykaniu nierentownych sklepów, obniżaniu kosztów operacyjnych oraz renegocjacji umów franczyzowych. Przychody ze sprzedaży wzrosły w IV kwartale o 9% do 262 mln PLN (w całym 2011 r. zwiększyły się o 6% do 868 mln PLN), a na bazie porównywalnych sklepów spadły o 5,5%. Ujemne LFL wynikają ze spadku liczby odwiedzających sklepy. Najgorsze wyniki i ujemne LFL miały marki Peackocks, ESPRIT oraz Wallis, na co złożyły się między innymi nietrafione kolekcje oraz ciepła zima. Najlepsze wyniki i dodatnie LFL osiągnęły marki Aldo, River Island, New Look oraz Mexx. Ponadto Grupa odnotowała w IV kwartale wzrost marży brutto o 9% do 119 mln PLN, natomiast strata EBITDA wyniosła 15 mln PLN (bez uwzględnienia zysku na sprzedaży udziałów w EPCD Sp. z o.o.), co jest wynikiem przede wszystkim niskiej sprzedaży oraz wysokich kosztów działalności w modelu franczyzowym (7-10% sprzedaży - narzuty na cenę produktów i opłaty franczyzowe). Ponadto w IV kwartale - wcześniej niż zwykle - firmy odzieżowe rozpoczęły posezonowe wyprzedaże ze względu na ciepłą pogodę, która powodowała niską sprzedaż. Ponadto Grupa Moda i Uroda poniosła koszty zamknięć nierentownych sklepów, a także wzrosły koszty wynagrodzeń i czynszów. Spadek przychodów o 4% r/r nastąpił w IV kwartale w Grupie Optimum (dystrybucja luksusowych kosmetyków, odzieży sportowej i obuwia), w związku z trudnościami w zrealizowaniu celów sprzedażowych w Amersport. Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale: Zamknięcie 12 nierentownych sklepów w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Koszty odpisów wartości trwałych wyniosły w IV kwartale -7 mln PLN, co znacząco obniżyło wyniki finansowe segmentu. W listopadzie 2011 r. sprzedano za kwotę 6 mln PLN sieć 5 sklepów pod marką Hugo Boss, ze względu na brak możliwości rozwoju sieci poza Polską oraz słabe wyniki finansowe (oprócz Warszawy). Kupującym był właściciel marki Hugo Boss. W październiku 2011 r. otwarto pierwszy w Polsce sklep marki GAP w CH Arkadia w Warszawie - wyniki sklepu są powyżej zakładanych w budżecie (ponad przeciętne wskaźniki konwersji, duża liczba klientów, pozytywna EBITDA). Ponadto na Śląsku został otwarty pierwszy sklep marki New Look, a na Pomorzu pierwszy sklep marki River Island. Obie marki wyróżniają dobre wyniki sprzedaży i rentowności w prowadzonych już sklepach. Prowadzone były negocjacje w sprawie zmiany umów franczyzowych w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Grupa uzyskała wstępną zgodę na zawiązanie spółek joint-venture z markami River Island i Orsay, a umowy są w trakcie negocjacji. Grupa podpisała nowe umowy franczyzowe z lepszymi warunkami współpracy z markami Aldo oraz New Look. Otrzymaliśmy również wstępną zgodę na zmianę warunków umowy z marką Esprit i nowy kontrakt jest w trakcie negocjacji. W grudniu 2011 r. sprzedane zostało 31% udziałów w EPCD Sp. z o.o. (wyłączna dystrybucja kosmetyków marki Dior w Polsce). Po transakcji LuxPol Invest Sarl, spółka zależna od NFI EMF S.A. posiada 49% udziałów w EPCD. Sprzedaż była rezultatem wykonania umowy inwestycyjnej. Zysk księgowy wyniósł 28,4 mln PLN, z czego 15 mln PLN powiększyło zysk segmentu Moda i Uroda. Wpływ gotówkowy z transakcji wynosił 17,2 mln PLN. W lutym 2012 r. nastąpiła sprzedaż brytyjskiej marki Peacocks (firmie Edinburgh Woollen Mill), której franczyzobiorcami są spółki zależne Grupy EM&F - Ultimate Fashion i Maratex. Po transakcji Grupa otrzymała informację o zaprzestaniu międzynarodowej działalności Peacocks. Mając już wcześniej świadomość problemów finansowych marki oraz podejmowanych przez firmę Peacocks prób restrukturyzacji zadłużenia i negocjacji z potencjalnymi inwestorami - Grupa EM&F przeprowadziła analizę możliwych konwersji posiadanych sklepów tej marki. Obecnie rozważamy przekonwertowanie części salonów Peacocks prowadzonych przez spółki Grupy w Polsce, Rosji i na Ukrainie na inne formaty handlowe - tj. wybrane marki z portfolio Grupy EM&F (między innymi Smyk i River Island). 7

8 Obecnie Ultimate Fashion prowadzi 7 sklepów tej marki, a pozostała część portfolio to 81 sklepy innych marek. Z kolei Maratex prowadzi 52 sklepy Peacocks w Rosji i na Ukrainie - pozostała część portfolio to 61 sklepów innych marek. Przychody segmentu Moda i Uroda z sieci sklepów marki Peacocks wyniosły w 2011 r. 176 mln PLN, stanowiąc 20% obrotów segmentu. Sieć Peacocks wyróżniała się słabymi wynikami sprzedaży - w 2011 r. przychody spadły o 10-20% na bazie porównywalnych sklepów LFL. V. Dalsze plany rozwoju w I kwartale 2012 r.: Na początku marca br. odbędzie się premiera nowego e-czytnika niemieckiej firmy TrekStor w niezwykle atrakcyjnej cenie - 229,99 zł, który będzie dostępny w sieci salonów Empik i na empik.com. Zdecydowaną zaletą tego czytnika jest jego wielofunkcyjność - umożliwia nie tylko czytanie e-booków, ale też słuchanie muzyki oraz przeglądanie zdjęć. E-czytnik ten cieszy się ogromnym powodzeniem w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie do tej pory sprzedano ponad 500 tys. sztuk. Rozszerzanie oferty salonów Empik o nowe wysokomarżowe kategorie produktów oraz wprowadzenie sprzedaży gier używanych do wszystkich salonów, wykorzystując wzrostowy trend na rynku multimediów i artykułów niewydawniczych. Dalszy rozwój oferty e-sklepów z portfolio Grupy EM&F. Planowane dołączenie w marcu br. internetowych sklepów empik.com i smyk.com do Programu Bonusowego PAYBACK. Dalszy rozwój oferty online w segmencie Szkół Językowych: W styczniu br. na platformie Samsung Smart TV została uruchomiona edukacyjno-informacyjna aplikacja empik school do nauki języka angielskiego. Stała rozbudowa internetowej Strefy Słuchacza, która docelowo będzie portalem społecznościom uczniów. Dalszy rozwój sieci: 4 salony Empik, 1 Smyk Megastore, 6 szkół językowych (Rosja, Turcja). Ewentualne pierwsze efekty działań na nowych zasadach franczyzowych lub joint-venture. Budżet 2012: otwarć, capex 130 mln PLN. Wzrost EBITDA nawet przy LFL na poziomie 0%. KONTAKT Biuro prasowe Grupy EMF - Public Link Communications Services Katarzyna Górecka - kom ; Magdalena Zając - kom ; 8

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008:

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: Komunikat prasowy Warszawa, 26.02.2008 r. Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: > wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia > dalsze plany rozwoju w regionie CEE I. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r.

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r. GRUPA EM&F - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 24 lutego 2009 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy,

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.02.2007 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 17 listopada 2008 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2009 ROKU i 31 MARCA 2008 ROKU Wybrane dane finansowe za okres I kwartał 2009 r. vs I kwartał 2008 r. Uzgodnienie wybranych danych

Bardziej szczegółowo

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q 2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252,113 234,043 7.7 Przychody z działalności zaniechanej - 3,526

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008

- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008 - Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne Wstęp Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką lub EMF, poprzednia nazwa Narodowy

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Niniejsze skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 15.05.2015 r.. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.. Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu Strona 1 z 31 Wstęp Niniejszy raport powinien być czytany w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r. Raport za I kw. 2015 r. 11 maja 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R....

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010 Warszawa, 30 czerwca 2010 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 12 lutego 2015 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Orange Polska S.A. ( Orange Polska, Spółka )

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo