Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet."

Transkrypt

1 Warszawa, Wyniki finansowe Grupy EMF w trzecim kwartale 2011 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,0%. Poprawa rentowności sprzedaży na poziomie marży brutto. Wzrost EBITDA z działalności podstawowej o 29%. Dobre wyniki Empiku, Smyka i Szkół Językowych. I. Przychody ze sprzedaży a. Całkowite przychody ze sprzedaży mln PLN III kw.2011 III kw.2010 r/r % I-III kw. I-III kw. r/r % EMF Razem % % Grupa Empik % % Grupa Smyk % % Szkoły Językowe % % Grupa Moda i Uroda % % Przychody ze sprzedaży Grupy EMF wzrosły w III kwartale 2011 r. o 13%, a narastająco po trzech kwartałach 2011 r. o 9%. Wysoka dynamika sprzedaży Grupy jest zasługą: Wzrostu w Grupie Empik w związku ze znaczącą poprawą sprzedaży artykułów nie-wydawniczych, wzrostu w segmencie Digital i sprzedaży przez Internet. Poprawy w Grupie Smyk w związku z rozwojem sieci i wysoką sprzedażą ubranek. Znaczącego wzrostu przychodów Szkół Językowych, dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci w Rosji i na Ukrainie. Szeregu akwizycji w 2011 r.: (i) przejęcie większościowego pakietu akcji w Spółce e-muzyka S.A. (największego gracza w dystrybucji muzyki cyfrowej na polskim rynku) w lutym br., (ii) nabycie pakietu kontrolnego akcji w spółce GRY-OnLine S.A. (niekwestionowanego lidera wśród polskich mediów związanych z rynkiem gier video) w maju br., (iii) przejęcie w sierpniu br. Gandalf Sp. z o.o. - jednej z najbardziej uznanych księgarni internetowych w Polsce, jak również zdecydowanego lidera w dystrybucji podręczników szkolnych w Internecie oraz przejęcie wydawnictwa Buchman Sp. z o.o., Wydawnictwa W.A.B. Sp. z o.o. oraz Wydawnictwa Wilga S.A. - latem br. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy EMF wg segmentów po trzech kwartałach 2011 r. jest niemal taka sama jak w roku poprzednim. Przychody rozkładają się między trzy segmenty (Grupa Empik - 39%, Grupa Moda i Uroda - 32 oraz Grupa Smyk - 23%) z niewielkim udziałem sprzedaży Szkół Językowych. 1

2 b. Przychody ze sprzedaży LFL (na porównywalnej bazie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) mln PLN III kw.2011 I-III kw. r/r % r/r % EMF Razem -1,7% -2,4% Grupa Empik 2,5% 0,4% Grupa Smyk 4,2% 0,5% Szkoły Językowe -0,1% 2,3% Grupa Moda i Uroda -15,0% -11,3% W III kwartale 2011 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EMF spadły o 1,7% r/r. Głównym powodem były ujemne LFL w Grupie Moda i Uroda, za co odpowiada spadek liczby odwiedzających w sklepach franczyzowych Grupy w Polsce i Rosji. Pozytywnie na przychody Grupy EMF wpłynęły: Dodatnia dynamika LFL r/r w Grupie Smyk - wzrost w Niemczech, Polsce, Ukrainie - głównie ubranka i wzrost liczby klientów. Wzrost sprzedaży LFL w Grupie Empik (+2,5%), dzięki wysokiej sprzedaży artykułów nie-wydawniczych (+11% r/r LFL) oraz przez Internet, a także niemal podwojenia przychodów w segmencie Digital. II. Wyniki operacyjne mln PLN III kw.2011 III kw.2010 r/r % I-III kw. I-III kw. r/r % Przychody ze sprzedaży % % Marża brutto % % EBITDA z dział. podst. (1) % % EBITDA % % EBIT % % Zysk (strata)/netto 0 (5) -101% (2) 5-143% (1) Wynik nie uwzględnia wyceny opcji na akcje pracownicze. a. Marża brutto Rentowność brutto na sprzedaży Grupy EMF pozostała na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Jednak - dzięki wzrostowi przychodów marża brutto - w ujęciu wartościowym - wzrosła o 10% r/r, +29 mln PLN, na co wpływ miały: W ponad połowie - wzrost marży w Grupie Empik - wzrost zarówno rentowności, jak i przychodów. Wysoka dynamika sprzedaży w Smyku, gdzie mimo niewielkiego spadku rentowności na skutek obniżenia cen towarów, marża brutto wzrosła w III kwartale 2011 r. o 12% r/r. Wzrostu przychodów w segmencie Moda i Uroda zrekompensował niewielki spadek rentowności brutto (o 2 p.p.) i w efekcie wartościowa marża brutto pozostała na niezmienionym poziomie. 2

3 b. EBITDA z działalności podstawowej EBITDA z działalności podstawowej Grupy EMF w III kwartale 2011 r. wzrosła o 29%, a narastająco w trzech kwartałach 2011 r. - wzrost o 5%. Na wysoki wynik Grupy złożyły się: Dobre wyniki Grupy Empik oraz Grupy Smyk, w których dźwignia operacyjna, pozwoliła na dynamiczny wzrost zysku operacyjnego. Bardzo dobre wyniki Szkół Językowych dzięki zarówno otwieraniu kolejnych placówek jak i poprawie marży operacyjnej. c. Wyniki finansowe netto W III kwartale 2011 r. wynik netto Grupy EMF jest zbliżony do zera. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na zmianę wyniku netto Grupy EMF w III kwartale 2011 r., nie związanymi z podstawową działalnością były: Strata z tytułu zmian kursów walutowych (-7,5 mln PLN), ze względu na osłabienie złotego. Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (-31 mln PLN). Wycena opcji na akcje pracownicze (-4,5 mln PLN). Zysk z tytułu wyceny opcji put na wykup udziałów mniejszościowych w spółkach zależnych (5 mln PLN). Dodatni wpływ nastąpił ze względu na spadek wyceny wartości tych udziałów. Odsetki oraz różnice kursowe (-2 mln PLN) związane z działalnością finansową. III. Zadłużenie Grupy EMF Wskaźniki wymagalności kredytowej Grupy EMF (analizowane przez banki udzielające kredytów dla Grupy) po III kwartale 2011 r. znajdują się na bezpiecznym poziomie, czyli poniżej 3,0 x dla Dług netto/ebitda i 1,8x dla Dług/Kapitały własne. Dług netto Grupy EMF na koniec III kwartału 2011 r. wyniósł 647 mln PLN, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego kwartału o 60 mln PLN, a rok do roku o 112 mln PLN, na co wpływ miały: Charakterystyczna dla branży handlowej sezonowość - zakupy towarów przed szczytowym dla branży IV kwartałem. Duże wydatki inwestycyjne na rozwój sieci sprzedaży: +68 saldo otwarć w ostatnich 12 m-cach (łączne wydatki inwestycyjne po trzech kwartałach: 111 mln PLN). Inwestycje w zakup udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych, w tym wydatki inwestycyjne związane z nabyciem udziałów w kilku firmach z branży wydawniczej oraz związanych z handlem w Internecie (50 mln PLN). Wypłata dywidendy z zysku za 2009 rok (20 mln PLN). Natomiast dodatnio na przepływy finansowe Grupy wpłynęła sprzedaż sklepów Mango (+13 mln PLN). IV. Rozwój sieci punktów handlowo-usługowych Grupy EMF Na koniec III kwartału 2011 r. Grupa EMF miała 742 punkty sprzedaży przy łącznej powierzchni 312,4 tys. m2. Sieć powiększyła się w stosunku do poprzedniego kwartału per saldo o 12 lokalizacji, nie licząc sprzedaży sieci sklepów marki Mango. Największy rozwój sieci nastąpił w Grupie Empik (+6) oraz Grupie Smyk (+5 sklepów, w tym 1 wielkopowierzchniowy Smyk Megastore w Katowicach). 3

4 V. Wyniki w III kwartale w segmentach a. Grupa Empik Przychody % 2,5% Salony Empik % 0,1% Digital oraz Wydawnictwa % n/a E-commerce % 39% Marża brutto % EBITDA % Sieć salonów Empik Sprzedaż rośnie dzięki artykułom nie-wydawniczym (+20%) oraz muzyce. Wzrost sprzedaży w kategorii książka, LFL płasko, mimo negatywnego efektu VATu. Słaba sprzedaż nowych gier z uwagi na brak nowości, ale świetna sprzedaż gier używanych (2 tys. sztuk we wrześniu br.). Digital 73% wzrost przychodów - zakup dwóch spółek: E-Muzyka oraz GRY-OnLine w I połowie 2011 r. Wydawnictwa Wejście na rynek wydawniczy - zakup w III kwartale trzech firm - Buchmann, W.A.B., Wilga. Internet (E-Commerce Services) Wzrost przychodów empik.com o 39%. Akwizycja sklepu internetowego Gandalf (dystrybucja podręczników przez Internet). b. Grupa Smyk Przychody % 4,2% Polska % 3,2% Niemcy % 0,9% Pozostałe kraje % 5,3% Marża brutto % EBITDA % 4

5 Sieć sklepów Smyk Wzrost sprzedaży głównie w ubrankach (+25% r/r; +11% LFL). Szybki rozwój sieci - 14 otwarć w ciągu ostatnich czterech kwartałów. W IV kwartale 2011 r. planowane otwarcie kolejnych 2 sklepów Smyk Megastore. Spadek % marży brutto w związku z wysokimi cenami bawełny, ofertami promocyjnymi oraz większymi kosztami finansowymi. Sieć sklepów Spiele Max (Niemcy) Sprzedaż +13% (+0,9% LFL) we wszystkich kategoriach. EBIT +78% r/r - wzrost marży i koszty operacyjne płasko. Liczne akcje promocyjne dla klientów jak Babyclub, wysyłka kart bonusowych. W IV kwartale 2011 r. planowane są kolejne 2 otwarcia z Thalia/Douglas. Nowy Smyk.com - docelowo druga największa operacja e-commerce w strukturze Grupy EM&F: Najszersza i najbardziej kompleksowa oferta dla dzieci od 0 do 14 lat - już na starcie 20 tys. produktów. Zaawansowana wyszukiwarka z bogatymi filtrami (w tym prezentów). Gwarancja dostępności produktów. Bezpieczeństwo transakcji i różnorodne formy płatności. Szybka realizacja - od 24h. Niskie ceny dostaw, a niedługo odbiór w 170 salonach Empik w całej Polsce. c. Szkoły Językowe Przychody % -0,1% Polska % 4,4% Rosja % -16,7% Marża brutto % EBITDA % Sprzedaż +11% (+24% po trzech kwartałach). Rozwój sieci na Ukrainie i w Rosji (10 nowych szkół w ciągu ostatnich czterech kwartałów). -0,1% LFL ze względu na operacyjne perturbacje związane z dynamicznym rozwojem (niemal podwojenie sieci sprzedaży w Rosji i na Ukrainie) oraz tzw. efekt kanibalizacji, czyli przenoszenie się uczniów do nowo otwartych szkół. Wzrost marży brutto o 16% w III kwartale 2011 r. Wzrost wydatków inwestycyjnych, głównie na nową, multimedialną platformę internetową do nauki. Planowany jest dalszy dynamiczny rozwój sieci: w IV kwartale 2011 r. 12 szkół, w tym trzy na nowym rynku tureckim. 5

6 d. Segment Moda i Uroda Przychody % -15% Polska % -17% Rosja i Ukraina % -14% Dystrybucja % Marża brutto % EBITDA (1) 3-142% Wzrost przychodów Grupy Optimum z dystrybucji kosmetyków luksusowych, rozpoczęcie w I kwartale 2011 r. sprzedaży kosmetyków w Rumunii oraz rozwój sieci sprzedaży marki Converse. Spadek zysków ze względu na gorsze wyniki w sieciach franczyzowych w Polsce i Rosji. Spadek przychodów w związku z mniejszą liczbą Klientów, inne istotne wskaźniki - płaskie (stosunek ilości kupujących do odwiedzających, średnia wartość rachunku, czy ilość sztuk na paragon). Na słabą sprzedaż w modzie znaczący wpływ miał rekordowo ciepły wrzesień (bardzo niska sprzedaż jesiennych kolekcji). W październiku br. otwarcie pierwszego w Polsce sklepu kultowej marki GAP (o powierzchni 1000 m2) - jest to najlepszy sklep w sieci Ultimate Fashion i odnotowuje wyniki znacznie powyżej budżetu: 35 tys. odwiedzających od otwarcia sklepu, generowane obroty stanowią 10% obrotów całej sieci UF, konwersja - 2x powyżej średniej w innych markach UF. W 2012 r. planowane jest otwarcie 2-3 kolejnych sklepów tej marki GAP i około 5 rocznie w latach Działania w celu poprawy wyników segmentu Moda i Uroda Zmiana umów franczyzowych na joint-venture (I - II kwartał 2012 r.): negocjacje w Polsce, Rosji i na Ukrainie, 4 marki zaakceptowały rozwiązanie joint-venture, efekt: wzrost marży brutto (min. 5%), brak opłaty franczyzowej (min. 2%), mniejsze ryzyko, większe zaangażowanie właścicieli, zagwarantowana opcja wyjścia z inwestycji. Poprawa cash-flow poprzez: sprzedaż udziałów w ramach umów joint-venture mln PLN w 2012 r., sprzedaż sieci sklepów Mango (III kwartał 2011 r.) oraz wkrótce jeszcze jednego brandu (I kwartał 2012 r.) - łącznie +19 mln PLN. Zamknięcia nierentownych sklepów w nierokujących lokalizacjach: 8 sklepów w I-III kwartale 2011 r. oraz dalsze zamknięcia w I kwartale 2012 r. (-5 mln PLN straty EBITDA w I-III kwartale 2011 r. w zamkniętych sklepach). 6

7 Wprowadzenie nowych popularnych marek: otwarcie pierwszego sklepu marki GAP w Polsce w IV kwartale 2011 r. - większa niż planowana sprzedaż, wysokie wskaźniki konwersji, pozytywna EBITDA, planowane otwarcie kolejnych 2-3 sklepów marki GAP w 2012 r. KONTAKT Biuro prasowe Grupy EMF Public Link Communications Services Katarzyna Górecka - kom ; Magdalena Zając - kom ; 7

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, 29.02.2012 r.

I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F. Warszawa, 29.02.2012 r. Warszawa, 29.02.2012 r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w IV kwartale 2011 r. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Poprawa marży brutto Wzrost zysku EBITDA oraz zysku

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008:

Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: Komunikat prasowy Warszawa, 26.02.2008 r. Grupa EM&F podsumowanie działalności za 2007 rok i plany na rok 2008: > wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia > dalsze plany rozwoju w regionie CEE I. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r.

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r. GRUPA EM&F - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 24 lutego 2009 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy,

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F - profil działalności

Grupa EM&F - profil działalności 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaŝy, emisji, lub jakiegokolwiek namawiania do nabycia lub składania

Bardziej szczegółowo

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q 2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252,113 234,043 7.7 Przychody z działalności zaniechanej - 3,526

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju

GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie działalności w okresie 9 miesięcy 2008 r. i w III kwartale 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 17 listopada 2008 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uzgodnienie wybranych danych finansowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2009 ROKU i 31 MARCA 2008 ROKU Wybrane dane finansowe za okres I kwartał 2009 r. vs I kwartał 2008 r. Uzgodnienie wybranych danych

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.02.2007 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO VISTULA GROUP S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 12 LISTOPADA 2013 R. Terminy

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.11.2006 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Podsumowanie. Wyniki finansowe za 2Q15. Najważniejsze wydarzenia. Plany na 2015 rok Q&A

AGENDA. Podsumowanie. Wyniki finansowe za 2Q15. Najważniejsze wydarzenia. Plany na 2015 rok Q&A OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez LPP SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Grupa Solar. Silna marka i wysoka jakość. Lider w rentowności na rynku polskim. Rozwój poprzez franczyzę i moŝliwa dywidenda

Komentarz specjalny. Grupa Solar. Silna marka i wysoka jakość. Lider w rentowności na rynku polskim. Rozwój poprzez franczyzę i moŝliwa dywidenda BRE Bank Securities 20 marca 2012 Komentarz specjalny Nazwa BRE Bank Securities Handel Polska Struktura akcjonariatu przed ofertą* Stanisław Bogacki 25% Maria Pyzio 25% Paweł Nowak 50% * bezpośrednio i

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. 1. Profil spółki

REDAN S.A. 1. Profil spółki REDAN S.A. 1. Profil spółki Grupa Kapitałowa Redan powstała w 1995 r. i jest jedną z wiodących polskich firm zajmujących się projektowaniem oraz dystrybucją odzieży. W Grupie funkcjonują dwa niezależne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW WA R S Z AWA, 1 2 M A J A 2 0 1 5

PREZENTACJA WYNIKÓW WA R S Z AWA, 1 2 M A J A 2 0 1 5 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1Q15 GLOBALNE ASPIRACJE WA R S Z AWA, 1 2 M A J A 2 0 1 5 OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez LPP S.A. ("Spółka") z należytą starannością.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. NFI Empik Media & Fashion S.A.

Sprawozdanie Zarządu za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Warszawa, 18 marca 2011 r. Sprawozdanie Zarządu za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Wstęp Niniejszy raport powinien być czytany w połączeniu z jednostkowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU SPIS TREŚCI I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY CIECH... 4 1. Skrócone Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008

- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008 - Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego

AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego 13 kwietnia 2012 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Agora S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2013 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2013 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 12 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.. Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu Strona 1 z 31 Wstęp Niniejszy raport powinien być czytany w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo