Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG /13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi Działanie POIG 8.2 Warszawa, 2 stycznia 2014 r.

2 1. Zamawiający ul. Ruchliwa Warszawa tel.: (22) / (22) faks: NIP: Regon: KRS: Opis przedmiotu zamówienia 2.1. Przedmiot zamówienia Zamówienie na niemniejszego usługi będzie dotyczyć przygotowania Projektu, który polegać będzie na uruchomieniu i wdrożeniu systemu informatycznego klasy B2B o nazwie KANRI, umożliwiającego Zamawiającemu automatyzacje współpracy z partnerami biorącymi udział w procesach biznesowych realizowanych przez Zamawiającego. Spółka współpracuje z partnerami reprezentującymi grupy biegłych rewidentów, prawników, doradców podatkowych i innych ekspertów dziedzinowych. Zapytanie ofertowe pn.: Zakup usług eksperckich w ramach Projektu B2B systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. zawiera następując elementy i rodzaj usług Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Etap I a) Zakup usługi eksperckiej w zakresie re-inżynierii procesów biznesowych i reorganizacji przedsiębiorstwa celem określenia wymagań funkcjonalnych systemu B2B b) Zakup usługi eksperckiej w zakresie projektu architektury oraz projektu technicznego mechanizmów komunikacji zgodnie z wymaganiami Partnerów projektu 2

3 2) Etap II a) Rozszerzenie funkcjonalności posiadanego oprogramowania: KANKEI /ERP & amp; CRM b) Zakup licencji dedykowanego systemu B2B KANRI - Zarzadzanie projektami c) Zakup licencji dedykowanego systemu B2B KANRI - Self billing d) Zakup licencji dedykowanego systemu B2B KANRI - Portal partnera e) Zakup licencji dedykowanego systemu B2B KANRI - Zarzadzanie dostawcami f) Wdrożenie (integracja w środowisku rozwojowym) zakupionego oprogramowania g) Zapewnienie jakości, zgodności i bezpieczeństwa (Faza1) h) Instalacja i parametryzacja środowiska rozwojowego w domenie Wnioskodawcy i) Rozszerzenie funkcjonalności posiadanego oprogramowania: KANKEI/BPM 3) Etap III a) Modelowanie i konfiguracja procesu: Wybór dostawcy; 3

4 procedura: Rejestracja partnera b) Modelowanie i konfiguracja procesu: Obsługa zadań na zadanie; procedura: Zlecenie oraz nadzór zadania c) Modelowanie i konfiguracja procesu: Obsługa zadań cykliczny, obsługa zadań na zadanie, wybór dostawcy, selfbiling; procedura: Komunikacja z klientem d) Modelowanie i konfiguracja procesu: Obsługa zadań cykliczny, obsługa żądań na zadanie; procedura: Zadania obszaru HR e) Modelowanie procesów biznesowych i reorganizacji przedsiębiorstwa celem określenia wymagań funkcjonalnych systemu B2B f) Modelowanie i konfiguracja procesu: Self billing g) Zapewnienie jakości, zgodności i bezpieczeństwa (Faza2) 3) Etap IV a) Projekt funkcjonalny optymalizacji systemu w środowisku docelowym b) Rekonfiguracja systemu zgodnie z wypracowanym projektem funkcjonalnym c) Pilotażowe uruchomienie procesów objętych wdrożeniem d) Uruchomienie wszystkich procesów wraz z obsługa integracji z systemami partnerów e) Zasilenie systemu danymi produkcyjnymi 4

5 2.3. Każdy z oferentów składa ofertę na wszystkie wymienione w tabeli usługi. 2.4 Każdy z oferentów zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania podając cenę i każdej usługi, określonej w pkt 2.2. W przypadku błędów w obliczeniu ceny, Zamawiający może samodzielnie dokonać stosownej korekty, informując o tej czynności Oferenta drogą elektroniczną. 2.5 Oferent składający ofertę, oświadcza, że posiada dostateczną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług doradczych i informatycznych w ramach budowy, wdrażania systemów klasy B2B w sektorze przedsiębiorstw usług finansowych np.: bankowość, rachunkowość, usługi finansowe, outsourcing usług księgowych i kadrowych. 2.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający zachowuje prawo do żądania wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów od oferentów w zakresie doświadczenia w realizacji zamówień w sektorze, o którym mowa w pkt Dokumentami, o których mowa w pkt. 2.6 mogą być w szczególności: listy referencyjne, protokoły odbiorów, rekomendacje, z których wynika, że wykonane usługi są zbieżne z zakresem określonym w pkt 2.5 oraz zostały wykonane należycie. 2.8 Szacunkowa liczba roboczodni stanowiąca podstawię kalkulacji wszystkich usług wynosi 1311 dni. 2.9 O wyborze oferty decyduje łączna cena za całe zamówienie, wynikająca z sumy cen poszczególnych usług, określonych w pkt Termin wykonania zamówienia 1) Realizacja Etapu I do 28/02/2014 r. 2) Realizacja Etapu II do 31/07/2014 r. 3) Realizacja Etapu III do 30/11/2014 r. 4) Realizacja Etapu IV do 28/02/2015 r. 4. Opis sposobu przygotowania oferty Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, inne dane identyfikacyjne, podpisana własnoręcznie przez wykonawcę. 5. Miejsce oraz termin składania ofert A. Pisemna oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Professional Services Sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, Warszawa do dnia 10 stycznia 2014 r. do godziny 16:00. 5

6 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 stycznia 2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego o godzinie 15:00. B. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. C. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. D. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. E. Zamawiający zachowuje prawo do zmiany terminu oceny ofert w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień od oferentów F. Zamawiający zachowuje prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny 6. K r y t e r i u m oceny oferty:: 100 % 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w swojej siedzibie w dniu oceny ofert. 8. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Gawlik pod numerem telefonu oraz adresem: 9. Załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w trybie 12 umowy o dofinansowanie 6

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt.

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. . (miejscowość, dnia) FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS Nazwa Wykonawcy : Siedziba Wykonawcy : Kod,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1. Dotyczy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1. Dotyczy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Dotyczy ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH, INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH ORAZ ZADAŃ INFORMACYJNO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo