Rzeszów, r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeszów, 14.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Firmę GBM Mierzejewski Grzegorz z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Zielona 6/1, Kolbuszowa, NIP: , REGON: , inwestycji dotyczącej koordynacji działań partnerskich z dostawcami, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przedstawiony poniżej zakres. Zaznaczamy, że nie można złożyć oferty na pojedynczy element oferta musi dotyczyć całego zakresu, wszystkie elementy traktowane są łącznie. Wykonanie poszczególnych prac i dostarczenie sprzętu/oprogramowania musi być zrealizowane w terminach wyszczególnionych poniżej. Podane uszczegółowienia do wykazanych elementów, to wartości minimum, których niespełnienie spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytań ofertowych bez podania przyczyny. Dopuszcza również możliwość przeprowadzenia negocjacji, jeśli najniższa oferowana cena będzie za wysoka w stosunku do założonego budżetu inwestycji Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie poniższych usług będzie się odbywać pod adres ul. Bardowskiego 4, Rzeszów, chyba że wskazano dodatkowe lokalizacje. Zamówienie dotyczy budowy systemu B2B, który obejmie Zamawiającego i cztery firmy współpracujące z Zamawiającym. Firmy współpracujące są dostawcami. Systemem zostaną objęte następujące procesy biznesowe: zamówienie, dostawy, rozliczenia. W ramach systemu mają powstać następujące dokumenty do obsługi zamówień: e-zamówienie, e-potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Do obsługi dostaw: e- potwierdzenie odbioru dostawy, e-protokół reklamacyjny/różnic). Do obsługi rozliczeń: e-faktura. ETAP I (od daty podpisania umowy do 28/02/2014) Analiza przedwdrożeniowa W ramach analizy ma nastąpić rozpoznanie potrzeb funkcjonalnych Zamawiającego i partnerów w zakresie rozpoznania elementów procesów, które będą wymagać automatyzacji. W zakresie analizy ma zostać opracowana mapa procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, sposoby realizacji, powiązania i zależności. Efektem analizy przedwdrożeniowej ma być koncepcja systemu w zakresie docelowych funkcjonalności, sposobów komunikacji pomiędzy integrowanymi systemami, spersonalizowanych preferencji, niezbędnych do przeprowadzenia modyfikacji procesów (reinżynieria procesów) i procedur zapewnienia bezpieczeństwa danych. Analiza ma obejmować prace analityczne i opracowanie dokumentacji. Szacowany czas 280 h. Serwer bazodanowy z osprzętem (switch, zasilacz, UPS, monitor) 1 kpl. Minimalne parametry techniczne, nie gorsze niż w poniższym modelu: HP ML350pT08 E5-2620, 2 procesory 6-cio rdzeniowe E GHz 24 GB pamięci RAM, 4 szt. dysków twardych 146 GB, 1

2 zasilacz 460W, streamer RDX z 3 kasetami 640 GB switch UPS konsola LCD KVM Serwer terminalowy 1 kpl. Minimalne parametry techniczne, nie gorsze niż w poniższym modelu: HP ML350e Gen8, 1 procesor 4-ro rdzeniowy E GHz, 20 GB pamięci RAM, 2 szt. dysków twardych 300 GB, zasilacz 460W. Oprogramowanie serwerowe Microsoft OEM Windows Server dla 8 użytkowników 1 kpl. (po jednej na lokalizację*) MS Windows Server 2008 R2 Standard OEM 5 CAL User x 2 szt. Oprogramowanie Microsoft SQL Runtime CAL 1 kpl. (po jednej na lokalizację*) MS SQL Server 2012 Standard Edition Runtime x 8szt Stanowiska komputerowe z monitorem dla obsługi procesów biznesowych zewnętrznych (8 kpl.) (po jednym na lokalizację*) Minimalne parametry techniczne, nie gorsze niż: Procesor P400 Pentium G640 2,8GHz Pamięć RAM 2GB Dysk twardy HDD 500GB System Microsoft Windows 7 Monitor o wymiarach min. 18,5 i rozdzielczości min x 768 ETAP II (01/03/ /04/2014) Reinżynieria procesów systemu do zarzadzania przedsiębiorstwem ERP Dokonanie zmian w konfiguracji systemu ERP, pod kątem automatyzacji procesów i prawidłowej komunikacji z systemami partnerów. Zaplanowane w tym zadaniu czynności to m.in. zmiana w niezbędnym zakresie parametrów pracy systemu, klasyfikacji użytkowników, modyfikacja praw dostępu, reinżynieria procesów, modyfikacja ścieżek obiegu dokumentów, reorganizacja kartotek towarowych i kartotek dokumentów. Szacowany czas 440 h. Rozbudowa systemu do zarządzania przedsiębiorstwem ERP 8 sztuk licencji modułu Merkury Commander. Firma obecnie pracuje na oprogramowaniu ERP posiada 9 licencji modułu Merkury Commander. ETAP III (01/05/ /11/2014) 2

3 Budowa interfejsu dedykowanego zgodnego ze standardem wymiany danych Partner biznesowy 1 -opracowanie map translacyjnych -opracowanie algorytmu komunikacji -programowanie skryptów komunikacji -programowanie skryptów automatyzacji -programowanie algorytmów zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznej wymiany danych -implementacja interfejsu w systemie ERP Zamawiającego Łączny szacowany czas 370 h. W skład systemu informatycznego partnera wchodzi zintegrowana z systemem ERP partnera hurtownia internetowa. Hurtownia internetowa może przyjmować zamówienia za pomocą kilku rodzajów interface: interface http - ręczny i automatyczny, automatyczny interface ftp, automatyczny interface , automatyczny interface XMPP oraz program "Hurtownia offline". E-hurtownia obsługuje około sto formatów importowanych plików zamówień, w tym pliki txt, xml, html, rtf, xls, ods, pdf, dbf. Budowa interfejsu dedykowanego zgodnego ze standardem wymiany danych Partner biznesowy 2 - opracowanie map translacyjnych formatów wymiany danych - opracowanie map translacyjnych kodów towarowych - opracowanie algorytmu komunikacji - programowanie skryptów automatyzacji - programowanie algorytmów zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznej wymiany danych - implementacja interfejsu w systemie ERP Zamawiającego Łączny szacowany czas 410 h. Partner posiada ehurtownię umożliwiającą składanie zamówień on-line przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. EHurtownia Partnera obsługuje około 300 formatów importowanych plików zamówień, w tym pliki txt, xml, html, rtf, xls, ods, pdf, dbf. Budowa interfejsu dedykowanego zgodnego ze standardem wymiany danych Partner biznesowy 3 - opracowanie map translacyjnych formatów wymiany danych - opracowanie algorytmu komunikacji - programowanie skryptów automatyzacji -programowanie algorytmów zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznej wymiany danych -implementacja interfejsu w systemie ERP Zamawiającego Łączny szacowany czas 330 h. Partner korzysta z systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP Business One. Oprogramowanie SAP Business One zawiera zarówno system transakcyjny, jak i hurtownię danych, oraz narzędzia integracyjne i programistyczne (ABAP, JAVA). Rozwiązanie oparte jest o platformę technologiczną SAP NetWeaver. Integracja z innymi aplikacjami jest możliwa przez API. Udostępniany jest standardowy zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK) składający się z obiektów biznesowych wielokrotnego użytku i narzędzi do indywidualnego dostosowywania interfejsu użytkownika, co umożliwia dopasowanie zewnętrznego oprogramowania do SAP Business One z uwzględnieniem specyficznych potrzeb partnerów 3

4 Budowa interfejsu dedykowanego zgodnego ze standardem wymiany danych Partner biznesowy 4 - opracowanie map translacyjnych - opracowanie algorytmu komunikacji za pomocą Web Services - programowanie skryptów automatyzacji - programowanie algorytmów zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznej wymiany danych - implementacja interfejsu w systemie ERP Zamawiającego Łączny szacowany czas 360 h. Partner użytkuje system zarządzania przedsiębiorstwem SIMPLE.ERP. Interfejs Zamawiającego ma łączyć się bezpośrednio z systemem ERP partnera za pośrednictwem usługi WebServices. Formularze dokumentów w systemie SIMPLE.ERP i struktura dokumentów jest zbliżona do stosowanych w oprogramowaniu Quattro. Platforma B2B testy wdrożonego rozwiązania Sprawdzenie funkcjonowania systemu automatyzacji i elektronicznej wymiany danych. Należy wykonać weryfikację poprawności przesyłu danych, bezpieczeństwa przesyłu, spójności i integralności danych. Należy przeprowadzić testy obciążeniowe weryfikujące wydajność systemu w skrajnych warunkach pracy. Należy sprawdzić poprawność i stabilność funkcjonowania systemu w zakresie wymiany danych i wysyłania/zaciągania określonych danych/informacji. Prace mają obejmować: -opracowanie scenariuszy testowych -realizacja scenariuszy testowych -analizy uzyskanych wyników i opracowanie dokumentacji z testów -uzupełniające prace konfiguracyjne/programistyczne na podstawie uzyskanych wyników Łączny szacowany czas 300 h. Platforma B2B doradztwo techniczne podczas uruchomienia platformy B2B w tym audyt bezpieczeństwa Prace mają obejmować: -identyfikacja zagrożeń fazie uruchomienia próbnego, sytuacje typowe, -identyfikacja zagrożeń fazie uruchomienia próbnego, scenariusze kryzysowe, -dokumentacja bazowa dla zdefiniowania polityki bezpieczeństwa, -opracowanie dokumentu polityki bezpieczeństwa. Łączny szacowany czas 160 h. Szkolenia specjalistyczne z obsługi platformy B2B 10 dni Oferty należy składać do dnia: r. Forma składania ofert: listownie, osobiście, przesyłką kurierską, faksem (wersja elektroniczna formularza ofertowego do pobrania na stronie internetowej Miejsce składania ofert: ul Bardowskiego 4, Rzeszów, Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena netto w PLN za cały zakres Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 1) Wymaganie merytoryczne: - cena netto wyłącznie w PLN za każdy element osobno - cena netto wyłącznie w PLN łącznie za cały zakres - oferta powinna spełniać wymagania minimalne, wskazane w zapytaniu ofertowym 2) Wymagania formalne: - oferta złożona na Formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do niniejszego Zapytania) 4

5 - nazwa i adres oferenta (może być w formie pieczątki) - data sporządzenia oferty - termin ważności oferty DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do lub mailowo, pod adresem * - ul. Bardowskiego 4, Rzeszów - ul. Krzyżanowskiego 12A, Rzeszów, - Chmielnik 324, Chmielnik, - ul. Lisa Kuli 7, Łańcut, - ul. Budziwojska 194, Rzeszów, - ul. Osmeckiego 6A, Rzeszów, - ul. Krasickiego 8, Nowa Dęba - ul. Floriańska 32, Jasło 5

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B Nowy Tomyśl, dnia 12.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Zdrovita Sp. z o.o., a jej partnerami. współfinsowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo