Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny..."

Transkrypt

1 Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny KrzyŜulce 60x60x Krzyzulce 40x40x Poz. 4.Ściany Poz. 4.1 Ściany zewnętrzne 38 cm Poz. 4.2Ściany zewnętrzne 24 cm Poz. 4.2 Ściany wewnętrzne 24 cm Poz. 4.3 Trzpienie ścian zewnętrznych Poz Trzpienie w osi H Poz Trzpienie w osi K Część socjalna Poz. 6 Stropodach Poz. 6.1 Płyta Poz. 6.2 śebra Poz. 6.3 Słup Poz. 7 Fundamenty Poz. 7.1 Stopy słupów hali w osi K Poz. 7.2 Stopy słupów hali w osi H Poz. 7.3 Stopa słupa w osi Poz. 7.4 Ławy ścian zewnętrznych sali gimnastycznej Poz. 7.5 Ławy ścian zewnętrznych budynku Poz. 7.6 Ławy ścian wewnętrznych budynku 7,6+6, Poz. 7.7 Ławy ścian wewnętrznych budynku 4,2+6, Poz. 7.8 Ławy ścian wewnętrznych budynku 3,8+3,

2 1 Sala gimnastyczna Obliczenia statyczne siły przekrojowe i reakcje obliczono w programie komputerowym RM-Win Poz. 1 Dach ObciąŜenia połaci - blacha rtrapezowa 0,11 x 1,2 = 0,13 kn/m 2 - papa 0,15 x 1,2 = 0,18 kn/m 2 - wełna mineralna 0,20 x 1,20 = 0,24 x 1,2 = 0,29 -//- - paroizolacja 0,01 x 1,2 = 0,01 -//- 0,51 x 1,2 = 0,61 kn/m 2 - urządzenia 0,20 x 1,4 = 0,28-//- Śnieg 0,9 kn/m 2 0,8 = 0,72 x 1,5 = 1,08 kn/m 2, 1,97 kn/m 2, Śnieg przy attyce Q k = 0,7 kn/m 2 2,0 = 1,40 kn/m 2. Q o = 2,10 kn/m 2, γ f = 1,50. Przyjęto blachę trapezową T 55 g r. 0,6 mm Poz. 2 Płatwie co 2,06 m ObciąŜenia - z połaci 0,51 x 2,06 = 1,05 x 1,2= 1,26 kn/m - śnieg 0,72 x 2,06 = 1,48 x 1,5= 2,22 kn/m - uŝytkowe 0,20 x 2,06 = 0,42 x 1,4 = 0,59 kn/m 4,05 kn/m - śnieg przy attyce 1,40 x 2,06 = 2,88 x 1,5 = 4,33 kn/m ,000 6,000 H=12,000 OBCIĄśENIA: 2,88 1,05 1,48 1,48 1,48 1,05 1,05 0,42 0,42 0, ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== Grupa: Znaczenie: ψd: γf: A -"" Zmienne 1 1,00 1,20 S -"" Zmienne 1 1,00 1,50 U -"" Zmienne 1 1,00 1,40

3 2 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: ASU Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,00 12,65 0,00 0,36 2,188 13,66* 0,17 0,00 1,00 6,000-20,03-17,00 0,00 2 0,00 0,000-20,03 15,54 0,00 0,64 3,820 9,66* 0,00 0,00 1,00 6,000 0,00-8,86 0,00 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: ASU Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,00 12,65 12,65 2 0,00 32,54 32,54 3 0,00 8,86 8,86 x Y y X 201,9 Wymiary przekroju: h=200,0 s=100,0 g=6,0 t=2,0 r=6,0 ex=28,0. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=1393,9 Jyg=224,4 A=22,56 ix=7,9 iy=3,2 Jw=14314,2 Jt=2,7 xs=-6,2 is=10,5 ry=10,9 bx=- 11,6. Materiał: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=6,0. 103,9 Stateczność lokalna. xa = 6,000; xb = 0,000. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 4. Rozstaw poprzecznych usztywnień ścianki a = 6000,0 mm. Warunek stateczności ścianki dla ścianki najbardziej naraŝonej na jej utratę (9): σ C / ϕ p f d = 0,757 < 1 Przyjęto, Ŝe przekrój wymiarowany będzie w stanie krytycznym. Współczynniki redukcji nośności przekroju: - dla zginana względem osi X: ψ x = ϕ p = 0,876 - dla zginana względem osi Y: ψ y = ϕ p = 1,000 Nośność przekroju na zginanie: xa = 6,000; xb = 0, względem osi X M R = ψ W c f d = 0, , = 26,25 knm - względem osi Y M R = ψ W c f d = 1,000 80, = 17,23 knm

4 3 Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L = 1,000 Warunek nośności (54): Mx M ϕl Rx + M M y Ry = 20,03 1,000 26,25 + 0,41 6,70 = 0,825 < 1 Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 6,000; xb = 0, dla zginania względem osi X: V y = 16,99 < 44,89 = V o M R,V = M R = 26,25 knm - dla zginania względem osi Y: V x = 0,35 < 44,89 = V o M R,V = M R = 6,70 knm Warunek nośności (55): M M x My + = 20,03 MRy V 26,25 + 0,41 6,70 = 0,825 < 1 Rx, V, Stan graniczny uŝytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 9,7 mm a gr = l / 250 = 6000 / 250 = 24,0 mm a max = 9,7 < 24,0 = a gr Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 1,2 mm a gr = l / 250 = 6000 / 250 = 24,0 mm a max = 1,2 < 24,0 = a gr Największe ugięcie wypadkowe wynosi: a = 1, ,7 2 = 9,8 Poz.3 Dźwigary ObciąŜenia z płatwi w węzłach kratownicy Schemat I - z połaci Schemat II - śnieg Schemat III - obciąŝenia od urządzeń Schemat IV obciąŝenie skupione 0,51 x 2,06x 6,0 = 6,30 x 1,2= 7,56 kn Płatwie 1,00 x 1,1= 1,10 -//- 8,66 kn 0,72 x 2,06 x 6,0 = 8,88 x 1,5 =13,32 kn 0,20 x 2,06 x 6,0 = 2,52 x 1,4 = 3,53 kn 5,00 x 1,3 =6,5 kn ,400 V=1,800 H=20,600

5 4 Grupa: A z połaci Zmienne γf= 1,00 4,33 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 4, Grupa: S Śnieg Zmienne γf= 1,50 4,44 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 4, Grupa: U Urządzenia Zmienne γf= 1,30 1,26 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 1, Grupa: W skupione Zmienne γf= 1,30 5, ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: CięŜar wł. 1,10 A -"z połaci" Zmienne 1 1,00 1,00 S -"Śnieg" Zmienne 1 1,00 1,50 U -"Urządzenia" Zmienne 1 1,00 1,30

6 5 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+asu Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000-0,00 0,36-86,34 0,81 1,666 0,30* 0,00-86,34 0,82 1,682 0,30* -0,00-86,34 1,00 2,060 0,29-0,08-86,33 2 0,00 0,000 0,29 0,63-232,15 1,00 2,060 1,13 0,19-232,14 3 0,00 0,000 1,13 0,06-334,62 0,12 0,250 1,14* 0,00-334,62 0,13 0,266 1,14* -0,00-334,62 1,00 2,060 0,78-0,39-334,61 4 0,00 0,000 0,78 0,58-396,24 1,00 2,060 1,52 0,13-396,23 5 0,00 0,000 1,52 0,20-420,24 0,44 0,901 1,61* 0,00-420,23 0,45 0,918 1,61* -0,00-420,23 1,00 2,060 1,46-0,25-420,23 6 0,00 0,000 1,46-0,05-410,33 1,00 2,060 0,90-0,50-410,32 7 0,00 0,000 0,90 0,28-368,11 0,63 1,288 1,08* -0,00-368,10 0,62 1,272 1,08* 0,00-368,10 1,00 2,060 1,01-0,17-368,10 8 0,00 0,000 1,01 0,12-295,59 0,27 0,563 1,05* -0,00-295,59 0,27 0,547 1,05* 0,00-295,59 1,00 2,060 0,80-0,33-295,58 9 0,00 0,000 0,80-0,11-195,28 1,00 2,060 0,11-0,56-195, ,00 0,000 0,11 0,17-69,02 0,38 0,789 0,18* -0,00-69,02 0,38 0,781 0,18* 0,00-69,02 1,00 2,060 0,00-0,28-69, ,00 0,000-0,00 0,68 169,56 1,00 2,060 0,93 0,23 169, ,00 0,000 0,93 0,22 292,82 0,49 1,006 1,04* -0,00 292,82 0,48 0,998 1,04* 0,00 292,82 1,00 2,060 0,92-0,23 292, ,00 0,000 0,92 0,35 374,69 0,78 1,601 1,20* 0,00 374,69 1,00 2,060 1,18-0,10 374, ,00 0,000 1,18 0,38 416,70 0,85 1,746 1,50* -0,00 416,70 0,84 1,730 1,50* 0,00 416,70 1,00 2,060 1,49-0,07 416,70

7 6 15 0,00 0,000 1,49 0,08 423,37 0,18 0,362 1,51* 0,00 423,37 1,00 2,060 1,20-0,37 423, ,00 0,000 1,20 0,12 397,10 0,26 0,531 1,23* 0,00 397,10 1,00 2,060 0,98-0,33 397, ,00 0,000 0,98 0,17 339,24 0,38 0,772 1,04* 0,00 339,24 1,00 2,060 0,87-0,28 339, ,00 0,000 0,87 0,12 252,49 0,28 0,579 0,90* -0,00 252,49 0,28 0,571 0,90* 0,00 252,49 1,00 2,060 0,66-0,32 252, ,00 0,000 0,66-0,10 139,07 1,00 2,060-0,00-0,54 139, ,00 0,000 0,00 0,11 145,81 0,50 0,876 0,05* -0,00 145,66 0,50 0,869 0,05* 0,00 145,66 1,00 1,738 0,00-0,11 145, ,00 0,000 0,00 0,05-143,16 0,51 0,906 0,02* -0,00-143,09 0,49 0,871 0,02* 0,00-143,09 1,00 1,770 0,00-0,05-143, ,00 0,000 0,00 0,05 107,54 0,51 0,906 0,02* -0,00 107,47 0,49 0,871 0,02* 0,00 107,47 1,00 1,770-0,00-0,05 107, ,00 0,000 0,00 0,05-106,38 0,51 0,923 0,02* -0,00-106,31 0,49 0,887 0,02* 0,00-106,31 1,00 1,803-0,00-0,05-106, ,00 0,000 0,00 0,05 73,14 0,51 0,923 0,02* -0,00 73,07 0,49 0,887 0,02* 0,00 73,07 1,00 1,803-0,00-0,05 73, ,00 0,000 0,00 0,05-71,61 0,51 0,940 0,02* -0,00-71,54 0,49 0,904 0,02* 0,00-71,55 1,00 1,836-0,00-0,05-71, ,00 0,000 0,00 0,02 38,30 0,52 0,947 0,01* -0,00 38,26 0,49 0,897 0,01* 0,00 38,26 1,00 1,836-0,00-0,02 38, ,00 0,000 0,00 0,02-37,32 0,52 0,964 0,01* -0,00-37,28 0,49 0,913 0,01* 0,00-37,28 1,00 1,869 0,00-0,02-37, ,00 0,000 0,00 0,02 6,31 0,52 0,964 0,01* -0,00 6,27 0,49 0,913 0,01* 0,00 6,27 1,00 1,869 0,00-0,02 6,23

8 7 29 0,00 0,000 0,00 0,02-5,98 0,52 0,981 0,01* -0,00-5,94 0,49 0,929 0,01* 0,00-5,94 1,00 1,903-0,00-0,02-5, ,00 0,000 0,00 0,02-24,18 0,52 0,981 0,01* -0,00-24,22 0,49 0,929 0,01* 0,00-24,22 1,00 1,903 0,00-0,02-24, ,00 0,000 0,00 0,02 24,69 0,52 0,999 0,01* -0,00 24,73 0,49 0,946 0,01* 0,00 24,73 1,00 1,937 0,00-0,02 24, ,00 0,000 0,00 0,05-54,58 0,51 0,991 0,02* -0,00-54,66 0,49 0,953 0,02* 0,00-54,66 1,00 1,937-0,00-0,05-54, ,00 0,000 0,00 0,05 55,01 0,51 1,001 0,02* -0,00 55,09 0,50 0,978 0,02* 0,00 55,09 1,00 1,971 0,00-0,05 55, ,00 0,000 0,00 0,05-83,54 0,51 1,001 0,02* -0,00-83,62 0,50 0,978 0,02* 0,00-83,62 1,00 1,971 0,00-0,05-83, ,00 0,000 0,00 0,05 83,70 0,51 1,018 0,02* -0,00 83,78 0,50 0,995 0,02* 0,00 83,78 1,00 2,005-0,00-0,05 83, ,00 0,000 0,00 0,05-111,33 0,51 1,018 0,02* -0,00-111,42 0,50 0,995 0,02* 0,00-111,41 1,00 2,005-0,00-0,05-111, ,00 0,000 0,00 0,05 111,15 0,51 1,036 0,02* -0,00 111,23 0,50 1,012 0,02* 0,00 111,23 1,00 2,039-0,00-0,05 111, ,00 0,000 0,00 0,05-138,64 0,51 1,036 0,02* -0,00-138,72 0,50 1,012 0,02* 0,00-138,72 1,00 2,039-0,00-0,05-138, ,00 0,000 0,00 0,11 138,74 0,50 1,029 0,06* 0,00 138,93 0,50 1,045 0,06* -0,00 138,94 1,00 2,074 0,00-0,11 139, * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+asu Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,00 132,18 132, ,00 132,38 132,38

9 8 PRZEKROJE PRĘTÓW: ,400 V=1,800 H=20,600 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,060 0,000 2,060 1,000 1 H 120x120x ,400 1,738 1,000 1 H 120x120x ,440 1,770 1,000 3 H 60x 60x ,440 1,770 1,000 3 H 60x 60x ,480 1,803 1,000 3 H 60x 60x ,480 1,803 1,000 3 H 60x 60x ,520 1,836 1,000 3 H 60x 60x ,520 1,836 1,000 2 H 40x 40x ,560 1,869 1,000 2 H 40x 40x ,560 1,869 1,000 2 H 40x 40x ,600 1,903 1,000 2 H 40x 40x ,600 1,903 1,000 2 H 40x 40x ,640 1,937 1,000 2 H 40x 40x ,640 1,937 1,000 3 H 60x 60x ,680 1,971 1,000 3 H 60x 60x ,680 1,971 1,000 3 H 60x 60x ,720 2,005 1,000 3 H 60x 60x ,720 2,005 1,000 3 H 60x 60x ,760 2,039 1,000 3 H 60x 60x ,760 2,039 1,000 3 H 60x 60x ,800 2,074 1,000 1 H 120x120x 5.6

10 9 NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+asu Przekrój:Pręt: Warunek nośności: Wykorzystanie: 1 1 NapręŜenia zredukowane (1) 17,6% 2 NapręŜenia zredukowane (1) 48,8% 3 Nośność przy ściskaniu ze zgin 69,3% 4 Nośność przy ściskaniu ze zgin 82,3% 5 Nośność przy ściskaniu ze zgin 88,4% 6 Nośność przy ściskaniu ze zgin 85,1% 7 Nośność przy ściskaniu ze zgin 75,7% 8 Nośność przy ściskaniu ze zgin 61,5% 9 NapręŜenia zredukowane (1) 40,3% 10 NapręŜenia zredukowane (1) 13,7% 11 NapręŜenia zredukowane (1) 36,2% 12 NapręŜenia zredukowane (1) 59,6% 13 NapręŜenia zredukowane (1) 75,6% 14 NapręŜenia zredukowane (1) 84,9% 15 NapręŜenia zredukowane (1) 86,2% 16 NapręŜenia zredukowane (1) 79,9% 17 NapręŜenia zredukowane (1) 68,2% 18 NapręŜenia zredukowane (1) 51,4% 19 NapręŜenia zredukowane (1) 29,2% 20 NapręŜenia zredukowane (1) 27,2% 39 NapręŜenia zredukowane (1) 26,0% 2 26 NapręŜenia zredukowane (1) 32,5% 27 Nośność przy ściskaniu ze zgin 78,6% 28 NapręŜenia zredukowane (1) 6,1% 29 Nośność przy ściskaniu ze zgin 13,7% 30 Nośność przy ściskaniu ze zgin 52,9% 31 NapręŜenia zredukowane (1) 21,4% 3 21 Nośność przy ściskaniu ze zgin 83,2% 22 NapręŜenia zredukowane (1) 46,8% 23 Nośność przy ściskaniu ze zgin 62,9% 24 NapręŜenia zredukowane (1) 32,0% 25 Nośność przy ściskaniu ze zgin 43,2% 32 Nośność przy ściskaniu ze zgin 35,0% 33 NapręŜenia zredukowane (1) 24,3% 34 Nośność przy ściskaniu ze zgin 54,3% 35 NapręŜenia zredukowane (1) 36,7% 36 Nośność przy ściskaniu ze zgin 73,6% 37 NapręŜenia zredukowane (1) 48,5% 38 Nośność przy ściskaniu ze zgin 93,2% PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+asu Węzeł: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]): 1-0, , , ,00844 ( -0,483) 2-0, , , ,00803 ( -0,460) 3-0, , , ,00658 ( -0,377) 4-0, , , ,00467 ( -0,268) 5-0, , , ,00240 ( -0,138) 6-0, , , ,00049 ( 0,028) 7-0, , , ,00282 ( 0,161) 8-0, , , ,00473 ( 0,271)

11 10 9-0, , , ,00655 ( 0,375) 10-0, , , ,00753 ( 0,431) 11-0, , , ,00777 ( 0,445) 12-0, , , ,00851 ( -0,488) 13-0, , , ,00751 ( -0,430) 14-0, , , ,00566 ( -0,324) 15-0, , , ,00358 ( -0,205) 16-0, , , ,00097 ( -0,056) 17-0, , , ,00166 ( 0,095) 18-0, , , ,00381 ( 0,218) 19-0, , , ,00565 ( 0,324) 20 0, , , ,00720 ( 0,413) 21 0, , , ,00796 ( 0,456) DEFORMACJE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+asu Pręt: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f: 1-0,0000-0,0171-0,483-0,460 0, ,8 2-0,0171-0,0324-0,460-0,377 0, ,5 3-0,0324-0,0439-0,377-0,268 0, ,4 4-0,0439-0,0514-0,268-0,138 0, ,2 5-0,0514-0,0533-0,138 0,028 0, ,4 6-0,0533-0,0497 0,028 0,161 0, ,0 7-0,0497-0,0420 0,161 0,271 0, ,3 8-0,0420-0,0303 0,271 0,375 0, ,9 9-0,0303-0,0156 0,375 0,431 0, ,2 10-0,0156 0,0002 0,431 0,445 0, ,2 11-0,0082-0,0250-0,488-0,430 0, ,0 12-0,0250-0,0386-0,430-0,324 0, ,5 13-0,0386-0,0482-0,324-0,205 0, ,2 14-0,0482-0,0530-0,205-0,056 0, ,8 15-0,0530-0,0522-0,056 0,095 0, ,9 16-0,0522-0,0465 0,095 0,218 0, ,8 17-0,0465-0,0367 0,218 0,324 0, ,5 18-0,0367-0,0234 0,324 0,413 0, ,9 19-0,0234-0,0076 0,413 0,456 0, ,0 20-0,0000-0,0132-0,438-0,435 0, ,2 21 0,0036-0,0099-0,445-0,432 0, ,2 22-0,0099-0,0225-0,412-0,399 0, ,2 23-0,0063-0,0180-0,376-0,363 0, ,9 24-0,0190-0,0290-0,325-0,311 0, ,9 25-0,0146-0,0232-0,274-0,260 0, ,2 26-0,0261-0,0328-0,227-0,195 0, ,9 27-0,0207-0,0257-0,169-0,136 0, ,4 28-0,0310-0,0337-0,098-0,064 0, ,4 29-0,0242-0,0248-0,037-0,003 0, ,6 30-0,0330-0,0313 0,033 0,068 0, ,6 31-0,0247-0,0210 0,091 0,127 0, ,9 32-0,0321-0,0265 0,158 0,174 0, ,9 33-0,0225-0,0151 0,209 0,225 0, ,3 34-0,0290-0,0198 0,260 0,276 0, ,3 35-0,0182-0,0074 0,301 0,317 0, ,7 36-0,0239-0,0118 0,339 0,355 0, ,7 37-0,0121 0,0012 0,365 0,382 0, ,2 38-0,0172-0,0031 0,387 0,405 0, ,2 39-0,0045 0,0098 0,392 0,396 0, ,4

12 11 Pas dolny Y Wymiary przekroju: x X 120,0 H 120x120x 5.6 h=120,0 s=120,0 g=5,6 t=5,6 r=7,8. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=544,0 Jyg=544,0 A=25,10 ix=4,7 iy=4,7. Materiał: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=5,6. y Przekrój spełnia warunki przekroju klasy ,0 Nośność elementów rozciąganych: xa = 0,000; xb = 2,060. Siała osiowa: N = 423,37 kn. Pole powierzchni przekroju: A = 25,10 cm 2. Nośność przekroju na rozciąganie: N Rt = A f d = 25, = 539,65 kn. Warunek nośności (31): N = 423,37 < 539,65 = N Rt Nośność przekroju na zginanie: xa = 0,386; xb = 1, względem osi X M R = α p W f d = 1,000 90, = 19,49 knm Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L = 1,000 Warunek nośności (54): N N Rt + Mx M ϕl Rx Nośność przekroju na ścinanie: = 423,37 539,65 + 1,51 1,000 19,49 = 0,862 < 1 xa = 2,060; xb = -0, wzdłuŝ osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 12, = 159,78 kn Vo = 0,3 V R = 47,93 kn Warunek nośności dla ścinania wzdłuŝ osi Y: Pas górny V = 0,37 < 159,78 = V R Y Wymiary przekroju: x X 120,0 H 120x120x 5.6 h=120,0 s=120,0 g=5,6 t=5,6 r=7,8. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=544,0 Jyg=544,0 A=25,10 ix=4,7 iy=4,7. Materiał: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=5,6. y Przekrój spełnia warunki przekroju klasy ,0

13 12 Nośność elementów rozciąganych: xa = 0,000; xb = 2,060. Siała osiowa: N = -420,24 kn. Pole powierzchni przekroju: A = 25,10 cm 2. Nośność przekroju na rozciąganie: N Rt = A f d = 25, = 539,65 kn. Warunek nośności (31): Nośność przekroju na zginanie: xa = 0,901; xb = 1, względem osi X N = 420,24 < 539,65 = N Rt M R = α p W f d = 1,000 90, = 19,49 knm Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L = 1,000 Warunek nośności (54): N N Rc + Mx M ϕl Rx KrzyŜulce 60x60x 5 = 420,23 539,65 + 1,61 1,000 19,49 = 0,861 < 1 x Y X 60,0 Wymiary przekroju: H 60x 60x 5.0 h=60,0 s=60,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=54,1 Jyg=54,1 A=10,80 ix=2,2 iy=2,2. Materiał: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=5,0. y Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. 60,0 Nośność przekroju na ściskanie: xa = 2,039; xb = -0,000: Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,648 Warunek nośności pręta na ściskanie (39): N RC = A f d = 10, = 232,20 kn N ϕ Krzyzulce 40x40x4 NRc = 138,80 0, ,20 = 0,922 < 1 x Y X 40,0 Wymiary przekroju: H 40x 40x 4.0 h=40,0 s=40,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=12,1 Jyg=12,1 A=5,62 ix=1,5 iy=1,5. Materiał: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=4,0. y Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. 40,0

14 13 Nośność przekroju na ściskanie: xa = 0,000; xb = 1,869: Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,399 Warunek nośności pręta na ściskanie (39): N RC = A f d = 5, = 120,83 kn N ϕ NRc = 37,32 0, ,83 = 0,774 < 1 Poz. 4.Ściany Poz. 4.1 Ściany zewnętrzne 38 cm ObciąŜenia - silka 0,38 x 18 x 1,1 = 7,52 kn/m 2 - wełna mineralna 0,12 x 1,2 x 1,2 = 0,17 -//- - tynk 0,015x 2 x 19 x 1,3 = 0,74 -//- 8,43 kn/m 2 Poz. 4.2Ściany zewnętrzne 24 cm ObciąŜenia - silka 0,24 x 18 x 1,1 = 4,75 kn/m 2 - wełna mineralna 0,12 x 1,2 x 1,2 = 0,17 -//- - tynk 0,015x 2 x 19 x 1,3 = 0,74 -//- 5,66 kn/m 2 Poz. 4.2 Ściany wewnętrzne 24 cm ObciąŜenia - silka 0,24 x 18 x 1,1 = 4,75 kn/m 2 - tynk 0,015x 2 x 19 x 1,3 = 0,74 -//- 5,49 kn/m 2 Poz. 4.3 Trzpienie ścian zewnętrznych ObciąŜenia -z poz ,18 kn - moment M= 132,18 x 0,19 = 25,11 knm Wiatr Q k = 6,87 m 0,3 kn/m 2 1,00 ( 0,70-0,00 ) 1,8 = 2,60 kn/m. Q o = 3,90 kn/m, γ f = 1, ,400 7, ,400 V=9,800 H=20,600

15 14 OBCIĄśENIA: -1,30 4,33 4,44 1,26 8,66 8,88 2,52 8,66 8,88 2,52 8,66 8,88 2,52 8,66 8,88 2,52 8,66 8,88 2, , ,66 8,88 2,52 8,66 8,88 2,52 8,66 8,88 2,52 8,66 8,88 2,52 4,33 4,44 1,26 2, , ,27 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: CięŜar wł. 1,10 A -"z połaci" Zmienne 1 1,00 1,00 B -"wiatr" Zmienne 1 1,00 1,50 S -"Śnieg" Zmienne 1 1,00 1,50 U -"Urządzenia" Zmienne 1 1,00 1,30 W -"skupione" Zmienne 1 1,00 1,30 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+absuw Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 22 32,76 174,75 177,79-157, ,80 169,43 169,66-62,00 Poz Trzpienie w osi H pręt nr 41, przekrój: x a =4,50 m, x b =4,50 m 7 20 BETON: B25 STAL: A-III (34GS) , ,0 ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABSUW Momenty zginające: M x = -0,00 knm, M y = 0,00 knm,

16 15 Siły poprzeczne: V y = -0,61 kn, V x = 0,00 kn, Siła osiowa: N = -135,12 kn = N Sd, Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu: podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik β obliczono jak dla pręta jednostronnie zamocowanego w układzie przesuwnym ze wzoru (C.1) l o = β l col, l col =9,000 m, podatności węzłów: κ a =0,000 k A =(1/κ a -1)=, κ b =1,000 k B =(1/κ b -1)=0,000, β=2+1/(3k) = 2+1/(3 ) l o = 2,000 9,000 = 18,000 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik β obliczono jak dla pręta swobodnego: ze wzoru (C.1) l o = β l col, l col =9,000 m, podatności węzłów: κ a =1,000 k A =(1/κ a -1)=0,000, ę b =1,000 k B =(1/κ b -1)=0,000, β=1,000 l o = 1,000 9,000 = 9,000 m Uwzględnienie wpływu smukłości pręta: - w płaszczyźnie ustroju: mimośród niezamierzony: (l col =9,000 m, h=0,380 m, n=1) l e a = max col ( 1 h 1 + ),, 0, 01 = max 0,030, 0,013, 0,010 =0,030 m, przyjęto: ea =0,030 m, 600 n 30 mimośród statyczny: M max =max M Sd =62,00 knm, N Sd =-169,43 kn e e = M max /N = 62,00/(- 169,43) = 0,366 m, mimośród początkowy: e o =e a +e e =0,030+0,366=0,396 m, obliczenie siły krytycznej: 9 E cmi c 0,11 N crit + 0, 1 + EsI 2 lo 2klt eo 0,1 + h = s = 9 18,000 [ 3, , ,000 ( 0,1 0,11 + 1, ,1 ) + 2, , ] -4 = 696,60 kn współczynnik zwiększający mimośród początkowy: 1 η = = 1 1 N Sd N 1 - (169,43 / 696,60) = 1,321 crit, - w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju: uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano Nośność przekroju prostopadłego: Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -203,21, F s1 = 213,87, F s2 = -180,09, M c = 26,29, M s1 = 33,54, M s2 = 28,81, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = 328,83 knm > M Sd =M c +M s1 +M s2 =26,29+(33,54)+(28,81)=88,65 knm Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=6 mm ze stali A-I, dla której f ywd = 210 MPa. Rozstaw strzemion: Strefa nr 1 Początek i koniec strefy: x a = 0,0 x b = 900,0 cm Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 26,2 cm, Ścinanie

17 16 Przyjęto podparcie i obciąŝenie bezpośrednie. Odcinek nr 9 Początek i koniec odcinka: x a = 480,0 x b = 540,0 cm Siły przekrojowe: N Sd = -151,13; V Sd max = -8,80 kn Rodzaj odcinka: V Sd = 8,80 < 110,46 = V Rd1 Nośność odcinka I-go rodzaju: V Sd = 8,80 < 110,46 = V Rd1 V Sd = 8,80 < 369,46 = V Rd2,red Nośność zbrojenia podłuŝnego F td = 213,87 < 769,69 = 21, = A s f yd Zarysowanie PołoŜenie przekroju: Siły przekrojowe: M i n i m a l n e z b r o j e n i e : x = 0,000 m M Sd = 39,62 knm N Sd = -139,11 kn V Sd = -5,68 kn e = 31,5 cm Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy napręŝeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi: A s1 = 21,99 > 2,92 = A s Z a r y s o w a n i e : N Sd = 139,11 > 80,01 = N cr Przekrój zarysowany. S z e r o k ość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta: w k = 0,03 < 0,3 = w lim S z e r o k ość rozwarcia rysy ukośnej: Rysy ukośne nie występują. Ugięcia Ugięcie w punkcie o współrzędnej x = 9,000 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuŝ osi elementu, wynosi: a = a,d = 22,8 mm a = 22,8 < 45,0 = a lim Poz Trzpienie w osi K pręt nr 40, przekrój: x a =4,90 m, x b =4,90 m 7 20 BETON: B25 STAL: A-III (34GS) , ,0

18 17 Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu: podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik β obliczono jak dla pręta jednostronnie zamocowanego w układzie przesuwnym ze wzoru (C.1) l o = β l col, l col =9,800 m, podatności węzłów: κ a =1,000 k A =(1/κ a -1)=0,000, ę b =0,000 k B =(1/κ b -1)=, β=2+1/(3k) = 2+1/(3 ) l o = 2,000 9,800 = 19,600 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik β obliczono jak dla pręta swobodnego: ze wzoru (C.1) l o = β l col, l col =9,800 m, podatności węzłów: κ a =1,000 k A =(1/κ a -1)=0,000, ę b =1,000 k B =(1/κ b -1)=0,000, β=1,000 l o = 1,000 9,800 = 9,800 m Uwzględnienie wpływu smukłości pręta: - w płaszczyźnie ustroju: mimośród niezamierzony: (l col =9,800 m, h=0,500 m, n=1) l e a = max col ( 1 h 1 + ),, 0, 01 = max 0,033, 0,017, 0,010 =0,033 m, przyjęto: ea =0,033 m, 600 n 30 mimośród statyczny: M max =max M Sd =157,53 knm, N Sd =-174,75 kn e e = M max /N = 157,53/(- 174,75) = 0,901 m, mimośród początkowy: e o =e a +e e =0,033+0,901=0,934 m, obliczenie siły krytycznej: - długość wyboczeniowa: l o =19,600 m (obliczona wg PN), 9 E cmi c 0,11 N crit = + 0, 1 + EsI s = 2 lo 2klt eo 0,1 + h 9 19,600 [ 3, , ,000 ( 0,1 0,11 + 1, ,1 ) + 2, , ] -4 = 1083,03 kn współczynnik zwiększający mimośród początkowy: 1 η = = 1 1 N Sd N 1 - (174,75 / 1083,03) = 1,192 crit, - w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju: uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano Nośność przekroju prostopadłego: Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -283,63, F s1 = 391,00, F s2 = -282,12, M c = 49,55, M s1 = 83,03, M s2 = 62,07, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = 439,72 knm > M Sd =M c +M s1 +M s2 =49,55+(83,03)+(62,07)=194,64 knm Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=6 mm ze stali A-I, dla której f ywd = 210 MPa. Rozstaw strzemion:

19 18 Strefa nr 1 Początek i koniec strefy: x a = 0,0 x b = 980,0 cm Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 26,2 cm, Ścinanie Przyjęto podparcie i obciąŝenie bezpośrednie. Odcinek nr 13 Początek i koniec odcinka: x a = 904,8 x b = 980,0 cm Siły przekrojowe: N Sd = -174,75; V Sd max = -32,76 kn Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi: V Sd = -31,16 kn Rodzaj odcinka: V Sd = 31,16 < 109,84 = V Rd1 Nośność odcinka I-go rodzaju: V Sd = 31,16 < 109,84 = V Rd1 V Sd = 32,76 < 426,13 = V Rd2,red Nośność zbrojenia podłuŝnego F td = 391,00 < 769,69 = 21, = A s f yd Zarysowanie PołoŜenie przekroju: Siły przekrojowe: M i n i m a l n e z b r o j e n i e : x = 9,800 m M Sd = -106,89 knm N Sd = -143,87 kn V Sd = -22,03 kn e = 77,6 cm Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy napręŝeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi: A s1 = 21,99 > 3,03 = A s Z a r y s o w a n i e : N Sd = 143,87 > 39,72 = N cr Przekrój zarysowany. S z e r o k ość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta: w k = 0,06 < 0,3 = w lim S z e r o k ość rozwarcia rysy ukośnej: Rysy ukośne nie występują. Ugięcia Ugięcie w punkcie o współrzędnej x = 0,000 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuŝ osi elementu, wynosi: a = a,d = 38,4 mm a = 38,4 < 49,0 = a lim

20 19 Część socjalna Poz. 6 Stropodach ObciąŜenia - papa termozgrzewalna 0,15 x 1,2 = 0,18 kn/m 2 - Warstwy spadkowe 0,20 x 10 = 2,00 x 1,3 = 2,60 -//- - wełna mineralna 0,20 x 1,2 = 0,24 x 1,2 = 0,29 -//- - tynk 0,015 x 19 x 1,3 = 0,37 -//- 3,44 kn/m 2 -śnieg α = 2 o 0,8 x 0,9 = 0,72 x 1,5 = 1,08 kn/m 2 ObciąŜenia uŝytkowe 0,50 x 1,4 = 0,70 -//- 1,22 x 1,46 = 1,78 -//- - cięŝar własny 0,20 x 25 x 1,1 = 5,50-//- 10,72 kn/m Poz. 6.1 Płyta Dane płyt Symbol Grubość Pole powierzchni Poziom pł. środk. Materiał 1 200mm 515,01m2 0,00m C20/25 Model konstrukcyjny Grupy obciąŝeń Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie γ f1 γ f2 ψ d c.w. cięŝar własny stałe 1,1 1 1 A Stałe stałe B zmienne 1 1,46 1

21 20 Lista obciąŝeń Lp. Grupa Rodzaj γ f1 γ f2 Wartość obc. Współrzędne 1 A nóŝ 1 1 6,0kN/m (96,40; 29,96) 6,0kN/m (129,95; 29,96) 6,0kN/m (129,95; 16,52) 6,0kN/m (119,44; 16,52) 6,0kN/m (119,44; 11,52) 6,0kN/m (113,34; 11,40) 6,0kN/m (113,34; 6,30) 6,0kN/m (108,13; 6,44) 6,0kN/m (108,13; 13,85) 6,0kN/m (105,70; 13,85) 6,0kN/m (105,70; 20,79) 6,0kN/m (95,51; 20,79) 6,0kN/m (95,51; 27,67) 6,0kN/m (96,40; 27,67) 6,0kN/m (96,40; 29,96) 2 A cała płyta 1 1 3,44kN/m2 płyta "1" 3 B cała płyta 1,46 1 1,22kN/m2 płyta "1" 2. Analiza 2.1. Płyty - miarodajne momenty zginające Mux Wartości maksymalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

22 21 Wartości minimalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1: Płyty - miarodajne momenty zginające Muy Wartości maksymalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

23 22 Wartości minimalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005) Zbrojenie zadane w płytach Zbrojenie dolne Symbol Stal Pręty na kier.1 Pręty na kier.2 Otulina Kąt Pole pow. 1 A-III #12/200 #12/250 20mm 0,00 514,97m2 Zbrojenie górne Symbol Stal Pręty na kier.1 Pręty na kier.2 Otulina Kąt Pole pow. 2 A-III #12/250 #12/250 20mm 0,00 514,97m2 3 A-III #12/250 #12/500 20mm 0,00 38,74m2 4 A-III #12/250 #12/500 20mm 0,00 24,98m2 5 A-III #12/167 #12/250 20mm 0,00 1,26m2

24 23 Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w płytach Zbrojenie dolne Zbrojenie górne

25 24 Analiza stanu granicznego uŝytkowalności (wg PN-EN 1992:2005) Płyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:250 Płyty - SGU - rozwartości rys [0.001*mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:250

26 25 Poz. 6.2 śebra Dane Ŝeber Symbol Przekrój Szer. wsp. b eff Całk. dlugość Poziom osi oboj. Materiał 1 400x240mm 0,00m 5,33m -0,20m C20/ x240mm 0,00m 4,74m -0,40m C20/ x240mm 0,00m 4,00m -0,40m C20/ x240mm 0,00m 9,57m -0,20m C20/ x240mm 0,00m 4,00m -0,40m C20/ x240mm 0,00m 6,94m -0,65m C20/25 Analiza śebra - momenty zginające M Wartości maksymalne [knm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

27 26 Wartości minimalne [knm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 śebra - siły tnące T Wartości maksymalne [kn] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

28 27 Wartości minimalne [kn] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 śebra - momenty skręcające M s Wartości maksymalne [knm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

29 28 Wartości minimalne [knm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005) Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w Ŝebrach Zbrojenie dolne

30 29 Zbrojenie górne Zbrojenie zadane w Ŝebrach Zbrojenie dolne Symbol Ŝebra Symbol zbr. Stal Poł. na Ŝebrze s[m] Pręty Otulina Długość 1 3 A-III 0,00 5,33 4#16 20mm 5,33m 2 8 A-III 0,00 4,74 4#16 20mm 4,74m 3 7 A-III 0,00 4,00 4#16 20mm 4,00m 4 2 A-III 0,00 8,01 5#16 20mm 8,01m 5 6 A-III 0,00 4,00 4#16 20mm 4,00m 6 5 A-III 0,00 6,94 4#16 20mm 6,94m Zbrojenie górne Symbol Ŝebra Symbol zbr. Stal Poł. na Ŝebrze s[m] Pręty Otulina Długość 1 4 A-III 0,00 5,33 2#16 20mm 5,33m 2 11 A-III 1,84 4,74 2#16 20mm 2,90m 2 12 A-III 0,00 1,84 6#16 20mm 1,84m 3 10 A-III 0,00 4,00 2#16 20mm 4,00m 4 1 A-III 0,00 7,71 4#16 20mm 7,71m 4 13 A-III 7,71 9,57 6#16 20mm 1,86m 5 9 A-III 0,00 4,00 2#16 20mm 4,00m

31 30 Analiza stanu granicznego uŝytkowalności (wg PN-EN 1992:2005) śebra - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:250 śebra - SGU - rozwartości rys [0.001*mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:250

32 31 Poz. 6.3 Słup Słupy - tabela reakcji (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Symbol Przekrój X [m] Y [m] Kąt obr. N [kn] M 1 [knm] M 2 [knm] 1 D=240mm 119,44 22,19 0,00 321,2 0,00 0,00 321,20 2 4, V=4,000 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+a Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,00-0,00-325,98 1,00 4,000-0,00-0,00-321,20 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+a Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,00 325,98 325,98 2-0,00 0,00 0,00 12 BETON: B25 STAL: A-III (34GS) , ,0

33 32 Wielkości geometryczne [cm]: h=24,0, d=29,1, x=23,2 (ξ=0,798), Uwzględnienie wpływu smukłości pręta: - w płaszczyźnie ustroju: mimośród niezamierzony: (l col =4,000 m, h=0,240 m) e a = max l col h,, 0, = max 0,007, 0,008, 0,010 =0,010 m, przyjęto: e a =0,020 m, mimośród statyczny: M max =0,00 knm, N Sd =-321,20 kn e e = M max /N = 0,00/(-321,20) = 0,000 m, mimośród początkowy: e o =e a +e e =0,020+0,000=0,020 m, - w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju: uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano Nośność przekroju prostopadłego: Warunek stanu granicznego nośności: N Rd = -460,15 kn > N Sd =F c +F s1 +F s2 =-242,81+(1,82)+(-84,74)=-325,73 kn Poz. 7 Fundamenty 1. ZałoŜenia: MATERIAŁ: BETON: klasa B25, cięŝar objętościowy = 24,0 (kn/m3) STAL: klasa A-III, f yd = 350,00 (MPa) OPCJE: Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B (2002) gruntowej: PN-81/B Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu Wymiarowanie fundamentu na: Nośność Osiadanie - S dop = 7,00 (cm) - czas realizacji budynku: tb > 12 miesięcy - współczynnik odpręŝenia: λ = 1,00 Obrót Poślizg Przebicie / ścinanie Graniczne połoŝenie wypadkowej obciąŝeń: - długotrwałych w rdzeniu I - całkowitych w rdzeniu II otulina zbrojenia: c = 0,05 (m) poziom posadowienia: D = 1,2 (m) minimalny poziom posadowienia: Dmin = 1,2 (m) 3. Grunt Charakterystyczne parametry gruntu: Warstwa Nazwa Poziom IL / ID Symbol Typ wilgotności [m] konsolidacji 1 Piasek drobny 0,0 0, mokre Pozostałe parametry gruntu: Warstwa Nazwa MiąŜszość Spójność Kąt tarcia CięŜar obj. Mo M [m] [kpa] [deg] [kn/m3] [kpa] [kpa] 1 Piasek drobny --- 0,0 30,4 19, , ,2

34 33 Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciąŝenia: N B = 4,95 i B = 0,77 N C = 24,61 i C = 0,84 N D = 13,74 i D = 0,89 Poz. 7.1 Stopy słupów hali w osi K REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+absuw Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 22 32,76 174,75 177,79-157,53 ObciąŜenia - z poz ,75 kn - Ściany na odsadzkach 8,43 x 10,3 x 2,0 = 173,66 -//- 348,41 kn A = 2,50 (m) a = 0,50 (m) B = 1,60 (m) b = 0,30 (m) h = 0,40 (m) h1 = 0,30 (m) ex = 0,00 (m) ey = 0,00 (m) objętość betonu fundamentu: V = 1,645 (m3) ObciąŜenia OBLICZENIOWE Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc [kn] [kn*m] [kn*m] [kn] [kn] 1 L1 348,41 0,00 157,53 32,76 0,00 1,00 współczynnik zamiany obciąŝeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20 Wyniki obliczeniowe WARUNEK NOŚNOŚCI Rodzaj podłoŝa pod fundamentem: jednorodne Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=348,41kN My=157,53kN*m Fx=32,76kN Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy cięŝar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 107,80 (kn) ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 456,21kN Mx = 0,00kN*m My = 180,46kN*m Zastępcze wymiary fundamentu: A_ = 1,71 (m) B_ = 1,60 (m) Graniczny opór podłoŝa gruntowego: Qf = 1887,29 (kn) Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 3,35 OSIADANIE Rodzaj podłoŝa pod fundamentem: jednorodne Kombinacja wymiarująca: L1 N=290,34kN My=131,28kN*m Fx=27,30kN Charakterystyczna wartość cięŝaru fundamentu i nadległego gruntu: 98,00 (kn) ObciąŜenie charakterystyczne, jednostkowe od obciąŝeń całkowitych: q = 97 (kpa) MiąŜszość podłoŝa gruntowego aktywnie osiadającego: z = 2,4 (m) NapręŜenie na poziomie z: - dodatkowe: σzd = 20 (kpa) - wywołane cięŝarem gruntu: σzγ = 68 (kpa) Osiadanie: - pierwotne: s' = 0,14 (cm)

35 34 - wtórne: s'' = 0,03 (cm) - CAŁKOWITE: S = 0,18 (cm) < Sdop = 7,00 (cm) OBRÓT Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=348,41kN My=157,53kN*m Fx=32,76kN Obliczeniowy cięŝar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 88,20 (kn) ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 436,61kN Mx = 0,00kN*m My = 180,46kN*m Moment zapobiegający obrotowi fundamentu: - Mx(stab) = 349,29 (kn*m) - My(stab) = 545,76 (kn*m) Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = 2,18 POŚLIZG Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=348,41kN My=157,53kN*m Fx=32,76kN Obliczeniowy cięŝar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 88,20 (kn) ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 436,61kN Mx = 0,00kN*m My = 180,46kN*m Zastępcze wymiary fundamentu: A_ = 2,50 (m) B_ = 1,60 (m) Współczynnik tarcia: - fundament grunt: µ = 0,41 Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20 Wartość siły poślizgu: F = 32,76 (kn) Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu: - w poziomie posadowienia: F(stab) = 177,98 (kn) Współczynnik bezpieczeństwa: F(stab) * m / F = 3,91 ŚCINANIE Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=348,41kN My=157,53kN*m Fx=32,76kN ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 436,61kN Mx = 0,00kN*m My = 180,46kN*m Współczynnik bezpieczeństwa: Q / Qr = 2,07 WYMIAROWANIE ZBROJENIA WzdłuŜ boku A: Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=348,41kN My=157,53kN*m Fx=32,76kN ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 456,21kN Mx = 0,00kN*m My = 180,46kN*m WzdłuŜ boku B: ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 456,21kN Mx = 0,00kN*m My = 180,46kN*m Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]: wzdłuŝ boku A wzdłuŝ boku B - minimalna: Ax = 5,63 Ay = 5,63 - wyliczona: Ax = 5,63 Ay = 5,63 - przyjęta: Ax = 5,95 φ 12 co 19 (cm) Ay = 5,95 φ 12 co 19 (cm) Poz. 7.2 Stopy słupów hali w osi H REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+absuw Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 23 8,80 169,43 169,66-62,00 ObciąŜenia - z poz ,43 kn - Ściany na odsadzkach 8,43 x 10,3 x 2,0 = 173,66 -//- 343,09 kn

36 35 A = 1,20 (m) a = 0,38 (m) B = 0,80 (m) b = 0,38 (m) h = 0,40 (m) h1 = 0,30 (m) ex = 0,00 (m) ey = 0,00 (m) objętość betonu fundamentu: V = 0,427 (m3) ObciąŜenia OBLICZENIOWE Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc [kn] [kn*m] [kn*m] [kn] [kn] 1 L1 343,09 0,00 62,00 8,80 0,00 1,00 współczynnik zamiany obciąŝeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20 5. Wyniki obliczeniowe WARUNEK NOŚNOŚCI Rodzaj podłoŝa pod fundamentem: jednorodne Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=343,09kN My=62,00kN*m Fx=8,80kN Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy cięŝar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 24,92 (kn) ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 368,01kN Mx = 0,00kN*m My = 68,16kN*m Zastępcze wymiary fundamentu: A_ = 0,83 (m) B_ = 0,80 (m) Graniczny opór podłoŝa gruntowego: Qf = 474,19 (kn) Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1,04 WYMIAROWANIE ZBROJENIA WzdłuŜ boku A: Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=343,09kN My=62,00kN*m Fx=8,80kN ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 368,01kN Mx = 0,00kN*m My = 68,16kN*m WzdłuŜ boku B: ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 368,01kN Mx = 0,00kN*m My = 68,16kN*m Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]: wzdłuŝ boku A wzdłuŝ boku B - minimalna: Ax = 5,63 Ay = 5,63 - wyliczona: Ax = 5,63 Ay = 5,63 - przyjęta: Ax = 5,95 φ 12 co 19 (cm) Ay = 5,95 φ 12 co 19 (cm) Poz. 7.3 Stopa słupa w osi 22 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+a Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,00 325,98 325,98

37 36 A = 0,80 (m) B = 0,80 (m) h = 0,40 (m) h1 = 0,30 (m) ex = 0,00 (m) ey = 0,00 (m) a = 0,30 (m) b = 0,30 (m) objętość betonu fundamentu: V = 0,283 (m3) WARUNEK NOŚNOŚCI Rodzaj podłoŝa pod fundamentem: jednorodne Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=325,98kN Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy cięŝar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 16,67 (kn) ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 342,65kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m Zastępcze wymiary fundamentu: A_ = 0,80 (m) B_ = 0,80 (m) Graniczny opór podłoŝa gruntowego: Qf = 483,61 (kn) Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1,14 WYMIAROWANIE ZBROJENIA WzdłuŜ boku A: Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=325,98kN ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 342,65kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m WzdłuŜ boku B: Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) N=325,98kN ObciąŜenie wymiarujące: Nr = 342,65kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]: wzdłuŝ boku A wzdłuŝ boku B - minimalna: Ax = 5,63 Ay = 5,63 - wyliczona: Ax = 5,63 Ay = 5,63 - przyjęta: Ax = 5,95 φ 12 co 19 (cm) Ay = 5,95 φ 12 co 19 (cm) Poz. 7.4 Ławy ścian zewnętrznych sali gimnastycznej ObciąŜenia - ze ścian 8,43 x 10,3 x = 86,83 kn/m A = 0,50 (m) a = 0,38 (m) L = 15,00 (m) Poz. 7.5 Ławy ścian zewnętrznych budynku ObciąŜenia - ze ścian 5,66 x 4,8 = 27,17 kn/m - ze stropodachu 0,625 x10,72 x 7,6 x 0,5 = 25,46 -//- 52,63 kn/m A = 0,40 (m) a = 0,24 (m)

38 37 L = 15,00 (m) h = 0,40 (m) Poz. 7.6 Ławy ścian wewnętrznych budynku 7,6+6,2 ObciąŜenia - ze ścian 5,66 x 4,8 = 27,17 kn/m - ze stropodachu 10,72 x 13,8 x 0,5 = 73,97 -//- 101,14 kn/m A = 0,40 (m) a = 0,24 (m) L = 15,00 (m) h = 0,40 (m) Poz. 7.7 Ławy ścian wewnętrznych budynku 4,2+6,2 ObciąŜenia - ze ścian 5,66 x 4,8 = 27,17 kn/m - ze stropodachu 10,72 x 10,4 x 0,5 = 55,74 -//- 82,91 kn/m A = 0,40 (m) a = 0,24 (m) L = 15,00 (m) h = 0,40 (m) Poz. 7.8 Ławy ścian wewnętrznych budynku 3,8+3,2 ObciąŜenia - ze ścian 5,66 x 4,8 = 27,17 kn/m - ze stropodachu 10,72 x 10,4 x 0,5 = 37,57 -//- 64,69 kn/m A = 0,40 (m) a = 0,24 (m) L = 15,00 (m) h = 0,40 (m) Obliczyła mgr inŝ. Anna Wieteska

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Fundamenty. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoŝa. Sprawdzenia nośności dla gruntu warstwy geotechnicznej IIIa tj.

Fundamenty. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoŝa. Sprawdzenia nośności dla gruntu warstwy geotechnicznej IIIa tj. Fndamenty Ustalenie jednostkowego opor obliczeniowego podłoŝa Sprawdzenia nośności dla grnt warstwy geotechnicznej IIIa tj. piaski drobne I D =,4. = 1,75t =, N D = 1,2 N C = 2,94 N B = 4,66 B = 2 cm L

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50 KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ Zebranie obciążeń: Śnieg: Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,70 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az, jak

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/ 1.Zestaw obciążeń/ Obliczenia statyczne 0.1. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne 0.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla

Bardziej szczegółowo

PRZEKRÓJ Nr: 1 "I 280 HEB"

PRZEKRÓJ Nr: 1 I 280 HEB PRZEKRÓJ Nr: "I 80 HEB" CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: ateriał: Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 4,0 Yc= 4,0 alfa= 0,0 omenty bezwładności [cm4]: Jx= 970,0 Jy= 6590,0 oment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń OBLICZENIA STATYCZNE Zestawienie obciążeń 0.. Pokrycie Rodzaj: ciężar Typ: stałe 0... Pokrycie Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,96 kn/m 2. Obliczeniowe wartości obciążenia: Q o =,5 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa poz.a.1.0 HALA poz.a.1.1 DACH OBCIĄŻENIA STAŁE: obc.char. γ f obc.obl. 2xpapa 0,30 1,2 0,36 wełna mineralna 1,2x0,2 0,24 1,3 0,31 blacha trapezowa 0,20 1,1 0,22 0,74

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E .0 Obciążenia O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E. Obciążenie śniegiem strefa IV kn/m γ f kn/m.. Dach łukowy Q,60 k = - połać:, x Q k x 0,8 =,536,500,304. Obciążenie wiatrem Z uwagi na nachylenie dachu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy 1. Stan istniejący. 1.1. Schemat układu poprzecznego budynku wiązar kratowy 1.2. Schemat obliczeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Budynek zaplecza garażowego 1-no

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Zakład PHU SaW tel. 512 150 045 siedziba jednostki: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 3 pracownia: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 34 b lok. 7 EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca oceny stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje PROJEKT BUDOWLANY TEMAT PROJEKT KONSTRUKCJI NADPROŻY W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM I ODDZIALE NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE PROJEKTU

DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v 3. WYMIAROWANIE SPIS TREŚCI 3. WYMIAROWANIE...1 SPIS TREŚCI...1 3.1. ZESTAWIENIE OBCIĄśEŃ NA RAMY STALOWE R-1 I R-2...2 3.2. RAMA R-1...3 3.2.1. SIŁY PRZEKROJOWE...3 3.2.2. OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH-

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM...14 9.1.3. Płyty...16 9.1.3.1. Płyta poz +3.54 gr.20cm...16 9.1.3.2. Płyta poz +4.80 gr.20 i 16cm...18 9.1.3.3. Płyta poz +8,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. konstrukcja. Obiekt : Budynek Przedszkola nr 243

Projekt budowlany. konstrukcja. Obiekt : Budynek Przedszkola nr 243 Projekt budowlany konstrukcja Obiekt : Budynek Przedszkola nr 243 Adres obiektu: ul. KORDIANA 7/1, WARSZAWA REMBERTÓW, DZIAŁKA NR. EW. 45, OBR. 3-09-19 Temat: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE Zestawienie obciążeń na dach Lp Opis obciążenia Obc. char. 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu dwupołaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 1, A=112 m n.p.m. -> sk = 0,7 kn/m2,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 Rysunki konstrukcyjne : Schemat konstrukcyjny wiaty W-1 K-001 Schemat konstrukcyjny wiaty W-2 K-002 Schemat konstrukcyjny wiaty

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ.. Obciążenia stałe Rozaj: ciężar Typ: stałe... Ciężar Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,63 kn/m 2. Obliczeniowe wartości

Bardziej szczegółowo

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast Schemat klatki schodowej Ciężar pokrycia dachu Obciążenie Obc. char. [kn/m 2 ] γ f (max.) γ f (min.) Obc. obl. max. [kn/m 2 ] Obc. obl. min. [kn/m 2 ] Folia dachowa (przyjęto ciężar 2,5 kg/m 2 ) 0,03 1,2

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. STRONA TYTUŁOWA. 01/12 II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 02/12 III. OPIS TECHNICZNY. 03/12 IV. OBLICZENIA STATYCZNE. 05/12 IV. RYSUNKI TECHNICZNE. 10/12 V. WYKAZ NORM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5 2.4.ObciąŜenia śniegiem

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do mostków drewnianych w parku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej w Skórzewie gmina Dopiewo.

OPIS TECHNICZNY do mostków drewnianych w parku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej w Skórzewie gmina Dopiewo. OPIS TECHNICZNY do mostków drewnianych w parku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej w Skórzewie gmina Dopiewo. PODSTAWA OPRACOWANIA Podkłady architektoniczne projektowanego mostku drewnianego CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej EGZEMPLARZ NR PROJEKT BUDOWLANY remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie Inwestor: Obiekt budowlany: Olsztyński Teatr Lalek ul. Głowackiego 7 0-447 Olsztyn Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO OBLICZEIA STATYCZE PODKOSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZOEGO 1. Zebranie obciążeń 1.1. Śnieg Rodzaj: śnieg p: zmienne 1.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 k/m 2 przyjęto (*War17

Bardziej szczegółowo

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Raom ul. śeromskiego 51a tel./fax. (0-48) 385-09-57 O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE Lokalizacja: Kierzyń z. Nr 100/1, 101/1 gm. Góz Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y część B do projektu zabezpieczenia gazociągu w/c 350 przed przejazdem

O P I S T E C H N I C Z N Y część B do projektu zabezpieczenia gazociągu w/c 350 przed przejazdem O P I S T E C H N I C Z N Y część B do projektu zabezpieczenia gazociągu w/c 350 przed przejazdem I. Podstawa opracowania: 3 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 4 Pismo nr TT.420.76.2013.KWO.4315

Bardziej szczegółowo

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS OBLICZENIA STATYCZNE DO AKTUALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH REMONTU ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI I NAPRAWĄ RYS ORAZ REMONTU PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ŻELAZNEJ 64 r/ KROCHMALNEJ TOM I POZ. 1 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7)

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Inwestycja : MOSIR Sieradz Przykryty kort tenisowy Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) Stadium : Budowa kortu tenisowego Funkcja : Imię i Nazwisko : podpis :

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Kserokopie uprawnień projektantów 4. Oświadczenia o kompletności przekazywanej dokumentacji 5. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 Rysunki konstrukcyjne : Schemat konstrukcyjny wiaty W-1 K-001 Schemat konstrukcyjny wiaty W-2 K-002 Schemat konstrukcyjny wiaty

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: TEMAT: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH BOISKO SPORTOWE W REJONIE RZUTNI DO RZUTU

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Sala Sportowa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Sala Sportowa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku TOM nr II EGZ. nr... Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB SALI SPORTOWEJ WYSIŁKU FIZYCZNEGO AWFiS w GDAŃSKU Nazwa obiektu: Adres obiektu: Sala Sportowa Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE PROJEKT KONSTRUKCJI TOM 3 ABC Studio Architektoniczne mgr inż. arch. Paweł Lebiedziński ul. Słoneczna 10, 05-555 Tarczyn tel. 501 930 320, e-mail: studio.abc@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Widok konstrukcji OBLICZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Widok konstrukcji OBLICZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI Widok konstrukcji OBLICZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBLICZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRĘT: 6 Belka_6 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x6 b=10.0 cm Ay=10.82

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne 1 Załącznik nr 2 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Obliczenie obciążeń zewnętrznych zmiennych 2 1. Obciążenie wiatrem Rodzaj: wiatr. Typ: zmienne. 1.1. Dach jednospadowy Charakterystyczne ciśnienie prędkości

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZAŁOŻENIA: IP-398 PROJEKT PRZEBUDOWY ANTRESOLI W HANGAR MEL OBLICZENIA STATYCZNE - konstrukcja stalowa gatunek stali profilowej S235JR zgodnie z EN10025-2 (odpowiednik St3SX wg PN-88 H-84020): f y =

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1 Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: PRZEKRÓJ Nr: Nazwa: "Drewno K7 8x" Y x X,00 Skala : CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: y 8,00 V=,00 H=8,00 Materiał: Drewno K7

Bardziej szczegółowo

2. PB_K-02 - Budynek administracyjny KONSTRUKCJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

2. PB_K-02 - Budynek administracyjny KONSTRUKCJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Załączniki: - Oświadczenie projektantów - Uprawnienia budowlane - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa II. Opis techniczny 1. Opis techniczny konstrukcyjny 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku

Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku Tablica. 1 Dach g k Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 55 (T- 0,09 1,10 -- 0,10 55) gr.

Bardziej szczegółowo

II. OBLICZENIA STATYCZNE do projektu nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego z usługami

II. OBLICZENIA STATYCZNE do projektu nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego z usługami II. OBLICZENIA STATYCZNE o projektu nabuowy i rozbuowy buynku mieszkalnego z usługami Założenia projektowe 1. Materiały konstrukcyjne: - stal zbrojeniowa A I w gatunku St0S oznaczenie φ - stal zbrojeniowa

Bardziej szczegółowo