O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E"

Transkrypt

1 .0 Obciążenia O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E. Obciążenie śniegiem strefa IV kn/m γ f kn/m.. Dach łukowy Q,60 k = - połać:, x Q k x 0,8 =,536,500,304. Obciążenie wiatrem Z uwagi na nachylenie dachu pominięto obciążenie wiatrm..3 Pokrycie dachu kn/m γ f kn/m - płyta komorowa poliwęglanowa 0,50,00 0,80 - obciążenie technologiczne 0,750,400,050.0 Dach Zaprojektowano dach łukowy wykonany z giętych profili stalowych krytych płytami z poliwęglanu komorowego gr. 0mm.. Rygiel Projektuje się rygiel wykoany z giętego zamkniętego profilu stalowego 50x80x3 wykonanego ze stali St3SX. Przyjęto rozstaw rygli co,00m. Nazwa: rygiel_luk.rmt PRĘTY: ,03 0,036 0,06 0,084 0,06 0,05 0,4 0,3 0,8 0,30 0,30 0,8 0,3 0,4 0,05 V=0,300 H=,00 OBCIĄśENIA:,536,536,536,536,536,536,536,536,536,536,536 0,50 0,750 0,50 0,750 0,50 0,750 0,50 0,750,536,536 0,50 0,750,536,536 0,50 0,750 0,50 0,750,536, ,50 0, ,50 0,750 0,50 0, ,50 0,750 0 MOMENTY-OBWIEDNIE: ,093 0,093 0,07 0,07 0, 0, 0,07 0,07 0, , ,069 0,069 0,069 0,038 0,069 0, ,038 0,733 0,733,334,334,785,785,06,06,56,56,06,06,785,785,334,334 0,733 0,038 0,733 0 DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

2 TNĄCE-OBWIEDNIE:,335,975,53,565,603 0,803 3,5,839 0,080 0,08 0,04 0,8 0,04 0,6 0, , ,55 3-0,8-0,803-0,04-0,08-0,080-0,0 8 0,47 -,603-,565-0,6 9 0,84-0,55 -,335-0,47 -,53 0-0,84 -,975-,839-3,5 NORMALNE-OBWIEDNIE: ,0-0,03-0,006-0, ,046-0,033-0,53-0,00-0,046-0,00-0,046-0,7-0,006-0,53-0,03-0,0-0,48-0,48-0,033-0,06-0,639-0,639-0,046-0,06 9-0,076-0,884-0,884-0, ,095 -,68 -,68-0,095 -,468 -,468 -,85 -,85 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: "Kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŝeń: 0,3 0,733*,839 -,468 ABC 0,000 0,000* 3,5 -,85 ABC 0,000 0,000 3,5* -,85 ABC 0,3 0,038 0,47-0,076* A 0,000 0,000 3,5 -,85* ABC 0,30,334*,53-0,884 ABC 0,000 0,038* 0,55-0,06 A 0,000 0,733,975* -,68 ABC 0,30 0,069 0,6-0,046* A 0,000 0,733,975 -,68* ABC 3 0,3,785*,565-0,48 ABC 0,000 0,069* 0,0-0,033 A 0,000,334,335* -0,639 ABC 0,3 0,093 0,080-0,0* A 0,000,334,335-0,639* ABC 4 0,3,06* 0,803-0,7 ABC 0,000 0,093* 0,08-0,03 A 0,000,785,603* -0,53 ABC 0,3 0,07 0,04-0,006* A 0,000,785,603-0,53* ABC 5 0,30,56* 0,000-0,000 ABC 0,000 0,07* 0,04-0,00 A 0,000,06 0,8* -0,046 ABC 0,30,56 0,000-0,000* ABC 0,000,06 0,8-0,046* ABC 6 0,000,56* 0,000-0,000 ABC 0,30 0,07* -0,04-0,00 A 0,30,06-0,8* -0,046 ABC 0,000,56 0,000-0,000* ABC DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

3 0,30,06-0,8-0,046* ABC 7 0,000,06* -0,803-0,7 ABC 0,3 0,093* -0,08-0,03 A 0,3,785 -,603* -0,53 ABC 0,000 0,07-0,04-0,006* A 0,3,785 -,603-0,53* ABC 8 0,000,785* -,565-0,48 ABC 0,3 0,069* -0,0-0,033 A 0,3,334 -,335* -0,639 ABC 0,000 0,093-0,080-0,0* A 0,3,334 -,335-0,639* ABC 9 0,000,334* -,53-0,884 ABC 0,30 0,038* -0,55-0,06 A 0,30 0,733 -,975* -,68 ABC 0,000 0,069-0,6-0,046* A 0,30 0,733 -,975 -,68* ABC 0 0,000 0,733* -,839 -,468 ABC 0,3 0,000* -3,5 -,85 ABC 0,3 0,000-3,5* -,85 ABC 0,000 0,038-0,47-0,076* A 0,3 0,000-3,5 -,85* ABC * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: "Kombinacja obciąŝeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciąŝeń: 0,000* 3,953 3,953 ABC 0,000* 0,08 0,08 A 0,000 3,953* 3,953 ABC 0,000 0,08* 0,08 A 0,000 3,953 3,953* ABC -0,000* 3,953 3,953 ABC 0,000* 0,08 0,08 A -0,000 3,953* 3,953 ABC 0,000 0,08* 0,08 A -0,000 3,953 3,953* ABC * = Wartości ekstremalne Pręt nr 5 Zadanie: rygiel_luk Przekrój: H 80x 50x3 DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

4 x Y X 80,0 Wymiary przekroju: H 80x 50x3 h=80,0 s=50,0 g=3,0 t=3,0 r=,0. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=6, Jyg=9,4 A=7, ix=,9 iy=,0. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=5 MPa dla g=3,0. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy. y Siły przekrojowe: 50,0 xa = 0,30; xb = 0,000. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABC M x = -,56 knm, V y = 0,000 kn, N = - 0,000 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = 4,00 MPa σ C = -4,00 MPa. Zwichrzenie: Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem l = l ω =30 mm: 00 bo 5/ fd = 00 47,0 5 / 5 = 4700 > 30 = l Pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. Nośność przekroju na zginanie: xa = 0,30; xb = 0, względem osi X M R = α p W f d =,000 5, = 3,87 knm Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L =,000 Warunek nośności (54):,56 = ϕl MRx,000 3,87 = 0,656 < Nośność (stateczność) pręta ściskanego i zginanego: Składnik poprawkowy: M x max = -,56 knm β x =,000 βx max N x =, 5ϕx λx = MRx NRc x = 0,000 M y max = 0 y = 0 Warunki nośności (58): - dla wyboczenia względem osi X:,5,000 0,37,000,56 0,046 3,87 55,05 = 0,000 N βx max + = 0,046 ϕx NRc ϕl MRx,000 55,05 +,000,56 = 0,656 <,000 = - 0,000,000 3,87 - dla wyboczenia względem osi Y: N βx max + = 0,046 ϕy NRc ϕl MRx,000 55,05 +,000,56 = 0,656 <,000 = - 0,000,000 3,87 Nośność przekroju na ścinanie: xa = 0,000; xb = 0,30. - wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 4, = 57,6 kn Vo = 0,3 V R = 7,83 kn Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: V = 0,8 < 57,6 = V R DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

5 Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 0,30; xb = 0, dla zginania względem osi X: V y = 0,000 < 7,83 = V o M R,V = M R = 3,87 knm Warunek nośności (55): =,56 MRx, V 3,87 = 0,656 < Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 0, mm a gr = l / 50 = 30 / 50 = 0,9 mm a max = 0, < 0,9 = a gr. Płatew zadaszenia nad chodnikiem Projektuje się stalową płatew wykonaną z profilu prostokątnego ze stali St3SX. Jako schemat statyczny przyjęto belkę ciągłą dwuprzęsłową. Obciążenia przypadające na płatew: Obciążenia z rygli dachowych: kn/m γ f kn/m - maksymalna reakcja od obc. stałych / rozs. rygli 0,38,80 0,79 - maksymalna reakcja od obc. technologicznych / rozs. rygli 0,865,400, - maksymalna reakcja od śniegu / rozs. rygli,690,500,534 Ciężar własny płatwi uwzględniono automatycznie w programie obliczeniowym. Nazwa: platew.rmt PRĘTY: 3,000 3,000 H=6,000 OBCIĄśENIA:,690,690,690 0,38 0,865 0,38 0,865 0,38 0,865 OMENTY-OBWIEDNIE: DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

6 -4,79-4,79-0,55-0,55 TNĄCE-OBWIEDNIE: 5,43 7,88 0,858 0,87-0,87-0,858-7,88-5,43 NORMALNE-OBWIEDNIE: SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŝeń:,33 3,508* -0,086 0,000 ABD 3,000-4,79* -7,88 0,000 ABCDE 3,000-4,79-7,88* 0,000 ABCDE 3,000-4,79-7,88 0,000* ABCDE,33 3,508-0,086 0,000* ABD 3,000-4,79-7,88 0,000* ABCDE,33 3,508-0,086 0,000* ABD,688 3,508* 0,086 0,000 ACE 0,000-4,79* 7,88 0,000 ABCDE 0,000-4,79 7,88* 0,000 ABCDE 0,000-4,79 7,88 0,000* ABCDE,688 3,508 0,086 0,000* ACE 0,000-4,79 7,88 0,000* ABCDE,688 3,508 0,086 0,000* ACE * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciąŝeń: 0,000* 5,43 5,43 ABD DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

7 0,000* -0,87 0,87 ACE 0,000* 0,55 0,55 A 0,000 5,43* 5,43 ABD 0,000-0,87* 0,87 ACE 0,000 5,43 5,43* ABD 0,000* 5,764 5,764 ABCDE 0,000*,77,77 A 0,000 5,764* 5,764 ABCDE 0,000,77*,77 A 0,000 5,764 5,764* ABCDE 3 0,000* 5,43 5,43 ACE 0,000* -0,87 0,87 ABD 0,000* 0,55 0,55 A 0,000 5,43* 5,43 ACE 0,000-0,87* 0,87 ABD 0,000 5,43 5,43* ACE * = Wartości ekstremalne Pręt nr Zadanie: platew Przekrój: H 0x0x 4.5 x Y X 0,0 Wymiary przekroju: H 0x0x 4.5 h=0,0 s=0,0 g=4,5 t=4,5 r=6,3. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=45,0 Jyg=45,0 A=0,50 ix=4,7 iy=4,7. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=5 MPa dla g=4,5. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy. y 0,0 Siły przekrojowe: xa = 3,000; xb = 0,000. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCDE M x = 4,79 knm, V y = -7,88 kn, N = 0,000 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = 6,779 MPa σ C = -6,779 MPa. Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika normy: χ =,000 χ = 0,400 węzły nieprzesuwne µ = 0,790 dla l o = 3,000 l w = 0,790 3,000 =,370 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ =,000 χ =,000 węzły nieprzesuwne µ =,000 dla l o = 3,000 l w =,000 3,000 = 3,000 m Siły krytyczne: π EJ Nx = = lw π EJ Ny = = lw 3,4² 05 45,0,370² 3,4² 05 45,0 3,000² 0 - = 68,54 kn 0 - = 06,3 kn Nośność przekroju na zginanie: xa = 3,000; xb = 0, względem osi X M R = α p W f d =,000 75, = 6,97 knm DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

8 Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L =,000 Warunek nośności (54): 4,79 = ϕl MRx,000 6,97 = 0,9 < Nośność przekroju na ścinanie: xa = 3,000; xb = 0, wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 0, = 9,66 kn Vo = 0,3 V R = 38,888 kn Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: V = 7,88 < 9,66 = V R Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 3,000; xb = 0, dla zginania względem osi X: V y = 7,88 < 38,888 = V o M R,V = M R = 6,97 knm Warunek nośności (55): = 4,79 MRx, V 6,97 = 0,9 < Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max =,4 mm a gr = l / 50 = 3000 / 50 =,0 mm a max =,4 <,0 = a gr.3 Płatew zadaszenia nad drogą Projektuje się stalową płatew wykonaną z profilu prostokątnego ze stali St3SX. Jako schemat statyczny przyjęto belkę wolnopodpartą. Obciążenia przypadające na płatew: Obciążenia z rygli dachowych: kn/m γ f kn/m - maksymalna reakcja od obc. stałych / rozs. rygli 0,38,80 0,79 - maksymalna reakcja od obc. technologicznych / rozs. rygli 0,865,400, - maksymalna reakcja od śniegu / rozs. rygli,690,500,534 Ciężar własny płatwi uwzględniono automatycznie w programie obliczeniowym. Nazwa: platew.rmt PRĘTY: 5,000 H=5,000 OBCIĄśENIA: DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

9 ,690,690 0,38 0,865 0,38 0,865 MOMENTY-OBWIEDNIE: TNĄCE-OBWIEDNIE: 0,636,7 -,7 NORMALNE-OBWIEDNIE: -0,636 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŝeń:,500 3,95* 0,000 0,000 ABC 0,000-0,000*,7 0,000 A 0,000-0,000 0,636* 0,000 ABC 5,000 0,000-0,636 0,000* ABC,500 3,95 0,000 0,000* ABC 0,000-0,000 7,609 0,000* AC 5,000 0,000-0,636 0,000* ABC,500 3,95 0,000 0,000* ABC 0,000-0,000 7,609 0,000* AC * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciąŝeń: 0,000* 0,636 0,636 ABC 0,000*,7,7 A 0,000 0,636* 0,636 ABC 0,000,7*,7 A 0,000 0,636 0,636* ABC 0,000* 0,636 0,636 ABC 0,000*,7,7 A 0,000 0,636* 0,636 ABC 0,000,7*,7 A 0,000 0,636 0,636* ABC DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

10 Pręt nr Zadanie: platew Przekrój: H 60x 0x 5 * = Wartości ekstremalne x Y X 60,0 Wymiary przekroju: H 60x 0x 5 h=60,0 s=0,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=96,0 Jyg=67,8 A=6,36 ix=6,0 iy=4,8. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=5 MPa dla g=5,0. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy. y 0,0 Siły przekrojowe: xa =,500; xb =,500. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABC M x = -3,95 knm, V y = 0,000 kn, N = 0,000 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = 0,560 MPa σ C = -0,560 MPa. Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika normy: χ =,000 χ =,000 węzły nieprzesuwne µ =,000 dla l o = 5,000 l w =,000 5,000 = 5,000 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ =,000 χ =,000 węzły nieprzesuwne µ =,000 dla l o = 5,000 l w =,000 5,000 = 5,000 m Siły krytyczne: π EJ Nx = = lw π EJ Ny = = lw 3,4² 05 96,0 5,000² 3,4² 05 67,8 5,000² 0 - = 778,586 kn 0 - = 500,006 kn Zwichrzenie: Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem l = l ω =5000 mm: 00 bo 5/ fd = 00 5,0 5 / 5 = 500 > 5000 = l Pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. Nośność przekroju na zginanie: xa =,500; xb =, względem osi X M R = α p W f d =,000 0, = 5,855 knm Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L =,000 Warunek nośności (54): 3,95 = ϕl MRx,000 5,855 = 0,54 < Nośność przekroju na ścinanie: xa = 0,000; xb = 5, wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 5, = 93,85 kn DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

11 Vo = 0,3 V R = 57,985 kn Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: V = 0,636 < 93,85 = V R Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa =,500; xb =, dla zginania względem osi X: V y = 0,000 < 57,985 = V o M R,V = M R = 5,855 knm Warunek nośności (55): = 3,95 MRx, V 5,855 = 0,54 < Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max =,4 mm a gr = l / 50 = 5000 / 50 = 0,0 mm a max =,4 < 0,0 = a gr.4 Słup podpierający płatew poz.. Projektuje się stalowy słup wykonanyz profilu prostokątnego ze stali St3SX. Słup będzie obciążony maksymalną reakcją z płatwi.ciężar własny słupa uwzględniono automatycznie w programie obliczeniowym. Nazwa: slup.rmt PRĘTY: OBCIĄśENIA: MOMENTY: TNĄCE: NORMALNE:,07-5,7 3,000-0,487-6,09 V=3,000 DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

12 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŝeń: 0,000 0,000* 0,000-6,09 A 3,000 0,000* 0,000-5,7 A 0,000 0,000* 0,000-6,09 A 3,000 0,000* 0,000-5,7 A 0,000 0,000 0,000* -6,09 A 3,000 0,000 0,000* -5,7 A 3,000 0,000 0,000 0,000* 0,000 0,000 0,000-6,09* A * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciąŝeń: 0,000* 6,09 6,09 0,000 A 0,000* 0,487 0,487 0,000 0,000 6,09* 6,09 0,000 A 0,000 0,487* 0,487 0,000 0,000 6,09 6,09* 0,000 A 0,000 0,487 0,487 0,000* 0,000 6,09 6,09 0,000* A * = Wartości ekstremalne Pręt nr Zadanie: slup Przekrój: H 00x00x 5.0 x Y X 00,0 Wymiary przekroju: H 00x00x 5.0 h=00,0 s=00,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=8,0 Jyg=8,0 A=8,80 ix=3,9 iy=3,9. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=5 MPa dla g=5,0. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy. y 00,0 Siły przekrojowe: xa = 0,000; xb = 3,000. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A N = -6,09 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = -8,6 MPa σ C = -8,6 MPa. Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika normy: χ = 0,500 χ =,000 węzły przesuwne µ =,484 dla l o = 3,000 l w =,484 3,000 = 7,45 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ =,000 χ =,000 węzły nieprzesuwne µ =,000 dla l o = 3,000 l w =,000 3,000 = 3,000 m Siły krytyczne: N x π EJ = = lw 3,4² 05 8,0 7,45² 0 - = 0,380 kn DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

13 N y π EJ = = lw 3,4² 05 8,0 3,000² 0 - = 63,70 kn.5 Słup podpierający płatew poz..3 Projektuje się stalowy słup wykonanyz profilu prostokątnego ze stali St3SX. Słup będzie obciążony maksymalną reakcją z płatwi. Ciężar własny słupa uwzględniono automatycznie w programie obliczeniowym..5. Obciążenie w kierunku podłużnym Nazwa: slup.rmt PRĘTY: OBCIĄśENIA: MOMENTY: TNĄCE: NORMALNE: 7,500-0, ,600 3, ,03,045 0,004-0,03 0,30-0,03-0,877 7,045 0,004-0,097-0,747-0,03-5,450,63,546-3,64 -, , ,000-0, ,07-0,004-0,33 0,899 -,07-0,004-0,33 0 0,899-0,69 -,473,35 0,507,045 0,004 0,03 0,03 0,30-0,877 4,376 0,03-0,008-0,03 0-4,57-0,94 5,666 4,376-0,008,66 -,607-4,57-0,94-5,80,5-0,80-5,67-3,76,380 0,33 -,6-44,3 43,454, ,873 -,635 4,598-4,56 43,46,338-48,90 -, , , ,468 -,43,60-3,0 -,468-3,67 -,43,60 8 3, ,33,469 5,666 0,03 -,607,66-0,03-5,80 43,88,00 0,3-49,040 -,80,469 3,784 5,0 5,0 5,046 5,046-0,03 4, ,36 -,36 4-8,8-8,8 43,50 43,75 4,93 4,938-8, ,078-49, ,37-55,34 0,300 V=,800 H=0,300 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŝeń: 0,000 3,86* -,36-49,030 ABD 0,000-3,0* 5,0 43,03 C 0,000 3,86 -,36* -49,030 ABD 0,50,60 -,36* -49,006 ABD 0,50 -,46 4,973 43,75* AC 0,000 3,74 -,97-49,078* BD 0,850,35* -4,39 38,98 BC 0,850,35* 5,609 38,98 BC 0,000 -,468* 5,666 43,40 C DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

14 0,850,5-4,57* 38,346 ABC,05-0,89-4,57* 38,374 ABC,05-0,83-4,460 43,454* AC 0,000,594 -,48-49,040* BD 3,05 0,000* 0,6-5,450 BC 0,000 -,07*,045-5,67 ABD,05-0,000,045* -5,450 ABD 0,000 -,07,045* -5,67 ABD,05 0,000,039-0,03* AD 0,000 -,07,045-5,67* ABD 4 0,000 3,784* -8,764 3,859 ABD 0,000-3,67* 4,988-44,87 C 0,50 -,36 5,046* -55,37 ABC 0,000-3,68 5,046* -55,34 ABC 0,50,408-8,8 4,938* D 0,000-3,68 5,046-55,34* ABC 5 0,000,469* -5,80-7,63 ABD 0,850 -,473* 4,49-7,534 AD 0,850 -,473* -5,75-7,534 AD,05 0,43 4,376*,36 D 0,850 -,373 4,376*,98 D,05 0,37 4,38,366* BD 0,000 -,45,38 -,80* AC 6 0,000 0,899* -0,877 -,789 C 0,000-0,33* 0,30-0,090 AB 0,000 0,899-0,877* -,789 C,05 0,000-0,877* -,6 C,05-0,000-0,34,546* BD 0,000 0,777-0,758 -,6* AC 7 0,000 0,000* 0,000-0,747 ABD 0,600 0,000* 0,000-0,650 ABD 0,000 0,000* 0,000-0,747 ABD 0,600 0,000* 0,000-0,650 ABD 0,000 0,000 0,000* -0,747 ABD 0,600 0,000 0,000* -0,650 ABD 0,600 0,000 0,000-0,000* D 0,000-0,000 0,000-0,747* ABC 8 0,50 0,00* 0,000-8,755 D 0,000 0,000* 0,03-8,755 D 0,000 0,000 0,03* -8,755 D 0,000 0,000 0,03 0,3* AB 0,50 0,00 0,000 0,3* AB 0,000 0,000 0,03-8,755* D 0,50 0,00 0,000-8,755* D 9 0,000 0,000* -0,03-44,33 ABC,068-0,000* 0,03-44,3 ABC 0,534-0,004* -0,000-44,77 ABC 0,000 0,000-0,03* -44,33 ABC,068-0,000 0,03* -44,3 ABC,068-0,000 0,03 4,598* D 0,000 0,000-0,03-44,33* ABC 0 0,50 0,00* 0,000-4,56 D 0,000 0,000* 0,03-4,56 D DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

15 0,000 0,000 0,03* -4,56 D 0,000 0,000 0,03 0,33* AB 0,50 0,00 0,000 0,33* AB 0,000 0,000 0,03-4,56* D 0,50 0,00 0,000-4,56* D 0,534 0,004* -0,000-3,670 ABD 0,000 0,000* 0,03-3,76 ABD,068-0,000* -0,03-3,64 ABD 0,000 0,000 0,03* -3,76 ABD,068-0,000-0,03* -3,64 ABD,068-0,000-0,03,63* C 0,000 0,000 0,03-3,76* ABD 0,000 0,000* -0,03,045 ABD 0,50-0,00* -0,000,045 ABD 0,000 0,000-0,03*,045 ABD 0,000 0,000-0,03,045* ABD 0,50-0,00-0,000,045* ABD 0,000 0,000-0,03 0,004* 0,50-0,00-0,000 0,004* * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciąŝeń:,36* 49,030 50,30-3,86 ABD -5,0* -43,03 43,49 3,0 C,97 49,078* 50,339-3,74 BD -4,973-43,50* 43,535 3,08 AC,97 49,078 50,339* -3,74 BD -5,0-43,03 43,49 3,0* C,36 49,030 50,30-3,86* ABD 3 8,8* -4,93 43,8-3,73 D -5,046* 55,34 57,350 3,68 ABC -5,046 55,34* 57,350 3,68 ABC 8,8-4,93* 43,8-3,73 D -5,046 55,34 57,350* 3,68 ABC -4,988 44,87 46,754 3,67* C 8,764-3,859 33,04-3,784* ABD * = Wartości ekstremalne NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. 8 Śc.zg.(58) 3,9% D 9 Śc.zg.(58) 0,4% ABC 0 Śc.zg.(58) 6,5% D Śc.zg.(58),8% ABD NapręŜ.() 0,5% ABD NapręŜ.() 40,4% ABD NapręŜ.() 3,3% C 3 NapręŜ.() 0,3% ABD DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

16 4 NapręŜ.() 45,6% AC 5 NapręŜ.() 5,% AD 6 NapręŜ.() 9,6% AC 7 Ścisk.(39),8% ABD Pręt nr 4 Zadanie: slup Przekrój: H 00x00x 5.0 x Y X 00,0 Wymiary przekroju: H 00x00x 5.0 h=00,0 s=00,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=8,0 Jyg=8,0 A=8,80 ix=3,9 iy=3,9. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=5 MPa dla g=5,0. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy. y 00,0 Siły przekrojowe: xa = 0,000; xb = 0,50. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AC M x = 3,669 knm, V y = 5,07 kn, N = - 54,985 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = 36,044 MPa σ C = -94,538 MPa. Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika normy: χ = 0,500 χ = 0,87 węzły przesuwne µ =,06 dla l o = 0,50 l w =,06 0,50 = 0,30 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ =,000 χ =,000 węzły nieprzesuwne µ =,000 dla l o = 0,50 l w =,000 0,50 = 0,50 m Siły krytyczne: π EJ Nx = = lw π EJ Ny = = lw 3,4² 05 8,0 0,30² 3,4² 05 8,0 0,50² 0 - = 67,7 kn 0 - = 5683,805 kn Nośność przekroju na ściskanie: xa = 0,000; xb = 0,50: N RC = A f d = 8, = 404,00 kn Określenie współczynników wyboczeniowych: - dla Nx λ = 5, NRC / Nx =,5 404,00 / 67,7 = 0,093 Tab. a ϕ =,000 - dla Ny λ = 5, NRC / Ny =,5 404,00 / 5683,805 = 0,046 Tab. a ϕ =,000 Przyjęto: ϕ = ϕ min =,000 Warunek nośności pręta na ściskanie (39): N = 54,985 ϕ NRc, ,00 = 0,36 < Nośność przekroju na zginanie: DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

17 xa = 0,000; xb = 0,50. - względem osi X M R = α p W f d =,000 56, =,083 knm Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L =,000 Warunek nośności (54): N + 54,985 = ϕl MRx 404,00 + 3,669,000,083 = 0,440 < N Rc Nośność (stateczność) pręta ściskanego i zginanego: Składnik poprawkowy: M x max = 3,669 knm β x =,000 βx max N x =, 5ϕx λx = MRx NRc x = 0,000 M y max = 0 y = 0 Warunki nośności (58): - dla wyboczenia względem osi X:,5,000 0,093,000 3,669 54,985, ,00 = 0,000 N βx max + = 54,985 ϕx NRc ϕl MRx, ,00 +,000 3,669 = 0,440 <,000 = - 0,000,000,083 - dla wyboczenia względem osi Y: N βx max + = 54,985 ϕy NRc ϕl MRx, ,00 +,000 3,669 = 0,440 <,000 = - 0,000,000,083 Nośność przekroju na ścinanie: xa = 0,000; xb = 0,50. - wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 9, = 8,465 kn Vo = 0,3 V R = 35,539 kn Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: V = 5,07 < 8,465 = V R Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 0,000; xb = 0,50. - dla zginania względem osi X: V y = 5,07 < 35,539 = V o M R,V = M R =,083 knm Warunek nośności (55): N + = 54,985 N Rc MRx, V 404,00 + 3,669,083 = 0,440 < Nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem siły osiowej: xa = 0,000, xb = 0,50. - dla ścinania wzdłuż osi Y: R Rc R, N V = 5,07 < 7,364 = 8,465 - ( 54,985 / 404,00 ) ( ) Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 0,0 mm a gr = l / 50 = 50 / 50 = 0,6 mm a max = 0,0 < 0,6 = a gr Pręt nr 9 Zadanie: slup Przekrój: H 70x 70x 4.0 = V N N = V DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

18 x Y X 70,0 Wymiary przekroju: H 70x 70x 4.0 h=70,0 s=70,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=75,3 Jyg=75,3 A=0,40 ix=,7 iy=,7. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=5 MPa dla g=4,0. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy. y 70,0 Siły przekrojowe: xa = 0,467; xb = 0,60. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABC M x = 0,004 knm, V y = -0,00 kn, N = - 44,83 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = -4,45 MPa σ C = -4,744 MPa. Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika normy: χ =,000 χ =,000 węzły nieprzesuwne µ =,000 dla l o =,068 l w =,000,068 =,068 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ =,000 χ =,000 węzły nieprzesuwne µ =,000 dla l o =,068 l w =,000,068 =,068 m Siły krytyczne: π EJ Nx = = lw π EJ Ny = = lw 3,4² 05 75,3,068² 3,4² 05 75,3,068² 0 - = 335,690 kn 0 - = 335,690 kn Nośność przekroju na ściskanie: xa = 0,000; xb =,068: N RC = A f d = 0, = 3,600 kn Określenie współczynników wyboczeniowych: - dla Nx λ = 5, NRC / Nx =,5 3,600 / 335,690 = 0,473 Tab. a ϕ = 0,976 - dla Ny λ = 5, NRC / Ny =,5 3,600 / 335,690 = 0,473 Tab. a ϕ = 0,976 Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,976 Warunek nośności pręta na ściskanie (39): N = 44,33 ϕ NRc 0,976 3,600 = 0,03 <.5. Obciążenie w kierunku poprzecznym Nazwa: slup_.rmt DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

19 PRĘTY: OBCIĄśENIA: 7,500 7,500 3, ,000 0,000,00 V=,800 H=,00 MOMENTY: TNĄCE: 0,79 -,685-0,79, ,033 3,033 8,35 -,685,685-8,35-5,83 4,77 4,77-5,83 8,35 -,685,685-8,35 NORMALNE: DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

20 -0,79 -,685-0,89 -,685-0,79-0,89 3-0,569 -,9-0,569 -,9-0,785 -,435-0,785 -,435 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŝeń: 0,000 4,77* -,685 -,435 AC 0,000-5,83* 8,35 -,435 AB,000 3,033 8,35* -,9 AB 0,000-5,83 8,35* -,435 AB,800 0,000 -,685-0,79* B 0,000-5,83 8,35 -,435* AB,00 0,098* 0,000 -,685 C 0,000 0,000* 0,79 -,685 C 0,000 0,000 0,79* -,685 C 0,000 0,000 0,79 0,000*,00 0,098 0,000 0,000* 0,000 0,000 0,79 -,685* B,00 0,098 0,000 -,685* B 3,800 4,77*,685 -,435 AB,800-5,83* -8,35 -,435 AC,800 3,033-8,35* -,9 AC,800-5,83-8,35* -,435 AC 0,000-0,000,685-0,79* C,800-5,83-8,35 -,435* AC * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciąŝeń:,685*,435,559-4,77 AC,685* 0,785,859-4,77 C -8,35*,435,59 5,83 AB -8,35* 0,785 8,33 5,83 B DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

21 ,685,435*,559-4,77 AC -8,35,435*,59 5,83 AB,685 0,785*,859-4,77 C -8,35 0,785* 8,33 5,83 B -8,35,435,59* 5,83 AB -8,35 0,785 8,33 5,83* B -8,35,435,59 5,83* AB,685 0,785,859-4,77* C,685,435,559-4,77* AC 4 8,35*,435,59-5,83 AC 8,35* 0,785 8,33-5,83 C -,685*,435,559 4,77 AB -,685* 0,785,859 4,77 B 8,35,435*,59-5,83 AC -,685,435*,559 4,77 AB 8,35 0,785* 8,33-5,83 C -,685 0,785*,859 4,77 B 8,35,435,59* -5,83 AC -,685 0,785,859 4,77* B -,685,435,559 4,77* AB 8,35 0,785 8,33-5,83* C 8,35,435,59-5,83* AC * = Wartości ekstremalne NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. Śc.zg.(58),3% C 3 Śc.zg.(58) 87,% AB 3 Śc.zg.(58) 87,% AC Pręt nr Zadanie: slup_ Przekrój: H 0x0x 5.6 x Y X 0,0 Wymiary przekroju: H 0x0x 5.6 h=0,0 s=0,0 g=5,6 t=5,6 r=7,8. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=544,0 Jyg=544,0 A=5,0 ix=4,7 iy=4,7. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=5 MPa dla g=5,6. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy. y 0,0 Siły przekrojowe: xa = 0,000; xb =,800. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB M x = 5,83 knm, V y = 8,35 kn, N = -,435 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = 64,003 MPa σ C = -73,5 MPa. Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika normy: χ = 0,500 χ =,000 węzły przesuwne µ =,484 dla l o =,800 l w =,484,800 = 6,955 m DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

22 - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ =,000 χ =,000 węzły nieprzesuwne µ =,000 dla l o =,030 l w =,000,030 =,030 m Siły krytyczne: π EJ Nx = = lw π EJ Ny = = lw 3,4² ,0 6,955² 3,4² ,0,030² 0 - = 7,57 kn 0 - = 0374,760 kn Nośność przekroju na ściskanie: xa = 0,000; xb =,800: N RC = A f d = 5, = 539,650 kn Określenie współczynników wyboczeniowych: - dla Nx λ = 5, NRC / Nx =,5 539,650 / 7,57 =,779 Tab. a ϕ = 0,30 - dla Ny λ = 5, NRC / Ny =,5 539,650 / 0374,760 = 0,63 Tab. a ϕ = 0,998 Przyjęto: ϕ = ϕ min = 0,30 Warunek nośności pręta na ściskanie (39): N =,435 ϕ NRc 0,30 539,650 = 0,070 < Nośność przekroju na zginanie: xa = 0,000; xb =, względem osi X M R = α p W f d =,000 90, = 9,493 knm Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L =,000 Warunek nośności (54): N +,435 = ϕl MRx 539, ,83,000 9,493 = 0,805 < N Rc Nośność (stateczność) pręta ściskanego i zginanego: Składnik poprawkowy: M x max = 5,83 knm β x =,000 βx max N x =, 5ϕx λx = MRx NRc x = 0,00 M y max = 0 y = 0 Warunki nośności (58): - dla wyboczenia względem osi X:,5 0,30,779,000 5,83,435 9, ,650 = 0,00 N βx max + =,435 ϕx NRc ϕl MRx 0,30 539,650 +,000 5,83 = 0,854 < 0,980 = - 0,00,000 9,493 - dla wyboczenia względem osi Y: N βx max + =,435 ϕy NRc ϕl MRx 0, ,650 +,000 5,83 = 0,805 <,000 = - 0,000,000 9,493 Nośność przekroju na ścinanie: xa = 0,000; xb =, wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58, = 59,776 kn Vo = 0,3 V R = 47,933 kn Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: V = 8,35 < 59,776 = V R DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

23 Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 0,000; xb =, dla zginania względem osi X: V y = 8,35 < 47,933 = V o M R,V = M R = 9,493 knm Warunek nośności (55): N + =,435 N Rc MRx, V 539, ,83 9,493 = 0,805 < Nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem siły osiowej: xa = 0,000, xb =, dla ścinania wzdłuż osi Y: R Rc R, N V = 8,35 < 59,740 = 59,776 - (,435 / 539,650 ) ( ) Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 0,7 mm a gr = l / 50 = 800 / 50 =, mm a max = 0,7 <, = a gr = V N N = V 3.0 Stopy fundamentowe Projektuje się posadowienie budynku na stopach fundamentowych wykonanych z betonu C0/5 (B5) zbrojonych siatką z prętów # ze stali A-III (34GS). Pod fundamentami zastosować podkład z chudego betonu C8/0 (B0) o grubości 0 cm. Warunki gruntowe przyjęto na podstawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu opracowanych przez mgr inż. Ryszarda Bzowskiego w listopadzie 0 r. W miejscu lokalizacji projektowanego punktu pomiaru paliwa pod warstwą humusu i nasypów niebudowlanych zalegających do ok. 0,90m stwierdzono zaleganie piasków gliniastych i glin w stanie plastycznym o I L = 0,40. Poziom nawierconego zwierciadła w otworze nr wody gruntowej stwierdzono na głębokości,40m ppt, zaś poziom ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej stwierdzono na głębokości 0,90m ppt. W związku z powyższym na czas wykonywania prac ziemnych może zajść konieczność obniżania poziomu wód gruntowych. Dalsze obliczenia wykonano dla gruntów spoistych piaski gliniaste o I L =0,40. W trakcie prac ziemnych i fundamentowych należy bardzo ostrożnie obchodzić się z gruntami w dnie wykopu. Duża ich część może ulegać wtórnemu uplastycznieniu pod wpływem wstrząsów. W przypadku uplastycznienia gruntu wybrać na całą głębokość jego zalegania i zastąpić go pospółką piaskową. Równie ostrożnie należy postępować z napotkanymi w wykopie nawodnionymi piaskami- wybieranie ich bez uprzedniego odwodnienia może doprowadzić do ich rozluźnienia. Wykopy należy chronić w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia i uplastycznienie gruntu. Do zestawienia obciążeń na fundamenty nie wzięto pod uwagę obciążeń wyjątkowych. 3. Stopa pod słupami poz..4. Podłoże gruntowe.. Teren Względny poziom terenu: istniejący z t = 0,00 m, projektowany z tp = 0,00 m. DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

24 .. Warstwy gruntu Lp. Poziom Grubość Nazwa gruntu Poz. wody I D /I L Stopień stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn. 0,00 nieokreśl. Piasek gliniasty 0,90 0,40 m.wilg.. Konstrukcja na fundamencie Typ konstrukcji: słup prostokątny Wymiary słupa: b = 0,0 m, l = 0,0 m, Współrzędne osi słupa: x 0 = 6,40 m, y 0 = 7,40 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 0, Obciążenie od konstrukcji Względny poziom przyłożenia obciążenia: z obc = 0,00 m. Lista obciążeń: Lp Rodzaj N H x H y M x M y γ obciążenia [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [ ] D 6, 0,0 0,0 0,00 0,00,0 D 0,5 0,0 0,0 0,00 0,00,0 4. Materiał Rodzaj materiału: żelbet Klasa betonu: B5, nazwa stali: 34GS, Średnica prętów zbrojeniowych: d x =,0 mm, d y =,0 mm, Kierunek zbrojenia głównego: x, grubość otuliny: 5,0 cm. 5. Wymiary fundamentu Względny poziom posadowienia: z f =,0 m Kształt fundamentu: prosty Wymiary podstawy: B x = 0,30 m, B y = 0,30 m, Wysokość: H =,5 m, Mimośrody: E x = 0,00 m, E y = 0,00 m. 6. Stan graniczny I 6.. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów Nr obc. Rodzaj obciążenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. * D,0 0,59 0,00 D,0 0, 0, Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B x = 0,30 m, B y = 0,30 m. Względny poziom posadowienia: H =,0 m. Zestawienie obciążeń: Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji: siła pionowa: N = 6,0 kn, mimośrody wzgl. podst. fund. E x = 0,00 m, E y = 0,00 m, siła pozioma: H x = 0,00 kn, mimośród względem podstawy fund. E z =,0 m, siła pozioma: H y = 0,00 kn, mimośród względem podstawy fund. E z =,0 m, momenty: M x = 0,00 knm, M y = 0,00 knm. Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek: siła pionowa: G = 3,03 kn/m, momenty: M Gx = 0,00 knm/m, M Gy = 0,00 knm/m. Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu Obciążenie pionowe: N r = N + G = 6,0 + 3,03 = 9,3 kn. Momenty względem środka podstawy: M rx = N E y H y E z + M x + M Gx = 6,0 0,00 + 0,00 = 0,00 knm. M ry = N E x + H x E z + M y + M Gy = -6,0 0,00 + 0,00 = 0,00 knm. Mimośrody sił względem środka podstawy: e rx = M ry /N r = 0,00/9,3 = 0,00 m, e ry = M rx /N r = 0,00/9,3 = 0,00 m. e rx /B x + e ry /B y = 0, ,000 = 0,000 m < 0,67. Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B x = B x e rx = 0,30-0,00 = 0,30 m, B y = B y e ry = 0,30-0,00 = 0,30 m. Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola ): DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

25 średnia gęstość obl.: ρ D(r) =,67 t/m 3, min. wysokość: D min =,0 m, obciążenie: ρ D(r) g D min =,67 9,8,0 = 9,67 kpa. Współczynniki nośności podłoża: kąt tarcia wewn.: Φ u(r) = Φ u(n) γ m = 4,50 0,90 = 3,05 0, spójność: c u(r) = c u(n) γ m =,3 kpa, N B = 0,40 N C = 9,83, N D = 3,8. Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: tg δ x = H x /N r = 0,00/9,3 = 0,00, tg δ x /tg Φ u(r) = 0,0000/0,38 = 0,000, i Bx =,00, i Cx =,00, i Dx =,00. tg δ y = H y /N r = 0,00/9,3 = 0,00, tg δ y /tg Φ u(r) = 0,0000/0,38 = 0,000, i By =,00, i Cy =,00, i Dy =,00. Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: ρ B(n) γ m g =,3 0,90 9,8 = 9,95 kn/m 3. Współczynniki kształtu: m B = 0,5 B y /B x = 0,75, m C = + 0,3 B y /B x =,30, m D = +,5 B y /B x =,50 Odpór graniczny podłoża: Q fnbx = B x B y (m C N C c u(r) i Cx + m D N D ρ D(r) g D min i Dx + m B N B ρ B(r) g B x i Bx ) = 40,8 kn. Q fnby = B x B y (m C N C c u(r) i Cy + m D N D ρ D(r) g D min i Dy + m B N B ρ B(r) g B y i By ) = 40,8 kn. Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N r = 9,3 kn < m min(q fnbx,q fnby ) = 0,8 40,8 = 3,63 kn. Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 7. Wymiarowanie fundamentu 7.. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie Nr obc. Przekrój Siła tnąca Nośność betonu Nośność strzemion V [kn] V r [kn] V s [kn] * Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr Zestawienie obciążeń: Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: siła pionowa: N r = 6 kn, momenty: M xr = 0,00 knm, M yr = 0,00 knm. Mimośrody siły względem środka podstawy: e xr = M yr /N r = 0,00 m, e yr = M xr /N r = 0,00 m. Przebicie stopy w przekroju : Siła ścinająca: V Sd = Ac q da = 0 kn. Nośność betonu na ścinanie: V Rd = (b+d) d f ctd = (0,0+,9),9 000 = 545 kn. V Sd = 0 kn < V Rd = 545 kn. Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie Nr obc. Kierunek Przekrój Moment zginający Nośność przekroju M [knm] M r [knm] * x 0 8 y 0 6 x 0 8 y 0 6 Uwaga: Momenty zginające wyznaczono metodą wsporników prostokątnych Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr na kierunku x Zestawienie obciążeń: Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: siła pionowa: N r = 6 kn, momenty: M xr = 0,00 knm, M yr = 0,00 knm. Mimośrody siły względem środka podstawy: e xr = M yr /N r = 0,00 m, e yr = M xr /N r = 0,00 m. Zginanie stopy w przekroju : Moment zginający: M Sd = ( q + q s ) B s /6 = ( 80+80) 0,30 0,0/6 = 0 knm. DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

26 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A s = 0,0 cm. Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia: A Rs = 3,4 cm. A s = 0,0 cm < A Rs = 3,4 cm. Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr na kierunku y Zestawienie obciążeń: Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: siła pionowa: N r = 6 kn, momenty: M xr = 0,00 knm, M yr = 0,00 knm. Mimośrody siły względem środka podstawy: e xr = M yr /N r = 0,00 m, e yr = M xr /N r = 0,00 m. Zginanie stopy w przekroju : Moment zginający: M Sd = ( q + q s ) B s /6 = ( 80+80) 0,30 0,0/6 = 0 knm. Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A s = 0,0 cm. Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia: A Rs = 3,4 cm. A s = 0,0 cm < A Rs = 3,4 cm. Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 8. Zbrojenie stopy Zbrojenie główne na kierunku x: Średnica prętów: φ = mm. Konieczna liczba prętów: L xs = 3. Przyjęta liczba prętów: L xr = 3 co 0,0 cm. Zbrojenie główne na kierunku y: Średnica prętów: φ = mm. Konieczna liczba prętów: L ys = 3. Przyjęta liczba prętów: L yr = 3 co 0,0 cm. Ostatecznie przyjęto stopę jako żelbetową monolitycznę o wmiarach 40x40x5cm wykonaną z betonu C0/5 (B5) zbrojoną siatką # ze stali A-III (34GS) wg rysunków szczegółowych. 3. Stopa pod słupami poz..5. Podłoże gruntowe.. Teren Względny poziom terenu: istniejący z t = 0,00 m, projektowany z tp = 0,00 m... Warstwy gruntu Lp. Poziom Grubość Nazwa gruntu Poz. wody I D /I L Stopień stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn. 0,00 nieokreśl. Piasek gliniasty 0,90 0,40 m.wilg.. Konstrukcja na fundamencie Typ konstrukcji: słup prostokątny Wymiary słupa: b = 0,30 m, l = 0,0 m, Współrzędne osi słupa: x 0 = 7,90 m, y 0 = 7,40 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 0, Obciążenie od konstrukcji Względny poziom przyłożenia obciążenia: z obc = 0,00 m. Lista obciążeń: Lp Rodzaj N H x H y M x M y γ obciążenia [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [ ] D 0,6 0,0 0,0 0,00 0,00,0 D,7 0, 0,0 0,00-0,0,0 4. Materiał Rodzaj materiału: żelbet Klasa betonu: B5, nazwa stali: 34GS, Średnica prętów zbrojeniowych: d x =,0 mm, d y =,0 mm, Kierunek zbrojenia głównego: x, grubość otuliny: 5,0 cm. 5. Wymiary fundamentu DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

27 Względny poziom posadowienia: z f =,0 m Kształt fundamentu: prosty Wymiary podstawy: B x = 0,60 m, B y = 0,30 m, Wysokość: H =,30 m, Mimośrody: E x = 0,00 m, E y = 0,00 m. 6. Stan graniczny I 6.. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów Nr obc. Rodzaj obciążenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. D,0 0,3 0,00 * D,0 0,34 0,0 6.. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B x = 0,60 m, B y = 0,30 m. Względny poziom posadowienia: H =,0 m. Zestawienie obciążeń: Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji: siła pionowa: N =,70 kn, mimośrody wzgl. podst. fund. E x = 0,00 m, E y = 0,00 m, siła pozioma: H x = 0,0 kn, mimośród względem podstawy fund. E z =,0 m, siła pozioma: H y = 0,00 kn, mimośród względem podstawy fund. E z =,0 m, momenty: M x = 0,00 knm, M y = -0,0 knm. Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek: siła pionowa: G = 6,3 kn/m, momenty: M Gx = 0,00 knm/m, M Gy = 0,00 knm/m. Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu Obciążenie pionowe: N r = N + G =,70 + 6,3 = 8,0 kn. Momenty względem środka podstawy: M rx = N E y H y E z + M x + M Gx =,70 0,00 + 0,00 = 0,00 knm. M ry = N E x + H x E z + M y + M Gy = -,70 0,00 + 0,0,0 + (-0,0) + 0,00 = 0,0 knm. Mimośrody sił względem środka podstawy: e rx = M ry /N r = 0,0/8,0 = 0,00 m, e ry = M rx /N r = 0,00/8,0 = 0,00 m. e rx /B x + e ry /B y = 0,00 + 0,000 = 0,00 m < 0,67. Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B x = B x e rx = 0,60-0,00 = 0,60 m, B y = B y e ry = 0,30-0,00 = 0,30 m. Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola ): średnia gęstość obl.: ρ D(r) =,67 t/m 3, min. wysokość: D min =,0 m, obciążenie: ρ D(r) g D min =,67 9,8,0 = 9,67 kpa. Współczynniki nośności podłoża: kąt tarcia wewn.: Φ u(r) = Φ u(n) γ m = 4,50 0,90 = 3,05 0, spójność: c u(r) = c u(n) γ m =,3 kpa, N B = 0,40 N C = 9,83, N D = 3,8. Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: tg δ x = H x /N r = 0,0/8,0 = 0,0, tg δ x /tg Φ u(r) = 0,0056/0,38 = 0,04, i Bx = 0,99, i Cx = 0,99, i Dx = 0,99. tg δ y = H y /N r = 0,00/8,0 = 0,00, tg δ y /tg Φ u(r) = 0,0000/0,38 = 0,000, i By =,00, i Cy =,00, i Dy =,00. Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: ρ B(n) γ m g =,3 0,90 9,8 = 9,95 kn/m 3. Współczynniki kształtu: m B = 0,5 B y /B x = 0,87, m C = + 0,3 B y /B x =,5, m D = +,5 B y /B x =,75 Odpór graniczny podłoża: Q fnbx = B x B y (m C N C c u(r) i Cx + m D N D ρ D(r) g D min i Dx + m B N B ρ B(r) g B x i Bx ) = 65,3 kn. Q fnby = B x B y (m C N C c u(r) i Cy + m D N D ρ D(r) g D min i Dy + m B N B ρ B(r) g B y i By ) = 65,76 kn. Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N r = 8,0 kn < m min(q fnbx,q fnby ) = 0,8 65,3 = 5,90 kn. Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 7. Wymiarowanie fundamentu DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

28 7.. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie Nr obc. Przekrój Siła tnąca Nośność betonu Nośność strzemion V [kn] V r [kn] V s [kn] * Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr Zestawienie obciążeń: Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: siła pionowa: N r = kn, momenty: M xr = 0,00 knm, M yr = 0,00 knm. Mimośrody siły względem środka podstawy: e xr = M yr /N r = 0,00 m, e yr = M xr /N r = 0,00 m. Przebicie stopy w przekroju : Siła ścinająca: V Sd = Ac q da = 0 kn. Nośność betonu na ścinanie: V Rd = (b+d) d f ctd = (0,0+,4),4 000 = 67 kn. V Sd = 0 kn < V Rd = 67 kn. Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie Nr obc. Kierunek Przekrój Moment zginający Nośność przekroju M [knm] M r [knm] x 0 33 y 0 3 * x 0 33 y 0 3 Uwaga: Momenty zginające wyznaczono metodą wsporników prostokątnych Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr na kierunku x Zestawienie obciążeń: Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: siła pionowa: N r = kn, momenty: M xr = 0,00 knm, M yr = 0,0 knm. Mimośrody siły względem środka podstawy: e xr = M yr /N r = 0,00 m, e yr = M xr /N r = 0,00 m. Zginanie stopy w przekroju : Moment zginający: M Sd = ( q + q s ) B s /6 = ( 66+65) 0,30 0,04/6 = 0 knm. Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A s = 0,0 cm. Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia: A Rs = 3,4 cm. A s = 0,0 cm < A Rs = 3,4 cm. Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr na kierunku y Zestawienie obciążeń: Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: siła pionowa: N r = kn, momenty: M xr = 0,00 knm, M yr = 0,0 knm. Mimośrody siły względem środka podstawy: e xr = M yr /N r = 0,00 m, e yr = M xr /N r = 0,00 m. Zginanie stopy w przekroju : Moment zginający: M Sd = ( q + q s ) B s /6 = ( 65+65) 0,60 0,0/6 = 0 knm. Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A s = 0,0 cm. Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia: A Rs = 3,4 cm. A s = 0,0 cm < A Rs = 3,4 cm. Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 8. Zbrojenie stopy DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

29 Zbrojenie główne na kierunku x: Średnica prętów: φ = mm. Konieczna liczba prętów: L xs = 3. Przyjęta liczba prętów: L xr = 3 co 0,0 cm. Zbrojenie główne na kierunku y: Średnica prętów: φ = mm. Konieczna liczba prętów: L ys = 3. Przyjęta liczba prętów: L yr = 3 co 5,0 cm. Ostatecznie przyjęto stopę jako żelbetową monolitycznę o wmiarach 60x40x30cm wykonaną z betonu C0/5 (B5) zbrojoną siatką # ze stali A-III (34GS) wg rysunków szczegółowych. Projektował: mgr inŝ. ANDRZEJ KOZŁOWSKI upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03 Sprawdził: mgr inŝ. GRZEGORZ WILCZEK upr. bud. nr WAM/0095/PWOK/ DRAFT Usługi Projektowe PRACOWNIA: kom Olsztyn 0-56 Olsztyn ul. Lanca 3 IIp./pok.

DANE OGÓLNE PROJEKTU

DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

PRZEKRÓJ Nr: 1 "I 280 HEB"

PRZEKRÓJ Nr: 1 I 280 HEB PRZEKRÓJ Nr: "I 80 HEB" CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: ateriał: Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 4,0 Yc= 4,0 alfa= 0,0 omenty bezwładności [cm4]: Jx= 970,0 Jy= 6590,0 oment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/ 1.Zestaw obciążeń/ Obliczenia statyczne 0.1. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne 0.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń OBLICZENIA STATYCZNE Zestawienie obciążeń 0.. Pokrycie Rodzaj: ciężar Typ: stałe 0... Pokrycie Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,96 kn/m 2. Obliczeniowe wartości obciążenia: Q o =,5 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

PROBUD SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/2

PROBUD SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/2 PROBUD FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr inż. Tomasz Graf PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROBUD 71-468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/2 mgr inż. Tomasz Graf tel./fax. (091)453-67-07 FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA e-mail:

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7)

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Inwestycja : MOSIR Sieradz Przykryty kort tenisowy Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) Stadium : Budowa kortu tenisowego Funkcja : Imię i Nazwisko : podpis :

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny...

Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny... Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny... 11 Pas górny... 11 KrzyŜulce 60x60x 5... 12 Krzyzulce 40x40x4... 12 Poz.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI CH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA, 05-506 MAGDALENKA tel. 502-79-55 NAZWA INWESTYCJI SOCJALNO - KOMUNALNY ADRES INWESTYCJI DZIAŁKA NR EW. 62/2 ul. UMIASTOWSKA, WIEŚ UMIASTÓW

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50 KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ Zebranie obciążeń: Śnieg: Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,70 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az, jak

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt.

ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt. PYTANIA I ZADANIA v.1.3 26.01.12 ZADANIA za 2pkt. ZADANIA Podać wartości zredukowanych wymiarów fundamentu dla następujących danych: B = 2,00 m, L = 2,40 m, e L = -0,31 m, e B = +0,11 m. Obliczyć wartość

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe

Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Analiza ściany żelbetowej Dane wejściowe Projekt Data : 0..05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Mur zbrojony : Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY

ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY 11 10 9 8 7 6 5 4 1 1 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]: 1,7 1,41 7 1,6,17,968 1,591 8 1,07,46,658 1,759 9 0,688,54 4,4 1,916 10 0,46,609 5,00,061

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE Zestawienie obciążeń na dach Lp Opis obciążenia Obc. char. 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu dwupołaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 1, A=112 m n.p.m. -> sk = 0,7 kn/m2,

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

Kolokwium z mechaniki gruntów

Kolokwium z mechaniki gruntów Zestaw 1 Zadanie 1. (6 pkt.) Narysować wykres i obliczyć wypadkowe parcia czynnego wywieranego na idealnie gładką i sztywną ściankę. 30 kpa γ=17,5 kn/m 3 Zadanie 2. (6 pkt.) Obliczyć ile wynosi obciążenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: TEMAT: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH BOISKO SPORTOWE W REJONIE RZUTNI DO RZUTU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Obliczenia ściany oporowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.005 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99 : Ściana murowana (kamienna)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BRANŻY KON STRUKCYJNEJ

SPIS TREŚCI BRANŻY KON STRUKCYJNEJ SPIS TREŚCI BRANŻY KON STRUKCYJNEJ 1. UPRAWNIENIA... 2 2. ZAŚWIADCZENIA... 4 3. RODZAJ, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 3.1. Zakres opracowania... 6 3.2. Podstawa opracowania... 6 3.2.1. Materiały podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i normy Konstrukcje betonowe : Konstrukcje stalowe : Współczynnik częściowy nośności

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie

PROJEKT WYKONAWCZY Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Postawowej nr 3 w Szczecinie OPIS TECHICZY DO PROJEKTU REMOTU POMIESZCZEŃ KUCHEYCH I ZAPLECZA SOCJALEGO w Szkole Postawowej nr 3 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Budynek zaplecza garażowego 1-no

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwi zania konstrukcjno-materiałowe 2.1 Stop fundamentowe F φ 2.2 Słup stalow S φ 2.3 Rama stalowa R 2.4 Płatew stalowa P 2.5 Krokiew stalowa K

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

OPINIA KONSTRUKCYJNA

OPINIA KONSTRUKCYJNA OPINIA KONSTRUKCYJNA dotycząca możliwości nadbudowy budynku Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Pawilon nr II ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna 13 INWESTOR: BRANŻA: Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne 1 Załącznik nr 2 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Obliczenie obciążeń zewnętrznych zmiennych 2 1. Obciążenie wiatrem Rodzaj: wiatr. Typ: zmienne. 1.1. Dach jednospadowy Charakterystyczne ciśnienie prędkości

Bardziej szczegółowo

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Raom ul. śeromskiego 51a tel./fax. (0-48) 385-09-57 O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE Lokalizacja: Kierzyń z. Nr 100/1, 101/1 gm. Góz Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

dr inż. Leszek Stachecki

dr inż. Leszek Stachecki dr inż. Leszek Stachecki www.stachecki.com.pl www.ls.zut.edu.pl Obliczenia projektowe fundamentów obejmują: - sprawdzenie nośności gruntu dobór wymiarów podstawy fundamentu; - projektowanie fundamentu,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Poz. 1 Zestawienie postawowych obciąŝeń Poz. 1.1 Dach rewniany OBLICZENIA STATYCZNE blacha 0,1*1 0,10 1,1 0,11 kpa eskowanie 0,025*6 0,15 1,2 0,18 kpa krokwie 0,08*0,16*6 0,08 1,1 0,08 kpa 0,33 1,15 0,37

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje PROJEKT BUDOWLANY TEMAT PROJEKT KONSTRUKCJI NADPROŻY W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM I ODDZIALE NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy 1. Stan istniejący. 1.1. Schemat układu poprzecznego budynku wiązar kratowy 1.2. Schemat obliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Maksymalna reakcja pionowa od attyki 11,160 1,23 13,700 Maksymalna reakcja pozioma (od parcia lub ssania wiatru) 14,040 1,50 21,060

Maksymalna reakcja pionowa od attyki 11,160 1,23 13,700 Maksymalna reakcja pozioma (od parcia lub ssania wiatru) 14,040 1,50 21,060 0,097 0, 0 1 0 0,138 0, 0 0 5 0,50 Poz. Z3.0 Konstrukcja nośna wiaty Przedmiotową wiatę projektuje się jako konstrukcję stalową wykonaną ze stali St3SX i 18G w postaci ażurowych dźwigarów dachowych opartych

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ.. Obciążenia stałe Rozaj: ciężar Typ: stałe... Ciężar Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,63 kn/m 2. Obliczeniowe wartości

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo