P 2011P 2012P

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 KĘTY REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 103,2 PLN 16 LUTY 2009 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji kurs akcji spółki zyskał 10%, w tym samym czasie WIG stracił 1,8%. Wprowadzenie zmian do naszego modelu, w szczególności: i) obniżenie zakładanych rentowności, ii) korekta założeń dotyczących kapitału obrotowego i CAPEX-u, iii) aktualizacja prognoz spółek z grupy porównawczej (oraz przesuniecie okresu na lata ), przełożyły się na obniżenie naszej wyceny z 118,7 PLN do 103,2 PLN/akcję. Tym samym zdecydowaliśmy się na zmianę naszego zalecenia z AKUMULUJ do REDUKUJ. Zaprezentowane prognozy zarządu pokazują, że spółce po bardzo sprawnym poradzeniu sobie ze skutkami kryzysu i udanej restrukturyzacji zabraknie w tym roku impulsów do poprawy wyników (zakładany spadek zysku operacyjnego). W średnim terminie nasze postrzeganie spółki na bardziej pozytywne mogą zmienić szczegóły kilkuletniej strategii, która ma zostać przedstawiona wraz z publikacją wyników za 1Q 10 (kwiecień). W drugim tygodniu lutego Kęty opublikowały sprawozdanie finansowe za 4Q 09. Grupa wypracowała 282,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (+6,1% r/r), 19,7 mln PLN zysku operacyjnego (-17,9% r/r) oraz 15,3 mln PLN zysku netto (w 4Q 08 spółka miała tylko 0,4 mln PLN zysku, głównie z powodu ujemnych różnic kursowych). Na słabszy wynik na poziomie operacyjnym wpływ miały odpisy aktualizujące wartość zapasów i należności (w sumie 7,1 mln PLN; z drugiej strony spółka zaksięgowała także zysk w kwocie 2,1 mln PLN z tytułu sprzedaży aktywów dotyczącej produkcji energii cieplnej). W całym 2009 roku przychody wyniosły 1,11 mld PLN (-5,4% r/r), wyniki operacyjny ukształtował się na poziomie 124,0 mln PLN (-2,1% r/r), a zysk netto wyniósł 71,1 mln PLN (+16,2% r/r). Wynik Kęt w 4Q 09 na poziomie zysku operacyjnego były równy naszym oczekiwaniom z listopada ubiegłego roku. Wyższe od naszych szacunków rezultaty spółka zaprezentowała na poziomie przychodów oraz zysku netto. Natomiast w porównaniu z prognozami przedstawionymi przez zarząd Kęt w końcówce 2009 roku, na poziomie operacyjnym wynik był nieco słabszy od założeń, natomiast lepszy na poziomie przychodów i zysku netto. Jednocześnie zarząd Kęt zaprezentował prognozy wyników na 2010 rok. Spółka spodziewa się nieznacznej poprawy koniunktury na swoje produkty i usługi (wzrost sprzedaży mają odnotować wszystkie segmenty za wyjątkiem SOG oraz SUB), przy jednak zwiększonej presji na marże (przede wszystkim wzrost konkurencji w SWW uniemożliwiający przerzucenie wzrostu cen aluminium na klientów oraz niekorzystny wpływ umocnienia kursu PLN i wzrostu cen surowców w SOG). Prognoza zarządu Kęt zakłada wypracowanie 1,17 mld PLN sprzedaży, 117,6 mln PLN EBIT oraz 81,5 mln PLN zysku netto. W naszych modelu przyjmujemy podobne założenia, odpowiednio: 1,17 mld PLN/117,0 mln PLN/83,6 mln PLN. W 2010 roku zarząd Kęt chce postawić w dużej mierze na rozwój eksportu do Europy Zachodniej (szczególnie dotyczy to systemów aluminiowych oraz powiązanego segmentu usług budowlanych). Aż do 115 mln PLN netto mają wzrosnąć nakłady inwestycyjne. Rozwój sprzedaży eksportowej będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Spółka zadeklarowała także wypłatę 50% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy. Tym samym spółka po raz pierwszy od dłuższego czasu spółka zwiększy zadłużenie oprocentowane netto. Wycena DCF [PLN] 101,3 Wycena porównawcza [PLN] 105,1 Wycena końcowa [PLN] 103,2 Potencjał do wzrostu / spadku -12,2% Koszt kapitału 11,15% Cena rynkowa [PLN] 117,50 Kapitalizacja [mln PLN] 1084,0 Ilość akcji [mln. szt.]* 9,2 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 113,8 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 72,8 Stopa zwrotu za 3 mc 3,9% Stopa zwrotu za 6 mc 37,6% Stopa zwrotu za 9 mc 53,0% Struktura akcjonariatu: ING OFE 17,8% Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG 5,7% Aviva OFE 5,3% OFE PZU Złota Jesień 5,1% Pozostali 66,1% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Kęty WIG znormalizowany P 2011P 2012P Przychody [mln PLN] 1253,5 1170,8 1107,3 1165,3 1235,3 1310,3 130,0 120,0 110,0 EBITDA [mln PLN] 193,3 188,4 188,1 184,5 197,6 210,9 100,0 EBIT [mln PLN] 141,1 126,7 124,0 117,0 128,0 141,1 90,0 Zysk netto [mln PLN] 98,0 61,2 71,1 83,6 91,2 102,8 P/BV 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 P/E 11,1 17,7 15,3 13,0 11,9 10,5 80,0 70,0 60,0 50,0 EV/EBITDA 7,4 7,7 6,8 7,1 6,5 6,0 EV/EBIT 10,2 11,4 10,3 11,2 10,1 8,9 40,0 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 sty 10 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Kęty opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 105,1 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 101,3 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 103,2 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 101,3 Wycena metodą porównawczą 50% 105,1 Wycena 1 akcji Kęt [PLN] 103,2 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Kęty sprawnie poradziły sobie, z początkowo trudno zapowiadającym się 2009 rokiem i spółka nie miała problemów z wykonaniem podwyższonych w październiku prognozy wyników. Ostatecznie przychody wyniosły 1,11 mld PLN (-5,4% r/r), wyniki operacyjny ukształtował się na poziomie 124,0 mln PLN (-2,1% r/r) a zysk netto wyniósł 71,1 mln PLN (+16,2% r/r). Kryzysowy rok spółce udało się przejść, mimo początkowych zawirowań (drastyczny spadek zamówień w SWW na początku roku), bez większych problemów. Przeprowadzona restrukturyzacja pozwoliła m.in. zredukować zatrudnienie, zmniejszyć kapitał obrotowy (a także zadłużenie netto) czy sprzedać zbędny majątek. W 2010 roku Kęty spodziewają się nieznacznej poprawy koniunktury na swoje produkty i usługi (wzrost sprzedaży mają odnotować wszystkie segmenty za wyjątkiem SOG oraz SUB), przy jednak wyraźnie zwiększonej presji na marże (przede wszystkim wzrost konkurencji w SWW uniemożliwiający przerzucenie wzrostu cen aluminium na klientów oraz niekorzystny wpływ umocnienia kursu PLN i wzrostu cen surowców w SOG). Tym samym przy wzroście przychodów spadnie marża EBIT (wzrost zysku netto wynika głównie z zakładanego braku negatywnego wpływu rynku walutowego). Nasze prognozy na 2010 rok nie odbiegają w znacznym stopniu od prognoz zarządu. W modelu przyjmujemy prognozy na poziomie (przychody/ebit/zysk netto): 1,17 mld PLN/117,0 mln PLN/83,6 mln PLN. Różnice wynikają z przyjęcie innych założeń dotyczących kursów walut (EUR/PLN=4,0, USD/PLN=2,8), co przekłada się na nieco niższy EBIT i wyższy zysk netto. W 2010 roku zarząd Kęt chce postawić w dużej mierze na rozwój eksportu do Europy Zachodniej. Aż do 115,4 mln PLN netto mają wzrosnąć nakłady inwestycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Spółka zadeklarowała także wypłatę 50% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy. Tym samym spółka po raz pierwszy od dłuższego czasu zwiększy zadłużenie oprocentowane netto. Biorąc pod uwagę założenia zarządu spółki na 2010 rok, sytuację makroekonomiczną oraz nasze założenia dotyczące poszczególnych segmentów, skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej wyceny. Korekty dotyczące wyników EBITDA/EBIT/netto są stosunkowo niewielkie i mieszczą się w zakresie do 5% w całym okresie prognozy. W porównaniu z poprzednim modelem znacznemu zwiększeniu uległy natomiast zakładane nakłady inwestycyjne i nakłady na kapitał obrotowy w 2010 roku (nieznacznie obniżyliśmy nasze założenia w tym zakresie w dalszych latach modelu). Ten czynnik, a także zakładane niższe marże (spółka zanotuje w bieżącym roku gorszy wynik na poziomie operacyjnym) oraz przesunięcie okresu wyceny porównawczej na lata (Kęty na tle branży miały bardzo udany 2009 rok, co znacznie podwyższała poprzednią wycenę) przełożyły się na spadek naszej wyceny z 118,7 PLN do 103,2 PLN i tym samym obniżenie rekomendacji z AKUMULUJ do REDUKUJ (obecnie spółka notowana jest z 14% premią w stosunku do naszej wyceny). Jako potencjalny czynnik, który może w najbliższym okresie zmienić naszą wycenę spółki, postrzegamy głównie przedstawienie przez spółkę nowej, kilkuletniej strategii (po wynikach za 1Q 10). 2

3 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (6,15%, w poprzednim modelu było to 6,14%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2019/2009) prognozujemy na poziomie 4,0% (w poprzednim modelu CAGR 2018/2008 wynosił 3,1%). Zakładamy średni kurs EUR/PLN na poziomie 4,0 oraz USD/PLN na poziomie około 2,8. Średnią cenę aluminium założyliśmy na poziomie 2,0 tys USD/t (w stosunku do poprzedniego modelu kursy walut pozostały na niezmienionym poziomie, wzrosła natomiast zakładana cena aluminium: poprzednio 1,9 tys USD/t). CAPEX na 2010 rok, biorąc pod uwagę plan przedstawiony przez spółkę przyjęliśmy na poziomie 115 mln PLN netto (poprzednio 65,0 mln PLN): łączne wydatki mają wynieść 147 mln PLN, jednak prawie 32 mln PLN spółka otrzyma w ramach dofinansowania z UE. W porównaniu z poprzednim modelem zwiększyliśmy zakładane zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto (w obecnym modelu przyjęliśmy na ten cel 33,9 mln PLN w 2010 roku, w poprzednim modelu zakładaliśmy 12,0 mln PLN). Wzrost wynika m.in. z planów spółki dotyczących wzrostu eksportu. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Wycena nie uwzględnia skutków ewentualnych przejęć spółek z branży ani zmian w obecnej strukturze organizacyjnej grupy. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 9225,663 tys akcji Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 16 lutego 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 934,9 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 101,3 PLN. 3

4 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1165,3 1235,3 1310,3 1384,8 1451,5 1507,1 1550,1 1582,9 1614,5 1646,8 EBIT [mln PLN] 117,0 128,0 141,1 150,7 158,2 163,8 168,2 171,6 174,8 178,2 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 22,2 24,3 26,8 28,6 30,1 31,1 32,0 32,6 33,2 33,8 NOPLAT [mln PLN] 94,8 103,7 114,3 122,1 128,1 132,7 136,3 139,0 141,6 144,3 Amortyzacja [mln PLN] 67,5 69,6 69,7 70,1 70,6 71,0 71,4 71,7 71,9 72,1 CAPEX [mln PLN] -115,3-79,9-76,0-76,2-74,8-73,1-72,1-72,0-72,2-72,1 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -33,9-17,5-18,8-18,6-16,7-13,9-10,8-8,2-7,9-8,1 FCF [mln PLN] 13,1 75,9 89,3 97,4 107,3 116,7 124,8 130,5 133,4 136,2 DFCF [mln PLN] 12,0 63,3 67,5 66,7 66,5 65,4 63,1 59,5 54,8 50,3 Suma DFCF [mln PLN] 569,1 Wartość rezydualna [mln PLN] 1518,7 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 561,0 Wartość firmy EV [mln PLN] 1130,1 Dług netto [mln PLN] 195,2 Wartość kapitału[mln PLN] 934,9 Ilość akcji [mln szt.] 9226 Wartość kapitału na akcję [PLN] 101,3 Przychody zmiana r/r 5,2% 6,0% 6,1% 5,7% 4,8% 3,8% 2,9% 2,1% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r -5,7% 9,4% 10,3% 6,8% 5,0% 3,5% 2,7% 2,0% 1,9% 1,9% FCF zmiana r/r -91,1% 479,4% 17,6% 9,1% 10,2% 8,8% 6,9% 4,5% 2,3% 2,1% Marża EBITDA 15,8% 16,0% 16,1% 15,9% 15,8% 15,6% 15,5% 15,4% 15,3% 15,2% Marża EBIT 10,0% 10,4% 10,8% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% Marża NOPLAT 8,1% 8,4% 8,7% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% CAPEX / Przychody 9,9% 6,5% 5,8% 5,5% 5,2% 4,9% 4,7% 4,6% 4,5% 4,4% CAPEX / Amortyzacja 170,7% 114,8% 109,0% 108,7% 105,9% 102,9% 101,0% 100,5% 100,4% 100,1% Zmiana KO / Przychody 2,9% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 58,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,15% 11,15% 11,15% 11,15% 11,15% 11,15% 11,15% 11,15% 11,15% 11,15% Udział kapitału własnego 78,58% 80,92% 82,66% 84,90% 87,32% 89,92% 92,40% 95,26% 97,91% 100,00% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% Udział kapitału obcego 21,42% 19,08% 17,34% 15,10% 12,68% 10,08% 7,60% 4,74% 2,09% 0,00% WACC 10,09% 10,20% 10,29% 10,40% 10,52% 10,65% 10,77% 10,91% 11,05% 11,15% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 4

5 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 91,9 96,4 101,9 108,4 116,5 126,7 140,0 157,9 183,6 0,8 86,9 90,9 95,7 101,5 108,5 117,2 128,4 143,2 163,7 beta 0,9 82,2 85,9 90,1 95,2 101,3 108,8 118,3 130,7 147,4 1,0 77,9 81,2 85,0 89,4 94,8 101,3 109,5 119,9 133,7 1,1 73,9 76,9 80,2 84,2 88,9 94,6 101,6 110,5 122,0 1,2 70,2 72,8 75,9 79,4 83,6 88,6 94,7 102,3 111,9 1,3 66,7 69,1 71,8 75,0 78,7 83,1 88,4 95,0 103,2 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 97,3 102,5 108,7 116,2 125,6 137,5 153,4 175,5 208,2 4% 86,9 90,9 95,7 101,5 108,5 117,2 128,4 143,2 163,7 Premia za ryzyko 5% 77,9 81,2 85,0 89,4 94,8 101,3 109,5 119,9 133,7 6% 70,2 72,8 75,9 79,4 83,6 88,6 94,7 102,3 111,9 7% 63,5 65,6 68,1 70,9 74,2 78,1 82,8 88,5 95,5 8% 57,6 59,4 61,4 63,7 66,3 69,4 73,0 77,4 82,7 9% 52,4 53,9 55,5 57,4 59,5 62,0 64,9 68,3 72,3 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 161,4 152,7 144,8 137,5 130,9 124,7 119,0 113,7 108,8 4% 142,3 133,0 124,7 117,2 110,4 104,2 98,6 93,4 88,6 Premia za ryzyko 5% 126,7 117,2 108,8 101,3 94,6 88,6 83,1 78,1 73,6 6% 113,7 104,2 95,9 88,6 82,1 76,3 71,0 66,3 62,0 7% 102,8 93,4 85,2 78,1 71,9 66,3 61,3 56,9 52,8 8% 93,4 84,2 76,3 69,4 63,4 58,1 53,4 49,1 45,3 9% 85,2 76,3 68,6 62,0 56,2 51,2 46,7 42,7 39,1 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 5

6 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki zagranicznych producentów aluminium, wyrobów aluminiowych i opakowań giętkich, oraz uwzględniając ekspozycję na krajowy sektor budowlany, polskich producentów materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Kęt ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 969,7 mln PLN, co odpowiada 105,1 PLN na jedną akcję. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 50%. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 117,5 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E Kęty notowane są z 8,8% dyskontem w roku Dla wskaźnika EV/EBITDA dla roku 2010 spółka jest handlowana z 3,9% premią. Natomiast dla EV/EBIT w 2010 roku premia wynosi 1,9%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P Alcoa 14,0 10,7 8,8 5,7 4,6 3,7 9,9 7,2 5,3 Norsk Hydro 22,8 10,8 8,6 7,2 4,9 3,9 13,8 7,5 5,9 Kaiser Aluminium 18,6 16,5 13,9 8,7 8,0 6,9 10,9 9,9 8,2 Bemis 14,4 12,8 10,8 6,6 5,7 5,0 10,6 8,8 7,5 Amcor 11,6 10,0 9,0 6,2 5,5 5,2 9,9 8,6 8,0 Hulamin 23,9 14,7 19,9 7,0 5,4 5,6 11,6 8,5 9,5 Cersanit 13,5 9,5 8,1 7,8 6,1 5,4 12,0 8,7 7,5 Ceramika Nowa Gala 12,3 9,2 7,4 5,9 5,0 4,3 11,1 8,3 6,8 Mediana 14,2 10,8 8,9 6,8 5,5 5,1 11,0 8,5 7,5 Kęty 13,0 11,9 10,5 7,1 6,5 6,0 11,2 10,1 8,9 Premia/dyskonto do Kęt -8,8% 10,5% 18,6% 3,9% 19,3% 16,9% 1,9% 18,0% 18,8% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 128,9 106,3 99,1 112,1 94,8 97,8 114,8 96,2 95,9 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 111,4 101,6 102,3 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 105,1 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., wg cen z Porównanie rentowności EBIT Kęty Alcoa Norsk Hydro Kaiser Aluminium Bemis Amcor Hulamin Cersanit Ceramika Nowa Gala 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A

7 RYNEK WALUTOWY I SUROWCOWY, OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Produkcja przemysłowa w Polsce zmiana r/r Produkcja budowlano-montażowa w Polsce zmiana r/r 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ,0% -10,0% -15,0% -20,0% zmiana średnia kw artalna r/r 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ,0% ,0% -30,0% zmiana r/r średnia kwartalna Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Bloomberg PMI dla sektora przemysłu w Polsce PMI dla sektora przemysłu w strefie Euro 59,0 56,0 53,0 50,0 47,0 44,0 41,0 38,0 35, PMI dla przemysłu w Polsce średnia kwartalna mar 06 lip 06 lis 06 mar 07 lip 07 lis 07 mar 08 lip 08 lis 08 mar 09 lip 09 lis 09 mar 10 PMI dla przemysłu w strefie euro średnia kwartalna Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Bloomberg Kurs EUR/PLN oraz USD/PLN 5,0 4,5 Kurs EUR/USD 1,70 1,60 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,50 1,40 1,30 1,20 1,5 1,10 sty 04 kwi 04 lip 04 paź 04 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 sty 10 sty 04 kwi 04 lip 04 paź 04 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 sty 10 USD/PLN EUR/PLN Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., NBP, BloombergWg szacunków spółki 45% sprzedaży jest realizowane w PLN, 50% w EUR a 5% w USD. Po stronie kosztowej 30% kosztów to koszty ponoszone w USD, 25% to koszty denominowane w EUR a 45% w PLN. EUR/USD Ceny aluminium na LME [USD skala lewa, PLN skala prawa] sty 04 kwi 04 lip 04 paź 04 sty 05 kwi 05 Aluminium 3M Futures LME [USD/t] Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Bloomberg lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 sty 10 Aluminium 3M Futures LME [PLN/t]

8 WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 4Q'08 4Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 266,0 282,4 6,1% 1170,8 1107,3-5,4% EBITDA 39,8 36,0-9,6% 188,4 188,1-0,1% EBIT 23,9 19,7-17,9% 126,7 124,0-2,1% Zysk (strata) brutto -6,5 18,8-390,5% 71,2 91,5 28,6% Zysk (strata) netto 0,4 15,3 3524,9% 61,2 71,1 16,2% Marża EBITDA 15,0% 12,7% 16,1% 17,0% Marża EBIT 9,0% 7,0% 10,8% 11,2% Marża zysku netto 0,2% 5,4% 5,2% 6,4% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka Wybrane skonsolidowane dane finansowe Kęt [tys PLN] % % % % % % % 0 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 0% Przychody netto ze sprzedaŝy EBIT MarŜa operacyjna Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki W 4Q 09 skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Kęt wyniosły 282,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 2,3% r/r. Najbardziej do wzrostu przyczynił się Segment Opakowań Giętkich, którego przychody na zewnątrz wzrosły o 12,1% r/r (72,0 mln PLN, segment posiada obecnie 25,5% udziału w przychodach ogółem Kęt). Ujemną dynamikę zanotował pozostałe dwa kluczowe segmenty, największy Segment Systemów Aluminiowych skurczył się o 7,9% (33,7% udział w przychodach, spadek jest pochodną przede wszystkim mniejszej liczny inwestycji w budownictwie kubaturowym) a Segment Wyrobów Wyciskanych zanotował spadek o 6,8% (22,7% udział, ujemna dynamika wyhamowuje z każdym kwartałem, 2010, z powodu ożywienia w przemyśle i niskiej bazy, powinien być dużo lepszy). Kolejny raz najwyższą dynamikę odnotował Segment Usług Budowlanych (115,3% r/r, 31,8 mln PLN sprzedaży w 4Q 09, 11,3% udział w przychodach grupy). Najmniejszy Segment Akcesoriów Budowlanych przyniósł 9,6 mln PLN przychodów netto w 4Q 09 (+46,2% r/r). W całym 2009 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Kęt wyniosły 1,11 mld PLN, co oznacza spadek o 5,4% r/r (przyczyniły się do tego spadki sprzedaży w SSA o 10,2% oraz SWW o 22,4%, SOG odnotował wzrost o 10,1%, co w dużej mierze zawdzięcza osłabieniu się kursu PLN) 8

9 Struktura branżowa skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży [tys. PLN] Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 SOG SWW SSA SAB SUB Inne Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Struktura geograficzna sprzedaży [mln PLN]* 300,0 258,0 268,0 250,0 200,0 204,4 150,0 100,0 99,7 87,3 120,1 87,7 50,0 0,0 29,0 20,2 16,0 SSA SOG SWW SUB SAB kraj eksport Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki, *dane przed wyłączeniami konsolidacyjnymi Zysk operacyjny osiągnął w 4Q 09 poziom 19,7 mln PLN (-17,9,% r/r, szczegóły znajdują się w rozdziałach dotyczącym poszczególnych segmentów). Rentowność operacyjna spadła o 2,0 pp do 7,0%. Na słabszy wynik na poziomie operacyjnym wpływ miały odpisy aktualizujące wartość zapasów i należności (w sumie 7,1 mln PLN, głównie w SSA: około 5 mln PLN). Z drugiej strony spółka zaksięgowała także zysk w kwocie 2,1 mln PLN z tytułu sprzedaży aktywów dotyczącej produkcji energii cieplnej. Oczyszczony z tych zdarzeń wynik sięgnąłby 24,7 mln PLN (marża 8,7%). W całym 2009 roku EBIT spadł o 2,1% do 124,0 mln PLN. W 4Q 09 spółka zaksięgowała ujemne saldo z tytułu działalności finansowej na poziomie -0,8 mln PLN (odsetki od kredytów prawie zrównoważyły się z odwróceniem rezerw na wycenie kredytów walutowych oraz zysku z hedgingu), co pozwoliło na wypracowanie zysku netto w kwocie 15,3 mln PLN w 4Q 09 (w 4Q 08 było to zaledwie 0,4 mln PLN, głównie z powodu ujemnej wyceny kredytów walutowych). W całym 2009 roku zysk netto wyniósł 71,1 mln PLN (+16,2% r/r). 9

10 Struktura kosztów rodzajowych [tys PLN] Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Podatki i opłaty Świadczenia pracownicze Pozostałe koszty operacyjne Rentowność EBIT Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Struktura branżowa skonsolidowanego zysku operacyjnego [tys PLN] Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q' SOG SWW SSA SAB SUB Inne Korekty Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki 10

11 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Segment Wyrobów Wyciskanych jest największym w kraju producentem profili aluminiowych, rur, drutów i prętów, posiadającym około 35-40% udziału w rynku. Odbiorcy to m.in. przemysł budowlany, motoryzacyjny, producenci artykułów gospodarstwa domowego czy wyposażania wnętrz. Produkty segmentu są sprzedawane głównie odbiorcom finalnym. Część produkcji standardowej sprzedawana jest też za pośrednictwem sieci hurtowni (na rynkach gdzie występuje rozdrobnienie dużej liczby detalicznych odbiorców). Duża część wyrobów produkowana jest na wewnętrzne potrzeby grupy (odbiorcami są Grupa Kęty oraz Aluprof). W 4Q 09 wolumen sprzedaży był mniejszy niż w 4Q 08 o około 6% (dla porównania w 3Q 09 był porównywalny z 3Q 08). W znacznym stopniu spadł wolumen sprzedaży krajowej, wolumen eksportu udało się poprawić o 9%. Łącznie uzyskane przychody skurczyły się o 8,4% r/r do 87,7 mln PLN (-6,8% na sprzedaży na zewnątrz grupy, do 64,0 mln PLN). Rentowność EBIT wyniosła zaledwie 3,5% (była niższa niż w dotychczas najgorszych 4Q 08 i 1Q 09). Znaczny spadek marż spółka tłumaczy dwoma głównymi czynnikami: 1)na rynku polskim pojawiła się agresywna konkurencja ze strony zachodnioeuropejskich producentów mających problem ze zbyciem wyrobów u siebie (w czasach przedkryzysowych zbyt mocno rozrosły się moce produkcyjne w segmencie), 2)z powodu wzrostu konkurencji Kęty nie są w stanie przerzucić wzrostu cen surowców na swoich odbiorców. Obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych w Kętach wynosi 75-80%. W całym 2009 roku sprzedaż ogółem wyniosła 357,7 mln PLN (-22,4%) a sprzedaż na zewnątrz 265,0 mln PLN (-26%). Spodziewamy się w 2010 przychodów ze sprzedaży na zewnątrz grupy na poziomie 319,0 mln PLN (+20% r/r) a całościowo (segment sprzedaje sporą cześć produkcji do SSA) na poziomie 431,1 mln PLN (+20% r/r, prognoza zarządu zakłada poziom 430,7 mln PLN). Zakładamy jednak utrzymanie się presji na marże i jej spadku (marża EBIT do przychodów ogółem) z 10,0% do 8,4%. Sprzedaż ma rosnąć głównie dzięki większemu popytowi ze strony motoryzacji i budownictwa. Spółka stawia głównie na rozwój sprzedaży wysoko przetworzonych detali aluminiowych. Przyjęte założenia (zgodne z prognozami zarządu) są naszym zdaniem najbardziej optymistyczne wśród wszystkich segmentów i obarczone największym ryzykiem w przypadku zatrzymania się obserwowanego ożywienia w przemyśle. Sprzedaż i rentowność EBIT w SWW [tys PLN]* ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0 2,0% 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 Sprzedaż Rentowność EBIT Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka, *sprzedaż bez wyłączeń konsolidacyjnych; rentowność EBIT liczona jest jako stosunek zysku EBIT do sprzedaży bez wyłączeń konsolidacyjnych Branżowa struktura sprzedaży w 2009 roku Elektrotechnika 6% Transport 7% AGD 4% Inne 8% Budownictwo 38% Motoryzacja 4% Wyposażenie wnętrz 13% Hurtownie 20% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka 11

12 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH Segment jest producentem i dystrybutorem rozwiązań architektonicznych dla budownictwa: fasad, drzwi, okien czy rolet zewnętrznych. Popyt na wyroby segmentu związany jest z budownictwem kubaturowym: biurowce, galerie handlowe, hotele, zakłady produkcyjne, magazyny. Produkty trafiają też do takich budynki jak lotniska, stadiony sportowe czy stacje benzynowe. W 4Q 09 sprzedaż spadła o 5,4% r/r do 99,1 mln PLN (dla samej sprzedaży na zewnątrz spadek wyniósł 7,9% r/r do 95,2 mln PLN). Spadek sprzedaży w ujęciu rocznym utrzymuje się już piąty kwartał z rzędu. Rentowność operacyjna spadła do rekordowo niskiego poziomu 9,5% (EBIT wyniósł 9,4 mln PLN, jednak na segment przypadły najwyższe odpisy z tytułu należności i zapasów, w sumie około 5,0 mln PLN). Spadek przychodów to głównie efekt utrzymującej się słabości rynków wschodnich. Obecnie spółka realizuje dostawy na takie obiekty jak biurowce Ericpol i Quattro w Krakowie, New City Mokotów i Poleczki Business Park w Warszawie, Oxygen w Szczecinie, Reinhold Center w Katowicach, Wojdyła Business Park we Wrocławiu. Pozyskano także kontrakty na realizacje w systemach Aluprof prac na Stadionie Narodowym oraz Balic Arenie. SSA nadal należy określać jako dużą niewiadomą, ze względu na słabą koniunkturę w budownictwie kubaturowym. W swoich prognozach zarząd Kęt zakłada 5% wzrost sprzedaży w 2010 roku, co ma się odbyć w dużej mierze dzięki rozwojowi eksportu (głównym celem jest rynek niemiecki, tradycyjnie bardzo hermetyczny, gdzie jednak spółka widzi szansę na pozyskanie odbiorców w większym stopniu zwracających obecnie uwagę na koszty). Spółka planuje także zwiększenie nakładów na B&R: certyfikacja nowych produktów w kraju i na rynkach eksportowych, prace projektowe zmierzające do poprawy konkurencyjności systemów (niższa masa systemu przy zachowaniu zbliżonych parametrów technicznych, zmniejszenie pracochłonności montażu systemu). W naszych prognozach przyjmujemy na 2010 rok założenia zarządu. Estymujemy wzrost sprzedaży ogółem do 407,6 mln PLN oraz wypracowanie 51,8 mln PLN zysku EBIT przez segment (marża na poziomie zbliżonym do 2009 roku). Sprzedaż i rentowność EBIT w SSA [tys PLN]* Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% Sprzedaż Rentowność EBIT Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka, *sprzedaż bez wyłączeń konsolidacyjnych; rentowność EBIT liczona jest jako stosunek zysku EBIT do sprzedaży bez wyłączeń konsolidacyjnych Branżowa struktura sprzedaży w 2009 roku Rolety 39% Stolarka aluminiowa 61% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka 12

13 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Segment Opakowań Giętkich zaopatruje w opakowania wielowarstwowe producentów działających w branżach: koncentratów spożywczych, tytoniowej, cukierniczej, tłuszczowej, mleczarskiej i farmaceutycznej. Do klientów należą zarówno duże zachodnie koncerny oraz małe i średnie polskie przedsiębiorstwa. Około 30% produkcji trafia na eksport, głównie do regionu CEE (Czechy, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Słowacja). SOG w 2009 roku był główną lokomotywą grupy. Wpływ kryzysu gospodarczego na odbiorców produktów segmentów (głównie branża spożywcza) był stosunkowo niewielki a branża cechuje się dość wysokimi barierami wejścia. Dodatkowo na początku 2009 roku mocno staniały surowce, co przełożyło się na rekordowo wysokie marże notowane przez segment (im bliżej było końca roku tym jednak gorzej było na tym polu). W połowie roku Kęty postanowiły wyodrębnić osobną spółkę dla tego segmentu (Alupol Packaging). Obecnie rozważane są różne scenariusze rozwoju SOG. Decyzje mają zapaść na przełomie 1/2Q 10. W celu pozyskania środków na inwestycje, spółka może zostać wprowadzona na GPW lub zaciągnąć nowe kredyty. Docelowo na inwestycje w spółce mogłoby zostać przeznaczone mln PLN (1 mln CAPEX-u to około 1 mln PLN dodatkowej rocznej sprzedaży). Wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi obecnie 80-85%. Rozważana była także sprzedaż Alupolu inwestorowi zewnętrznemu, jednak zdaniem zarządu Kęt trudnością byłoby znalezienie nowej inwestycji o odpowiednio wysokiej stopie zwrotu w branży przetwórstwa aluminium. Przychody ogółem SOG w 4Q 09 wyniosły 73,2 mln PLN, +14,0% r/r (sprzedaż na zewnątrz wyniosła 72,0 mln PLN, +12,1% r/r). Wynik EBIT segmentu wzrósł w 4Q 09 o 17,3% do 6,5 mln PLN, był jednak najsłabszy w bieżącym roku a rentowność operacyjna spadła do 8,9% (w 1H 09 wynosiła jeszcze 18,3%). Rok 2009 ze względu na splot korzystnych czynników (tanie surowce, słaby kurs PLN zwiększający wpływy z eksportu, stabilny popyt) był rekordowy dla segmentu i spółce raczej nie uda się go poprawić w bieżącym roku. Zarząd spółki zakłada spadek sprzedaży o 4-5% (wpływ umocnienia kursu PLN) a także spory spadek marż (w 2009 roku rentowność operacyjna wyniosła rekordowo 14,4%). Spodziewamy się sprzedaży ogółem na poziomie 277,2 mln PLN w 2010 roku (-5,0% r/r) oraz spadku zysku EBIT z 42,0 mln PLN do 32,3 mln PLN (spadek marży do 11,7%). Sprzedaż i rentowność EBIT w SOG [tys PLN] Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 Sprzedaż 1Q'08 2Q'08 3Q'08 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka Rentowność EBIT 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 22,0% 19,0% 16,0% 13,0% 10,0% 7,0% 4,0% Branżowa struktura sprzedaży w 2009 roku Pozostałe 17% Chemiczna 3% Mleczarska 7% Cukiernicza 11% Spożywcza 62% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka 13

14 POZOSTAŁE SEGMENTY Z pozostałych segmentów bardzo dobrze pod względem sprzedaży zarówno w 4Q 09 (wzrost o 115,3% r/r sprzedaży na zewnątrz grupy do 31,9 mln PLN) jak i całym 2009 roku (wzrost sprzedaży o 39,2% r/r do 106,9 mln PLN, a więc wyraźnie powyżej naszych wcześniejszych oczekiwań) radził sobie Segment Usług Budowlanych reprezentowany przez Metalplast Stolarka. Słabiej natomiast segment zaprezentował się pod względem rentowności. Spółka wykazała stratę operacyjną w kwocie 1,0 mln PLN w 4Q 09, natomiast cały 2009 rok zakończył się zyskiem operacyjnym w wysokości 7,9 mln PLN, wzrost o 2,8% r/r). Strata w 4Q 09 wynika z dwóch głównych czynników: 1) sposobu rozliczania kontraktów (rozliczone przy kończeniu kontraktów koszty rzeczywiste były wyższe niż przyjęte wcześniej w budżetach, część kosztów trudno jest przypisywać na bieżąco), 2)zawiązania rezerwy w kwocie 0,7 mln PLN na maszynę do produkcji profili. Spółka jest jednym z największych polskich producentów stolarki aluminiowej, wyrobów i produktów stalowych oraz dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie konstrukcji aluminiowych na bazie systemów dostarczanych przez Aluprof oraz innych systemów. W ofercie znajdują się aluminiowe fasady, okna, drzwi, przegrody, produkty stolarki specjalistycznej, bariery drogowe a także wyroby stalowe. Produkty trafiają do projektów biurowych, handlowych, przemysłowych, mieszkalnych, hoteli, hal, lotnisk i innych budynków. Wyroby spółki są sprzedawane do odbiorców finalnych lub firm budowlanych zajmujących się realizacją danego obiektu na rzecz inwestora (istotnym kanałem pośrednim dystrybucji są także architekci). Spółka posiada także własnych pracowników zajmujących się montażem rok zapowiada się na słabszy. Obecne backlog na 2010 rok zapełniony jest w 60%. Zarząd Kęt zakłada spadek sprzedaży o 5,5% (w naszym modelu przyjmujemy spadek o 5,1% do 101,5 mln PLN netto, spadek wynika z zakończenia realizacji dużych zleceń eksportowych w Czechach i USA zakładany jest spadek eksportu z 20,2 mln PLN do 4,8 mln PLN). Przychody segmentu zależą głównie (podobnie jak SSA) od koniunktury w budownictwie obiektów komercyjnych (biurowce, hotele itp.), gdzie ożywienie spodziewane jest po 2010 roku. Niższe będą również marże (zakładamy spadek z 7,3% do 6,0%). Po pierwsze z uwagi na wzrost cen surowców, a z drugiej z powodu agresywnego podejścia przy składaniu ofert na realizacje kontraktów na prace przy stadionach w Warszawie (fasada) i Gdańsku (fasada i zadaszenie). Segment Akcesoriów Budowlanych (głównie produkcja okuć budowlanych do stolarki otworowej) tworzy obecnie Metalplast Karo Złotów. Zdaniem zarządu na rozwinięcie skrzydeł przez segment trzeba będzie poczekać nawet do 2011 roku (kończą się wtedy zobowiązania prywatyzacyjne, możliwa będzie restrukturyzacja zatrudnienia). Przychody na zewnątrz grupy wzrosły w 4Q 09 o 46,2% r/r (9,6 mln PLN), natomiast ogółem spadły (o 22,2% do 10,4 mln PLN) w skutek zmniejszenia się sprzedaży realizowanej wewnątrz grupy (wynik restrukturyzacji i likwidacji zakładu w Bielsku). W 4Q 09 segment zanotował 0,8 mln PLN straty operacyjnej w porównaniu z 0,7 mln PLN straty rok wcześniej. Cały rok segment zakończył operacyjnie na zero (w 2008 miał 3,1 mln PLN zysku EBIT). W 2010 roku segment ma postawić głównie na rozwój eksportu, utrzymanie zdobytych w 2010 roku klientów oraz rozwój kanałów sprzedaży. Wprowadzone mają zostać także nowe produkt. Zakładamy wzrost sprzedaży na zewnątrz o 7,3% do 47,4 mln PLN. Sprzedaż i rentowność EBIT w SUB [tys PLN]* Sprzedaż i rentowność EBIT w SAB [tys PLN]* ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% ,0% 8,0% 4,0% 0,0% 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09-4,0% ,0% ,0% Sprzedaż Rentowność EBIT Sprzedaż Rentowność EBIT Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka, *sprzedaż bez wyłączeń konsolidacyjnych; rentowność EBIT liczona jest jako stosunek zysku EBIT do sprzedaży bez wyłączeń konsolidacyjnych 14

15 AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach (po korektach konsolidacyjnych) Przychody [mln PLN] SOG 289,3 277,2 288,3 301,2 316,3 328,9 340,4 350,7 359,4 366,6 373,9 SWW 265,0 319,0 338,1 355,0 372,8 387,7 399,3 409,3 417,5 425,9 434,4 SSA 368,2 386,8 411,9 440,8 467,2 492,9 515,1 530,5 541,1 552,0 563,0 SAB 44,2 47,4 51,2 54,8 57,8 60,5 62,8 64,5 65,8 67,1 68,5 SUB 106,9 101,5 109,6 119,5 129,1 137,4 143,6 147,9 150,9 153,9 157,0 Inne 33,7 33,4 36,1 39,0 41,6 44,0 45,8 47,1 48,0 49,0 50,0 Razem 1107,3 1165,3 1235,3 1310,3 1384,8 1451,5 1507,1 1550,1 1582,9 1614,5 1646,8 Udział SOG 26,1% 23,8% 23,3% 23,0% 22,8% 22,7% 22,6% 22,6% 22,7% 22,7% 22,7% SWW 23,9% 27,4% 27,4% 27,1% 26,9% 26,7% 26,5% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% SSA 33,3% 33,2% 33,3% 33,6% 33,7% 34,0% 34,2% 34,2% 34,2% 34,2% 34,2% SAB 4,0% 4,1% 4,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% SUB 9,7% 8,7% 8,9% 9,1% 9,3% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% Inne 3,0% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Zmiana r/r SOG 10,1% -4,2% 4,0% 4,5% 5,0% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% SWW -22,4% 20,4% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% SSA -10,2% 5,0% 6,5% 7,0% 6,0% 5,5% 4,5% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% SAB 4,7% 7,3% 8,0% 7,0% 5,5% 4,8% 3,8% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0% SUB 39,2% -5,1% 8,0% 9,0% 8,0% 6,5% 4,5% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% Inne -10,1% -0,8% 8,0% 8,0% 6,7% 5,6% 4,1% 2,9% 2,0% 2,0% 2,0% Razem -5,4% 5,2% 6,0% 6,1% 5,7% 4,8% 3,8% 2,9% 2,1% 2,0% 2,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Prognozowane wybrane skonsolidowane dane finansowe [mln PLN] 280,0 240,0 200,0 160,0 120,0 80,0 40,0 0,0-40,0-80,0-120, % 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% -9% EBIT EBITDA zysk netto przychody zmiana r/r Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 15

16 Prognozowany skonsolidowany EBIT w latach (po korektach konsolidacyjnych) EBIT [mln PLN] SOG 42,0 32,3 34,0 36,0 37,6 39,0 40,2 41,3 42,3 43,2 44,1 SWW 35,6 36,2 39,3 43,2 46,3 48,7 49,9 51,1 51,9 52,7 53,6 SSA 49,0 51,8 55,3 60,4 64,0 67,5 70,6 72,7 74,1 75,6 77,1 SAB 0,0 1,7 3,1 4,6 4,9 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 SUB 7,9 6,2 8,3 10,0 11,7 12,5 13,1 13,4 13,7 14,0 14,3 Inne -11,5-11,1-12,0-13,0-13,9-14,7-15,3-15,7-16,0-16,3-16,7 Korekta 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem 124,0 117,0 128,0 141,1 150,7 158,2 163,8 168,2 171,6 174,8 178,2 Rentowność* SOG 14,5% 11,7% 11,8% 12,0% 11,9% 11,9% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% SWW 13,4% 11,4% 11,6% 12,2% 12,4% 12,6% 12,5% 12,5% 12,4% 12,4% 12,3% SSA 13,3% 13,4% 13,4% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7% SAB 0,0% 3,6% 6,0% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% SUB 7,4% 6,1% 7,6% 8,3% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% Inne -34,1% -33,3% -33,3% -33,3% -33,3% -33,3% -33,3% -33,3% -33,3% -33,3% -33,3% Razem 11,2% 10,0% 10,4% 10,8% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% Zmiana r/r SOG 88,1% -23,2% 5,3% 5,8% 4,6% 3,7% 3,2% 2,7% 2,5% 2,0% 2,0% SWW -28,3% 1,7% 8,5% 9,9% 7,3% 5,1% 2,4% 2,3% 1,7% 1,6% 1,7% SSA -20,8% 5,6% 6,9% 9,1% 6,0% 5,5% 4,5% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% SAB -99,4% 8918,8% 80,0% 49,8% 5,5% 4,8% 3,8% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% SUB 2,8% -22,0% 35,0% 19,9% 17,8% 6,5% 4,5% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% Inne Razem -2,1% -5,7% 9,4% 10,3% 6,8% 5,0% 3,5% 2,7% 2,0% 1,9% 1,9% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A.; *liczona w stosunku do przychodów ze sprzedaży netto po korektach konsolidacyjnych Prognozowane wybrane skonsolidowane dane finansowe 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2, ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% dług netto/ebitda EPS DPS DYield Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 16

17 Spółka wykonała w 2009 swoje podwyższone w październiku prognozy wyników (prognoza zakładała 1,075 mld sprzedaży, 124,0 mln PLN EBIT oraz 67 mln PLN zysku netto). Ostatecznie przychody wyniosły 1,11 mld PLN (-5,4% r/r), wyniki operacyjny ukształtował się na poziomie 124,0 mln PLN (-2,1% r/r) a zysk netto wyniósł 71,1 mln PLN (+16,2% r/r). Rezultaty były zbliżone do naszych szacunków z listopada 2009 roku (1,08 mld PLN/124,0 mln PLN/67,0 mln PLN). Kryzysowy rok 2009 spółce udało się przejść, mimo początkowych zawirowań (drastyczny spadek zamówień w SWW na początku roku), bez większych problemów. Przeprowadzona restrukturyzacja pozwoliła m.in. zredukować zatrudnienia, zmniejszyć kapitał obrotowy (a także zadłużenie netto) czy sprzedać zbędny majątek. W 2010 roku spółka spodziewa się nieznacznej poprawy koniunktury na swoje produkty i usługi (wzrost sprzedaży mają odnotować wszystkie segmenty za wyjątkiem SOG oraz SUB), przy jednak zwiększonej presji na marże (przede wszystkim wzrost konkurencji w SWW uniemożliwiający przerzucenie wzrostu cen aluminium na klientów oraz niekorzystny wpływ umocnienia kursu PLN i wzrostu cen surowców w SOG). Prognoza zarządu Kęt zakłada wypracowanie 1,17 mld PLN sprzedaży, 117,6 mln PLN EBIT oraz 81,5 mln PLN zysku netto (w założeniach zarząd przyjął EUR/PLN=4,1, USD/PLN=2,9, aluminium(3m)=2000 USD/t, wzrost PKB=1,5%). Nasze prognozy nie odbiegają w znacznym stopniu od prognoz zarządu. W modelu przyjmujemy prognozy na poziomie: 1,17 mld PLN/117,0 mln PLN/83,6 mln PLN. Różnice wynikają z przyjęcie innych założeń dotyczących kursów walut (EUR/PLN=4,0, USD/PLN=2,8), co przekłada się na nieco niższy EBIT i wyższy zysk netto (efekt dodatnich różnic kursowych na przeszacowaniu kredytów walutowych, obecnie 33% zadłużenie denominowane jest w EUR a 6% w USD). W 2010 roku zarząd Kęt chce postawić w dużej mierze na rozwój eksportu do Europy Zachodniej (szczególnie dotyczy to systemów aluminiowych oraz powiązanego segmentu usług budowlanych). Aż do 115,4 mln PLN netto mają wzrosnąć nakłady inwestycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Spółka zadeklarowała także wypłatę 50% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy. Tym samym spółka po raz pierwszy od dłuższego czasu zwiększy zadłużenie oprocentowane netto. Perspektywy Kęt na 2010 rok należy oceniać osobno według każdego z głównych segmentów branżowych. Z powodu mniej korzystnych kursów walutowych oraz wzrostu cen surowców słabiej od naszych wcześniejszych oczekiwań (i gorzej niż w 2009 roku) zaprezentuje się Segment Opakowań Giętkich (SOG). Dalszy rozwój segmentu będzie zależał od przyjętej przez spółkę strategii rozwoju (konkretne informacje mają pojawić się przy publikacji nowej kilkuletniej strategii rozwoju przy okazji konferencji po wynikach za 1Q 10, 29 kwietnia 2010). Wydaje się, że dołek za sobą ma Segment Wyrobów Wyciskanych, pozyskujący w ostatnich kwartałach nowych klientów, który ma w 2009 roku odnotować 20% wzrost sprzedaży (w poprzednim modelu zakładaliśmy ostrożnie kilkuprocentowy wzrost przychodów). Najbardziej niepewnie prezentuje się natomiast nadal sytuacja w segmentach zależnych od koniunktury w budownictwie kubaturowym (pochodna problemów z finansowaniem inwestycji), czyli w Segmencie Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segmencie Usług Budowlanych (SUB). Dla pierwszego z nich zakładamy 5% wzrost sprzedaży (spółka chce mocniej wejść m.in. na rynek niemiecki), natomiast dla SUB szacujemy 5% spadek sprzedaży (obecnie backlog pokrywa 60% planowanych przychodów). Skorygowane prognozy wyników na lata [mln PLN] zmiana zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie prognoza zarządu Przychody 1 091, ,3 6,7% 1 155, ,3 6,9% 1 176,0 EBITDA 184,0 184,5 0,3% 192,7 197,6 2,6% 185,2 EBIT 122,8 117,0-4,8% 131,6 128,0-2,7% 117,6 Zysk (strata) netto 87,8 83,6-4,8% 96,5 91,2-5,5% 81,5 Marża EBITDA 16,9% 15,8% 16,7% 16,0% 15,7% Marża EBIT 11,2% 10,0% 11,4% 10,4% 10,0% Marża zysku netto 8,0% 7,2% 8,4% 7,4% 6,9% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka 17

18 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 859,2 822,5 870,3 880,6 886,8 892,9 897,1 899,1 899,8 900,2 900,4 900,5 Wartości niematerialne i prawne 91,5 84,0 81,1 78,4 75,7 73,2 70,7 68,2 65,7 63,2 60,6 58,0 Rzeczowe aktywa trwałe 724,3 698,1 748,7 761,7 770,6 779,2 785,8 790,4 793,6 796,5 799,3 802,0 Aktywa obrotowe 455,7 468,4 454,5 475,6 519,1 555,7 591,5 625,7 662,4 678,4 684,8 701,1 Zapasy 178,9 149,9 178,0 188,7 200,2 211,6 221,8 230,3 236,8 241,8 246,7 251,6 Należności krótkoterminowe 222,8 206,9 217,8 230,8 244,9 258,8 271,3 281,6 289,7 295,8 301,7 307,8 Inwestycje krótkoterminowe 48,0 111,6 58,7 56,1 74,1 85,4 98,5 113,8 135,9 140,8 136,4 141,8 - w tym środki pieniężne 46,1 108,5 55,6 53,0 71,0 82,3 95,4 110,8 132,8 137,7 133,4 138,7 Aktywa razem 1314,8 1291,0 1324,8 1356,2 1405,9 1448,6 1488,6 1524,8 1562,2 1578,5 1585,3 1601,6 Kapitał (fundusz) własny 714,6 800,8 848,9 898,3 955,4 1015,6 1078,8 1144,5 1212,5 1269,4 1314,5 1360,7 Kapitał (fundusz) podstawowy 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 Zysk z lat ubiegłych 616,7 677,9 713,4 755,2 800,8 852,2 908,0 967,5 1030,1 1082,3 1122,9 1164,8 Zysk (strata) netto 61,2 71,1 83,6 91,2 102,8 111,6 119,0 125,2 130,6 135,3 139,7 144,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 600,2 490,2 475,8 457,7 450,2 432,6 409,2 379,7 349,0 308,3 269,9 239,9 Rezerwy na zobowiązania 53,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 Zobowiązania długoterminowe 153,3 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 41,9 0,3 0,3 - w tym zobowiązania oprocentowane 147,9 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 41,6 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 385,5 328,3 314,0 295,9 288,4 270,8 247,4 217,9 187,2 190,4 193,6 163,6 - w tym zobowiązania oprocentowane 258,0 218,2 198,2 173,2 158,2 133,2 103,2 68,2 33,2 33,2 33,2 0,0 Pasywa razem 1314,8 1291,0 1324,8 1356,2 1405,9 1448,6 1488,6 1524,8 1562,2 1578,5 1585,3 1601,6 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody netto ze sprzedaży 1170,8 1107,3 1165,3 1235,3 1310,3 1384,8 1451,5 1507,1 1550,1 1582,9 1614,5 1646,8 EBITDA 188,4 188,1 184,5 197,6 210,9 220,8 228,8 234,9 239,6 243,3 246,7 250,2 EBIT 126,7 124,0 117,0 128,0 141,1 150,7 158,2 163,8 168,2 171,6 174,8 178,2 Saldo pozostałej działalności finansowej -55,5-32,5-13,6-15,3-14,1-12,8-11,2-9,2-6,9-4,5-2,2-0,2 Zysk (strata) brutto 71,2 91,5 103,3 112,7 127,0 137,9 147,0 154,7 161,3 167,1 172,6 178,0 Zysk (strata) netto 61,2 71,1 83,6 91,2 102,8 111,6 119,0 125,2 130,6 135,3 139,7 144,1 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 161,7 226,4 133,4 158,1 167,4 175,3 183,4 190,6 197,1 202,1 204,7 221,1 Przepływy z działalności inwestycyjnej -87,8-52,5-114,6-79,0-75,0-74,9-73,3-71,3-69,9-69,6-69,8-72,1 Przepływy z działalności finansowej -44,4-111,5-71,7-81,7-74,4-89,1-97,0-103,9-105,1-127,6-139,2-143,6 Przepływy pieniężne netto 29,5 62,4-52,9-2,6 18,0 11,3 13,1 15,4 22,0 4,9-4,3 5,3 Środki pieniężne na początek okresu 16,8 46,1 108,5 55,6 53,0 71,0 82,3 95,4 110,8 132,8 137,7 133,4 Środki pieniężne na koniec okresu 46,1 108,5 55,6 53,0 71,0 82,3 95,4 110,8 132,8 137,7 133,4 138,7 18

19 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r -5,4% 5,2% 6,0% 6,1% 5,7% 4,8% 3,8% 2,9% 2,1% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r -0,1% -1,9% 7,1% 6,7% 4,7% 3,6% 2,6% 2,0% 1,5% 1,4% 1,4% EBIT zmiana r/r -2,1% -5,7% 9,4% 10,3% 6,8% 5,0% 3,5% 2,7% 2,0% 1,9% 1,9% Zysk netto zmiana r/r 16,2% 17,6% 9,1% 12,7% 8,6% 6,7% 5,2% 4,3% 3,6% 3,3% 3,1% Marża EBITDA 17,0% 15,8% 16,0% 16,1% 15,9% 15,8% 15,6% 15,5% 15,4% 15,3% 15,2% Marża EBIT 11,2% 10,0% 10,4% 10,8% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% Marża brutto 8,3% 8,9% 9,1% 9,7% 10,0% 10,1% 10,3% 10,4% 10,6% 10,7% 10,8% Marża netto 6,4% 7,2% 7,4% 7,8% 8,1% 8,2% 8,3% 8,4% 8,5% 8,7% 8,7% ROE 9,4% 10,1% 10,4% 11,1% 11,3% 11,4% 11,3% 11,1% 10,9% 10,8% 0,0% ROA 5,5% 6,3% 6,7% 7,3% 7,7% 8,0% 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% 0,0% Dług 303,7 283,7 258,7 243,7 218,7 188,7 153,7 118,7 74,8 33,2 0,0 D /(D+E) 23,5% 21,4% 19,1% 17,3% 15,1% 12,7% 10,1% 7,6% 4,7% 2,1% 0,0% D / E 30,8% 27,3% 23,6% 21,0% 17,8% 14,5% 11,2% 8,2% 5,0% 2,1% 0,0% Odsetki / EBIT -26,2% -11,7% -12,0% -10,0% -8,5% -7,1% -5,6% -4,1% -2,6% -1,3% -0,1% Dług / kapitał własny 37,9% 33,4% 28,8% 25,5% 21,5% 17,5% 13,4% 9,8% 5,9% 2,5% 0,0% Dług netto 195,2 228,1 205,7 172,7 136,4 93,3 42,9-14,1-62,9-100,2-138,7 Dług netto / kapitał własny 24,4% 26,9% 22,9% 18,1% 13,4% 8,6% 3,8% -1,2% -5,0% -7,6% -10,2% Dług netto / EBITDA 103,8% 123,6% 104,1% 81,9% 61,8% 40,8% 18,3% -5,9% -25,9% -40,6% -55,4% Dług netto / EBIT 157,4% 195,0% 160,7% 122,4% 90,5% 59,0% 26,2% -8,4% -36,6% -57,3% -77,9% EV 1279,2 1312,1 1289,7 1256,8 1220,4 1177,3 1127,0 1069,9 1021,1 983,9 945,3 Dług / EV 23,7% 21,6% 20,1% 19,4% 17,9% 16,0% 13,6% 11,1% 7,3% 3,4% 0,0% CAPEX / Przychody 4,4% 9,9% 6,5% 5,8% 5,5% 5,2% 4,9% 4,7% 4,6% 4,5% 4,4% CAPEX / Amortyzacja 75,3% 170,7% 114,8% 109,0% 108,7% 105,9% 102,9% 101,0% 100,5% 100,4% 100,1% Amortyzacja / Przychody 5,8% 5,8% 5,6% 5,3% 5,1% 4,9% 4,7% 4,6% 4,5% 4,5% 4,4% Zmiana KO / Przychody -2,8% 2,9% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 48,9% 58,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% Wskaźniki rynkowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P MC/S* 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 P/E* 15,3 13,0 11,9 10,5 9,7 9,1 8,7 8,3 8,0 7,8 7,5 P/BV* 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 P/CE* 8,0 7,2 6,7 6,3 6,0 5,7 5,5 5,4 5,2 5,1 5,0 EV/EBITDA* 6,8 7,1 6,5 6,0 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 EV/EBIT* 10,3 11,2 10,1 8,9 8,1 7,4 6,9 6,4 5,9 5,6 5,3 EV/S* 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 FCF/EV* 11,5% 1,0% 5,9% 7,1% 8,0% 9,1% 10,4% 11,7% 12,8% 13,6% 14,4% BVPS 86,8 92,0 97,4 103,6 110,1 117,0 124,1 131,5 137,7 142,6 147,6 EPS 7,7 9,1 9,9 11,1 12,1 12,9 13,6 14,2 14,7 15,1 15,6 CEPS 14,7 16,4 17,4 18,7 19,7 20,6 21,3 21,9 22,4 22,9 23,4 FCFPS 16,0 1,4 8,2 9,7 10,6 11,6 12,7 13,5 14,1 14,5 14,8 DPS 3,9 4,5 4,9 5,6 6,0 6,4 6,8 8,5 10,3 10,6 10,9 Payout ratio 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 60,0% 70,0% 70,0% 70,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. * Obliczenia przy cenie 117,5 PLN 19

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

WYCENA 118,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 05 LISTOPAD P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 118,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 05 LISTOPAD P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 118,3 PLN 05 LISTOPAD 2010 Od czasu naszej poprzedniej rekomendacji Redukuj z lutego 2010 (wydanej przy cenie 117,5 PLN) kurs Kęt (uwzględniając nawet

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, kwiecień 2012 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Porównywalna do zeszłego roku sprzedaż na rynku

Bardziej szczegółowo

Grupa. Prezentacja prognoz na 2010

Grupa. Prezentacja prognoz na 2010 Grupa Prezentacja prognoz na 21 Fr Warszawa 11.2.21 Lider nowoczesnych rozwiązań aluminiowych Prezes Zarządu - Dariusz Mańko Członek Zarządu - Adam Piela Podsumowanie wyników 29 roku (Trudny początek i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2011 Grupa Kęty SA

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2011 Grupa Kęty SA PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2011 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, sierpień 2011 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Systematyczny wzrost sprzedaŝy krajowej (14%)

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 131,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 11 KWIECIEŃ 2012

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 131,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 11 KWIECIEŃ 2012 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 131,9 PLN 11 KWIECIEŃ 212 Spółka opublikowała wstępne wyniki za 1Q 12. Przychody wzrosły o 9% r/r (do 35 mln PLN) a EBITDA o 5% (45 mln PLN). Nieznaczny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

KĘTY TRZYMAJ WYCENA 107,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 04 LISTOPAD 2011

KĘTY TRZYMAJ WYCENA 107,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 04 LISTOPAD 2011 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 107,6 PLN 04 LISTOPAD 2011 Od czasu wydania rekomendacji Redukuj (lipiec 11) kurs spółki do dziś spadł o 17%. Obecnie wyznaczamy cenę docelową na 107,6

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 127,7 PLN 17 SIERPIEŃ 2012 Od czasu publikacji naszej ostatniej rekomendacji z kwietnia (Akumuluj) kurs spółki zyskał 4,5% (z uwzględnieniem 5,0 PLN dywidendy),

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 112,2 PLN 15 LIPIEC 2011 Kurs spółki w ostatnich miesiącach pozostawał stabilny (od czasu naszej ostatniej rekomendacji Trzymaj z listopada 2011 wahał

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

E 2013P 2014P 2015P

E 2013P 2014P 2015P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 162,8 PLN 08 MARZEC 2013 Kęty zakładają, że rok 2013 będzie trudniejszy niż 2012 (pod presją znajdują się przede wszystkim marże w SWW). W oficjalnej

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 12 maja 2008 r. Maj 2008 2 Plan prezentacji Skonsolidowany wynik finansowy za I kwartał 2008 Wyniki Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, paździenik 2012 BARDZO DOBRY KWARTAŁ DLA GRUPY PODWYŻSZENIE PROGNOZY ROCZNEJ SEGMENT

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 193,9 PLN 8 LISTOPAD 2013 Pod koniec 3Q 13 spółka obniżyła nieznacznie prognozę EBITDA na 2013 (214,0 vs 222,5 mln PLN). Ostatecznie jednak ostatni kwartał

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2014

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 214 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNE REKORDY OSIĄGNIĘTE Eksport ponownie motorem napędowym wzrost o 19%. 55% wzrost skonsolidowanego zysku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2013 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 187,5 PLN 20 SIERPIEŃ 2013 Kurs Kęt na przestrzeni ostatnich miesięcy podlegał dość sporym wahaniom (od czasu naszej marcowej rekomendacji, Akumuluj

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU MISJA WSPÓLNIE Z KLIENTAMI TWORZYMY INNOWACJE TECHNOLOGICZNE BUDUJĄCE DLA NICH WARTOŚĆ 2 KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE H1 2018 80 70 60 50 40 Przychody ze sprzedaży w mln PLN 81,3 69,5 1H 2018 1H 2017 7,0 6,0 5,0

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ KĘTY RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 52,6 PLN 27 LUTY 2009

REDUKUJ KĘTY RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 52,6 PLN 27 LUTY 2009 REDUKUJ WYCENA 52,6 PLN 27 LUTY 2009 Kęty to grupa kapitałowa działająca w trzech podstawowych obszarach biznesowych: Segmencie Wyrobów Wyciskanych (SWW), Segmencie Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segmencie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 I KWARTAŁ DANE RYNKOWE I KWARTAŁ 2013 wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2018

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2018 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 218 22 marca 219 Podsumowanie wyników 218 roku 197,7 tys. ton sprzedaży wyrobów (wzrost o 12% r/r), najwyższa ilość sprzedaży w historii Grupy Alumetal 121,4 mln PLN

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport.

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 343,8 PLN 21 LISTOPAD 18, 13:25 CEST Kęty pokazały lepsze od naszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 28 roku 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG wg MSSF () Q1 27 Q1 28 Zmiana Konsensus rynkowy * Zmiana do konsensusu Przychody ze sprzedaży 5 49 5 33 6% 5 36 1% EBIT

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2014 r. DANE RYNKOWE 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY 54 54 50 50

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE 9M 2018 Przychody ze sprzedaży w mln PLN EBITDA w mln PLN Wynik netto w mln PLN 137,4

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w IV kwartale 2013

Wyniki osiągnięte w IV kwartale 2013 Wyniki osiągnięte w IV kwartale Nasze marki obecne w całym regionie 31 grudnia roku sieć detaliczna LPP liczyła 1320 sklepów z czego: 386 Reserved 337 CROPP 292 House 219 Mohito 62 Sinsay 3 8 7 233 4 222

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2015 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2013 Grupa Kęty SA

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2013 Grupa Kęty SA PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2013 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, kwiecień 2013 KWARTAŁ "NIESTETY" ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH 1Q_2012

Bardziej szczegółowo

KĘTY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST

KĘTY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 lis 18 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST Spółka zaprezentowała już wstępne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo