AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu szacujemy na 180 mln PLN. Galeria ma zostać sprzedana inwestorowi zewnętrznemu w 2010 roku i jest to pierwszy projekt deweloperski o takim rozmiarze jaki realizuje. Sukces tego przedsięwzięcia powinien mieć istotny wpływ na pozycję rynkową spółki oraz jej przyszłe wyniki. W chwili obecnej, naszym zdaniem, największe ryzyko związane z realizację tego przedsięwzięcia dotyczy zapewnienia finansowania, co w pesymistycznym scenariuszu może wpłynąć na zmianę harmonogramu realizacji projektu. Wyniki za 3Q 08 są słabsze od wyników jakie spółka osiągnęła w analogicznym okresie roku ubiegłego. Trzeba jednak zauważyć, że pokazuje wynik dopiero po zakończeniu realizacji budowy obiektów i porównywanie wyników zasadne jest w dłuższym horyzoncie czasowym. Słabsze wyniki w 3Q 08 są zatem konsekwencją braku rozliczonych kontraktów, a nie pogorszenia sytuacji fundamentalnej spółki. Po trzech kwartałach spółka zwiększyła przychody o 15% r/r. Wynik EBIT zwiększył się do 15,9 mln PLN, a zysk netto wzrósł do 14,2 mln PLN. Zgodnie z naszymi prognozami w 2008 roku spółka zwiększy zysk netto z 14,4 mln PLN do 18,6 mln PLN. Jest to założenie uwzględniające rozliczenie 1 centrum handlowego w 4Q 08. Zwracamy uwagę, że w kolejnych dwóch latach sytuacja spółki w zakresie portfela zleceń jest korzystna. Backlog na 2009 rok wynosi ok. 150 mln PLN i nie uwzględnia dodatkowych przychodów z budowy galerii w Przemyślu, które szacujemy na 80 mln PLN. Zakładamy, że spółka wypracuje w 2009 roku 19,1 mln PLN zysku netto. W 2010 roku wynik netto powinien zwiększyć się do 41,4 mln PLN dzięki uwzględnieniu sprzedaży galerii w Przemyślu. Zgodnie z naszą projekcją wskaźnik P/E na lata 2009/2010 wynosi odpowiednio 9,7x i 4,4x. Dlatego biorąc pod uwagę dobre fundamenty spółki, backlog oraz ciekawy portfel projektów deweloperskich o charakterze komercyjnym zalecamy akumulowanie walorów. Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę sumy części (SOTP) oraz za pomocą analizy porównawczej. Wycena SOTP jest naszym zdaniem bardziej miarodajna i dlatego jej wynik jest naszą końcową wyceną spółki z ceną docelową 26,0 PLN za akcję. Analiza porównawcza w oparciu o spółki notowane na GPW sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 29,3 PLN. Wycena SOTP [PLN] 26,0 Wycena porównawcza [PLN] 29,3 Wycena końcowa [PLN] 26,0 Potencjał do wzrostu / spadku 13,1% Koszt kapitału 10,7% Cena rynkowa [PLN] 23,0 Kapitalizacja [mln PLN] 184,0 Ilość akcji [mln. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 38,95 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 21,34 Stopa zwrotu za 3 mc -39% Stopa zwrotu za 6 mc -34% Stopa zwrotu za 9 mc -42% Struktura akcjonariatu: Budoprojekt Sp. z o.o. 30,5% Ewa Bobkowska 10,5% Stanisław Lessaer 8,0% Maciej Bobkowski 6,7% Grzegorz Bobkowski 5,6% Pozostali 38,8% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 95,0 111,6 118,2 231,6 197,4 128,7 EBITDA [mln PLN] 10,8 16,3 21,6 24,8 20,1 14,6 EBIT [mln PLN] 10,3 15,6 20,4 23,2 18,4 12,7 Zysk netto [mln PLN] 8,4 14,4 18,6 19,1 41,4 13,3 P/BV 8,7 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 P/E 15,0 12,7 9,9 9,7 4,4 13,9 EV/EBITDA 11,3 7,3 7,4 7,8 6,2 8,3 EV/EBIT 11,9 7,6 7,9 8,4 6,7 9,5 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 08/27/ /08/ /21/ /17/ /06/ /15/ /15/ /29/ /21/2008 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę sumy części (SOTP) oraz za pomocą analizy porównawczej. Wycena SOTP jest naszym zdaniem bardziej miarodajna i dlatego jej wynik jest naszą końcową wyceną spółki z ceną docelową 26,0 PLN za akcję. Analiza porównawcza w oparciu o spółki notowane na GPW sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 29,3 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena SOTP [PLN] 100% 26,0 Wycena metodą porównawczą [PLN] 0% 29,3 Wycena spółki [PLN] 26,0 Zgodnie z naszymi prognozami w 2008 roku spółka zwiększy zysk netto z 14,4 mln PLN do 18,6 mln PLN. Jest to założenie uwzględniające rozliczenie 1 centrum handlowego w 4Q 08. Zwracamy uwagę, że w kolejnych dwóch latach sytuacja spółki w zakresie portfela zleceń jest korzystna. Backlog na 2009 rok wynosi ok. 150 mln PLN i nie uwzględnia przychodów z budowy galerii w Przemyślu, które szacujemy w przyszłym roku na 80 mln PLN. W naszej prognozie zakładamy, że spółka wypracuje w 2009 roku 19,1 mln PLN zysku netto. W 2010 roku wynik netto powinien zwiększyć się do 41,4 mln PLN dzięki uwzględnieniu sprzedaży galerii w Przemyślu. Zgodnie z naszą projekcją wskaźnik P/E na lata 2009/2010 wynosi odpowiednio 9,7x i 4,4x. Dlatego biorąc pod uwagę dobre fundamenty spółki, backlog oraz ciekawy portfel projektów deweloperskich o charakterze komercyjnym zalecamy akumulowanie walorów. Zwracamy uwagę, że w latach w przychodach ogółem spółki uwzględniamy przychody z budowy galerii w Przemyślu. Przyjęliśmy też założenie, że wynik z tytułu realizacji galerii w Przemyślu będzie pokazywała proporcjonalnie do przychodów w przeciwieństwie do pozostałych obiektów handlowych, gdzie wynik powstaje dopiero w momencie zakończenia projektu. Zrobiliśmy również symulację wyceny, kiedy będzie musiała zrezygnować z realizacji budowy Przemyśla. Wtedy przychody w 2009 roku w naszym modelu wynoszą 150,6 mln PLN, w kolejnym roku założyliśmy ich spadek do 116,4 mln PLN. Przy takich założeniach wynik EBIT kształtowałby się na poziomie 15,1 mln PLN w 2009 roku, a w 2010 roku spadłby do 10,3 mln PLN. W takim scenariuszu, wycena SOTP spółki spada do poziomu 23,0 PLN za akcję. Wycena porównawcza spada z kolei do poziomu 16,0 PLN. Zatem w dłuższym horyzoncie czasu o wartości firmy w istotny sposób zdecyduje wynik budowy i sprzedaż galerii w Przemyślu. Sukces tego przedsięwzięcia pozwoli spółce realizować kolejne projekty deweloperskie, które cechują się znacznie wyższymi marżami niż obecny core business, czyli budowa obiektów handlowych. RAPORT ANALITYCZNY Strona 2

3 WYCENA SOTP W ramach działalności spółki można wyodrębnić 4 segmenty działalności: usługi budowlane, usługi deweloperskie, projektowanie architektoniczno-budowlane, wdrażanie i sprzedaż oprogramowania. Dokonując wyceny spółki zdecydowaliśmy się na rozdzielenie działalności polegającej na budowie centów handlowych i innych mniejszych obiektów (najczęściej o charakterze komercyjnym), przy realizacji których PA NOVA występuję jako firma zajmująca się budową lub jest generalnym wykonawcą od projektów o charakterze deweloperskim. Podsumowanie wyceny SOTP w przeliczeniu na 1 akcję Wycena działalności budowlanej (DCF) [PLN] 17,4 Przemyśl [PLN] 2,3 Kędzierzyn Koźle [PLN] 2,3 Przemyśl II [PLN] 0,5 Zamość [PLN] 0,8 Andrychów [PLN] 0,9 Chorzów [PLN] 1,9 Razem wycena SOTP [PLN] 26,0 Końcowa wycena metodą SOTP daje wartość spółki na poziomie 208,1 mln PLN czyli 26,0 PLN w przeliczeniu na akcję. WYCENA DZIAŁALNOŚCI BUDOWNICTWA KOMERCYJNEGO ORAZ PROJEKTOWANIA Przy wycenie powtarzalnej działalności zrobiliśmy prognozę FCF na lata i wyceniliśmy tą część spółki metodą DCF. Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu: Zakładamy, że w 2009 roku rozliczy 6 dużych projektów na budowę obiektów handlowych. W 2010 roku zakładamy spadek liczby oddawanych obiektów do 5, a w kolejnych latach prognozy przyjęliśmy stały poziom 6 obiektów rocznie. Przychody z tytułu projektowania i sprzedaży oprogramowania przyjęliśmy na poziomie 5-6 mln PLN w okresie prognozy. Przyjęliśmy spadek marży brutto ze sprzedaży do poziomu 11-12%, co przy strukturze przychodów gdzie większość stanowią projekty, gdzie jest generalnym wykonawcą jest wartością ostrożną. Na poziomie EBIT przyjęliśmy spadek marży z 17,2% w 2008 roku do 10,0% w 2009 roku i 9,3% w ostatnim roku prognozy. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2,0 %. Założyliśmy stopę dywidendy od roku 2010 na poziomie 50%. W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Ostatecznie wycena części firmy zajmującej się budownictwem wynosi 139,0 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje wartość 17,4 PLN. RAPORT ANALITYCZNY Strona 3

4 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 231,6 197,4 128,7 141,4 144,4 147,3 150,3 153,3 156,3 159,5 EBIT [mln PLN] 23,2 18,4 12,7 13,7 14,0 14,0 14,2 14,5 14,6 14,9 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 4,4 3,5 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 NOPLAT [mln PLN] 18,8 14,9 10,3 11,1 11,4 11,3 11,5 11,7 11,9 12,0 Amortyzacja [mln PLN] 1,5 1,7 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 CAPEX [mln PLN] -3,4-2,9-1,9-2,1-2,1-2,2-2,2-2,3-2,3-2,3 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -17,5 5,1 10,6-3,0-1,3-1,0-1,0-0,9-0,7-0,7 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] -0,6 18,8 20,9 7,9 10,2 10,4 10,5 10,8 11,1 11,3 DFCF [mln PLN] -0,5 15,4 15,5 5,3 6,1 5,6 5,2 4,8 4,4 4,1 Suma DFCF [mln PLN] 65,9 Wartość rezydualna [mln PLN] 133,0 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 48,2 Wartość firmy EV [mln PLN] 114,1 Dług netto [mln PLN] -24,9 Wartość kapitału[mln PLN] 139,0 Ilość akcji [tys. szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 17,4 Przychody zmiana r/r 96% -15% -35% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% EBIT zmiana r/r 14% -21% -31% 8% 2% 0% 2% 2% 1% 2% NOPLAT zmiana r/r 14% -21% -31% 8% 2% 0% 2% 2% 1% 2% FCF zmiana r/r n/a n/a 12% -62% 28% 2% 2% 3% 3% 2% Marża EBIT 10,0% 9,3% 9,9% 9,7% 9,7% 9,5% 9,5% 9,4% 9,4% 9,3% Marża NOPLAT 8,1% 7,6% 8,0% 7,9% 7,9% 7,7% 7,7% 7,6% 7,6% 7,6% CAPEX / Przychody 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% CAPEX / Amortyzacja 222% 174% 99% 111% 95% 98% 100% 102% 103% 104% Zmiana KO / Przychody 8% -3% -8% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 15% 15% 16% 24% 44% 35% 34% 29% 23% 21% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% Udział kapitału własnego 90,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% Udział kapitału obcego 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,3% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% RAPORT ANALITYCZNY Strona 4

5 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,0% 3,00% 3,50% 4,00% 0,7 16,6 17,1 17,6 18,3 19,2 20,2 21,7 22,6 23,7 0,8 16,0 16,4 16,9 17,5 18,2 19,2 20,4 21,1 22,0 0,9 15,5 15,9 16,3 16,8 17,4 18,2 19,2 19,8 20,5 beta 1,0 15,0 15,3 15,7 16,2 16,7 17,4 18,2 18,7 19,3 1,1 14,5 14,8 15,2 15,6 16,0 16,6 17,4 17,8 18,3 1,2 14,1 14,4 14,7 15,0 15,5 16,0 16,6 16,9 17,4 1,3 13,7 14,0 14,2 14,5 14,9 15,3 15,9 16,2 16,6 1,4 13,4 13,6 13,8 14,1 14,4 14,8 15,3 15,5 15,8 1,5 13,0 13,2 13,4 13,7 14,0 14,3 14,7 14,9 15,2 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,7 23,1 22,0 21,1 20,7 20,2 19,8 19,5 18,8 18,1 0,8 22,0 21,0 20,0 19,6 19,2 18,8 18,4 17,7 17,1 0,9 21,1 20,0 19,1 18,6 18,2 17,8 17,5 16,8 16,2 beta 1,0 20,2 19,2 18,2 17,8 17,4 17,0 16,6 16,0 15,3 1,1 19,5 18,4 17,5 17,0 16,6 16,3 15,9 15,2 14,6 1,2 18,8 17,7 16,8 16,4 16,0 15,6 15,2 14,6 14,0 1,3 18,1 17,1 16,2 15,7 15,3 15,0 14,6 14,0 13,4 1,4 17,5 16,5 15,6 15,2 14,8 14,4 14,1 13,5 12,9 1,5 17,0 16,0 15,1 14,7 14,3 13,9 13,6 13,0 12,5 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,0% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 17,2 17,7 18,4 19,2 20,2 21,5 23,2 24,3 25,7 3,5% 16,6 17,1 17,6 18,3 19,2 20,2 21,7 22,6 23,7 4,0% 16,0 16,4 16,9 17,5 18,2 19,2 20,4 21,1 22,0 premia za ryzyko 4,5% 15,5 15,9 16,3 16,8 17,4 18,2 19,2 19,8 20,5 5,0% 15,0 15,3 15,7 16,2 16,7 17,4 18,2 18,7 19,3 5,5% 14,5 14,8 15,2 15,6 16,0 16,6 17,4 17,8 18,3 6,0% 14,1 14,4 14,7 15,0 15,5 16,0 16,6 16,9 17,4 6,5% 13,7 14,0 14,2 14,5 14,9 15,3 15,9 16,2 16,6 7,0% 13,4 13,6 13,8 14,1 14,4 14,8 15,3 15,5 15,8 RAPORT ANALITYCZNY Strona 5

6 WYCENA POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU Przemyśl spółka za pośrednictwem spółki celowej (SPV) San Development, w której PA Nova posiada 81% udziałów realizuje budowę galerii handlowej o powierzchni 30 tys m 2. Wartość prac szacujemy na 180 mln PLN w okresie Szacujemy, że w celu realizacji tego projektu, spółka będzie musiała zdobyć dodatkowe finansowanie zewnętrzne w wysokości ok mln PLN i w obecnej sytuacji jest to główne ryzyko związane z realizacją budowy galerii. Kosztów obsługi zadłużenia nie uwzględniamy w kosztach finansowych pokazanych w RZiS. Traktujemy ten projekt jako nieruchomość w trakcie budowy, która w przyszłości będzie nieruchomością inwestycyjną. Dlatego zdecydowaliśmy się na kapitalizację kosztów finansowania zewnętrznego. Kalkulacja wartości galerii w Przemyślu Przychód ze sprzedaży galerii [tys PLN] cena [EUR] 15 EUR/PLN 3,9 ilość m Koszty [tys. PLN] koszt gruntu [tys. PLN] wartość prac budowlanych [tys. PLN] koszty finansowania [tys. PLN] koszty nieprzewidziane [tys. PLN] Zysk ze sprzedaży galerii [tys. PLN] marża 15,0% Zysk przypadający na [tys. PLN] Podatek 19% Wartość bieżąca dywidendy ze sprzedaży galerii [tys. PLN] Wartość na 1 akcję [PLN] 2,3 Kędzierzyn Koźle spółka w 2008 roku zakupiła teren 3,3 ha pod budowę galerii handlowej o powierzchni ok. 30 tys m 2. Wartość prac wg spółki przekroczy 160 mln PLN i jest porównywalna z budową galerii w Przemyślu. Z uwagi na fakt, że nie ma naszym zdaniem możliwości finansowych realizacji równolegle kilku projektów jako deweloper o wartości kilkuset milionów PLN do wyceny uwzględniamy jedynie wartość gruntu czyli 18,4 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 2,3 PLN. Jest to założenie konserwatywne i nie uwzględnia żadnej premii. Przemyśl II w 2008 roku zakupiła grunt o powierzchni 3,7 ha za 3,7 mln PLN. W przyszłości spółka chce wybudować na tym terenie hotel lub apartamenty. W wycenie uwzględniamy jedynie wartość gruntu czyli 3,7 mln PLN, co daje na 1 akcję 0,5 PLN. Zamość spółka zakupiła teren 3,9 ha pod budowę galerii handlowej o powierzchni ok. 20 tys. m 2. Wartość prac wg spółki przekroczy 120 mln PLN. Z uwagi na fakt, że nie ma naszym zdaniem możliwości finansowych realizacji równolegle kilku projektów jako deweloper o wartości kilkuset milionów PLN do wyceny uwzględniamy jedynie wartość gruntu czyli 15 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 1,9 PLN. Andrychów szacujemy, że wartość tego obiektu handlowego wynosi 6,8 mln PLN (0,8 PLN na akcję) czyli tyle ile wyniosły koszty związane z budową i nie uwzględniamy prawdopodobnej premii za sprzedaż. Chorzów - szacujemy, że przyszła wartość tego obiektu handlowego wynosi 7,0 mln PLN (0,8 PLN na akcję) czyli tyle ile koszty związane z budową i nie uwzględniamy prawdopodobnej premii za sprzedaż. RAPORT ANALITYCZNY Strona 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek budowlanych, które są notowane na GPW. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBIT oraz P/CE (wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 33%). W odniesieniu do lat zróżnicowaliśmy wagę roku 2008 przypisując mu 20% a okresowi 2009/2010 po 40%. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. Uważamy, że najbardziej miarodajny wynik w analizie to zysk netto, gdyż EBIT nie uwzględnia dywidendy z realizowanego projektu w Przemyślu. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 29,3 PLN, czyli ponad 27% powyżej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBIT P/CE 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P ERBUD 30,1 7,8 11,2 3,2 3,6 4,5 18,3 6,8 9,4 Budimex 13,0 11,8 10,0 7,4 6,6 5,2 10,8 10,0 8,6 MS Warszawa 10,3 8,7 8,0 5,5 5,1 4,1 8,2 8,7 6,5 Polimex 10,8 9,2 8,7 6,3 6,4 5,9 7,4 6,5 5,6 PBG 18,1 12,5 10,8 12,1 8,2 7,1 14,2 9,7 8,6 Mediana 13,0 9,2 10,0 6,3 6,4 5,2 10,8 8,7 8,6 9,9 9,7 4,4 7,4 7,8 6,2 9,3 8,9 4,3 Premia / dyskonto -24% 5% -56% 17% 23% 17% -14% 3% -51% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 30,2 22,0 51,8 19,8 18,1 20,4 26,8 22,3 46,6 Waga roku 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 30,4 17,3 28,0 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Dyskonto Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 29,3 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 234,2 Porównanie rentowności EBIT PBG Polimex MS Warszawa Budimex ERBUD 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% RAPORT ANALITYCZNY Strona 7

8 PROJEKCJA PRZYCHODÓW Zakładamy, że w 2009 roku spółka zwiększy przychody o 96% r/r do poziomu 231,6 mln PLN. Jest to założenie oparte o backlog, który na przyszły rok wynosi ok. 150 mln PLN i harmonogram budowy galerii w Przemyślu. Przychody z Przemyśla uwzględniamy również w 2010 roku niemniej z uwagi na spodziewaną przez nas mniejszą liczbę realizowanych obiektów handlowych oczekujemy spadku przychodów ogółem do 197,4 mln PLN. W zakresie budowy obiektów handlowych zakładamy, że w 2009 roku zakończy i rozliczy wynik z tytułu 6 dużych projektów komercyjnych. W 2010 roku w modelu szacujemy liczbę rozliczonych projektów na 5. W kolejnych latach prognozy zakładamy stałą liczbę rozliczanych dużych projektów na poziomie 6 rocznie. Przychody z tytułu projektowania i sprzedaży oprogramowania ostrożnie przyjęliśmy na poziomie 4,4-5,6 mln PLN rocznie. Zwracamy uwagę, że w prognozie nie uwzględniamy przychodów z tytułu przyszłych projektów deweloperskich, które są wycenione indywidualnie. Prognoza przychodów i liczby oddawanych obiektów Obiekty handlowe [mln PLN] 146,2 111,8 124,1 136,6 139,5 142,3 145,1 148,0 150,9 153,9 Projektowanie i oprogramowanie [mln PLN] 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,6 Galeria w Przemyślu [mln PLN] 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RAZEM [mln PLN] 231,6 197,4 128,7 141,4 144,4 147,3 150,3 153,3 156,3 159,5 Prognoza przychodów i liczby oddawanych obiektów Prognoza przychodów i osiąganej rentowności % % % % % % Realizow ane projekty [mln PLN] Liczba obiektów handlow ych (praw a skala) Przychody Marża brutto na sprzedaży (praw a skala), spółka, spółka Szacujemy, że w 2008 roku spółka osiągnie bardzo wysoką rentowność brutto na sprzedaży przekraczającą 19% i będzie to wynik rozliczenia kilku projektów, w których występowała jako generalny wykonawca. Tak dobre wyniki to również efekt sprzyjających warunków rynkowych. W kolejnych latach przyjęliśmy istotny spadek rentowności, co tłumaczymy coraz pogarszającą się sytuacją gospodarczą oraz mniej korzystną sytuacją rynkową. Założyliśmy, że wyczerpał się już portfel posiadanych nieruchomości, które były kupowane jeszcze przed boomem jaki nastąpił na tym rynku. W naszej projekcji przyjęliśmy, że będzie angażować się głównie w projekty, gdzie jest generalnym wykonawcą i dlatego sądzimy, że przyjęta docelowa marża na poziomie 11-11,6% jest wartością konserwatywną. RAPORT ANALITYCZNY Strona 8

9 WYNIKI FINANSOWE Wyniki za 3Q 08 są słabsze od wyników jakie spółka osiągnęła w analogicznym okresie roku ubiegłego. Trzeba jednak zauważyć, że spółka pokazuje wynik dopiero po zakończeniu realizacji budowy obiektów i porównywanie wyników zasadne jest w dłuższym horyzoncie czasowym. Słabe wyniki 3Q 08 są zatem konsekwencją braku rozliczonych kontraktów, a nie pogorszenia sytuacji fundamentalnej spółki. Po trzech kwartałach spółka zwiększyła przychody o 15% r/r. Wynik EBIT zwiększył się do 15,9 mln PLN, a zysk netto wzrósł do 14,2 mln PLN. Na osiągnięty wynik w okresie 1-3Q 08 istotny wpływ miało rozlicznie projektu dla Kaufland w Jastrzębiu o wartości 45 mln PLN, rozliczenie II etapu na realizację Tesco w Knurowie o wartości 10 mln PLN, oddanie Tesco w Gliwicach, gdzie wartość prac wyniosła 10,3 mln PLN oraz sprzedaż Tesco w Dzierżoniowie o wartości 18,1 mln PLN. W 3Q 08 spółka podpisała 2 nowe kontrakty o wartości ok. 45 mln PLN. Obecnie spółka realizuje 5 projektów, z czego 1 o wartości 30,8 mln PLN powinien zostać rozliczony w 4Q 08. Wyniki skonsolidowane spółki [tys. PLN] 3Q'07 3Q 08 zmiana r/r 1-3Q Q 08 zmiana r/r Przychody ,9% ,0% Zysk brutto ze sprzedaży ,4% ,5% EBITDA ,7% ,7% EBIT ,3% ,3% Zysk (strata) netto ,9% ,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 7,3% 3,4% 22,7% 21,8% Marża EBITDA 6,3% 2,2% 21,0% 20,2% Marża EBIT 5,6% 0,8% 20,2% 19,2% Marża zysku netto 5,5% 1,9% 16,7% 17,1%, spółka Wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 0% Przychody [tys PLN] marża EBIT marża EBIT zanualizow ana, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 9

10 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Aktywa trwałe 10,8 35,8 93,9 132,7 99,6 100,2 101,3 102,0 102,6 103,1 103,5 103,8 Rzeczowe aktywa trwałe 2,8 8,6 25,8 27,6 28,8 28,9 29,1 29,0 28,9 28,9 29,0 29,0 Inwestycje długoterminowe 3,1 19,6 56,6 91,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 Aktywa obrotowe 24,1 118,3 78,2 82,4 123,2 107,2 115,2 122,5 130,0 137,8 146,1 154,8 Zapasy 1,4 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Należności krótkoterminowe 12,7 43,0 33,8 62,2 53,0 34,6 38,0 38,8 39,6 40,4 41,2 42,0 Inwestycje krótkoterminowe 4,2 65,5 34,5 10,3 60,3 62,8 67,4 73,8 80,6 87,6 95,1 102,9 Aktywa razem 34,9 154,1 172,1 215,1 222,7 207,5 216,5 224,5 232,5 240,9 249,6 258,5 Kapitał (fundusz) własny 14,6 127,4 140,3 159,4 191,3 183,8 191,4 199,1 206,8 214,8 223,2 231,7 Kapitał (fundusz) podstawowy 0,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20,3 26,8 31,8 55,8 31,5 23,7 25,1 25,4 25,8 26,1 26,5 26,8 Rezerwy na zobowiązania 1,3 3,6 4,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Zobowiązania długoterminowe 0,2 0,3 14,0 24,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Zobowiązania krótkoterminowe 16,7 22,7 13,5 26,4 22,5 14,7 16,1 16,5 16,8 17,1 17,5 17,8 Pasywa razem 34,9 154,1 172,1 215,1 222,7 207,5 216,5 224,5 232,5 240,9 249,6 258,5 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody 95,0 111,6 118,2 231,6 197,4 128,7 141,4 144,4 147,3 150,3 153,3 156,3 COGS 82,7 93,6 95,2 205,3 175,6 113,9 125,3 127,9 130,8 133,5 136,2 139,1 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12,3 18,0 23,0 26,3 21,7 14,9 16,1 16,5 16,5 16,8 17,1 17,3 SG&A 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 Zysk (strata) na sprzedaży 10,3 15,5 20,1 23,0 18,2 12,6 13,6 13,9 13,8 14,1 14,3 14,5 Pozostała działalność operacyjna 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 EBIT 10,3 15,6 20,4 23,2 18,4 12,7 13,7 14,0 14,0 14,2 14,5 14,6 Saldo działalności finansowej 0,2 1,8 2,6 0,3 32,7 3,7 3,9 4,2 4,6 5,0 5,4 5,9 Zysk (strata) brutto 10,6 17,3 22,9 23,5 51,2 16,4 17,6 18,3 18,6 19,2 19,9 20,5 Zysk (strata) netto 8,4 14,4 18,6 19,1 41,4 13,3 14,3 14,8 15,1 15,6 16,1 16,6 CF [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy z działalności operacyjnej 6,2-21,8 10,9 3,7 14,9 21,3 9,3 11,4 11,5 11,6 11,9 12,1 Przepływy z działalności inwestycyjnej -3,9-11,9-41,8-37,3 64,7 1,6 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0 3,4 Przepływy z działalności finansowej -0,2 92,5-0,1 9,4-29,6-20,4-6,3-6,8-7,0-7,2-7,4-7,7 Przepływy pieniężne netto 2,2 58,9-31,0-24,2 50,0 2,5 4,6 6,5 6,7 7,1 7,5 7,8 Środki pieniężne na początek okresu 2,0 4,2 63,0 32,0 7,8 57,8 60,3 64,9 71,3 78,1 85,1 92,6 Środki pieniężne na koniec okresu 4,2 63,0 32,0 7,8 57,8 60,3 64,9 71,3 78,1 85,1 92,6 100,4 RAPORT ANALITYCZNY Strona 10

11 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 5,9% 96,0% -14,8% -34,8% 9,8% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r 32,2% 14,7% -18,8% -27,4% 6,8% 4,3% -0,4% 1,4% 1,5% 1,1% 1,6% EBIT zmiana r/r 30,6% 14,1% -20,6% -31,2% 8,0% 2,3% -0,3% 1,7% 1,7% 1,2% 1,7% Zysk netto zmiana r/r 28,6% 2,7% 117,5% -68,0% 7,5% 3,7% 1,9% 3,5% 3,5% 3,1% 3,0% Marża na sprzedaży 19,4% 11,4% 11,0% 11,6% 11,4% 11,4% 11,2% 11,2% 11,1% 11,1% 11,0% Marża EBITDA 18,3% 10,7% 10,2% 11,3% 11,0% 11,3% 11,0% 10,9% 10,9% 10,8% 10,7% Marża EBIT 17,2% 10,0% 9,3% 9,9% 9,7% 9,7% 9,5% 9,5% 9,4% 9,4% 9,3% Marża netto 19,4% 10,2% 25,9% 12,7% 12,5% 12,6% 12,6% 12,8% 13,0% 13,1% 13,3% ROE 13,9% 12,7% 23,6% 7,1% 7,6% 7,6% 7,4% 7,4% 7,4% 7,3% 7,3% ROA 11,4% 9,8% 18,9% 6,2% 6,7% 6,7% 6,6% 6,6% 6,6% 6,5% 6,6% Stopa zadłużenia 18,5% 25,9% 14,1% 11,4% 11,6% 11,3% 11,1% 10,8% 10,6% 10,4% 10,1% Dług 10,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 6,1% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 6,4% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 13% 1% 177% 29% 28% 30% 33% 35% 38% 40% 42% Dług / kapitał własny 7% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto -21,6 12,6-57,8-60,3-64,9-71,3-78,1-85,1-92,6-100,4-105,0 Dług netto / kapitał własny -15,4% 7,9% -30,2% -32,8% -33,9% -35,8% -37,7% -39,6% -41,5% -43,3% -43,7% Dług netto / EBITDA -1,0 0,5-2,9-4,1-4,2-4,4-4,8-5,2-5,6-6,0-6,1 Dług netto / EBIT -1,1 0,5-3,1-4,7-4,7-5,1-5,6-6,0-6,4-6,9-7,1 EV 159,9 194,1 123,7 121,2 116,6 110,2 103,4 96,4 88,9 81,1 76,5 Dług / EV 6,5% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 3,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% CAPEX / Amortyzacja 366,5% 222,0% 174,0% 99,4% 110,9% 95,3% 98,2% 100,4% 102,0% 103,2% 104,0% Amortyzacja / Przychody 1,0% 0,7% 0,8% 1,5% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% Zmiana KO / Przychody 1,1% 7,6% -2,6% -8,3% 2,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% Zmiana KO / Zmiana przychodów 20,3% 15,5% 14,8% 15,5% 23,5% 43,9% 35,3% 34,1% 28,9% 23,0% 21,4% Wskaźniki rynkowe MC/S 1,6 0,8 0,9 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 P/E 9,9 9,7 4,4 13,9 12,9 12,4 12,2 11,8 11,4 11,1 10,7 P/BV 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 P/CE 9,3 8,9 4,3 12,1 11,4 10,8 10,7 10,3 10,0 9,8 9,5 EV/EBITDA 7,4 7,8 6,2 8,3 7,5 6,8 6,4 5,9 5,3 4,8 4,5 EV/EBIT 7,9 8,4 6,7 9,5 8,5 7,8 7,4 6,8 6,1 5,5 5,1 EV/S 1,4 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 FCF/EV 11,7% 10,8% 6,4% 8,4% 8,9% 9,5% 10,4% 11,5% 12,7% 14,0% 0,0% BVPS 17,5 19,9 23,9 23,0 23,9 24,9 25,8 26,9 27,9 29,0 30,1 EPS 2,3 2,4 5,2 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 CEPS 2,5 2,6 5,4 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 FCFPS 2,3 2,6 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 DPS 0,0 0,0 1,2 2,6 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 Payout ratio 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% DYield 0% 0% 5% 11% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% RAPORT ANALITYCZNY Strona 11

12 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, handel, budownictwo Marcin Stebakow tel. (032) Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Łukasz Janus tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie raporty o spółce Poprzednia rekomendacja brak Wycena z raportu IPO 40,3 PLN Data Cena rynkowa IPO Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 08 Kupuj 2 33% Akumuluj 3 50% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 1 17% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 19 grudnia 2008 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 23 grudnia 2009 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. BDM był członkiem konsorcjum dystrybucyjnego w trakcie IPO. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ RAPORT ANALITYCZNY Strona 12

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,84 PLN RAPORT ANALITYCZNY 20 WRZEŚNIA 2010

TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,84 PLN RAPORT ANALITYCZNY 20 WRZEŚNIA 2010 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 4,84 PLN 20 WRZEŚNIA 2010 Uważamy, że potencjalne pozyskanie 1,0 mld PLN (kwota może wzrosnąć o 0,6 mld PLN w przypadku korzystnego dla spółki procesu

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 4,21 PLN 19 CZERWIEC 2009 Trakcja Polska pokazała za 1Q 09 wyniki finansowe gorsze niż rok wcześniej ale zbliżone do konsensusu rynkowego. Spory negatywny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY

TRAKCJA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,31 PLN 04 KWIECIEŃ 2011 Przecena akcji spółki sięgnęła od momentu ogłoszenia warunków fuzji (listopad 2010) do dziś 22%. Nasza poprzednia wycena z

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 1 PLN 18 LUTY 2014 Prognoza roczna zarządu na 2013 rok zakładała osiągniecie 367,0 mln PLN sprzedaży oraz 17,0 mln PLN zysku netto (bez wyłączenia wyniku dla

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,77 PLN (w tym 0,04 PLN DIV/akcję) 20 LIPIEC 2011 Biorąc pod uwagę spodziewane słabe rezultaty 2Q 11, uważamy, że cały rok będzie kolejnym rozczarowaniem

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 13,6 PLN 03 LUTY 2011 Od momentu wydania poprzedniej rekomendacji (akumuluj) kurs akcji Grajewa wzrósł o ponad 45%. Uważamy, że przy obecnej cenie rynkowej inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e-mail: Strona www: EFIX Dom

Bardziej szczegółowo