WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie na rezultaty całego roku ( pokazuje wynik po zakończeniu realizacji projektu). Wynik EBIT w 1Q 09 wyniósł 7,8 mln PLN i był mniejszy o 6% r/r. Wynik netto w omawianym okresie wyniósł 6,67 mln PLN i był niższy o 7% r/r. Zwracamy uwagę, że spadek zysków jest wynikiem harmonogramu realizacji poszczególnych projektów. Dlatego bezpośrednie porównanie wyników r/r za dany kwartał nie oddaje faktycznej sytuacji spółki. Na osiągnięty wynik w 1Q 09 wpłynęło rozliczenie 3 kontraktów dla sieci Kaufland oraz 1 dla sieci Biedronka. Spółka podaje, że ma zabezpieczony portfel zamówień na kolejne kwartały 2009 i 2010 roku. Dodatkowo w tym okresie będzie chciała skończyć projekt budowy galerii handlowej w Przemyślu, gdzie jest głównym akcjonariuszem. Planowany termin ukończenia zakładamy na przełom 3 i 4Q 10. W 2Q 09 spodziewamy się, że spółka pokaże EBIT na poziomie ok. 4,9 mln PLN czyli mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku, kiedy to w 2Q 09 EBIT wyniósł 7,4 mln PLN. Dopiero w 4Q 09 z uwagi na harmonogram oddawania obiektów oczekujemy dynamicznej poprawy wyników (w 2008 roku większość wyniku została wygenerowana w 1 i 2Q). W stosunku do wcześniejszego raportu obniżyliśmy nasze prognozy dla wyniku EBIT w 2009 roku z 23,2 mln PLN do 20,1 mln PLN. W 2010 roku podnieśliśmy naszą prognozę EBIT z 18,4 mln PLN do 18,7 mln PLN. W związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości i kłopotami w finansowaniu inwestycji zdecydowaliśmy się także na zmianę założeń dla galerii w Przemyślu. Uważamy, że sprzedaż tego obiektu nastąpi w 2011 roku i dlatego zmieniliśmy parametry tego projektu. Efektem tego jest niższa prognoza na poziomie netto dla wyników jednostkowych spółki (zysk przypadający na ze sprzedaży galerii handlowej przesunęliśmy na rok 2011 i zmniejszyliśmy go do 13,6 mln PLN). Zwracamy uwagę, że spółce zależy na wyjściu z tej inwestycji jak najszybciej z uwagi na poniesione nakłady i saldo należności. Oczekujemy, że saldo narosłych należności na koniec 2010 roku z tytułu tego projektu w spółce może przekraczać 60 mln PLN (w sytuacji, kiedy zdobędzie zewnętrzne finansowanie wynik ten może być mniejszy). Wpływ tej gotówki do spółki będzie miał istotne znaczenie dla kolejnych okresów i pozwoli na realizację innych projektów. Biorąc pod uwagę zmiany w modelu obniżyliśmy wycenę akcji z 26,0 PLN do 22,0 PLN. Wycena ta nadal wskazuje na niedoszacowanie walorów i dlatego podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj. Wycena SOTP [PLN] 23,6 Wycena porównawcza [PLN] 20,5 Wycena końcowa [PLN] 22,0 Potencjał do wzrostu / spadku +10% Koszt kapitału 12,3% Cena rynkowa [PLN] 20,0 Kapitalizacja [mln PLN] 160 Ilość akcji [mln. szt.] 8,0 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 25,99 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 11,80 Stopa zwrotu za 3 mc 51% Stopa zwrotu za 6 mc 13% Stopa zwrotu za 9 mc 47% Struktura akcjonariatu: Budoprojekt Sp. z o.o. 30,5% Ewa Bobkowska 10,5% Stanisław Lessaer 8,0% Maciej Bobkowski 6,7% Grzegorz Bobkowski 5,6% Pozostali 38,8% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0 32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice P 2010P 2011P Przychody [mln PLN] 95,0 111,6 155,8 220,7 235,7 175,0 EBITDA [mln PLN] 10,8 16,3 18,7 21,7 20,4 16,8 EBIT [mln PLN] 10,3 15,5 17,3 20,1 18,7 15,0 Zysk netto [mln PLN] 8,4 14,3 16,1 16,8 15,0 24,9 P/BV 7,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 P/E 13,0 11,2 9,9 9,5 10,7 6,4 EV/EBITDA 9,8 5,8 7,7 6,9 8,1 5,6 EV/EBIT 10,3 6,1 8,3 7,4 8,8 6,2 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę sumy części (SOTP) oraz za pomocą analizy porównawczej. Wycena SOTP sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 23,6 PLN. Wycena porównawcza dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 20,5 PLN. Końcowa wycena jest średnią arytmetyczną i wynosi 22,0 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji SOTP [PLN] 50% 23,6 Wycena DCF działalności budowlanej oraz projektowej [PLN] 16,51 Wycena San Development (galeria w Przemyślu) [PLN] 1,57 Posiadane nieruchomości [PLN] 5,51 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 20,5 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 22,0 Wyniki naszej wyceny wskazują, że obecnie spółka jest notowana z dyskontem i dlatego zalecamy akumulowanie jej walorów z ceną docelową 22,0 PLN. Zgodnie z naszymi prognozami jest handlowana przy P/E 09 na poziomie 9,5x. W kolejnym roku wskaźnik ten rośnie do 10,7x jednak przy założeniu, że jeszcze nie dojdzie do sprzedaży galerii w Przemyślu. Zwracamy uwagę, że spółce będzie zależało na możliwie szybkiej sprzedaży obecnie budowanej galerii w Przemyślu. Oczekujemy, że saldo należności na koniec 2010 roku z tytułu tego projektu w spółce może przekraczać 60 mln PLN (w sytuacji, kiedy zdobędzie zewnętrzne finansowanie wynik ten może być mniejszy). Wpływ tej gotówki do spółki będzie miał istotne znaczenie dla kolejnych okresów i pozwoli na realizację innych projektów. 2

3 WYCENA DCF (działalności budowlanej i projektowej) Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,2 uwzględniający naszym zdaniem niszową specjalizację spółki i uzależnienie wyników od kontraktów realizowanych dla sieci handlowych. Główne założenia w modelu: Prognozy na rok 2009 i 2010 opieramy na backlogu spółki oraz jej zapowiedziach. Oczekujemy, że przychody jednostkowe w 2009 roku wyniosą 220,7 mln PLN, a w 2010 roku zwiększą się do ponad 235 mln PLN. W kwotach tych wliczone są również prace przy budowie galerii w Przemyślu (po ok. 50 mln PLN w 2009 i 2010 roku). Zakładamy, że spółka w celu zdobycia finansowania zewnętrznego na budowę galerii w Przemyślu będzie musiała zmienić zasady dalszej realizacji projektu. W naszym modelu zakładamy, że będzie realizowała budowę galerii na zerowej marży (dotychczas rentowność tych prac wynosiła ok. 10%). Zakładamy, że w 2011 roku zostaną spłacone wszystkie należne kwoty z tytułu budowy galerii w Przemyślu. Od 2012 roku przyjęliśmy założenie, że będzie realizowała średniorocznie 7 projektów o wartości ok. 25 mln PLN. Przychody z tytułu projektowania i sprzedaży oprogramowania przyjęliśmy na poziomie 5 5,5 mln PLN w okresie prognozy. W prognozie nie zakładamy akwizycji ani poszerzenia oferty usług. Jest to założenie ostrożne, gdyż w kolejnych 2 3 latach należy oczekiwać istotnych zmian. Rynek na którym działa spółka jest coraz bardziej nasycony i dlatego w przyszłości nie należy wykluczać poszerzenia działalności o nowe obszary. Zwracamy uwagę, że spółka po zakończeniu budowy galerii w Przemyślu i sprzedaży tego obiektu będzie dysponowała środkami pieniężnymi, które mogą posłużyć do przejęć lub budowy kolejnych galerii. W modelu nie zakładamy realizacji kolejnych galerii handlowych. Spółka posiada atrakcyjne grunty w Kędzierzynie Koźlu, Chorzowie oraz w Zamościu. W chwili obecnej jednak trudno określić termin realizacji tych projektów. W wycenie uwzględniamy wartość tych gruntów wg cen nabycia. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje ryzyko, że dzisiejsza wartość tych nieruchomości jest niższa niż cena kupna jednak spółka nie zamierza się pozbywać tych terenów w najbliższej przyszłości. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy zmniejszyliśmy do 1%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 132,1 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 16,51 PLN. 3

4 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 220,7 235,7 175,0 179,0 183,1 187,4 191,7 196,1 200,6 205,2 EBIT [mln PLN] 20,1 18,7 15,0 15,3 15,6 16,0 16,3 16,6 16,9 17,3 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 3,8 3,6 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 NOPLAT [mln PLN] 16,3 15,2 12,2 12,4 12,7 12,9 13,2 13,5 13,7 14,0 Amortyzacja [mln PLN] 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 CAPEX [mln PLN] 2,7 2,7 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 21,4 31,1 56,1 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 FCF [mln PLN] 6,2 17,0 67,5 10,3 10,6 11,2 11,5 11,9 12,4 12,7 DFCF [mln PLN] 5,8 14,3 50,5 6,8 6,3 5,9 5,4 5,0 4,6 4,2 Suma DFCF [mln PLN] 68,6 Wartość rezydualna [mln PLN] 116,9 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +1,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 38,8 Wartość firmy EV [mln PLN] 107,4 Dług netto [mln PLN] 24,7 Wartość kapitału[mln PLN] 132,1 Ilość akcji [mln szt.] 8,0 Wartość kapitału na akcję [PLN] 16,51 Przychody zmiana r/r 42% 7% 26% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% EBIT zmiana r/r 16% 7% 20% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% NOPLAT zmiana r/r 16% 7% 20% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% FCF zmiana r/r 85% 4% 5% 3% 4% 4% 3% Marża EBIT 9,1% 8,0% 8,6% 8,6% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% Marża NOPLAT 7,4% 6,4% 7,0% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,8% 6,8% CAPEX / Przychody 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% CAPEX / Amortyzacja 167% 162% 140% 134% 129% 125% 122% 119% 118% 116% Zmiana KO / Przychody 10% 13% 32% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 33% 208% 92% 38% 36% 29% 28% 24% 20% 19% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% Udział kapitału własnego 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Udział kapitału obcego 0,1% 6,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 12,3% 11,9% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 4

5 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 0,8 17,1 17,5 18,0 18,7 19,4 20,3 21,5 22,2 23,0 0,9 16,5 16,9 17,4 17,9 18,6 19,3 20,3 20,9 21,6 1,0 16,0 16,4 16,8 17,2 17,8 18,5 19,3 19,8 20,4 beta 1,1 15,5 15,8 16,2 16,6 17,1 17,7 18,4 18,9 19,3 1,2 15,1 15,3 15,7 16,0 16,5 17,0 17,6 18,0 18,4 1,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,9 16,3 16,9 17,2 17,6 1,4 14,2 14,5 14,7 15,0 15,4 15,8 16,2 16,5 16,8 1,5 13,9 14,1 14,3 14,6 14,9 15,2 15,6 15,9 16,2 1,6 13,5 13,7 13,9 14,1 14,4 14,7 15,1 15,3 15,5 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,8 21,8 20,9 20,1 19,8 19,4 19,0 18,7 18,1 17,5 0,9 21,0 20,1 19,3 18,9 18,6 18,2 17,9 17,2 16,7 1,0 20,3 19,4 18,6 18,2 17,8 17,4 17,1 16,5 15,9 beta 1,1 19,7 18,7 17,9 17,5 17,1 16,7 16,4 15,8 15,2 1,2 19,0 18,1 17,2 16,8 16,5 16,1 15,8 15,2 14,6 1,3 18,5 17,5 16,7 16,3 15,9 15,5 15,2 14,6 14,0 1,4 17,9 17,0 16,1 15,7 15,4 15,0 14,7 14,1 13,5 1,5 17,4 16,5 15,6 15,2 14,9 14,5 14,2 13,6 13,0 1,6 17,0 16,0 15,2 14,8 14,4 14,1 13,7 13,1 12,6 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 17,6 18,1 18,6 19,3 20,1 21,2 22,5 23,3 24,3 3,5% 16,9 17,3 17,8 18,4 19,0 19,9 21,0 21,7 22,4 4,0% 16,2 16,6 17,0 17,5 18,1 18,8 19,7 20,3 20,9 premia za ryzyko 4,5% 15,6 15,9 16,3 16,7 17,2 17,8 18,6 19,0 19,5 5,0% 15,1 15,3 15,7 16,0 16,5 17,0 17,6 18,0 18,4 5,5% 14,6 14,8 15,1 15,4 15,8 16,2 16,8 17,1 17,4 6,0% 14,1 14,3 14,5 14,8 15,2 15,5 16,0 16,3 16,6 6,5% 13,6 13,8 14,0 14,3 14,6 14,9 15,3 15,5 15,8 7,0% 13,2 13,4 13,6 13,8 14,1 14,4 14,7 14,9 15,1 5

6 WYCENA SAN DEVELOPMENT (GALERIA W PRZEMYŚLU) W związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości i kłopotami w finansowaniu inwestycji zdecydowaliśmy się na zmianę założeń dla galerii w Przemyślu. Zmniejszyliśmy docelową powierzchnię użytkową obiektu z 30 tys m 2 do 20,3 tys m 2. Wiąże się to z powrotem do pierwotnego planu inwestycji i rezygnacją z budowy dodatkowej powierzchni na piętrze obiektu. Ograniczenie skali inwestycji wpływa na obniżenie wartości projektu niemniej w obecnej trudnej sytuacji zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia inwestycji w terminie i sprzedaż galerii w 2011 roku. Zgodnie z naszymi obliczeniami wartość przypadająca na 1 akcję z tytułu przyszłej otrzymanej dywidendy (2011 rok) ze spółki zależnej wynosi 1,57 PLN. Założyliśmy, że średnia cena wynajmu wyniesie 15 EUR. Exit yield ustaliliśmy na poziomie 9,5%. Całkowite koszty związane z projektem wg naszych obliczeń powinny wynieść 140 mln PLN (w tym 8 mln PLN koszt gruntu). W poniższej tabeli umieściliśmy również symulację teoretycznej wartości projektu w zależności od przyjętego yield. Naszym zdaniem przyjęty przez nas wariant bazowy jest realny. Zwracamy uwagę, że galeria jest położona w ścisłym centrum Przemyśla, gdzie będzie głównym obiektem handlowym tego typu w mieście. Zwracamy również uwagę, że spółce zależy na wyjściu z tej inwestycji jak najszybciej z uwagi na poniesione nakłady i saldo należności. Oczekujemy, że w saldo należności na koniec 2010 roku z tytułu tego projektu w spółce może przekraczać 60 mln PLN (w sytuacji, kiedy zdobędzie zewnętrzne finansowanie wynik ten może być mniejszy). Wpływ tej gotówki do spółki będzie miał istotne znaczenie dla kolejnych okresów i pozwoli na realizację innych projektów. Wycena galerii w Przemyślu 2011 Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Wynajmowana powierzchnia użytkowa (95% całości) [m 2 ] Średnia cena wynajmu [EUR] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 NOI [mln EUR] 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 NOI [mln PLN] 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 Zakładany exit yield 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5% Wartość galerii przy założonym exit yield [mln PLN] Śr cena za 1 m 2 [tys. PLN] 8,9 8,4 7,9 7,5 7,2 Łączne koszty projektu [mln PLN] Wynik ze sprzedaży [mln PLN] Wynik po opodatkowaniu [mln PLN] 32,1 24,1 16,8 10,3 4,4 Wynik przypadający na [mln PLN] Czynnik dyskontujący 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Wartość bieżąca dywidendy dla [mln PLN] 24,0 18,0 12,6 7,7 3,3 Wartość bieżąca przypadająca na 1 akcję [PLN] 3,00 2,24 1,57 0,96 0,41 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek z branży budowlanej. Na naszym rynku nie ma notowanej spółki o tak niszowym charterze jak niemniej solidny portfel zamówień na lata zmniejsza ryzyko inwestycyjne. Analizę oparto na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2009 i 2010 spółka jest notowana z ponad 20% dyskontem. Niemiej ostatecznie porównując wyniki spółki zdecydowaliśmy się zastosować 10% dyskonto z uwagi na niszowy charakter spółki oraz jej skalę działania w porównaniu do podmiotów z grupy porównawczej. Dlatego końcowa wycena porównawcza sugeruje wartość 1 akcji na 20,5 PLN, czyli jest na poziomie zbliżonym do obecnej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2009P 2010P 2009P 2010P Polimex Mostostal 11,3 13,1 6,7 7,0 Elektrobudowa 15,2 14,4 10,4 9,9 Trakcja Polska 9,2 11,5 3,9 3,7 Mostostal Warszawa 11,7 13,2 5,6 6,5 Pol Aqua 16,6 15,7 7,6 7,3 Erbud 17,7 21,3 10,9 15,4 Budimex 12,3 14,0 8,7 9,1 Mediana 12,3 14,0 7,6 7,3 9,5 10,7 6,9 8,1 Premia / dyskonto 23% 24% 10% 11% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 25,8 26,2 21,7 17,4 Waga roku 50% 50% 50% 50% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 26,0 19,6 Waga wskaźnika 50% 50% Dyskonto 10% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 20,5 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 164,0 7

8 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 09 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie na wyniki całego roku ( pokazuje wynik po zakończeniu realizacji projektu). Wynik EBIT w 1Q 09 wyniósł 7,8 mln PLN i był mniejszy o 6% r/r. Wynik netto omawianym okresie wyniósł 6,67 mln PLN i był niższy o 7% r/r. Zwracamy uwagę, że spadek zysków jest wynikiem harmonogramu realizacji poszczególnych projektów. Dlatego bezpośrednie porównanie wyników r/r za dany kwartał nie oddaje faktycznej sytuacji spółki. Na osiągnięty wynik wpłynęło rozliczenie 3 kontraktów dla sieci Kaufland oraz 1 dla sieci Biedronka. Wyniki jednostkowe spółki [tys. PLN] 1Q'08 1Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,6% ,6% Wynik brutto ze sprzedaży ,4% ,1% EBITDA ,8% ,3% EBIT ,0% ,0% Zysk netto ,0% ,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 25,2% 14,5% 16,0% 13,4% Marża EBITDA 24,2% 13,9% 14,6% 12,0% Marża EBIT 23,5% 13,2% 13,8% 11,1% Marża zysku netto 20,3% 11,3% 12,8% 10,4%, spółka Wyniki jednostkowe w ujęciu kwartalnym, spółka 8

9 Spółka podaje, że ma zabezpieczony portfel zamówień na kolejne kwartały 2009 i 2010 roku. Dodatkowo w tym okresie będzie chciała skończyć projekt budowy galerii handlowej w Przemyślu, gdzie jest głównym akcjonariuszem. Planowany termin ukończenia zakładamy na przełom 3/4Q 10. W 2Q 09 spodziewamy się, że spółka pokaże EBIT na poziomie ok. 4,9 mln PLN czyli mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku, kiedy to w 2Q 09 EBIT wyniósł 7,4 mln PLN. Dopiero w 4Q 09 z uwagi na harmonogram oddawania obiektów oczekujemy dynamicznej poprawy wyników (w 2008 roku większość wyniku została wygenerowana w 1 i 2Q). Projekcja wyniku EBIT w kolejnych kwartałach 2009 roku 9

10 DANE FINANSOWE (jednostkowe) Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe 35,8 81,2 89,4 91,0 92,4 94,0 95,4 96,4 97,4 98,3 98,9 99,5 Rzeczowe aktywa trwałe 8,6 11,4 12,5 13,5 14,2 14,9 15,5 16,0 16,5 17,0 17,4 17,8 Inwestycje długoterminowe 19,6 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 Aktywa obrotowe 118,3 110,1 108,3 138,3 132,5 134,6 141,8 149,8 158,1 167,0 176,4 186,2 Zapasy 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Należności krótkoterminowe 43,0 73,2 76,4 108,5 45,5 46,6 47,7 48,8 49,9 51,0 52,2 53,4 Inwestycje krótkoterminowe 65,5 16,3 11,3 9,2 66,4 67,4 73,6 80,4 87,6 95,4 103,6 112,2 AKTYWA RAZEM 154,1 191,3 197,7 229,3 225,0 228,5 237,2 246,2 255,6 265,2 275,3 285,7 Kapitał (fundusz) własny 127,4 143,5 160,3 175,2 192,7 195,8 204,0 212,5 221,4 230,6 240,1 250,0 Zobowiązania i rezerwy 26,8 47,8 37,4 54,1 32,3 32,7 33,2 33,7 34,1 34,6 35,1 35,7 Rezerwy na zobowiązania 3,6 4,5 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Kredyty pożyczki 0,3 0,1 0,1 15,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Pozostałe zobowiązania 22,9 43,1 31,6 33,3 26,5 26,9 27,4 27,9 28,4 28,9 29,4 29,9 PASYWA RAZEM 154,1 191,3 197,7 229,3 225,0 228,5 237,2 246,2 255,6 265,2 275,3 285,7 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody 111,6 155,8 220,7 235,7 175,0 179,0 183,1 187,4 191,7 196,1 200,6 205,2 Koszty 93,7 134,9 197,5 213,7 156,6 160,2 163,9 167,7 171,5 175,5 179,5 183,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17,9 20,9 23,2 22,0 18,4 18,8 19,2 19,7 20,1 20,6 21,1 21,5 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 2,5 3,7 3,3 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 Zysk (strata) na sprzedaży 15,3 17,3 19,9 18,5 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,1 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 EBITDA 16,3 18,7 21,7 20,4 16,8 17,3 17,7 18,1 18,5 19,0 19,4 19,8 EBIT 15,5 17,3 20,1 18,7 15,0 15,3 15,6 16,0 16,3 16,6 16,9 17,3 Saldo działalności finansowej 1,8 2,7 0,6 0,3 15,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,3 5,8 6,3 Zysk (strata) brutto 17,1 20,0 20,7 18,5 30,8 19,2 19,7 20,4 21,2 21,9 22,7 23,6 Zysk (strata) netto 14,3 16,1 16,8 15,0 24,9 15,6 16,0 16,5 17,1 17,8 18,4 19,1 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej 21,8 5,8 3,2 14,3 66,3 11,9 12,3 12,9 13,2 13,6 14,0 14,3 Przepływy z działalności inwestycyjnej 11,9 44,0 2,2 2,5 13,1 1,1 1,3 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 Przepływy z działalności finansowej 92,5 0,4 0,4 14,7 22,1 12,1 7,4 7,6 7,9 8,2 8,5 8,9 Przepływy pieniężne netto 58,9 50,2 5,0 2,1 57,2 1,0 6,2 6,9 7,2 7,7 8,2 8,6 Środki pieniężne na początek okresu 4,2 63,0 12,8 7,8 5,7 62,9 63,9 70,1 76,9 84,1 91,9 100,1 Środki pieniężne na koniec okresu 63,0 12,8 7,8 5,7 62,9 63,9 70,1 76,9 84,1 91,9 100,1 108,7 10

11 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 39,6% 41,7% 6,8% 25,8% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% EBITDA zmiana r/r 14,3% 16,4% 5,9% 17,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% EBIT zmiana r/r 12,0% 16,1% 6,7% 19,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Zysk netto zmiana r/r 12,6% 4,1% 11,0% 66,6% 37,7% 2,8% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% Marża EBITDA 12,0% 9,8% 8,7% 9,6% 9,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% Marża EBIT 11,1% 9,1% 8,0% 8,6% 8,6% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% Marża netto 10,4% 7,6% 6,3% 14,2% 8,7% 8,7% 8,8% 8,9% 9,1% 9,2% 9,3% Stopa zadłużenia 25,0% 18,9% 23,6% 14,4% 14,3% 14,0% 13,7% 13,4% 13,1% 12,8% 12,5% Dług oprocentowany 0,1 0,1 15,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 D / (D+E) 0,1% 0,1% 6,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 0,1% 0,1% 7,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 15% 3% 2% 105% 25% 26% 28% 30% 32% 34% 36% Dług / kapitał własny 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto 12,7 7,7 9,4 61,9 63,3 69,4 76,3 83,5 91,2 99,4 108,0 Dług netto / kapitał własny 8,9% 4,8% 5,4% 32,1% 32,3% 34,0% 35,9% 37,7% 39,6% 41,4% 43,2% Dług netto / EBITDA 0,7 0,4 0,5 3,7 3,7 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,5 Dług netto / EBIT 0,7 0,4 0,5 4,1 4,1 4,4 4,8 5,1 5,5 5,9 6,2 EV 147,8 152,8 169,9 98,6 97,2 91,1 84,2 77,0 69,3 61,1 52,5 Dług / EV 0,1% 0,1% 8,9% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% CAPEX / Przychody 5,4% 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% CAPEX / Amortyzacja 652,8% 167,2% 162,1% 140,5% 133,9% 128,6% 124,6% 121,6% 119,4% 117,7% 116,5% Amortyzacja / Przychody 0,9% 0,7% 0,7% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Zmiana KO / Przychody 15,2% 9,7% 13,2% 32,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% Zmiana KO / Zmiana przychodów 53,5% 32,9% 207,8% 92,4% 37,8% 35,9% 28,8% 27,9% 24,3% 20,3% 19,2% Wskaźniki rynkowe MC/S 1,0 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 P/E 9,9 9,5 10,7 6,4 10,3 10,0 9,7 9,3 9,0 8,7 8,4 P/BV 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 P/CE 9,2 8,7 9,6 6,0 9,2 8,9 8,6 8,2 8,0 7,7 7,4 EV/EBITDA 7,7 6,9 8,1 5,6 5,4 4,9 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 EV/EBIT 8,3 7,4 8,8 6,2 6,0 5,5 5,0 4,5 3,9 3,3 2,8 EV/S 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 FCF/EV 8,5% 4,2% 10,2% 72,1% 11,1% 12,3% 14,0% 15,9% 18,4% 21,9% 26,5% BVPS 17,9 20,0 21,9 24,1 24,5 25,5 26,6 27,7 28,8 30,0 31,3 EPS 2,0 2,1 1,9 3,1 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 CEPS 2,2 2,3 2,1 3,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 FCFPS 1,5 0,8 2,1 8,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 DPS 0,0 0,0 0,0 0,9 1,6 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 Payout ratio 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% DYield 0% 0% 0% 5% 8% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 11

12 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: handel Krzysztof Pado tel. (032) e mail: Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Łukasz Janus tel. (032) e mail: dystrybucja farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Akumuluj Wycena poprzedniej rekomendacji 26,0 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 20,5 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 09 Kupuj 1 9% Akumuluj 6 64% Trzymaj 1 9% Redukuj 1 18% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 12

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 4,21 PLN 19 CZERWIEC 2009 Trakcja Polska pokazała za 1Q 09 wyniki finansowe gorsze niż rok wcześniej ale zbliżone do konsensusu rynkowego. Spory negatywny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 23,76 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST Uwzględniając dalszy potencjał dla wzrostu kursu, decydujemy się na podniesienie ceny docelowej dla z 20,63 PLN do 23,76 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 1 PLN 18 LUTY 2014 Prognoza roczna zarządu na 2013 rok zakładała osiągniecie 367,0 mln PLN sprzedaży oraz 17,0 mln PLN zysku netto (bez wyłączenia wyniku dla

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,77 PLN (w tym 0,04 PLN DIV/akcję) 20 LIPIEC 2011 Biorąc pod uwagę spodziewane słabe rezultaty 2Q 11, uważamy, że cały rok będzie kolejnym rozczarowaniem

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ Od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA II KWARTAŁ Od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA II KWARTAŁ 2012 Od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

4,70 613,9 50,3% 4,0 10,2

4,70 613,9 50,3% 4,0 10,2 Auto Partner AutoPartner 4Q 18 1Q 19 2019-05-22 14:33 2019-05-22 14:30 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Podstawowe dane o spół ce Cena 4,70 Kapitalizacja (mln zł) 613,9 Free float 50,3% Wartość dzienna obrotów

Bardziej szczegółowo