PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 2002"

Transkrypt

1 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 22 O 3,2% spadł udział akcji w aktywach OFE. Według czerwcowych raportów OFE wartość aktywów netto zarządzanych przez nie na koniec miesiąca przekroczyła 25 mld PLN. Według naszych szacunków aktywa zgromadzone w siedemnastu funduszach po wzroście o 3% wyniosły 25,2 mld PLN, co stanowiło równowartość 6,2 mld USD. W czerwcu aktywa najmniejszego spośród działających na polskim rynku funduszy emerytalnych po raz pierwszy przekroczyły wartość 1 mln PLN. Wartość aktywów i aktywów netto funduszy emerytalnych mln USD aktywa (USD) aktywa (PLN) aktywa netto (PLN) maj 99 lis 99 maj lis maj 1 lis 1 maj 2 mnl PLN Największe fundusze straciły udział w rynku. Najwyższą dynamikę wzrostu aktywów uzyskały fundusze Kredyt Banku (14,2%), Skarbiec Emerytura (8,9%) oraz DOM (6,2%) i to one w czerwcu zwiększyły swój udział w rynku. W czerwcu 5 funduszy zmniejszyło swój udział w rynku mierzony wartością zarządzanych aktywów. Do grona tego należały między innymi PZU Złota Jesień oraz Commercial Union, a więc dwa spośród największych OFE działających na polskim rynku. Według naszych szacunków w czerwcu do funduszy emerytalnych wpłynęło ponad 1 mld PLN. Nasze obliczenia uwzględniają fakt, iż ponad 1/3 środków przekazanych funduszom przez ZUS w maju (751,2 mln PLN), wpłynęła do nich w pierwszych dniach czerwca. Zgodnie z informacjami z ZUS czerwcowa wartość składek wraz z odsetkami wyniosła 764,6 mln PLN, co stanowi 93% średnio-miesięcznej kwoty wynikającej z ustawy budżetowej i nie odbiega w istotny sposób od średniej z ostatnich 24 miesięcy. W czerwcu do funduszy wpłynęło ponad 1 mld PLN. W pierwszym tygodniu lipca OFE otrzymały już 42,5 mln PLN, a więc 25% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego miesiąca. Przypomnijmy, iż w ostatnim tygodniu czerwca ZUS rozpoczął przesyłanie bieżących składek za pośrednictwem docelowego systemu ewidencji, ograniczając jednocześnie liczbę dni (środa i czwartek każdego tygodnia), w które będą przekazywane środki do OFE. Dotychczasowy system będzie wykorzystywany do rozliczania i przesyłania wyłącznie zaległych składek. Napływ środków do OFE (mln PLN) cze 1 sie 1 paź 1 gru 1 lut 2 kwi 2 cze Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z 5

2 PRZEPŁYWY KAPITAŁU rynek funduszy emerytalnych O 3,2% spadł udział akcji w aktywach OFE. W czerwcu średni, ważony wartością aktywów, udział polskich akcji w portfelach OFE wyniósł 27,6% (25,5% - średnia arytmetyczna) wobec 3,8% na koniec maja. Negatywną decyzję związana z alokacją aktywów podjęli zarządzający 16 funduszy. Odmienną strategię obrali zarządzający funduszem Kredyt Banku, którzy jako jedyni zdecydowali się wykorzystać czerwcowe spadki cen akcji na GPW do zwiększenia zaangażowania. Mimo tej decyzji (wzrost o 1,6% do poziomu 2,5%) OFE Kredyt Banku w dalszym ciągu należy do grona funduszy o najniższym udziale akcji w portfelu. Z punktu widzenia całego rynku, z podobnym spadkiem wiary w dobrą koniunkturę na GPW mieliśmy do czynienia w kwietniu 2 roku. Wówczas po załamaniu cen akcji związanym z końcem internetowej hossy, średni ważony udział akcji w portfelach spadł o 4 pkt. procentowe. Zaangażowanie funduszy emerytalnych w polskie akcje udział akcji w aktywach funduszy emerytalnych wartość polskich akcji % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % maj 99 lis 99 maj lis maj 1 lis 1 maj 2 Według naszych obliczeń, wartość polskich akcji w portfelach OFE na koniec czerwca 22 roku wyniosła niespełna 7 mld PLN. Oznacza to spadek wobec stanu na koniec poprzedniego miesiąca o 586,9 mln PLN (-7,8%) i była to największa w historii ujemna zmiana zarówno w ujęciu nominalnym jak i procentowym. W przypadku 3 spośród 17 funduszy (Kredyt Bank, Skarbiec Emerytura oraz Credit Suisse Life & Pensions) mieliśmy do czynienia ze wzrostem wartości akcji w portfelach. Mimo spadku wartości akcji w portfelach wzrasta udział OFE w kapitalizacji GPW. Czerwcowy spadek cen akcji zmniejszył kapitalizację warszawskiej giełdy o 9,5%. Łączna wartość rynkowa wszystkich spółek notowanych na GPW spadła do poziomu 17,2 mld PLN. Niekorzystne dla rynku akcji decyzje zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi związane z alokacją aktywów nie znalazły negatywnego odzwierciedlenia w ich pozycji na rynku akcji. Według naszych obliczeń wartość polskich akcji znajdujących się w portfelach OFE na koniec czerwca stanowiła 6,5% kapitalizacji giełdy i jest to oczywiście historyczny rekord. kapitalizacja GPW (mln PLN) kapitalizacja GPW cze 99 paź 99 lut cze paź udział w kapitalizacji GPW lut 1 cze 1 paź 1 lut 2 cze 2 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% udział polskich akcji w kapitalizacji Dynamiczny wzrost udziału akcji zagranicznych. W czerwcu mieliśmy do czynienia z niekorzystną koniunkturą również na światowych rynkach akcji. Jednak spadki na zagranicznych giełdach nie znalazły swojego odzwierciedlenia w zaangażowaniu OFE w akcje zagranicznych spółek. Ich średni ważony udział w portfelach wzrósł z 1% do 1,4% głównie za sprawą inwestycji poczynionych przez OFE Commercial Union oraz AIG. Wartość i udział akcji zagranicznych OFE maj 2 udział cze 2 udział Commercial Union % % ING NNP % % PZU Złota Jesień % % AIG 2.5.1% 14..7% Razem Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 2 z 5

3 PRZEPŁYWY KAPITAŁU rynek funduszy emerytalnych W czerwcu fundusze dokupiły akcje za 16 mln PLN. Obserwowany w czerwcu spadek wartości polskich akcji w portfelach funduszy w dużej mierze wynikał ze spadków cen spółek notowanych na GPW. Sporządzana przez nas dekompozycja zmiany zaangażowania jednoznacznie wskazuje skalę oddziaływania tego czynnika. Jednak niekorzystna koniunktura na rynku akcji została ponownie wykorzystana przez zarządzających do zakupów. Według naszych szacunków w czerwcu saldo inwestycji dokonanych przez OFE na warszawskiej giełdzie wyniosło 16 mln PLN najmniej od listopada 21 roku. Dekompozycja zmiany zaangażowania funduszy emerytalnych w polskie akcje zmiana zaangażowania wzrost rynku dokupione/sprzedane cze 1 lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 lis 1 gru 1 sty 2 lut 2 mar 2 kwi 2 maj 2 cze 2-1 Na GPW trafiło zaledwie 15% środków otrzymanych z ZUS. Na największe zakupy (w ujęciu netto) zdecydowali się zarządzający ING NNP, AIG, Credit Suisse Life & Pensions oraz Bankowego, przy czym ich wartość w przypadku pierwszego z funduszy przekroczyła połowę całkowitego szacowanego przez nas salda inwestycji wszystkich OFE. W gronie funduszy, ze strony których podaż akcji przewyższała generowany przez nie popyt znalazły się OFE Commercial Union, Pekao oraz Allianz. Co ciekawe, po raz pierwszy od sierpnia 21 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której zarządzający dwoma największymi na rynku funduszami emerytalnymi obrali tak różną strategię. Z tym, że wówczas dodatnie saldo zakupów wykazywał OFE Commercial Union (81 mln PLN), zaś w przypadku ING NNP wystąpiła niewielka przewaga po stronie sprzedaży (-,4 mln PLN). Jeżeli spojrzymy na saldo inwestycji w polskie akcje przez pryzmat wartości środków przekazywanych co miesiąc przez ZUS to okaże się, że w czerwcu z tej kwoty na GPW trafiła zaledwie co siódma złotówka. W ostatnim czasie z gorszą relacją Saldo inwestycji na GPW (tys. PLN) ING NNP mieliśmy do czynienia w kwietniu 2, kiedy to AIG awersję do zakupów wywołały spadki kończące hossę Credit Suisse Life & Pensions internetową. Nasze szacunki przedstawiamy w ujęciu Bankowy kasowym, a więc z uwzględnieniem środków, które w DOM danym miesiącu faktycznie trafiły do OFE. Skarbiec Emerytura Zestawienie szacunkowych kwot wydanych w czerwcu na zakupy akcji wskazuje na spadek zainteresowania Zurich Ergo Hestia krajowym rynkiem. Według naszych obliczeń wartość Kredyt Bank środków przeznaczonych na zwiększenie Sampo zaangażowania w akcje spółek zagranicznych stanowiła w ostatnim miesiącu już 43% ogólnego salda EGO inwestycji w akcje. Oczywiście trudno na tej Pocztylion podstawie zakładać, iż będzie to trwała tendencja PZU Złota Jesień jednak warto wspomnieć, że w ramach Polsat dotychczasowych limitów inwestycyjnych Allianz zarządzający OFE mogą przeznaczyć na bezpośrednie Pekao inwestycje w zagraniczne papiery udziałowe kwotę 1,2 mld PLN, a więc blisko 4-krotnie więcej niż Commercial Union wartość zagranicznych akcji w portfelach według stanu na koniec czerwca. Razem Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 3 z 5

4 PRZEPŁYWY KAPITAŁU rynek funduszy emerytalnych Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 22 roku Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych podjęła uchwałę w sprawie ustalenia średniej ważonej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych, minimalnej wymaganej stopy zwrotu oraz kwoty niedoboru w otwartych funduszach emerytalnych za okres od 3-6-2r. do r. Podobnie jak w poprzednim dwuletnim okresie kończącym się 29 marca wszystkie fundusze osiągnęły wyniki przewyższające minimalna wymaganą stopę zwrotu. Powyżej średniej ważonej uplasowały się cztery fundusze, a rozpiętość pomiędzy wynikami lidera - Sampo oraz ostatniego w zestawieniu - Skarbca Emerytura przekraczała 1%. Pyrrusowe zwycięstwo Skarbca. W ostatnim dwuletnim okresie, podobnie zresztą jak trzy miesiące temu jedynym funduszem, któremu groziła konieczność pokrycia ewentualnego niedoboru był Skrabiec Emerytura. O ile poprzednim razem brak dopłaty wynikał ze sfinalizowania korzystnych transakcji na akcjach Mostostalu Export, o tyle tym razem osiągnięcie minimalnej wymaganej stopy zwrotu wynika z konsekwentnej realizacji obranej polityki inwestycyjnej na poziomie alokacji aktywów. Przekonanie zarządzającego o trwałości złej koniunktury na GPW skutkowało utrzymywaniem bardzo niskiego udziału akcji w granicach 1-16% aktywów (z niewielkim odstępstwem w połowie maja, gdy mieliśmy do czynienia z dynamicznym jednodniowym wzrostem cen akcji). Co więcej, w maju i w czerwcu mogliśmy obserwować ograniczenie inwestycji w papiery skarbowe kosztem depozytów. Strategia ta w połowie czerwca przyniosła efekt w postaci wzrostu stopy zwrotu funduszu ponad wymagane minimum, a w ujęciu miesięcznym Skarbiec osiągnął najwyższą stopę zwrotu na rynku. OFE stopa zwrotu Sampo % ING NNP % Commercial Union % PZU Złota Jesień 2.28% Zurich % Allianz % Polsat % Credit Suisse Life & Pensions % DOM % Pekao 15.62% EGO % Ergo Hestia 13.16% Bankowy % Kredyt Bank % AIG 12.34% Pocztylion % Skarbiec Emerytura 1.572% minimalna wymagana stopa zwrotu 9.89% 11.5% 11.% 1.5% 1.% 9.5% 9.% wartość niedoboru w gr/ jednostkę (prawa skala) minimalna wymagana stopa zwrotu stopa zwortu OFE Skarbiec Mimo iż trudno wyrażać się z uznaniem o wyniku osiągniętym przez Skarbiec Emeryturę uważamy, że przypadek ten dobrze pokazuje ogromne znaczenie konsekwencji. Okazuje się, że dobra strategia oraz determinacja w jej realizacji wystarczą do tego, aby osiągać relatywnie dobre wyniki. Jest to szczególnie istotne w przypadku OFE, gdzie bardzo często mamy do czynienia z naśladowaniem poczynań największych funduszy działających na rynku. Tomasz Publicewicz Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 4 z 5

5 PRZEPŁYWY KAPITAŁU rynek funduszy emerytalnych Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 5 z 5

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002 www.analizy.pl 7-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 22 W maju wartość aktywów funduszy emerytalnych przekroczyła 6 mld USD. Według naszych szacunków w maju, po wzroście o 3,8% wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002 www.analizy.pl 4-12-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 22 Wartość aktywów netto w OFE przekroczyła 3 mld PLN Wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach emerytalnych wzrosła w końcu

Bardziej szczegółowo

Wartość aktywów i aktywów netto funduszy emerytalnych. Dekompozycja zmiany wartości aktywów (mln PLN)

Wartość aktywów i aktywów netto funduszy emerytalnych. Dekompozycja zmiany wartości aktywów (mln PLN) Aktywa netto OFE przekroczyły 27 mld PLN to kolejny historyczny rekord Według naszych szacunków w końcu września OFE zarządzały środkami w wysokości 27,6 mld PLN, czyli 6,65 mld USD. Wartość aktywów netto

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 2002 www.analizy.pl 4-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 22 Wartość aktywów netto polskich funduszy emerytalnych wzrosła w sierpniu o 5,6% (1,41 mld PLN) do poziomu 26,6 mld PLN.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003 www.analizy.pl 8-9-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 23 Aktywa OFE przekroczyły 42 mld PLN Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach emerytalnych w końcu sierpnia wyniosła 42,1

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2003 www.analizy.pl 11-12-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 23 Kolejny spadek aktywów Według danych KNUiFE fundusze emerytalne zgromadziły na koniec listopada aktywa o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne październik 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne październik 2003 www.analizy.pl 7-11-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne październik 23 Pierwszy od dłuższego czasu spadek aktywów Październikowa wartość aktywów netto skupionych w funduszach inwestycyjnych, po

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne grudzień 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne grudzień 2003 www.analizy.pl 22-1-24 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne grudzień 23 Kolejny rekord aktywów Aktywa funduszy emerytalnych wzrosły w grudniu o +6,77% (+2,9 mld PLN) ustanawiając nowy rekord na poziomie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z 2002 Wyniki funduszy w sierpniu fundusze z notą m w u Dzięki sierpniowym wzrostom cen na warszawskiej giełdzie, ostatni miesiąc przyniósł zyski z inwestycji w fundusze lokujące swoje aktywa w akcje. W

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002 www.analizy.pl 11-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 22 Coraz bogatsza oferta na rynku funduszy inwestycyjnych. W maju grono obecnych na polskim rynku funduszy powiększyło się

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne listopad 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne listopad 2003 www.analizy.pl 16-12-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne listopad 23 Topnieją aktywa funduszy Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych w końcu listopada spadła do poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003 www.analizy.pl 29 grudnia 2003 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003 Rekordowy poziom aktywów funduszy EEREF Trzeci kwartał 2003 roku upływał pod znakiem dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne grudzień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne grudzień 2002 www.analizy.pl 8-1-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne grudzień 22 Dalszy dynamiczny wzrost wartości aktywów netto Wartość aktywów netto zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych według

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003 www.analizy.pl 26 lutego 2004 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003 Kolejny rekord wartości aktywów funduszy EEREF Ostatni kwartał 2003 roku upływał pod znakiem dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 2017)

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE y Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 217) Listopad był jednym z najlepszych miesięcy pod względem tegorocznego bilansu sprzedaży. Według naszych szacunków saldo wpłat

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne sierpień 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne sierpień 2003 www.analizy.pl 5-9-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne sierpień 23 Aktywa przekroczyły 35 mld PLN Łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestycyjne wzrosła w sierpniu o +5,1%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych www.analizy.pl 02-11-2004 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych Spośród 35 działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeń na życie, 18 oferuje produkty oparte o ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie ANALIZA SKUTKÓW USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, UCHWALONEJ PRZEZ SEJM RP W DNIU 27 SIERPNIA 2003 R. Po uchwaleniu przez Sejm w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2019)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2019) 7 marca 2019 Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2019) W lutowym Rankingu Funduszy Analiz Online nadaliśmy oceny 415 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 323 fundusze miały wystarczająco

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2018)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2018) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2018) września W sierpniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy 380 ocen funduszom inwestycyjnym w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2002 Miesiąc na rynku funduszy fundusze z notą m w u We wrześniu blisko połowa działających na polskim rynku funduszy inwestycyjnych przyniosła inwestorom straty.

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018) października We wrześniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy oceny 396 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2004

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2004 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Za darmo. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 16 lutego 2005 PRZEPŁYWY KAPITAŁU

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201209/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) września W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 2 kwartał 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 2 kwartał 2003 www.analizy.pl 30 lipca 2003 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 2 kwartał 2003 W drugim kwartale aktywa EEREF wzrosły o +23% Według naszych szacunków, w drugim kwartale bieżącego roku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Czerwcowa koniunktura na GPW była bardziej łaskawa dla inwestorów, zainteresowanych akcjami dużych spółek. W okresie 28 maj - 29 cze indeks

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 października. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201203/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.)

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.) Departament Strategii i Analiz Elżbieta Sawicka elzbieta.sawicka@pkobp.pl KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 21 r.) 3 sierpnia 21 r. Synteza

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 9 kwietnia 09 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 lipca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) Najnowszy, czerwcowy funduszy inwestycyjnych przyniósł niewiele zmian. Po raz pierwszy ocenę otrzymał tylko jeden fundusz SKARBIECMiŚ

Bardziej szczegółowo

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? 6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? Zakopane 12 maja 2005 PLAN PREZENTACJI 1. Wpływ OFE na koniunkturę giełdową, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/201303/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018) 7 stycznia 2019 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018) W grudniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy oceny 404 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 318 miało wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/12/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2007 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2007 Początek roku okazał się bardzo sprzyjający dla uczestników funduszy inwestycyjnych. Wzrosły wartości jednostek

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku Warszawa, 13.08.2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 24 maja 2018 r. Prezentacja wyników za I kw. 2018 r. sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

2,35 1,55 1,05. -1,00 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 0,01 -0,03 -0,04

2,35 1,55 1,05. -1,00 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 0,01 -0,03 -0,04 SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC CZERWCA. Stało się w czerwcu saldo wpłat i wypłat w polskich funduszach inwestycyjnych dedykowanych inwestorom detalicznym osiągnęło wartość ujemną.

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2019)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2019) 8 maja 2019 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2019) W kwietniowym Rankingu Funduszy Analiz Online nadaliśmy oceny 414 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 334 funduszy miało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek.

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. Z jednej strony mówią o poprawie płynności tego segmentu rynku. Z drugiej

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za sierpień 2016 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za sierpień 2016 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za sierpień r. Warszawa, dn. 15 wrzesień roku 1/7 1) Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201506/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (czerwiec 2017)

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (czerwiec 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (czerwiec 2017) W czerwcu światowe rynki kapitałowe postawiły zarządzającym funduszami absolutnej stopy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo