PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 2003"

Transkrypt

1 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne sierpień 23 Aktywa OFE przekroczyły 42 mld PLN Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach emerytalnych w końcu sierpnia wyniosła 42,1 mld PLN, co oznacza wzrost o +6,7% (+2,6 mld PLN) wobec stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Najszybciej rosły środki zarządzane przez OFE ING NNP (+7,6%) oraz OFE Polsat (+7,5%), czyli liderów sierpniowych wzrostów, najwolniej zaś (+2,2%) w przypadku OFE Kredyt Banku. Należy przy tym pamiętać, że sierpniowa wartość aktywów jest zaniżona o rozliczone ujemne transfery członków OFE, których wartość szacujemy na 235 mln PLN. Wartość aktywów i aktywów netto funduszy emerytalnych aktywa (USD) aktywa (PLN) aktywa netto (PLN) mln USD maj 99 lis 99 maj lis maj 1 lis 1 maj 2 lis 2 maj mnl PLN Rośnie udział dwóch największych funduszy W ostatnim miesiącu, do poziomu 51,12% wzrósł udział dwóch największych podmiotów na rynku funduszy emerytalnych, czyli CU oraz ING NNP, które łącznie zarządzają aktywami netto o wartości przekraczającej 21,5 mld PLN. To największa koncentracja aktywów w ramach dwóch podmiotów od listopada 2 i druga co wielkości w historii. Warto przy tym podkreślić, że rosnący udział obu funduszy ma już dziś charakter wyraźnego trendu, nieznacznie zaburzanego lokalnymi odchyleniami. Dekompozycja zmiany wartości aktywów (mln PLN) (+) ZUS (lipiec 23) 59 (+) ZUS (sierpień 23) 439 (+) wynik zarządzania (-) opłata od składki (+/-) rozliczenia transferów (+/-) zmiana zobowiązań wzrost aktywów netto Z tytułu opłat do PTE trafiło w sierpniu 72 mln PLN Po bardzo wysokim lipcowym transferze środków do OFE, w sierpniu ZUS przekazał do funduszy zaledwie 439 mln PLN. Z punktu widzenia wpływających na konta środków, w pierwszych dniach sierpnia zaksięgowane zostały na nich jednostki nabyte z wpłat przesłanych 3 lipca, w wysokości 59 mln PLN. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z 5

2 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne Konta członków OFE zostały w sierpniu zasilone kwotą 656 mln PLN Do tego, jak wspomnieliśmy wcześniej, w końcu sierpnia zostały rozliczone ujemne transfery z funduszy, związane z trzecią tegoroczna sesja transferową. Których wartość szacujemy na 235 mln PLN. Jeżeli dołożymy do tego wysokość środków pobrana przez PTE z tytułu opłaty od składki to okaże się, że w sierpniu na konta członków OFE trafiło około 656 mln PLN. To o 25% mniej niż przed miesiącem. Napływ środków na rachunki Klientów (mln PLN) lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 2 kwi 2 lip 2 paź 2 sty 3 kwi 3 lip 3 Zarządzający wypracowali prawie 2 mld PLN zysku Łącznie, w tym roku, konta członków funduszy zostały zasilone kwotą przekraczająca już 6 mld PLN. Za rekordową można natomiast uznać wartość zysku wypracowaną w sierpniu przez zarządzających. Szacujemy, że z tego tytułu aktywa netto w sierpniu wzrosły o prawie 2 mld PLN. Jeżeli odniesiemy ów wynik do średniej wartości aktywów netto z miesiąca to okaże się, że tak rozumiana stopa zwrotu z aktywów przekroczyła +4,8%, co jest czwartym wynikiem w historii OFE (ostatnio więcej udało się zarobić w styczniu 23 roku). Tak dobry wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia bez zmiany struktury aktywów, a w szczególności bez wzrostu zaangażowania w papiery udziałowe. Struktura aktywów według grup instrumentów ,4% 1,3% 26,6% ,9% 1,3% 3,8%,1%,1% 68,5% 64,9% akcje spółek papiery skarbowe pozostałe akcje NFI aktywa płynne akcje spółek papiery skarbowe pozostałe akcje NFI aktywa płynne Akcje stanowią już ponad 3% aktywów Udział polskich i zagranicznych akcji w aktywach funduszy emerytalnych wzrósł w sierpniu do poziomu 3,8%. Z tak dużym optymizmem wobec rynku akcji mieliśmy do tej pory do czynienia tylko trzykrotnie w lutym i marcu oraz w grudniu 2 roku. O tym, jak istotna jest owa zmiana może świadczyć fakt, iż średnie miesięczne zaangażowanie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy to zaledwie 24,9% (w okresie sierpień 22 lipiec 23). Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 2 z 5

3 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne Polsat jako jedyny zmniejszył udział akcji Na sierpniowy wzrost udziału akcji w aktywach funduszy złożyły się decyzje 15 spośród 16 zarządzających. Na zmniejszenie udziału tej grupy zdecydowali się, i to w niemałym zakresie wyłącznie zarządzający funduszem Polsat. Dziwić może kilka kwestii. Po pierwsze skala spadku zaangażowania sierpniowe 24,3% to o 19 punktów bazowych mniej niż w lipcu, a mniej akcji posiada tylko fundusz Pekao Pioneer. Przypomnijmy, że to Polsat w sierpniu uzyskał najwyższą stopę zwrotu (+6,3%) i jeżeli zarządzający osiągnął to ograniczając zaangażowanie w akcje to należy to uznać za bardzo dobry wynik. Problem jednak w tym, że Polsat to najmniejszy fundusz na rynku, a jego nie aktywa na poziomie 176 mln PLN pozwalają dość swobodnie zmieniać zaangażowanie w akcje. Wobec czego naszym zdaniem sierpniowy spadek udziału akcji w portfelu tego funduszu to klasyczny window dresing, jednak jego przyczyna nie jest nam znana. Zaangażowanie funduszy emerytalnych w polskie akcje udział akcji w aktywach funduszy emerytalnych wartość akcji (bez NFI) maj 99 lis 99 maj lis maj 1 lis 1 maj 2 lis 2 maj 3 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Granicę 3% pokonały 4 fundusze Obserwowany w sierpniu wzrostu udziału akcji w aktywach do poziomu przekraczającego 3% nie byłby możliwy bez znacznego wzrostu zaangażowania w tą grupę instrumentów największych funduszy działających na rynku. Udział akcji w OFE ING NNP wzrósł do rekordowego poziomu 33,5%, a w przypadku CU udział akcji wyniósł 31,5%.. Granicę 3% przekroczyli również zarządzający funduszami Bankowy i PZU Złota Jesień. Udział funduszy emerytalnych w kapitalizacji GPW kapitalizacja GPW udział w kapitalizacji GPW kapitalizacja GPW (mln PLN) ,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% udział OFE w kapitalizacji maj 99 wrz 99 sty maj wrz sty 1 maj 1 wrz 1 sty 2 maj 2 wrz 2 sty 3 maj 3 i danych z GPW OFE posiadają już akcje o wartości 13 mld PLN To głównie dzięki temu wartość akcji w portfelach wszystkich OFE wzrosła w sierpniu do kolejnego rekordowego poziomu 13 mld PLN. To już ponad 9% kapitalizacji polskiego rynku, a to oznacza że na GPW dla OFE robi się coraz ciaśniej. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 3 z 5

4 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne Wysoki wzrost udziału akcji pochodzi ze wzrostu ich wartości a nie z zakupów Sądzimy, że 3% wzrost udziału akcji w portfelach OFE to informacja o negatywnym odcieniu dla giełdowych inwestorów. Tak znaczne (z historycznego punktu widzenia) zaangażowanie w papiery udziałowe ogranicza w pewnym sensie potencjał dalszego wzrostu rynku, który mógłby zostać wygenerowany środkami pochodzącymi z funduszy emerytalnych. Oczywiście można przyjąć, że zaangażowanie OFE może dalej swobodnie rosnąć o 2-3 punkty procentowe, jednak to przekłada się na 1-15% wzrost indeksu WIG i pojawia się pytanie co dalej. Czy zarządzający będą chcieli przekraczać kolejne granice? Czy dalej będą mogli zyskiwać na selekcji? Być może zagrają alokacją, kupując tylko te akcje które akurat są do kupienia (podsuwane przez inne grupy inwestorów), dodatkowo ograniczając potencjał wzrostu? Dekompozycja zmiany zaangażowania funduszy emerytalnych w polskie akcje zmiana zaangażowania wzrost rynku dokupione/sprzedane lip 2 sie 2 wrz 2 paź 2 lis 2 gru 2 sty 3 lut 3 mar 3 kwi 3 maj 3 cze 3 lip 3 sie 3 i danych z GPW Sierpniowe saldo inwestycji w akcje to czwarty wynik w historii Szybko spada udział papierów skarbowych Według naszych obliczeń zarządzający funduszami emerytalnymi dokupili w sierpniu akcje za 38 mln PLN. Jest to co prawda czwarta wartość w historii i najwięcej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, jednak kwota ta wydaje się być skromna, gdy porównamy ją ze środkami wyasygnowanymi na zakupu na przełomie lat 21/22 (przeszło 1 mld PLN w dwa miesiące). Ponadto okazuje się, że już trzeci miesiąc z kolei więcej gotówki na nowe inwestycje wydają fundusze inwestycyjne (przypomnijmy że w sierpniu było to prawdopodobnie ponad 52 mln PLN). Również ten fakt skłania do refleksji na temat dalszego potencjału wzrostu rynku, a raczej roli OFE w tym procesie. Wyraźnie bowiem widać, że tak znaczący udział akcji w aktywach nie jest wynikiem gremialnych zakupów czynionych przez zarządzających, lecz wynika bardziej ze wzrostu cen akcji notowanych na giełdzie spółek. Szacujemy, że to z tego powodu wartość portfela akcji wzrosła o prawie 2 mld PLN. Z otrzymanych przez nas danych wynika, iż wzrost udziału akcji w portfelach odbył się głownie kosztem zaangażowania w skarbowe papiery wartościowe. Ich udział na koniec sierpnia spadł aż o 35 punktów bazowych i wyniósł 64,9% - najmniej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Wartość skarbowych papierów dłużnych dość nieoczekiwanie spadła w sierpniu do poziomu 27,5 mld PLN. Należy przy tym pamiętać, że w ostatnim miesiącu w przeciwieństwie do lipca mieliśmy do czynienia ze wzrostami cen na tym rynku. Udział papierów skarbowych w aktywach 9,% 85,% 8,% 75,% 7,% 65,% 6,% 55,% 5,% sie 99 gru 99 % aktywów średnia z 6 mieś. kwi sie gru kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 2 sie 2 gru 2 kwi 3 sie 3 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 4 z 5

5 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne Saldo inwestycji w SPW było w sierpniu ujemne W konsekwencji szacujemy, że sierpniowe saldo inwestycji zarządzających OFE w papiery skarbowe było po raz drugi w tym roku ujemne i wyniosło 18 mln PLN. Saldo inwestycji w skarbowe papiery wartościowe (SPW) lip 99 paź 99 sty kwi lip paź sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 2 kwi 2 lip 2 paź 2 sty 3 kwi 3 lip 3 Tomasz Publicewicz Marta Tomczyk Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz analizą rynku polskich papierów dłużnych. W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 5 z 5

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002 www.analizy.pl 4-12-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 22 Wartość aktywów netto w OFE przekroczyła 3 mld PLN Wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach emerytalnych wzrosła w końcu

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002 www.analizy.pl 7-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 22 W maju wartość aktywów funduszy emerytalnych przekroczyła 6 mld USD. Według naszych szacunków w maju, po wzroście o 3,8% wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2003 www.analizy.pl 11-12-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 23 Kolejny spadek aktywów Według danych KNUiFE fundusze emerytalne zgromadziły na koniec listopada aktywa o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 2002 www.analizy.pl 4-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 22 Wartość aktywów netto polskich funduszy emerytalnych wzrosła w sierpniu o 5,6% (1,41 mld PLN) do poziomu 26,6 mld PLN.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne grudzień 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne grudzień 2003 www.analizy.pl 22-1-24 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne grudzień 23 Kolejny rekord aktywów Aktywa funduszy emerytalnych wzrosły w grudniu o +6,77% (+2,9 mld PLN) ustanawiając nowy rekord na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne październik 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne październik 2003 www.analizy.pl 7-11-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne październik 23 Pierwszy od dłuższego czasu spadek aktywów Październikowa wartość aktywów netto skupionych w funduszach inwestycyjnych, po

Bardziej szczegółowo

Wartość aktywów i aktywów netto funduszy emerytalnych. Dekompozycja zmiany wartości aktywów (mln PLN)

Wartość aktywów i aktywów netto funduszy emerytalnych. Dekompozycja zmiany wartości aktywów (mln PLN) Aktywa netto OFE przekroczyły 27 mld PLN to kolejny historyczny rekord Według naszych szacunków w końcu września OFE zarządzały środkami w wysokości 27,6 mld PLN, czyli 6,65 mld USD. Wartość aktywów netto

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 2002 www.analizy.pl 8-7-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 22 O 3,2% spadł udział akcji w aktywach OFE. Według czerwcowych raportów OFE wartość aktywów netto zarządzanych przez nie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003 www.analizy.pl 29 grudnia 2003 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 3 kwartał 2003 Rekordowy poziom aktywów funduszy EEREF Trzeci kwartał 2003 roku upływał pod znakiem dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003 www.analizy.pl 26 lutego 2004 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2003 Kolejny rekord wartości aktywów funduszy EEREF Ostatni kwartał 2003 roku upływał pod znakiem dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne listopad 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne listopad 2003 www.analizy.pl 16-12-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne listopad 23 Topnieją aktywa funduszy Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych w końcu listopada spadła do poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne grudzień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne grudzień 2002 www.analizy.pl 8-1-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne grudzień 22 Dalszy dynamiczny wzrost wartości aktywów netto Wartość aktywów netto zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych według

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 2017)

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE y Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 217) Listopad był jednym z najlepszych miesięcy pod względem tegorocznego bilansu sprzedaży. Według naszych szacunków saldo wpłat

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002 www.analizy.pl 11-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 22 Coraz bogatsza oferta na rynku funduszy inwestycyjnych. W maju grono obecnych na polskim rynku funduszy powiększyło się

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne sierpień 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne sierpień 2003 www.analizy.pl 5-9-23 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze inwestycyjne sierpień 23 Aktywa przekroczyły 35 mld PLN Łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestycyjne wzrosła w sierpniu o +5,1%

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2018)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2018) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2018) września W sierpniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy 380 ocen funduszom inwestycyjnym w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z 2002 Wyniki funduszy w sierpniu fundusze z notą m w u Dzięki sierpniowym wzrostom cen na warszawskiej giełdzie, ostatni miesiąc przyniósł zyski z inwestycji w fundusze lokujące swoje aktywa w akcje. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/201303/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201209/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2019)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2019) 7 marca 2019 Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2019) W lutowym Rankingu Funduszy Analiz Online nadaliśmy oceny 415 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 323 fundusze miały wystarczająco

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/12/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201203/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018) października We wrześniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy oceny 396 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2004

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 4 kwartał 2004 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Za darmo. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 16 lutego 2005 PRZEPŁYWY KAPITAŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 2 kwartał 2003

PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 2 kwartał 2003 www.analizy.pl 30 lipca 2003 PRZEPŁYWY KAPITAŁU zagraniczne fundusze inwestycyjne 2 kwartał 2003 W drugim kwartale aktywa EEREF wzrosły o +23% Według naszych szacunków, w drugim kwartale bieżącego roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017) września W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2002 Miesiąc na rynku funduszy fundusze z notą m w u We wrześniu blisko połowa działających na polskim rynku funduszy inwestycyjnych przyniosła inwestorom straty.

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 29-07-2005

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.)

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.) Departament Strategii i Analiz Elżbieta Sawicka elzbieta.sawicka@pkobp.pl KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 21 r.) 3 sierpnia 21 r. Synteza

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2019)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2019) 8 maja 2019 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2019) W kwietniowym Rankingu Funduszy Analiz Online nadaliśmy oceny 414 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 334 funduszy miało

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018) 7 stycznia 2019 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2018) W grudniowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy oceny 404 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 318 miało wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce sierpień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland August 2012)

Fundusze ETF w Polsce sierpień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland August 2012) 1.8.12 2.8.12.8.12 6.8.12 7.8.12 8.8.12 9.8.12 1.8.12 1.8.12 14.8.12 16.8.12 17.8.12 2.8.12 21.8.12 22.8.12 2.8.12 24.8.12 27.8.12 28.8.12 29.8.12.8.12 1.8.12 28 września 212 r. Fundusze ETF w Polsce sierpień

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Czerwcowa koniunktura na GPW była bardziej łaskawa dla inwestorów, zainteresowanych akcjami dużych spółek. W okresie 28 maj - 29 cze indeks

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych www.analizy.pl 02-11-2004 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych Spośród 35 działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeń na życie, 18 oferuje produkty oparte o ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 2009 ROKU średnia wartość transakcji w 2009 roku wyniosła 12,9 tys. zł; jest to najniższa wartość transakcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r.

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r. Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland Debiut 16 lutego 2011 r. 1 Agenda Ogólne informacje o rynku Treasury BondSpot Poland Indeks obligacji skarbowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201506/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012)

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012) 2.11.12 5.11.12 6.11.12 7.11.12 8.11.12 9.11.12 12.11.12 1.11.12 14.11.12 15.11.12 16.11.12 19.11.12 2.11.12 21.11.12 22.11.12 2.11.12 26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12.11.12 1 grudnia 212 r. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 DNI/A/K/201603/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 20-12-2005

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 lipca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) Najnowszy, czerwcowy funduszy inwestycyjnych przyniósł niewiele zmian. Po raz pierwszy ocenę otrzymał tylko jeden fundusz SKARBIECMiŚ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2007 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2007 Początek roku okazał się bardzo sprzyjający dla uczestników funduszy inwestycyjnych. Wzrosły wartości jednostek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa 1.03.2018 r. ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ Dla tych, którzy: Poszukują zysków

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Polacy rozkochani w funduszach stabilnego wzrostu.

Polacy rozkochani w funduszach stabilnego wzrostu. Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 15-11-2005 Polacy rozkochani w

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po III kw r.)

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po III kw r.) Departament Strategii i Analiz Elżbieta Sawicka elzbieta.sawicka@pkobp.pl KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po III kw. 21 r.) 3 listopada 21 r. tydzień

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek.

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. Z jednej strony mówią o poprawie płynności tego segmentu rynku. Z drugiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

KBC Złoty Dolar. Podstawowe informacje o ofercie. Deklarowana polityka inwestycyjna

KBC Złoty Dolar. Podstawowe informacje o ofercie. Deklarowana polityka inwestycyjna Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 24-06-2005

Bardziej szczegółowo

Zysk z Inwestycji. Czas i perspektywa, najlepsze praktyki

Zysk z Inwestycji. Czas i perspektywa, najlepsze praktyki Zysk z Inwestycji Czas i perspektywa, najlepsze praktyki Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) Akcji, Zrównoważone Stabilnego Wzrostu FIO AKCJI FIO ZRÓWNOWAŻONE FIO STABILNEGO WZROSTU GWIAZDY RANKINGÓW Fundusze

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online Wersja z 31 lipca 2010 r. Jedynym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych na grupy jest ich polityka inwestycyjna. Oznacza to, że zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i fundusze inwestycyjne zamknięte

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo