OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011"

Transkrypt

1 OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW 1 RAPORT 2010/2011

2 Struktura raportu 2 ZAGADNIENIE SLAJDY Opis badania -11 I Ocena warunków prowadzenia zajęć II Pomoc uczelni 2-52 III Ocena zajęć na kierunku IV Samoocena V Sylwetka dydaktyka 1-4 VI Komentarze końcowe 5-

3 Opis badania Badanie przeprowadzono w okresie W badaniu wzięło udział 55 pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych UAM.

4 Metodologia badania (I): Opis badania 4 Badanie skierowane zostało do wszystkich pracowników naukowodydaktycznych i dydaktycznych UAM. Ankietę wypełnili także doktoranci, których dane, w zależności od definicji zatrudnienia jako pracowników oraz daty końca umowy, mieściły się w grupie docelowej. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej dostępna była w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Dostęp do ankiety mieli wszyscy pracownicy dydaktyczni oraz naukowo-dydaktyczni, których dane o zatrudnieniu zostały wprowadzone do systemu USOS. Każdy pracownik mógł tylko raz wypełnić ankietę. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy.

5 Metodologia badania (II): Opis badania 5 Różnice w liczebnościach (N) ogółu pracowników odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. W analizie uwzględniającej podział na wydziały pominięto Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II, Collegium Polonicum w Słubicach, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a także kategorię inne jednostki, ze względu na niską liczebność respondentów. Wymienione jednostki są uwzględnione w danych dotyczących całego UAM. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii nie dotyczy, nie potrafię ocenić.

6 Opis badania Metodologia badania (III) pytania otwarte: o Kwestionariusz ankiety zawierał 4 pytania otwarte: (a) 2 dotyczące najmocniejszych i najsłabszych stron kształcenia na kierunkach prowadzonych przez macierzystą jednostkę organizacyjną. Pytania te zostały zakodowane przy użyciu łącznie 8 kodów ( plusów oraz 41 minusów ), które następnie skumulowano w 28 kategorii (odpowiednio, 1 i dla plusów i minusów ); (b) 1 dotyczące utrudnień związanych z pracą dydaktyczną, które zakodowano przy użyciu 2 kodów, które następnie skumulowano w 14 kategorii. (c) oraz Komentarze końcowe, które zakodowano używając list kodowych zastosowanych w pytaniach (a) i (b), a także kolejnej, zawierającej propozycje zmian pogrupowane w 26 kodów. W Raporcie ujęto skumulowane odpowiedzi z największą ilością wskazań. 6 Odpowiedzi na pytania otwarte, z wyjątkiem pytania ostatniego ( Komentarze końcowe ), udzieliła większość badanych.

7 Opis badania Rozwinięcie zastosowanych skrótów w Raporcie: N liczba respondentów SD (ang. standard deviation) odchylenie standardowe Zastosowany podział danych: o ogółem UAM o 14 wydziałów + Studium Nauczania Języków Obcych

8 Udział respondentów w badaniu jakości kształcenia Jednostka 8 Liczba pracowników zatrudnionych w jednostce Liczba respondentów Procent respondentów Ogólnie UAM % Wydział Biologii 201 (w tym 1 doktorant) % Wydział Chemii % Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 28 6 (w tym 2 doktorantów) % Wydział Fizyki (w tym 8 doktorantów) 20% Wydział Historyczny % Wydział Matematyki i Informatyki (w tym 4 doktorantów) 28% Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (w tym 5 doktorantów) 24% Wydział Nauk Społecznych (w tym 8 doktorantów) 28% Wydział Neofilologii (w tym 2 doktorantów) 24% Wydział Prawa i Administracji (w tym 4 doktorantów) 21% Wydział Studiów Edukacyjnych % Wydział Teologiczny 88 6 % Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu % Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 81 1 (w tym 1 doktorant) % Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II 1 11% Collegium Polonicum w Słubicach 2 12,5% Studium Nauczania Języków Obcych 41% Studium Wychowania Fizycznego i Sportu % Inna jednostka (Kolegium Języków Obcych, Inst. Kultury Europejskiej) - 4 -

9 Wypełnianie ankiet w poszczególnych dniach Dynamika uczestnictwa w badaniu Ilość wypełnionych ankiet 80 0 kwiecień maj Dni miesiąca

10 Dynamika uczestnictwa w badaniu - KWIECIEŃ 10 N= 55 dzień ilość ankiet % całości ankiet % skumulowany 6 1,1 1,1 10 1,8 2, ,2 5,1 18 6, 11, ,6 1, , 21, ,8 2, , 24,2 2 0,5 24, ,8 25 1,6 26, ,, ,8 44, ,5 4, ,14 4, 50 % wszystkich ankiet zostało wypełnionych w ciągu pierwszych dni trwania badania 0 0,5 50, Suma 28 50,

11 Dynamika uczestnictwa w badaniu- MAJ dzień ilość ankiet % całości ankiet % skumulowany 1 1 0,2 50,5 2 0,5 51 1,6 52, , ,1 54, ,8 55, 6 1, , 5, 48 8, 66, , ,4, , 84, , 2, 14 21,8 6, 18, 100 SUMA N=55 W kolejnych dniach przyrost liczby ankiet był równomierny, zwolnił w pierwszych dniach maja (długi weekend majowy), by następnie znów wzrosnąć w ciągu ostatnich 8 dni trwania ankiety.

12 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I.1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? 12 a. organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) 4,1 SD=0,8 N=551 b. liczebność grup c. warunki lokalowe odbywania zajęć,6,5 SD=0, N=550 SD=1,12 N=552 d. wyposażenie laboratoriów i sal dydaktycznych e. kultura osobista studentów (ich zachowanie w trakcie zajęć),5,8 SD=1,02 N=546 SD=0,2 N=54 f. poziom wiedzy i umiejętności studentów g. zainteresowanie studentów zajęciami,2,5 SD=0, N=54 SD= 0, N=54 h. dostępność pomocy naukowych i dydaktycznych,8 SD=0,2 N=54,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

13 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I.1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? a) organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) 1 N=551 % % 4% bardzo dobrze dobrze dostatecznie 48% niedostatecznie Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

14 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? a) organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych 14 4,1,, 4,1 4, 4,2 4,4,8 4, 4,2 4,2 4,0 4, 4,1 4,, 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić. SD= 0, N=551 SD=0,2 N= SD=0,2 N=4 SD= 0,58 N=6 SD=0,6 N= 40 SD=0,88 N=11 SD=0,8 N=4 SD=0, N=45 SD=0,6 N=1 SD=0,1 N=61 SD=0,82 N=10 SD=0,4 N=10 SD=0,66 N=0 SD=0,6 N=2 SD=0,52 N=6 SD=0,2 N=14

15 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? b) liczebność grup N= 550 % 1% bardzo dobrze 2% 8% dobrze dostatecznie niedostatecznie Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

16 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? b) liczebność grup Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków obcych 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić. 2,,,5,4,6,5,6,6,8,,, 4,1 4,0 4,2 4,4 SD=0,8 N=550 SD=0,8 N= SD=0,1 N=4 SD=0,65 N=6 SD=0,8 N=8 SD=0,6 N=11 SD= 0,5 N=4 SD=0,5 N=45 SD= 0,86 N=1 SD=0,85 N=61 SD=1,1 N=10 SD= 0,5 N=10 SD=0,2 N=0 SD=0,1 N=2 SD=0,6 N=6 SD=0,8 N=

17 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? c)warunki lokalowe odbywania zajęć (komfort, akustyka, wentylacja, estetyka, temperatura, warunki BHP, itp.) 1 N= % 26% bardzo dobrze dobrze 2% 26% dostatecznie niedostatecznie Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

18 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? c)warunki lokalowe odbywania zajęć (komfort, akustyka, wentylacja, estetyka, temperatura, warunki BHP, itp.) 18 Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych,5 4,5,4, 4, 2,4 4, 4,0 4, 2,5 2,8,8 4,8,1,0,6 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić. SD=1,1 N=552 SD=0,1 N= SD=0,8 N=4 SD=0,1 N=6 SD=0,6 N=40 SD=0,51 N=11 SD= 0,68 N=4 SD=0,5 N=45 SD= 0,28 N=1 SD=0,4 N=61 SD=0,8 N=10 SD= 1,14 N=10 SD=0,5 N=0 SD=0,8 N=2 SD=0,6 N=6 SD=0,1 N=

19 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? d) wyposażenie laboratoriów i sal dydaktycznych 1 N= % 20% 2% 1% bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

20 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? d) wyposażenie laboratoriów i sal dydaktycznych 20 Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych,5,8,, 4,2 2,6 4,, 4, 2,8 2,8, 4,6,,2, 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić. SD=1,02 N=546 SD=0,8 N= SD=0,1 N=4 SD=0,1 N=6 SD=0,8 N=40 SD=0,51 N=11 SD= 0,6 N=2 SD=0, N=45 SD= 0,28 N=1 SD=0,8 N=60 SD=0,8 N=12 SD= 1,2 N=10 SD=0,6 N=0 SD=0,82 N=1 SD=0,45 N=5 SD=0,8 N=

21 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? e) kultura osobista studentów (ich zachowanie w trakcie zajęć) 21 N=54 4% 14% 2% bardzo dobrze dobrze dostatecznie 55% niedostatecznie Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

22 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? e) kultura osobista studentów (ich zachowanie w trakcie zajęć) 22 Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych,8,8, 4,0, 4,0,,4,8,, 4,0,8,4,8, SD=0, N=54 SD=0,64 N= SD=0,8 N=4 SD=0, N=6 SD=0,8 N=40 SD=0,6 N=11 SD= 0,65 N=4 SD=0,61 N=45 SD= 0, N=1 SD=0, N=61 SD=0, N=128 SD= 0,4 N=10 SD=0,81 N=0 SD=0,6 N=2 SD=0,41 N=6 SD=0,5 N= 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

23 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? f) poziom wiedzy i umiejętności studentów 2 14% 2% N= 54 2% bardzo dobrze dobrze dostatecznie 52% niedostatecznie Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

24 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? f) poziom wiedzy i umiejętności studentów 24 Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych,2,2,1,,2,4,1 2,8,6,4,,1,,1,, 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić. SD= 0,1 N=54 SD=0,68 N= SD=0,0 N=4 SD= 0,5 N=6 SD=0, N= 40 SD=0,51 N=11 SD=0,1 N=4 SD=0,58 N=45 SD=0,65 N=1 SD=0, N=60 SD=0,1 N=12 SD=0,88 N=10 SD=0,2 N=2 SD=0,5 N=2 SD=0,82 N=6 SD=0,46 N=

25 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? g) zainteresowanie studentów zajęciami 25 N=54 % 6% bardzo dobrze 5% 50% dobrze dostatecznie niedostatecznie Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

26 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? g) zainteresowanie studentów zajęciami 26 Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych,5,,4,,5,6,2,,,5,6,,,5,,5 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić. SD=0, N=54 SD=0,8 N= SD=0,68 N=4 SD=0,5 N=6 SD=0,2 N=40 SD=0,5 N=11 SD= 0,6 N=4 SD=0,2 N=45 SD= 0,48 N=1 SD=0,1 N=58 SD=0,8 N=12 SD= 0,6 N=10 SD=0, N=2 SD=0,2 N=2 SD=0,52 N=6 SD=0,4 N=

27 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? h) dostępność pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, czasopism, baz danych w bibliotece, możliwość kserowania materiałów) 2 N=54 11% 2% bardzo dobrze 24% dobrze dostatecznie 4% niedostatecznie Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

28 I. Ocena warunków prowadzenia zajęć: I. 1 Jak ogólnie oceniasz warunki, w jakich prowadzisz zajęcia w Twoim Instytucie (na Wydziale)? h)dostępność pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, czasopism, baz danych w bibliotece, możliwość kserowania materiałów) Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków obcych 28,,5,,6,,6,8,8,8 4,0 4,2 4, 4,2 4,2 4,5 4,5 SD=0,2 N=54 SD=0,8 N= SD=0,64 N=4 SD=0,8 N=6 SD=0,65 N= SD=1,1 N=11 SD= 0,66 N=4 SD=0,88 N=44 SD= 0,8 N=1 SD=0,8 N=61 SD=1 N=12 SD= 1,0 N=10 SD=0,6 N=0 SD=0, N=2 SD=0,41 N=6 SD=0,8 N= 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

29 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? 2 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N=54 Kurs emisji głosu N=54 Zakup podręczników N=550 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=551 Hospitacja zajęć N=546 Konsultacje specjalistyczne N=54 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

30 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? (podział ze względu na staż pracy) KURS PEDAGOGICZNY 0 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie N= lat i więcej 5% 8% 42% 45% N= lat 5% 11% % 45% N= lat % 11% 45% % N= lat 11% 2% 45% 20% N=128 mniej niż 5 lat 10% 25% 8% 2% N=10 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

31 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? (podział ze względu na staż pracy) KURS EMISJI GŁOSU 1 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie N= lat i więcej 1% 2% 24% 1% N= lat 11% 1% % 25% N= lat 2% 26% 25% 1% N= lat % 2% 26% 11% N=11 mniej niż 5 lat 1% 24% 1% 1% N=14 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

32 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? (podział ze względu na staż pracy) ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie N=55 1 lat i więcej 45% 6% 1% 6% N= lat 5% 2% % % N= lat 5% 6% % 1% N= lat 54% 2% 12% 2% N=1 mniej niż 5 lat 5% 2% 11% 1% N=1 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

33 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? (podział ze względu na staż pracy) ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie N=54 1 lat i więcej 55% 4% 6% 5% N= lat 65% 2% 4% 1% N= lat 66% 26% 8% N= lat 6% 24% 10% % N= mniej niż 5 lat 58% 1% % 1% N=1 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? (podział ze względu na staż pracy) HOSPITACJE TWOICH ZAJĘĆ 4 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie N=485 1 lat i więcej % 2% 4% 2% N= lat % 26% 52% 18% N= lat % 1% 58% 18% N= lat 8% 2% 4% 14% N=118 mniej niż 5 lat % 1% 46% 14% N=126 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

35 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? (podział ze względu na staż pracy) KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE 5 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie N=45 1 lat i więcej 12% 2% % 24% N= lat 6% % 8% 18% N= lat 10% 2% 4% 14% N= lat 21% % 2% 8% N=114 mniej niż 5 lat 21% 45% 28% 6% N=126 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

36 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Biologii 6 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= 2 Kurs emisji głosu N=2 Zakup podręczników N= Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych 24 N= Hospitacja zajęć N=2 Konsultacje specjalistyczne N=2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Biologii pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

37 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Chemii Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= 46 Kurs emisji głosu N=46 Zakup podręczników 48 0 N=46 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=46 Hospitacja zajęć 4 26 N=46 Konsultacje specjalistyczne N=46 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Chemii pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

38 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Kurs pedagogiczny 8 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć N= 6 Kurs emisji głosu N=6 Zakup podręczników N=6 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=6 Hospitacja zajęć N=6 Konsultacje specjalistyczne N=6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

39 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Fizyki Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= 40 Kurs emisji głosu N=40 Zakup podręczników N=40 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=40 Hospitacja zajęć 25 5 N=40 Konsultacje specjalistyczne N=40 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Fizyki pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

40 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Historyczny 40 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny 2 55 N= 11 Kurs emisji głosu N=11 Zakup podręczników N=11 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych 82 N=11 Hospitacja zajęć 0 18 N=11 Konsultacje specjalistyczne N=11 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Historyczny pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

41 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Matematyki i Informatyki Kurs pedagogiczny 41 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć N= 4 Kurs emisji głosu N=4 Zakup podręczników N=4 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=4 Hospitacja zajęć 2 2 N= Konsultacje specjalistyczne N= 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Matematyki i Informatyki pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

42 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Kurs pedagogiczny 42 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć N= 44 Kurs emisji głosu N=45 Zakup podręczników N=45 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=45 Hospitacja zajęć N=44 Konsultacje specjalistyczne N=45 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

43 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Kurs pedagogiczny 4 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 8 2 N= 1 Kurs emisji głosu N=1 Zakup podręczników N=1 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych 46 N=1 Hospitacja zajęć 0 54 N=1 Konsultacje specjalistyczne N=1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

44 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Nauk Społecznych 44 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= 60 Kurs emisji głosu N=60 Zakup podręczników N=5 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych 5 0 N=61 Hospitacja zajęć N=60 konsultacje specjalistyczne N=60 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Nauk Społecznych pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

45 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Neofilologii 45 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= 11 Kurs emisji głosu N=10 Zakup podręczników N=11 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=10 Hospitacja zajęć N=10 Konsultacje specjalistyczne N=10 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Neofilologii pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

46 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu Kurs pedagogiczny Kurs emisji głosu Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć N= N= Zakup podręczników N=10 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=10 Hospitacja zajęć N= Konsultacje specjalistyczne N= 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

47 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Prawa i Administracji 4 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= 0 Kurs emisji głosu N=0 Zakup podręczników N=0 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=0 Hospitacja zajęć N=0 Konsultacje specjalistyczne N=0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Prawa i Administracji pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

48 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Studiów Edukacyjnych 48 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= 1 Kurs emisji głosu 2 N=1 Zakup podręczników N=2 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych N=2 Hospitacja zajęć 28 4 N=2 Konsultacje specjalistyczne 4 1 N=2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Studiów Edukacyjnych pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

49 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Wydział Teologiczny 4 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= 6 Kurs emisji głosu N=6 Zakup podręczników N=6 Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych 50 0 N=6 Hospitacja zajęć N=6 Konsultacje specjalistyczne 1 1 N=6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Wydział Teologiczny pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

50 II. Pomoc uczelni: II.1. Jakiego wsparcia oczekujesz od UAM w swojej pracy dydaktycznej? Studium Nauczania Języków Obcych 50 Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Kurs pedagogiczny N= Kurs emisji głosu N= Zakup podręczników 2 N= Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych 6 0 N= Hospitacja zajęć 1 N= Konsultacje specjalistyczne N= 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Studium Nauczania Języków Obcych pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni

51 II. Pomoc uczelni II.. Czy w ostatnich latach choć raz ktoś hospitował prowadzone przez Ciebie zajęcia? 51 tak nie Ogólnie UAM N= 552 Wydział Biologii 0 0 N= Wydział Chemii 25 5 N=4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 6 N=6 Wydział Fizyki 0 0 N=40 Wydział Historyczny 64 6 N=11 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych N=4 N=45 N=1 N=61 N=10 N=10 N=0 N=2 N=6 N= Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

52 II. Pomoc uczelni II.. Czy w ostatnich latach choć raz hospitowałeś prowadzone przez kogoś zajęcia? 52 tak nie Ogólnie UAM 6 N= 55 Wydział Biologii 6 64 N= Wydział Chemii 0 0 N=4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 6 N=6 Wydział Fizyki N=40 Wydział Historyczny N=11 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych N=4 N=44 N=1 N=61 N=10 N=10 N=0 N=2 N=6 N= Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

53 III. Ocena zajęć na kierunku III.1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 5 % % 18% N=55 1% bardzo dobrze dobrze dostatecznie 5% niedostatecznie nie potrafię ocenić Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

54 III. Ocena zajęć na kierunku III.1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych 54,0,2,,,6,8,8,8,8 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 SD=0,8 N=55 SD=0,65 N= SD=1,1 N=4 SD=0,8 N=6 SD=0, N=40 SD=0,6 N=11 SD= 1,0 N=4 SD=1,0 N=45 SD= 1,4 N=1 SD=1,1 N=61 SD=0, N=11 SD= 0,8 N=10 SD=1,0 N=0 SD=0, N=2 SD=1,5 N=6 SD=1,2 N= 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

55 III. Ocena zajęć na kierunku III.1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? /podział ze względu na staż pracy/ 55 5,0 4,0 mniej niż 5 lat 5-10 lat lat 21-0 lat 1 lat i więcej Ogółem,,, 4,1,,,0 2,0 1,0,0 mniej niż 5 lat 5-10 lat lat 21-0 lat 1 lat i więcej Ogółem N= N= 11 N =1 N=68 N=66 N=5 SD= 0, SD=0,6 SD=0,65 SD=0,6 SD=0,8 SD=0,

56 III. Ocena zajęć na kierunku III.1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia (najmocniejsze /najsłabsze strony kształcenia) na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? [1] 56 wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach 44 Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego 0 wysoka jakość prowadzonych zajęć zła konstrukcja programów nauczania dobra konstrukcja programu nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe brak przygotow. studentów do przyszłej pracy zawod Pytanie otwarte Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

57 III. Ocena zajęć na kierunku III.1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia (najmocniejsze /najsłabsze strony kształcenia) na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? [2] 5 nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna 14 Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa możliwość rozwoju studentów przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami masowość, 'proces boloński' brak wspierania rozwoju studentów właściwa organizacja procesu dydaktycznego Pytanie otwarte Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

58 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 58 wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % dobra konstrukcja programu nauczania 1 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa możliwość rozwoju studentów 14 przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej odpowiedni/wysoki poziom kształcenia 12 Pytanie otwarte odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry 5 dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

59 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 5 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: innowacyjność kadry wysoka jakość kadry młoda kadra aktywność naukowa pracowników zaangażowanie kadry Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

60 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 60 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: interesująca oferta zajęć wysoka wartość merytoryczna zajęć ciekawa metodyka nauczania zajęcia prowadzone w j. obcym różnorodność oferty dydaktycznej wysoka jakość przekazywanej wiedzy teoretycznej Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

61 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 61 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: interdyscyplinarność dobrze skonstruowany program (dwustopniowość; odpowiedni stopień trudności; wielość specjalizacji) elastyczny program studiów unikatowość/wyjątkowy charakter studiowanego kierunku łączenie teorii z praktyką Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

62 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 62 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: dobry dostęp do aparatury, komputerów, wyposaż. sal odpowiednia infrastruktura lokalowa dobry dostęp do pomocy naukowych (wyposażenie bibliotek, publikacje specjalistyczne/zagraniczne) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

63 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 6 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: możliwości rozwoju naukowego studentów możliwość rozwoju różnych kompetencji (np. kreatywności, samodzielnego myślenia) / postaw (np. empatii) / zainteresowań możliwość indywidualnego podejścia Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

64 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 64 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów ze względu na wysoką liczbę wskazań, kod samodzielny Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

65 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 65 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: wysoka jakość kształcenia trzymanie poziomu, bycie wymagającym ze strony kadry korzystanie z najnowszych światowych osiągnięć naukowych aktualna wiedza Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

66 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 66 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: dobre kontakty ze studentami otwartość wykładowców liczenie się z głosem studentów Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

67 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 6 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów ze względu na wysoką liczbę wskazań, kod samodzielny Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

68 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 68 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: możliwość rozwoju zawodowego (kursy dokształcające) rozwinięta współpraca międzynarodowa / możliwość wyjazdów zagranicznych możliwość tworzenia programów autorskich, samodzielność w pracy, niezależność Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

69 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 6 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: dobre zarządzanie przez władze jednostek podjęcie działań projakościowych właściwa organizacja administracyjna studiów Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

70 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 0 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów kod samodzielny Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

71 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najmocniejszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 1 odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów odpowiedni/wysoki poziom kształcenia odpowiednie relacje kadry ze studentami właściwa organizacja procesu dydaktycznego możliwość rozwoju zawodowego kadry dobre zarządzanie przez władze jednostek mało liczne grupy wysoki poziom studentów kod samodzielny Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

72 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 2 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki złe zarządzanie jednostkami Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % Pytanie otwarte Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

73 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: brak, niewystarczająca współpraca między wykładowcami (brak/słaby przepływ informacji dot. studentów, programów) brak, niewystarczająca współpraca między instytutami; wydziałami zła organizacja procesu dydaktycznego niezadowalająca liczba samodzielnych pracowników naukowych; zbyt duży udział doktorantów prowadzenie tych samych przedmiotów przez długi czas (wypalenie zawodowe) niejasne/niesprawiedliwe zasady przypisywania zajęć dydaktycznych małe powiązanie dydaktyki z własną pracą badawczą (przypadkowy przydział zajęć) obniżanie wymagań/nietrzymanie poziomu braki w zakresie organizacyjnym studiów (plan zajęć: okienka, późne godziny nauki); praca w nd; odwoływanie zajęć (niespodziewane godz. rektorskie, itp.) wzrost formalizacji/biurokratyzacji zbytnie obciążenie różnymi obowiązkami, które obniżają jakość dydaktyki bądź pracy naukowej; nadmiar obowiązków administracyjnych (brak redukcji pensum dla funkcyjnych pracowników nauk.-dyd.) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

74 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 4 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: brak elastyczności w programie kształcenia/sztywność systemu kształcenia niemożność uczestniczenia w zajęciach na innych wydziałach zła konstrukcja programów nauczania (za dużo specjalizacji, utrudniona mobilność) dublujące się treści nieuwzględnienie wzrastającego stopnia trudności) system boloński 2+ zbyt mała liczba godzin na zajęcia specjalistyczne manipulacja punktacją ECTS, brak sylabusów i kryteriów oceny; niespójność programów; mało zajęć w j. angielskim, nieodpowiednia jakość, organizacja lektoratów nieodpowiednia organizacja zajęć fakultatywnych (np. zależność od liczby studentów -niemożność skreślania studentów z listy) za mało teorii, przedmiotów o charakterze ogólnym; kształcenie zawodowe Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

75 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 5 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami ze względu na wysoką liczbę wskazań, kod samodzielny Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

76 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 6 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: brak odpowiedniego zaplecza technicznego Brak możliwości kserowania brak rzutników brak komputerów oraz sieci Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

77 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów (brak zaangażowanie ze strony studentów) brak chęci do samodzielnej pracy ze strony studentów roszczeniowa postawa studentów nieuczciwość studentów - brak katalogu kar; absencja na zajęciach zróżnicowany poziom studentów Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

78 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 8 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: złe warunki lokalowe nieodpowiednie sale brak miejsca w biurach infrastruktura Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

79 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami ze względu na wysoką liczbę wskazań, kod samodzielny Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

80 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 80 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: brak aktualnej literatury, w tym obcojęzycznej brak specjalistycznego sprzętu/słabe wyposaż. laboratoriów (udostępnianie aparatury do badań do celów dydaktycznych) brak pomocy dydaktycznych (podręczników) zła baza naukowo-dydaktyczna Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

81 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 81 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: niska aktywność naukowa pracowników nierzetelność w przeprowadzaniu zajęć (np. nieterminowość, anachroniczne metody) brak identyfikacji z wydziałem mało kompetentna kadra brak umiejętności 'porywania studentów' Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

82 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 82 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: masowość kształcenia, zbyt duża liczba studentów brak odpowiedniego systemu rekrutacji (brak kryteriów rekrutacyjnych - na studia II stopnia decyduje np. kolejność zgłoszeń) zła polityka państwa w zakresie szkolnictwa proces boloński nastawienie na ilość, a nie na jakość zbyt częste reformy sposób finansowanie (pieniądze idące za studentem) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

83 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 8 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: nierozwijanie różnych kompetencji, np.: samodzielności, refleksyjności, światopoglądu brak możliwości kształcenia indywidualnego najlepszych studentów (wymogi ilościowe dot. prowadzenia grup) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

84 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 84 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: niedocenienie pracowników dydaktycznych/pracy dydaktycznej/brak kryteriów oceny pracy dydaktycznej brak zainteresowania jakością kształcenia brak gratyfikacji finansowej za działalność dydaktyczną nieodpowiedni system oceny pracowniczej (źle skonstruowane ankiety, poleganie tylko na opiniach studentów; brak bieżącej oceny zajęć przez studentów; zła konstrukcja ankiety oceniającej zajęcia (brak pyt. otwartego);brak rozliczenia w ocenie pracowniczej) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

85 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 85 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: nieodpowiednie nakłady finansowy brak godziwego wynagrodzenia/niskie wynagrodzenie/konieczność dorabiania Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

86 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 86 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: nieodpowiednie nakłady finansowy brak godziwego wynagrodzenia/niskie wynagrodzenie/konieczność dorabiania Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

87 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 8 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: brak wsparcia dyd. w zakresie zastosowania nowych technologii w nauczaniu (np. e- learning) brak wsparcia dyd. w zakresie metodycznym brak wsparcia dyd. dla młodych pracowników Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

88 III. Ocena zajęć na kierunku III.2. Co jest Twoim zdaniem najsłabszą stroną kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Twoją macierzystą jednostkę organizacyjną? 88 zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej/niedocenienie dydaktyków niedofinansowanie; niskie pensje; konieczność dorabiania brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zła konstrukcja programów nauczania zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne obniżający się poziom studentów złe warunki lokalowe nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach niewłaściwa polityka państwa brak wspierania rozwoju studentów złe zarządzanie jednostkami W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: zamiana uniwersytetu w szkółkę zawodową (formalizacja, pilnowanie, pozycja siły) brak swobody/wpływu na kształtowanie programu/sztywność systemu kształcenia złe zarządzanie wydziałem/jednostką (brak reakcji na zgłaszane problemy) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

89 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologii 8 Pytanie otwarte N = wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej % 42% 21% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna % 2% 25% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

90 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Chemii Pytanie otwarte 0 N = wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć możliwość rozwoju studentów % % 22% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego zła konstrukcja programów nauczania nieodpowiednia baza naukowo-dydaktyczna ,0% 6,6% 22,0%,0% 10,0% 20,0% 0,0% 40,0% 50,0% 60,0% 0,0% 80,0% 0,0% 100,0% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

91 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Pytanie otwarte 1 N = wysoka jakość prowadzonych zajęć wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach dobra konstrukcja programu nauczania % 40% 4% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego zła konstrukcja programów nauczania nieodpowiednie zaplecze techniczne % % 0% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

92 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Fizyki Pytanie otwarte 2 N = wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach możliwość rozwoju studentów odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa % 2% 2% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = obniżający się poziom studentów zła konstrukcja programów nauczania zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego % 1% 24% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

93 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Pytanie otwarte N = wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa wysoka jakość prowadzonych zajęć % 26% 26% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = obniżający się poziom studentów zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania do przyszłej pracy zawodowej % % 22% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

94 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Pytanie otwarte 4 N = odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach % 8% 0% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = zbyt liczne grupy zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego brak przygotowania do przyszłej pracy zawodowej % 8% 2% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

95 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Pytanie otwarte 5 N = odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa właściwa organizacja procesu dydaktycznego dobra konstrukcja programu nauczania % 0% 0% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = zbyt liczne grupy brak wsparcia w zakresie prowadzenia dydaktyki brak przygotowania do przyszłej pracy zawodowej niewłaściwa polityka państwa kadra o nieodpowiednich kwalifikacjach % 14% 14% 14% 14% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono kody z najwyższą liczbą wskazań

96 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych 6 wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach dobra konstrukcja programu nauczania wysoka jakość prowadzonych zajęć N = 51% 24% 22% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = złe warunki lokalowe zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego zła konstrukcja programów nauczania % 2% 21% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

97 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Neofilologii wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć wysoki poziom kształcenia językowego N = 50% 24% 2% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = zła konstrukcja programów nauczania nieodpowiednie zaplecze techniczne zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego % 28% 28% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

98 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji 8 N = wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach dobra konstrukcja programu nauczania odpowiednia infrastruktura naukowa, techniczna i lokalowa % 2% 1% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = brak przygotowania do przyszłej pracy zawodowej zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego zła konstrukcja programów nauczania % 2% 2% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

99 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Pytanie otwarte N = wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach dobra konstrukcja programu nauczania możliwość rozwoju studentów % 0% 26% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = zbyt liczne grupy nieodpowiednie zaplecze techniczne złe warunki lokalowe % 26% 0% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono pierwsze kody z najwyższą liczbą wskazań

100 III.Ocena zajęć na kierunku III.. Mocne i słabe strony kształcenia prowadzonego przez Studium Języków Obcych Pytanie otwarte 100 wykwalifikowana kadra o odp.kompetencjach wysoka jakość prowadzonych zajęć możliwość rozwoju zawodowego kadry N = 6% 1% % % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% N = zła organizacja/braki w organizacji procesu dydaktycznego nieodpowiednie zaplecze techniczne złe warunki lokalowe zła konstrukcja programów nauczania % 21% 21% 21% % 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; możliwość wielokrotnej odpowiedzi; uwzględniono kody z najwyższą liczbą wskazań

101 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? 101 a. ogólnie 4,2 SD=0,48 N=55 b. przygotowanie merytoryczne 4,5 SD=0,54 N=54 c. pasja, własne zainteresowanie problematyką 4,6 SD=0,5 N=546 d. stosunek do studentów 4,6 SD=0,55 N=54 e. punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć 4, SD= 0,52 N=548 f. innowacyjność, pomysłowość 4,1 SD=0,6 N=540,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić

102 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? a) ogólnie 102 N=55 % % 26% bardzo dobrze 68% dobrze dostatecznie niedostatecznie nie potrafię ocenić Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

103 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? a) ogólnie /podział ze względu na staż pracy/ 10 Niedostatecznie, na 2 Dostatecznie, na Dobrze, na 4 Bardzo dobrze, na 5 N=5 1 lat i więcej % 5% 8% N= lat 5% 65% 0% N= lat 2% 2% 25% N= lat 1% 0% 0% N= mniej niż 5 lat % % 20% N=14 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

104 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? a) ogólnie Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych 104 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić. 4,1 4,1 4, 4, 4,2 4, 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4, 4, 4, 4, 4,5 SD=0,48 N=55 SD=0,46 N=2 SD=0,4 N=45 SD=0,44 N= SD=0,42 N= SD=0,4 N=11 SD= 0,48 N= SD=0,4 N=44 SD= 0,66 N=1 SD=0,42 N=5 SD=0,51 N=12 SD= 0,48 N=10 SD=0,5 N=2 SD=0,45 N=2 SD=0,41 N=6 SD=0,4 N=

105 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? b) przygotowanie merytoryczne 105 2% 2% N=552 48% 48% bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie nie potrafię ocenić Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

106 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? b) przygotowanie merytoryczne /podział ze względu na staż pracy/ 106 Niedostatecznie, na 2 Dostatecznie, na Dobrze, na 4 Bardzo dobrze, na 5 N=541 1 lat i więcej 1% 4% 64% N= lat 4% 5% N= lat 1% 4% 51% N= lat 1% 50% 48% N= mniej niż 5 lat 4% 5% 8% N=16 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

107 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? b) przygotowanie merytoryczne Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków obcych 10 4,5 4,6 4,6 4,4 4,4 4,5 4,4 4, 4, 4,4 4,5 4, 4,4 4, 4,5 4, SD=0,54 N=54 SD=0,4 N=2 SD=0,4 N=46 SD=0,61 N=4 SD=0,55 N=40 SD=0,52 N=11 SD= 0,56 N=2 SD=0,54 N=45 SD= 0,48 N=1 SD=0,5 N=60 SD=0,55 N=128 SD= 0,48 N=10 SD=0,5 N=0 SD=0,5 N=2 SD=0,55 N=6 SD=0,46 N= 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

108 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? c) pasja, własne zainteresowanie problematyką 108 N=552 1% 1% 2% 0% 66% bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie nie potrafię ocenić Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

109 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? c) pasja, własne zainteresowanie problematyką /podział ze względu na staż pracy/ 10 Niedostatecznie, na 2 Dostatecznie, na Dobrze, na 4 Bardzo dobrze, na 5 N=544 1 lat i więcej 1% 6% N= lat 25% 5% N= lat 5% 24% 0% N= lat 2% % 5% N= mniej niż 5 lat 2% 0% 6% N=18 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

110 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? c) pasja, własne zainteresowanie problematyką Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków obcych 110 4,6 4, 4,5 4, 4,4 4,6 4,4 4, 4,6 4,5 4,8 4, 4, 4,5 4, 4, SD=0,5 N=546 SD=0,48 N=2 SD=0,6 N=46 SD=0,45 N=6 SD=0,6 N=40 SD=0,6 N=11 SD= 0,1 N= SD=0,52 N=44 SD= 0,51 N=1 SD=0,65 N=60 SD=0,4 N=12 SD= 0,48 N=10 SD=0,52 N=0 SD=0,5 N=2 SD=0,52 N=6 SD=0,4 N= 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

111 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? d) stosunek do studentów 111 N=552 % 2% 2% 6% bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie nie potrafię ocenić Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

112 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? d) stosunek do studentów /podział ze względu na staż pracy/ 112 Niedostatecznie, na 2 Dostatecznie, na Dobrze, na 4 Bardzo dobrze, na 5 N=541 1 lat i więcej 6% 24% 0% N= lat 2% 8% 61% N= lat 6% 4% 60% N= lat 1% 2% 66% N=16 mniej niż 5 lat 2% 2% 66% N=1 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

113 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? d) stosunek do studentów Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych 11 4,6 4,5 4,6 4, 4,6 4,5 4,5 4, 4, 4,6 4, 4, 4, 4,6 4, 4, SD=0,5 N=54 SD=0,6 N= SD=0,58 N=46 SD=0,48 N=5 SD=0,54 N=40 SD=0,52 N=11 SD= 0,61 N= SD=0,62 N=44 SD= 0,28 N=1 SD=0,5 N=60 SD=0,4 N=12 SD= 0,48 N=10 SD=0,48 N=0 SD=0,56 N=2 SD=0,52 N=6 SD=0,5 N= 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

114 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? e) punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć 114 N=55 % 1% 22% bardzo dobrze 4% dobrze dostatecznie niedostatecznie nie potrafię ocenić Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

115 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? e) punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć /podział ze względu na staż pracy/ 1 Niedostatecznie, na 2 Dostatecznie, na Dobrze, na 4 Bardzo dobrze, na 5 N=546 1 lat i więcej 21% % N= lat 4% 1% 6% N= lat 2% 21% % N= lat % 25% 2% N=16 mniej niż 5 lat 6% 25% 6% N=140 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

116 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? e) punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych 1 4, 4, 4, 4,8 4, 4,6 4, 4,5 4, 4, 4,8 4,8 4,4 4,6 4,5 4, SD=0,52 N=548 SD=0,5 N=2 SD=0,6 N=46 SD=0,4 N=5 SD=0,52 N=40 SD=0,82 N=11 SD= 0,52 N= SD=0,62 N=45 SD= 0,48 N=1 SD=0,52 N=61 SD=0,64 N=12 SD= 0,42 N=10 SD=0,62 N=0 SD=0,62 N=2 SD=0,55 N=6 SD=0,26 N= 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

117 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? f) innowacyjność, pomysłowość 11 N=552 1% 2% 11% 25% bardzo dobrze dobrze 62% dostatecznie niedostatecznie nie potrafię ocenić Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

118 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? f) innowacyjność, pomysłowość /podział ze względu na staż pracy/ 118 Niedostatecznie, na 2 Dostatecznie, na Dobrze, na 4 Bardzo dobrze, na 5 N=58 1 lat i więcej 11% 64% 26% N= lat % 1% 20% N= lat 14% 56% 2% N= lat % 68% 24% N=16 mniej niż 5 lat 12% 61% 26% N=1 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 0% 100%

119 IV. Samoocena IV.1. Jak sam oceniasz swoją własną działalność dydaktyczną? f) innowacyjność, pomysłowość Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych 11 4,1 4, 4,1 4,1 4,1 4,0, 4,1 4,2 4,2 4,2 4, 4,0 4,2 4, 4,1 SD=0,52 N=540 SD=0,52 N=2 SD=0,6 N=46 SD=0,5 N=5 SD=0,4 N=40 SD=0,4 N=11 SD= 0,2 N= SD=0,62 N=42 SD= 0,6 N=1 SD=0,58 N=5 SD=0,64 N=128 SD= 0,48 N=10 SD=0,64 N=0 SD=0,5 N=2 SD=0,52 N=6 SD=0,5 N= 0,0 1,0 2,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; skala od 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; pominięto odp. nie potrafię ocenić.

120 IV. Samoocena IV. 2. Jak często aktualizujesz / zmieniasz prowadzone przez siebie zajęcia? 120 1% N=551 1% co roku co 2- lata 80% co 4-6 lat rzadziej Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

121 IV. Samoocena IV. 2. Jak często aktualizujesz / zmieniasz prowadzone przez siebie zajęcia? 121 co roku co 2- lata co 4-6 lat rzadziej Ogólnie UAM 80 Wydział Biologii 82 Wydział Chemii 6 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 8 Wydział Fizyki 88 Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki 85 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 80 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 2 Wydział Nauk Społecznych 6 Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 80 Wydział Prawa i Administracji 8 Wydział Studiów Edukacyjnych 88 Wydział Teologiczny 8 Studium Nauczania Języków Obcych Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM N= 551 N= N=46 N=6 N=40 N=11 N=4 N=45 N=1 N=61 N=10 N=10 N=0 N=2 N=6 N=

122 IV. Samoocena IV.. Czy jako dydaktyk odczuwasz tzw. wypalenie zawodowe? 122 N=550 5% 21% 20% bardzo często dość często rzadko nigdy 55% Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

123 IV. Samoocena IV.. Czy jako dydaktyk odczuwasz tzw. wypalenie zawodowe? 12 bardzo często dość często rzadko nigdy Ogólnie UAM N= 550 Wydział Biologii N= Wydział Chemii N=46 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N=6 Wydział Fizyki N=40 Wydział Historyczny 55 6 N=11 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków obcych N=4 N=45 N=1 N=61 N=12 N=10 N=0 N=2 N=6 N= Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

124 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 124 nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego 20 2 Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami niski/obniżający się poziom studentów Pytanie otwarte nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna 14 brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' braki w zakresie org. studiów niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej 8 zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką 5 masowość; brak odp.syst.rekrut Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

125 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 125 nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' braki w zakresie org. studiów niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp.syst.rekrut W obrębie Wypowiedzi tej kategorii uszeregowane połączono wg następujące częstości uwagi pracowników wyrażonej w % UAM: nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak zaangażowanie ze strony studentów brak chęci do samodzielnej pracy ze strony studentów roszczeniowa postawa studentów nieuczciwość studentów; absencja na zajęciach Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

126 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 126 nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' braki w zakresie org. studiów niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp.syst.rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: brak możliwości kserowania brak rzutników brak komputerów brak sieci Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

127 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' braki w zakresie org. studiów niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką brak, niewystarczająca współpraca między wykładowcami (brak/słaby przepływ informacji dot. studentów, programów) brak, niewystarczająca współpraca między instytutami; wydziałami zła organizacja procesu dydaktycznego niezadowalająca liczba samodzielnych pracowników naukowych; zbyt duży udział doktorantów prowadzenie tych samych przedmiotów przez długi czas (wypalenie zawodowe) niejasne/niesprawiedliwe zasady przypisywania zajęć dydaktycznych małe powiązanie dydaktyki z własną pracą badawczą (przypadkowy przydział zajęć) ograniczenia dot. starszych wykł. ze stopniem dr /brak możliwości prowadz. wykładów przez starszych wykładowców obniżanie wymagań/nietrzymanie poziomu masowość; brak odp. syst. rekrut Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

128 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 128 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut ze względu na wysoką liczbę wskazań, kod samodzielny Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

129 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 12 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: złe warunki lokalowe nieodpowiednie sale brak miejsca w biurach infrastruktura Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

130 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 10 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: wzrost formalizacji/biurokratyzacji zbytnie obciążenie różnymi obowiązkami, które obniżają jakość dydaktyki bądź pracy naukowej nadmiar obowiązków administracyjnych (brak redukcji pensum dla funkcyjnych pracowników naukowo-dydaktycznych) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

131 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 11 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: niski/obniżający się poziom studentów zróżnicowany poziom studentów Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

132 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 12 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: brak aktualnej literatury, w tym obcojęzycznej brak pomocy dydaktycznych (podręczników) zła baza naukowo-dydaktyczna brak specjalistycznego sprzętu/słabe wyposażenie laboratoriów (udostępnianie aparatury do badań do celów dydaktycznych) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

133 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 1 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: brak godziwego wynagrodzenia/niskie wynagrodzenie konieczność dorabiania nieodpowiednie nakłady finansowe Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

134 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 14 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: braki w zakresie organizacyjnym studiów (plan zajęć: okienka, późne godziny nauki) praca w niedzielę odwoływanie zajęć (niespodziewane godz. rektorskie, itp.) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

135 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: niedocenienie pracowników dydaktycznych brak kryteriów oceny pracy dydaktycznej brak zainteresowania jakością kształcenia brak gratyfikacji finansowej nieodpowiedni system oceny pracowniczej brak rozliczenia pracy dydaktycznej w ocenie pracowniczej Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

136 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: mało zajęć praktycznych/ćwiczeń zbyt dużo teorii zbyt dużo przedmiotów o charakterze ogólnym zła konstrukcja programów nauczania (za dużo specjalizacji, utrudniona mobilność; dublujące się treści; brak wizji; nieuwzględnienie wzrastającego stopnia trudności) system boloński (zbyt mała liczba godzin na zajęcia specjalistyczne) manipulacja punktacją ECTS, brak sylabusów i kryteriów oceny niespójność programowa mało zajęć w j. angielskim nieodpowiednia jakość oraz organizacja lektoratów Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

137 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 1 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: złe zarządzanie wydziałem/jednostką (brak reakcji na zgłaszane problemy) brak spójnej polityki/wizji/pozorność działań Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

138 IV. Samoocena IV. Co Ci najbardziej utrudnia pracę dydaktyczną? 18 wzrost biurokratyzacji; nadmierne obciążenie różnymi obowiązkami brak godziwego wynagrodzenia, konieczność 'dorabiania' niedocenianie dydaktyki/nieodpowiedni system oceny pracowniczej Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % nieodpowiednie zachowanie/postawa studentów brak odpowiedniego zaplecza tech. zła organizacja procesu dydaktycznego zbyt liczne grupy złe warunki lokalowe niski/obniżający się poziom studentów nieodpowiednia baza nauk.-dydaktyczna braki w zakresie org. studiów zła konstrukcja programów nauczania złe zarządzanie jednostką masowość; brak odp. syst. rekrut W obrębie tej kategorii połączono następujące uwagi pracowników UAM: masowość kształcenia (nastawienie na ilość a nie jakość) zbyt duża liczba studentów brak odpowiedniego systemu rekrutacji (brak kryteriów rekrutacyjnych) Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 46; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

139 V. Sylwetka dydaktyka V.1. Od ilu lat pracujesz na UAM na etacie naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym? 1 N=55 12% 12% 25% 25% 25% mniej niż 5 lat 5-10 lat lat 21-0 lat 1 lat i więcej Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

140 V. Sylwetka dydaktyka V.1. Od ilu lat pracujesz na UAM na etacie naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym? 140 mniej niż 5 lat 5-10 lat lat 21-0 lat 1 lat i więcej Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1 28 Wydział Fizyki 8 18 Wydział Historyczny 46 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 25 1 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 46 Wydział Nauk Społecznych 26 Wydział Neofilologii 2 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji 2 Wydział Studiów Edukacyjnych 25 8 Wydział Teologiczny 6 Studium Nauczania Języków obcych Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM N= 55 N= N=4 N=6 N=40 N=11 N=4 N=45 N=1 N=61 N=11 N=10 N=0 N=2 N=6 N=

141 V. Sylwetka dydaktyka V.2. Ile godzin zajęć dydaktycznych zrealizowałaś/-eś (łącznie na wszystkich trybach, kierunkach i studiach podyplomowych) w roku akademickim 200/10 na UAM? 141 N=5 1% % 5% 10% brak zajęć 10% 10% od 2 do 1 godzin od 180 do 20 godzin od 210 do 2 godzin od 0 do 60 godzin od 61 do 5 godzin 4% 540 i więcej godzin Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

142 V. Sylwetka dydaktyka V.2. Ile godzin zajęć dydaktycznych zrealizowałaś/-eś (łącznie na wszystkich trybach, kierunkach i studiach podyplomowych) w roku akademickim 200/10 na UAM? brak zajęć od 2 do 1 godzin od 180 do 20 godzin od 210 do 2 godzin 142 od 0 do 60 godzin od 61 do 5 godzin 540 i więcej godzin Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych N= 5 N= N=4 N=6 N=8 N=11 N=4 N=4 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa N=12 Wydział Nauk Społecznych N=58 Wydział Neofilologii N=12 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu N= Wydział Prawa i Administracji N=2 Wydział Studiów Edukacyjnych 42 1 N=1 Wydział Teologiczny 1 8 N=6 Studium Nauczania Języków Obcych N= Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

143 V. Sylwetka dydaktyka V.2. Ile godzin zajęć dydaktycznych zrealizowałaś/-eś (łącznie na wszystkich trybach, kierunkach i studiach podyplomowych) w roku akademickim 200/10 na innych uczelniach? 14 N=5 10% % % brak zajęć od 1 do 60 godzin 4% od 61 do 0 godzin od 1 do 500 godzin Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

144 V. Sylwetka dydaktyka V.2. Ile godzin zajęć dydaktycznych zrealizowałaś/-eś (łącznie na wszystkich trybach, kierunkach i studiach podyplomowych) w roku akademickim 200/10 na innych uczelniach? 144 brak zajęć od 1 do 60 godzin od 61 do 0 godzin od 1 do 500 godzin Ogólnie UAM 4 Wydział Biologii 4 Wydział Chemii 4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 86 Wydział Fizyki 5 Wydział Historyczny 82 Wydział Matematyki i Informatyki 6 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 84 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 1 25 Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii 5 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 2 1 Wydział Teologiczny 6 Studium Nauczania Języków Obcych 80 Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM N= 5 N= 2 N=4 N=6 N=8 N=11 N=4 N=4 N=12 N=5 N=12 N= N=28 N=1 N=6 N=

145 V. Sylwetka dydaktyka V.2. Ile godzin zajęć dydaktycznych zrealizowałaś/-eś (łącznie na wszystkich trybach, kierunkach i studiach podyplomowych) w roku akademickim 2010/11 na UAM? 145 N=541 4% % 11% % brak zajęć 10% 11% od 2 do 1 godzin od 180 do 20 godzin od 210 do 2 godzin 46% od 0 do 60 godzin od 61 do 5 godzin 540 i więcej godzin Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

146 V. Sylwetka dydaktyka V.2. Ile godzin zajęć dydaktycznych zrealizowałaś/-eś (łącznie na wszystkich trybach, kierunkach i studiach podyplomowych) w roku akademickim 2010/11 na UAM? brak zajęć od 2 do 1 godzin od 180 do 20 godzin od 210 do 2 godzin 146 od 0 do 60 godzin od 61 do 5 godzin 540 i więcej godzin Ogólnie UAM Wydział Biologii N= 541 N= Wydział Chemii N=4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N=6 Wydział Fizyki N= Wydział Historyczny 2 64 N=11 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii 10 4 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 42 1 Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych 1 1 Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM N= N=4 N=12 N=60 N=10 N= N=28 N=1 N=6 N=

147 V. Sylwetka dydaktyka V.2. Ile godzin zajęć dydaktycznych zrealizowałaś/-eś (łącznie na wszystkich trybach, kierunkach i studiach podyplomowych) w roku akademickim 2010/11 na innych uczelniach? 14 N=54 10% % % brak zajęć od 1 do 60 godzin od 61 do 0 godzin 4% od 1 do 500 godzin Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

148 V. Sylwetka dydaktyka V.2. Ile godzin zajęć dydaktycznych zrealizowałaś/-eś (łącznie na wszystkich trybach, kierunkach i studiach podyplomowych) w roku akademickim 2010/11 na innych uczelniach? 148 brak zajęć od 1 do 60 godzin od 61 do 0 godzin od 1 do 500 godzin Ogólnie UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych N= 54 N= 2 N=4 N=6 N=8 N=11 N=4 N=4 N=12 N=58 N=12 N= N=28 N=1 Wydział Teologiczny 8 1 N=6 Studium Nauczania Języków Obcych 80 N= Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

149 V. Sylwetka dydaktyka V.. Czy oprócz zajęć dydaktycznych masz w roku akademickim 2010/2011 na UAM dodatkowe obowiązki związane z dydaktyką, takie jak np. układanie planów studiów i inne obciążenia organizacyjne lub administracyjne? 14 N = 55 % tak nie 6% Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

150 V. Sylwetka dydaktyka V.. Czy oprócz zajęć dydaktycznych masz w roku akademickim 2010/2011 na UAM dodatkowe obowiązki związane z dydaktyką, takie jak np. układanie planów studiów i inne obciążenia organizacyjne lub administracyjne? 0 tak nie Ogólnie UAM 6 N= 55 Wydział Biologii 2 N= Wydział Chemii 66 4 N=4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 8 1 N=6 Wydział Fizyki 8 6 N=40 Wydział Historyczny 100 N=11 Wydział Matematyki i Informatyki 2 68 N=4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 84 N=45 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa N=1 Wydział Nauk Społecznych 51 4 N=61 Wydział Neofilologii N=11 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 0 10 N=10 Wydział Prawa i Administracji 6 N=0 Wydział Studiów Edukacyjnych 8 22 N=2 Wydział Teologiczny N=6 Studium Nauczania Języków Obcych 6 N= Dane: % Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

151 V. Sylwetka dydaktyka V.4. Ile zajęć /przedmiotów prowadzisz w roku akademickim 2010/11 na UAM? Ilość prowadzonych zajęć/przedmiotów brak zajęć od 1 do zajęć od 8 do 14 zajęć od do 22 zajęć N= 55 Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

152 V. Sylwetka dydaktyka V.4. Ile zajęć /przedmiotów prowadzisz w roku akademickim 2010/11 na UAM? 2 brak zajęć Ilość prowadzonych zajęć/przedmiotów od 1 do zajęć Ogólnie UAM od 8 do 14 zajęć Wydział Biologii od do 22 zajęć Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych N= 55 N= N=4 N=6 N=40 N=11 N=4 N=45 N=1 N=61 N=11 N=10 N=0 N=2 N=6 N= 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

153 V. Sylwetka dydaktyka V.4. Od ilu lat prowadzisz te zajęcia na UAM? 40% Czas prowadzenia zajęć 5% 0% 5 N= % 20% 26 % 10% 5% % mniej niż lata -5 lat 6-10 lat 11 lat i więcej Dane: % respondentów; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

154 V. Sylwetka dydaktyka V.4. Od ilu lat prowadzisz te zajęcia na UAM? 4 mniej niż lata Czas prowadzonych zajęć -5 lat Ogólnie UAM 6-10 lat Wydział Biologii 11 lat i więcej Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Studium Nauczania Języków Obcych N= 542 N= N=4 N=6 N=40 N=11 N=4 N=44 N=12 N=5 N=12 N= N=2 N=1 N=6 N= 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; Podział na jednostki wszyscy pracownicy dydaktyczni i naukowo dydaktyczni UAM

155 VI. Komentarze końcowe Propozycje zmian 5 stworzenie odp. syst. motyw.(odp. ocena pracow.) dla dział. dyd. uwzględnienie specyfiki wydziałów przy określaniu liczebności grup uelastycznienie polit. kadr. (np.wprowadzenie etatów czysto naukowych) większa dbałość o studentów nowoczes. kurs pedag. prowadzony przez praktyków a nie teoret. stworzenie możliwości rozwoju zawod. dla prac.dydaktycznych wzbogacenie oferty dydakt.;wzrost konkurencyjności;oferta studiów LLL zredukowanie różnic międzywydział. w dyscyplinowaniu pracowników wprowadzanie ostrożnych, przemyślanych zmian zachęcanie do współpr.między wykładowcami; instytutami; wydziałami test rekrut. (na wzór np. SAT1/SAT2) sprawdz. dojrzał. poznaw. i emocj. stworzenie syst. bezpoś. (kadencyjnej) odpowiedzial. za programy wprowadzenie oceny ankietowej pracow.administracyjnych szkolenia dla pracow. umożliw. podążanie kadry z tech.duchem czasu stworzenie syst. motyw. umożliwiającego 'trzymanie poziomu' Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % Pytanie otwarte Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 12; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

156 VI. Komentarze końcowe Głosy krytyczne kwestie powtarzające się 6 niedocenienie pracow. dydaktycznych brak godziwego wynagrodzenia; konieczność 'dorabiania' wzrost biurokratyzacji;zbytnie obciążenie różnymi obowiązkami złe warunki lokalowe zbyt liczne grupy zła organizacja procesu dydaktycznego zła kostrukcja programów nauczania braki w zakresie organizacyjnym studiów niesprawiedliwe, przypadkowe zasady przypisywania zajęć dydakt. nieodpowiednie nakłady finans. czasochłonna/utrudniona współpraca z administracją brak możliwości ksero, rzutników, komputerów, sieci brak możliwości rozwoju zawod (nauka j.obcych;szkolenia;konferencje) Wypowiedzi uszeregowane wg częstości wyrażonej w % Pytanie otwarte Dane: %; UAM ogółem wszyscy pracownicy dydakt. i nauk.-dydakt. UAM; N = 12; możliwość wielokrotnej odpowiedzi

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów. Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia

Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów. Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia Wyniki ankiety nr 1 Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia Ankietę wypełniło 11 pracowników na 32 osób zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/0 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA NIESTACJONARNE STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Ankietowanie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2009/2010 Ankiety studenckie 2 RAPORT STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące realizacji badania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Załącznik nr 1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Badania dotyczące jakości kształcenia na Wydziale zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 SZKOLENIE BHP 2016/2017 Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA: 1) Wydziału Anglistyki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2017 r. Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014 Analiza zbiorcza "ABSOLWENCI": kierunek Matematyka, I stopień studiów, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013 Analiza zbiorcza "ABSOLWENCI": kierunek Chemia, I stopień studiów, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: 2010 2011 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza R A D A D S. J A KO Ś C I K S Z TA Ł C E N I A 0 1 0 / 0 1 1 Ankiety studenckie R A P O R T S T U D I A S TA C J O N A R N E Rada ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przyjazny Dziekanat 2014 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Ankieta została przeprowadzona w okresie maja i czerwca

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania opinii kadry akademickiej

Ankieta badania opinii kadry akademickiej Ankieta badania opinii kadry akademickiej za rok akademicki 2013/2014 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia 1 Informacje wstępne 1. Na jakim kierunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w dniu roku. W badaniu wzięło udział 2 studentów. Metodologia badań:

Badanie przeprowadzono w dniu roku. W badaniu wzięło udział 2 studentów. Metodologia badań: Badanie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalizacji Menager handlu, semestr VI. Badanie przeprowadzono w dniu 09.06.2012

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki Przyjazny Dziekanat 2016 Studencka ankietyzacja dziekanatów i sekretariatów ośrodków zamiejscowych Raport ogólnouniwersytecki Opracowanie: Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 z 29 stycznia 2014 r. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kierunek:.. Sprawozda za rok akademicki:. I. Dane podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY Czy Biblioteka spełnia Twoje oczekiwania?

WYNIKI ANKIETY Czy Biblioteka spełnia Twoje oczekiwania? WYNIKI ANKIETY Czy Biblioteka spełnia Twoje oczekiwania? Cele badania: uzyskanie opinii na temat funkcjonowania Biblioteki PWSZ w Nysie. Struktura badania: anonimowa ankieta internetowa. Metodologia: wypełnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo