Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014"

Transkrypt

1 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień

2 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 SPIS TREŚCI FREKWECJA 4 PYTAIA ZAMKIĘTE 7 I. OCEA OGÓLA UCZELI 7 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI 11 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 26 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY 35 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE 49 V. WYPALEIE ZAWODOWE 67 VI.ADMIISTRACJA

3 iniejszy raport dotyczy wyników czwartej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Badanie przeprowadzono w okresie od Ta część raportu dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych. Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy prowadzą zajęcia ze studentami na. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna na w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy nauczyciel akademicki mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych - łącznie wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy wzięli udział w badaniu Wydziały - nauczyciele akademiccy w podziale na poszczególne wydziały Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem różowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie lub odpowiedzi "częściowo tak, częściowo nie" kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne 2. () - Liczba nauczycieli ogółem / w podziale na wydziały, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie 3. Odchylenie standardowe (SD) - miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej 4. Średni wynik ogółem / podział na Wydziały oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych poszczególnym odpowiedziom. Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach () ogółu nauczycieli akademickich odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii nie dotyczy. Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych w odniesieniu do jednostek, dla których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów w poszczególnych pytaniach są niskie. Wyniki te nie są reprezentatywne. Zostały jednak zachowane ze względu na przejrzystość struktury raportu. 3

4 Frekwencja : W badaniu wzięło udział 626 auczycieli akademickich, co stanowi ok.* ogółu pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych na. W przypadku nauczycieli akademickich podana frekwencja jest wyłącznie orientacyjna. Zaproszenie zostało wysłane do wszystkich osób, które w systemie USOS posiadają konto nauczycielskie, liczba kont może być większa niż rzeczywista liczba zatrudnionych na nauczycieli akademickich i doktorantów uprawnionych do prowadzenia zajęć. Wydziały : *na podst. danych z USOSa, stan na maj 2014 Odsetek nauczycieli akademickich, którzy wzięli udział w badaniu Liczba nauczycieli akademickich danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPAwK WPiA WSE SJO 18% 24% 15% 12% 12% % 10% 19% 9% 9% 8% 8% 0% 5% 10% 15% 30% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 4

5 VII. Od ilu lat pracuje P. na na etacie naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym? 35% % 30% 31 lat i więcej lat lat 12% 9% 15% 10% 5-10 lat Mniej niż 5 lat 5% 0% W ankiecie wzięli udział nauczyciele o różnym stażu, z przewagą osób o najkrótszym stażu - mniej niż 5 lat (). 5

6 VII. Ile godzin zajęć dydaktycznych realizuje P. w bieżącym roku akademickim? - na oraz na innych uczelniach 91% 100% 90% 80% 622 Inne uczelnie % 60% 30% 0-90h h h h >360h 5% 0,2% 2% 1% Inne uczelnie 1 15% 10% 0% 6

7 Pytania zamknięte W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem wyników odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany jest rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 626 uczestników ankiety udzieliło odpowiedzi na to pytanie. iemal w każdym z pytań była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy"). I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. OCEA OGÓLA UCZELI 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) 28% 56% 1% = 626 I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 10% 2 10% 2% 26% = % nauczycieli akademickich ocenia jakość kształcenia na swoim kierunku dobrze lub bardzo dobrze. respondentów uważa, że jakość kształcenia zdecydowanie lub raczej się poprawiła. 7

8 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. OCEA OGÓLA UCZELI WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) 28% 61% 24% 10% 26% 22% 7% 61% 61% 2 57% 30% 56% 55% 69% 52% 56% 56% 65% 67% 67% 58% 58% 62% 35% 1% 18% 8% 15% 19% 10% 5% 2% 11% 4% 12% 10% 9% 30% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 8

9 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 I. OCEA OGÓLA UCZELI 5,20 4,70 4,20 3,70 4,12 4,61 4,00 3,90 4,31 4,06 3,97 4,00 3,73 4,43 4,10 4,14 4,00 4,00 3,97 4,48 4,00 SD 0,67 0,50 WB 0,74 0,56 0,62 0,74 WH 0,74 WMiI 0,73 WGiG 0,63 WPiD 0,84 WS 0,57 W 0,56 WPA Kalisz 0,66 WPiA 0,66 WSE 0,63 0,67 SJO 0,82 3,20 9

10 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 10% 2 10% 2% 26% 19% 35% 12% 4% 31% WB 19% 36% 11% 22% 37% 4% 37% 1 30% 4% 30% 26% 1 1 WH 6% 27% 24% 18% WMiI 26% 16% 16% 42% WGiG 8% 11% 37% 16% 5% 24% WPiD 31% 38% 12% 8% 4% 8% WS 11% 18% 8% W 7% 3 WPA Kalisz 1 7% 10% 27% WPiA 5% 30% 10% 30% WSE 4% 64% 5% 9% 9% SJO 11% 3 11% 11% 11% 22% WB WH 33 WMiI 19 WGiG 38 WPiD 26 WS 38 W 57 WPA Kalisz 30 WPiA 20 WSE SJO 9 10

11 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? a) Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym pracownikom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych b) Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych pracownikowi do prowadzenia c) Powiązanie programu zajęć/studiów z prowadzonymi aktualnie badaniami w jednostce d) Współpraca pracowników podczas tworzenia programu studiów e) Możliwość zgłaszania własnego przedmiotu do programu studiów f) Równomierne obciążenie poszczególnych pracowników zajęciami dydaktycznymi g)możliwość takiej organizacji zajęć, która sprzyja okresowemu skupieniu bądź na pracy naukowej, bądź na dydaktyce. a b c 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 22% 28% 38% 27% 24% 9% 10% 5% 2% 4% 4% = 619 = 546 = 582 auczyciele akademiccy w tej kategorii najwyżej ocenili dostosowanie zajęć przydzielonych poszczególnym pracownikom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych - 7 ocen dobrych i bardzo dobrych. ajgorzej pracownicy oceniają możliwość organizacji zajęć, która sprzyja okresowemu skupieniu bądź na pracy naukowej, bądź na dydaktyce 42% ocen dobrych i bardzo dobrych. d 24% 30% 27% 1 6% = 588 e 34% 30% 19% 10% 6% = 560 f 19% 37% 2 7% = 584 g 2 15% =

12 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? a) Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym pracownikom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 28% 5% 2% 15% 6% 26% 26% 31% 46% 1% 15% 56% 6% 61% 5% 60% 15% 15% 5% 10% 35% 1 26% 48% 11% 15% 27% 37% 37% 36% 46% 15% 1% 26% 16% 8% 5% 4% 36% 55% 36% 9% 1 38% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 40 WPiD 27 WS 52 W 72 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 8 12

13 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? a) Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym pracownikom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,50 3,00 3,92 4,06 3,95 3,83 4,22 3,74 3,86 3,45 3,43 3,85 3,90 4,14 3,79 3,96 3,79 4,45 3,38 SD 0,92 1,06 WB 0,80 0,80 0,73 0,90 WH 0,83 WMiI 1,00 WGiG 0,93 WPiD 0,99 WS 0,80 W 0,83 WPA Kalisz 1,09 WPiA 0,81 WSE 1,03 0,67 SJO 1,19 2,50 13

14 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? b) Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych pracownikowi do prowadzenia WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 22% 22% 19% 2 11% 15% 22% 26% 10% 24% 3 42% 3 26% 30% 3 34% 37% 48% 47% 38% 48% 36% 47% 52% 24% 10% 44% 9% 4% 7% 6% 37% 4% 7% 8% 22% 7% 6% 22% 6% 18% 8% 35% 16% 9% 7% 9% 38% 10% 5% 7% 47% 6% WB WH 33 WMiI 18 WGiG 38 WPiD 23 WS 43 W 65 WPA Kalisz 29 WPiA 21 WSE SJO 8 14

15 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? b) Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych pracownikowi do prowadzenia Przedział ufności (95%) 4,90 4,40 3,90 3,40 2,90 2,40 3,66 3,59 3,75 3,52 3,75 3,19 3,45 3,44 3,05 4,30 3,65 3,82 3,45 3,76 3,96 4,35 3,63 SD 1,06 1,15 WB 0,98 1,09 0,98 1,14 WH 1,00 WMiI 1,25 WGiG 0,98 WPiD 0,76 WS 1,13 W 1,03 WPA Kalisz 0,87 WPiA 1,09 WSE 0,96 0,79 SJO 0,92 15

16 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? c) Powiązanie programu zajęć/studiów z prowadzonymi aktualnie badaniami w jednostce WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 36% 4% 35% 11% 5% 38% 27% 10% 4% 18% 7% 26% 8% 38% 42% 4% 12% 38% 7% 2% 34% 1 51% 2 11% 30% 5% 10% 24% 34% 22% 10% 28% 28% 4% 19% 37% 1 6% 12% 42% 36% 9% 1% 15% 48% 9% 6% 27% 18% 41% 9% 5% 36% 37% 42% 11% 5% 5% WB WH 35 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 25 WS 52 W 67 WPA Kalisz 33 WPiA 22 WSE SJO 7 16

17 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? c) Powiązanie programu zajęć/studiów z prowadzonymi aktualnie badaniami w jednostce Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 3,61 4,04 3,79 3,19 3,95 3,56 3,57 3,20 3,02 3,76 3,50 3,54 3,58 3,55 3,64 4,00 3,71 SD 1,05 0,92 WB 0,87 1,02 1,02 1,11 WH 0,95 WMiI 1,01 WGiG 1,13 WPiD 1,13 WS 1,13 W 0,88 WPA Kalisz 1,06 WPiA 1,14 WSE 0,99 1,11 SJO 1,11 17

18 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? d) Współpraca pracowników podczas tworzenia programu studiów WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 24% 31% 16% 8% 27% 3 2 6% 16% 26% 22% 35% 26% 24% 22% 11% 3 30% 27% 1 6% 38% 7% 42% 11% 42% 12% 12% 36% 19% 6% 6% % 37% 16% 5% 24% 24% 10% 27% 19% 12% 8% 28% 26% 11% 10% 4% 7% 15% 26% 22% 26% 1 5% 3 22% WB WH 35 WMiI 19 WGiG 41 WPiD 26 WS 47 W 68 WPA Kalisz 34 WPiA 23 WSE SJO 9 18

19 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? d)współpraca pracowników podczas tworzenia programu studiów Przedział ufności (95%) 4,40 3,90 3,40 2,90 2,40 3,53 3,86 3,63 3,08 3,84 3,35 3,34 3,32 3,20 3,69 3,60 3,54 3,41 3,09 3,32 4,09 3,33 SD 1,16 1,06 WB 0,88 1,09 1,15 1,33 WH 0,87 WMiI 1,11 WGiG 1,31 WPiD 1,29 WS 1,12 W 1,18 WPA Kalisz 1,35 WPiA 1,38 WSE 1,09 0,81 SJO 1,00 19

20 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? e) Możliwość zgłaszania własnego przedmiotu do programu studiów WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 34% 30% 19% 10% 6% 54% 11% 4% 11% 54% 11% 9% 30% 38% 52% 28% 16% 3 44% 1 36% 24% 26% 8% 38% 4 9% 9% 12% 34% 31% 11% 19% 26% 37% 11% 1 7% 6% 11% 4% 12% 12% 8% 11% 15% 4% 2% 12% 6% 19% 11% 6% WB WH 34 WMiI 17 WGiG 38 WPiD 26 WS 50 W 65 WPA Kalisz 31 WPiA 24 WSE SJO 8 20

21 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? e) Możliwość zgłaszania własnego przedmiotu do programu studiów Przedział ufności (95%) 4,80 4,30 3,80 3,30 2,80 2,30 1,80 3,76 4,04 4,38 3,22 3,93 3,75 3,65 3,76 3,39 4,23 4,34 3,49 3,26 2,92 3,85 4,22 3,13 SD 1,21 1,35 WB 0,79 1,04 1,17 1,14 WH 1,12 WMiI 1,03 WGiG 1,22 WPiD 0,99 WS 0,80 W 1,34 WPA Kalisz 1,21 WPiA 1,59 WSE 1,10 0,88 SJO 1,36 21

22 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? f) Równomierne obciążenie poszczególnych pracowników zajęciami dydaktycznymi 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 19% 37% 2 7% 3 37% 1 10% 7% WB 31% 37% % 48% 12% 6% 16% 22% 28% WH 6% WMiI 37% 16% WGiG 5% 30% 28% WPiD 28% WS 26% 24% 31% W 3 WPA Kalisz WPiA 8% 1 47% 22% 30% WSE 11% 22% 3 26% 52% SJO 0% 67% 11% 12% 12% 6% 5% 28% 26% 6% 5% 30% 8% 8% 19% 9% 8% 4% 1 26% 7% 1 4% 4% 22% WB WH 34 WMiI 19 WGiG 40 WPiD 25 WS 42 W 70 WPA Kalisz 36 WPiA 23 WSE SJO 9 22

23 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? f) Równomierne obciążenie poszczególnych pracowników zajęciami dydaktycznymi Przedział ufności (95%) 4,30 3,80 3,30 2,80 2,30 1,80 3,46 3,80 2,97 3,54 3,79 2,44 3,06 3,47 2,95 3,84 3,57 3,89 3,33 3,35 3,04 3,91 3,56 SD 1,15 1,21 WB 1,04 1,30 1,03 1,24 WH 1,04 WMiI 1,22 WGiG 1,06 WPiD 0,99 WS 1,09 W 1,10 WPA Kalisz 1,10 WPiA 1,19 WSE 1,13 1,00 SJO 0,73 23

24 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? g)możliwość takiej organizacji zajęć, która sprzyja okresowemu skupieniu bądź na pracy naukowej, bądź na dydaktyce. WB WH WMiI WGiG WPiD WS 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 1 11% 6% 6% 6% 8% 22% 2 34% 18% 24% 46% 28% 18% 37% 18% W 2 22% WPA Kalisz 19% 19% WPiA 30% WSE SJO 0% 38% 2 27% 26% 3 38% 3 26% 19% 31% 15% 1 2 7% 18% 9% 11% 22% 18% 7% 19% 4% 19% 1 19% 22% 1 11% 9% 5% 9% WB WH 35 WMiI 18 WGiG 40 WPiD 27 WS 50 W 69 WPA Kalisz 32 WPiA 23 WSE SJO 8 24

25 II. ORGAIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? g)możliwość takiej organizacji zajęć, która sprzyja okresowemu skupieniu bądź na pracy naukowej, bądź na dydaktyce. Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,08 2,90 3,17 2,93 3,00 2,79 3,20 2,83 2,60 3,81 3,14 3,14 3,06 3,17 2,82 4,00 2,88 SD 1,31 1,37 WB 1,29 1,12 1,34 1,17 WH 1,11 WMiI 1,25 WGiG 1,19 WPiD 1,24 WS 1,36 W 1,43 WPA Kalisz 1,37 WPiA 1,34 WSE 1,25 1,27 SJO 1,13 25

26 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? a)dzienny i tygodniowy plan zajęć. b)termin informowania pracowników o planie zajęć na nowy semestr c)organizacja ćwiczeń terenowych (jeśli program je przewiduje) d)funkcjonowanie systemu USOS a 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 37% 18% 2% = 619 Ocena organizacji dydaktyki jest stosunkowo wysoka. Ponad trzy czwarte nauczycieli akademickich jest zadowolonych z dziennego i tygodniowego planu zajęć, dobrze oceniana jest również organizacja ćwiczeń terenowych. ajsłabszym elementem w tej kategorii jest funkcjonowanie systemu USOS. b 38% 31% 18% 8% 6% = 624 c 3 42% 18% 6% 2% = 217 d 2 41% 24% 9% 4% =

27 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? a) dzienny i tygodniowy plan zajęć 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 37% 27% 35% 30% 22% 18% 38% 54% 31% 30% 38% 67% 3 65% 59% 52% 56% 35% 44% 18% 2% 27% 12% 24% 8% 18% 5% 4% 18% 19% 5% 26% 4% 4% 15% 2% 7% 30% 16% 42% 4% 26% 4% 4% WH 36 WMiI 20 WGiG 40 WPiD 27 WS 52 W 72 WPA Kalisz 37 WPiA 24 WSE SJO 8 27

28 Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? a) dzienny i tygodniowy plan zajęć 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 4,07 3,58 3,74 3,93 3,96 4,12 3,97 4,15 3,68 4,52 4,17 4,38 4,38 3,71 3,97 4,52 3,88 SD 1,31 1,37 WB 1,29 1,12 1,34 1,17 WH 1,11 WMiI 1,25 WGiG 1,19 WPiD 1,24 WS 1,36 W 1,43 WPA Kalisz 1,37 WPiA 1,34 WSE 1,25 1,27 SJO 1,13 28

29 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? b) termin informowania pracowników o planie zajęć na nowy semestr WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 38% 31% 18% 8% 6% 18% 24% 24% 12% 11% 24% 5% 52% 10% 47% 27% 19% 4% 4% 24% 15% 18% 24% 36% 19% 35% 10% 10% 34% 7% 2% 79% 7% 11% 4% 35% 37% 4% 38% 15% 1% 26% 5% 35% 35% 1 9% 9% 4 4% 70% 26% 4% 11% 44% 3 11% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 23 WSE SJO 9 29

30 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? b) termin informowania pracowników o planie zajęć na nowy semestr Przedział ufności (95%) 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 2,20 3,87 3,06 3,29 3,55 4,10 3,00 3,72 3,40 4,00 4,57 3,90 4,26 4,05 3,78 4,11 4,65 3,56 SD 1,31 1,37 WB 1,29 1,12 1,34 1,17 WH 1,11 WMiI 1,25 WGiG 1,19 WPiD 1,24 WS 1,36 W 1,43 WPA Kalisz 1,37 WPiA 1,34 WSE 1,25 1,27 SJO 1,13 30

31 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? c) termin informowania pracowników o planie zajęć na nowy semestr WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 38% 31% 18% 8% 6% 18% 24% 24% 12% 11% 24% 5% 52% 10% 47% 27% 19% 4% 4% 24% 15% 18% 24% 36% 19% 35% 10% 10% 34% 7% 2% 79% 7% 11% 4% 35% 37% 4% 38% 15% 1% 26% 5% 35% 35% 1 9% 9% 4 4% 70% 26% 4% 11% 44% 3 11% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 23 WSE SJO 9 31

32 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? c) termin informowania pracowników o planie zajęć na nowy semestr Przedział ufności (95%) 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 2,20 3,87 3,06 3,29 3,55 4,10 3,00 3,72 3,40 4,00 4,57 3,90 4,26 4,05 3,78 4,11 4,65 3,56 SD 1,16 1,41 WB 1,09 1,12 1,07 1,50 WH 1,23 WMiI 1,43 WGiG 1,05 WPiD 0,96 WS 1,09 W 0,82 WPA Kalisz 1,06 WPiA 1,28 WSE 0,92 0,57 SJO 0,88 32

33 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? e) funkcjonowanie systemu USOS WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 6% 5% 10% 2 31% 27% 24% 35% 37% 3 36% 56% 61% 42% 31% 52% 41% 5 27% 41% 48% 35% 42% 42% 42% 26% 11% 24% 9% 4% 15% 24% 11% 10% 2% 24% 6% 15% 28% 7% 4% 16% 4% 7% 10% 4% 7% 22% 9% WB WH 35 WMiI 20 WGiG 40 WPiD 28 WS 51 W 72 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 9 33

34 III. ORGAIZACJA DYDAKTYKI - PYTAIA RUCHOME 2013/2014 III.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji pracy w swojej jednostce? f) funkcjonowanie systemu USOS 5,70 5,20 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 2,20 3,71 3,33 2,97 3,93 3,94 3,88 3,29 4,20 3,93 4,46 3,55 3,35 4,13 4,04 3,66 4,61 3,22 SD 1,03 0,82 WB 1,12 0,96 0,89 1,04 WH 0,93 WMiI 0,70 WGiG 0,69 WPiD 0,79 WS 1,14 W 1,08 WPA Kalisz 0,81 WPiA 0,86 WSE 0,94 0,66 SJO 0,97 34

35 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.1. Jak ocenia P. swoją jednostkę w następujących kategoriach? a) Poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli jest wysoki b) W programach studiów/treści prowadzonych zajęć uwzględnia się najnowsze osiągnięcia w danej dyscyplinie nauki c) Jakość prezentacji/dyskusji naukowych na forum zakładu/katedry lub instytutu jest wysoka a b c Tak, dotyczy to wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli Dotyczy to mniej więcej połowy nauczycieli ie, nie dotyczy to żadnych lub prawie żadnych nauczycieli 28% 2 27% IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? a)praca poświęcana na przygotowanie się do zajęć b)praca poświęcana na aktualizowanie treści zajęć zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie c)punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć d)otwartość na potrzeby studentów a b c d Tak, dotyczy to większości nauczycieli ie, dotyczy to mniejszości nauczycieli Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 48% 71% 68% 44% 26% 27% 26% 19% 12% 11% 1 7% 1% 1% 2% 5% 1% = 606 = 556 = 573 = 626 = 626 = 626 = 626 Pracownicy dydaktyczni oraz naukowodydaktyczni bardzo wysoko oceniają swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną. Z większym krytycyzmem podchodzą do oceny własnej jednostki, jednak i tu oceny poszczególnych kategorii są wysokie. Zdecydowana większość nauczycieli - 80% - wprowadziła jakieś zmiany w metodach kształcenia i oceniania w związku z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednak w ponad połowie przypadków, były to niewielkie zmiany. IV.3. Czy w związku z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dokonał P. zmiany: Tak, całkowicie Tak, w niewielkim stopniu ie Metod kształcenia 22% 58% = 540 Metod oceniania 56% 2 =

36 IV.1. Jak ocenia P. swoją jednostkę w następujących kategoriach? a) Poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli jest wysoki Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO Tak, dotyczy to wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli Tak, dotyczy to większości nauczycieli Dotyczy to mniej więcej połowy nauczycieli ie, dotyczy to mniejszości nauczycieli 28% 19% 52% 9% 22% 61% 11% 44% 1 2% 55% 24% 5 19% 11% 6 5% 12% 46% 34% 7% 37% 48% 15% 24% 5 58% 18% 1% 26% % 19% 61% 4% 4 4 9% 4% 3 44% 22% WB WH 36 WMiI 19 WGiG 41 WPiD 27 WS 51 W 71 WPA Kalisz 35 WPiA 21 WSE SJO 9 36

37 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.1. Jak ocenia P. swoją jednostkę w następujących kategoriach? b) W programach studiów/treści prowadzonych zajęć uwzględnia się najnowsze osiągnięcia w danej dyscyplinie nauki Tak, dotyczy to wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli Tak, dotyczy to większości nauczycieli Dotyczy to mniej więcej połowy nauczycieli ie, dotyczy to mniejszości nauczycieli ie, nie dotyczy to żadnych lub prawie żadnych nauczycieli 2 26% 12% 1% 1 10% WB 16% 5 6% 8% 2 46% 2 37% 37% 19% 6% 19% 41% 31% 9% WH 15% 42% 24% 15% WMiI 18% 41% 12% WGiG 10% 36% 31% WPiD 35% 42% 12% 8% 4% WS 24% 4 28% 4% W 15% 34% 11% WPA 30% 3 22% 15% WPiA 42% 5% WSE 7% 37% 37% 19% 9% 9% SJO WB WH 33 WMiI 17 WGiG 39 WPiD 26 WS 46 W 62 WPA Kalisz 27 WPiA 19 WSE SJO 7 37

38 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV. 1. Jak ocenia P. swoją jednostkę w następujących kategoriach? c) Jakość prezentacji/dyskusji naukowych na forum Zakładu / Katedry lub Instytutu jest wysoka Tak, dotyczy to wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli Tak, dotyczy to większości nauczycieli Dotyczy to mniej więcej połowy nauczycieli ie, dotyczy to mniejszości nauczycieli ie, nie dotyczy to żadnych lub prawie żadnych nauczycieli 27% 11% 4 7% 10% WB 26% 47% 15% 9% 1 38% 4% 38% 1 9% 1% 24% 42% 24% 9% WH 8% 44% 28% WMiI 35% 10% 5% WGiG 10% 18% WPiD 24% 44% 16% 8% 8% WS 30% 19% 4% 2% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 40 WPiD 25 WS 47 W 63 WPA Kalisz 30 WPiA 21 WSE SJO 8 W 24% 30% 27% 1 6% WPA 30% 27% 2 WPiA 38% 3 24% 5% WSE 22% 37% 26% 15% 55% 9% 5% SJO

39 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? a) Praca poświęcana na przygotowanie się do zajęć WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 48% 44% 70% 24% 42% 38% 41% 58% 36% 36% 62% 47% 59% 68% 56% 59% 37% 34% 42% 58% 46% 7% 1% 6% 11% 5% 1% 6% 15% 7% 2% 4% 4% 8% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 WSE 52% 52% 4% 4% SJO 30% 60% 10% 39

40 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? a) Praca poświęcana na przygotowanie się do zajęć Przedział ufności (95%) 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 4,39 4,64 4,29 4,17 4,51 4,26 4,19 4,25 4,20 4,68 4,37 4,55 4,26 4,29 4,41 4,39 4,10 SD 0,66 0,60 WB 0,77 0,76 0,65 0,57 WH 0,71 WMiI 0,72 WGiG 0,68 WPiD 0,48 WS 0,56 W 0,58 WPA Kalisz 0,60 WPiA 0,69 WSE 0,57 0,78 SJO 0,88 40

41 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? b) Praca poświęcana na aktualizowanie treści zajęć zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 1 1% 1% 64% 12% 34% 5 5% 5% 31% 49% 4 6% 1% 35% 35% 26% 3 5 5% 5% 56% 10% 2% 3 37% 42% 38% 52% 51% 46% 15% 12% 16% 41% 48% 52% 4 7% 4% 4% 60% 10% 10% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 41

42 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? b) Praca poświęcana na aktualizowanie treści zajęć zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie Przedział ufności (95%) 4,90 4,40 3,90 3,40 2,90 4,22 4,42 4,11 3,79 4,41 4,00 4,19 3,75 4,17 4,50 4,17 4,25 4,18 4,21 4,34 4,30 3,90 SD 0,79 0,94 WB 0,92 0,90 0,66 0,95 WH 0,67 WMiI 1,07 WGiG 0,70 WPiD 0,51 WS 0,68 W 0,66 WPA Kalisz 0,90 WPiA 0,72 WSE 0,61 0,93 SJO 0,88 42

43 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? c) Punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 71% 26% 2% 85% 12% 61% 34% 86% 7 24% 1% 79% 56% 36% 8% 65% 35% 49% 44% 7% 86% 67% 31% 2% 77% 22% 1% 68% 58% 66% 42% 31% 78% 80% 4% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 43

44 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY III.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? c) Punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć Przedział ufności (95%) 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,67 4,82 4,50 4,86 4,69 4,79 4,47 4,65 4,41 4,86 4,65 4,74 4,63 4,58 4,62 4,74 4,80 SD 0,57 0,46 WB 0,80 0,35 0,62 0,41 WH 0,65 WMiI 0,49 WGiG 0,63 WPiD 0,36 WS 0,52 W 0,53 WPA Kalisz 0,63 WPiA 0,50 WSE 0,56 0,54 SJO 0,42 44

45 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? d) Otwartość na potrzeby studentów WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 68% 7 61% 59% 76% 62% 58% 70% 66% 71% 6 64% 76% 27% 38% 22% 35% 27% 30% 16% 5% 6% 5% 1% 5% 7% 8% 5% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 WPiA 54% 42% 4% WSE 69% 78% 4% SJO 45

46 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? d) Otwartość na potrzeby studentów Przedział ufności (95%) 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 4,61 4,67 4,47 4,52 4,71 4,59 4,56 WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz 4,65 4,59 4,71 4,56 4,59 4,66 4,74 4,55 4,46 4,50 WPiA WSE SJO SD 0,63 0,60 WB 0,83 0,69 0,62 0,56 WH 0,56 WMiI 0,59 WGiG 0,63 WPiD 0,46 WS 0,64 W 0,60 WPA Kalisz 0,71 WPiA 0,72 WSE 0,74 0,54 SJO 0,53 46

47 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.3. Czy w związku z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dokonał P. zmiany: a) Metod kształcenia WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz 22% 30% 30% 10% 26% 1 18% 42% Tak, całkowicie Tak, w niewielkim stopniu ie 58% 61% 47% 61% 58% 41% 52% 57% 57% 56% 67% 66% 64% 4 11% 9% 30% 12% 18% WB WH 31 WMiI 14 WGiG 35 WPiD 25 WS 45 W 65 WPA Kalisz 33 WPiA 17 WSE SJO 9 WPiA 18% 59% 24% WSE 54% 67% 5% SJO 56% 3 11% 47

48 IV. BADAIA AUKOWE A PROCES DYDAKTYCZY IV.3. Czy w związku z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dokonał P. zmiany: b) Metod oceniania WB WH WMiI WGiG WPiD WS W 7% 6% 7% 37% 26% 36% 16% Tak, całkowicie Tak, w niewielkim stopniu ie 56% 66% 42% 6 64% 37% 46% 52% 58% 65% 55% 2 28% 8% 16% 37% 4 34% 12% 27% WB WH 31 WMiI 14 WGiG 35 WPiD 25 WS 45 W 63 WPA Kalisz 35 WPiA 17 WSE SJO 9 WPA Kalisz 2 60% WPiA 12% 41% 47% WSE 57% 11% 19% 71% 10% SJO 44% 56% 48

49 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.1. Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? (inne*) To powszechna praktyka Często Sporadycznie igdy Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne Hospitacje i kontrola jakości prowadzonych zajęć agradzanie najlepszych dydaktyków V.1.a. Jak ocenia P. częstotliwość działań: V.2. a Jak ocenia P. ich częstotliwość? 7% 1 10% Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności 1% Hospitacje i kontrola jakości prowadzonych V.2. Czy w P. jednostce stosowane są inne mechanizmy kontroli i poprawy jakości kształcenia?* jakie to są mechanizmy(pytanie otwarte) agradzanie najlepszych dydaktyków 1% 15% 27% 46% 48% Za duża Odpowiednia Za mała 27% 66% 72% 60% Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 28% 18% 54% Za duża Odpowiednia Za mała 28% 30% 12% = 621 = 621 = 620 = 621 = 623 = 620 = 626 Ponad połowa nauczycieli akademickich twierdzi, że nie słyszeli/nie potrafią ocenić działań związanych z ewaluacją i poprawą jakości dydaktyki w jednostce, a 18% uważa, że działania takie w ogóle nie mają miejsca. ajbardziej powszechną praktyką są hospitacje i kontrola prowadzonych zajęć respondentów uznało tę praktykę za częstą lub powszechną. 30% biorących udział w ankiecie uważa, że najlepsi dydaktycy nie są w ogóle nagradzani, 46% twierdzi natomiast, że zdarza się to sporadycznie. W przekonaniu trzech czwartych nauczycieli częstotliwość takich działań jak szkolenia, kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne oraz nagradzanie najlepszych dydaktyków są za małe. 95% pracowników potwierdziło przeprowadzanie w jednostce ankiet, w których studenci mogą ocenić zajęcia, ok. 60% z nich ocenia treść, konstrukcję oraz sposób przeprowadzania ankiet jako dobry lub bardzo dobry, jednak zaledwie nauczycieli uważa, że mają one wpływ na poprawę jakości zajęć. 7% 84% 9% =

50 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.3. Czy w P. jednostce przeprowadzane są ankiety, w których studenci mogą ocenić zajęcia, w których uczestniczyli? Tak ie ie wiem 95% 2% = 626 V.4. Jak ocenia P. następujące elementy przeprowadzanych ankiet wśród studentów? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet 44% 27% 10% 5% = 591 Sposób przeprowadzania ankiet 18% 41% 22% 11% 8% = 590 V.5. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 19% 42% =

51 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.1. Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? (inne*) a) Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne WB WH WMiI WGiG WPiD WS W To powszechna praktyka Często Sporadycznie igdy 7% 12% 27% 52% 8% 8% 58% 10% 7% 22% 35% 6% 47% 10% 2% 2% 46% 2% 22% 59% 48% 41% 60% 41% 44% 49% 28% 26% 28% 2 30% 34% 9% 11% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 51 W 73 WPA Kalisz 35 WPiA 24 WSE SJO 10 WPA Kalisz 6% 49% WPiA 3 46% WSE 7% 28% 41% 24% 18% 36% SJO 10% 51

52 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.1.a. Jak ocenia P. częstotliwość działań: a) Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne WB WH WMiI WGiG WPiD WS W 1% 1% 4% Za duża Odpowiednia Za mała 60% 52% 24% 76% 68% 54% 80% 55% 80% 71% 37% 36% 6 64% WB WH 35 WMiI 20 WGiG 40 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 36 WPiA 24 WSE SJO 10 WPA WPiA WSE 28% 75% 72% 74% 26% SJO 60% 52

53 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.1. Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? b)hospitacje i kontrola jakości prowadzonych zajęć WB WH WMiI WGiG WPiD WS W To powszechna praktyka Często Sporadycznie igdy 1 27% 48% 3 27% 36% 7% 5 55% 3 38% 30% 55% 6% 5 65% 5% 5% 51% 36% 6% 49% 18% 36% 42% 12% 9% 12% 10% 11% 4% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 51 W 73 WPA Kalisz 37 WPiA 24 WSE SJO 10 WPA Kalisz 16% 24% 57% WPiA 46% 8% WSE 34% 41% 10% 18% 18% SJO 53

54 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.1.a. Jak ocenia P. częstotliwość działań: b) Hospitacje i kontrola jakości prowadzonych zajęć WB WH WMiI WGiG WPiD WS W 2% 6% 4% 8% Za duża Odpowiednia Za mała 66% 7 59% 71% 58% 65% 82% 71% 68% 55% 27% 41% 27% 36% 35% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 40 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 37 WPiA 24 WSE SJO 10 WPA Kalisz 5% 68% 27% WPiA 75% WSE 79% 4% 70% 26% SJO 80% 54

55 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.1. Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? c) agradzanie najlepszych dydaktyków WB WH WMiI WGiG WPiD WS W To powszechna praktyka Często Sporadycznie igdy 10% 15% 46% 24% 18% 15% 24% 37% 24% 41% 4% 11% 46% 8% 75% 5% 60% 2% 5% 34% 59% 46% 18% 18% 7% 42% 30% 15% 31% 10% 11% 18% 49% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 51 W 72 WPA Kalisz 36 WPiA 24 WSE SJO 10 WPA Kalisz 56% WPiA 8% 38% WSE 10% 41% 27% 9% SJO 10% 10% 55

56 V.1.a. Jak ocenia P. częstotliwość działań: c) agradzanie najlepszych dydaktyków WB WH WMiI WGiG WPiD WS 1% 5% 4% 2% 15% 27% 27% 38% 42% 30% Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE Za duża Odpowiednia Za mała 61% 8 86% 85% 76% 72% 71% 62% 65% 58% 47% 36% WB WH 35 WMiI 20 WGiG 40 WPiD 28 WS 51 W 73 WPA Kalisz 37 WPiA 24 WSE SJO 10 W 86% WPA Kalisz WPiA 30% 75% 70% WSE 8 SJO 60% 55% 56

57 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.2. Czy w P. jednostce stosowane są inne mechanizmy kontroli i poprawy jakości kształcenia? WB WH WMiI WGiG WPiD WS W 12% 15% 12% Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić 28% 18% 54% 30% 6% 64% 11% 58% 28% 69% 41% 16% 4 59% 19% 42% 15% 70% 49% 46% 11% 4 15% 44% 51% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 WPA Kalisz 1 58% WPiA 54% WSE 66% 1 9% 78% SJO 30% 10% 60% 57

58 IV.2.b. Jak ocenia P. ich częstotliwość? Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE WB WH WMiI WGiG WPiD WS W 7% 6% 19% Za duża Odpowiednia Za mała 84% 80% 92% 100% 91% 60% 71% 100% 60% 100% 86% 76% 9% 8% 5% WB WH 14 WMiI 3 WGiG 5 WPiD 13 WS 22 W 21 WPA Kalisz 11 WPiA 4 WSE 6 3 SJO 3 WPA Kalisz 9% 82% 9% WPiA 100% WSE 67% 100% SJO 100% 58

59 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.3. Czy w P. jednostce przeprowadzane są ankiety, w których studenci mogą ocenić zajęcia, w których uczestniczyli? WB WH WMiI WGiG WPiD WS W 88% 89% 89% 92% Tak ie ie wiem 95% 100% 97% 99% 97% 100% 100% 7% 97% 7% 2% 8% 8% 5% 4% 1% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 WPA Kalisz 95% 5% WPiA 92% 4% 4% WSE 9 7% 91% 9% SJO 100% 59

60 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.3. a. Jeśli tak - Jak ocenia P. następujące elementy przeprowadzanych ankiet wśród studentów? Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet WB WH WMiI WGiG WPiD WS W 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 44% 27% 10% 5% 27% 42% 24% 42% 24% 9% 12% 11% 46% 18% 4% 35% 16% 5% 12% 48% 15% 5 55% 10% 5% 5% 6% 37% 31% 9% 36% 48% 8% 4% 4% 15% 58% 8% 2% 10% 54% 30% 7% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 35 WPiD 25 WS 48 W 71 WPA Kalisz 35 WPiA 22 WSE SJO 10 WPA Kalisz 57% WPiA 0% 36% 27% 2 WSE 11% 26% 44% 11% 7% 24% 38% 19% 5% SJO 10% 60

61 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.3. a. Jeśli tak - Jak ocenia P. następujące elementy przeprowadzanych ankiet wśród studentów? Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,51 3,88 3,33 3,50 3,17 3,52 3,78 3,90 3,14 4,08 3,75 3,66 3,83 2,77 3,22 3,62 3,50 SD 1,01 0,96 WB 1,19 0,92 0,91 1,00 WH 0,87 WMiI 1,02 WGiG 1,06 WPiD 1,00 WS 0,89 W 0,75 WPA Kalisz 0,86 WPiA 1,19 WSE 1,05 1,16 SJO 0,97 1,50 WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 61

62 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.3. a. Jeśli tak - Jak ocenia P. następujące elementy przeprowadzanych ankiet wśród studentów? Sposób przeprowadzania ankiet WB WH WMiI WGiG WPiD WS 1 (bardzo źle) 2 (raczej źle) 3 (średnio) 4 (raczej dobrze) 5 (bardzo dobrze) 8% 11% 22% 41% 6% 6% 1 41% 34% 12% 9% 30% 18% 5% 26% 6% 6% 9% 15% 48% 10% 11% 4% 4% 19% 24% 28% 24% 4% 27% 36% 58% 30% 31% 44% 35% 18% 12% 18% 16% 8% 11% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 36 WPiD 25 WS 48 W 71 WPA Kalisz 35 WPiA 22 WSE SJO 10 W 7% 11% 51% WPA Kalisz 9% 49% WPiA 2 27% 5% WSE 11% 7% 26% 44% 11% 5% 4 24% SJO 60% 62

63 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.3. a. Jeśli tak - Jak ocenia P. następujące elementy przeprowadzanych ankiet wśród studentów? Sposób przeprowadzania ankiet Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,52 3,91 3,27 3,50 3,48 3,70 3,64 4,20 3,11 4,00 3,31 3,54 3,89 2,77 3,37 3,67 4,00 SD 1,13 1,15 WB 1,18 1,00 1,07 1,10 WH 0,83 WMiI 0,62 WGiG 1,19 WPiD 1,12 WS 1,07 W 1,09 WPA Kalisz 1,11 WPiA 1,23 WSE 1,15 1,15 SJO 0,67 63

64 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.3.b. Jak ocenia P. częstotliwość przeprowadzanych ankiet wśród studentów? WB WH WMiI WGiG WPiD WS W 9% 15% 6% 9% 11% 8% 2% 15% Za duża Odpowiednia Za mała 79% 79% 59% 82% 86% 91% 78% 90% 81% 80% 75% 82% 35% 12% 6% 18% 5% 9% 11% 10% 12% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 36 WPiD 25 WS 48 W 71 WPA Kalisz 36 WPiA 22 WSE SJO 10 WPA Kalisz 75% 8% WPiA 9% 77% WSE 4% 81% 15% 86% SJO 70% 10% 64

65 V. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDOSTCE V.4. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak ie ie wiem / nie potrafię ocenić WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA 55% 44% 3 31% 55% 31% 60% 46% 19% 15% 18% 15% 31% 10% 18% 18% 12% 42% 3 41% 49% 31% 16% 24% 35% 58% 36% WB WH 36 WMiI 20 WGiG 36 WPiD 25 WS 48 W 71 WPA Kalisz 36 WPiA 22 WSE SJO 10 WSE 41% 26% 3 38% 48% SJO 65

66 VI.1. Czy jako dydaktyk odczuwa P. tzw. wypalenie zawodowe? Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VI. WYPALEIE ZAWODOWE WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 6% 19% 18% 6% 6% 5% 2% 8% 4% 10% 4% 18% 11% 24% 22% 34% % Bardzo często Często Rzadko igdy 47% 27% 27% 48% 51% 44% 44% 65% 41% 36% 51% 46% 41% 65% 28% 27% 31% 3 26% 31% 22% 36% % WB WH 36 WMiI 20 WGiG 41 WPiD 28 WS 52 W 73 WPA Kalisz 38 WPiA 24 WSE SJO 10 66

67 VII. Jak ocenia P. pracę: Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Dziekanatu 48% 37% 12% 1% 2% Sekretariatu Instytutu/Katedry 55% 12% Działu auczania 35% 41% 18% 5% = 589 = 553 = 402 W kategorii administracja, nauczyciele akademiccy najwyżej ocenili pracę jednostek, z którymi współpracują na co dzień tj. dziekanatów oraz sekretariatów ok. 85% ocen dobrych i bardzo dobrych. ieco gorzej ocenione zostały działy: nauczania oraz współpracy z zagranicą, trzy czwarte pracowników uznaje ich pracę za dobrą lub bardzo dobrą. ajsurowiej została oceniona praca BRJK, jednak nadal ponad połowa nauczycieli ocenia ich działanie jako dobre lub bardzo dobre. Działu Współpracy z Zagranicą 34% 41% 5% = 428 Biura Rady ds. Jakości Kształcenia 31% 36% 8% 6% =

68 VII. Jak ocenia P. pracę: Dziekanatu Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 48% 52% 37% 30% 12% 15% 76% 19% 52% 31% 4 24% 27% 38% 9% 68% 54% 15% 10% 81% 36% 51% 61% 82% 57% 7% 51% 30% 46% 11% 11% 7% 18% 2% 1% 5% 1% 5% 2% 7% 1% 9% 7% WB WH 34 WMiI 19 WGiG 41 WPiD 27 WS 45 W 67 WPA Kalisz 38 WPiA 23 WSE SJO 7 68

69 VII. Jak ocenia P. pracę: Dziekanatu Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA 4,90 4,40 3,90 3,40 2,90 4,30 4,30 4,70 4,28 4,22 3,91 4,35 4,68 3,68 4,70 4,20 4,40 4,21 4,52 4,18 4,82 3,86 SD 0,82 0,85 WB 0,57 0,96 0,84 0,80 WH 0,77 WMiI 0,48 WGiG 1,04 WPiD 0,67 WS 0,73 W 0,70 WPA Kalisz 0,93 WPiA 0,67 WSE 0,86 0,39 SJO 0,69 69

70 VI. Jak ocenia P. pracę: Sekretariatu Instytutu/Katedry (jeśli dotyczy) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz WPiA WSE SJO 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 55% 12% 2% 6 11% 5% 5 69% 6% 55% 24% 5% 57% 4% 56% 54% 36% 38% 6% 34% 24% 7% 2% 88% 8% 4% 5 37% 6% 2% 2% 52% 19% 1% 47% 1 35% 26% 9% 1 68% 4% 4% 88% 12% 10% WB WH 36 WMiI 13 WGiG 41 WPiD 25 WS 51 W 73 WPA Kalisz 30 WPiA 23 WSE SJO 10 70

71 VI. Jak ocenia P. pracę: Sekretariatu Instytutu/Katedry (jeśli dotyczy) Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 4,32 4,42 4,22 4,56 4,24 4,52 4,44 4,46 3,85 4,80 4,37 4,23 4,33 3,61 4,57 4,88 4,30 SD 0,92 0,90 WB 1,02 0,81 1,03 0,59 WH 0,73 WMiI 0,66 WGiG 1,04 WPiD 0,65 WS 0,85 W 0,95 WPA Kalisz 0,71 WPiA 1,41 WSE 0,74 0,33 SJO 0,67 71

72 VI. Jak ocenia P. pracę: Działu auczania Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 35% 55% 35% 37% 41% 1 44% 10% 48% 37% 41% 2 35% 37% 42% 35% 3 60% 47% 18% 5% 1% 18% 5% 24% 6% 26% 22% 5% 24% 8% 11% 11% 10% 10% 9% 4% 2% % WB WH 24 WMiI 9 WGiG 20 WPiD 23 WS 35 W 49 WPA Kalisz 30 WPiA 12 WSE SJO 5 WPiA 42% 8% WSE 52% 30% 67% 28% 6% SJO 72

73 VI. Jak ocenia P. pracę: Działu auczania Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 4,03 4,27 3,94 4,11 4,00 4,18 3,67 4,11 3,40 4,17 3,97 4,18 3,97 3,83 4,35 4,61 3,80 SD 0,91 0,94 WB 1,09 0,81 0,86 0,81 WH 0,82 WMiI 1,05 WGiG 1,14 WPiD 1,11 WS 0,71 W 0,75 WPA Kalisz 1,13 WPiA 0,94 WSE 0,78 0,61 SJO 0,84 73

74 VI. Jak ocenia P. pracę: Działu Współpracy z Zagranicą Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 34% 11% 41% 55% 48% 9% % 52% 54% 38% 44% 4 36% 5% 30% 4% 4% 7% 1 16% 4% 2% 4% 4% 16% 4% 9% 4% 4% 9% 36% 11% 7% 35% 55% 15% 4 19% 4% 2% 44% 22% WB WH 23 WMiI 11 WGiG 28 WPiD 23 WS 33 W 54 WPA Kalisz 27 WPiA 15 WSE SJO 4 WPiA 3 7% WSE 31% 44% 65% 24% 12% SJO 74

75 VI. Jak ocenia P. pracę: Działu Współpracy z Zagranicą Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VII.ADMIISTRACJA 5,70 5,20 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 3,99 4,04 3,59 4,08 4,11 3,84 4,09 4,45 3,61 4,30 3,52 4,02 4,11 3,93 4,06 4,53 4,00 SD 0,99 1,16 WB 0,97 0,78 0,98 1,18 WH 1,04 WMiI 0,69 WGiG 1,20 WPiD 0,76 WS 0,94 W 0,92 WPA Kalisz 0,75 WPiA 1,10 WSE 0,77 0,72 SJO 0,82 75

76 VI. Jak ocenia P. pracę: Biura Rady ds. Jakości Kształcenia Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VI.ADMIISTRACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) WB WH WMiI WGiG WPiD WS W WPA Kalisz 5% 8% 18% 16% 31% 38% 31% 3 37% 30% 52% 36% 8% 31% 41% 41% 1 52% 30% 8% 3 5% 38% 16% 12% 30% 36% 8% 6% 15% 6% 6% 6% 11% 10% 4% 8% 8% 5% 11% 16% 4% 7% 4% 8% WB WH 20 WMiI 8 WGiG 12 WPiD 19 WS 25 W 30 WPA Kalisz 25 WPiA 7 WSE SJO 4 WPiA 71% WSE 27% 47% 7% 69% 6% SJO 76

77 VI. Jak ocenia P. pracę: Biura Rady ds. Jakości Kształcenia Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 VI.ADMIISTRACJA 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,78 3,46 3,59 4,22 3,84 4,08 2,80 4,13 3,25 3,79 3,60 3,77 4,32 3,43 3,87 4,63 4,00 SD 1,14 1,51 WB 1,06 1,00 1,11 0,90 WH 1,24 WMiI 0,99 WGiG 0,87 WPiD 1,32 WS 1,08 W 1,07 WPA Kalisz 0,90 WPiA 1,13 WSE 1,06 0,62 SJO 0,82 77

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011 OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW 1 RAPORT 2010/2011 Struktura raportu 2 ZAGADNIENIE SLAJDY Opis badania -11 I Ocena warunków prowadzenia zajęć 12-28 II Pomoc uczelni 2-52

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2017/2018 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydanie: I Obowiązuje od: 22 grudnia 2014 r. Uwagi do procedury należy zgłaszać do: Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia (biurojakosci@wum.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania opinii kadry akademickiej

Ankieta badania opinii kadry akademickiej Ankieta badania opinii kadry akademickiej za rok akademicki 2013/2014 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia 1 Informacje wstępne 1. Na jakim kierunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VI EDYCJI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 DLA WYDZIAŁU FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów. Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia

Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów. Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia Wyniki ankiety nr 1 Ankieta dla nauczycieli akademickich nt. warunków prowadzenia studiów Instytut Inżynierii technicznej, kierunek Geodezja i Kartografia Ankietę wypełniło 11 pracowników na 32 osób zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Matematyki i Informatyki Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonego na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Przypomnienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał Mól, przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W roku akademickim 205/20 przeprowadzono proces owania studentów, zgodnie z procedurą PS-4 zawartą w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. W ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci)

Ocena jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci) Załącznik nr 2 do zasad przeprowadzania ankietyzacji w śród studentów ora pracowników PWSZ w Suwałkach jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci) Celem poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2016/2017

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2016/2017 Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 26/27 Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet dotyczących zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 11.12.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w dniu roku. W badaniu wzięło udział 2 studentów. Metodologia badań:

Badanie przeprowadzono w dniu roku. W badaniu wzięło udział 2 studentów. Metodologia badań: Badanie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalizacji Menager handlu, semestr VI. Badanie przeprowadzono w dniu 09.06.2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: 2010 2011 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo