Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza"

Transkrypt

1 Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/0

2 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA NIESTACJONARNE

3 STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące realizacji badania II. Pytania ogólne III. Pytania szczegółowe IV. Pytania otwarte V. Komentarze końcowe

4 Wprowadzenie Badanie przeprowadzono w okresie W badaniu wzięło udział studentów studiów niestacjonarnych, co stanowi 15 % ogółu studentów tych studiów na UAM, w tym: 4 59 studentów studiów jednolitych magisterskich (16% ogółu studentów na tym stopniu) 845 studentów studiów I stopnia (16% ogółu studentów na tym stopniu) 881 studentów studiów II stopnia (15% ogółu studentów na tym stopniu) 10 doktorantów (uczestników studiów doktoranckich) (4% ogółu studentów na tym stopniu)

5 Metodologia badania: Wprowadzenie 5 Badanie skierowane zostało do wszystkich studentów studiów niestacjonarnych. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Program umożliwił zastosowanie filtrów, tj. pytań warunkowych, oraz odpowiednich przejść pomiędzy poszczególnymi pytaniami, umożliwiających m.in. skierowanie części pytań do wybranej grupy studentów (np. tylko do uczestników studiów doktoranckich). Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełniania, była dostępna w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy student mógł tylko raz wypełnić ankietę.

6 Informacje dodatkowe Wprowadzenie 6 Różnice w liczebnościach (N) ogółu studentów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Raport nie dotyczy Wydziału Chemii, na którym nie prowadzi się studiów niestacjonarnych. W analizie uwzględniającej podział na wydziały pominięto: Wydział Biologii, Wydział Fizyki, Wydział Historyczny, oraz Wydział Teologiczny ze względu na małą liczebność respondentów. Wymienione wydziały są uwzględnione w danych dotyczących całego UAM. W danych uwzględniających podział na wydziały pominięto 6 studentów, którzy nie podali kierunku swoich studiów. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii nie dotyczy, nie potrafię ocenić. W raporcie pominięto pytania D(1-4) skierowane do uczestników studiów doktoranckich ze względu na małą liczebność respondentów.

7 Wprowadzenie Rozwinięcie zastosowanych skrótów oznaczeń pytań z Ankiety dla studentów : M (1 ): pytania z metryczki o: kierunek, stopień i rok studiów; O (1 4): pytania ogólne; S (1 1): pytania szczegółowe. Zastosowany podział danych: o ogółem UAM łącznie studenci I, II, jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci o studenci I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich; o doktoranci.

8 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych UAM I, II stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich w podziale na wydziały 8 % respondentów odniesiony do wszystkich Liczba respondentów studentów biorących udział w badaniu Liczba studentów na wydziale % respondentów z poszczególnych wydziałów Biologii Filologii Polskiej i Klasycznej 5 Fizyki Historyczny 6 0, 9 Matematyki i Informatyki Nauk Geograficznych i Geologicznych Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Nauk Społecznych Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny 5 0, 0 Ogółem 1* * 6 studentów (I stopnia/iistopnia/jednolitych studiów mgr) nie podało swojego kierunku studiów. Opowiedzi tych studentów uwzględnione są w danych UAM ogółem. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE LISTOPAD 0

9 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych UAM I i II stopnia, oraz jednolitych magisterskich w podziale na wydziały /zestawienie w kolejności alfabetycznej/ 9 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki N (UAM) = studentów studiów niestacjonarnych * (stan na listopad 010, wg Działu Nauczania) Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki 10 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 18 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 16 Wydział Nauk Społecznych 1 Wydział Neofilologii 5 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 1 Wydział Prawa i Administracji 5 Wydział Studiów Edukacyjnych 14 Wydział Teologiczny Dane: % respondentów w stosunku do liczby studentów na UAM lub wydziale ; studenci I,II stopnia i jedn. mgr; bez Kolegium Języków Obcych.

10 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych UAM I i II stopnia, oraz jednolitych magisterskich w podziale na wydziały /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Nauk Społecznych Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki Wydział Biologii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Neofilologii Wydział Historyczny Wydział Teologiczny N (UAM) = studentów studiów niestacjonarnych* (stan na listopad 010, wg Działu Nauczania) Dane: % respondentów w stosunku do liczby studentów na wydziale; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; * bez Kolegium Języków Obych

11 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział doktorantów w podziale na wydziały / instytuty Liczba respondentów Liczba doktorantów na studium doktoranckim % respondentów z poszczególnych wydziałów IFA 4 6 Instytut Filozofii Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1 4 Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki 0 0 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 1 9 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych 1 0? Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Ogółem

12 1 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ BIOLOGII Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Biologii biologia ochrona środowiska 1 50 biologia, specjalność biologia eksperymentalna 1 biologia, specjalność biologia środowiska 8 Dane: %; studenci I, II stopnia i jedn.mgr; N=1 biologia, specjalność biologia człowieka

13 1 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ filologia polska filologia polska (zajęcia w Kaliszu) komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (zajęcia w Gnieźnie) 0 8 komunikacja europejska (zajęcia w Gnieźnie) 8 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 8 Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N= filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska

14 14 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ FIZYKI Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Fizyki akustyka, specjalność protetyka słuchu biofizyka, specjalność optyka okularowa 6 4 fizyka biofizyka, specjalność optometria biofizyka, specjalność fizyka medyczna Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

15 15 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Historycznego WYDZIAŁ HISTORYCZNY historia, specjalność nauczycielska 50 etnologia historia 1 Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

16 16 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Matematyki i Informatyki matematyka informatyka 6 Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

17 1 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ GEOGRAFICZNY I GEOLOGICZNY Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Geograficznego i Geologicznego turystyka i rekreacja gospodarka przestrzenna geografia 1 41 turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa 8 geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich 1 4 Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N= Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE LISTOPAD 0

18 18 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA stosunki międzynarodowe, spec. gospodarka światowa i dziennikarstwo i komunikacja społeczna politologia, spec. administracja samorządowa politologia dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. politologia, spec. marketing polityczny dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. reklama i stosunki międzynarodowe, spec. dyplomacja i stosunki politologia, spec. administracja europejska stosunki międzynarodowe, specjalność współpraca politologia (zajęcia w Ostrowie Wielkopolskim) stosunki międzynarodowe politologia (zajęcia w Gnieźnie) politologia (zajęcia w Kościanie) politologia (zajęcia w Słubicach) politologia, spec. reklama i promocja politologia, spec. dziennikarstwo Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

19 19 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Nauk Społecznych psychologia socjologia kulturoznawstwo filozofia, specjalność komunikacja społeczna 4 praca socjalna kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa 1 1 Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

20 0 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Neofilologii filologia angielska filologia angielska (zajęcia w Kaliszu) filologia, spec. lingwistyka stosowana filologia, spec. lingw. stosow. - ekokomunikacja filologia, spec. filologia germańska filologia, spec. komunikacja i zarządzanie 6 filologia, spec. filologia hiszpańska filologia, spec. filologia rosyjska filologia, spec. filologia romańska filologia, spec. filologia nowogrecka filologia, spec. etnolingwistyka Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

21 1 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO- ARTYSTYCZNY W KALISZU Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne ochrona dóbr kultury 1 1 Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=148 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

22 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Prawa i Administracji prawo administracja zarządzanie 54 studia prawno-ekonomiczne studia prawno-ekonomiczno Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=90 europeistyka

23 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Studiów Edukacyjnych WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH pedagogika, spec. resocjalizacja pedagogika, spec. doradztwo zawodowe i personalne pedagogika specjalna, spec. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną pedagogika, spec. socjoterapia i promocja zdrowia pedagogika, spec. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pedagogika, spec. edukacja elementarna i terapia pedagogiczna pedagogika, spec. edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe pedagogika, spec. wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (grupa 1) spec.wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, zajęcia w Gnieźnie pedagogika, spec. wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (grupa ) pedagogika, spec. edukacja medialna i technologie informacyjne pedagogika, spec. edukacja europejska pedagogika, spec. resocjalizacja (zajęcia w Gnieźnie) Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=04 pedagogika, spec. edukacja dorosłych i gerontologia pedagogika, spec. edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

24 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA M1. Stopień studiów / M. Rok studiów 4 1 rok stud. rok stud. rok stud. 4 rok stud. 5 rok stud. Jednolite st. magisterskie 8% % 19% 15% 1% N=59 St.1 stopnia (licencjackie) 6% % 1% N=845 St. stopnia (magisterskie) 59% 41% N=880 St. stopnia (doktoranckie) 0% 0% 40% 10% N=10 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; UAM ogółem; N nie uwzględnia respondentów, którzy nie odpowiedzieli na pytanie dotyczące kierunku studiów

25 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA M1. Stopień studiów / M.Średnia ocen z ostatniej sesji 5 średnia.5 i mniej i wiecej Ogółem % % 9% 6% 8% N=94 Jednolite st. magisterskie 5% % 40% 5% % N=591 St.1 stopnia (licencjackie) % 0% 40% 0% 6% N=80 St. stopnia (magisterskie) % 18% 6% % % N=8 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N - nie uwzględnia respondentów, którzy nie odpowiedzieli na pytanie dotyczące kierunku studiów

26 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 6 Większość studentów uczestniczących w badaniu oceniła jakość kształcenia na UAM jako dobrą lub bardzo dobrą (65%) Średnia UAM =,6 Bardzo dobrze, na 5 Dobrze, na 4 5 % studentów uznało jakość kształcenia za niedostateczną. Dostatecznie, na Niedostatecznie, na 5 Dane: %; UAM ogółem; N=96 ; Skala od min do 5 max

27 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? Bardzo dobrze, na 5 Dobrze, na 4 Dostatecznie, na Niedostatecznie, na Jednolite st. magisterskie 1% 51% 1% 5% N=586 St.1 stopnia (licencjackie) 14% 54% 8% 4% N=81 St. stopnia (magisterskie) 1% 51% 1% 5% N=80 St. stopnia (doktoranckie) % 56% % % N=9 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów na poszczególnym stopniu studiów

28 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 8 Jednolite st. magisterskie SD=0,5 N= 586, St.1 stopnia (licencjackie),8 SD=0,4 N= 81 St. stopnia (magisterskie) SD=0,5 N= 80, St. stopnia (doktoranckie),9 SD=0,9 N= 9,5,5 4 4,5 5 Dane: średnia; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

29 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 9 Bardzo dobrze, na 5 Dobrze, na 4 Dostatecznie, na Niedostatecznie, na Ogółem UAM 5% 0% 5% 1% N=96 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej % 54% 14% N= Wydział Matematyki i Informatyki 1% 6% 45% 1% N=4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 5% 19% 44% 58% 4% 19% 8% % N=48 N=95 Wydział Nauk Społecznych 14% 55% 8% % N=1 Wydział Neofilologii 0% 4% % 4% N=81 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu % 49% 9% 5% N=148 Wydział Prawa i Administracji 14% 5% 9% 4% N=4 Wydział Studiów Edukacyjnych 10% 5% % 5% N=99 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: % respondentów; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów LISTOPAD 0 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE

30 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 0 Ogółem UAM, SD=0,5 N=96 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4, SD=0,66 N= Wydział Matematyki i Informatyki, SD=0,90 N=4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,5 SD=0, N=48 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,9 SD=0, N=95 Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii,8,8 SD=0,1 N=1 SD=0,80 N=81 WydziałPedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,6 SD=0,0 N=148 Wydział Prawa i Administracji,8 SD=0,4 N=4 Wydział Studiów Edukacyjnych, SD=0, N=99,5,5 4 4,5 5 Dane: średnia; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

31 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? 1 a.istotność, ważność prowadzonych zajęć,8 N= 90 b.zgodność z przedstawionym programem zajęć c.przydatność w przyszłej pracy, w poszukiwaniu dobrej pracy d.oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) e.forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form itp.) f.obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć i dyżurów, zgodnie z planem) g.kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) h.gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji i.organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) j.warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie sal, dostęp do k.udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) l.dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece m.dostępność komputerów, Internetu n.dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z kierunkiem studiów o.liczebność grup,,4,5,6,6,8,9,9,8 4,0 4,0,9 4,1 4, N= 81 N= 9 N= 11 N= 90 N= 90 N= 06 N= 9 N=1 N= 1 N= 199 N= 156 N= 4 N= 18 N= 4,5,5 4 4,5 5 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

32 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? (odpowiedzi doktorantów) a.istotność, ważność prowadzonych zajęć,1 SD=1,05 N=9 b.zgodność z przedstawionym programem zajęć 4, SD=0,9 N=9 d.oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) e.forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form itp.) f.obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć i dyżurów, zgodnie z planem),6,9 4, SD=0,N=9 SD=0,8 N=9 SD=1,09 N=9 g.kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) 4,4 SD=0,5 N=9 h.gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji j.warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie sal, dostęp do nowoczesnej aparatury na laboratoriach, itp.) k.udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) l.dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece m.dostępność komputerów, Internetu n.dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z kierunkiem studiów,,4,5,8,8 4,5 4 5 Dane: średnia; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; doktorantom nie zadano pyt.: (c), (i), (o). SD=0,6 N=8 SD=1,01 N=9 SD=1,8 N= SD=1,0 N=9 SD=1,0 N=8 SD=0,41 N=6

33 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? (porównanie odp. studentów wszystkich stopni) student.i,ii stop. i jedn.mgr doktoranci a.istotność, ważność prowadzonych zajęć b.zgodność z przedstawionym programem zajęć d.oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) e.forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form itp.) f.obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć i dyżurów, zgodnie z g.kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) h.gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji j.warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie sal, dostęp do k.udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) l.dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece m.dostępność komputerów, Internetu n.dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z kierunkiem studiów,6,1,,5,4,,5,6,8,9,8 4 4,9,9,8,9,8 4,1 4, 4, 4, 4,4 4,5 N =90 N=9 N=81 N=9 N=11 N=9 N=90 N=9 N=90 N=9 N=06 N=9 N=9 N=8 N=1 N=9 N=199 N= N=156 N=9 N=4 N=8 N=18 N=6,5,5 4 4,5 5 Dane: średnia; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; doktorantom nie zadano pyt.: (c), (i), (o).

34 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? /zestawienie w kolejności alfabetycznej/ a. Istotność, ważność prowadzonych zajęć 4 Ogółem UAM,8 SD= 0,8 N=90 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4, SD=0,0 N= Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,6,5 SD=0,88 N=40 SD=0,68 N=51 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych,8,9,8,,8, SD=0, N=95 SD=0,5 N= SD=0,9 N=81 SD=0,1 N=145 SD=0,6 N=6 SD=0,8 N=0 4 5 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

35 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? b. Zgodność z przedstawionym programem zajęć 5 Ogółem UAM 4,1 SD= 0, N=81 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4, SD=0,6 N= Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,8,8 SD=0,86 N=4 SD=0,80 N=48 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4,1 SD=0,5 N=95 Wydział Nauk Społecznych 4, SD=0,0 N=0 Wydział Neofilologii 4,1 SD=0,8 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,9 SD=0, N=144 Wydział Prawa i Administracji 4, SD=0, N= Wydział Studiów Edukacyjnych,9 SD=0,8 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

36 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? c. Przydatność w poszukiwaniu przyszłej pracy 6 Ogółem UAM,4 SD= 0,9 N=9 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, SD=1,0 N= Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,1,1 SD=0,85 N=40 SD=0,84 N=40 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, SD=0,90 N=6 Wydział Nauk Społecznych, SD=0,89 N=15 Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,4,4 SD=1,09 N=81 SD=0,9 N=144 Wydział Prawa i Administracji,6 SD=0,9 N=6 Wydział Studiów Edukacyjnych,4 SD=0,94 N=96,0,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

37 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? d. Oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Ogółem UAM, SD= 0,95 N=11,9,0,0,0,,,4, SD=1,0 N= SD=0,94 N=5 SD=0,86 N=0 SD=0,9 N=5 Wydział Nauk Społecznych,1 SD=0,9 N=14 Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych SD=1,04 N=1 SD=0,9 N=18 SD=0,9 N=55 SD=0,89 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

38 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? e. Forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form) 8 Ogółem UAM,5 SD= 0,8 N=90 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4,1 SD=0,88 N= Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,1, SD=0,9 N=41 SD=0,80 N=49 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, SD=0,86 N=9 Wydział Nauk Społecznych,5 SD=0,89 N= Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych,5,4,4,5 SD=0,91 N=81 SD=0,8 N=145 SD=0,86 N=9 SD=0,80 N=0 4 5 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

39 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? f. Obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć i dyżurów, zgodnie z planem) 9 Ogółem UAM,8 SD= 0,95 N=90 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4,6 SD=0,64 N= Wydział Matematyki i Informatyki,8 SD=0,9 N=41 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,4 SD=0,88 N=4 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4,0 SD=0,9 N=95 Wydział Nauk Społecznych,9 SD=0,85 N= Wydział Neofilologii 4, SD=0,91 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,6 SD=0,96 N=14 Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych,,8 SD=0,99 N=8 SD=0,90 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

40 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? g. Kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 40 Ogółem UAM 4, SD= 0,8 N=06 4,0 4,0 4,1 4, 4, 4, 4, 4,6 SD=0,69 N= SD=0,9 N=41 SD=0,80 N=5 SD=0,5 N=96 Wydział Nauk Społecznych 4, SD=0,9 N= Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych SD=0,69 N=8 SD=0,81 N=14 SD=0,8 N=8 SD=0,4 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

41 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? h. Gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji 41 Ogółem UAM 4,0 SD= 0,85 N=9 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4,6 SD=0,60 N= Wydział Matematyki i Informatyki 4,0 SD=0,9 N=41 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, SD=0,8 N=50 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4,1 SD=0,8 N=9 Wydział Nauk Społecznych 4,1 SD=0,84 N=0 Wydział Neofilologii 4, SD=0,6 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych,9,9,9 SD=0,86 N=145 SD=0,86 N= SD=0,81 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

42 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? i. Organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) 4 Ogółem UAM,6 SD= 0,96 N=1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4, SD=0, N=6 Wydział Matematyki i Informatyki, SD=0,90 N=4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,1 SD=0,9 N=44 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,8 SD=0,88 N=4 Wydział Nauk Społecznych,6 SD=0,94 N=09 Wydział Neofilologii,9 SD=0,95 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,4 SD=0,94 N=18 Wydział Prawa i Administracji, SD=0,94 N=6 Wydział Studiów Edukacyjnych, SD=0,9 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

43 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? j. Warunki techniczne odbywania zajęć (komfort, wyposażenie sal, dostęp do nowoczesnej aparatury na laboratoriach, itp.) 4 Ogółem UAM 4,0 SD= 1,01 N=1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4,1 SD=0,6 N= Wydział Matematyki i Informatyki 4,4 SD=0,80 N=4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 4,1 SD=0,85 N=49 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4, SD=0,9 N=95 Wydział Nauk Społecznych,9 SD=0,9 N=08 Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,5,4 SD=0,99 N=81 SD=1,0 N=144 Wydział Prawa i Administracji 4,4 SD=0,8 N=6 Wydział Studiów Edukacyjnych, SD=0,85 N=9 4 5 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

44 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? k. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) 44 Ogółem UAM,9 SD= 1,09 N=199 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4,4 4, 4,4 4,4 SD=0, N=4 SD=0,5 N= SD=0, N=18 SD=0,8 N=49 Wydział Nauk Społecznych,0 SD=1,0 N=184 Wydział Neofilologii,8 SD=0,9 N=0 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, SD=1,1 N=14 Wydział Prawa i Administracji 4, SD=0,85 N=691 Wydział Studiów Edukacyjnych,9 SD=1,00 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

45 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? l. Dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece 45 Ogółem UAM Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,9 4,0 SD= 0,9 N=156 SD=0, N= Wydział Matematyki i Informatyki 4, SD=0,80 N=8 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,9,9 SD=0,85 N=41 SD=0,89 N= Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii,, SD=0,9 N=0 SD=1,09 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,5 SD=1,01 N=15 Wydział Prawa i Administracji 4,0 SD=0,8 N= Wydział Studiów Edukacyjnych,5 SD=0,88 N=8 4 5 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze LISTOPAD 0 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE

46 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? m. Dostępność komputerów, Internetu 46 Ogółem UAM,9 SD= 0,9 N=4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4, SD=0,85 N=6 Wydział Matematyki i Informatyki 4,6 SD=0,66 N=4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 4, SD=0,84 N=50 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4,0 SD=0,94 N= Wydział Nauk Społecznych,6 SD=0,9 N=05 Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,6,6 SD=1,05 N=1 SD=1,01 N=16 Wydział Prawa i Administracji,9 SD=0,95 N=05 Wydział Studiów Edukacyjnych,4 SD=0,9 N=5 4 5 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

47 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? n. Dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z kierunkiem studiów 4 Ogółem UAM,6 SD= 0,96 N=18 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,9 SD=0,5 N= Wydział Matematyki i Informatyki 4, SD=0,86 N=9 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,5 SD=0,9 N=4 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych,8, SD=0,95 N=1 SD=0,91 N=191 Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,,4 SD=0,60 N=10 SD=0,96 N=4 Wydział Prawa i Administracji,8 SD=0,94 N=615 Wydział Studiów Edukacyjnych, SD=0,8 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze LISTOPAD 0 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE

48 II. PYTANIA OGÓLNE O. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? o. Liczebność grup 48 Ogółem UAM,8 SD= 0,9 N=4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4,0 SD=0,8 N= Wydział Matematyki i Informatyki 4,4 SD=0, N=4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 4,0 SD=0,4 N=4 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych,9,8 SD=0,89 N=9 SD=0,89 N=1 Wydział Neofilologii 4, SD=0,9 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, SD=0,94 N=14 Wydział Prawa i Administracji,6 SD=0,98 N=58 Wydział Studiów Edukacyjnych,9 SD=0,9 N= Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,II stopnia i jedn.mgr; skala -5, gdzie oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze LISTOPAD 0 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE

49 49 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) S1. Czy na Twoim kierunku odbywają się zajęcia w językach obcych? (poza lektoratami z języka obcego)? Dane: %; N= 1 66 Nie Tak Nie wiem

50 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Czy na Twoim kierunku odbywają się zajęcia w językach obcych (poza lektoratami z języka obcego)? 50 tak nie wiem nie Ogółem UAM 1 66 N= Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 19 0 N= Wydział Matematyki i Informatyki N=4 Wydział Nauk Geograficznych i N=50 Wydział Nauk Politycznych i 18 6 N=9 Wydział Nauk Społecznych 1 68 N=5 Wydział Neofilologii N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych N=148 N=88 N=0 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów

51 51 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni krajowej, np. w ramach Programu MOST? UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) 5 Dane: %; N=6 Nie Tak Nie wiem

52 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni krajowej, np. w ramach Programu MOST? 5 tak nie wiem nie Ogółem UAM 5 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 89 8 Wydział Matematyki i Informatyki N=6 N= N=4 Wydział Nauk Geograficznych i N=5 Wydział Nauk Politycznych i 0 N=9 Wydział Nauk Społecznych 65 4 N=5 Wydział Neofilologii 1 6 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w 9 8 N=148 Wydział Prawa i Administracji N=88 Wydział Studiów Edukacyjnych 84 6 N=04 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów

53 5 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości MOST? UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) Dane: %; N=5 Nie, nie interesowałem/am się tym Tak Nie, nie udało mi się, choć się starałem/am 94

54 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości MOST? 54 Nie, nie interesowałem/am się tym Tak Nie, nie udało mi się, choć się starałam/em Ogółem UAM 94 N=5 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 100 N=1 Wydział Matematyki i Informatyki 100 N= Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych N=5 N=108 N=1 Wydział Neofilologii 86 N=14 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji N=14 N=05 Wydział Studiów Edukacyjnych 100 N= 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów

55 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE Sa. Dlaczego nie udało Ci się skorzystać z tej możliwości? Pytanie otwarte 55 Dlaczego nie udało Ci się skorzystać z tej możliwości? z przyczyn osobistych 6 słaba/brak znajomości języków obcych zbyt wysokie koszty 18 różnice programowe niedopełnienie formalności/zbyt późne złożenie wniosku 9 9 Dane: %; N= zbyt mała oferta/ mało miejsc/brak umów Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE LISTOPAD 0

56 56 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) S4. Czy miałeś/aś na naszej uczelni jakieś problemy z zaliczeniem punktów (efektów kształcenia) zdobytych na innej uczelni krajowej? 8 Dane: %; N=1 Nie Tak 9

57 5 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) S5. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni zagranicznej, np. w ramach Programu Erasmus? Dane: %; N=6 66 Nie Tak Nie wiem

58 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S5. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni zagranicznej, np. w ramach Programu Erasmus? 58 tak nie wiem nie Ogółem UAM 66 N=6 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N= Wydział Matematyki i Informatyki N=4 Wydział Nauk Geograficznych i 1 N=5 Wydział Nauk Politycznych i 68 9 N=96 Wydział Nauk Społecznych 68 0 N=4 Wydział Neofilologii N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w 50 4 N=148 Wydział Prawa i Administracji 5 N=89 Wydział Studiów Edukacyjnych 4 51 N=04 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów

59 59 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S6. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości Erasmus? UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) Dane: %; N=159 Nie, nie interesowałem/am się tym Tak Nie, nie udało mi się, choć się starałem/am 95

60 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S6. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości? 60 Nie, nie interesowałem/am się tym Tak Nie, nie udało mi się, choć się starałam/em Ogółem UAM 95 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Matematyki i Informatyki 100 Wydział Nauk Geograficznych i 94 4 N=159 N=10 N=0 N=19 Wydział Nauk Politycznych i 9 1 N=1 Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 9 1 Wydział Prawa i Administracji 95 Wydział Studiów Edukacyjnych 9 1 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów N=15 N=49 N=4 N=589 N=144

61 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S6a. Dlaczego nie udało Ci się skorzystać z tej możliwości? Pytanie otwarte 61 Dlaczego nie udało Ci się skorzystać z tej możliwości? niezakwalifikowanie się słaba/brak znajomości języków obcych brak czasu niekorzystna/nieatrakcyjna oferta z przyczyn osobistych brak informacji/pomocy zbyt mała oferta/ mało miejsc/brak umów zbyt wysokie koszty nie wiem/brak przyczyny Dane: %; N=5 planuję skorzystać z możliwości wyjazdu różnice programowe zła organizacja rekrutacji/dużo formalności Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE LISTOPAD 0

62 6 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) S. Czy miałeś/aś na naszej uczelni jakieś problemy z zaliczeniem punktów ECTS (lub innych punktów zaliczeniowych/efektów kształcenia) zdobytych na innej uczelni zagranicznej? Dane: %; N= 100 Nie Tak

63 I 6 II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S8. Czy na Twoim kierunku studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych? Studenci I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (doktorantom nie zadano tego pytania) Dane: %; N=1 Nie Tak Nie wiem 68

64 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S8. Czy na Twoim kierunku studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych? 64 tak nie wiem nie Ogółem UAM 68 N=1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N= Wydział Matematyki i Informatyki N=4 Wydział Nauk Geograficznych i 65 8 N=5 Wydział Nauk Politycznych i N=9 Wydział Nauk Społecznych N=5 Wydział Neofilologii 1 10 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w 19 4 N=14 Wydział Prawa i Administracji N=89 Wydział Studiów Edukacyjnych N=04 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania

65 II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S8. Czy na Twoim kierunku studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych? Studenci I stopnia (studia licencjackie) 65 Studenci II stopnia (studia magisterskie) oraz jednolite magisterskie Nie Tak Nie wiem Nie Tak Nie wiem Dane: %; N=84 65 Dane: %; N=144 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE LISTOPAD 0

66 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S8. Czy na Twoim kierunku studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych? Studenci I stopnia (licencjackie) 66 tak nie wiem nie Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N=1 Wydział Matematyki i Informatyki N=1 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych N=14 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa N=18 Wydział Nauk Społecznych N=5 Wydział Neofilologii N=1 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 8 N=6 Wydział Prawa i Administracji N=158 Wydział Studiów Edukacyjnych 15 8 N=11 Dane: % 0% 0% 40% 60% 80% 100%

67 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S8. Czy na Twoim kierunku studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych? Studenci II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 6 tak nie wiem nie Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N=16 Wydział Matematyki i Informatyki 6 64 N= Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych N=8 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa N=19 Wydział Nauk Społecznych N=1 Wydział Neofilologii 0 N=61 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu N=84 Wydział Prawa i Administracji N=61 Wydział Studiów Edukacyjnych 0 8 N=18 Dane: % 0% 0% 40% 60% 80% 100%

68 68 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S9. Czy na Twoim kierunku przeprowadzane są ankiety, w których możesz ocenić prowadzących zajęcia? UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) 1 Dane: %; N= 0 Nie Tak Nie wiem 5

69 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S9. Czy na Twoim kierunku przeprowadzane są ankiety, w których możesz ocenić prowadzących zajęcia? 69 tak nie wiem nie Ogółem UAM N= Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 8 19 N= Wydział Matematyki i Informatyki N=4 Wydział Nauk Geograficznych i N=5 Wydział Nauk Politycznych i N=96 Wydział Nauk Społecznych 65 4 N=5 Wydział Neofilologii 1 6 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w N=148 Wydział Prawa i Administracji 4 15 N=89 Wydział Studiów Edukacyjnych 50 1 N=04 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów

70 0 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE UAM ogółem (studenci wszystkich stopni i doktoranci) S10. Czy wyniki tych ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Dane: %; N=119 Nie 55 Tak Nie wiem 1

71 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S10. Czy wyniki tych ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? 1 tak nie wiem nie Ogółem UAM 55 1 N=119 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N= Wydział Matematyki i Informatyki 8 8 N=6 Wydział Nauk Geograficznych i N= Wydział Nauk Politycznych i N=156 Wydział Nauk Społecznych 51 8 N=14 Wydział Neofilologii N=58 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w N=9 Wydział Prawa i Administracji 5 N=58 Wydział Studiów Edukacyjnych N=15 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów

72 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE Studenci I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (doktorantom nie zadano tego pytania) S. Czy na Twoim kierunku przeprowadzane są ankiety (lub inne formy konsultacji), w których studenci mogą wypowiedzieć się ma temat tego, czy liczba punktów ECTS przypisana przedmiotom odzwierciedla rzeczywisty nakład przeciętnego studenta? Dane: %; N= 16 Nie Tak Nie wiem 58 4

73 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S. Czy na Twoim kierunku przeprowadzane są ankiety (lub inne formy konsultacji), w których studenci mogą wypowiedzieć się ma temat tego, czy liczba punktów ECTS przypisana przedmiotom odzwierciedla rzeczywisty nakład przeciętnego studenta? tak nie wiem nie Ogółem UAM 4 58 N=16 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 65 N= Wydział Matematyki i Informatyki N=4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 65 N=51 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4 64 N=9 Wydział Nauk Społecznych 0 68 N=5 Wydział Neofilologii 8 60 N-8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 4 55 N=148 Wydział Prawa i Administracji N=89 Wydział Studiów Edukacyjnych 4 64 N=0 0% 10% 0% 0% 40% 50% 60% 0% 80% 90% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE LISTOPAD 0

74 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych on-line a) Plany studiów 4 tak nie wiem nie Ogółem UAM 91 6 N=1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N= Wydział Matematyki i Informatyki 9 5 N=4 Wydział Nauk Geograficznych i N=51 Wydział Nauk Politycznych i N=96 Wydział Nauk Społecznych 90 8 N=5 Wydział Neofilologii N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w 9 4 N=148 Wydział Prawa i Administracji 96 N=8 Wydział Studiów Edukacyjnych 94 4 N=0 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania

75 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych on-line b) Sylabusy 5 tak nie wiem nie Ogółem UAM N=0 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N= Wydział Matematyki i Informatyki N=4 Wydział Nauk Geograficznych i 9 4 N=50 Wydział Nauk Politycznych i 44 4 N=96 Wydział Nauk Społecznych N=4 Wydział Neofilologii 48 0 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w N=148 Wydział Prawa i Administracji 1 1 N=84 Wydział Studiów Edukacyjnych N=0 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania

76 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych on-line c) Informacje o godzinach dyżurów 6 tak nie wiem nie Ogółem UAM 80 1 N=10 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N= Wydział Matematyki i Informatyki 81 1 N=4 Wydział Nauk Geograficznych i N=51 Wydział Nauk Politycznych i N=96 Wydział Nauk Społecznych 80 9 N=5 Wydział Neofilologii N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w 6 1 N=14 Wydział Prawa i Administracji N=88 Wydział Studiów Edukacyjnych N=00 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 010/0 - STUDIA NIESTACJONARNE LISTOPAD 0

77 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych on-line d) Adresy mailowe wszystkich pracowników dydaktycznych tak nie wiem nie Ogółem UAM 1 N=1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N= Wydział Matematyki i Informatyki 95 5 N=4 Wydział Nauk Geograficznych i N=51 Wydział Nauk Politycznych i 85 5 N=94 Wydział Nauk Społecznych N=5 Wydział Neofilologii 80 1 N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w N=148 Wydział Prawa i Administracji 6 5 N=88 Wydział Studiów Edukacyjnych 60 9 N=0 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania

78 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych on-line e) Aktualne komunikaty, np. o tym, że nie odbędą się planowane zajęcia 8 tak nie wiem nie Ogółem UAM 54 9 N=1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 51 N= Wydział Matematyki i Informatyki N=4 Wydział Nauk Geograficznych i 9 55 N=51 Wydział Nauk Politycznych i N=95 Wydział Nauk Społecznych 69 4 N=5 Wydział Neofilologii N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w 58 5 N=148 Wydział Prawa i Administracji N=88 Wydział Studiów Edukacyjnych 68 5 N=0 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania

79 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych on-line f) Informacje o zasadach prowadzenia seminariów magisterskich 9 tak nie wiem nie Ogółem UAM N=064 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N= Wydział Matematyki i Informatyki 9 50 N=8 Wydział Nauk Geograficznych i 1 59 N= Wydział Nauk Politycznych i N=5 Wydział Nauk Społecznych 46 1 N=0 Wydział Neofilologii N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w N=14 Wydział Prawa i Administracji N=01 Wydział Studiów Edukacyjnych N=69 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania

80 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych on-line g) Informacje o wymogach egzaminacyjnych i zaliczeniowych 80 tak nie wiem nie Ogółem UAM N=10 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 5 N= Wydział Matematyki i Informatyki N=4 Wydział Nauk Geograficznych i N=51 Wydział Nauk Politycznych i N=94 Wydział Nauk Społecznych N=5 Wydział Neofilologii N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w 4 44 N=14 Wydział Prawa i Administracji N=8 Wydział Studiów Edukacyjnych N=0 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania

81 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Dostępność informacji dotyczących spraw dydaktycznych on-line h) Pomoce dydaktyczne, np. spisy literatury 81 tak nie wiem nie Ogółem UAM N=1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 5 N= Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych N=51 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa N=4 N=95 Wydział Nauk Społecznych N=5 Wydział Neofilologii N=8 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w kaliszu 5 5 N=148 Wydział Prawa i Administracji N=88 Wydział Studiów Edukacyjnych N=0 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; tylko studenci I,II stopnia i jedn.mgr; doktorantom nie zadano tego pytania

82 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Czy na Twoim kierunku zajęcia prowadzone przez młodszych pracowników są wizytowane (hospitowane) przez bardziej doświadczonych pracowników? 8 tak nie wiem nie Ogółem UAM N=4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 8 59 N= Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i 10 6 Geologicznych N=5 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa N=4 N=9 Wydział Nauk Społecznych 5 4 N=5 Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu N=8 N=148 Wydział Prawa i Administracji 4 65 N=88 Wydział Studiów Edukacyjnych 6 N=0 0% 0% 40% 60% 80% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2009/2010 Ankiety studenckie 2 RAPORT STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące realizacji badania

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza R A D A D S. J A KO Ś C I K S Z TA Ł C E N I A 0 1 0 / 0 1 1 Ankiety studenckie R A P O R T S T U D I A S TA C J O N A R N E Rada ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/011 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA STACJONARNE STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Załącznik nr 1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Badania dotyczące jakości kształcenia na Wydziale zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2013/2014 Analiza zbiorcza "ABSOLWENCI": kierunek Matematyka, I stopień studiów, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Ankieta Absolwenta Rok akademicki 2012/2013 Analiza zbiorcza "ABSOLWENCI": kierunek Chemia, I stopień studiów, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Ankietowanie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011 OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW 1 RAPORT 2010/2011 Struktura raportu 2 ZAGADNIENIE SLAJDY Opis badania -11 I Ocena warunków prowadzenia zajęć 12-28 II Pomoc uczelni 2-52

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zmianie Uchwały nr 337/2015/2016 Senatu UAM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybów oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora z dnia 24 czerwca 2010 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 y na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 1. Wydział Anglistyki English Studies: Literature and Culture 3-letnie I stopnia studia w języku angielskim 45 0 Filologia specjalność filologia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 y na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 1. Wydział Anglistyki English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies 3-letnie I stopnia studia w języku angielskim 40 5 English Studies:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/ letnie I stopnia ogólnoakademicki studia w języku angielskim 30 5

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/ letnie I stopnia ogólnoakademicki studia w języku angielskim 30 5 Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 1. Wydział Anglistyki English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies 3-letnie I stopnia ogólnoakademicki studia w języku

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów/specjalność

Kierunek studiów/specjalność p. Nazwa olimpiady 1. Artystyczna 2. Astronomiczna 3. Biologiczna Kierunek studiów/specjalność Filozofia Filozofia specjalność etyka Filozofia specjalność komunikacja społeczna Filozofia specjalność życie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2017 r. Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do zarządzenia nr 41 Rektora UŚ z dnia 15 czerwca 2011 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE Wydział Kierunek/Specjalność/ Specjalizacja Poziom Ocena Data uchwały Następna ocena powinna nastąpić Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1 WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia w roku akademickim 2012/2013 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i oraz art. 99 ust. 2w związku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia Wysokość opłat na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych w języku angielskim dla cudzoziemców podejmujących kształcenie na zasadach odpłatności w cyklach rozpoczynających się od

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 94/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 94/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2017 r. Zarządzenie Nr 94/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: 2010 2011 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku z art. 99 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2017r. Mariola Marciniak Bogumił Szczerba Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 222/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 222/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 222/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE WYDZIAŁ BIOLOGII

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE WYDZIAŁ BIOLOGII załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 39/R/17 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo