Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień

2 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE 3 FREKWECJA 4 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY 5 PYTAIA ZAMKIĘTE 14 I. OCEA OGÓLA UCZELI 14 II. WYBÓR SD I REKRUTACJA 24 III. OCEA 18 IV. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA 28 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA 34 VI. WSPARCIE MATERIALE 47 VII. STROA ITERETOWA 61 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 67 2

3 iniejszy raport dotyczy wyników czwartej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM. Badanie przeprowadzono w okresie od Ta część raportu dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników studiów doktoranckich (studenci stacjonarni i niestacjonarni). Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich uczestników studiów doktoranckich. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna na w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy doktorant mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych UAM - łącznie wszyscy doktoranci, którzy wzięli udział w badaniu Jednostki UAM - dane w podziale na jednostki prowadzące studia doktoranckie na UAM Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem różowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie lub odpowiedzi "częściowo tak, częściowo nie" kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne. 2. ()- liczba doktorantów, którzy udzielili odpowiedzi na dane pytanie - ogółem UAM lub w podziale na jednostki. 3. Średni wynik ogółem UAM lub dla danej jednostki oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych danym odpowiedziom wraz z 95 procentowym przedziałem ufności. 4. Odchylenie standardowe (SD) - miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej. Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach () ogółu doktorantów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Różnice w liczebnościach () ogółu doktorantów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. 3

4 Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych w odniesieniu do jednostek, dla których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów w poszczególnych pytaniach są niskie. Wyniki te nie są reprezentatywne. Zostały jednak zachowane ze względu na przejrzystość struktury raportu. Frekwencja UAM: W badaniu wzięło udział 344 uczestników studiów doktoranckich, co stanowi 23%* ogółu doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych na UAM. *na podst. danych z USOSa, stan na 30 kwietnia 2013 Jednostki UAM: Odsetek doktorantów, którzy wzięli udział w badaniu Liczba doktorantów jednostki, którzy wzięli udział w badaniu () UAM 23% Instytut Filozofii Instytut Psychologii 4 Instytut Socjologii 1 Wydział Anglistyki 1 Wydział Biologii 12% Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 31% Wydział Fizyki 23% Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki 41% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 26% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział auk Społecznych 35% Wydział eofilologii 2 Wydział Prawa i Administracji 15% Wydział Studiów Edukacyjnych 35% Wydział Teologiczny 5% 1 15% 3 35% 4 45% UAM 344 IF 6 IP 15 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 38 WPiA 25 WSE 14 WT 1 Z dalszej analizy wyłączono Wydział Teologiczny, z którego otrzymano tylko jedną odpowiedź. 4

5 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU Przedział Skala średniej UAM 1-2,99 AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE 3-4 BLOK PYTAŃ / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK 4,01-5 Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy SD?(Opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską organizacji SD?(Tygodniowy plan zajęć) ORGAIZACJA / promotora) STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI skala 1-5 =339 4,30 skala 1-5 =307 3,49 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. wysokość wsparcia doktorantów?(dotacji projakościowej) materialnego doktorantów?(stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów) skala 1-5 =250 3,48 skala 1-5 =206 2,70 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony internetowej?(swojego Wydziału) internetowej?(swojej jednostki) skala 1-5 =340 3,94 skala 1-5 =305 3,85 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samorządu doktorantów) skala 1-5 =336 4,37 skala 1-5 =265 3,93 5

6 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU Podział na jednostki: IP BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy SD?(Opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską organizacji zajęć dydaktycznych / promotora) prowadzonych przez doktorantów? (Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do skala 1-5 =15 4,17 skala 1-5 =14 2,00 Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =15 3,83 skala 1-5 =14 2,17 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =15 4,00 skala 1-5 =15 3,17 Jak ocenia P. pracę:(samorządu doktorantów) Jak ocenia P. pracę:(sekretariatu Instytutu / skala 1-5 =9 4,17 skala 1-5 =15 3,50 IF BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =6 4,00 skala 1-5 =6 2,67 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =6 3,80 skala 1-5 =6 2,64 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =6 4,27 skala 1-5 =5 3,80 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. skala 1-5 =6 4,42 skala 1-5 =4 4,22 6

7 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU IS BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =6 4,50 skala 1-5 =6 2,33 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =3 3,67 skala 1-5 =4 1,75 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =6 4,17 skala 1-5 =6 4,17 Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. Studiów Jak ocenia P. pracę:(samorządu skala 1-5 =4 4,00 skala 1-5 =6 3,50 WA BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =15 4,53 skala 1-5 =15 3,00 Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =15 3,73 skala 1-5 =8 2,50 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =16 4,06 skala 1-5 =16 3,44 Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. Studiów Jak ocenia P. pracę:(sekretariatu Instytutu / skala 1-5 =6 4,33 skala 1-5 =9 3,56 7

8 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU WB BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =19 3,63 skala 1-5 =16 3,19 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =16 3,88 skala 1-5 =19 2,16 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =20 4,05 skala 1-5 =18 3,22 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samorządu skala 1-5 =20 4,45 skala 1-5 =15 4,13 WCH BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =30 4,37 skala 1-5 =28 2,71 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =23 3,43 skala 1-5 =30 2,17 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =30 3,93 skala 1-5 =21 3,62 Jak ocenia P. pracę:(sekretariatu Instytutu / Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. skala 1-5 =9 4,33 skala 1-5 =15 3,80 8

9 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU WFPiK BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =40 4,65 skala 1-5 =38 3,68 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. możliwość uzyskania skala 1-5 =28 3,57 skala 1-5 =38 2,42 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =40 4,08 skala 1-5 =38 3,87 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. skala 1-5 =39 4,67 skala 1-5 =26 4,23 WF BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =12 4,00 skala 1-5 =14 3,50 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. możliwość uzyskania skala 1-5 =13 4,00 skala 1-5 =15 2,87 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =16 4,06 skala 1-5 =15 3,80 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. skala 1-5 =16 4,69 skala 1-5 =9 4,44 9

10 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU WH BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =34 4,38 skala 1-5 =25 3,48 Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania Jak ocenia P. możliwość uzyskania skala 1-5 =30 3,33 skala 1-5 =32 2,47 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =35 4,14 skala 1-5 =35 3,91 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samorządu skala 1-5 =35 4,49 skala 1-5 =30 3,47 WMiI BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =14 4,50 skala 1-5 =8 2,63 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. transparentność systemu skala 1-5 =13 4,00 skala 1-5 =11 3,36 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =10 3,70 skala 1-5 =14 2,43 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. skala 1-5 =14 4,43 skala 1-5 =7 3,29 10

11 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU WGiG BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =20 3,75 skala 1-5 =17 2,59 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =16 2,75 skala 1-5 =14 2,07 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =20 3,60 skala 1-5 =19 3,58 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samorządu skala 1-5 =20 4,60 skala 1-5 =18 3,61 WPiD BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =23 4,70 skala 1-5 =18 3,78 Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =21 3,90 skala 1-5 =18 2,61 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =23 4,52 skala 1-5 =23 3,65 Jak ocenia P. pracę:(sekretariatu Instytutu / Jak ocenia P. pracę:(samorządu skala 1-5 =16 4,88 skala 1-5 =21 3,86 11

12 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU WS BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =12 4,17 skala 1-5 =12 3,00 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =8 3,38 skala 1-5 =6 2,33 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =12 4,17 skala 1-5 =12 3,50 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(sekretariatu Instytutu / skala 1-5 =12 4,33 skala 1-5 =10 3,60 W BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =36 4,14 skala 1-5 =31 3,42 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =22 3,73 skala 1-5 =14 2,71 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =36 4,14 skala 1-5 =36 3,81 Jak ocenia P. pracę:(sekretariatu Instytutu / Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. skala 1-5 =35 4,23 skala 1-5 =21 3,90 12

13 AJLEPIEJ I AJGORZEJ OCEIAE ELEMETY - WSZYSTKIE BLOKI PYTAŃ A PODSTAWIE RAKIGU WPiA BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =25 4,72 skala 1-5 =23 3,30 Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania Jak ocenia P. wysokość wsparcia skala 1-5 =18 3,67 skala 1-5 =19 2,21 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =22 3,86 skala 1-5 =25 3,76 Jak ocenia P. pracę:(dziekanatu) Jak ocenia P. pracę:(samorządu skala 1-5 =25 4,64 skala 1-5 =16 3,63 WSE BLOK PYTAŃ ORGAIZACJA STUDIOWAIA WSPARCIE MATERIALE STROA ITERETOWA DZIAŁAIE ADMIISTRACJI AJLEPIEJ OCEIAE AJSŁABIEJ OCEIAE / AJWYŻSZY WYIK / AJIŻSZY WYIK Jak ocenia P. następujące elementy organizacji Jak ocenia P. następujące elementy skala 1-5 =14 4,29 skala 1-5 =14 3,00 Jak ocenia P. wysokość wsparcia materialnego Jak ocenia P. transparentność systemu skala 1-5 =9 4,44 skala 1-5 =12 3,00 Jak ocenia P. funkcjonalność strony Jak ocenia P. funkcjonalność strony skala 1-5 =9 4,44 skala 1-5 =14 4,29 Jak ocenia P. pracę:(sekretariatu Instytutu / Jak ocenia P. pracę:(samodzielnej Sekcji ds. skala 1-5 =13 4,54 skala 1-5 =12 4,00 13

14 Pytania zamknięte W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem wyników odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany jest rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 344 uczestników ankiety udzieliło odpowiedzi na to pytanie. iemal w każdym z pytań była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy"). I. OCEA OGÓLA UCZELI I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) UAM 12% 46% 31% 11% IP 73% IF IS WA 3 WB 5% 6 15% WCH 1 WFPiK 6 15% 5% WF 6% 44% WH 63% 11% 6% WMiI 21% 43% WGiG 5% 45% WPiD 35% 52% WS 42% W 32% 11% WPiA 12% 32% 4 16% WSE 43% 43% UAM 343 IP 15 IF 6 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 38 WPiA 25 WSE 14 14

15 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 I. OCEA OGÓLA UCZELI 4,20 3,70 3,20 2,70 2,20 4,22 3,95 3,97 3,92 3,86 3,59 3,63 3,63 3,55 3,50 3,33 3,38 3,40 3,29 3,10 3,00 2,87 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE SD UAM 0,84 IP 0,94 IF 0,50 IS 0,82 WA 0,70 WB 0,87 WCH 0,75 WFPiK 0,74 WF 0,60 WH 0,74 WMiI 0,74 WGiG 0,83 WPiD 0,66 WS 0,76 W 0,78 WPiA 0,89 WSE 0,70 15

16 I. OCEA OGÓLA UCZELI I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła UAM 6% IP IF IS WA WB WCH 11% WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA % % 7 39% 63% % 46% 43% 4% 1 6% 5% UAM 153 IP 6 IF IS 2 3 WA 5 WB 10 WCH 18 WFPiK 20 WF 8 WH 13 WMiI 5 WGiG 12 WPiD 12 WS 3 W 15 WPiA 7 WSE 8 WSE 8 16

17 II. WYBÓR SD i REKRUTACJA II.1. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni i kierunku/dziedziny studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie tę samą uczelnię? UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD 35% 3 62% 53% 6 75% 15% 6 74% 5 83% Tak ie ie wiem 1 21% % 2 31% 31% 11% 3 UAM 341 IP 15 IF 6 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 37 WPiA 25 WSE 14 WS W 6 24% WPiA 64% 12% 24% WSE 86% 17

18 II. WYBÓR SD i REKRUTACJA II.1. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni i kierunku/dziedziny studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie tę samą dziedzinę? UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG Tak ie ie wiem 83% % 73% 75% 75% 91% 93% 9 1 6% 1 15% 19% 3% 6% 5% 5% UAM 340 IP 15 IF 6 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 22 WS 12 W 37 WPiA 25 WSE 14 WPiD 86% 9% 5% WS 83% W 76% 3% 22% WPiA 92% 4% 4% WSE 71% 21% 18

19 II. WYBÓR SD i REKRUTACJA II.1. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze uczelni i kierunku/dziedziny studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie tę samą dyscyplinę? UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS Tak ie ie wiem 79% % 75% % 89% 86% 85% 82% 83% 19% 6% 1 15% 6% 19% 3% 9% 1 5% 9% 9% UAM 339 IP 15 IF 6 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 22 WS 12 W 37 WPiA 25 WSE 14 W 73% 3% 24% WPiA 8 4% WSE 5 19

20 II.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Trafność kryteriów kwalifikacyjnych Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 II. WYBÓR SD i REKRUTACJA UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 23% % 62% 44% % 31% 11% 32% 21% 23% 5% 6% % 3% 6% 2 3% 32% 21% 5% UAM 316 IP 14 IF 6 IS 6 WA 13 WB 18 WCH 30 WFPiK 38 WF 16 WH 32 WMiI 12 WGiG 19 WPiD 22 WS 10 W 34 WPiA 24 WSE 13 WPiD 2 41% 1 9% 5% WS 6 W 21% WPiA 3 WSE % 20

21 II.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Trafność kryteriów kwalifikacyjnych Przedział ufności (95%) 4,40 3,90 3,40 2,90 3,69 3,50 3,71 3,83 3,92 3,72 3,10 3,89 II. WYBÓR SD i REKRUTACJA 3,38 3,63 3,42 3,21 3,77 4,00 4,09 3,88 4,15 SD UAM 1,05 IP 1,26 IF 0,96 IS 0,90 WA 0,62 WB 0,80 WCH 1,35 WFPiK 0,91 WF 1,17 WH 1,08 WMiI 1,04 WGiG 1,06 WPiD 1,08 WS 0,63 W 0,70 WPiA 0,93 WSE 0,77 2,40 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 21

22 II. WYBÓR SD i REKRUTACJA II.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Sprawiedliwość oceniania kandydatów w trakcie procesu rekrutacji UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 24% 23% 21% 11% 53% 23% 2 31% 23% 5% 15% 35% 32% 3 54% % 23% 42% 11% 1 15% 21% 5% 6% 6% 19% 6% 6% 6% 41% 5% 9% UAM 308 IP 13 IF 6 IS 6 WA 14 WB 19 WCH 30 WFPiK 36 WF 16 WH 31 WMiI 12 WGiG 20 WPiD 22 WS 10 W 30 WPiA 22 WSE 13 WS W 3 3% 3% WPiA 32% 41% 23% 5% WSE 15% 54% 23% 22

23 II. WYBÓR SD i REKRUTACJA II.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Sprawiedliwość oceniania kandydatów w trakcie procesu rekrutacji Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 3,55 3,17 3,85 4,00 3,71 3,42 3,17 3,75 3,81 3,48 3,00 2,55 3,73 3,60 4,00 3,95 3,31 SD UAM 1,25 IP 1,67 IF 1,03 IS 1,00 WA 1,22 WB 1,09 WCH 1,39 WFPiK 1,09 WF 1,13 WH 1,16 WMiI 1,29 WGiG 1,16 WPiD 1,29 WS 1,28 W 0,93 WPiA 0,98 WSE 1,43 2,00 1,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 23

24 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW III.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Zajęcia dla doktorantów są ukierunkowane na wyzwalanie badawczej kreatywności i sprzyjają prowadzeniu dyskusji naukowych Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie UAM 1 31% 26% IP 2 IF IS 4 WA WB 1 15% WCH 3% 1 3 WFPiK 21% WF 2 WH 12% 26% WMiI 15% 31% WGiG WPiD 3 3 WS W 6% 22% WPiA 4% 12% 24% WSE % 4 39% 4 32% 24% 15% 15% 22% 2 15% 1 3% 2 6% 23% 1 9% 9% % 43% UAM 334 IP 15 IF 6 IS 5 WA 15 WB 20 WCH 30 WFPiK 38 WF 15 WH 34 WMiI 13 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 36 WPiA 25 WSE 14 24

25 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW III.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Studia doktoranckie wyrabiają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 11% 15% 26% 41% 24% 22% % 24% 4 23% 15% 1 26% 9% 21% UAM 339 IP 15 IF 6 IS 6 WA 15 WB 20 WCH 29 WFPiK 40 WF 15 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 37 WPiA 25 WSE 14 WGiG % WPiD 9% 39% 26% 22% 4% WS W 2 22% 35% WPiA 12% 32% 2 WSE 25

26 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW III.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Treść wykładów i innych zajęć dla doktorantów wykracza poza to, co oferowane jest na studiach I i II stopnia Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie UAM IP 19% 4 24% IF IS WA 2 WB 11% 32% 3 WCH 2 4 WFPiK 45% WF 4 4 WH 23% 49% WMiI 21% 21% WGiG 5% 3 21% 11% 2 23% 11% 12% 9% 11% 3% 3% 11% 5% 6% 21% 16% UAM 336 IP 15 IF 6 IS 6 WA 15 WB 19 WCH 30 WFPiK 40 WF 15 WH 35 WMiI 14 WGiG 19 WPiD 23 WS 12 W 36 WPiA 25 WSE 14 WPiD 4 22% 4% 9% WS W 31% 2 WPiA 2 32% WSE 21% 21% 26

27 III. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (I): POZIOM MERYTORYCZY, SPOSÓB PROWADZEIA ZAJĘĆ DLA DOKTORATÓW III.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : auczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dla doktorantów mają odpowiednie kompetencje UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 34% 4 21% 3% 2% 64% 5 45% % 35% 4 43% 2 23% 3 53% 6% 3% % 1 5% UAM 335 IP 14 IF 6 IS 6 WA 14 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 15 WH 34 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 36 WPiA 25 WSE 14 WPiD 7 9% WS W 42% 4 3% WPiA 32% 24% WSE 27

28 IV. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA IV.1. Jak ocenia P. program SD? Czy uważa P., że: Treści kształcenia są aktualne, uwzględniają najnowsze osiągnięcia z danej dyscypliny UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 15% 26% 1 43% 21% 21% 15% 35% 15% % % 55% 15% 15% 3% 5% 3 15% 35% 35% 22% 4% 4% 43% 11% 9% 2 12% 16% 21% 21% UAM 330 IP 14 IF 6 IS 6 WA 14 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 15 WH 33 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 35 WPiA 25 WSE 14 28

29 IV. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA IV.1. Jak ocenia P. program SD? Czy uważa P., że: Istnieje wystarczająca liczba zajęć powiązanych z P. zainteresowaniami naukowymi Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie UAM 6% 11% 16% 24% 43% IP 2 73% IF 6 IS 6 WA 2 6 WB 5% 1 4 WCH 3% 1 53% WFPiK 23% 1 WF 6% 6% 3 WH 9% 26% WMiI 21% 5 WGiG 5% UAM 339 IP 15 IF 6 IS 6 WA 15 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 22 WS 12 W 37 WPiA 25 WSE 14 WPiD % 23% WS 42% W 5% 11% 3 46% WPiA 4% 12% 24% 52% WSE 29

30 IV. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Liczba zajęć do wyboru UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 46% Za mało Odpowiednio Za dużo 71% 8 83% 6 93% 7 83% 8 69% 89% 49% 26% 23% 5% 3% 6% 3% 5% 5% UAM 327 IP 15 IF 6 IS 6 WA 15 WB 18 WCH 30 WFPiK 37 WF 15 WH 34 WMiI 13 WGiG 19 WPiD 21 WS 12 W 35 WPiA 25 WSE 14 WPiD 52% 4 WS 6 W 69% 3% WPiA 8 4% WSE 93% 30

31 IV. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Możliwość prezentacji i dyskusji dotyczących postępów w pracy doktorskiej na forum Zakładu/Katedry/ Instytutu lub koła naukowego UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 5% 21% 1 19% 35% Za mało Odpowiednio Za dużo % 83% 83% 79% 81% % 6 65% 1% 3% 3% 5% UAM 323 IP 15 IF 6 IS 6 WA 15 WB 20 WCH 29 WFPiK 39 WF 16 WH 34 WMiI 13 WGiG 20 WPiD 21 WS 10 W 30 WPiA 24 WSE 14 WPiD WS W 24% % 73% 7 WPiA 92% WSE 71% 31

32 IV. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI 55% 5 42% 4 51% 46% Za mało Odpowiednio Za dużo 73% % 5 35% 54% 43% 3 22% 6% UAM 321 IP 15 IF 6 IS 5 WA 14 WB 19 WCH 27 WFPiK 37 WF 14 WH 33 WMiI 13 WGiG 20 WPiD 23 WS 11 W 34 WPiA 24 WSE 14 WGiG 65% 35% WPiD 5 43% WS 64% W 4 41% 12% WPiA 5 3 4% WSE 79% 21% 32

33 IV. OCEA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORACKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCEIA KOSTRUKCJA I REALIZACJA IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Udział doktorantów w zespołowych badaniach naukowych UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG Za mało 71% Odpowiednio Za dużo % 6 83% 73% 72% 39% 61% 79% 69% % % 31% 42% 5% UAM 304 IP 15 IF 6 IS 6 WA 15 WB 18 WCH 28 WFPiK 34 WF 13 WH 31 WMiI 12 WGiG 19 WPiD 22 WS 12 W 28 WPiA 22 WSE 12 WPiD 6 32% WS 5 42% W 71% WPiA 82% 1 WSE 6 33

34 V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Tygodniowy plan zajęć Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA UAM IP IF IS WA WB 6% WCH 4% WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 1 34% 2 42% 31% 21% 21% 3 35% 39% 4 44% % 42% 35% 3 43% 11% 4% 21% 35% 6% 11% 6% 6% 5% 3% UAM 307 IP 15 IF 6 IS 6 WA 12 WB 16 WCH 26 WFPiK 38 WF 14 WH 34 WMiI 14 WGiG 17 WPiD 18 WS 12 W 31 WPiA 23 WSE 14 WS W 19% 32% 6% WPiA 9% 39% 3 4% WSE 34

35 V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Tygodniowy plan zajęć Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA 4,40 3,90 3,40 2,90 2,40 1,90 3,49 3,50 3,07 2,33 4,00 3,19 3,38 3,68 3,79 4,12 3,36 3,00 3,78 3,50 3,42 3,30 3,00 SD UAM 1,08 IP 1,50 IF 1,00 IS 1,11 WA 0,91 WB 0,95 WCH 0,92 WFPiK 0,98 WF 0,77 WH 0,83 WMiI 1,11 WGiG 0,84 WPiD 1,31 WS 0,96 W 1,13 WPiA 1,00 WSE 1,13 1,40 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 35

36 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez doktorantów dla studentów 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) ie wiem/ nie potrafię ocenić UAM 23% IP IF IS WA 42% WB 21% WCH 4% WFPiK WF WH 31% 3 WMiI 21% WGiG 12% 9% 2 42% 42% 21% 11% 5% 23% 5% 34% % 1 UAM 313 IP 15 IF 6 IS 6 WA 12 WB 19 WCH 28 WFPiK 39 WF 12 WH 29 WMiI 14 WGiG 17 WPiD 21 WS 12 W 33 WPiA 25 WSE 14 WPiD % WS W 24% 3 15% 24% 6% WPiA 16% 4 24% 4% WSE 21% 36

37 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez doktorantów dla studentów Przedział ufności (95%) 4,40 3,90 3,40 2,90 2,40 1,90 1,40 3,53 4,00 2,67 3,17 4,25 3,63 2,71 3,74 4,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 4,10 3,64 2,59 4,19 3,00 3,42 3,64 3,79 SD UAM 1,22 IP 1,00 IF 1,40 IS 1,34 WA 0,72 WB 1,09 WCH 1,22 WFPiK 1,17 WF 0,82 WH 0,80 WMiI 1,17 WGiG 1,09 WPiD 0,79 WS 1,47 W 1,26 WPiA 0,97 WSE 0,94 37

38 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską / promotora Przedział ufności (95%) UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 5 73% 3 56% 5 45% 22% 3 5% 31% 19% 15% 5% 3% 3% 15% 12% 3% 15% UAM 339 IP 15 IF 6 IS 6 WA 15 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 34 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 36 WPiA 25 WSE 14 WPiD 7 9% WS 5 W 56% 3% WPiA 8 12% WSE 5 21% 38

39 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską / promotora 5,30 4,80 4,30 3,80 3,30 2,80 4,65 4,70 4,72 4,50 4,53 4,50 4,30 4,37 4,38 4,29 4,17 4,17 4,14 4,00 3,81 3,75 3,60 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE SD UAM 1,01 IP 0,90 IF 1,10 IS 0,76 WA 0,62 WB 1,43 WCH 0,87 WFPiK 0,61 WF 1,29 WH 0,80 WMiI 0,63 WGiG 1,44 WPiD 0,62 WS 1,14 W 1,13 WPiA 0,60 WSE 0,96 39

40 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym doktorantom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD 23% 5% 1 31% 32% 9% 15% 3 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 4 43% % 9% 4 4 5% 15% 42% 22% 6% 21% 21% 32% 32% 4% 2 9% % 32% 21% 5% 5% UAM 315 IP 15 IF 6 IS 5 WA 15 WB 20 WCH 30 WFPiK 36 WF 14 WH 28 WMiI 11 WGiG 20 WPiD 19 WS 11 W 35 WPiA 25 WSE 14 WS 9% 2 9% 1 W 23% 49% WPiA 4 32% 12% WSE 43% 40

41 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym doktorantom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 4,14 3,97 3,89 3,89 3,80 3,88 3,59 3,47 3,50 3,30 3,37 3,20 3,13 3,20 3,09 2,83 2,82 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE SD UAM 1,15 IP 1,46 IF 0,96 IS 1,33 WA 1,20 WB 1,14 WCH 1,08 WFPiK 0,87 WF 0,98 WH 0,98 WMiI 1,34 WGiG 1,25 WPiD 1,12 WS 1,24 W 0,95 WPiA 1,24 WSE 0,83 41

42 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do prowadzenia UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 11% 11% 11% 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 41% 23% 64% 2 22% 24% 24% % 44% 4 15% 45% 1 56% 22% 24% 32% 3 2 9% 4% 3% 16% 6% 11% 9% 11% 4% 6% 6% UAM 270 IP 14 IF 5 IS 5 WA 15 WB 18 WCH 27 WFPiK 33 WF 9 WH 25 WMiI 8 WGiG 18 WPiD 15 WS 8 W 28 WPiA 20 WSE 12 WPiD 53% WS W 21% WPiA 45% 5% 5% WSE 5 42

43 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do prowadzenia Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 3,56 2,00 3,57 3,40 3,00 3,50 3,67 3,73 3,67 3,48 2,63 3,56 4,00 3,13 3,79 3,80 3,75 SD UAM 1,15 IP 1,26 IF 0,98 IS 1,02 WA 1,10 WB 0,90 WCH 1,19 WFPiK 1,14 WF 0,82 WH 1,14 WMiI 1,32 WGiG 0,96 WPiD 1,26 WS 1,45 W 1,01 WPiA 1,03 WSE 1,01 1,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 43

44 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Wsparcie w prowadzeniu zajęć ze strony nauczycieli akademickich UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 43% 16% 42% 11% 4 49% 31% 21% % 45% 35% 21% 16% 16% % 3 5% 3% 15% % UAM 318 IP 15 IF 6 IS 5 WA 14 WB 19 WCH 30 WFPiK 39 WF 14 WH 30 WMiI 13 WGiG 20 WPiD 20 WS 11 W 33 WPiA 25 WSE 14 WS 64% 1 9% 9% W 24% 21% 12% 9% WPiA 44% 24% 12% 12% WSE 21% 44

45 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Wsparcie w prowadzeniu zajęć ze strony nauczycieli akademickich Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 3,70 3,83 3,53 3,20 3,29 3,26 3,83 4,13 3,64 3,97 3,69 3,55 4,00 3,36 3,52 3,80 3,71 SD UAM 1,18 IP 1,46 IF 0,96 IS 1,33 WA 0,96 WB 1,33 WCH 1,19 WFPiK 1,11 WF 0,97 WH 1,08 WMiI 0,61 WGiG 1,20 WPiD 1,10 WS 0,98 W 1,23 WPiA 1,39 WSE 0,88 2,50 2,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 45

46 V. ORGAIZACJA STUDIOWAIA V.3. Czy w bieżącym roku akademickim prowadził/a P. nieodpłatnie zajęcia ponadwymiarowe (tj. przekraczające wymiar 90 h w roku akademickim)? UAM IP IF IS WA WB WCH 1 WFPiK 15% WF 19% WH 3% WMiI WGiG 35% WPiD WS W WPiA WSE 21% Tak ie % 75% % 81% 9 71% 65% 8 92% 92% 10 79% UAM 343 IP 15 IF 6 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 38 WPiA 25 WSE 14 46

47 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Stypendium doktoranckiego UAM IP IF IS WA WB 5% WCH WFPiK 1 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 1 35% 15% 24% 4 42% 11% 4 15% 44% WF 3 WH 3% 2 3 WMiI WGiG 21% 32% 16% WPiD 11% 2 11% 42% 3 9% 6% 32% 15% 19% UAM 304 IP 14 IF 6 IS 4 WA 15 WB 19 WCH 30 WFPiK 34 WF 16 WH 30 WMiI 12 WGiG 19 WPiD 18 WS 11 W 33 WPiA 19 WSE 13 WS 9% 1 W 3% 2 42% 1 9% WPiA 5% 16% 21% 11% 4 WSE 23% 3 31% 47

48 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Stypendium doktoranckiego Przedział ufności (95%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2,72 2,17 2,64 1,75 2,67 2,16 2,17 3,12 3,06 2,87 3,50 2,42 2,61 3,18 2,97 2,21 3,77 SD UAM 1,23 IP 1,07 IF 1,44 IS 0,83 WA 1,14 WB 1,14 WCH 1,00 WFPiK 1,23 WF 1,25 WH 1,06 WMiI 0,96 WGiG 1,14 WPiD 1,38 WS 1,19 W 0,97 WPiA 1,32 WSE 0,89 1,50 1,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 48

49 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Dotacji projakościowej UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 23% 4% 3 21% 3 32% 1 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 3 56% 65% 21% 3 15% 21% 3 85% 21% 24% 1 6% 6% 6% 4% 11% 3 9% 9% 24% 1 44% 56% UAM 250 IP 15 IF 6 IS 4 WA 12 WB 16 WCH 23 WFPiK 28 WF 13 WH 24 WMiI 13 WGiG 16 WPiD 14 WS 8 W 22 WPiA 17 WSE 9 49

50 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Dotacji projakościowej Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 3,48 3,50 3,80 3,25 3,25 3,88 3,43 3,57 4,00 3,17 4,00 2,75 3,14 3,38 3,73 3,00 4,44 SD UAM 1,29 IP 0,96 IF 1,17 IS 1,48 WA 1,53 WB 1,05 WCH 1,10 WFPiK 1,24 WF 1,11 WH 1,21 WMiI 0,39 WGiG 1,48 WPiD 1,51 WS 1,58 W 1,25 WPiA 1,37 WSE 0,50 2,50 2,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 50

51 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 9% 9% 5% 1 11% 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 22% 23% 22% 24% % 15% 15% 23% % 56% 22% 11% 21% 21% 43% UAM 206 IP 8 IF 6 IS 3 WA 8 WB 13 WCH 20 WFPiK 24 WF 11 WH 21 WMiI 9 WGiG 14 WPiD 15 WS 6 W 14 WPiA 17 WSE 7 WPiD 2 2 WS W 21% 21% WPiA 1 24% 24% 35% WSE 5 51

52 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? a)wysokość stypendiów doktoranckich Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 2,70 2,67 3,63 3,67 2,50 2,85 2,55 2,67 2,91 2,62 3,56 2,07 2,87 2,33 2,71 2,24 3,14 SD UAM 1,30 IP 1,49 IF 1,41 IS 1,25 WA 1,32 WB 1,23 WCH 1,16 WFPiK 1,37 WF 1,24 WH 1,00 WMiI 1,07 WGiG 1,10 WPiD 1,41 WS 1,11 W 1,44 WPiA 1,11 WSE 1,12 1,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 52

53 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Stypendium doktoranckiego 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) UAM 34% IP 6 IF IS 6 WA 4 WB 11% 32% WCH WFPiK 3% 9% 41% 3 WF 2 WH 15% WMiI WGiG 5% 16% 21% WPiD 24% 3 34% 6 26% 26% 12% 2 5% 16% 21% 9% 32% 43% 1 1 5% UAM 306 IP 15 IF 6 IS 5 WA 15 WB 19 WCH 29 WFPiK 35 WF 15 WH 34 WMiI 12 WGiG 19 WPiD 21 WS 9 W 31 WPiA 20 WSE 12 WS 22% 22% 11% 11% W 26% 26% 23% 23% 3% WPiA 15% 3 1 WSE 53

54 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Stypendium doktoranckiego Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,31 3,67 3,80 3,20 3,73 3,16 3,21 3,00 4,00 3,21 3,58 2,37 3,90 3,33 3,48 2,95 3,33 SD UAM 1,25 IP 1,37 IF 1,05 IS 1,17 WA 1,34 WB 1,18 WCH 0,96 WFPiK 1,29 WF 0,97 WH 1,18 WMiI 1,11 WGiG 1,22 WPiD 1,11 WS 1,25 W 1,19 WPiA 1,43 WSE 0,94 1,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 54

55 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Dotacji projakościowej UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 2 53% % 26% 32% 11% 21% 52% 22% 15% 11% 9% 24% 1 21% 31% 3 15% 1 3 3% 43% 21% % 2 11% 6% 1 11% % UAM 289 IP 15 IF 6 IS 5 WA 16 WB 19 WCH 27 WFPiK 34 WF 13 WH 30 WMiI 14 WGiG 18 WPiD 18 WS 8 W 28 WPiA 18 WSE 12 55

56 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Dotacji projakościowej Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 3,21 3,83 3,80 3,20 3,13 2,95 3,15 2,88 3,62 3,33 3,43 2,33 3,50 2,88 3,25 3,67 3,00 SD UAM 1,21 IP 1,07 IF 0,98 IS 0,98 WA 1,45 WB 1,28 WCH 1,04 WFPiK 1,28 WF 1,39 WH 0,98 WMiI 1,12 WGiG 1,05 WPiD 1,12 WS 1,36 W 1,27 WPiA 1,05 WSE 0,91 2,00 1,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 56

57 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 6 23% 11% 4% 42% 9% 15% 2 9% 6% % 22% 11% 4 46% 2 11% 19% 19% 42% 23% 19% 45% 24% % 15% 11% 23% 2 15% 9% 24% 6% 11% UAM 259 IP 9 IF 6 IS 5 WA 13 WB 18 WCH 24 WFPiK 32 WF 12 WH 26 WMiI 11 WGiG 17 WPiD 18 WS 7 W 23 WPiA 19 WSE 12 W 26% 43% 4% 9% WPiA 26% 26% 32% 16% WSE 42% 42% 57

58 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? b)transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 3,14 3,83 3,56 3,20 3,08 3,11 3,08 2,69 3,42 3,08 3,36 2,53 3,56 2,43 3,39 3,63 3,08 SD UAM 1,24 IP 1,07 IF 1,34 IS 0,98 WA 1,38 WB 1,24 WCH 1,11 WFPiK 1,36 WF 1,19 WH 1,30 WMiI 0,98 WGiG 1,19 WPiD 1,26 WS 1,05 W 1,09 WPiA 1,04 WSE 1,04 2,00 1,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 58

59 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? c)możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji / udziału w konferencjach naukowych UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 1 23% 5 2 6% 1 4 3% 11% 39% 3% 31% 23% 6% 34% % 21% 2 34% 3 22% 21% 12% 12% 4% 26% 2 19% 31% 22% UAM 308 IP 14 IF 6 IS 6 WA 15 WB 17 WCH 25 WFPiK 38 WF 15 WH 32 WMiI 13 WGiG 18 WPiD 22 WS 11 W 32 WPiA 19 WSE 13 WPiD 1 2 5% WS W 3% 16% 6% WPiA 5% 32% 3 21% 5% WSE 23% 31% 31% 15% 59

60 VI. WSPARCIE MATERIALE VI.1. Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? c)możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji / udziału w konferencjach naukowych Przedział ufności (95%) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 3,14 3,83 3,56 3,20 3,08 3,11 3,08 2,69 3,42 3,08 3,36 2,53 3,56 2,43 3,39 3,63 3,08 SD UAM 1,16 IP 1,15 IF 0,82 IS 0,94 WA 1,14 WB 1,07 WCH 0,93 WFPiK 1,07 WF 1,45 WH 1,03 WMiI 0,89 WGiG 1,16 WPiD 1,08 WS 1,35 W 0,87 WPiA 0,97 WSE 1,00 2,00 1,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 60

61 VII.1. Jak ocenia P. funkcjonalność strony internetowej? UAM Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VII. STROA ITERETOWA UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 21% 55% 19% 4% 1% % 19% 65% 15% 23% 53% 19% 6 69% 6 3% 3% 62% 23% 1 45% 4 5% 26% 39% 22% UAM 339 IP 15 IF 6 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 13 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 36 WPiA 25 WSE 14 WS 6 W 31% 53% WPiA 16% 52% 2 4% WSE 64% 61

62 VII.1. Jak ocenia P. funkcjonalność strony internetowej? UAM Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VII. STROA ITERETOWA 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 3,91 3,67 3,93 4,17 3,44 4,05 3,93 4,08 4,06 3,91 3,38 3,60 3,65 4,17 4,14 3,80 4,36 SD UAM 0,81 IP 0,94 IF 1,00 IS 0,69 WA 0,93 WB 0,59 WCH 0,81 WFPiK 0,57 WF 0,56 WH 0,84 WMiI 0,92 WGiG 0,73 WPiD 1,24 WS 0,55 W 0,67 WPiA 0,75 WSE 0,48 2,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 62

63 VII.1. Jak ocenia P. funkcjonalność strony internetowej? swojego wydziału Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VII. STROA ITERETOWA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 5% 26% 31% % 55% 4 51% 6 83% 56% 75% 4 69% 49% 16% 2 6% 23% 1 6% 35% 4% 2% 6% 5% 3% 6% 6% 3% 5% UAM 340 IP 15 IF 5 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 40 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 36 WPiA 25 WSE 14 WPiD 5 39% 4% WS W 31% 53% WPiA 16% 52% 2 4% WSE 5 63

64 VII.1. Jak ocenia P. funkcjonalność strony internetowej? swojego wydziału Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VII. STROA ITERETOWA 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,94 4,00 3,80 4,17 4,06 4,05 3,93 4,08 4,00 3,94 2,43 3,60 4,52 3,92 4,14 3,76 4,29 SD UAM 0,89 IP 0,63 IF 0,83 IS 0,37 WA 0,97 WB 0,80 WCH 0,89 WFPiK 0,75 WF 0,71 WH 0,95 WMiI 1,18 WGiG 0,66 WPiD 0,58 WS 0,86 W 0,67 WPiA 0,86 WSE 0,59 1,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 64

65 VII.1. Jak ocenia P. funkcjonalność strony internetowej? swojej jednostki Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VII. STROA ITERETOWA UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 2 23% 11% 3 24% % 4 31% 41% 56% 43% 1 4% 6 69% 44% 11% 19% 24% 5% 4 21% 6 46% 3% 11% % 41% 6% 6% 42% 22% 23% 2 9% 11% UAM 305 IP 15 IF 6 IS 6 WA 13 WB 18 WCH 21 WFPiK 38 WF 15 WH 35 WMiI 10 WGiG 19 WPiD 17 WS 12 W 36 WPiA 22 WSE 9 65

66 VII.1. Jak ocenia P. funkcjonalność strony internetowej? swojej jednostki Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VII. STROA ITERETOWA 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 3,85 3,17 4,27 4,17 4,00 3,22 3,62 3,87 3,80 4,14 3,70 3,58 4,29 3,50 3,81 3,86 4,44 SD UAM 1,04 IP 1,34 IF 0,57 IS 0,69 WA 0,96 WB 1,27 WCH 1,40 WFPiK 0,86 WF 0,75 WH 0,93 WMiI 1,00 WGiG 0,88 WPiD 0,82 WS 1,12 W 1,02 WPiA 1,22 WSE 0,68 2,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 66

67 VIII.1. Jak ocenia P. pracę? Dziekanatu Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD 2 54% 6 74% 69% 63% % 53% 35% 42% 3 23% 43% 6% % 4 2% 1% 5% 5% 3% 22% UAM 336 IP 12 IF 6 IS 6 WA 16 WB 20 WCH 30 WFPiK 39 WF 16 WH 35 WMiI 14 WGiG 20 WPiD 23 WS 12 W 36 WPiA 25 WSE 14 WS 42% W 42% 44% 6% WPiA 76% 4% WSE 43% 43% 67

68 VIII.1. Jak ocenia P. pracę? Dziekanatu Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 4,37 4,00 4,42 3,83 3,63 4,45 3,93 4,67 4,69 4,49 4,43 4,60 4,78 4,33 4,22 4,64 4,21 SD UAM 0,84 IP 0,58 IF 0,64 IS 0,69 WA 1,27 WB 0,80 WCH 0,96 WFPiK 0,61 WF 0,46 WH 0,73 WMiI 0,62 WGiG 0,49 WPiD 0,41 WS 0,62 W 0,82 WPiA 0,84 WSE 0,86 3,20 3,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 68

69 VIII.1. Jak ocenia P. pracę? Samorządu doktorantów Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 5 54% 3 9% 64% 11% 44% 46% 6 46% 73% 54% 19% 23% 19% 46% 2 9% 9% 39% 5% 2% 4% 3% 9% 6% UAM 265 IP 9 IF 6 IS 6 WA 13 WB 15 WCH 26 WFPiK 31 WF 13 WH 30 WMiI 11 WGiG 18 WPiD 21 WS 9 W 17 WPiA 16 WSE 14 WPiD 19% 4 WS 7 11% 11% W 35% 41% 1 6% WPiA 19% 44% 6% 6% WSE 43% 69

70 VIII.1. Jak ocenia P. pracę? Samorządu doktorantów Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 3,93 4,17 4,33 3,50 4,15 4,13 3,92 4,39 4,54 3,47 3,55 3,61 3,86 3,67 4,06 3,63 4,07 SD UAM 0,91 IP 0,69 IF 0,47 IS 0,96 WA 0,86 WB 0,50 WCH 0,87 WFPiK 0,79 WF 0,50 WH 1,06 WMiI 1,08 WGiG 0,76 WPiD 0,71 WS 0,67 W 0,87 WPiA 1,05 WSE 1,10 2,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 70

71 VIII.1. Jak ocenia P. pracę? Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 42% 56% 71% 31% 72% 3 24% 41% 56% 46% 42% % 4% 11% 15% 12% 4% 11% 23% 22% 6% 1 UAM 214 IP 9 IF 4 IS 4 WA 6 WB 13 WCH 15 WFPiK 26 WF 9 WH 21 WMiI 7 WGiG 13 WPiD 18 WS 8 W 21 WPiA 20 WSE 12 WPiA 6 5% 1 WSE 71

72 VIII.1. Jak ocenia P. pracę? Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 4,12 4,00 4,22 4,00 4,33 4,23 3,80 4,23 4,44 4,05 3,29 3,92 4,67 3,75 3,90 4,35 4,00 SD UAM 0,85 IP 0,71 IF 0,63 IS 0,71 WA 0,75 WB 0,70 WCH 0,65 WFPiK 0,80 WF 0,68 WH 0,79 WMiI 1,16 WGiG 0,92 WPiD 0,58 WS 0,97 W 0,87 WPiA 0,96 WSE 0,82 2,50 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 72

73 VIII.1. Jak ocenia P. pracę? Sekretariatu Instytutu / Katedry (jeśli dotyczy) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 52% 31% % 32% 44% 44% 63% 6 54% 31% % 8 11% 4% 2% 22% 11% 5% 11% 11% 34% 3% 11% 3 3% 5% UAM 274 IP 15 IF 6 IS 5 WA 9 WB 19 WCH 9 WFPiK 32 WF 9 WH 35 WMiI 5 WGiG 20 WPiD 16 WS 10 W 35 WPiA 25 WSE 13 WS W 4 46% 11% 3% WPiA 72% 4% 12% 12% WSE 54% 46% 73

74 VIII.1. Jak ocenia P. pracę? Sekretariatu Instytutu / Katedry (jeśli dotyczy) Przedział ufności (95%) Badanie Jakości Kształcenia 2012/2013 VIII. DZIAŁAIE ADMIISTRACJI 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 4,27 3,50 4,33 3,60 3,56 4,16 4,33 4,59 4,67 4,37 4,20 4,05 4,88 3,60 4,23 4,36 4,54 SD UAM 0,95 IP 0,96 IF 0,94 IS 1,50 WA 0,68 WB 1,23 WCH 0,67 WFPiK 0,55 WF 0,47 WH 0,80 WMiI 0,75 WGiG 0,97 WPiD 0,33 WS 1,56 W 0,76 WPiA 1,09 WSE 0,50 2,50 2,00 UAM IP IF IS WA WB WCH WFPiK WF WH WMiI WGiG WPiD WS W WPiA WSE 74

75 75

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat 2017

Przyjazny Dziekanat 2017 Przyjazny Dziekanat 2017 Studencka ankietyzacja dziekanatów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Raport ogólnouniwersytecki Wprowadzenie Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Przypomnienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przyjazny Dziekanat Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przyjazny Dziekanat 2014 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej pracę dziekanatów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Ankieta została przeprowadzona w okresie maja i czerwca

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki Przyjazny Dziekanat 2016 Studencka ankietyzacja dziekanatów i sekretariatów ośrodków zamiejscowych Raport ogólnouniwersytecki Opracowanie: Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 SZKOLENIE BHP 2016/2017 Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA: 1) Wydziału Anglistyki,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Postanowienia ogólne

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Postanowienia ogólne Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie (dalej zwane także,,stypendium ) przyznawane jest przez Rektora

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) na UAM. w okresie od stycznia do grudnia 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) na UAM. w okresie od stycznia do grudnia 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) na UAM w okresie od stycznia do grudnia 2013 POSIEDZENIE SENATU UAM 27.01.2014 Maria Ziółek Przewodnicząca RJK Plan prezentacji Wstęp - zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2017 r. Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011 OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW 1 RAPORT 2010/2011 Struktura raportu 2 ZAGADNIENIE SLAJDY Opis badania -11 I Ocena warunków prowadzenia zajęć 12-28 II Pomoc uczelni 2-52

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia na kierunkach:..

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za rok 2014 Posiedzenie Senatu UAM 23 lutego 2015 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał Mól, przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

(obowiązujący rozpoczynających studia w latach: 2014/ /2017) Przedmiot Liczba godzin ECTS Zaliczenie Kształcenie

(obowiązujący rozpoczynających studia w latach: 2014/ /2017) Przedmiot Liczba godzin ECTS Zaliczenie Kształcenie I. Program stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM I rok (obowiązujący rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii WIEDZA. (E) Udział w wykładach fakultatywnych. (E) Udział w wykładach fakultatywnych

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii WIEDZA. (E) Udział w wykładach fakultatywnych. (E) Udział w wykładach fakultatywnych Program stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM (obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE na rok 2018

REKOMENDACJE na rok 2018 REKOMENDACJE na rok 2018 Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, działając zgodnie z treścią 7 punkt 6.4 Uchwały Senatu Nr 284/2011/2012, przedstawia rekomendacje dotyczące doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 7/203/204 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 czerwca 204 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów doktoranckich oraz efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Łódź, 17 października 2012 1 1. Nazwa studiów: Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Załącznik Nr 4 do Uchwały nr /2018 z dnia.... 2018 r. Rady Wydziału. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 1. Nazwa: studia doktoranckie 2. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU - projekt 29 listopada 2011 roku (po opinii ZRP) - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin stypendium

Bardziej szczegółowo