RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 20

2 iniejszy raport dotyczy wyników trzeciej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w okresie od 30 kwietnia do lipca 20. Ta część raportu dotyczy wyników ankiet wśród doktorantów w rozbiciu na poszczególne jednostki prowadzące studia doktoranckie. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to informacje o frekwencji oraz tym, jak należy traktować niniejsze dane. Druga to zestawienie wyników każdego z bloków tematycznych ankiety dla poszczególnych wydziałów.

3 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. IFORMACJE O FREKWECJI. CZĘŚĆ 2. ZESTAWIEIE WYIKÓW DLA KAŻDEGO Z WYDZIAŁÓW 5 I. OCEA OGÓLA UCZELI 5 II. Poziom merytoryczny i stopień trudności studiów 6 III. Ocena zajęć prowadzonych dla doktorantów 8 IV. Program studiów doktoranckich.. V. Możliwość rozwoju w trakcie studiów doktoranckich 16 VI. Organizacja studiów doktoranckich 20 VII. Prowadzenie dydaktyki przez doktorantów.. 23 VIII. Problem nadgodzin.. 26 IX. Warunki do pracy i studiowania.. 2 X. Pomoc materialna.. 33 XI. Dodatkowa praca zarobkowa, konieczność dorabiania 36 XII. Funkcjonowanie administracji uczelnianej 0 XIII. Ankiety do oceny prowadzących zajęcia XIV. Wymiana zagraniczna.. 8 XV. Ocena wyboru uczelni i dyscypliny z perspektywy czasu 55

4 CZĘŚĆ 1. IFORMACJE O FREKWECJI W badaniu wzięło udział 26 doktorantów, a średnia frekwencja wyniosła ok. 1. iniejsze zestawienie wyników zostało natomiast wykonane dla 261 doktorantów z analizy wyłączono Wydział Teologiczny, z którego uzyskano tylko jedną odpowiedź, a także dwie osoby, które nie podały swojej jednostki ani wydziału. Koniecznie należy natomiast mieć na uwadze, że poniższe zestawienie wyników dla wydziałów ma jedynie charakter orientacyjny. iska liczba odpowiedzi z poszczególnych wydziałów sprawia bowiem, że niemożliwe jest jakiekolwiek precyzyjne wnioskowanie o opinii wszystkich doktorantów reprezentujących daną jednostkę, a różnice między wydziałami nie są istotne statystycznie. Przedstawione poniżej wyniki należy traktować jako opinie i wskazówki wyrażone przez wszystkich tych doktorantów, którzy chcieli wyrazić swoje zdanie i wziąć udział w poprawie jakości kształcenia na swoim wydziale oraz uczelni. Odsetek doktorantów danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu Liczba doktorantów danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu () 32% WFPiK WGiG WFPiK WPiD 1 WPiD WGiG 19 Wydział Teologiczny 1 1 Wydział Teologiczny 1 0% % 0%

5 CZĘŚĆ 2. ZESTAWIEIE WYIKÓW DLA KAŻDEGO Z WYDZIAŁÓW I. Ogólna ocena jakości kształcenia Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoich SD? liczba osób, które udzieliły odpowiedzi 1 2% % % % % 2 55% 5 % 2 % 2% 2 23% 62% 13 1% 2% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 3% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 61% % % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% na 2 (niedostateczna) na 3 (dostateczna) na (dobra) na 5 (bardzo dobra) 3 I OCEA OGÓLA

6 II. Poziom merytoryczny i stopień trudności studiów Jak ocenia P. jakość kształcenia na swoich SD w następujących dwóch kategoriach: (a) poziom merytoryczny zajęć 5 % 5% 0% % 23% 6 % 26 1% 2 % 13 3% 81% 16 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 31% 62% 13 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 1 61% % 5% % % 5 1% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 zdecydowanie za niski raczej za niski odpowiedni raczej za wysoki zdecydowanie za wysoki II POZIOM I TRUDOŚĆ STUDIÓW

7 (b) nakład pracy potrzebny do ukończenia studiów na tym kierunku 55% 0% 80% % 6 2 % 2 % % % 3% 5% 16 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 1% % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 0% % 2 61% 2 52% % 2 0% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% zdecydowanie za niski raczej za niski odpowiedni raczej za wysoki zdecydowanie za wysoki 2 II POZIOM I TRUDOŚĆ STUDIÓW

8 III. Ocena zajęć prowadzonych dla doktorantów Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że: a. Zajęcia dla doktorantów są ukierunkowane na wyzwalanie badawczej kreatywności i sprzyjają prowadzeniu dyskusji 1 % % % 80% 2 2 % % 32% 0% 1 % 2 3% % % 2% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 3% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 32% % 2 % 5% % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% zdecydowanie nie raczej nie częściowo tak, częściowo nie raczej tak zdecydowanie tak 9 III JAKOŚĆ ZAJĘĆ DLA DR ATÓW

9 b. Formy prowadzenia zajęć dla doktorantów są atrakcyjne % 1 % % 0% 2 32% % % % 32% 0% 2 % % % 2% 5 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 5 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 5% 5% 2% 19 3 % 3% % % % % 3% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% zdecydowanie nie raczej nie częściowo tak, częściowo nie raczej tak zdecydowanie tak 260 III JAKOŚĆ ZAJĘĆ DLA DR ATÓW

10 c. Studia doktoranckie wyrabiają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej % % 3 0% % % 0% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 3% % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 2 32% 19 % % 3 % % % % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 6 zdecydowanie nie raczej nie częściowo tak, częściowo nie raczej tak zdecydowanie tak III JAKOŚĆ ZAJĘĆ DLA DR ATÓW

11 d. Treść wykładów i innych zajęć dla doktorantów wykracza poza to, co oferowane jest na studiach I i II stopnia 1 2% % % % % 9 5% 2 % % % 2% 35% 26 % 1 2% % 1 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 3 % 2 % % 35% 26 % 2 2 % 2 % % % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% zdecydowanie nie raczej nie częściowo tak, częściowo nie raczej tak zdecydowanie tak 3 III JAKOŚĆ ZAJĘĆ DLA DR ATÓW

12 e. Doktoranci są traktowani przez nauczycieli akademickich w sposób partnerski mają możliwość wyrażania swojej opinii i prowadzenia dyskusji 1 2% 5% % % % % % 61% % 32% 0% % % 1% 1% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 5% 2% 2% 19 % 32% 3 % % 3% 3 % 3% % % 3% 3% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% zdecydowanie nie raczej nie częściowo tak, częściowo nie raczej tak zdecydowanie tak 9 III JAKOŚĆ ZAJĘĆ DLA DR ATÓW

13 f. auczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dla doktorantów mają odpowiednie kompetencje 2% % % % 3 8 0% % 1% 2 % 0% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 5% 1 3 2% 19 % % 3 % 2 62% 26 % 3 % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% zdecydowanie nie raczej nie częściowo tak, częściowo nie raczej tak zdecydowanie tak 5 III JAKOŚĆ ZAJĘĆ DLA DR ATÓW

14 IV. Program studiów doktoranckich Jak ocenia P. program swoich SD? Czy uważa P. że a. Treści kształcenia są aktualne, uwzględniają najnowsze osiągnięcia z danej dyscypliny % % 55% % 2 % 9 55% 2 52% % 2 23% 23% 3 13 % 53% 2% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 2 2 % % % 2% 23% 26 1 % 2 5 3% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% zdecydowanie nie raczej nie częściowo tak, częściowo nie raczej tak zdecydowanie tak 1 IV PROGRAM SD

15 b. Liczba zajęć powiązanych z P. zainteresowaniami naukowymi jest wystarczająca 6 % 5% % % 5% % 32% % % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 0% 2 % % 1 3% % 2 2 5% 52% 5% 3% % % % 1 % 1 % % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% zdecydowanie nie raczej nie częściowo tak, częściowo nie raczej tak zdecydowanie tak średnia [1 5] IV PROGRAM SD

16 V. Możliwość rozwoju w trakcie studiów doktoranckich Jak ocenia P. następujące elementy programu studiów czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? a. liczba zajęć do wyboru 0% 0% 0% 0% % 81% % 32% 1 0% 6 31% 13 2% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 61% 3 % % 6 0% % 0% 0% 80% 90% 0% za mało odpowiednio za dużo V MOŻLI WOŚCI ROZWOJU

17 b. możliwość prezentacji i dyskusji dotyczących postępów w pracy doktorskiej na forum zakładu/katedry lub instytutu 2% 5 0% 0% 0% % % 82% % 1 83% 23 0% 1% 0% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 93% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 6 % 82% % 8 0% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% za mało odpowiednio za dużo 6 V MOŻLI WOŚCI ROZWOJU

18 c. szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne 0% 5% % % 3% % 2 53% 6 31% 13 1% 53% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 1% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 6 31% 16 % 52% % 2 5 3% 5 5% 3% % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 za mało odpowiednio za dużo V MOŻLI WOŚCI ROZWOJU

19 d. udział doktorantów w zespołowych badaniach naukowych 80% 0% 5% 55% 2 % 2 61% % 13 8 % % 5 16 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 26 5% 2 3% 80% 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 22 za mało odpowiednio V MOŻLI WOŚCI ROZWOJU

20 VI. Organizacja studiów doktoranckich Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? a. tygodniowy plan zajęć 80% 3 % 9 % % % 31% 13 % 3% % 35% 35% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 23% 23% 31% % 13 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 3% 1 % 2 % 62% 1 26 % % 3 % 5 % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 23 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze VI ORGAIZA CJA SD

21 b. dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez doktorantów dla studentów 6 9 % % % % % 35% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 0% % 2% 26 % 2% 31% 26 1% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 23 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze VI ORGAIZA CJA SD

22 c. opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską / promotora % % 2% 0% % 90% 55% % % 5% % 1 53% 5 % 65% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 5% % % 5% % % % 6 % 8 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 9 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio dobrze 5 bardzo dobrze VI ORGAIZA CJA SD

23 VII. Prowadzenie dydaktyki przez doktorantów Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych, które doktoranci prowadzą dla studentów? a. dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym doktorantom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych 2 % % % % % % 2 5% 3% 5% 5% 23% 1% 2 22 % % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 3% % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 2% 1 % 32% % % % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 0 VII PROWA DZEIE DYDAKTYKI

24 b. częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do prowadzenia % % % % % 5% % 20 % 63% 8 2% 1 % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 2 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 0% 1 1 % % % % 2 % 0% 5 Różnice między wydziałami są niemal zupełnie nieistotne. 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 1 VII PROWA DZEIE DYDAKTYKI

25 c. wsparcie w prowadzeniu zajęć ze strony nauczycieli akademickich % % % % % % % % % % % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 3% % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 31% 16 % 3% % 1 2 5% 23% 2 22 % 3% 3% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 21 VII PROWA DZEIE DYDAKTYKI

26 VIII. Problem nadgodzin Czy w bieżącym roku akademickim prowadził/a P. nieodpłatnie zajęcia ponadwymiarowe (tj. przekraczające wymiar 90 h w roku akademickim)? 83% % 5% % % 80% 2 % % 8 80% 0% 1 83% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 1 5% 19 93% % 8 % % 8 0% % 0% 0% 80% 90% 0% tak nie umiem odpowiedzieć nie 226 VIII PROBLEM AD GODZI

27 IX. Warunki do pracy i studiowania Jak ocenia P. następujące elementy warunków studiowania na swoich SD? a. komfort i wyposażenie miejsca pracy 1 2% 80% % % 55% % 2% 2% 3% 3% 3% 1 3 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 3 % 52% % % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% niedostatecznie (2) dostatecznie (3) dobrze () bardzo dobrze (5) 6 IX WARUKI PRACY I STUDIÓW

28 b. komfort sal wykładowych/ćwiczeniowych 5 % % 5% 0% 0% 2 % 0% 32% 2 3% 3% 3 % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 5 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 19 32% 32% % % 2 % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% niedostatecznie (2) dostatecznie (3) dobrze () bardzo dobrze (5) 260 IX WARUKI PRACY I STUDIÓW

29 c. wyposażenie sal/laboratoriów (sprzęt, aparatura) % 3% 2% 21 53% 2 31% 23% 13 5% % 16 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % % 5 % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 1% % % 5% 21 % 2% 52% % 21 3% % % 0% 0% 80% 90% 0% niedostatecznie (2) dostatecznie (3) dobrze () bardzo dobrze (5) 2 IX WARUKI PRACY I STUDIÓW

30 d. dostępność komputerów i Internetu 5 % 5% % % 5% % 3 % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 3% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 32% 6 19 % 1% 2 % 3 2% 26 % % 1% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% niedostatecznie (2) dostatecznie (3) dobrze () bardzo dobrze (5) 6 IX WARUKI PRACY I STUDIÓW

31 e. dostępność książek i innych materiałów w bibliotekach UAM % 1 % % 0% % 2 2 % % 1% 2 % % 53% 2 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 3% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 1 2% 32% 19 % % 32% % 3% % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% niedostatecznie (2) dostatecznie (3) dobrze () bardzo dobrze (5) 260 IX WARUKI PRACY I STUDIÓW

32 f. dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z badaniami naukowymi 1 6 0% 1 % % % % % 2 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % % 13 % 55% 32% 22 % 5% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% niedostatecznie (2) dostatecznie (3) dobrze () bardzo dobrze (5) IX WARUKI PRACY I STUDIÓW

33 X. Pomoc materialna Jak ocenia P. następujące aspekty materialnego wsparcia doktorantów? (a) wysokość stypendiów doktoranckich 2 % % 5% % 1 % 2 2 % 1 2% 1 0% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 23% % 13 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 2% 2% % 1 32% % % 23% % % 26 % % 21 3% % % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 21 X POMOC MATERIAL A

34 (b) transparentność systemu przyznawania stypendiów dla doktorantów 5% % % 0% 0% 9 % % % 2 62% 23% 13 % 31% 13 3% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 1 % 1 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 3% % 23 2% % 2 % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 23 X POMOC MATERIAL A

35 (c) możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji / udziału w konferencjach naukowych 1 1 % % % 2 1 % % % 1 0% % 1 23% 3 31% 13 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 23% 3 23% 13 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 35% 35% 1 % % % 0% 2% % 3 3 % 23 % % 3% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio dobrze 5 bardzo dobrze 23 X POMOC MATERIAL A

36 XI. Dodatkowa praca zarobkowa, konieczność dorabiania Czy w trakcie bieżącego roku akademickiego podejmował/a P. dodatkową pracę zarobkową? (a) w ramach UAM (np. prowadząc zajęcia na studiach zaocznych) 2% 5 0% 2 93% 80% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 2 5% % % % 82% 82% 8 % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% tak nie umiem odpowiedzieć / odmowa odpowiedzi nie 261 XI DODATKO WA PRACA

37 Czy w trakcie bieżącego roku akademickiego podejmował/a P. dodatkową pracę zarobkową? (b) na innej uczelni 92% 0% 0% 0% 0% 0% 93% 0% 8 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 0% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 1 19 % % 82% % % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% tak nie umiem odpowiedzieć / odmowa odpowiedzi nie 261 XI DODATKO WA PRACA

38 Czy w trakcie bieżącego roku akademickiego podejmował/a P. dodatkową pracę zarobkową? (c) w innej instytucji / w inny sposób, ale w dziedzinie związanej z P. studiami 2% 5 0% 2 93% 80% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 2 5% % % % 82% 82% 8 % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% tak nie umiem odpowiedzieć / odmowa odpowiedzi nie 261 XI DODATKO WA PRACA

39 Czy w trakcie bieżącego roku akademickiego podejmował/a P. dodatkową pracę zarobkową? (d) w innej instytucji / w inny sposób, w dziedzinie niezwiązanej z P. studiami 6 % 5% 90% % 82% 61% 3 0% 0% 53% 5 3% 5 3 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 8 % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 2% % 3 61% % 1% % % 8 % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% nie nie umiem odpowiedzieć / odmowa odpowiedzi tak 261 XI DODATKO WA PRACA

40 XII. Funkcjonowanie jednostek administracji uczelnianej Jak ocenia P. pracę następujących jednostek administracji uczelnianej? a. sekretariat instytutu/katedry % % % 5% % % 80% 0% % 1% 1 % 3% 5 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 1 2% % % 5% % 5% 3% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 21 XII ADMII STRACJA UCZELI

41 b. dziekanat 5 % 9 % % % % % % 9 % % % % 6 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 5 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % % 62% 31% 26 % 61% % 23% 3% 26 % 3% 3% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 2 XII ADMII STRACJA UCZELI

42 c. Samodzielna Sekcja ds. Studiów Doktoranckich % % % 5 23% 62% 13 2% 1% 1 63% % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 55% 2 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 81% % % % 20 % 8 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 162 XII ADMII STRACJA UCZELI

43 d. Dział Współpracy z Zagranicą % 9 0% 1 0% 5 5% 5% 2 3% 1 % % 16 55% 5% 2 5% 2 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych 9 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 1 1% 1 31% % 31% 16 % % 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 8 XII ADMII STRACJA UCZELI

44 XIII. Ankiety do oceny poszczególnych zajęć/prowadzących Czy zajęcia prowadzone przez P. były oceniane przez studentów I i II stopnia w ankietach ewaluacyjnych? 5 2% % % 0% 3% % 82% % % 83% 1 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 82% % 3 1% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% nie tak nie wiem / nie umiem odpowiedzieć 261 XIII AKIETY DO OCEY ZAJĘĆ

45 Jak ocenia P. treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet? % 3% 0% 1 % 5% 2 % 2 3% % 23 31% 5 16 % % 6 3 0% 0% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % % % % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 1 XIII AKIETY DO OCEY ZAJĘĆ

46 Jak ocenia P. sposób przeprowadzania ankiet? 5 % 0% 1 % % 2 % % % % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % % % % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 9 % % % 1 3% % 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 średnio raczej dobrze 5 bardzo dobrze 1 XIII AKIETY DO OCEY ZAJĘĆ

47 Czy wyniki tych ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? 3% 0% 1 0% 2 61% 23 % % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 9 % 5 2 3% 23 55% 2 80% 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% nie tak nie wiem / nie umiem odpowiedzieć 1 XIII AKIETY DO OCEY ZAJĘĆ

48 XIV. Wymiana zagraniczna Czy w trakcie SD na P. kierunku/wydziale istnieje możliwość okresowego studiowania lub prowadzenia badań naukowych w innej instytucji naukowej w kraju lub za granicą? Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 5% 80% 5% 5 92% 3% 5 61% % 82% 1 % 3 2 2% % 32% 32% 0% % 0% 0% 80% 90% 0% nie tak nie wiem / nie umiem odpowiedzieć XIV WYMIAA ZAGRAICZ A

49 Czy skorzystał/a P. kiedykolwiek z tej możliwości? Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % % % 3% 3% 0% % 5 3% % 5% 5% 52% 1 1% % % % 0% 80% 0% nie i nie mam zamiaru składać wniosku nie, ale mam zamiar złożyć wniosek złożyłam/em wniosek, ale został odrzucony / czekam jeszcze na jego rozpatrzenie tak, uczestniczyłam/em / uczestniczę w takim programie / wkrótce rozpoczynam 16 XIV WYMIAA ZAGRAICZ A

50 Jak ocenia P. następujące elementy dotyczące wyjazdów zagranicznych? a. dostępna oferta uczelni partnerskich, na które można pojechać % % 6 9 % % 9 5% 2% 32% 19 % 0% 5 3% % 3 8 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 5% 31% 5 16 % 3 % 16 53% 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 przeciętnie raczej dobrze 5 bardzo dobrze 8 XIV WYMIAA ZAGRAICZ A

51 b. liczba stypendiów oferowanych przez wydział 1% % % 3 5 1% % % 16 8 % 3% % 9 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % % % 8 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 5 % % 0% % 0% 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 przeciętnie raczej dobrze 5 bardzo dobrze 132 XIV WYMIAA ZAGRAICZ A

52 c. informacja o możliwościach wyjazdów % % 9 3 % % 8 % 5 9 % % 22 % % 3% % 5 9 Wydział auk Geograficznych i Geologicznych Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 5% 1 1 % % 16 0% 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 przeciętnie raczej dobrze 5 bardzo dobrze 16 XIV WYMIAA ZAGRAICZ A

53 d. wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów i dopełnienia formalności % % 5 % % 23% 13 % 5 % % % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 3 % 8 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 63% 8 % 9 5 % 85% % % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 przeciętnie raczej dobrze 5 bardzo dobrze 1 XIV WYMIAA ZAGRAICZ A

54 e. informacja o warunkach wyjazdów, zaliczaniu punktów ECTS zdobytych za granicą % 0% % 9 % % 5% 13 % 5 % % 5 % Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 3 % 8 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % % 80% 5 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 1 bardzo źle 2 raczej źle 3 przeciętnie raczej dobrze 5 bardzo dobrze 2 XIV WYMIAA ZAGRAICZ A

55 XV. Ocena wyboru uczelni i dyscypliny z perspektywy czasu Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował(a) P. decyzję o wyborze uczelni i dyscypliny SD, wybrał/a/by P. ponownie: a. tę samą uczelnię? % % % 5% % 55% 3% % 80% 2 6 % % 61% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % % 1% Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa 1 5% 19 % % 61% 1% % 6 % 8 0% % 0% 0% 80% 90% 0% 261 nie nie umiem odpowiedzieć tak XV POOWY WYBÓR SD

56 b. tę samą dyscyplinę? 92% % 90% 82% 3% 1% Wydział auk Geograficznych i Geologicznych % 8 Wydział auk Politycznych i Dziennikarstwa % 8 0% % 8 0% % 0% 0% 80% 90% 0% nie nie umiem odpowiedzieć tak 261 XV POOWY WYBÓR SD

57 Dziękujemy za lekturę i zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi raportami z badania jakości kształcenia na UAM!

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia na kierunkach:..

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Ankietowanie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ:

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ IV ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z TRZECH KOLEJNYCH BADAŃ: 2010 2011 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania opinii kadry akademickiej

Ankieta badania opinii kadry akademickiej Ankieta badania opinii kadry akademickiej za rok akademicki 2013/2014 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia 1 Informacje wstępne 1. Na jakim kierunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 stycznia 2014 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Przypomnienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH . pieczęć Wydziału PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH kod programu studiów Wydział Geograficzno-Biologiczny. Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej/ artystycznej geografia Obszar /dziedzina/ Nauki o Ziemi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Załącznik nr 1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Badania dotyczące jakości kształcenia na Wydziale zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki

Ankieta oceny studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki zdecydowa / całkowicie raczej / w dużym stopniu raczej / w małym stopniu zdecydowa / wcale mam zdania / Ankieta oceny studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnia nijszej

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW

Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015, 2015/2016, 216/2017, 2017/2018 i 2018/2019 1. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WBiO/9 Wydanie: 3/2015 PROCEDURA ANKIETYZACJI STUDENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. Zadania WZOJK

Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. Zadania WZOJK Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia Zadania WZOJK Spotkanie informacyjne z członkami WZOJK Poznań, 28.11.2016 r. prof. UAM dr hab. Rafał Mól, przewodniczący RJK dr Agnieszka Kamisznikow,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) na UAM. w okresie od stycznia do grudnia 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) na UAM. w okresie od stycznia do grudnia 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) na UAM w okresie od stycznia do grudnia 2013 POSIEDZENIE SENATU UAM 27.01.2014 Maria Ziółek Przewodnicząca RJK Plan prezentacji Wstęp - zakres

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 7/203/204 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 czerwca 204 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów doktoranckich oraz efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu Załącznik do uchwały nr 229 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r. Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie analiz wyników poprzednich edycji badania, w IV edycji skupiliśmy się na następujących obszarach tematycznych:

Na podstawie analiz wyników poprzednich edycji badania, w IV edycji skupiliśmy się na następujących obszarach tematycznych: Wprowadzenie Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyniki IV edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Przedstawiamy rezultaty badania opinii studentów odbiorców procesu

Bardziej szczegółowo