Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015"

Transkrypt

1 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 WPROWADZENIE Parlament Samorządu Studentów ma przyjemność przedstawić wyniki drugiej edycji badania ankietowego Ankietyzacja lektoratów oceniającego poziom zajęć z języków obcych prowadzonych na Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mamy nadzieję, że wyniki naszego badania przyczynią się do poprawy oferty zajęć językowych i wzrostu jakości kształcenia na naszej Alma Mater. W tegorocznej edycji badania udział wzięli studenci siedemnastu jednostek Uniwersytetu. Piętnaście z nich to wydziały UAM znajdujące się w Poznaniu, dwie kolejne to Collegium Polonicum w Słubicach oraz Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Badanie zostało przeprowadzone przez Wydziałowe Rady Samorządu Studentów w okresie kwietnia i maja 2015 roku. Badaniem zostało objętych 4125 studentów, co stanowi 12 % ogółu studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są to studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich.

3 Udział studentów ze względu na tryb studiów: studenci stacjonarni: 3352 osób, co stanowi 13 % ogółu studentów studiów stacjonarnych, studenci niestacjonarni: 761 osób, co stanowi 8 % ogółu studentów studiów niestacjonarnych. odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło 12 studentów. Ryc. 1. Podział studentów ze względu na tryb studiów.

4 Poniżej zaprezentowano wyniki badania dla poszczególnych jednostek. Ryc. 2. Podział studentów ze względu na tryb studiów wyniki dla poszczególnych jednostek.

5 Podział ze względu na rodzaj studiów przedstawia się następująco: 2925 studentów studiów I stopnia (66% przebadanych studentów), 708 studentów studiów II stopnia (23% przebadanych studentów), 676 studentów jednolitych studiów magisterskich (10% przebadanych studentów), 18 studentów nie udzieliło odpowiedzi. Ryc. 3. Podział studentów ze względu na rodzaj studiów.

6 Poniżej zaprezentowano wyniki badania dla poszczególnych jednostek. Ryc. 4. Podział studentów ze względu na rodzaj studiów wyniki dla poszczególnych jednostek.

7 Udział studentów w poszczególnych jednostkach uniwersyteckich Tab.1. Udział studentów w poszczególnych jednostkach Wy dział Liczba studentów w jednostce Liczba respondentów Procent przebadany ch studentów Wydział Anglistyki % Wydział Biologii % Wydział Chemii % Wydział Fizyki % Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej % Wydział Historyczny % Wydział Matematyki i Informatyki % Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych % Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa % Wydział Nauk Społecznych % Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu % Wydział Prawa i Administracji % Wydział Studiów Edukacyjnych % Wydział Teologiczny % Collegium Polonicum w Słubicach % Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie % UAM %

8 1.1. Ile semestrów trwał kurs języka obcego przewidziany twoim programem studiów? 1841 studentów udzieliło odpowiedzi cztery semestry (45%), 673 studentów udzieliło odpowiedzi trzy semestry (16%), 657 studentów udzieliło odpowiedzi dwa semestry (16%), 413 studentów udzieliło odpowiedzi pięć semestrów (10%), 311 studentów udzieliło odpowiedzi sześć semestrów (8%), 147 studentów udzieliło odpowiedzi jeden semestr (4%), 11 studentów udzieliło odpowiedzi osiem semestrów (0.3%), 9 studentów udzieliło odpowiedzi siedem semestrów (0,2%), 6 studentów udzieliło odpowiedzi dziesięć semestrów (0,1%), 55 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 5. Odpowiedzi na pytanie 1.1.

9 Ryc. 6. Odpowiedzi na pytanie 1.1. wyniki dla poszczególnych jednostek.

10 1.2. Ile zajęć z języka odbywa się w ciągu jednego tygodnia? 3302 studentów udzieliło odpowiedzi jeden blok w tygodniu (80%), 611 studentów udzieliło odpowiedzi dwa bloki zajęciowe w tygodniu (15%), 113 studentów udzieliło odpowiedzi trzy bloki zajęciowe w tygodniu (3%), 18 studentów udzieliło odpowiedzi cztery bloki zajęciowe w tygodniu (0,4%), 11 studentów udzieliło odpowiedzi pięć bloków zajęciowych w tygodniu (0,3%), 59 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 7. Odpowiedzi na pytanie 1.2.

11 Ryc. 8. Odpowiedzi na pytanie 1.2. wyniki dla poszczególnych jednostek.

12 1.3. Czy uważasz, że ten wymiar godzinowy zajęć z języka obcego w tygodniu jest odpowiedni? 1964 studentów udzieliło odpowiedzi powinien być większy (48%) 1963 studentów udzieliło odpowiedzi jest odpowiedni (48%) 158 studentów udzieliło odpowiedzi powinien być mniejszy (4%) 40 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 9. Odpowiedzi na pytanie 1.3.

13 Ryc. 10. Odpowiedzi na pytanie 1.3. wyniki dla poszczególnych jednostek.

14 1.4 Czy chciałbyś, żeby istniała możliwość dodatkowych zajęć z innych języków obcych niż obowiązkowy? 1923 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (47%), 1298 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (31%), 423 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (10%), 307 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (7%), 83 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (2%), 79 studentów udzieliło odpowiedzi mam taką możliwość (2%), 83 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 11. Odpowiedzi na pytanie 1.4.

15 Ryc. 12. Odpowiedzi na pytanie 1.4. wyniki dla poszczególnych jednostek.

16 2. Czy nauczyciel języka obcego był przygotowany do zajęć? 1808 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (44%), 1486 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (36%), 458 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (11%), 227 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (6%), 138 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (3%), 8 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 13. Odpowiedzi na pytanie 2.

17 Ryc. 14. Odpowiedzi na pytanie 2. wyniki dla poszczególnych jednostek.

18 2.1. Czy metody pracy na zajęciach z języka obcego wzbudzały zainteresowanie? 1697 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (41%), 874 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (21%), 672 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (16%), 449 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (11%), 421 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (10%), 12 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 15. Odpowiedzi na pytanie 2.1.

19 Ryc. 16. Odpowiedzi na pytanie 2.1. wyniki dla poszczególnych jednostek.

20 2.2. Czy nauczyciel jezyka obcego na początku kursu jasno sformułował rozkład materiału i cel kursu? 1741 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (42%), 1441 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (35%), 427 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (10%), 352 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (9%), 66 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (2%), 98 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 17. Odpowiedzi na pytanie 2.2.

21 Ryc. 18. Odpowiedzi na pytanie 2.2. wyniki dla poszczególnych jednostek.

22 2.3. Czy przedstawiony plan kursu języka obcego był konsekwentnie realizowany? 2003 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (49%), 1037studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (25%), 547 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (13%), 400 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (10%), 96 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (2%), 42 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 19. Odpowiedzi na pytanie 2.3.

23 Ryc. 20. Odpowiedzi na pytanie 2.3. wyniki dla poszczególnych jednostek.

24 2.4. Czy nauczyciel języka obcego stosował różne techniki i metody pracy ze studentami? 1700 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (41%), 834 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (20%), 829 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (20%), 457 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (11%), 285 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (7%), 20 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 21. Odpowiedzi na pytanie 2.4.

25 Ryc. 22. Odpowiedzi na pytanie 2.4. wyniki dla poszczególnych jednostek.

26 2.5. Czy nauczyciel języka obcego poświęcał wystarczającą ilość czasu na konsultacje? 1562 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (38%), 1069 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (26%), 868 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (21%), 436 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (11%), 175 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (4%), 15 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 23. Odpowiedzi na pytanie 2.5.

27 Ryc. 24. Odpowiedzi na pytanie 2.5. wyniki dla poszczególnych jednostek.

28 2.6. Czy prowadzący zachowuje się odpowiednio podczas zajęć? 2089 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (51%), 1546 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (37%), 224 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (5%), 171 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (4%), 79 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (2%), 16 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 25. Odpowiedzi na pytanie 2.6.

29 Ryc. 26. Odpowiedzi na pytanie 2.6. wyniki dla poszczególnych jednostek.

30 2.7. Czy jesteś zadowolony z zajęć z języka obcego, na które uczęszczałeś? 1522 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (37%), 1096 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (27%), 777 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (19%), 417 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (10%), 287 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (7%), 26 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 27. Odpowiedzi na pytanie 2.7.

31 Ryc. 28. Odpowiedzi na pytanie 2.7. wyniki dla poszczególnych jednostek.

32 3. Czy przed rozpoczęciem kursu odbył się test ze znajomości języka obcego? 3040 studentów udzieliło odpowiedzi tak (74%), 1011 studentów udzieliło odpowiedzi nie (25%), 74 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 30. Odpowiedzi na pytanie 3.

33 Ryc. 31. Odpowiedzi na pytanie 3. wyniki dla poszczególnych jednostek.

34 3.1. Jeśli tak, to czy po teście zostałeś przypisany do grupy odpowiadającej twojej znajomości języka? 1077 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (26%), 1274 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (31%), 440 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (11%), 393 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (10%), 256 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (6%), 690 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 32. Odpowiedzi na pytanie 3.1.

35 Ryc. 33. Odpowiedzi na pytanie 3.1. wyniki dla poszczególnych jednostek.

36 3.2. Czy podręcznik był dostępny w bibliotece wydziałowej lub uniwersyteckiej? 2057 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (50%), 779 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (19%), 681 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (17%), 318 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (8%), 226 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (5%), 64 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 34. Odpowiedzi na pytanie 3.2.

37 Ryc. 35. Odpowiedzi na pytanie 3.2. wyniki dla poszczególnych jednostek.

38 3.3. Czy zostałeś zobligowany przez prowadzącego zajęcia do zakupu nowego podręcznika? 1941 studentów udzieliło odpowiedzi tak (47%), 2057 studentów udzieliło odpowiedzi nie (50%), 127 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 36. Odpowiedzi na pytanie 3.3.

39 Ryc. 37. Odpowiedzi na pytanie 3.3. wyniki dla poszczególnych jednostek.

40 3.4. Czy po zakupie podręcznika oraz potrzebnych do kursu języka obcego materiałów, były one konsekwentnie używane w czasie trwania całego kursu? 1501 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (36%), 1391 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (34%), 567 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (14%), 366 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (9%), 113 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (3%), 187 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 38. Odpowiedzi na pytanie 3.4.

41 Ryc. 39. Odpowiedzi na pytanie 3.4. wyniki dla poszczególnych jednostek.

42 4. Czy obowiązkowy kurs z języka obcego zawiera elementy języka specjalistycznego adekwatnego do tematyki wybranych przez Ciebie studiów? 575 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak (14%), 1109 studentów udzieliło odpowiedzi raczej tak (27%), 580 studentów udzieliło odpowiedzi nie wiem (14%), 988 studentów udzieliło odpowiedzi raczej nie (24%), 832 studentów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie (20%), 41 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 40. Odpowiedzi na pytanie 4.

43 Ryc. 41. Odpowiedzi na pytanie 4. wyniki dla poszczególnych jednostek.

44 4.1. Czy zajęcia z języka obcego odbywają się na Twoim Wydziale? 3228 studentów udzieliło odpowiedzi tak (78%), 807 studentów udzieliło odpowiedzi nie (20%), 90 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 42. Odpowiedzi na pytanie 4.1.

45 Ryc. 43. Odpowiedzi na pytanie 4.1. wyniki dla poszczególnych jednostek.

46 4.2. Czy przystąpiłeś do egzaminu certyfikującego po zakończeniu kursu? 457 studentów udzieliło odpowiedzi tak (11%), 1029 studentów udzieliło odpowiedzi nie (25%), 2584 studentów udzieliło odpowiedzi jestem w trakcie kursu (63%), 55 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 44. Odpowiedzi na pytanie 4.2.

47 Ryc. 45. Odpowiedzi na pytanie 4.2. wyniki dla poszczególnych jednostek.

48 Jeśli tak, na jakim poziomie kurs przygotował Cię do przystąpienia do egzaminu certyfikującego? 138 studentów udzieliło odpowiedzi bardzo dobrym (3%), 335 studentów udzieliło odpowiedzi dobrym (8%), 388 studentów udzieliło odpowiedzi średnim (9%), 185 studentów udzieliło odpowiedzi słabym (4%), 99 studentów udzieliło odpowiedzi bardzo słabym (2%), 1009 studentów udzieliło odpowiedzi nie potrafię ocenić (24%), 1961 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie (nie dotyczy). Ryc. 46. Odpowiedzi na pytanie

49 Ryc. 47. Odpowiedzi na pytanie wyniki dla poszczególnych jednostek.

50 5. Czy uczęszczasz na dodatkowe zajęcia z języków obcych, realizowanych poza Uczelnią? 623 studentów udzieliło odpowiedzi tak (15%), 3442 studentów udzieliło odpowiedzi nie (83%), 60 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 48. Odpowiedzi na pytanie 5.

51 Ryc. 49. Odpowiedzi na pytanie 5. wyniki dla poszczególnych jednostek.

52 6. Ilu języków obcych uczysz się na studiach? 3105 studentów udzieliło odpowiedzi jednego (75%), 757 studentów udzieliło odpowiedzi dwóch (18%), 195 studentów udzieliło odpowiedzi trzech (5%), 13 studentów udzieliło odpowiedzi czterech (0,3%), 16 studentów udzieliło odpowiedzi pięciu (0,4%), 39 studentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ryc. 50. Odpowiedzi na pytanie 6.

53 Ryc. 51. Odpowiedzi na pytanie 6. wyniki dla poszczególnych jednostek.

54 Podsumowanie Pierwsza edycja badania oceniającego poziom zajęć z języków obcych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stopień zadowolenia studentów z jakości zajęć lektoratowych, przeprowadzona przez Parlament Samorządu Studentów UAM oraz Wydziałowe Rady Samorządu Studentów odniosła duży sukces. Frekwencja wyniosła 12% ogółu studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy czym wydział Neofilologii nie brał udziału w badaniu. Pytania zadane studentom miały na celu ocenę poziomu satysfakcji studentów z zajęć języków obcych oraz sprawdzenie czy zajęcia z lektoratów przygotowują studentów do obowiązkowego egzaminu certyfikującego. Ocena została zbadana w sposób bezpośredni i pośredni. Ankieta oceniająca lektoraty jest istotnym narzędziem podnoszenia jakości studiowania, ze względu na wymagania, jakie stawiane są studentom na rynku pracy w zakresie znajomości języków obcych. Końcowa ocena zajęć z języków obcych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została określona jako pozytywna, przy czym poziom zadowolenia z zajęć studentów powinien być wyższy. Większość studentów uczęszczała na kurs języka obcego przez 4 semestry (45%), zajęcia odbywały się w większości raz w tygodniu. Zdaniem większości ankietowanych studentów wymiar godzinowy zajęć z języka obcego powinien być większy (48%), przy czym niewiele mniej osób uważa, że ta liczba godzin jest odpowiednia (47%). Największą potrzebę zwiększenia zakresu godzinowego kursu języka obcego wykazują studenci Wydziału Historycznego, następnie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz studenci Wydziału Chemii. Większość studentów (77%) chciałaby, aby istniała możliwość uczęszczania na dodatkowe kursy języka obcego, które nie są objęte planem studiów. Rozwój

55 studenta w zakresie języków obcych jest bardzo ważny dla jego przyszłości na rynku pracy. Największe zainteresowanie dodatkowymi kursami wykazują studenci Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Historycznego. Studenci zostali zapytani o sposób prowadzenia zajęć na ich wydziałach. Cieszy nas fakt, że zdaniem 80% studentów, prowadzący zajęcia są dobre przygotowani. Zdaniem większości studentów (57%) metody pracy wykorzystywane przez prowadzących wzbudzają zainteresowanie. Najbardziej interesujące zajęcia odbywają się na Wydziale Historycznym, Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie oraz na Wydziale Anglistyki. Najmniejsze zainteresowanie wzbudzają zajęcia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Chemii. Cele kursu i rozkład materiału, zdaniem większości (77%) studentów są jasno formułowano na początku kursu, a następnie są konsekwentnie realizowane w trakcie trwania kursu (74% pozytywnych odpowiedzi). Zdaniem ponad połowy studentów (62%) nauczyciele stosowali różne techniki i metody pracy ze studentami. Niepokojący jest fakt, że 27% studentów brało udział w zajęciach, które nie były urozmaicane. Największy odsetek negatywnych opinii został odnotowany na Wydziale Chemii, Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Studiów Edukacyjnych. Zdaniem studentów czas poświęcany na konsultacje był wystarczający, a zachowanie prowadzących jest oceniane pozytywnie (89%). W przypadku 24% studentów przydział do grupy językowej nie obył się za pomocą testu ze znajomości języka obcego. Taka sytuacja miała miejsce najczęściej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Jedynie 57% studentów uważa, że grupa językowa, do której zostali przypisani, nie odpowiada ich znajomościom językowym. Największe rozbieżności występują w Collegium Polonicum w Słubicach oraz na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.

56 Do nauki języków obcych wykorzystywane są różne metody i techniki pracy. Jednym z nich jest praca z podręcznikiem. Niestety aż 35% studentów zadeklarowało, że podręcznik, z którego mieli obowiązek korzystać nie był dostępny w bibliotekach wydziałowych lub uniwersyteckiej. Największy odsetek takich opinii występował na Wydziale Chemii oraz Wydziale Biologicznym. Jednocześnie, prawie połowa studentów (47%) została zobligowana do zakupu nowego podręcznika do nauki języka obcego. 70% studentów wykazało, ze wskazane materiały były konsekwentnie wykorzystywane w ciągu roku akademickiego. Nadal 20% studentów musi dojeżdżać na zajęcia z języka obcego w inne miejsce niż ich macierzysty wydział. Kursy językowe na etapie szkolnictwa wyższego zawierają elementy języka specjalistycznego, co pozwala studentom na m.in. poszerzanie wiedzy z zakresu ich studiów poprzez lekturę literatury naukowej w języku obcym. Niepokojący jest fakt, że aż 44% studentów udzieliło odpowiedzi, że ich kurs nie zawierał takich elementów. Najgorsza sytuacja ma miejsce na Wydziale Chemii, najlepsza na Wydziale Nauk Społecznych. Jedynie 15% studentów uczęszcza na zajęcia języków obcych realizowanych poza Uczelnią. Najwięcej studentów dokształcających się poza swoją Alma Mater studiuje w Collegium Polonicum w Słubicach. Studenci naszego Uniwersytetu w ramach swoich studiów realizują najczęściej kurs jednego języka obcego (75%), rzadziej (18%) dwóch. Analizując poziom zadowolenia studentów z odbytych przez nich kursów językowych, najlepsze z punktu widzenia studentów zajęcia, odbywają się na Wydziale Historycznym. Na drugim miejscu jest Collegium Polonicum w Słubicach, a na trzecim Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Najmniej zadowoleni są

57 studenci Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Chemii oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Odsetek zadowolonych studentów Wydział Historyczny 84% Collegium Polonicum w Słubicach 83% Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie 79% Wydział Anglistyki 77% Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 73% Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 70% Wydział Prawa i Administracji 70% Wydział Fizyki 65% Wydział Matematyki i Informatyki 64% Wydział Biologii 64% Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 63% Wydział Teologiczny 63% Wydział Studiów Edukacyjnych 63% Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 58% Wydział Chemii 44% Wydział Nauk Społecznych 41%

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 SZKOLENIE BHP 2016/2017 Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA: 1) Wydziału Anglistyki,

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat 2017

Przyjazny Dziekanat 2017 Przyjazny Dziekanat 2017 Studencka ankietyzacja dziekanatów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Raport ogólnouniwersytecki Wprowadzenie Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011 OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW 1 RAPORT 2010/2011 Struktura raportu 2 ZAGADNIENIE SLAJDY Opis badania -11 I Ocena warunków prowadzenia zajęć 12-28 II Pomoc uczelni 2-52

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zmianie Uchwały nr 337/2015/2016 Senatu UAM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybów oraz

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 Studia niestacjonarne Uwaga!!! Proszę zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu lektoratu nie jest możliwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 5 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. Do użytku służbowego ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 1 Prezentacja obejmuje: 1. Analizę wyników rekrutacji na kierunek energetyka. 2. Analizę motywacji wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/0 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA NIESTACJONARNE STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2017r. Mariola Marciniak Bogumił Szczerba Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017 RAPORT SYNTETYCZNY na podstawie wyników otrzymanych w procesie ankietyzacji studentów - oceny zajęć semestr letni 2016/2017 Opracował: mgr inż. Marek Sacewicz Biała Podlaska - 3.08.2017 r. 1 Kierunek sport

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!!

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!! Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 Studia stacjonarne Uwaga!!! Proszę zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu lektoratu nie jest możliwa zmiana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 211 g /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Postanowienia ogólne

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Postanowienia ogólne Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie (dalej zwane także,,stypendium ) przyznawane jest przez Rektora

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Data

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2009/2010 Ankiety studenckie 2 RAPORT STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące realizacji badania

Bardziej szczegółowo

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Konferencja dydaktyczna 25.05.2011 Opracowanie wyników dr Magdalena Andrałojć m.andralojc@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 78/III/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ Na podstawie 3 i 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!!

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!! Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 Studia stacjonarne Uwaga!!! Proszę zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu lektoratu nie jest możliwa zmiana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kursów dokształcających lub szkoleń oferowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM. I. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji kursów dokształcających lub szkoleń oferowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 540/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów otwartych o nazwie Uniwersytet Otwarty Zasady

Bardziej szczegółowo

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich wydziały/kierunki studiów studia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) Filologia polska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu sztuki muzyki 0,3 0,6 dwa z siedmiu do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników ankiety pt. Zmiany w programie kształcenia na WPiA przeprowadzonej przez Wydziałową Radę Studencką wśród Studentów WPiA

Opracowanie wyników ankiety pt. Zmiany w programie kształcenia na WPiA przeprowadzonej przez Wydziałową Radę Studencką wśród Studentów WPiA Opracowanie wyników ankiety pt. Zmiany w programie kształcenia na WPiA przeprowadzonej przez Wydziałową Radę Studencką wśród Studentów WPiA Ankieta została stworzona na podstawie przeprowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) Filologia polska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 0,3 0,6 0,6 wiedza o sztuki wiedza o

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ankieta Oceny Zajęć dla semestru letniego w roku akademickim 2011/2012 Raport

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt

Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt Podstawami prawnymi studiowania na MISH UŚ są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zdecydowanie nie. Zdecydowanie tak. Ani tak, ani nie

Zdecydowanie nie. Zdecydowanie tak. Ani tak, ani nie Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo źle Nie dotyczy tak Ani tak, ani nie nie ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnienia niniejszej ankiety, dotyczącej oceny

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 7/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 7/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 31 stycznia 2013 r. Tekst jednolity zm. ZR 84/2013 zm. ZR 75/2014 zm. ZR 37/2015 zm. ZR 22/2016 ZARZĄDZENIE Nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r.

Poznań, dnia r. Poznań, dnia 27.02.2014 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 I. Kierunek filologia, specjalność filologia germańska, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie), trzyletnie, prowadzone w czterech

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA. Zdecydo-wanie. Zdecydo-wanie. Raczej tak. Raczej nie. Ani tak, ani nie. tak. nie. Bardzo dobrze. Nie dotyczy.

ANKIETA EWALUACYJNA. Zdecydo-wanie. Zdecydo-wanie. Raczej tak. Raczej nie. Ani tak, ani nie. tak. nie. Bardzo dobrze. Nie dotyczy. ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnia nijszej ankiety, dotyczącej oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Pozna Państwa opinii jest dla nas szczegól

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia na Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych ziałając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU - projekt 29 listopada 2011 roku (po opinii ZRP) - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin stypendium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie Kognitywistyka e) Tryb I 1) 2) 3) 6) (pisemny) (ustny) biologia chemia fizyka i astronomia informatyka j. łaciński i kultura

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

2. Studentom studiów stacjonarnych przysługuje następujący limit godzin: a. na studiach I stopnia 180 godzin, b. na studiach II stopnia 60 godzin,

2. Studentom studiów stacjonarnych przysługuje następujący limit godzin: a. na studiach I stopnia 180 godzin, b. na studiach II stopnia 60 godzin, LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO STUDIA STACJONARNE filologia germańska Informacja dla studentów rozpoczynających studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w r. akad. 2013/14 i później w r. akad. 2015/16

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2011 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Numer identyfikacyjny - REGON 00000195600000

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo