RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

2 SPIS TREŚCI WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE I. OCENA OGÓLNA UCZELNI II. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (I): POZIOM MERYTORYCZNY, SPOSÓB PRODZENIA ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA IV. ORGANIZACJA STUDIONIA V. WSPARCIE MATERIALNE VI. DZIAŁANIE ADMINISTRACJI VII. WYBÓR SD I REKRUTACJA VIII. MOST i ERASMUS - RUCHOME PYTANIA

3 WPRODZENIE Niniejszy raport prezentuje wyniki szóstej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Badanie przeprowadzono w okresie od r. Raport dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników studiów doktoranckich (studenci stacjonarni i niestacjonarni). Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich uczestników studiów doktoranckich. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy doktorant mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych - łącznie wszyscy doktoranci, którzy wzięli udział w badaniu Jednostki - dane w podziale na jednostki prowadzące studia doktoranckie na Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem różowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie lub odpowiedzi "częściowo tak, częściowo nie" kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne. 2. (N)- liczba doktorantów, którzy udzielili odpowiedzi na dane pytanie - ogółem lub w podziale na jednostki. 3. Średni wynik ogółem lub dla danej jednostki oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych danym odpowiedziom wraz z 95 procentowym przedziałem ufności. 4. Odchylenie standardowe (SD)- miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej. 3

4 Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach (N) ogółu doktorantów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Ze względu na niską frekwencję, odpowiedzi doktorantów z Wydział Matematyki i Informatyki oraz z Wydziału Teologicznego nie zostały uwzględnione w raporcie. Z tego samego względu, odpowiedzi doktorantów z Instytutu Psychologii, Socjologii oraz Filozofii zostały włączone do ogólnej puli odpowiedzi uczestników studiów III stopnia. Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych w odniesieniu do jednostek, dla których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów w poszczególnych pytaniach są niskie. Wyniki te nie są reprezentatywne. Zostały jednak zachowane ze względu na przejrzystość struktury raportu. Dane dotyczące oceny pracy kierowników studiów doktoranckich zostały podane ogólnie dla wszystkich wydziałów, oceny poszczególnych dziekanów nie są zaprezentowane w niniejszym raporcie ze względu na ochronę danych osobowych. Odpowiedzi na to pytanie zostały przekazane przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia bezpośrednio do władz dziekańskich poszczególnych Wydziałów. Odpowiedzi na pytania otwarte opracowane są w odrębnym raporcie, przekazanym bezpośrednio władzom dziekańskim poszczególnych Wydziałów. 4

5 Frekwencja W badaniu wzięło udział 264 uczestników studiów III stopnia, co stanowi 19%* ogółu doktorantów na. Jednostki : Odsetek doktorantów, którzy wzięli udział w badaniu *na podst. danych z USOSa, stan maj 2015 Liczba doktorantów jednostki, którzy wzięli udział w badaniu (N) PiK GiG PiD 19% 19% 19% 3 N PiK GiG 14 PiD % 0% 10% 1 30% 3 40% 5

6 Pytania zamknięte W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem wyników odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany jest rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 264 uczestników ankiety udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Niemal w każdym z pytań była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy"). : I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. OCENA OGÓLNA UCZELNI 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) I.2. Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku akademickiego? Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian N=247 N=154 6 uczestników studiów III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uważa jakość kształcenia na za dobrą lub bardzo dobrą. respondentów ocenia poziom świadczonych usług edukacyjnych jako przeciętny (ocena dostateczna). Ponad połowa doktorantów nie dostrzega zmian w jakości kształcenia. Zaledwie 10% procent biorących udział w badaniu twierdzi, że jakość kształcenia raczej lub zdecydowanie się poprawiła w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Średnia ocena jakości kształcenia na wynosi: 3,72. 1% 9% 1 53% 6

7 Jednostki I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia na swoim kierunku? I. OCENA OGÓLNA UCZELNI PiK GiG PiD 10% 19% 1 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) 30% 43% % % 22% 3 10% 11% N Średnia SD 247 3,72 0, ,67 0, ,83 0, ,87 0,76 PiK 26 3,81 0, ,00 0, ,29 0,78 GiG 14 3,50 0,76 PiD 18 3,78 0, ,73 0, ,05 0, ,38 0, ,67 0,78 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,72 3,67 3,83 3,87 3,81 4,00 3,29 3,50 3,78 3,73 4,05 3,38 3,67 3,00 2,50 PiK GiG PiD 7

8 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI Jednostki I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku PiK 1% 9% 11% 11% Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 1 10% 1 43% 23% 7 70% 63% 53% 43% 3 N PiK GiG 9 PiD GiG 6 PiD % 43% 43% 8

9 II. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (I): POZIOM MERYTORYCZNY, SPOSÓB PRODZENIA ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P., że : : Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie Zajęcia dla doktorantów sprzyjają wyzwalaniu badawczej kreatywności i prowadzeniu dyskusji naukowych. 10% 2 9% N= 244 Studia doktoranckie wyrabiają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. 23% 2 23% N= 244 Treść zajęć dla doktorantów wykracza poza treści zrealizowane w ramach programu studiów I i II stopnia % N= 235 Treści kształcenia są aktualne, uwzględniają najnowsze osiągnięcia z danej dyscypliny % N= 238 Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dla doktorantów mają odpowiednie kompetencje. 39% 2 2% N= 241 Doktoranci w tej kategorii najwyżej ocenili kompetencje nauczycieli akademickich. Według 70% respondentów kompetencje nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia są odpowiednie. Znaczna część doktorantów - blisko 40% - uważa, że zajęcia raczej lub zdecydowanie nie są ukierunkowane na wyzwalanie badawczej kreatywności, nie sprzyjają prowadzeniu dyskusji naukowych oraz nie wyrabiają umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. Ponadto, 2 biorących udział w badaniu twierdzi, że treść zajęć dla doktorantów tylko częściowo wykracza poza treści realizowane w ramach programu studiów I i II stopnia, a 1 uważa, że poziom zajęć raczej lub zdecydowanie nie wykracza poza poziom studiów I i II stopnia. 9

10 II. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (I): POZIOM MERYTORYCZNY, SPOSÓB PRODZENIA ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW Jednostki II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Zajęcia dla doktorantów sprzyjają wyzwalaniu badawczej kreatywności i prowadzeniu dyskusji naukowych. PiK GiG Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 10% % 30% 22% 32% 9% 39% % 43% 10% 3 N PiK GiG 14 PiD PiD 23% 19% 4 30% 3 10% 10

11 II. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (I): POZIOM MERYTORYCZNY, SPOSÓB PRODZENIA ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW Jednostki II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Studia doktoranckie wyrabiają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. PiK Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 23% 2 22% 39% 23% 32% % 11% 23% 9% 12% 1 19% 2 N PiK GiG 14 PiD GiG 3 3 PiD 2 22% 22% 11% 12% 19% 3 19% % 3 9% 4 9% 11

12 II. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (I): POZIOM MERYTORYCZNY, SPOSÓB PRODZENIA ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW Jednostki II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Treść zajęć dla doktorantów wykracza poza treści zrealizowane w ramach programu studiów I i II stopnia. PiK Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie % % 41% 1 19% % % 1 42% 2 N PiK GiG 11 PiD GiG 3 2 PiD 22% 39% 2 19% % 40% 41% 3 9% 9% 12

13 II. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (I): POZIOM MERYTORYCZNY, SPOSÓB PRODZENIA ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW Jednostki II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Treści kształcenia są aktualne, uwzględniają najnowsze osiągnięcia z danej dyscypliny. PiK GiG Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 12% 3 41% 11% % 3 42% 23% % 19% 1 23% 23% 1 23% 1 9% 11% N PiK GiG 13 PiD PiD 3 12% 12% % % 13

14 II. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (I): POZIOM MERYTORYCZNY, SPOSÓB PRODZENIA ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW Jednostki II.1. Jak ocenia P. swoje studia? Czy uważa P. że : Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dla doktorantów mają odpowiednie kompetencje. PiK GiG Zdecydowanie tak Raczej tak Częściowo tak, częściowo nie Raczej nie Zdecydowanie nie 39% 61% 11% % 59% 39% % 1 40% % % 9% N PiK GiG 11 PiD PiD 39% 39% 11% % 3 30% 9% 14

15 III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA : III.1. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Za mało Odpowiednio Za dużo Liczba zajęć do wyboru Liczba zajęć powiązanych z P. zainteresowaniami naukowymi Możliwość prezentacji i dyskusji dotyczących postępów w pracy doktorskiej na forum Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne 61% 5 82% 79% 3 40% 3% 3% N = 236 N = 243 N = 231 N = 221 Doktoranci pozytywnie oceniają możliwość prezentacji i dyskusji dotyczących postępów w pracy doktorskiej - prawie 80% uważa udział tego elementu w programie SD jest odpowiedni. Najniżej ocenianym aspektem studiów doktoranckich jest liczba zajęć powiązanych z zainteresowaniami naukowymi doktorantów. Zajęcia rozwijające warsztat badacza (np. umiejętność zarządzania projektem, pozyskiwania i rozliczania środków na 6 3 1% N = 227 Zajęcia rozwijające umiejętności miękkie (np. autoprezentacja, prezentacja wyników naukowych, praca w grupie) 5 42% 2% N = 227 Udział doktorantów w zespołowych badaniach naukowych 6 3 0, N =

16 III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA Jednostki III.1. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Liczba zajęć do wyboru PiK Za mało Odpowiednio Za dużo 61% % 3 60% % 4 3% N PiK GiG 13 PiD GiG 5 1 PiD 41% 53% 81% 19%

17 III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA Jednostki III.1. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Liczba zajęć powiązanych z P. zainteresowaniami naukowymi PiK GiG Za mało Odpowiednio Za dużo 82% % % 12% 2 9% 2 N PiK GiG 14 PiD PiD 9 92% % 17

18 III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA Jednostki III.1. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Możliwość prezentacji i dyskusji dotyczących postępów w pracy doktorskiej na forum Zakładu/Katedry/Instytutu lub koła naukowego PiK GiG 10% 9% 3 Za mało Odpowiednio Za dużo 79% 7 89% 8 91% 93% 60% 8 3% N PiK GiG 14 PiD PiD 53% % 7 22% 7 82% 18

19 III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA Jednostki III.1. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne PiK GiG PiD 32% 40% 3 Za mało Odpowiednio Za dużo % 81% % 43% 3 11% 19% N PiK GiG 13 PiD % % 5 19

20 III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA Jednostki III.1. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Zajęcia rozwijające warsztat badacza (np. umiejętność zarządzania projektem, pozyskiwania i rozliczania środków na badania naukowe). PiK GiG PiD Za mało Odpowiednio Za dużo % % % % 3% N PiK GiG 14 PiD % % 73% 2 20

21 III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA Jednostki III.1. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Zajęcia rozwijające umiejętności miękkie (np. autoprezentacja, prezentacja wyników naukowych, praca w grupie). PiK GiG PiD 39% 3 Za mało Odpowiednio Za dużo % % 61% 42% 3 32% 3 2% 12% N PiK GiG 14 PiD % 39% % 21

22 III. OCENA JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (II): PROGRAM KSZTAŁCENIA KONSTRUKCJA I REALIZACJA Jednostki III.1. Jak ocenia P. następujące elementy programu SD czy ich udział jest zbyt mały, zbyt duży czy też odpowiedni? Udział doktorantów w zespołowych badaniach naukowych. PiK GiG PiD 40% 4 4 Za mało Odpowiednio Za dużo 6 81% % 69% 60% 4 53% 3 19% 2 N PiK GiG 14 PiD % 3 70% 30% 60% 40% 22

23 IV.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? IV. ORGANIZACJA STUDIONIA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Tygodniowy plan zajęć Dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez doktorantów dla studentów Opieka i wsparcie opiekuna naukowego % 11% N = 222 N = 222 N = 245 Doktoranci wysoko oceniają współpracę z osobami kierującymi pracą doktorską/promotorami - ok. 80% respondentów ocenia opiekę i wsparcie promotorów dobrze lub bardzo dobrze. Nieco słabiej oceniane są pozostałe elementy, takie jak terminy i rodzaj przydzielanych zajęć oraz częstość zmiany przydzielanych przedmiotów. IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym doktorantom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych 23% 41% 19% 12% N =224 Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do prowadzenia 3 2 N = 179 Wsparcie w prowadzeniu zajęć ze strony nauczycieli akademickich 32% 3 11% N =

24 Jednostki IV.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Tygodniowy plan zajęć IV. ORGANIZACJA STUDIONIA PiK GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % % % 19% 19% % % 9% 4 N Średnia SD 222 3,69 1, ,11 0, ,00 0, ,00 0,71 PiK 22 3,86 0, ,75 0, ,00 1,20 GiG 12 3,58 0,79 PiD 13 4,08 0, ,73 0, ,74 0, ,91 1, ,64 1,03 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,00 3,69 4,11 4,00 4,00 3,86 3,75 3,58 4,08 3,73 3,74 3,64 3,50 3,00 2,50 3,00 2,91 2,00 PiK GiG PiD 24

25 IV. ORGANIZACJA STUDIONIA Jednostki IV.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Dostosowanie terminów zajęć dla doktorantów do terminów zajęć prowadzonych przez doktorantów dla studentów PiK GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 32% 39% 30% 43% 11% % 32% 9% 4 40% 12% 32% 22% 4 11% 23% 23% 32% 11% 1 1 9% 40% N Średnia SD 222 3,60 1, ,63 0, ,82 0, ,26 1,25 PiK 20 3,75 1, ,64 1, ,26 1,24 GiG 13 3,54 1,13 PiD 13 3,69 1, ,50 1, ,58 1, ,13 1, ,80 0,79 Przedział ufności (9) 5,00 4,63 4,50 4,00 3,50 3,60 3,82 3,26 3,75 3,64 3,26 3,54 3,69 3,50 3,58 3,13 3,80 3,00 2,50 PiK GiG PiD 25

26 Jednostki IV.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji SD? Opieka i wsparcie osoby kierującej pracą doktorską / promotora IV. ORGANIZACJA STUDIONIA PiK GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 5 11% 22% 11% 59% 19% 1 39% 30% 22% 69% % 19% 72% 11% 62% 12% 1 12% 70% 1 10% 5 42% N Średnia SD 245 4,22 1, ,11 1, ,26 1, ,96 1,11 PiK 26 4,42 1, ,88 1, ,29 1,10 GiG 14 4,07 1,21 PiD 18 4,50 0, ,23 1, ,45 1, ,21 1, ,00 1,21 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,00 4,22 4,11 4,26 3,96 4,42 3,88 4,29 4,07 4,50 4,23 4,45 4,21 4,00 3,50 3,00 PiK GiG PiD 26

27 IV. ORGANIZACJA STUDIONIA Jednostki IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym doktorantom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 23% 41% 19% 12% 41% 2 12% 4 23% 9% PiK % % 11% GiG 3 PiD % 52% 42% Przedział ufności (9) 5,00 N Średnia SD 224 3,65 1, ,53 1, ,68 0, ,86 0,89 PiK 21 4,19 0, ,07 1, ,16 1,07 GiG 14 3,36 1,39 PiD 13 3,54 1, ,29 1, ,71 1, ,65 1, ,83 1,27 4,50 4,00 3,50 3,65 3,53 3,68 3,86 4,19 4,07 3,16 3,36 3,54 3,29 3,71 3,65 3,83 3,00 2,50 PiK GiG PiD 27

28 IV. ORGANIZACJA STUDIONIA Jednostki IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych doktorantowi do prowadzenia 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 2 PiK 40% 2 4 0% 3 GiG 2 PiD 70% 32% % 4 42% 3 53% 2 4 0% 10% 10% 10% 1 11% % N Średnia SD 179 3,66 1, ,33 0, ,50 0, ,76 0,89 PiK 15 4,33 0, ,00 0, ,15 0,90 GiG 11 3,18 1,54 PiD 10 4,10 1, ,05 1, ,00 1, ,94 1,16 9 4,00 1,22 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 4,33 4,00 4,10 4,00 3,94 4,00 3,66 3,76 3,50 3,33 3,15 3,18 3,05 PiK GiG PiD 28

29 IV. ORGANIZACJA STUDIONIA Jednostki IV.2. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów? Wsparcie w prowadzeniu zajęć ze strony nauczycieli akademickich PiK GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 32% 39% 22% % 6 19% % 52% 61% 22% % 9% 11% 19% N Średnia SD 220 3,80 1, ,31 1, ,00 0, ,91 1,08 PiK 22 4,45 0, ,00 1, ,13 1,02 GiG 14 3,21 1,37 PiD 13 3,92 1, ,74 1, ,88 1, ,83 0, ,83 1,40 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,80 3,31 4,00 3,91 4,45 4,00 3,13 3,21 3,92 3,74 3,88 3,83 3,83 3,00 2,50 2,00 PiK GiG PiD 29

30 V. WSPARCIE MATERIALNE : V.1. Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania wsparcia materialnego doktorantów? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia z dotacji projakościowej Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów 2 22% 2 32% 23% 2 10% Transparentność przyznawania wsparcia materialnego jest postrzegana dobrze lub bardzo dobrze przez ponad połowę doktorantów, pozytywnie oceniona została także możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji lub udziału w konferencjach: 4 ocen dobrych lub bardzo dobrych - w ubiegłym roku zaledwie 3 doktorantów oceniało ten aspekt pozytywnie. V.2. Jak ocenia P. możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji / udziału w konferencjach naukowych? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 3 23% 11% 30

31 V. WSPARCIE MATERIALNE Jednostki V.1. Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania wsparcia materialnego doktorantów?: Stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia z dotacji projakościowej PiK GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 10% 40% 40% % 2 3 9% 9% 3 22% 22% 9% 3 11% 2 11% 32% % 2 22% 2 22% 11% % 42% N Średnia SD 219 3,42 1, ,20 0, ,68 1, ,43 1,20 PiK 23 3,61 1, ,36 1, ,74 1,45 GiG 14 3,14 1,17 PiD 14 4,07 1, ,22 1, ,61 1, ,68 1, ,42 1,51 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,20 4,07 4,00 3,68 3,61 3,61 3,42 3,43 3,36 3,50 3,14 3,22 3,42 3,00 2,74 2,68 2,50 2,00 1,50 PiK GiG PiD 31

32 V. WSPARCIE MATERIALNE Jednostki V.2. Jak ocenia P. transparentność systemu przyznawania wsparcia materialnego doktorantów?: Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów PiK P % Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 2 32% % 32% % 10% % 2 10% 9% 9% N Średnia SD 200 3,42 1, ,00 1, ,67 1, ,33 1,15 PiK 22 3,32 1, ,64 0, ,56 1,41 GiG 13 3,31 1,18 PiD 14 4,21 1, ,05 1, ,64 1, ,84 1, ,09 0,70 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 4,21 4,00 4,09 3,67 3,64 3,64 3,42 3,33 3,32 3,31 3,05 2,84 2,56 PiK GiG PiD 32

33 V. WSPARCIE MATERIALNE Jednostki V.3. Jak ocenia P. możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji / udziału w konferencjach naukowych? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 3 23% % PiK 5 41% GiG 3 3 PiD 12% 52% 10% 3 30% 60% Przedział ufności (9) 2 12% 2 11% 12% 1 10% N Średnia SD 216 3,24 1, ,71 0, ,86 1, ,56 1,21 PiK 24 3,08 1, ,50 1, ,76 1,15 GiG 14 2,71 1,14 PiD 15 3,47 1, ,84 1, ,40 1, ,05 1, ,20 0,63 4,50 3,50 2,50 3,24 3,71 3,86 2,56 3,08 3,50 2,76 2,71 3,47 2,84 3,40 3,05 4,20 1,50 PiK GiG PiD 33

34 VI.1. Jak ocenia P. pracę? VI. DZIAŁANIE ADMINISTRACJI 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Dziekanatu Organów Samorządu Doktorantów 39% % 2% N = 243 N = 188 Studenci III stopnia studiów stosunkowo wysoko oceniają działalność jednostek administracyjnych. Najlepiej postrzegają pracę dziekanatu oraz sekretariatu Instytutu ok.8 ocen dobrych i bardzo dobrych. Kierownika Studium Doktoranckiego 4 2% N = 229 Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich 40% 39% 1 3% 1% N = 173 Sekretariatu Instytutu / Katedry(jeśli dotyczy) 61% 2 10% 3% 2% N =

35 Jednostki VI.1. Jak ocenia P. pracę? Dziekanatu VI. DZIAŁANIE ADMINISTRACJI PiK GiG PiD Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 3 42% % 7 72% 7 30% 5 42% 2 10% 11% 10% 2% 2% 11% 3% 10% 11% 10% N Średnia SD 243 4,38 0, ,72 0, ,72 0, ,22 0,74 PiK 25 4,72 0, ,13 0, ,95 1,32 GiG 12 4,33 1,23 PiD 18 4,67 0, ,19 0, ,55 0, ,96 1, ,33 0,65 5,00 4,50 4,00 4,38 4,72 4,72 4,22 4,72 4,13 3,95 4,33 4,67 4,19 4,55 3,96 4,33 3,50 3,00 PiK GiG PiD 35

36 Jednostki VI.1. Jak ocenia P. pracę? Organów Samorządu Doktorantów VI. DZIAŁANIE ADMINISTRACJI PiK GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 39% 32% 30% 22% 42% 40% 40% 61% 73% 2 43% 40% 3 59% % 40% 22% 11% 9% 1 10% 11% 11% 11% N Średnia SD 188 4,00 1, ,60 0, ,39 0, ,23 0,61 PiK 20 3,80 1, ,64 1, ,33 1,37 GiG 8 3,25 1,39 PiD 17 3,94 1, ,79 1, ,20 0, ,20 0, ,50 0,52 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,00 3,50 4,00 4,60 4,39 4,23 3,80 3,64 3,33 3,25 3,94 3,79 4,20 4,20 4,50 3,00 2,50 2,00 PiK GiG PiD 36

37 VI.1. Jak ocenia P. pracę? Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich VI. DZIAŁANIE ADMINISTRACJI PiK GiG PiD 1 Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 40% % % 69% 43% 5 80% % 2 70% 41% 6 23% 32% 1 23% 2 3% 1% 1 22% N Średnia SD 173 4,13 0, ,69 0, ,14 0, ,89 0,66 PiK 17 4,29 0, ,36 0, ,43 1,34 GiG 7 3,57 0,98 PiD 13 4,46 0, ,11 0, ,80 0, ,79 1, ,30 0,48 5,00 4,50 4,00 3,50 4,13 4,69 4,14 3,89 4,29 4,36 3,43 3,57 4,46 4,11 4,80 3,79 4,30 3,00 2,50 PiK GiG PiD 37

38 VI.1. Jak ocenia P. pracę? Sekretariatu Instytutu / Katedry (jeśli dotyczy) VI. DZIAŁANIE ADMINISTRACJI PiK GiG PiD Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 41% 4 61% % 5 70% % 80% % 10% 9% 3% 2% 9% 10% N Średnia SD 178 4,39 0,93 4 4,75 0, ,58 0,99 7 4,14 0,69 PiK 17 4,41 0, ,45 1, ,60 0,91 GiG 12 4,33 0,98 PiD 10 4,60 0, ,17 1, ,58 0, ,05 1, ,36 0,81 5,50 5,00 4,50 4,39 4,75 4,58 4,14 4,41 4,45 4,60 4,33 4,60 4,17 4,58 4,05 4,36 4,00 3,50 PiK GiG PiD 38

39 VII. WYBÓR SD i REKRUTACJA : VII.1.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie te same studia? VII.1.a Dlaczego nie*? N= 247 *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy doktorant miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi Słabe perspektywy na zatrudnienie po studiach na Tak Nie Nie wiem 5 2 Niski poziom merytoryczny studiów Słabe wsparcia finansowe doktorantów Nieuregulowany status prawny studenta Brak wsparcia ze strony starszej kadry/opiekuna naukowego Ciekawsza oferta zagranicznych uczelni Studia mało praktyczne/innowacyjne Motywy osobiste np. zmiana zainteresowań, chęć całkowitej rezygnacji z doktoratu Słaba organizacja administracyjna studiów Źle ułożony program studiów Ciekawsza oferta innych uczelni w kraju Niewłaściwe zasady rekrutacji na studia doktoranckie Inne 1% 2% 2% 11% 10% 1 0% 10% 1 N = 42 Ponad połowa doktorantów, gdyby jeszcze raz podejmowała decyzję o wyborze studiów, podjęłaby taką samą decyzję, aż 2 nie ma co do tego pewności, a nie zdecydowałoby się ponownie na podjęcie studiów doktoranckich. Doktoranci, którzy zdecydowanie nie wybraliby ponownie tych samych studiów, mieli możliwość uzasadnienia swojej wypowiedzi. Do trzech najczęściej wybieranych przez doktorantów powodów należą: słabe perspektywy na zatrudnienie po studiach na, niski poziom merytoryczny studiów, słabe wsparcie finansowe. VII.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Trafność kryteriów kwalifikacyjnych Sprawiedliwość oceniania kandydatów w trakcie procesu rekrutacji % N = 225 N =

40 VII. WYBÓR SD i REKRUTACJA VII.1.Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a P. decyzję o wyborze studiów doktoranckich, wybrał/a/by P. ponownie te same studia? PiK GiG 4 4 Tak Nie Nie wiem 5 61% 59% 11% % 6 19% N PiK GiG 14 PiD PiD 61% 22% % 3 63% 6 40

41 VII.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Trafność kryteriów kwalifikacyjnych VII. WYBÓR SD i REKRUTACJA PiK GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % % 3 22% % 10% 9% N Średnia SD 225 3,66 1, ,81 1, ,85 0, ,40 1,27 PiK 25 3,80 1, ,73 1, ,15 1,23 GiG 12 3,58 0,90 PiD 16 4,38 0, ,54 0, ,93 0, ,39 1, ,50 1,00 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,66 3,81 3,85 3,40 3,80 3,73 3,15 3,58 4,38 3,54 3,93 3,39 3,50 3,00 2,50 PiK GiG PiD 41

42 VII.2. Jak ocenia P. rekrutację na SD? Sprawiedliwość oceniania kandydatów w trakcie procesu rekrutacji VII. WYBÓR SD i REKRUTACJA PiK GiG PiD 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 3 11% % 43% 3 23% % 10% 40% 22% N Średnia SD 224 3,49 1, ,71 1, ,52 0, ,33 1,15 PiK 24 3,71 1, ,80 1, ,95 1,47 GiG 12 3,17 1,19 PiD 15 3,60 1, ,43 1, ,94 0, ,55 1, ,08 1,16 Przedział ufności (9) 4,50 4,00 3,50 3,00 3,49 3,71 3,52 3,33 3,71 3,80 2,95 3,17 3,60 3,43 3,94 3,55 3,08 2,50 2,00 PiK GiG PiD 42

43 VIII. PROGRAM MOST i ERASMUS+ : VIII.1. Czy odbywał/a lub zamierza P. odbyć część studiów na innej uczelni krajowej, np. w ramach Programu MOST? nie i nie mam zamiaru składać wniosku nie, ale mam zamiar złożyć wniosek tak, uczestniczyłam/em w takim programie lub w tej chwili uczestniczę 3% 2 6 N = 246 Dwie trzecie doktorantów nie jest zainteresowana wzięciem udziału w programie MOST, większym zainteresowaniem cieszy się program wymiany zagranicznej Erasmus+, aż biorących udział w badaniu ma zamiar złożyć wniosek o udział w tym programie. 0% 10% 30% 40% 60% 70% 80% VIII.2. Czy odbywał/a lub zamierza P. odbyć część studiów na innej uczelni zagranicznej, np. w ramach Programu Erasmus+? nie i nie mam zamiaru składać wniosku 52% N= 245 nie, ale mam zamiar złożyć wniosek tak, uczestniczyłam/em w takim programie lub w tej chwili uczestniczę tak, jestem już po rekrutacji i wkrótce rozpoczynam studia na innej uczelni 2% tak, złożyłam/em wniosek i czekam na jego rozpatrzenie 1% 0% 10% 30% 40% 60% 43

44 VIII. PROGRAM MOST i ERASMUS+ VIII.1. Czy odbywał/a lub zamierza P. odbyć część studiów na innej uczelni krajowej, np. w ramach Programu MOST? PiK GiG % 73% 73% 63% 62% 71% % 10% nie i nie mam zamiaru składać wniosku nie, ale mam zamiar złożyć wniosek tak, uczestniczyłam/em w takim programie lub w tej chwili uczestniczę tak, jestem już po rekrutacji i wkrótce rozpoczynam studia na innej uczelni N PiK GiG 14 PiD PiD 5 39% tak, złożyłam/em wniosek i czekam na jego rozpatrzenie 62% 2 70% 83% 6 0% 10% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 44

45 VIII. PROGRAM MOST i ERASMUS+ VIII.2. Czy odbywał/a lub zamierza P. odbyć część studiów na innej uczelni zagranicznej, np. w ramach Programu Erasmus? PiK GiG PiD 52% 5 62% 3 40% 71% 4 22% 41% 3 22% 19% 2% 1% 11% 11% nie i nie mam zamiaru składać wniosku nie, ale mam zamiar złożyć wniosek tak, uczestniczyłam/em w takim programie lub w tej chwili uczestniczę tak, jestem już po rekrutacji i wkrótce rozpoczynam studia na innej uczelni N PiK GiG 14 PiD % tak, złożyłam/em wniosek i czekam na jego rozpatrzenie 60% 10% 6 42% 0% 40% 60% 80% 100% 45

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia na kierunkach:..

Bardziej szczegółowo

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji Nazwa studiów trzeciego stopnia prawo Wydział Wydział Prawa i Administracji Jednostka Wydział Prawa i Administracji Tryb studiów stacjonarne Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Dane uzupełniające dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Załącznik dla Wydziału zawiera surowe wyniki z badania: Jakość kształcenia na studiach III stopnia. Zastosowane zostały następujące oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2015/16 - Instytut Psychologii dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub złożyli deklarację studiowania wedle programu uchwalonego w 2012

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

(obowiązujący rozpoczynających studia w latach: 2014/ /2017) Przedmiot Liczba godzin ECTS Zaliczenie Kształcenie

(obowiązujący rozpoczynających studia w latach: 2014/ /2017) Przedmiot Liczba godzin ECTS Zaliczenie Kształcenie I. Program stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM I rok (obowiązujący rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii WIEDZA. (E) Udział w wykładach fakultatywnych. (E) Udział w wykładach fakultatywnych

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii WIEDZA. (E) Udział w wykładach fakultatywnych. (E) Udział w wykładach fakultatywnych Program stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM (obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UJ SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UJ Sprawozdanie roczne dokumentuje postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej, działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną doktoranta WF UJ. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Matematyki i Informatyki Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonego na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018 Raport z badania Część II

Bardziej szczegółowo