RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

2 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE I. OCENA OGÓLNA UCZELNI II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 SPIS TREŚCI III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE 29 V. WYPALENIE ZAWODOWE 40 VI.ADMINISTRACJA

3 Niniejszy raport prezentuje wyniki szóstej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na. Raport dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych. Nauczyciele akademiccy brali udział w badaniu po raz piąty. Badanie przeprowadzono w okresie od r. Metodologia badania Badanie skierowane zostało do wszystkich nauczycieli akademickich (z wykluczeniem doktorantów), którzy prowadzą zajęcia ze studentami na. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełnienia, była dostępna na w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.amu.edu.pl. Każdy nauczyciel akademicki mógł tylko raz wypełnić ankietę. Zastosowany podział danych - łącznie wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy wzięli udział w badaniu Wydziały - nauczyciele akademiccy w podziale na poszczególne wydziały Techniki analizy danych i sposób prezentacji wyników 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na dane pytanie w postaci poziomych wykresów słupkowych kolorem czerwonym oznaczone są zwykle opinie zdecydowanie negatywne kolorem różowym - oceny raczej negatywne kolorem żółtym - oceny średnie lub odpowiedzi "częściowo tak, częściowo nie" kolorem jasnozielonym - odpowiedzi raczej pozytywne kolorem ciemnozielonym odpowiedzi zdecydowanie pozytywne 2. (N) - Liczba nauczycieli ogółem / w podziale na wydziały, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie 3. Odchylenie standardowe (SD) - miara zmienności informująca o rozrzuceniu wartości wokół średniej 4. Średni wynik ogółem / podział na Wydziały oznacza średnią arytmetyczną liczb przypisanych poszczególnym odpowiedziom. Informacje dodatkowe Różnice w liczebnościach (N) ogółu nauczycieli akademickich odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi oraz kategorii "nie wiem", nie dotyczy. Analizując raport należy zachować ostrożność w interpretacji danych w odniesieniu do jednostek, dla których ogólna frekwencja i/lub liczba respondentów w poszczególnych pytaniach są niskie. Wyniki te nie są reprezentatywne. Zostały jednak zachowane ze względu na przejrzystość struktury raportu. Dane dotyczące oceny pracy prodziekanów ds. studenckich zostały podane ogólnie dla wszystkich wydziałów, oceny poszczególnych dziekanów nie są zaprezentowane w niniejszym raporcie ze względu na ochronę danych osobowych. Odpowiedzi na to pytanie zostały przekazane przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia bezpośrednio do władz dziekańskich poszczególnych Wydziałów. 3

4 Frekwencja : W badaniu wzięło udział 523 Nauczycieli akademickich, co stanowi ok. * ogółu pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych na. Wydziały : *na podst. danych z USOSa, stan na maj 2015 Odsetek nauczycieli akademickich, którzy wzięli udział w badaniu Liczba nauczycieli akademickich danego wydziału, którzy wzięli udział w badaniu (N) GiG PiK WPAwK SZJ % 1 N % PiK GiG WPAwK SZJ 12 4

5 : Od ilu lat pracuje P. na na etacie naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym? 31 lat i więcej lat lat 5-10 lat Mniej niż 5 lat N= W ankiecie wzięli udział nauczyciele akademiccy o różnym stażu. Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że swoją opinię wyraziło całe spektrum pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych - 2 dydaktyków z doświadczeniem dłuższym niż 21 lat, 3 osób ze stażem pracy między 10, a 20 lat oraz 39 % nauczycieli akademickich ze stażem krótszym niż 10 lat. 5

6 Pytania zamknięte W tej części raportu można zapoznać się z zestawieniem odpowiedzi na pytania zamknięte, które zawarte były w kolejnych blokach tematycznych ankiety. Każdorazowo podany został rozkład procentowy odpowiedzi, a na prawo od wykresu - informacja, ilu spośród 523 uczestników ankiety udzieliło odpowiedzi na dane pytanie. Niemal w każdym z pytań była możliwość rezygnacji z odpowiedzi ("nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć" / nie dotyczy"). I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia w P. jednostce? I. OCENA OGÓLNA UCZELNI 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) 6 2% N= 490 I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 1% 3 N= nauczycieli akademickich ocenia jakość kształcenia w swojej jednostce dobrze lub bardzo dobrze. respondentów uważa, że jakość kształcenia zdecydowanie lub raczej się poprawiła, natomiast aż 3 nie zauważyło zmian w stosunku do poprzedniego roku. Średnia ocena jakości kształcenia na wynosi: 4,12. 6

7 I.1. Jak ogólnie ocenia P. jakość kształcenia w P. jednostce? Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI PiK GiG Przedział ufności (9) 4,70 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 4,12 5 (bardzo dobra) 4 (dobra) 3 (dostateczna) 2 (niedostateczna) ,37 3,97 4,03 4,20 57% 67% 77% 5 67% 3, % 6 63% % 4, ,22 4,00 2% 3% 1 3% 2% 1 7% 2% 4,17 4,17 PiK GiG WPA Kalisz 4,25 N Średnia SD 523 4,12 0, ,37 0, ,97 0, ,03 0,73 PiK 41 4,20 0, ,86 0, ,09 0, ,22 0,73 GiG 47 4,00 0, ,17 0, ,17 0, ,25 0, ,86 0, ,25 0, ,93 0, ,30 0, ,08 0,79 3,86 4,25 3,93 4,30 4,08 7

8 I. OCENA OGÓLNA UCZELNI I.2 Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku? Zdecydowanie się poprawiła Raczej się poprawiła Pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła Raczej się pogorszyła Zdecydowanie się pogorszyła Brak zmian 1 47% PiK 1 1 GiG 1 3 1% 3 3 3% 2 60% 3 2% 3% 3 2% 37% 5 52% 62% 3% 3% 2 N PiK GiG

9 II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? a) Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym pracownikom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych b) Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych pracownikowi do prowadzenia c) Powiązanie programu zajęć/studiów z prowadzonymi aktualnie badaniami w jednostce d) Współpraca pracowników podczas tworzenia programu studiów e) Możliwość zgłaszania własnego przedmiotu do programu studiów f) Równomierne obciążenie poszczególnych pracowników zajęciami dydaktycznymi g)możliwość takiej organizacji zajęć, która sprzyja okresowemu skupieniu bądź na pracy naukowej, bądź na dydaktyce. a b c 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 43% 2% N= 518 N= 466 N= 485 Nauczyciele akademiccy w kategorii "organizacja dydaktyki", najwyżej ocenili dostosowanie zajęć przydzielonych poszczególnym pracownikom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych - 7 ocen dobrych i bardzo dobrych. Najniżej nauczyciele oceniają możliwość organizacji zajęć, sprzyjającej okresowemu skupieniu bądź na pracy naukowej, bądź na dydaktyce 43% ocen dobrych i bardzo dobrych. d N= 503 e 3 N= 484 f 3 N= 500 g 1 N= 489 9

10 II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? a) Dostosowanie zajęć przydzielanych poszczególnym pracownikom do ich kompetencji i zainteresowań naukowych PiK GiG Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 43% 57% 3 47% % 3% 2% 2% N Średnia SD 518 3,99 0, ,19 1, ,97 0, ,04 0,74 PiK 41 3,98 1, ,48 1, ,94 0, ,00 0,84 GiG 47 3,74 1, ,78 1, ,05 0, ,22 0, ,76 0, ,92 0, ,00 1, ,30 0, ,18 0,60 4,80 4,30 3,80 3,30 2,80 3,99 4,19 3,97 4,04 3,98 3,48 3,94 4,00 3,74 3,78 PiK GiG WPA Kalisz 4,05 4,22 3,76 4,30 4,18 3,92 4,00 10

11 II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? b) Częstość zmiany przedmiotów przydzielanych pracownikowi do prowadzenia PiK GiG Przedział ufności (9) 4,90 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 3 0% 1 47% 42% % % 7% 7% 3% 3% 3% N Średnia SD 466 3,72 1, ,79 1, ,87 1, ,77 0,86 PiK 40 3,53 1, ,18 1, ,70 1, ,67 0,82 GiG 45 3,58 0, ,12 0, ,90 0, ,86 1, ,56 1, ,09 0, ,88 0, ,94 1,00 8 3,25 1,04 4,40 3,90 3,40 3,72 3,79 3,87 3,77 3,53 3,18 3,70 3,67 3,58 4,12 3,90 3,86 3,56 3,09 3,88 3,94 3,25 2,90 2,40 PiK GiG 11

12 II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? c) Powiązanie programu zajęć/studiów z prowadzonymi aktualnie badaniami w jednostce PiK GiG Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % % 57% 42% % 1 3 3% 7% 3% 7% 1 3% 1 N Średnia SD 485 3,67 1, ,04 0, ,94 0, ,61 0,92 PiK 40 3,53 1, ,70 0, ,66 1, ,47 1,07 GiG 46 3,28 1, ,41 1, ,70 0, ,93 0, ,58 0, ,42 1, ,64 1, ,95 1,02 7 3,29 1,11 4,50 4,00 3,50 3,67 4,04 3,94 3,61 3,53 3,70 3,66 3,47 3,28 3,41 3,70 3,93 3,58 3,42 3,64 3,95 3,29 3,00 2,50 2,00 PiK GiG 12

13 II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? d) Współpraca pracowników podczas tworzenia programu studiów PiK GiG Przedział ufności (9) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) ,55 3,62 3,23 3,22 2 3,59 63% 2,95 7% 7% 1 3% % 37% 37% 43% 60% 3,69 3,75 3,47 3,29 3,60 4,02 N Średnia SD 503 3,55 1, ,62 1, ,23 1, ,22 1,19 PiK 41 3,59 1, ,95 1, ,69 1, ,75 0,86 GiG 47 3,47 1, ,29 1, ,60 0, ,02 0, ,47 1, ,64 1, ,67 1, ,90 0, ,00 0,67 3,47 2,64 3,67 3,90 4,00 PiK GiG 13

14 II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? e) Możliwość zgłaszania własnego przedmiotu do programu studiów PiK GiG Przedział ufności (9) 4,80 4,30 3,80 3,30 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 3,81 3, % ,00 3, ,49 3, ,91 4,24 3,89 2 3% 2 4,17 4,10 2% 3% 3,86 N Średnia SD 484 3,81 1, ,82 1, ,00 1, ,60 1,19 PiK 39 3,49 1, ,35 1, ,91 1, ,24 1,09 GiG 46 3,89 0, ,17 1, ,10 0, ,86 1, ,17 0, ,18 1, ,16 1, ,00 1,04 4 3,75 0,50 3,17 3,18 4,16 4,00 3,75 2,80 2,30 PiK GiG 14

15 II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? f) Równomierne obciążenie poszczególnych pracowników zajęciami dydaktycznymi PiK GiG 1 7% 2 Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 1 7% 3% 3% 7% 2% 1 3% 7% 3% N Średnia SD 500 3,47 1, ,50 1, ,15 1, ,66 1,01 PiK 40 3,43 1, ,10 1, ,38 0, ,29 1,31 GiG 47 3,02 1, ,63 1, ,71 0, ,95 0, ,29 1, ,18 1, ,33 1, ,00 0,85 9 4,22 0,44 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 4,22 3,95 4,00 3,66 3,47 3,50 3,63 3,71 3,43 3,38 3,29 3,15 3,29 3,33 3,18 3,02 2,10 PiK GiG 15

16 II. ORGANIZACJA DYDAKTYKI II.1. Jak ocenia P. następujące elementy organizacji zajęć dydaktycznych oraz tworzenia programu i planu studiów w swojej jednostce? g)możliwość takiej organizacji zajęć, która sprzyja okresowemu skupieniu bądź na pracy naukowej, bądź na dydaktyce. PiK GiG 1 1 Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % % N Średnia SD 489 3,19 1, ,09 1, ,29 1, ,28 1,16 PiK 39 3,00 1, ,35 0, ,16 1, ,24 1,20 GiG 47 2,81 1, ,63 1, ,08 1, ,51 1, ,78 1, ,25 0, ,76 1, ,81 1,06 6 3,83 0,98 4,80 4,30 3,80 3,30 2,80 2,30 1,80 3,19 3,81 3,83 3,63 3,51 3,29 3,28 3,09 3,16 3,24 3,25 3,00 3,08 2,81 2,78 2,76 2,35 PiK GiG 16

17 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY IV.1. Jak ocenia P. swoją jednostkę w następujących kategoriach? a) Poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli jest wysoki b) W programach studiów/treści prowadzonych zajęć uwzględnia się najnowsze osiągnięcia w danej dyscyplinie nauki c) Jakość prezentacji/dyskusji naukowych na forum zakładu/katedry lub instytutu jest wysoka a b c Tak, dotyczy to wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli Dotyczy to mniej więcej połowy nauczycieli Nie, nie dotyczy to żadnych lub prawie żadnych nauczycieli IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? a)praca poświęcana na przygotowanie się do zajęć b)praca poświęcana na aktualizowanie treści zajęć zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie c)punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć d)otwartość na potrzeby studentów 4 37% Tak, dotyczy to większości nauczycieli Nie, dotyczy to mniejszości nauczycieli Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 53% 3% 1% 3% N= 511 N= 476 N= 487 Nauczyciele akademiccy wysoko oceniają swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną. Szczególnie dobrze ocenianym elementem jest punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć oraz otwartość na potrzeby studentów. Nauczyciele równie wysoko oceniają poziom wiedzy i kompetencji pozostałych nauczycieli ze swojej jednostki. Ponad połowa nauczycieli w bieżącym roku akademickim dokonała zmian w stosowanych przez siebie metodach kształcenia oraz oceniania. a 1% N= 523 b 3 53% 1% N= 523 c 72% 3% N= 523 d 63% N= 523 IV.3. Czy w bieżącym roku dokonał P. zmiany: Tak Nie Metod kształcenia 63% 37% N= 523 Metod oceniania 52% 4 N=

18 IV.1. Jak ocenia P. swoją jednostkę w następujących kategoriach? a) Poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli jest wysoki Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY PiK GiG Tak, dotyczy to wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli Tak, dotyczy to większości nauczycieli Dotyczy to mniej więcej połowy nauczycieli Nie, dotyczy to mniejszości nauczycieli Nie, nie dotyczy to żadnych lub prawie żadnych nauczycieli 53% 4 37% 61% 63% % % 42% 42% % 5 3% 7% 7% 3% 2 2% 2% N PiK GiG

19 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY IV.1. Jak ocenia P. swoją jednostkę w następujących kategoriach? b) W programach studiów/treści prowadzonych zajęć uwzględnia się najnowsze osiągnięcia w danej dyscyplinie nauki Tak, dotyczy to wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli Tak, dotyczy to większości nauczycieli Dotyczy to mniej więcej połowy nauczycieli Nie, dotyczy to mniejszości nauczycieli Nie, nie dotyczy to żadnych lub prawie żadnych nauczycieli 4 1% 4 3% 1 PiK % 7% 53% GiG 4 2% 1 37% 37% 2% WPA 3 42% 2 5 3% 7 N PiK GiG

20 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY IV. 1. Jak ocenia P. swoją jednostkę w następujących kategoriach? c) Jakość prezentacji/dyskusji naukowych na forum Zakładu / Katedry lub Instytutu jest wysoka Tak, dotyczy to wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli Tak, dotyczy to większości nauczycieli Dotyczy to mniej więcej połowy nauczycieli Nie, dotyczy to mniejszości nauczycieli Nie, nie dotyczy to żadnych lub prawie żadnych nauczycieli PiK GiG 37% % % % 3% 3% 2% 3% N PiK GiG WPA % 3% 57% 1 20

21 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? a) Praca poświęcana na przygotowanie się do zajęć PiK GiG Przedział ufności (9) 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 4,31 Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 70% % 51% % % 4,67 4,34 4,24 4,37 4,05 4,19 71% 5 63% 4,33 4,17 4,44 1% 7% 3% 2% 2% 1 1 2% 7% 2% 4,19 4,47 N Średnia SD 523 4,31 0, ,67 0, ,34 0, ,24 0,74 PiK 41 4,37 0, ,05 0, ,19 0, ,33 0,59 GiG 47 4,17 0, ,44 0, ,19 0, ,47 0, ,19 0, ,25 0, ,22 0, ,34 0, ,33 0,65 4,19 4,25 4,22 4,34 4,33 PiK GiG 21

22 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? b) Praca poświęcana na aktualizowanie treści zajęć zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie PiK GiG Przedział ufności (9) 4,90 4,40 3,90 3,40 4,21 4,37 Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) % ,23 4,00 4,34 3, ,19 53% % 52% 4 3, % 4 42% 4,17 4,39 1% 7% 3% 3% 1 1 2% 4,24 4,28 4,24 N Średnia SD 523 4,21 0, ,37 0, ,23 0, ,00 0,65 PiK 41 4,34 0, ,95 0, ,19 0, ,83 0,92 GiG 47 4,17 0, ,39 0, ,24 0, ,28 0, ,24 0, ,08 0, ,33 0, ,27 0, ,33 0,89 4,08 4,33 4,27 4,33 2,90 PiK GiG 22

23 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? c) Punktualność, obowiązkowość, regularność odbywania zajęć PiK GiG Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 72% 70% 7 72% 7 52% % 67% 70% 73% 83% 43% 2 1 3% 3% 7% 3% 2% N Średnia SD 523 4,69 0, ,70 0, ,71 0, ,72 0,45 PiK 41 4,71 0, ,48 0, ,56 0, ,78 0,43 GiG 47 4,55 0, ,89 0, ,62 0, ,78 0, ,71 0, ,58 0, ,67 0, ,73 0, ,83 0,39 Przedział ufności (9) 5,10 4,90 4,70 4,50 4,30 4,10 4,89 4,69 4,70 4,71 4,72 4,78 4,78 4,83 4,71 4,71 4,73 4,62 4,67 4,56 4,55 4,58 4,48 PiK GiG 23

24 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY IV.2. Jak ocenia P. swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczną? d) Otwartość na potrzeby studentów PiK GiG Przedział ufności (9) Bardzo duże (5) Duże (4) Średnie (3) Małe (2) Bardzo małe (1) 63% 70% 7 72% 7 52% % 67% 70% 73% 83% 43% 2 1 3% 7% 3% 2% N Średnia SD 523 4,57 0, ,59 0, ,43 0, ,69 0,54 PiK 41 4,51 0, ,57 0, ,47 0, ,72 0,57 GiG 47 4,49 0, ,61 0, ,60 0, ,67 0, ,52 0, ,42 0, ,59 0, ,73 0, ,58 0,51 5,00 4,80 4,60 4,40 4,57 4,59 4,43 4,69 4,51 4,57 4,47 4,72 4,49 4,61 4,60 4,67 4,52 4,42 4,59 4,73 4,58 4,20 4,00 PiK GiG 24

25 IV.3 Czy w bieżącym roku dokonał P. zmiany: a) Metod kształcenia Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY PiK GiG Tak 63% % % 83% 60% 61% 8 Nie 62% 37% N PiK GiG % 5 81% 43% 57% 7 25

26 IV. 3.a. Dlaczego dokonał P. zmian : a) metod kształcenia Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY PiK GiG Dostosowanie do nowych efektów kształcenia Ze względu na opinie studentów Inne 43% 43% % % 52% % N PiK GiG

27 IV.3. Czy w bieżącym roku dokonał P. zmiany: b) Metod oceniania Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY PiK GiG 52% 5 51% % 60% Tak Nie 67% % N PiK GiG % 57% 7 67% % 27

28 IV.3.a Dlaczego dokonał P. zmian: b) metod oceniania Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 III. BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY PiK GiG Dostosowanie do nowych efektów kształcenia Ze względu na opinie studentów Inne 51% % % 4 60% 67% 52% 53% N PiK GiG

29 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.1. Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? To powszechna praktyka Często Sporadycznie Nigdy Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne 4 2 Hospitacje i kontrola jakości prowadzonych zajęć 1 Nagradzanie najlepszych dydaktyków 1 V.1.a. Jak ocenia P. częstotliwość działań: Za duża Odpowiednia Za mała Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne 1% 6 Hospitacje i kontrola jakości prowadzonych zajęć 63% Nagradzanie najlepszych dydaktyków 1% 71% V.2. Czy w P. jednostce przeprowadzane są ankiety, w których studenci mogą ocenić zajęcia, w których uczestniczyli? V.3. Jak ocenia P. następujące elementy przeprowadzanych ankiet wśród studentów? 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet Sposób przeprowadzania ankiet 3 V.4. Jak ocenia P. częstotliwość przeprowadzanych ankiet wśród studentów? Za duża Odpowiednia Za mała V.5. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić V. 5a. W jaki sposób wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak Nie Nie wiem 9 1%3% 1 81% 4 N= 521 N= 520 N= 517 N= 519 N= 519 N= 520 N= 465 N= 457 N= 498 N= 501 Połowa nauczycieli akademickich twierdzi, że działania takie jak szkolenia, hospitacje i nagradzanie najlepszych dydaktyków odbywają się w jednostkach sporadycznie, przy czym częstotliwość szkoleń i przyznawanych nagród w odczuciu dydaktyków jest za mała. W przypadku hospitacji i kontroli jakości prowadzonych zajęć 63% nauczycieli uważa, że częstotliwość jest odpowiednia. 9 pracowników potwierdziło przeprowadzanie w jednostce ankiet, w których studenci mogą ocenić zajęcia, mniej więcej połowa z nich ocenia treść, konstrukcję oraz sposób przeprowadzania ankiet jako dobry lub bardzo dobry, jednak zaledwie 4 nauczycieli uważa, że mają one wpływ na poprawę jakości zajęć, a nie potrafi ocenić czy taki wpływ istnieje. 0% 60% 70% 80% 90% 100% Rodzą refleksję nad własną pracą Są motywacją do dalszej pracy na polu dydaktycznym N=501 Są uwzględniane w ocenie okresowej Powodują modyfikację treści kształcenia, metod nauczania, oceniania, sylabusów Są narzędziem kontroli dla władz Nobilitują w środowisku 29

30 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.1. Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? V.1.a. Jak ocenia P. częstotliwość działań: a) Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne a) Szkolenia/kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne To powszechna praktyka Często Sporadycznie Nigdy % 1 3% 63% 52% 2 PiK 2% GiG 67% 57% WPA 1 43% 43% 5 37% 7% 43% 5 Za duża Odpowiednia Za mała N N 1% % % % 6 PiK 41 PiK 41 PiK 21 2% 71% % 18 GiG 47 GiG GiG % 70% WPA % 62% 5 42% 30

31 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.1. Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? V.1.a. Jak ocenia P. częstotliwość działań: b)hospitacje i kontrola jakości prowadzonych zajęć b)hospitacje i kontrola jakości prowadzonych zajęć To powszechna praktyka Często Sporadycznie Nigdy 1 3% 71% 3% 4 2 PiK 37% 2% 57% GiG 2 57% % 1 62% 42% 7% 37% 4 67% 6 2 Za duża Odpowiednia Za mała N N % % 63% % 4 4 PiK 41 PiK PiK 2% % 57% % 18 GiG 47 72% 2 GiG GiG % % % 6 92% 31

32 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.1. Jak często stosowane są w P. jednostce następujące działania? V.1.a. Jak ocenia P. częstotliwość działań: c) Nagradzanie najlepszych dydaktyków c) Nagradzanie najlepszych dydaktyków To powszechna praktyka Często Sporadycznie Nigdy 1 1 PiK 2% 3% 2 GiG % 4 63% 67% 42% 4 43% 1 43% 62% % Za duża Odpowiednia Za mała N 1% 71% N % 63% % 37% 60% % 62% 29 PiK 41 PiK 90% PiK % GiG GiG GiG 87% % % % % 42% 5 67% 32

33 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.2. Czy w P. jednostce przeprowadzane są ankiety, w których studenci mogą ocenić zajęcia, w których uczestniczyli? PiK GiG Tak Nie Nie wiem 9 100% 9 100% 9 100% 100% 100% 91% % 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% N PiK GiG % 92% 100% 8 2% 83% 33

34 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.3. Jeśli tak - Jak ocenia P. następujące elementy przeprowadzanych ankiet wśród studentów? Treść i konstrukcję przeprowadzanych ankiet PiK GiG 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 7% % 42% 43% % 1 1 3% 1 2 2% 4 1 3% N Średnia SD 465 3,43 1, ,25 1, ,25 1, ,36 0,87 PiK 40 3,20 0, ,33 1, ,87 1, ,06 0,83 GiG 40 3,10 1, ,88 1, ,15 1, ,74 0, ,69 0,60 9 2,33 1, ,23 1, ,69 0, ,80 0,79 Przedział ufności (9) 5,00 4,00 3,43 3,25 3,25 3,36 3,20 3,33 3,87 4,06 3,10 3,88 3,15 3,74 3,69 3,23 3,69 3,80 3,00 2,33 2,00 1,00 PiK GiG 34

35 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.3. Jeśli tak - Jak ocenia P. następujące elementy przeprowadzanych ankiet wśród studentów? a) Sposób przeprowadzania ankiet PiK GiG Przedział ufności (9) 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 3 57% 53% % 1 3% 3% 1 7% 1 N Średnia SD 457 3,36 1, ,38 1, ,12 1, ,23 1,18 PiK 39 3,28 1, ,56 1, ,87 0, ,24 1,03 GiG 41 3,07 1, ,56 1, ,70 1, ,49 1, ,86 0,66 8 2,88 1, ,14 1, ,71 1, ,60 0,84 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,36 3,38 3,12 3,23 3,28 3,56 3,87 PiK GiG WPA Kalisz 4,24 3,07 3,56 2,70 3,49 3,86 3,71 3,60 2,88 3,14 35

36 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.4. Jak ocenia P. częstotliwość przeprowadzanych ankiet wśród studentów? PiK GiG 1 Za duża Odpowiednia Za mała 81% 8 61% 62% % 2 1 N PiK GiG % 82% 70% 87% 90% 36

37 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V.5. Czy wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? Tak Nie Nie wiem / nie potrafię ocenić PiK GiG % % 1 42% % N PiK GiG % 70% 37

38 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V. 5a. W jaki sposób wyniki ankiet mają wpływ na poprawienie jakości zajęć*? *pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy nauczyciel akademicki miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podanie własnych powodów w kategorii inne PiK GiG % 7% 7% 3% 3% 7% 3% 3% 2% 2% Rodzą refleksję nad własną pracą Są motywacją do dalszej pracy na polu dydaktycznym Są uwzględniane w ocenie okresowej Powodują modyfikację treści kształcenia, metod nauczania, oceniania, sylabusów Są narzędziem kontroli dla władz Nobilitują w środowisku N PiK GiG % 2 7%

39 IV. ELUACJA I POPRA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE V. 5b. Dlaczego według P. wyniki ankiet nie mają wpływu na poprawienie jakości zajęć***? *ze względu na zbyt małą liczbę odpowiedzi na to pytanie, wyniki zostały zaprezentowane ogólnie dla, bez podziału na wydziały Niska frekwencja N=86 Studenci nie są obiektywni Brak reakcji władz zarówno na pozytywne, jak i negatywne wyniki Zła konstrukcja ankiety Brak wsparcia umożliwiającego poprawę jakości dydaktyki (szkolenia, odpowiednie warunki pracy) Niewłaściwy sposób przeprowadzania ankiet (np. USOS lub ankieta papierowa) **pytanie zamknięte z zestawem odpowiedzi do wyboru - każdy nauczyciel akademicki miał możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi lub podanie własnych powodów w kategorii inne Nauczyciele ignorują wyniki ankiet, nie wprowadzają zmian Brak informacji zwrotnej nt. wyników 7% Inne 3% 39

40 VI.1. Czy jako dydaktyk odczuwa P. tzw. wypalenie zawodowe? Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 V. WYPALENIE ZAWODOWE PiK GiG 1 Nigdy Rzadko Często Bardzo często 53% 71% % 67% 52% 67% % 7% N PiK GiG

41 VII. Jak ocenia P. pracę: Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 VI.ADMINISTRACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) Dziekanatu Sekretariatu Instytutu/Katedry Działu Nauczania 4 51% 43% 37% 2% 1% 2% 3% 2% N= 489 N= 462 N= 308 W kategorii "administracja", nauczyciele akademiccy najwyżej ocenili pracę jednostek, z którymi współpracują na co dzień tj. dziekanatów oraz sekretariatów ok. 8 ocen dobrych i bardzo dobrych. Nieco gorzej ocenione zostały działy: nauczania oraz współpracy z zagranicą, trzy czwarte pracowników uznaje ich pracę za dobrą lub bardzo dobrą. Najsurowiej została oceniona praca BRJK, jednak nadal 67% nauczycieli ocenia ich działanie jako dobre lub bardzo dobre. Działu Współpracy z Zagranicą 43% 3% N= 359 Biura Rady ds. Jakości Kształcenia 7% 7% N=

42 VII. Jak ocenia P. pracę: Dziekanatu PiK GiG % 43% % 7 42% 52% 71% Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 VI.ADMINISTRACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 37% 2% 1% 1 3% 3% 3 2% 2% 52% 2% 4 1 N Średnia SD 489 4,30 0, ,58 0, ,41 0, ,24 0,83 PiK 39 4,31 0, ,74 0, ,38 0, ,67 0,59 GiG 47 3,85 0, ,44 0, ,85 0, ,36 0, ,43 0, ,50 0, ,38 0, ,70 0,56 7 4,00 0,58 Przedział ufności (9) 4,90 4,40 3,90 4,30 4,58 4,41 4,24 4,31 3,74 4,38 4,67 3,85 4,44 3,85 4,36 4,43 4,50 4,38 4,70 4,00 3,40 2,90 PiK GiG 42

43 VI. Jak ocenia P. pracę: Sekretariatu Instytutu/Katedry (jeśli dotyczy) PiK GiG 3 51% 47% 47% 4 63% % 5 61% Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 VI.ADMINISTRACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 2% 2% 3% 3% 2% 3% N Średnia SD 462 4,28 0, ,24 0, ,03 1, ,24 0,56 PiK 41 4,05 1, ,29 0, ,59 0, ,46 0,52 GiG 46 4,35 0, ,50 1, ,12 1, ,44 0, ,50 0, ,67 1, ,31 0, ,48 0, ,60 0,97 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 4,28 4,24 4,03 4,24 4,05 4,29 4,59 4,46 4,35 4,50 4,12 4,44 4,50 PiK GiG WPA Kalisz 4,31 4,48 3,67 3,60 43

44 VI. Jak ocenia P. pracę: Działu Nauczania PiK GiG Przedział ufności (9) Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 VI.ADMINISTRACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % % % 43% 53% 5 47% 5 47% 37% 2% 7% 1 7% 7% N Średnia SD 308 4,02 0, ,00 0, ,83 1, ,93 1,03 PiK 26 3,69 1, ,27 0, ,85 1, ,45 1,69 GiG 25 3,84 0, ,15 0, ,05 0, ,07 0, ,40 0,63 9 3,89 1, ,18 0, ,50 0,63 7 3,86 0,69 4,80 4,30 3,80 4,02 4,00 3,83 3,93 3,69 4,27 3,85 3,45 3,84 4,15 4,05 4,07 4,40 3,89 4,18 4,50 3,86 3,30 2,80 2,30 PiK GiG WPA Kalisz 44

45 VI. Jak ocenia P. pracę: Działu Współpracy z Zagranicą PiK GiG VI.ADMINISTRACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) % 4 51% 43% 37% 2 42% 4 73% % 7% 3% 7% N Średnia SD 359 3,92 0, ,95 0, ,55 0, ,77 1,02 PiK 28 3,86 0, ,00 0, ,88 1, ,50 1,57 GiG 36 3,89 1, ,27 0, ,81 0, ,88 0, ,21 0, ,73 1, ,18 0, ,28 0,84 4 4,25 0,50 Przedział ufności (9) 5,00 4,50 4,00 3,92 3,95 3,55 3,77 3,86 4,00 3,88 3,50 3,89 4,27 3,81 3,88 4,21 3,73 4,18 4,28 4,25 3,50 3,00 2,50 PiK GiG 45

46 VI. Jak ocenia P. pracę: Biura Rady ds. Jakości Kształcenia PiK GiG 0% % 6 43% 43% 57% Badanie Jakości Kształcenia 2014/ % 4 VI.ADMINISTRACJA 5 (bardzo dobrze) 4 (raczej dobrze) 3 (średnio) 2 (raczej źle) 1 (bardzo źle) 7% 7% 7% 7% 1 1 7% 3% 3% N Średnia SD 247 3,73 1, ,27 1, ,47 1, ,82 1,01 PiK 23 3,74 1,18 8 4,13 0, ,44 1,31 6 3,50 1,97 GiG 15 3,47 1, ,46 1, ,93 0, ,83 0, ,00 0,74 5 2,80 1, ,00 1, ,38 0,82 4 3,75 1,26 4,50 3,50 3,73 3,27 3,47 3,82 3,74 4,13 3,44 3,50 3,47 3,46 3,93 3,83 4,00 2,80 4,00 4,38 3,75 2,50 1,50 PiK GiG WPA Kalisz 46

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, wrzesień 2014 1 WPRODZEIE Badanie Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH. w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH JEDOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UAM w roku akademickim 2012/2013 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, grudzień 2013 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I stopień w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPRODZEIE FREKWECJA ŚREDIA OCE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2014/2015 studia niestacjonarne Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2014/2015 I, II stopień i jednolite studia magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania opinii kadry akademickiej

Ankieta badania opinii kadry akademickiej Ankieta badania opinii kadry akademickiej za rok akademicki 2013/2014 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia 1 Informacje wstępne 1. Na jakim kierunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE WYDZIAŁÓW RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA A UAM przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 20/20 CZĘŚĆ II ZESTAWIEIE WYIKÓW A POZIOMIE WYDZIAŁÓW Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2016/2017

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2016/2017 Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 26/27 Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet dotyczących zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2017/2018 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki elektronicznego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW. Czerwiec 2011 OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW 1 RAPORT 2010/2011 Struktura raportu 2 ZAGADNIENIE SLAJDY Opis badania -11 I Ocena warunków prowadzenia zajęć 12-28 II Pomoc uczelni 2-52

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci)

Ocena jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci) Załącznik nr 2 do zasad przeprowadzania ankietyzacji w śród studentów ora pracowników PWSZ w Suwałkach jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci) Celem poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Zwrotność ankiet na WMiI odsetek studentów, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie:

Bardziej szczegółowo

I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VI EDYCJI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 DLA WYDZIAŁU FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydanie: I Obowiązuje od: 22 grudnia 2014 r. Uwagi do procedury należy zgłaszać do: Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia (biurojakosci@wum.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia Rektora nr 03/7 z dnia 6 września 07 roku. Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do Arkusza samooceny 2018 Wydział Chemii UAM

Zagadnienia do Arkusza samooceny 2018 Wydział Chemii UAM Zagadnienia do Arkusza samooceny 2018 Wydział Chemii UAM I. Informacja o realizacji rekomendacji wydziałowych za rok 2017 Rekomendacja Podjęte działania Odpowiedzialni Uwagi Podniesienie liczby respondentów

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2015/2016

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2015/2016 Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 215/216 Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet dotyczących zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć. II. Założenia wewnętrznego systemu studenckiej oceny zajęć

Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć. II. Założenia wewnętrznego systemu studenckiej oceny zajęć Załącznik 6 Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny I. Cele wewnętrznego systemu studenckiej oceny Celem wprowadzenia tego systemu jest: 1. Dostarczenie danych będących podstawą

Bardziej szczegółowo