Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza"

Transkrypt

1 Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2009/2010

2 Ankiety studenckie 2 RAPORT

3 STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące realizacji badania II. Pytania ogólne III. Pytania szczegółowe IV. Pytania otwarte 3

4 Wprowadzenie Badanie przeprowadzono w okresie W badaniu wzięło udział 491studentów studiów stacjonarnych, co stanowi 17 % ogółu studentów tych studiów na UAM, w tym: studentów studiów jednolitych magisterskich (15% ogółu studentów na tym stopniu) 21 studentów studiów I stopnia (1% ogółu studentów na tym stopniu) 504 studentów studiów II stopnia (13% ogółu studentów na tym stopniu) 121doktorantów (studentów studiów III stopnia) (12% ogółu studentów na tym stopniu)

5 Metodologia badania: Wprowadzenie Badanie skierowane zostało do wszystkich studentów studiów stacjonarnych. Wypowiedzi miały charakter dobrowolny i anonimowy. 5 Badanie zostało zrealizowane przy pomocy programu ankietującego Ankieter. Program umożliwił zastosowanie filtrów, tj. pytań warunkowych, oraz odpowiednich przejść pomiędzy poszczególnymi pytaniami, umożliwiających m.in. skierowanie części pytań do wybranej grupy studentów (np. tylko do studentów studiów III stopnia). Ankieta w wersji elektronicznej, do samodzielnego wypełniania, była dostępna w systemie USOS oraz pod linkiem ankieter.edu.pl. Każdy student mógł tylko raz wypełnić ankietę.

6 Informacje dodatkowe Wprowadzenie Różnice w liczebnościach (N) ogółu studentów odpowiadających na dane pytanie wynikają z możliwości przechodzenia do kolejnych pytań bez konieczności udzielania/zaznaczania odpowiedzi. W analizie uwzględniającej podział na wydziały pominięto Wydział Teologiczny, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, a także jednostki zamiejscowe, ze względu na niską liczebność respondentów. Wymienione wydziały są uwzględnione w danych dotyczących całego UAM. W danych uwzględniających podział na wydziały pominięto 13 studentów, którzy nie podali kierunku swoich studiów. Wszystkie odpowiedzi na pytania podano tylko dla odpowiedzi ważnych, z pominięciem: braków odpowiedzi, oraz kategorii nie dotyczy, nie potrafię ocenić.

7 Wprowadzenie Rozwinięcie zastosowanych skrótów oznaczeń pytań z Ankiety dla studentów : M (1 3): pytania z metryczki, o kierunek, stopień i rok studiów; O (1 4): pytania ogólne; S (1 13): pytania szczegółowe; D (1 4): pytania tylko dla doktorantów. Zastosowany podział danych: o ogółem UAM łącznie studenci I, II i III stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich; o studenci I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich; o studenci III stopnia. 7

8 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych UAM I, II stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich w podziale na wydziały Liczba respondentów %respondentów odniesiony do wszystkich studentów biorących udział w badaniu Liczba studentów na wydziale % respondentów z poszczególnych wydziałów Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny 9 0, Ogółem

9 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych UAM I iii stopnia, oraz jednolitych magisterskich w podziale na wydziały /zestawienie w kolejności alfabetycznej/ 9 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny N (UAM) = 2222 studentów studiów stacjonarnych (stan na 30 listopada 2009, wg Działu Nauczania) Dane:% respondentów w stosunku do liczby studentów na UAM lub wydziale ; studenci I,II stopnia i jedn. mgr

10 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych UAM I i II stopnia, oraz jednolitych magisterskich w podziale na wydziały /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 10 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Chemii Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Fizyki Wydział Neofilologii Wydział Biologii Wydział Historyczny Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Wydział Teologiczny Dane: % respondentów w stosunku do liczby studentów na wydziale; studenci I,II stopnia i jedn.mgr

11 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów III stopnia w podziale na wydziały / instytuty Liczba respondentów Liczba doktorantówna studium doktoranckim % respondentów z poszczególnych wydziałów IFA Instyt. Filoz Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 2 24 Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny Ogółem

12 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów III stopnia w badaniu w podziale na wydziały / instytuty /zestawienie w kolejności alfabetycznej/ 12 Ogółem doktoranci IFA Instyt. Filoz. Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geolog. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny N= 1000 (stan na czerwiec 2010, wg Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich UAM) Dane: % respondentów w stosunku do liczby doktorantów na UAM (N) lub wydziale / instytucie

13 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział studentów III stopnia w badaniu w podziale na wydziały / instytuty /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geolog. Wydział Fizyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Teologiczny IFA Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Instyt. Filoz. Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Neofilologii Wydział Historyczny Dane: % respondentów w stosunku do liczby doktorantów w studium doktoranckim na wydziale / instytucie

14 14 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Biologii WYDZIAŁ BIOLOGII biologia biotechnologia ochrona środowiska biologia człowieka ekologia i zarządzanie zasobami przyrody biologia eksperymentalna bioinformatyka biologia środowiska biologia molekularna hydrobiologia i ochrona wód nauczanie biologii i przyrody ochrona i kształtowanie środowisk lądowych zarządzanie środowiskiem Dane: %; studenci I, II stopnia i jedn.mgr; N=

15 15 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Chemii WYDZIAŁ CHEMII chemia kosmetyczna chemia podstawowa chemia biologiczna chemia środowiska synteza i analiza chemiczna chemia i przyroda -nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe chemia materiałowa chemia z zastosowaniami informatyki chemia stosowana chemia i przyroda Dane: %; studenci I, II stopnia i jedn.mgr; N=

16 1 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ filologia polska filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna filologia klasyczna i filologia polska filologia chorwacka i filologia serbska filologia słowiańska i filologia polska filologia polska (zajęcia w Kaliszu) komunikacja europejska (zajęcia w Gnieźnie) filologia bułgarska filologia serbska i filologia chorwacka wiedza o teatrze filologia klasyczna medioznawstwo (zajęcia w Gnieźnie) filologia polska jako obca (zajęcia w Słubicach) Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

17 17 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Fizyki WYDZIAŁ FIZYKI fizyka medyczna optyka okularowa reżyseria dźwięku fizyka ogólna protetyka słuchu i ochrona przed hałasem biofizyka molekularna nanotechnologia 4 astronomia z informatyką 4 astronomia i zastosowania sztucznych 4 informatyka stosowana (zajęcia w Słubicach) 2 informatyka stosowana optometria protetyka słuchu Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=13 akustyka

18 1 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Historycznego WYDZIAŁ HISTORYCZNY stosunki międzynarodowe gospodarka światowa i biznes historia socjoekonomika etnologia nauczycielska archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współpraca europejska dyplomacja i stosunki konsularne wschodoznawstwo historia sztuki kultura polityczna archeologia muzykologia historia (zajęcia w Kaliszu) europejska turystyka kulturowa (Gniezno) Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

19 19 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Matematyki i Informatyki matematyka 57 informatyka 43 Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

20 20 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Geograficznego i Geologicznego WYDZIAŁ GEOGRAFICZNY I GEOLOGICZNY turystyka i rekreacja geografia gospodarka przestrzenna kształtowanie środowiska przyrodniczego geoinformacja geologia 7 turystyka i rekreacja (zajęcia w Śremie) rozwoj i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (zajęcia w Słubicach) gospodarka przestrzenna (zajęcia w Kościanie) gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

21 21 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA politologia dziennikarstwo i komunikacja społeczna administracja europejska marketing polityczny administracja samorządowa politologia (zajęcia w Gnieźnie) dziennikarstwo politologia (zajęcia w Słubicach) politologia (zajęcia w Pile) politologia (zajęcia w Ostrowie Wlkp.) politologia (zajęcia w Kościanie) Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

22 22 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Nauk Społecznych WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH psychologia socjologia kulturoznawstwo kognitywistyka filozofia, specjalność życie publiczne praca socjalna komunikacja społeczna filozofia Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

23 23 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Neofilologii WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1 filologia angielska filologia germańska lingwistyka stosowana filologia romańska etnolingwistyka filologia hiszpańska filologia włoska sinologia filologia rosyjska z filologią angielską filologia rosyjska z filologią ukraińską nauczanie języka angielskiego językoznawstwo i nauka o informacji filologia rosyjska japonistyka nauczanie języka francuskiego filologia koreańska ugrofinistyka - filologia węgierska Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

24 24 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 2 Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Neofilologii ugrofinistyka - filologia węgierska filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia filologia nowogrecka hebraistyka filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną filologia niderlandzka turkologia filologia szwedzka, grupa z językiem angielskim filologia duńska, grupa z językiem niemieckim filologia angielska (zajęcia w Kaliszu) studia śródziemnomorskie nauczanie języka niemieckiego indologia filologia szwedzka, grupa z językiem niemieckim filologia rumuńska filologia duńska, grupa z językiem angielskim arabistyka inne Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

25 25 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Prawa i Administracji prawo administracja 24 5 zarządzanie 13 europeistyka 5 Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

26 2 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA Udział w badaniu studentów poszczególnych kierunków / specjalności Wydziału Studiów Edukacyjnych WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH doradztwo zawodowe i personalne resocjalizacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością promocja zdrowia i socjoterapia edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna edukacja medialna i technologie informacyjne edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe edukacja elementarna i język niemiecki - edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka edukacja elementarna i język angielski edukacja dorosłych i gerontologia edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim edukacja biblioteczna wych. przedszkolne i naucz. pocz. - nauczycielskie resocjalizacja (zajęcia w Kościanie) edukacja europejska (zajęcia w Gnieźnie) edukacja wczesnoszkolna z arteterapią Dane: %; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; N=

27 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA M1. Stopień studiów / M2. Rok studiów 27 1 rok stud. 2 rok stud. 3 rok stud. 4 rok stud. 5 rok stud. Jednolite st. magisterskie 1% 13% 14% 35% 22% N=1403 St.1 stopnia (licencjat) 44% 29% 27% N=25 59% St.2 stopnia (magisterskie) N=499 41% St.3 stopnia (doktoranckie) 2% 30% 19% 23% N=120 0% 20% 40% 0% 0% 100% Dane: % respondentów; UAM ogółem; N nie uwzględnia respondentów, którzy nie odpowiedzieli na pytanie dotyczące kierunku studiów

28 I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA M1. Stopień studiów / M3.Średnia ocen z ostatniej sesji 2 średnia 2.5 i mniej i wiecej Ogółem 3% 19% 30% 30% 15% N=4751 Jednolite st. magisterskie 2% 14% 2% 3% 20% N=1404 St.1 stopnia (licencjat) 4% 24% 34% 27% 11% N=24 St.2 stopnia (magisterskie) 9% 2% 39% 2% N=501 0% 20% 40% 0% 0% 100% Dane: % respondentów; studenci I,IIstopnia i jedn.mgr; N -nie uwzględnia respondentów, którzy nie odpowiedzieli na pytanie dotyczące kierunku studiów

29 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 29 Ponad połowa studentów uczestniczących w badaniu ocenia jakość kształcenia na Uniwersytecie jako dobrą, bądź bardzo dobrą (5%). % studentów oceniło jakość kształcenia jako niedostateczną Średnia UAM = 3, Bardzo dobrze, na 5 Dobrze, na 4 Dostatecznie, na 3 Niedostatecznie, na 2 Dane: %; UAM ogółem; N=404; Skala od 2 min do 5 max

30 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 30 Bardzo dobrze, na 5 Dobrze, na 4 Dostatecznie, na 3 Niedostatecznie, na 2 Jednolite st. magisterskie 7% 45% 41% 7% N=131 St.1 stopnia (licencjat) 10% 49% 3% 5% N=204 9% 41% St.2 stopnia (magisterskie) N=500 40% 10% St.3 stopnia (doktoranckie) 11% 45% 35% % N=119 0% 20% 40% 0% 0% 100% Dane: % respondentów na poszczególnym stopniu studiów

31 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 31 Jednolite st. magisterskie 3,5 N= 131 St.1 stopnia (licencjat) 3,7 N= 204 St.2 stopnia (magisterskie) 3,5 N= 500 St.3 stopnia (doktoranckich) 3, N=119 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Dane: średnia; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

32 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 32 Bardzo dobrze, na 5 Dobrze, na 4 Dostatecznie, na 3 Niedostatecznie, na 2 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny N=215 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Nauk Politycznych i Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych % 20% 40% 0% 0% 100% N=404 Dane: % respondentów; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów N=130 N= 204 N=159 N=133 N=33 N=715 N=15 N=03 N=54 N=30 N=414

33 II. PYTANIA OGÓLNE O1. Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 33 Ogółem UAM 3, N=404 Wydział Biologii 3,4 N= 130 Wydział Chemii 3, N= 204 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji 3,4 3,7 3, 3,7 3,7 3, 3,5 3,7 3, N= 159 N=133 N=215 N=33 N=715 N=15 N=03 N=54 Wydział Studiów Edukacyjnych 3,7 N=30 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Dane: średnia;uam ogółem -studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

34 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? 34 a.istotność, ważność prowadzonych zajęć N= 4714 b.zgodność z przedstawionym programem zajęć N= 41 c.przydatność w przyszłej pracy, w poszukiwaniu dobrej pracy d.oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) e.forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form itp.) f.obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć i g.kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) h.gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji i.organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) j.warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie k.udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. l.dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece m.dostępność komputerów, Internetu n.dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z o.liczebność grup 3,2 3,2 3,3 3, 4,0 3, 4,2 4,0 3, 3,5 3,5 3, 4,0 3, 3,9 N= 455 N= 443 N= 45 N= 4705 N= ,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze N= 4703 N= 430 N= 453 N= 395 N= 423 N= 451 N= 399 N= 4

35 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? (odpowiedzi studentów III stopnia) 35 a.istotność, ważność prowadzonych zajęć N= 11 b.zgodność z przedstawionym programem zajęć d.oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) e.forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form itp.) f.obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć i h.gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji j.warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie k.udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. l.dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece m.dostępność komputerów, Internetu n.dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z 3,5 4,0 2,9 3,5 4,2 4,4 3,7 3,7 3,9 4,0 3, 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Dane: średnia; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; doktorantom nie zadano pyt.: (c),(i),(o). 4, N= 114 N= 120 N= 11 N= 119 g.kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) N= 120 N= 117 N= 119 N= 90 N= 120 N= 11 N= 100

36 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? (odpowiedzi studentów III stopnia) 3 student.i,ii stop. i jedn.mgr studenci III stopnia a.istotność, ważność prowadzonych zajęć 3, N= 11 3,5 b.zgodność z przedstawionym programem zajęć 4 4,0 N= 114 d.oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) 3,2 2,9 N= 120 e.forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie 3,3 3,5 N= 11 f.obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć 3, 4,2 N= 119 g.kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec 4,2 4, N= 120 h.gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji 4 4,4 N= 117 j.warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i 3,5 3,7 N= 119 k.udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. 3,5 N= 90 3,7 l.dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece 3, N= 120 3,9 m.dostępność komputerów, Internetu 4 4,0 N= 11 n.dostępność specjalistycznego oprogramowania 3, 3, N= 100 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Dane: średnia; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze; doktorantom nie zadano pyt.: (c),(i),(o); N dot. doktorantów.

37 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? /zestawienie w kolejności alfabetycznej/ a. Istotność, ważność prowadzonych zajęć 37 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3, 3,4 3, 3,7 3,9 3,7 3, 3,3 3,5 3, 3,7 3,7 3, 2,0 3,0 4,0 5,0 N=4714 N=12 N=210 N=12 N=135 N=217 N=341 N=721 N=154 N=0 N=550 N=32 N=414 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

38 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? b. Zgodność z przedstawionym programem zajęć 3 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 4,0 3,9 4,2 4,0 4,2 4,1 4,0 3, 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 N=41 N=124 N=209 N=10 N=131 N=215 N=335 N=71 N=153 N=79 N=545 N=21 N=412 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

39 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? c. Przydatność w poszukiwaniu przyszłej pracy 39 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3,2 2,9 3,5 3,2 3,5 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4 2,0 3,0 4,0 5,0 N=455 N=123 N=204 N=157 N=12 N=20 N=333 N=9 N=150 N=777 N=53 N=03 N=407 Dane: średnia; UAM ogółem idane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

40 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? d. Oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) 40 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3,2 2, 3,4 3,0 3,5 3,5 2,9 3,2 3,1 2,9 3,5 3,1 3, N=443 N=11 N=199 N=10 N=120 N=212 N=334 N=73 N=147 N=72 N=519 N=790 N=3 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem idane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

41 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? e. Forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form) 41 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3,3 3,3 3,5 3,5 3, 3,5 3,3 3,1 3,4 3,3 3,5 3,2 3,4 2,0 3,0 4,0 5,0 N=45 N=12 N=212 N=12 N=13 N=21 N=33 N=715 N=151 N=10 N=550 N=19 N=40 Dane: średnia; UAM ogółem idane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

42 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? f. Obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć i dyżurów, zgodnie z planem) 42 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3, 3,7 4,3 4,0 4,2 4,0 4,1 3, 3,7 3, 4,0 3,7 3, 2,0 3,0 4,0 5,0 N=4705 N=130 N=213 N=13 N=13 N=21 N=341 N=719 N=154 N=11 N=550 N=19 N=411 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

43 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? g. Kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) 43 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 4,2 4,0 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,0 3,9 4,3 4,2 4,2 4,2 N=4734 N=127 N=213 N=13 N=13 N=21 N=341 N=725 N=15 N=14 N=552 N=31 N=41 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

44 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? h. Gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji 44 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 4,0 3, 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 3, 3, 4,1 4,2 3,9 4,0 2,0 3,0 4,0 5,0 N=4703 N=129 N=210 N=13 N=13 N=217 N=341 N=71 N=153 N=11 N=549 N=24 N=411 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

45 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? i. Organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) 45 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii 3,3 3, 3,7 N=430 N=124 N=207 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii 3, 4,1 3,7 3,9 3,4 3, 3,5 3,5 N=11 N=133 N=211 N=33 N=704 N=154 N=01 N=537 Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3,4 3, N=17 N=401 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

46 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? j. Warunki techniczne odbywania zajęć (komfort, wyposażenie sal, dostęp do nowoczesnej aparatury na laboratoriach, itp.) 4 Ogółem UAM 3,5 N=453 Wydział Biologii 4,2 N=130 Wydział Chemii 3,4 N=20 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 3, N=159 Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 3, 4,0 4,4 4,2 N=13 N=204 N=342 N=724 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4,7 N=154 Wydział Nauk Społecznych 2, N=737 Wydział Neofilologii 3,1 N=532 Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3,0 3,3 N=772 N=400 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

47 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? k. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) 47 Ogółem UAM 3,5 N=395 Wydział Biologii 4,5 N=117 Wydział Chemii 2, N=147 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 4,2 N=15 Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 4,3 4,1 4,4 4,4 4,7 N=115 N=19 N=310 N=3 N=137 Wydział Nauk Społecznych 2,5 N=23 Wydział Neofilologii 3,4 N=41 Wydział Prawa i Administracji 3,1 N=74 Wydział Studiów Edukacyjnych 2, N=331 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

48 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? l. Dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece 4 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3, 3, 3, 3,7 4,1 3, 4,2 4,0 3,9 3,5 3,7 3,9 3,5 2,0 3,0 4,0 5,0 N=423 N=12 N=210 N=12 N=129 N=213 N=337 N=710 N=154 N=79 N=542 N=14 N=397 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

49 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? m. Dostępność komputerów, Internetu 49 Ogółem UAM 4,0 N=451 Wydział Biologii 4,4 N=12 Wydział Chemii 4,4 N=212 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 3, N=15 Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 4,0 4,1 3,9 3,7 3,7 3, 4,5 4,5 4, N=135 N=20 N=342 N=714 N=152 N=73 N=531 N=79 N=3 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

50 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? n. Dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z kierunkiem studiów 50 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych 3, 3, 3, 3,5 3,9 3,4 3,4 4,0 3, 4,5 N=399 N=120 N=199 N=135 N=121 N=1 N=330 N=7 N=117 N=9 Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3,2 3,2 3,7 N=422 N=97 N=24 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

51 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? o. Liczebność grup 51 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych 3,9 4,3 4,2 4,2 4,5 4,0 4,2 3,9 4,0 3, 4,0 3, 3,9 2,0 3,0 4,0 5,0 N=4 N=130 N=211 N=12 N=133 N=215 N=341 N=72 N=152 N=79 N=545 N=27 N=409 Dane: średnia; UAM ogółem i dane w podziale na wydziały dot. studentów I,IIstopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

52 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? a. Istotność, ważność prowadzonych zajęć /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ Wydział Fizyki Wydział Chemii Wydział Prawa i Administracji Wydział Neofilologii Wydział Historyczny Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Nauk Społecznych Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Biologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 52 3,4 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3, 3, 3, 3,5 3,9 3, 2,0 3,0 4,0 5,0 N=135 N=210 N=32 N=550 N=217 N=12 Wydział Studiów Edukacyjnych N=414 N=0 N=341 N=154 N=12 N=721 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

53 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? b. Zgodność z przedstawionym programem zajęć /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ Wydział Chemii Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Neofilologii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Biologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 53 3,9 3, 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 2,0 3,0 4,0 5,0 N=209 N=131 N=215 N=21 N=545 N=335 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej N=10 N=153 N=79 N=412 N=124 N=71 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

54 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? c. Przydatność w poszukiwaniu przyszłej pracy /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 54 Wydział Fizyki Wydział Chemii Wydział Neofilologii Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Prawa i Administracji Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Biologii 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 2,9 2,0 3,0 4,0 5,0 N=12 N=204 N=53 N=407 N=03 N=157 N=20 N=333 N=150 N=777 N=9 N=123 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

55 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? d. Oferta zajęć do wyboru (różnorodność itp.) /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 55 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Prawa i Administracji Wydział Chemii Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Fizyki Wydział Neofilologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Biologii 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2, 3, N=10 N=212 N=334 N=790 N=199 N=147 N=72 N=3 N=120 N=519 N=73 N=11 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

56 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? e. Forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form) /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 5 Wydział Fizyki Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Historyczny Wydział Neofilologii Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Biologii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 3, 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3, N=13 N=212 N=12 N=21 N=550 N=151 N=40 N=12 N=33 N=10 N=19 N=715 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

57 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? f. Obowiązkowość prowadzących zajęcia (odbywanie zajęć i dyżurów, zgodnie z planem) /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 57 Wydział Chemii Wydział Fizyki Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Neofilologii Wydział Historyczny Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Nauk Społecznych Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Prawa i Administracji Wydział Biologii Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3, 3, 3,7 3,7 3,7 3, 2,0 3,0 4,0 5,0 N=212 N=13 N=33 N=550 N=21 N=12 N=10 N=40 N=19 N=12 N=151 N=715 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

58 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? g. Kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 5 Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Nauk Społecznych Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 3,9 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 2,0 3,0 4,0 5,0 N=13 N=21 N=13 N=14 N=341 N=552 Wydział Studiów Edukacyjnych N=41 N=31 N=127 N=213 N=725 N=15 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

59 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? h. Gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ Wydział Historyczny Wydział Fizyki Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Neofilologii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Prawa i Administracji Wydział Biologii Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 59 3,9 3, 3, 3, 4,1 4,1 4,0 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 2,0 3,0 4,0 5,0 N=217 N=13 N=13 N=549 N=341 N=210 Wydział Nauk Społecznych N=11 N=411 N=24 N=129 N=153 N=71 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

60 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? i. Organizacja zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy, itp.) /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 0 Wydział Fizyki Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Prawa i Administracji Wydział Chemii Wydział Historyczny Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Neofilologii Wydział Nauk Społecznych Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Biologii 4,1 3,9 3, 3,7 3,7 3, 3, 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 2,0 3,0 4,0 5,0 N=133 N=33 N=17 N=207 N=211 N=154 N=11 N=537 N=01 N=401 N=704 N=124 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

61 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? j. Warunki techniczne odbywania zajęć (komfort, wyposażenie sal, dostęp do nowoczesnej aparatury na laboratoriach, itp.) /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 1 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Chemii Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Społecznych 2, 3,0 3,1 3,4 3,3 3, 3, 4,0 4,2 4,2 4,4 4,7 2,0 3,0 4,0 5,0 N=154 N=342 N=724 N=130 N=13 N=159 Wydział Historyczny N=204 N=20 N=400 N=532 N=772 N=737 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

62 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? k. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy, WC itp.) /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 2 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Biologii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Fizyki Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Chemii Wydział Nauk Społecznych 2,5 2, 2, 3,1 3,4 4,3 4,2 4,1 4,5 4,4 4,4 4,7 2,0 3,0 4,0 5,0 N=152 N=12 N=342 N=714 N=135 N=15 Wydział Historyczny N=20 N=531 N=79 N=3 N=212 N=73 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

63 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? l. Dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 3 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Historyczny Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Neofilologii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Nauk Społecznych Wydział Studiów Edukacyjnych 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 3, 3, 3, 3,7 3,7 3,5 3,5 2,0 3,0 4,0 5,0 N=337 N=129 N=710 N=14 N=154 N=213 N=12 N=210 N=542 N=12 N=79 N=397 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

64 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? m. Dostępność komputerów, Internetu /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Fizyki Wydział Chemii Wydział Biologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji 4 3,7 3,7 3,9 3, 3, 4,1 4,0 4,4 4,4 4,5 4,5 4, 2,0 3,0 4,0 5,0 N=342 N=152 N=135 N=212 N=12 N=714 Wydział Historyczny N=20 N=73 N=15 N=3 N=531 N=79 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

65 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? n. Dostępność specjalistycznego oprogramowania związanego z kierunkiem studiów /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ 5 Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Fizyki Wydział Chemii Wydział Biologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Społecznych Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Historyczny Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Neofilologii 4,0 3,9 3, 3, 3,7 3, 3,5 3,4 3,4 3,2 3,2 4,5 N=330 N=117 N=121 N=199 N=120 N=97 N=9 N=135 N=7 N=1 N=24 N=422 2,0 3,0 4,0 5,0 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

66 II. PYTANIA OGÓLNE O2. Jak ogólnie oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania? o. Liczebność grup /zestawienie od wartości najwyższych do najniższych/ Wydział Fizyki Wydział Biologii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Neofilologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Społecznych 3, 3, 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 4,2 4,2 4,2 4,3 4,5 2,0 3,0 4,0 5,0 N=133 N=130 N=12 N=341 N=211 N=152 Wydział Historyczny N=215 N=545 N=72 N=409 N=27 N=79 Dane: średnia; studenci I,II stopnia i jedn.mgr; skala 2-5, gdzie 2 oznacza niedostatecznie, a 5 bardzo dobrze

67 7 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Czy na Twoim kierunku odbywają się zajęcia w językach obcych? (poza lektoratami z języka obcego)? UAM ogółem (studenci wszystkich stopni) 17 Dane: %; N= Nie Tak Nie wiem 39

68 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S1. Czy na Twoim kierunku odbywają się zajęcia w językach obcych (poza lektoratami z języka obcego)? Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Nauk Politycznych i Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych tak nie nie wiem Wydział Fizyki N= % 20% 40% 0% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów N=477 N=131 N=213 N=13 N=21 N=343 N=729 N=15 N=1 N=554 N=40 N=414

69 9 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE UAM ogółem (studenci wszystkich stopni) 2 S2. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni krajowej, np. w ramach Programu MOST? Dane: %; N= Nie Tak Nie wiem

70 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S2. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni krajowej, np. w ramach Programu MOST? 70 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Nauk Politycznych i Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych tak nie nie wiem Wydział Fizyki N= % 20% 40% 0% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów N=4 N=131 N=213 N=13 N=21 N=343 N=730 N=157 N=17 N=55 N=40 N=417

71 71 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S3. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości MOST? UAM ogółem (studenci wszystkich stopni) Dane: %; N= Nie, nie interesowałem/am się tym Tak 93 Nie, nie udało mi się, choć się starałem/am

72 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S3. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości MOST? Nie, nie interesowałem/am się tym Tak Nie, nie udało mi się, choć się starałam/em Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Wydział Fizyki Wydział Historyczny N=291 Wydział Matematyki i Informatyki N=2 Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Nauk Politycznych i Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych % 20% 40% 0% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów N=1 N=102 N=130 N=53 N=15 N=471 N=111 N=50 N=250 N=512 N=177

73 73 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE UAM ogółem (studenci wszystkich stopni) S4. Czy miałeś/aś na naszej uczelni jakieś problemy z zaliczeniem punktów (efektów kształcenia) zdobytych na innej uczelni krajowej? Dane: %; N= Nie Tak 7

74 III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE S4. Czy miałeś/aś na naszej uczelni jakieś problemy z zaliczeniem punktów (efektów kształcenia) zdobytych na innej uczelni krajowej? 74 Ogółem UAM Wydział Biologii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Nauk Politycznych i Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych nie tak % 20% 40% 0% 0% 100% Dane: %; UAM ogółem - studenci wszystkich stopni łącznie; dane w podziale na wydziały nie uwzględniają doktorantów N=119 N=3 N=5 N=2 Wydział Historyczny N=7 N=4 N=22 N=7 N=19 N=15 N=22 N=1

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/0 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA NIESTACJONARNE STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza R A D A D S. J A KO Ś C I K S Z TA Ł C E N I A 0 1 0 / 0 1 1 Ankiety studenckie R A P O R T S T U D I A S TA C J O N A R N E Rada ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 010/011 Ankiety studenckie RAPORT STUDIA STACJONARNE STRUKTURA RAPORTU Wprowadzenie I. Ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów/specjalność

Kierunek studiów/specjalność p. Nazwa olimpiady 1. Artystyczna 2. Astronomiczna 3. Biologiczna Kierunek studiów/specjalność Filozofia Filozofia specjalność etyka Filozofia specjalność komunikacja społeczna Filozofia specjalność życie

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 y na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 1. Wydział Anglistyki English Studies: Literature and Culture 3-letnie I stopnia studia w języku angielskim 45 0 Filologia specjalność filologia

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/ letnie I stopnia ogólnoakademicki studia w języku angielskim 30 5

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/ letnie I stopnia ogólnoakademicki studia w języku angielskim 30 5 Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 1. Wydział Anglistyki English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies 3-letnie I stopnia ogólnoakademicki studia w języku

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 y na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 1. Wydział Anglistyki English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies 3-letnie I stopnia studia w języku angielskim 40 5 English Studies:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE Wydział Kierunek/Specjalność/ Specjalizacja Poziom Ocena Data uchwały Następna ocena powinna nastąpić Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów/specjalność

Kierunek studiów/specjalność p. 1. Nazwa olimpiady/konkursu Artystyczna Kierunek studiów/specjalność Historia sztuki Muzykologia Wiedza o teatrze Uprawnienia 2. Astronomiczna Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) (profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH)

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH) MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1 WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 1/I/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: Limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Załącznik nr 1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Badania dotyczące jakości kształcenia na Wydziale zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 II TURA W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA LIMITU MIEJSC W I TURZE WYDZIAŁ kierunek/specjalność

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i oraz art. 99 ust. 2w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową na poziomie B2 II - studenci nie przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową na poziomie B2 II - studenci nie przystępują do testu kwalifikacyjnego. WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO na poziomie B2 + DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nie są wymagane dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 PROGI PUKTOWE I LICZBA KADYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 KIERUEK STUDIÓW I STOPIEŃ (układ alfabetyczny) miejsc na kierunku na miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia Wysokość opłat na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych w języku angielskim dla cudzoziemców podejmujących kształcenie na zasadach odpłatności w cyklach rozpoczynających się od

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO WYMAGANY I EGZAMINU Z A NOWOŻYTNEGO na poziomie B2 + DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową

Bardziej szczegółowo

POZIOM egzaminu. wybranych studentów lektorat w SPNJO tylko dla studentów, którzy nie mogą podjąć nauki drugiego języka

POZIOM egzaminu. wybranych studentów lektorat w SPNJO tylko dla studentów, którzy nie mogą podjąć nauki drugiego języka WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO na poziomie B2 + DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Nie są wymagane dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO na poziomie B2 + DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 Nie są wymagane dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku z art. 99 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

za rok akademicki 2016/2017 wg stanu na r. obszar kształcenia / dziedzina / dyscyplina - zgodnie z tytuł zawodowy nadawany absolwentom

za rok akademicki 2016/2017 wg stanu na r. obszar kształcenia / dziedzina / dyscyplina - zgodnie z tytuł zawodowy nadawany absolwentom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - System Informacji o Szkolnictwie Wyższym - POL-on Uniwersytet Wrocławski EN-1 Sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: stacjonarne Przekazać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit ogółem W tym maksymalna liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek stacjonarny w uczelni publicznej WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc na kierunkach studiów oferowanych przez poszczególne uczelnie w ramach Programu MOST w roku akademickim 2006/2007

Lista miejsc na kierunkach studiów oferowanych przez poszczególne uczelnie w ramach Programu MOST w roku akademickim 2006/2007 Lista miejsc na kierunkach studiów oferowanych przez poszczególne uczelnie w ramach Programu MOST w roku akademickim 2006/2007 Administracja KUL 3, UAM 5, UG 2, UKSW 10, UŁ 4, UMCS 10, UMK 3, UO 3, UWr

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 maja 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 179 ZARZĄDZENIE Nr 84 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zmianie Uchwały nr 337/2015/2016 Senatu UAM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybów oraz

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora z dnia 24 czerwca 2010 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rekrutacyjne na rok akademicki 2010/2011. Dane zostały pobrane z systemu IRK i systemu USOS z dn r.

Sprawozdanie rekrutacyjne na rok akademicki 2010/2011. Dane zostały pobrane z systemu IRK i systemu USOS z dn r. przyjętych przyjętych przyjętych Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Fizyki Informatyka 114 94 100 7 30 Matematyka 79 62 130 Suma 193 156 230 7 0 30 0 0 0 Astronomia 4 2 35 Fizyka 61 17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów/specjalność. Uprawnienia

Kierunek studiów/specjalność. Uprawnienia p. 1. Nazwa olimpiady/konkursu Artystyczna Kierunek studiów/specjalność Historia sztuki Muzykologia Wiedza o teatrze Uprawnienia 2. Astronomiczna Biofizyka specjalność biofizyka molekularna i zdrowie człowieka

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów ERK na studia STACJONARNE pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do zarządzenia nr 41 Rektora UŚ z dnia 15 czerwca 2011 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 110 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku limit A Wydział Prawa i Administracji 1 administracja S O 1 st 200 20 40 1 3 prawo S O j.m. 500 30 250 1 5 prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st 100 6 50 2 B Wydział Filozoficzny 1 etyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku Lista kierunków studiów tworzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim od roku akademickiego 2019/2020: 1. bioinformatyka: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc 2019/2020 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 120 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia

Bardziej szczegółowo

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r.

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć i planowanej liczby miejsc dla drugiego kierunku studiów na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo