SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUP 29/14 (AD 2 EPSC)"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 29/14 (AD 2 EPSC) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU SZCZECIN/ GOLENIÓW (EPSC) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST CONSTRUCTION WORKS AT SZCZECIN/GOLENIÓW AERODROME (EPSC) Na terenie lotniska prowadzone będą prace związane z przebudową infrastruktury lotniskowej, które mogą mieć wpływ na użytkowników lotniska. There are construction works planned to be carried out related to recontruction of the aerodrome infrastructure which may affect the aerodrome users. 1. ZADANIE 1 1. TASK 1 Zakres prac obejmuje budowę: - równoległej TWY x 45 m; - TWY H x 45 m; - TWY G x 10 m; - TWY B; - oraz rozbudowę APN 1. The scope of works involves construction of: - parallel TWY x 45 m; - TWY H x 45 m; - TWY G x 10 m; - TWY B; - and extension of APN 1. Przewidywany okres prowadzenia prac: kwiecień - lipiec 2014 r. The expected period of works: April - July Rejon prowadzenia prac będzie wygrodzony. Prace realizowane bezpośrednio przy czynnych TWY lotniska będą zabezpieczane przez służby operacyjne. W tym czasie niedostępne będą: - TWY F; - TWY E; - TWY A3 - częściowo; - APN 4; - APN 3 - częściowo. Szczegółowe informacje podawane będą w NOTAM. ZADANIE 1A Zakres prac obejmuje: - remont nawierzchni RWY (nawierzchni betonowej) w rejonie TWY C, lewa strona RWY na dystansie od 260 m do 350 m od THR 13 na szerokości 30 m. Przewidywany okres prowadzenia prac: pierwsza połowa czerwca 2014 r. Rejon prac nie będzie wygradzany. RWY dostępna będzie na dystansie 2100 m. THR 13 zostanie przesunięty w kierunku SE o 400 m. TWY z dostępnej RWY do TWY C zostanie wyznaczona i oznakowana wg schematu (patrz mapa). Zamontowane zostanie również oznakowanie krawędziowe nocne. Kołowanie w rejonie prac tylko w asyście koordynatora Follow me. W trakcie prowadzenia prac przewidywane są czasowe zamknięcia RWY. Jednocześnie częściowo realizowane będą prace z zadania 3 (budowa TWY B, rozbudowa APN 1). Szczegółowe informacje podawane będą w NOTAM. The construction site will be fenced. Safety measures related to the works carried out directly in the area of the TWYs being in use will be provided by operational services. Within this period, the following will not be available: - TWY F; - TWY E; - TWY A3 - partly; - APN 4; - APN 3 - partly. Detailed information will be provided by NOTAM. TASK 1A The scope of works involves: - renovation of RWY surface (concrete surface) in the vicinity of TWY C, the left side of RWY along the distance between 260 m to 350 m from THR 13 in the width of 30 m. The expected period of works: the first half of June The construction site will not be fenced. The RWY will be available along the distance of 2100 m. THR 13 will be displaced by 400 m in the southeasterly direction. TWY from the available RWY to TWY C will be designated and marked according to the diagram (see chart). Night edge markings will be also installed. Taxiing in the area of the works with the Follow me assistance only. Temporary closures of the RWY are expected during the period of conducting the works. Part of works from task 3 will be simultaneously carried out (construction of TWY B, extension of APN 1). Detailed information will be provided by NOTAM. SUP 29/14

2 STRONA 1-2 PAGE 1-2 PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU SZCZECIN/GOLENIÓW (EPSC) CONSTRUCTION WORKS AT SZCZECIN/GOLENIÓW AERODROME (EPSC) ZADANIE 1B Zakres prac obejmuje: - remont nawierzchni betonowej RWY na dystansie 350 m od THR 13 na szerokości 60 i 30 m. TASK 1B The scope of works involves: - renovation of RWY concrete surface along the distance of 350 m from THR 13 in the width of 60 and 30 m. Przewidywany okres prowadzenia prac: druga połowa czerwca 2014 r. The expected period of works: the second part of June Rejon prac nie będzie wygradzany. RWY dostępna będzie na dystansie 2100 m. TWY z dostępnej RWY do TWY C zostanie dodatkowo wyznaczona i oznakowana wg schematu (patrz mapa). Zamontowane zostanie również oświetlenie krawędziowe. Kołowanie w rejonie prowadzonych prac tylko w asyście koordynatora Follow me. Jednocześnie prowadzone będą prace związane z realizacją zadania 3 (budowa TWY B, rozbudowa APN 1). W trakcie prowadzenia prac przewidywane są czasowe zamknięcia RWY. Szczegółowe informacje podawane będą w NOTAM. The construction site will not be fenced. The RWY will be available along the distance of 2100 m. TWY from the available RWY to TWY C will be additionally designated and marked according to the diagram (see chart). Edge markings will be also installed. Taxiing in the area of the works with the Follow me assistance only. At the same time works related to realization of task 3 (construction of TWY B, extension of APN 1) will be carried out. Temporary closures of the RWY are expected during the period of conducting the works. 2. ZADANIE 2 2. TASK 2 Zakres prac obejmuje: - budowę TWY równoległej do RWY x 45 m; - remont i rozbudowę APN x 100 m. The scope of works involves: - construction of TWY parallel with the RWY x 45 m; - renovation and extension of APN x 100 m. Przewidywany okres prowadzenia prac: sierpień - wrzesień 2014 r. The expected period of works: August - September Rejon prac będzie wygrodzony, zapewnione będą odległości bezpieczne od czynnych używanych nawierzchni lotniskowych. W tym czasie niedostępne będą: - TWY D; - TWY A1 - częściowo; - APN 2 - częściowo. Szczegółowe informacje podawane będą w NOTAM. W trakcie realizacji zadania nie przewiduje się ograniczeń w funkcjonowaniu lotniska. The construction site will be fenced, safe distances from the aerodrome surfaces in use will be kept. Within this period the following will be unavailable: - TWY D; - TWY A1 - partly; - APN 2 - partly. Detailed information will be provided by NOTAM. No limitations on the aerodrome use shall be imposed during the realization of the task. 3. ZADANIE 3 3. TASK 3 Zakres prac obejmuje: - budowę TWY równoległej do TWY C x 45 m; - remont TWY C x 37 m; - remont APN x 200 m. The scope of works involves: - construction of TWY parallel to TWY C x 45 m; - renovation of TWY C x 37 m; - renovation of APN x 200 m. Przewidywany okres prowadzenia prac: październik - listopad 2014 r. The expected period of works: October - November Rejon prac będzie wygrodzony, zapewnione będą odległości bezpieczne od czynnych używanych nawierzchni lotniskowych. Prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych TWY lotniska będą zabezpieczane przez służby operacyjne. W tym czasie niedostępne będą: - TWY C; - APN 1. Szczegółowe informacje podawane będą w NOTAM. W trakcie realizacji zadania przewiduje się wydłużenie czasów operacji (konieczność kołowania nową TWY H i TWY R od/do RWY 13/31). The construction site will be fenced, safe distances from the aerodrome surfaces in use will be kept. Safety measures related to the works carried out directly in the area of the TWYs being in use will be provided by operational services. Within this period the following will be unavailable: - TWY C; - APN 1. Detailed information will be provided by NOTAM. During the realization of the task times of flight operations are expected to be extended (taxiing out of/to RWY 13/31 along the new TWY H and TWY R is necessary) 4. ZADANIE 4 4. TASK 4 Zakres prac obejmuje: - remont RWY 13/31. The scope of works involves: - renovation of RWY 13/31. Przewidywany termin prowadzenia prac: marzec - czerwiec 2015 r. The expected period of works: March - June Rejon prac będzie wygrodzony. Na lotnisku wyznaczona zostanie zastępcza RWY 31R. W tym czasie niedostępne będą: - nowa TWY B; - odremontowana TWY C; - nowa TWY H; - APN 4. W okresie tym dostępność lotniska zostanie ograniczona (lądowania tylko na RWY 31R o wymiarach 2100 x 45 m). Minimalne warunki meteorologiczne zostaną określone i opublikowane w NOTAM. The construction site will be fenced. Alternative RWY 31R will be designated at the aerodrome. Within this period the following will be unavailable: - new TWY B; - renovated TWY C; - new TWY H; - APN 4. Availability of the aerodrome will be limited within this period (landings only at RWY 31R with the dimensions of 2100 x 45 m). Meteorological minima shall be specified and published by NOTAM. SUP 29/14

3 PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU SZCZECIN/GOLENIÓW (EPSC) CONSTRUCTION WORKS AT SZCZECIN/GOLENIÓW AERODROME (EPSC) STRONA 1-3 PAGE OZNAKOWANIE NIEDOSTĘPNYCH DRÓG KOŁOWANIA 5. MARKINGS AND SIGNS OF THE UNAVAILABLE TAXIWAYS Oznakowanie dzienne - znaki poziome. Żółte krzyże na początku i końcu TWY o wymiarach 9 x 1,5 m. Znaki pionowe - NO ENTRY. Oznakowanie nocne - światła barwy czerwonej na początku i końcu TWY, wyłączone oświetlenie krawędziowe. Day markings - horizontal markings. Yellow crosses at the beginning and end of the TWY with the dimensions of 9 x 1.5 m. Signs - NO ENTRY. Night markings - red lights at the beginning and end of TWY, edge lights turned-off. 6. OZNAKOWANIE NIEDOSTĘPNEJ DROGI STARTOWEJ 6. MARKINGS AND SIGNS OF THE UNAVAILABLE RUNWAY Białe, poziome znaki X o wymiarach 36 x 1,8 m rozmieszczone na zamkniętej RWY w odstępach co 300 m. Wyłączone oświetlenie nawigacyjne. White, horizontal X markings with the dimensions of 36 x 1.8 m placed on the closed RWY at 300-metre intervals. Navigational lighting turned-off. 7. DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH 7. AVAILABILITY OF PARKING STANDS W trakcie realizacji zadania nr 1 niedostępne miejsca postojowe na APN 4. APN 3 dostępna w 50% powierzchni, pozostałe bez ograniczeń. W trakcie realizacji zadania 2 APN 4 dostępna w 50% powierzchni, APN 2 dostępna w 60% powierzchni, pozostałe bez ograniczeń. W trakcie realizacji zadania 3 niedostępna APN 1, APN 4 niedostępna w 50% powierzchni, pozostałe bez ograniczeń. Unavailable aircraft stands on APN 4 during the realization of task 1. APN 3 surface available in 50%, the remaining ones without limitations. During the realization of task 2, APN 4 surface available in 50%, APN 2 surface available in 60%, the remaining ones without limitations. During the realization of task 3, unavailable APN 1, APN 4 surface unavailable in 50%, the remaining ones without limitations. 8. INFORMACJE DODATKOWE 8. ADDITIONAL INFORMATION Prace budowlane prowadzone będą przy użyciu różnego rodzaju sprzętu budowlanego. Zaleca się szczególną ostrożność przy wykonywaniu operacji podlotu przez śmigłowce (dokładnie po osiach centralnych dróg kołowania w użyciu). Wszelkie inne informacje dotyczące prowadzonych prac oraz dostępności lotniska można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Tel.: Tel. kom.: Fax: Various building equipment will be used during the construction works. Special caution is advised while performing air taxi by helicopters (precisely along the centrelines of the taxiways in use). Any additional information on the conducted works and the availability of the aerodrome may be obtained from the Airport Duty Officer: Phone: Mobile: Faks: Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 53/12. This Supplement replaces Supplement 53/12. - KONIEC - - END - SUP 29/14

4 4 4 Task 1 Task 1A, 1B Task 1 SUP 29/14

5 5 5 Task 1A Task 1B SUP 29/14

6 46 6 Task 2 SUP 29/14

7 7 7 Task 3 SUP 29/14

8 48 8 Task 4 RWY 31R SUP 29/14

9 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 30/14 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 31 MAY 2014 Obowiązuje do / Effective to 08 JUN 2014 MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 15 M PIŁA 1. TERMIN 1. DATE do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) SS SS 3. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW 3. GLIDING AREA INTERNATIONAL POLISH GLIDING CHAMPIONSHIPS IN THE 15 M CLASS PIŁA Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '46"N '40"E '46"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E '09"N '55"E '09"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '30"E '00"N '30"E dalej na północ wzdłuż granicy polskiej do punktu: then northbound along the Polish border to the point: '46"N '40"E '46"N '40"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: Rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. ORGANIZATORZY MISTRZOSTW 4. ORGANIZER OF COMPETITION Aeroklub Ziemi Pilskiej Tel/faks.: Tel. kom.: Aero Club of Ziemia Pilska Phone/Fax: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE 5. ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw mają obowiązek omijania CTR, TMA, MATZ, EP D, EP P, rejonów ograniczeń lotów EA, oraz stref skoków spadochronowych (patrz NOTAM). 5.2 AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości GND - FL 95 w rejonie lotów szybowców. 5.3 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców będą dostępne w AMC Polska tel.: Crews of gliders participating in the championships are to avoid CTRs, TMAs, MATZs, EP D and EP P areas, flight restriction areas EAs and parachute jumping areas (see NOTAM). 5.2 AMC Poland will restrict the availability of TSAs, TFRs and MRTs from GND to FL 96 within the gliding area. 5.3 Detailed information on the glider flights will be available from AMC Poland, phone: KONIEC - - END - SUP 30/14 31 MAY 2014

10

11 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 31/14 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 20 JUN 2014 Obowiązuje do / Effective to 22 JUN 2014 POKAZY LOTNICZE - PIŁA AIR SHOW - PIŁA 1. TERMINY 1. DATES do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW 3. FLIGHT RESTRICTION AREA EA 61 EA 61 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '24"N '47"E '24"N '47"E '41"N '01"E '41"N '01"E '47"N '22"E '47"N '22"E '29"N '08"E '29"N '08"E '24"N '47"E '24"N '47"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL oraz TRA 02 and TRA 02 Planowany czas aktywności EA 61: Planned schedule of activity of EA 61: : : Planowany czas aktywności TRA 02: Planned schedule of activity of TRA 02: : : oraz : : : and : ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 4. RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: PIŁA RADIO Call sign: PIŁA RADIO Częstotliwość: 122,400 MHz Frequency: MHz 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 5. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Aeroklub Ziemi Pilskiej Aero Club of Ziemia Pilska Sławomir PALUS (Dyrektor Aeroklubu) Tel. kom.: Sławomir PALUS (Aero Club Manager) Mobile phone: INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Loty w rejonie EA 61 będą wykonywane przez statki powietrzne z prędkością nie większą niż 250 kt IAS oraz z dala od wydzielonych granic strefy bez ich naruszania. 6.2 Rejon EA podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt Rejon EA wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS POZNAŃ i posiada priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej. 6.1 Flights within EA 61 will be performed by aircraft at speeds not greater than 250 kt IAS, away from the designated area boundaries and without infringing them. 6.2 EA will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and The EA is located within the area of responsibility of POZNAŃ FIS and has priority over other airspace structures. SUP 31/14 20 JUN 2014

12 STRONA 1-2 PAGE 1-2 POKAZY LOTNICZE - PIŁA AIR SHOW - PIŁA 6.4 Rejony EA 61 oraz TRA 02 posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej. 6.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 61 będą dostępne w AMC Polska, tel.: The EA 61 and TRA 02 have priority over other airspace structures. 6.5 Detailed information on the real activity time of EA 61 will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - 20 JUN 2014 SUP 31/14

13

14 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: VII PIKNIK LOTNICZY - GRYŹLINY (EPGR) 7th AIR PICNIC - GRYŹLINY (EPGR) SUP 32/14 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 15 JUN 2014 Obowiązuje do / Effective to 15 JUN TERMIN 1. DATE CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW 3. FLIGHT RESTRICTION AREAS EA 59 EA 59 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '00"N '00"E '00"N '00"E '55"N '00"E '55"N '00"E '16"N '31"E '16"N '31"E '31"N '40"E '31"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2500 ft AMSL Upper limit: 2500 ft AMSL EA 60 EA 60 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): Koło o promieniu 18 km i środkiem w punkcie: 53 36'29"N '40"E Granice pionowe: Circle of 18 km radius centred on point: 53 36'29"N '40"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Planowane czasy aktywności EA 59: : oraz Planowane czasy aktywności EA 60: Planowane czasy aktywności rejonu EA 60 zostaną opublikowane w terminie późniejszym w formie NOTAM. Planned times of activity of EA 59: : and Planned times of activity of EA 60: Planned times of activity of EA 60 will be promulgated later by NOTAM. 4. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 4. RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: GRYŹLINY RADIO Call sign: GRYŹLINY RADIO Częstotliwość: 122,300 MHz Frequency: MHz 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 5. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Starostwo Powiatowe w Olsztynie Tel.: Dyrektor Pikniku Jakub Woźniak Tel. kom.: Olsztyn County Office Phone: Air Picnic Director Jakub Woźniak Mobile: SUP 32/14 15 JUN 2014

15 STRONA 1-2 PAGE 1-2 VII PIKNIK LOTNICZY - GRYŹLINY 7th AIR PICNIC - GRYŹLINY (EPGR) Kierownik lotów: Dariusz Moćko Tel. kom.: Flights manager: Dariusz Moćko Mobile: INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Czas aktywności rejonów EA 59 oraz EA 60 zgodnie z publikacją w AUP. 6.2 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonie EA 60 będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 6.3 Loty w rejonie EA 59 będą wykonywane przez statki powietrzne z prędkością nie większą niż 250 kt IAS oraz z dala od wydzielonych granic strefy bez ich naruszania. 6.4 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK i posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej. 6.5 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA 59 oraz EA 60 będą dostępne w AMC Polska, tel.: The activity time of EA 59 and EA 60 areas according to the Airspace Use Plan (AUP). 6.2 Crews of the aircraft conducting flights within the EA 60 will maintain 500 ft distance from the lower/upper limit of the EA and 3.5 NM horizontal separation from the lateral limits within the EA. 6.3 Flights within EA 59 will be performed by aircraft at speeds not greater than 250 kt IAS, away from the designated area boundaries and without infringing them. 6.4 The EAs are located within the area of responsibility of GDAŃSK FIS and have priority over other airspace structures. 6.5 EAs will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and Detailed information on the real activity time of EA 59 and EA 60 areas will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - 15 JUN 2014 SUP 32/14

16

17 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - KIKITY (EPKI) PARACHUTE JUMPS - KIKITY (EPKI) SUP 33/14 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 20 AUG TERMIN 1. DATE do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Rzeczywisty czas aktywności zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW 3. FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora skoków. EA 51 EA 51 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie: 53 58'05"N '44"E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: The real activity time will be published in the Airspace Use Plan (AUP). The area is designated for the protection of parachute jumping. Entry into the area is allowed only with the approval of the organiser of jumps. Circle of 5 km radius centred at point: 53 58'05"N '44"E Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. The real range of active levels will be provided in the AUP. Planowany czas aktywności: SR Planned time of activity: SR ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 4. RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: KIKITY RADIO Call sign: KIKITY RADIO Częstotliwość: 119,400 MHz Frequency: MHz 5. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH 5. PARACHUTE JUMPS ORGANISER KIKITY Sp. z o.o. Tel. kom.: KIKITY Sp. z o.o. Mobile: INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon EA 51 wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA oraz FIS OLSZTYN. 6.2 Loty w strefie TFR 02 mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt Loty w rejonie EA 51 będą wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkością nie większą niż 250 kt IAS z dala od wyznaczonych granic rejonu, bez ich naruszania. 6.4 Rejon EA 51 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 51 będą dostępne w AMC Polska, tel.: The EA 51 is located within the area of responsibility of WARSZAWA ACC and OLSZTYN FIS. 6.2 Flights within TFR 02 will be performed in accordance with AIP Poland ENR 2.2.2, point Flights within EA 51 will be performed under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS, away from the designated area boundaries and without infringing them. 6.4 EA 51 will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and Detailed information on the real activity time of EA 51 will be available from AMC Poland, phone: KONIEC - - END - SUP 33/14

18

19 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 34/14 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 20 JUN 2014 Obowiązuje do / Effective to 22 JUN 2014 VII PŁOCKI PIKNIK LOTNICZY th AVIATION PICNIC PŁOCK TERMINY 1. DATES do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW 3. FLIGHT RESTRICTION AREA EA 53 EA 53 Zakres ograniczeń: W rejonie ograniczeń lotów (EA 53) dopuszczony jest ruch statków powietrznych uczestniczących w pokazach lotniczych. Ruch innych statków dozwolony wyłącznie po uzgodnieniu z Dyrektorem pokazów lotniczych. Granice poziome (WGS-84): '06''N '31''E '45''N '20''E '29''N '03''E '19''N '34''E '52''N '39''E '33''N '35''E '07''N '01''E '06''N '31''E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Range of restrictions: The flight restriction area (EA 53) may be used by aircraft participating in the Air Show. Flights of other aircraft are permitted only with the approval of the Air Show Manager. Lateral limits (WGS-84): '06''N '31''E '45''N '20''E '29''N '03''E '19''N '34''E '52''N '39''E '33''N '35''E '07''N '01''E '06''N '31''E Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6000 ft AMSL Upper limit: 6000 ft AMSL 4. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 4. RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: PŁOCK RADIO Call sign: PŁOCK RADIO Częstotliwość: 122,800 MHz Frequency: MHz 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 5. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION AEROKLUB ZIEMI MAZOWIECKIEJ ul. Bielska Płock skr. poczt. 46 Tel./faks: Dyrektor Pokazów Lotniczych Dariusz Moćko Tel. kom.: AERO CLUB OF ZIEMIA MAZOWIECKA ul. Bielska Płock skr. poczt. 46 Phone/fax: Manager of the Air Show Dariusz Moćko Mobile phone: INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon ograniczeń lotów jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS OLSZTYN. 6.1 The flight restriction area is located within the area of responsibility of OLSZTYN FIS. SUP 34/14 20 JUN 2014

20 STRONA 1-2 PAGE 1-2 VII PŁOCKI PIKNIK LOTNICZY th AVIATION PICNIC PŁOCK Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt przez Dyrektora Pokazów. 6.3 Loty w rejonie EA 53 będą wykonywane przez statki powietrzne zgodnie z przepisami VFR z prędkością nie większą niż 250 kt IAS oraz z dala od wydzielonych granic strefy bez ich naruszania. 6.4 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 53 będą dostępne w AMC Polska, tel.: , The flight restriction area will be ordered and activated by the Manager of the Air Show in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and Flights within EA 53 will be performed by aircraft under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS, away from the designated area boundaries and without infringing them. 6.4 Detailed information on the real activity time of the EA 53 will be available from AMC Poland, phone: , KONIEC - - END - 20 JUN 2014 SUP 34/14

21

22 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 35/14 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 09 JUN 2014 Obowiązuje do / Effective to 13 JUN 2014 "EAGLE TALON 06-14" "EAGLE TALON 06-14" 1. TERMINY 1. DATES A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Rzeczywisty czas aktywności zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Real activity time according to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW 3. FLIGHT RESTRICTION AREAS EA 67 EA 67 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 415 Upper limit: FL 415 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 68 EA 68 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E SUP 35/14 09 JUN 2014

23 STRONA 1-2 PAGE 1-2 "EAGLE TALON 06-14" "EAGLE TALON 06-14" Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: 1500 ft AMSL Lower limit: 1500 ft AMSL Górna granica: FL 265 Upper limit: FL 265 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 69 EA 69 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: FL 365 Lower limit: FL 365 Górna granica: FL 415 Upper limit: FL 415 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 70 EA 70 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 455 Upper limit: FL 455 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. 09 JUN 2014 SUP 35/14

24 "EAGLE TALON 06-14" "EAGLE TALON 06-14" STRONA 1-3 PAGE 1-3 EA 71 EA 71 Granice poziome (WGS-84): '35"N '59"E '40"N '09"E '07"N '00"E '00"N '50"E '40"N '16"E '29"N '47"E '35"N '59"E Lateral limits (WGS-84): '35"N '59"E '40"N '09"E '07"N '00"E '00"N '50"E '40"N '16"E '29"N '47"E '35"N '59"E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 72 EA 72 Granice poziome (WGS-84): '35"N '58"E '15"N '10"E '05"N '35"E '57"N '21"E '31"N '42"E '00"N '50"E N E '29"N '47"E '35"N '58"E Lateral limits (WGS-84): '35"N '58"E '15"N '10"E '05"N '35"E '57"N '21"E '31"N '42"E '00"N '50"E N E '29"N '47"E '35"N '58"E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: FL 155 Lower limit: FL 155 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 73 EA 73 Granice poziome (WGS-84): '33"N '06"E '53"N '05"E '00"N '18"E '31"N '08"E '29"N '47"E '40"N '16"E '00"N '50"E '31"N '42"E '32"N '01"E '24"N '03"E '33"N '06"E Lateral limits (WGS-84): '33"N '06"E '53"N '05"E '00"N '18"E '31"N '08"E '29"N '47"E '40"N '16"E '00"N '50"E '31"N '42"E '32"N '01"E '24"N '03"E '33"N '06"E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: FL 455 Upper limit: FL 455 SUP 35/14 09 JUN 2014

25 STRONA 1-4 PAGE 1-4 "EAGLE TALON 06-14" "EAGLE TALON 06-14" Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 74 EA 74 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: FL 155 Lower limit: FL 155 Górna granica: FL 455 Upper limit: FL 455 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 75 EA 75 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: FL 155 Upper limit: FL 155 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Planned activity times of the area: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. The real range of active levels will be provided in the AUP. 09 JUN 2014 SUP 35/14

26 "EAGLE TALON 06-14" "EAGLE TALON 06-14" STRONA 1-5 PAGE 1-5 EA 76 EA 76 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: FL 365 Lower limit: FL 365 Górna granica: FL 455 Upper limit: FL 455 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 77 EA 77 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: 1600 ft AMSL Lower limit: 1600 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 78 EA 78 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 SUP 35/14 09 JUN 2014

27 STRONA 1-6 PAGE 1-6 "EAGLE TALON 06-14" "EAGLE TALON 06-14" Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 79 EA 79 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 80 EA 80 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 81 EA 81 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E 09 JUN 2014 SUP 35/14

28 "EAGLE TALON 06-14" "EAGLE TALON 06-14" STRONA 1-7 PAGE 1-7 Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 82 EA 82 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 85 EA 85 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 86 EA 86 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E SUP 35/14 09 JUN 2014

29 STRONA 1-8 PAGE 1-8 "EAGLE TALON 06-14" "EAGLE TALON 06-14" Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 87 EA 87 Granice poziome (WGS-84): N E N E N E N E N E Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Maximum vertical limits possible to be activated: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5500 ft AMSL Upper limit: 5500 ft AMSL Planowane godziny aktywności rejonu: : : : : : Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Planned activity times of the area: : : : : : The real range of active levels will be provided in the AUP. oraz and EP TSA 10A - granice poziome zgodnie z AIP Polska; EP TSA 10A - lateral limits according to AIP Poland; Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EP TSA 07B, C - granice poziome zgodnie z AIP Polska; EP TSA 07B, C - lateral limits according to AIP Poland; Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EP TSA 07E - granice poziome zgodnie z AIP Polska; EP TSA 07E - lateral limits according to AIP Poland; Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EP TSA 12C - granice pionowe i poziome zgodnie z AIP Polska; EP TSA 14A, B, C - granice pionowe i poziome zgodnie z AIP Polska; EP TSA D302 - granice pionowe i poziome zgodnie z AIP Polska; EP D24 - granice pionowe i poziome zgodnie z AIP Polska. EP TSA 12C - vertical and lateral limits according to AIP Poland; EP TSA 14A, B, C - vertical and lateral limits according to AIP Poland; EP TSA D302 - vertical and lateral limits according to AIP Poland; EP D24 - vertical and lateral limits according to AIP Poland. 09 JUN 2014 SUP 35/14

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT 1. CEL Głównym celem przedmiotowej zmiany jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów w FIR Warszawa zarówno użytkowników General Aviation

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Zmiana profili startu samolotów F16 Zmiana profili startów samolotów F-16 (stacjonujących na lotnisku wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Gdański. Kurs spadochronowy. Prawo lotnicze (30 min) Ul. Powstańców Warszawy 36, 83-000 Pruszcz Gdański

Aeroklub Gdański. Kurs spadochronowy. Prawo lotnicze (30 min) Ul. Powstańców Warszawy 36, 83-000 Pruszcz Gdański Aeroklub Gdański Ul. Powstańców Warszawy 36, 83-000 Pruszcz Gdański Kurs spadochronowy Prawo lotnicze (30 min) Prawo lotnicze Zakres szkolenia: przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectw kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami.

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Jarosław Paszyn Samoloty.pl System Transportu Małymi Samolotami

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB.

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB. Załącznik 1 Lublin Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 47/14 (AD 2 EPGD)

SUP 47/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZNI DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMONTOWYCH NA RWY 0/25 LIMITD AVAILABILITY O KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS ON RWY 0/25 STRONA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGNCJA ŻGLUGI POWITRZNJ

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo