DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA REALIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SOLVEO SP. Z O.O. SYSTEMU B2B MAJĄCEGO NA CELU AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE "WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B" Ogólny zarys działającego systemu wewnętrznego Wnioskodawcy: Wnioskodawca posiada obecnie dedykowany system informatyczny służący do zarządzania wdrażanym oprogramowaniem oraz rozliczeń z partnerami biznesowymi. Składa się on z trzech elementów (modułów): 1. Subversion (SVN) System kontroli wersji. Podstawowe funkcjonalności: - Historia zmian nazw katalogów i plików: Subversion zapisuje zawartość pliku, informacje czy dany plik istnieje, położenie pliku w katalogach, jego kopie, zmiany nazw. Pozwala również zapamiętywać właściwości danego pliku lub katalogu np. flagi wykonywalności itp. - Zmiany są transakcjami atomowymi Zmiany w kilku plikach lub katalogach odnoszą skutek tylko wtedy, gdy wszystkie modyfikacje zostały zakończone pomyślnie. - Możliwość użycia serwera Apache Subversion może używać protokołu bazującego na HTTP WebDAV/DeltaV do komunikacji sieciowej, serwer webowy Apache zapewnia dostęp do sieci po stronie repozytorium. - Dostępny samodzielny serwer Subversion umożliwia dostęp do repozytorium przez dedykowany serwer, niezależny od serwera http. Jest on uruchamiany jako usługa inetd, lub oddzielny demon. Oferuje on podstawowe uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników. Umożliwia także tworzenie połączeń szyfrowanych. - Szybkie tworzenie gałęzi i znaczników W SVN dodawanie gałęzi (branches) i znaczników (ang. tags) bazuje na szybkim kopiowaniu kopie zajmują małą, stałą przestrzeń. - Własny protokół klient/serwer. - Protokół umożliwia przesyłanie różnic w plikach od klienta do serwera i odwrotnie. - Rozmiar przesyłanych danych przy zmianie pliku jest proporcjonalny do rozmiaru zmian, a nie pliku. - Efektywna obsługa plików binarnych.

2 - Repozytorium przechowywane w bazie danych lub w systemie plików. 2. Mantis System zgłaszania i śledzenia błędów na licencji GNU General Public License (GPL). Obsługiwany przez serwer WWW i serwer bazy danych MySQL Podstawowe funkcje: - uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o mechanizm domyślnego uwierzytelnienia Mantis, LDAP - obsługa różnych wersji języowych - nadawanie użytkownikom zróżnicowanych uprawnień - automatyczne powiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną - możliwość tworzenia raportów i statystyk - zapis listy zgłoszeń w formacie Word i Excel - automatyczne tworzenie listy zmian do wersji (changelog) oraz mapy drogowej (roadmap) 3. Solveo.ERP System ten posiada następujące funkcje: Obsługa dokumentacji handlowej firmy, w tym: - fakturowanie (zwykłe, proforma, korekty, duplikaty i inne) - zamówienia - rezerwacje - przyjęcia i wydania (zewnętrzne, wewnętrzne) - arkusze inwentaryzacyjne - kartoteka klienta - katalog produktów Dodatkowo moduł ERP współpracuje z modułem zarządzania projektem (PM): - planowanie - przypisanie zadań do pracowników - kontrola postępu - raportowanie - rejestrowanie czasu pracy System ERP działa w oparciu o bazę danych SQL, jest zarządzany z poziomu administratora, zezwala na obsługę wielostanowiskową. System posiada możliwość tworzenia plików w standardzie EDI, z szyfrowaniem zaawansowanym podpisem elektronicznym. System działa na serwerze wewnętrznym zlokalizowanym u Wnioskodawcy. Obecnie Wnioskodawca na potrzeby specyfiki własnej działalności zintegrował ww. moduły w jeden system informatyczny. Moduł SVN jest odpowiedzialny za kontrolę wersji u wszystkich odbiorców oprogramowania. W przypadku wprowadzania zmian przypisuje zadania do pracowników odpowiedzialnych za danego klienta. Kontroluje również uprawnienia pracowników korzystając z bazy danych modułu ERP z modułem PM.

3 System Mantis służy do zgłaszania błędów przez klientów i raportowania logów do odpowiednich pracowników. Baza erp integruje te procesy poprzez przypisywanie uprawnień do konkretnych pracowników, odpowiedzialnych za dane oprogramowanie wdrożone u konkretnego klienta. Zarówno każdy klient jak i każdy pracownik firmy Solveo posiada unikalny identyfikator z konkretnymi uprawnieniami. Po stronie klienta uprawnienia wynikają przede wszystkim z zawartej z Solveo umowy dwustronnej. Po stronie pracownika to poziomy dostępu i specyfika kompetencji (każdy pracownik ma przypisany odpowiedni zakres zadań i klientów) Schemat: System ten działa w oparciu o infrastrukturę serwerową Wnioskodawcy i jest dostępny ze wszystkich stanowisk komputerowych w firmie, ze zróżnicowaniem poziomów dostępu. System posiada możliwość eksportu / importu danych w standardzie EDI oraz posiada możliwość implementacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego. System obecnie obejmuje dane ok. 20 tys. rekordów. Opis działania zamawianego systemu B2B Projekt polega na wdrożeniu platformy obsługi serwisowej Partnerów - klientów firmy Solveo. Wszyscy Partnerzy mają wdrożone oprogramowanie wykonane przez Solveo, które działa autonomicznie lub jest zintegrowane z systemami ERP partnerów. Wdrożona w ramach projektu technologia ma pozwolić na zautomatyzowanie procesów związanych ze stałą obsługą serwisową oprogramowania wdrożonego i serwisowanego przez Solveo. Dzięki temu zautomatyzowany zostanie proces świadczenia asysty serwisowej oprogramowania wykorzystywanego przez partnerów. Systemy działające u partnerów będą automatycznie i zdalnie aktualizowane do najnowszych wersji. Ponadto system pozwoli na elektroniczny przesył umów, zleceń, ofert i zamówień, co wcześniej było wykonywane w sposób mailowy, listowy, telefoniczny lub osobiście. Dane będą ustandaryzowane do formatu EDI o autoryzowane zaawansowanym podpisem elektronicznym. System składał się z aplikacji B2B zainstalowanej na serwerze obecnie posiadanym przez Wnioskodawcę oraz z bazy danych zawierających przetworzone dane. Backup systemu B2B będzie prowadzony na serwerach zewnętrznych, które są dzierżawione przez Solveo. Ma to zapewnić

4 bezpieczeństwo danych w razie globalnej awarii systemu u Wnioskodawcy. Obecnie w systemie B2B jest ujętych 2 Partnerów, którzy pilotażowo zgodzili się na zastosowanie automatyzacji współpracy. Docelowo planowane jest, że systemem objętych będzie więcej partnerów posiadających systemy wyprodukowane i wdrożone przez Wnioskodawcę. Dlatego też budowa platformy będzie uwzględniała możliwość rozbudowy od kolejnych partnerów. Poniżej przedstawiono schemat zautomatyzowanego obiegu informacji i wymiany danych pomiędzy systemem Solveo a systemami Partnerów.

5 BAZA DANYCH I APLIKACJE SYSTEMU PARTNERA 1 ZAPYTANIA, ZLECENIA INFORMACJE O ZMIANACH W SYSTEMIE, AKTUALIZACJE, KLUCZE BAZA DANYCH I APLIKACJE SYSTEMU PARTNERA 2 Framework aplikacji B2B wraz z modułami procesowymi: Moduł zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i rolami Moduł kontroli wersji produktów Moduł rejestru zmian Moduł rejestru logowań użytkowników Moduł ofertowania Moduł generowania umów Moduł podpisu elektronicznego Moduł przyjmowania zleceń serwisowych Moduł obsługi zleceń serwisowych Moduł automatycznych aktualizacji Moduł rozliczania czasu pracy Moduł automatycznego fakturowania INFORMACJE O BŁĘDACH FAKTURY DOKUMENTY UMOWY OFERTY ZAPYTANIA, ZLECENIA WYSYŁANE JAKO INFORMACJE BEZPOŚREDNIO SKIEROWANE DO WYŁAŚCIWYCH ADRESATÓW (PRACOWNIKÓW SOLVEO) INFORMACJE O ZMIANACH W SYSTEMIE, AKTUALIZACJE, KLUCZE INFORMACJE O BŁĘDACH FAKTURY DOKUMENTY DANE DO UMÓW OFERTY Opis komponentów systemu B2B:

6 1. Framework aplikacji dedykowanej - Framework implementuje architekturę systemu w oparciu o model warstwowy MVC (Model View Controler) i umozliwia modłączanie poszczególnych modułów Moduły procesowe: Proces zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i rolami 2. Moduł zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i rolami - Moduł pozwala na zarządzanie kontami użytkowników poprzez definiowanie i przydzielanie odpowiednich uprawnień. Moduł implementuje także mechanizmy bezpieczeństwa uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp. Proces kontroli wersji oprogramowania 3. Moduł kontroli wersji produktów - Moduł pozwala na zapisywanie każdej nowej wersji produktów wraz z historią zmian i możliwością przywrócenia poprzednich wersji 4. Moduł rejestru zmian - Moduł pozwala na prowadzenie kartoteki wszystkich zmian w systemie w postaci usystematyzowanego rejestru, który może być eksportowany do formatów przetwarzania danych np. CSV 5. Moduł rejestru logowań użytkowników - Moduł umożliwia rejestrowanie logowań zarówno pracowników obsługujących zlecenia a także wszystkich pozostałych kont takich jak klienci, czy aplikacje które są poddawane aktualizacjom Proces zapytań ofertowych 6. Moduł ofertowania - Moduł pozwala na przygotowywanie sparametryzowanych ofert dla potencjalnych klientów, załączanie plików oraz umożliwi wysyłkę ofert do Partnera Proces obiegu dokumentów 7. Moduł generowania umów - Moduł pozwala na przygotowywanie sparametryzowanych umów, w tym także na podstawie zarejestrowanych i zaakceptowanych ofert oraz umożliwia wysyłkę umów do Partnera 8. Moduł podpisu elektronicznego - Moduł pozwala na składanie podpisów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu na dokumentach przesyłanych poprzez platformę Proces zleceń serwisowych 9. Moduł przyjmowania zleceń serwisowych - Moduł umożliwia rejestrowanie zleceń serwisowych od klientów lub bezpośrednio i automatycznie przez uwierzytelnione aplikacje działające u klientów 10. Modułu obsługi zleceń serwisowych - Moduł pozwala na przypisywanie zleceń serwisowych do obsługi przez pracowników firmy na podstawie historii wcześniejszych zmian serwisowych, których dotyczy zlecenie Proces rozliczeń 11. Moduł rozliczania czasu pracy - Moduł umożliwia zliczanie czasu pracy zleceń serwisowych na podstawie którego możliwa jest automatyczna wycena obsługi każdej usługi serwisowej

7 12. Moduł fakturowania - Moduł pozwala na generowanie faktur w sposób automatyczny na podstawie rozliczenia czasu pracy nad zleceniem Proces automatycznych aktualizacji oprogramowania 13. Moduł automatycznych aktualizacji - Moduł pozwala na automatyczne pobieranie przez aplikacje zainstalowane u klientów aktualizacji, które zostaną udostępnione przez platformę B2B Opis zmian realizacji procesów B2B Proces zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i rolami Do tej pory Partner był jedynie identyfikowany jako jeden użytkownik (bez rozróżniania pracowników i działów Partnera). Zgłoszenia były wysyłane mailowo, następnie dyrektor działu przekazywał informację do odpowiedniego pracownika. Dzięki zastosowaniu moduł zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i rolami system B2B będzie zarządzał kontami użytkowników poprzez definiowanie i przydzielanie odpowiednich uprawnień. Moduł będzie też implementował mechanizmy bezpieczeństwa uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp. W kontekście intensywności zdarzeń, jest to proces odbywający się regularnie (kilka razy w roku), w ramach potrzeb związanych z rozbudową lub ewentualną modernizacją projektu. Proces kontroli wersji oprogramowania Do tej pory system przy każdej modyfikacji i aktualizacji musiał być ręcznie wprowadzany a nowa wersja nadpisywana nad poprzednią. Informacje nie były systematyzowane i pojawiały się niezgodności (nie zawsze wszyscy użytkownicy systemu mieli zaktualizowaną samą wersję) Moduł kontroli wersji produktów pozwoli na zapisywanie każdej nowej wersji produktów wraz z historią zmian i możliwością przywrócenia poprzednich wersji. Moduł rejestru zmian będzie prowadził rejestry wszystkich zmian w systemie w postaci usystematyzowanej. Moduł rejestru logowań umożliwi rejestrowanie logowań zarówno pracowników obsługujących zlecenia a także wszystkich pozostałych kont takich jak klienci, czy aplikacje które są poddawane aktualizacjom W kontekście intensywności zdarzeń, jest to proces odbywający się non stop - kontrola wersji oprogramowania to główny element zapewnienia wsparcia serwisowego dla posiadanego przez Partnera systemu. Proces zapytań ofertowych Oferty będą sparametryzowany dzięki czemu automatycznie będą wyliczane wartości na podstawie indywidualnej stawki partnera. Moduł ofertowy pozwoli na przygotowywanie sparametryzowanych ofert dla potencjalnych klientów, załączanie plików oraz umożliwi wysyłkę ofert do Partnera. Do tej pory oferty były przekazywane osobiście lub wysyłkowo na podstawie rozmów telefonicznych i bezpośrednich spotkań. W kontekście intensywności zdarzeń, jest to proces odbywający się regularnie (kilka razy w roku), w ramach potrzeb związanych z rozbudową lub ewentualną modernizacją projektu, poprzedzający rozpoczęcie składania zamówienia. Proces obiegu dokumentów Do tej pory umowy były przygotowywane za każdym razem odrębnie, co wymagało często dodatkowej akceptacji prawnej. Zaakceptowanie wzorów na początku współpracy i wprowadzenie ich parametrów do modułu generowania umów pozwoli na automatyczne przygotowywanie umów, bez konieczności

8 obecności obu stron. Moduł podpisu elektronicznego pozwoli na składanie podpisów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu na dokumentach przesyłanych poprzez platformę. Do tej pory dokumenty wysyłane elektronicznie nie dawały gwarancji i podstaw do roszczeń a także rozliczeń w Urzędzie Skarbowym. W kontekście intensywności zdarzeń, jest to proces odbywający się regularnie - Wnioskodawca z racji świadczonych usług regularnie wystawia Partnerowi faktury. Stały wgląd w dokumentację pozwoli Partnerowi na posiadanie odpowiedniego spektrum realizowanej współpracy. Proces zleceń serwisowych Moduł przyjmowania zleceń serwisowych umożliwi rejestrowanie zleceń serwisowych od klientów lub bezpośrednio i automatycznie przez uwierzytelnione aplikacje działające u klientów natomiast moduł obsługi zleceń serwisowych pozwoli na przypisywanie zleceń serwisowych do obsługi przez pracowników firmy na podstawie historii wcześniejszych zmian serwisowych, których dotyczy zlecenie. Do tej pory zlecenia od Partnera były wysyłane mailowo, następnie dyrektor działu przekazywał informację do odpowiedniego pracownika. W kontekście intensywności zdarzeń, jest to proces odbywający się regularnie (kilka razy w roku), w ramach potrzeb związanych z zleceniami dotyczącymi serwisu oprogramowania. Proces rozliczeń Obecnie rozliczenia obierają się o wyliczenia czasu pracy i dla Partnera nie zawsze jest to przejrzyste i oczywiste. To powoduje pytania do Wnioskodawcy o uzasadnienie kosztów. Moduł rozliczania czasu pracy umożliwi zliczanie czasu pracy zleceń serwisowych na podstawie którego możliwa będzie automatyczna wycena obsługi każdej usługi serwisowej. Moduł fakturowania pozwoli na generowanie faktur w sposób automatyczny na podstawie rozliczenia czasu pracy nad zleceniem. Faktury będą przysyłane elektronicznie do Partnerów (z podpisem, w standardzie EDI). Do tej pory były wysyłane drogą tradycyjną, w formie papierowej. W kontekście intensywności zdarzeń, jest to proces odbywający się regularnie - Wnioskodawca z racji świadczonych usług regularnie wystawia Partnerowi faktury stąd też regularne rozliczenia. Proces automatycznych aktualizacji oprogramowania Moduł automatycznych aktualizacji pozwala na automatyczne pobieranie przez aplikacje zainstalowane u klientów aktualizacji, które zostaną udostępnione przez platformę B2B. Do tej pory takie aktualizacje były robione okresowo, musiały być wprowadzane ręcznie przez pracowników Solveo (np. poprzez zdalny pulpit). W kontekście intensywności zdarzeń, jest to proces odbywający się non stop - aktualizacja oprogramowania to główny element zapewnienia wsparcia serwisowego dla posiadanego przez Partnera systemu. Akcje inicjujące proces, takie jak zmiany w przeglądarkach internetowych wymagające aktualizacji oprogramowania odbywają się średnio raz na tydzień. Systemem B2B zostanie objętych 8 przedsiębiorców - klientów wnioskodawcy. Wszyscy posiadają systemy, które będą integrowane z platformą B2B. Systemy są wykonane z wykorzystaniem technologii PHP oraz PostgreSQL

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi

Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi Spis treści 1. Wymagania funkcjonalne do ZSSI B2B:... 2 1.1. Powiązanie Prolan Partnerzy Biznesowi... 2 1.2. Wymagania ogólne.... 2 1.3. Portal Internetowy... 2 1.4. Podsystem EDI... 3 1.5. Podsystem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo