ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU"

Transkrypt

1 Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Andrzej Natuniewicz Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA : 1. System e-urząd zostanie zaprojektowany i zrealizowany z wykorzystaniem koncepcji architektury zorientowanej na usługi - architektury SOA (ang. Service- Oriented Architecture). Architektura zorientowana na usługi - koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Mianem usługi określa się każdy element oprogramowania, mogący działać niezależnie od innych oraz posiadający zdefiniowany interfejs, za pomocą którego udostępnia realizowane funkcje. 2. Infrastrukturę e-urzędu będzie tworzyła sieć składająca się z: 1) samodzielnych węzłów wdrażanych u poszczególnych Partnerów; 2) portalu na szczeblu wojewódzkim (zwanego Portalem WM), świadczącego usługi wspólne dla wszystkich węzłów.

3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA: 3. Uwierzytelnianie klientów (interesantów) administracji, co najmniej w zakresie: loginu i hasła, certyfikatu kwalifikowanego, zaufanego profilu, nowego elektronicznego dowodu osobistego. 4. Współdzielenie informacji o tożsamości użytkowników (pojedyncze logowanie) interesanci posiadający konto na platformie. 5. Weryfikacja poprawności i ważności podpisu pod podpisanym dokumentem oraz uzyskanie informacji o tożsamości osoby podpisującej co najmniej w zakresie: podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego profilu, podpisu osobistego, poświadczenia tożsamości pieczęcią urzędową.

4 SD PE Back-office PLP

5 (Elektroniczny Obieg Dokumentów) współpraca z ESP poprzez usługi sieciowe, automatyczne dostarczanie dokumentów elektronicznych z/do ESP do/z Systemów Dziedzinowych, SD PE PLP Back-office automatyzacja tworzenia dokumentów - generowane na podstawie wzorów dokumentów oraz automatycznie wypełniane danymi z oraz innych skojarzonych systemów, Workflow (system przepływu pracy i dokumentów), obsługa rejestrów i ewidencji, współpraca z modułem przestrzennej lokalizacji pism/spraw.

6 ESB () SCHEMAT ARCHITEKTURY SYSTEMU Architektura węzła oparta będzie o warstwę integracyjną w postaci korporacyjnej magistrali usług (szyny usług, szyny ESB): integracja poszczególnych komponentów e-urząd, komunikacja komponentów e-urzędu WKUP z innymi SDO Portal systemami eforms i aplikacjami LCC wdrożonymi w danej jednostce organizacyjnej, komunikacja z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, rozbudowa w przyszłości o nowe aplikacje i funkcjonalności. SD PE PLP Back-office

7 PLP (Przestrzenna Lokalizacja Pism) SCHEMAT ARCHITEKTURY SYSTEMU związanie pisma/sprawy z z lokalizacją przestrzenną, której pismo/sprawa dotyczy; wykonywanie wyszukiwań i analiz dotyczących: lokalizacji przestrzennych, których dotyczy dane pismo/sprawa czy grupa pism/spraw, pism/spraw dotyczących konkretnej lokalizacji itp. tworzenie przestrzennych zbiorów danych decyzji (dokumentów) administracyjnych i umożliwienie ich przetwarzania, udostępnianie funkcjonalności innym systemom i aplikacjom poprzez standardowe usługi sieciowe. SD PE PLP Back-office

8 PE (Podsystem Płatności Elektronicznych) wnoszenie opłat związanych z załatwianymi sprawami urzędowymi, a urzędowi, identyfikacja przez urząd wniesionych opłat, wykorzystanie w szczególności usług płatności elektronicznych oferowanych na platformie, weryfikacja poprawności oraz autentyczności poświadczeń wpłat, które zostały użyte w kontekście konkretnych spraw, tj. które zostały załączone do podań, informowanie klienta o wysokości, tytułach i terminach należnych opłat wraz z numerami kont, na które należy wnieść poszczególne opłaty, informowaniesd klienta o otrzymaniu PE PLP Back-office należnych opłat przez urząd, obsługa wszystkich należnych opłat, niezależnie od tego, czy wniosek został złożony drogą elektroniczną czy papierową.

9 SD (Systemy Dziedzinowe) możliwość wczytania danych z dokumentu elektronicznego przekazanego automatycznie w systemie do SD, przekazanie dokumentu elektronicznego wytworzonego w SD do, udostępnianie funkcjonalności poprzez standardowe usługi sieciowe. SD PE PLP Back-office

10 WKUP (Wojewódzki Katalog Usług Publicznych) SD PE PLP Back-office zintegrowany z KUP na platformie. publikujący informacje o usługach publicznych świadczonych przez administrację samorządową województwa, umożliwiający interesantowi znalezienie najbardziej odpowiedniej usługi publicznej w kontekście jego problemu/sytuacji/potrzeby,

11 (Wojewódzki Katalog Serwisów Publicznych) serwis publiczny: e-usługa publiczna udostępniana pod postacią usługi sieciowej, możliwość odnalezienia i zdalnego wywołania serwisów publicznych udostępnianych na platformie Wojewódzkiej oraz na platformach lokalnych, SD PE PLP Back-office zintegrowany z Krajowym Katalogiem Serwisów Publicznych na platformie.

12 eforms (formularze elektroniczne) repozytorium formularzy - tworzenie, przechowywanie i udostępnianie wzorów, generowanie dokumentów elektronicznych (klienci, urzędnicy), zgodność z wzorami CRD. ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) generowanie urzędowych poświadczeń, współpraca z HSM. SD PE PLP Back-office

13 LCC (Lokalne Centrum Certyfikacji) wystawianie certyfikatów niekwalifikowanych, certyfikaty dla urządzeń. SD PE PLP Back-office

14 SDO (Serwer Dystrybucji Oprogramowania) architektura klient-serwer (serwer na szczeblu wojewódzkim, klient u każdego Partnera), pobieranie z serwera w trybie automatycznym przetestowanych aktualizacji, poprawek, łatek dla komponentów oprogramowania składających się na SD system e-urząd, PE PLP Back-office instalacja przez lokalnego administratora.

15 Portal informacje z różnych dziedzin życia województwa mazowieckiego, informacje dotyczące gmin i powiatów całego regionu, redakcja: system SDzarządzania PE treścią PLP Back-office (CMS).

16 SD PE Back-office PLP

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zapraszam do odwiedzenia serwisu:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) Wrota Polski - realizacja Koncepcja e-puap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji

Polityka Certyfikacji For English version of this document click here: Polityka Certyfikacji Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Identyfikacja polityki... 3 1.2 Historia zmian... 3 1.3 Odbiorcy usług oraz zastosowanie certyfikatów...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wkwietniu 2012 r. Ministerstwo

Wkwietniu 2012 r. Ministerstwo Jaki pułap osiągnie epuap w 2013 roku E-USŁUGI W roku 2012 nie nastąpiły żadne zauważalne zmiany w funkcjonowaniu epuap i profilu zaufanego. Trwały natomiast liczne prace organizacyjne, które mają przyczynić

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

E-administracja epuap, e-podpis Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka. Janina Mincer-Daszkiewicz. jmd@mimuw.edu.

E-administracja epuap, e-podpis Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka. Janina Mincer-Daszkiewicz. jmd@mimuw.edu. E-administracja epuap, e-podpis Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka Janina Mincer-Daszkiewicz jmd@mimuw.edu.pl CPI, Warszawa, 8.03.2011 Ja, MUCI i USOS Ja: Instytut Informatyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo