DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych"

Transkrypt

1 Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia Ciechanów Ciechanów dnia Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY Achtel Sp. z o.o Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczenie licencji wraz z wdrożeniem platformy EDI z nielimitowaną ilością stanowisk oraz bezterminowym obowiązywaniem licencji. 2. Moduł 1 dostarczenie kodu programistycznego odpowiedzialnego za moduł: zarządzanie użytkownikami definiowanie ustawień systemowych, edycję słowników; systemowych, podgląd aktywności użytkowników, logowanie do systemu. 3. Moduł 2 - dostarczenie kodu programistycznego odpowiedzialnego za moduł: zamawiania u dostawców: Proces zamówień u dostawców zgodnie z opisem w Biznes Planie stanowiącym dokument opisujący przedmiot zamówienia objętego dofinansowanie z POIG 8.2. ma wyglądać następująco: a) Pracownik Achtel sp. z o. o. loguje się w systemie i wprowadza zamówienie do formularza zamówienia.. b) Pracownik firmy, będącej dostawcą półproduktów dla firmy Achtel ma dostęp do formularza zamówienia i wstawia dane do formularza wyceny, tj. wykonuje w programie podział zamówienia na pojedyncze składowe (półprodukty niezbędne do realizacji dostawy,.) oraz etapy dostawy, c) Program przyporządkowuje pojedyncze produkty do wcześniej wprowadzonego katalogu dostawców produktów (dostawca ma przypisane konkretne półprodukty, które Achtel Sp. z o..o. może u niego zamawiać) Program wstawia najniższe ceny wprowadzone przez dostawców. d) Pracownik Achtel Sp. z o. o. akceptuje formularz wyceny, co powoduje, że dostawcy półproduktów, (którzy zaoferowali najniższe ceny) otrzymują zamówienia od Achtel Sp. z o.o. e) Dostawcy z pkt. c) w systemie: - wprowadzają daty planowanej dostawy półproduktów do Achtel Sp. z o. o; - oznaczają potwierdzenie wysłania półproduktów do Achtel Sp. z o.o oraz wpisują nr faktur, które wystawią dla firmy Achtel Sp. z o.o. za określone półprodukty. f) Na podstawie danych z pkt b), iraz pkt e). system wykonuje plan pracy nad przygotowanie określonych półproduktów, które mają być dostarczone do Achtel Sp. z o.o g) Wymienieni we wniosku dostawcy Achtel Sp. z o. o. otrzymują zamówienia w metodą w pełni zautomatyzowaną. Str. 1 z 5

2 h) Pracownik dostawcy wprowadza informacje o wysłaniu gotowego wyrobu do Achtel Sp. z o. o. i) Achtel Sp. z o.o ma na bieżąco raporty wykonania każdego etapu zamówionej przez niego dostawy i Achtel Sp. z o. o. oraz dostawca, prowadzą dziennik odbiorów poszczególnych dostaw, np. poprzez wprowadzanie w module zamawiania u dostawców: - Dostawca informacji, które towary spośród zamówionych w ramach jednego zamówienia zostały wysłane do Achtel Sp. z o. o. (np. odpowiedź na zamówienie i potwierdzenie przyjęcia dokonane poprzez oznaczenie spośród towarów widocznych w zamówieniu tych, które dostawca jest w stanie wyslać, co stanowić będzie odpowiedź dostawcy na zamówienie i za razem potwierdzeniem przez dostawcę przyjęcia zamówienia z opcją wpisania planowanej daty wyjścia towaru z magazynu dostawcy). - Achtel Sp. z o. o. natomiast dzięki takiej informacji otrzyma otrzyma informację które towary kiedy do niego dotrą oraz listę towarów, których dany dostawca aktualnie nie może dostarczyć. Towary chwilowo niedostarczane przez danego dostawcę Achtel Sp. z o. o. powinien otrzymać w formie listy towarów, która ponownie może zostać ułożona jako zamówienie, które zostanie złożone jako kolejne zamówienie u tego samego dostawcy w innym terminie lub zostanie wysłane do innego dostawcy. 4. Moduł 3 - dostarczenie kodu programistycznego odpowiedzialnego za moduł: zamawiania przez odbiorców: Moduł zamawiania przez odbiorców, zgodnie z opisem w Biznes Planie stanowiącym dokument opisujący przedmiot zamówienia objętego dofinansowanie z POIG 8.2. ma wyglądać następująco: Automatyzacji ma ulec proces składania zamówień przez podmioty, będące odbiorcami produktów oferowanych przez Achtel Sp. z o. o.. System ma umożliwić składanie zamówień elektronicznie z poziomu aplikacji, do której będzie miał dostęp odbiorca. Odbiorca korzystając z przydzielonego mu indywidualnego loginu i hasła będzie mógł zalogować się do systemu i tam dokonać zamówienia. Z uwagi na fakt, iż każdy z odbiorców będzie miał indywidualne konto, będzie miał możliwość śledzenia historii swoich zamówień, transakcji, itd., system będzie miał uwzględnione indywidualne rabaty dla danego odbiorcy. Po zalogowaniu się na swój profil do systemu (w module zamawiania) odbiorca będzie mógł zobaczyć aktualnie dostępną ilość danego produktu i dokonać jego zamówienia, określając także termin dostawy i formę płatności. System będzie w pełni zintegrowany z innymi systemami usprawniającymi działalność przedsiębiorstwa takimi jak fakturowanie, księgowanie, zmiana stanów magazynowych, przygotowywanie do wysyłki, dzięki temu po złożeniu zamówienia jest ono automatycznie księgowane. Główne zadania modułu: a) Moduł ma umożliwić pozyskanie przez kupującego informacji generowanej przez system automatycznie wg jednego z możliwych wariantów: - jeżeli w czasie złożenia zamówienia, wszystkie składowe zamówienia są w magazynach firmy Achtel Sp. z o. o, to firma zamawiająca, będąca odbiorcą produktów od firmy Achtel Sp. z o.o. ma otrzymać informację, że wszystkie pozycje ujęte w zmówieniu zostaną dostarczone na czas; - jeżeli na magazynach firmy Achtel Sp. z o o, nie ma wszystkich składowych zamówienia, to klient automatycznie otrzyma informację o podzieleniu zamówienia np. na 2 wysyłki (pierwsza wysyłka zawierać będzie towary obecne na magazynach Achtel Sp. z o. o. w danej chwili, które to towary klient otrzyma w standardowym terminie; druga wysyłka zawierać będzie te towary, które w danej chwili nie są na stanach magazynowych Achtel Sp. z o. o., ale które to towary klient otrzyma w terminie wynikającym z sumy czasu dostawy tychże towarów przez dostawcę Achtel Sp z o. o. dla Achtel Sp. z o. o. oraz czasu dostawy tychże towarów z Achtel Sp. z o.o do klienta Achtel Sp. z o. o.), ponieważ moduł ten ściśle współpracuje z modułem do automatyzacji procesu zamawiania produktów i półproduktów u dostawców. Str. 2 z 5

3 b) Moduł ma umożliwić wysłanie przez system informacji do handlowca lub magazyniera Achtel Sp. z o. o, że dany klient złożył zamówienie i należy przygotować towar do wysyłki. Informacja jest automatycznie dostępna dla innych użytkowników systemu. c) Moduł ma umożliwi usprawnienie pracy wnioskodawcy i sprawną współpracę z firmą zamawiającą w Achtel Sp. z o. o. będącą odbiorcą produktów z uwagi na fakt, iż na podstawie spływających zamówień od odbiorców, system będzie automatycznie generował grafik prac koniecznych do wykonania przez poszczególnych pracowników firmy Achtel Sp. z o.o. d) Moduł ma polepszyć komunikację z odbiorcami, gdyż będą oni mieli możliwość podglądu na status swojego zamówienia (stan realizacji). 5. Moduł 4 - dostarczenie kodu programistycznego odpowiedzialnego za moduł: procesu prognozowania: Moduł ma gromadzić informacje z systemu działającego w przedsiębiorstwie Achtel (Enova) oraz zbierane w ramach działnia modułu zamawiania u dostawców i modułu zamawiania przez odbiorców, jak również dane wprowadzane przez pracowników Achtel Sp. z o. o., które mogą posłużyc do wykonania analiz w celu uzyskania prognoz. Moduł ma umożliwić wykonywanie prognoz finansowych dotyczących firmy Achtel Sp. z o. o. oraz prognoz umożliwiających precyzyjniejsze niż obecnie planowanie zamówień do magazynu centralnego achtel, które dokonywane są w odstępach kilkumiesięcznych.). 6. Moduł 5 - dostarczenie kodu programistycznego odpowiedzialnego za moduł: księgowania: Moduł automatyzacji procesu księgowania, zgodnie z opisem w Biznes Planie stanowiącym dokument opisujący przedmiot zamówienia objętego dofinansowanie z POIG 8.2. ma wyglądać następująco: Moduł ten, wraz z zastosowaniem podpisu elektronicznego ma na celu integrację istniejących programów i modułów księgowych współpracujących przedsiębiorstw. Funkcjonalność modułu polegać ma na stworzeniu jednolitego interfejsu użytkownika, dostępnego przez przeglądarkę www, gdzie gromadzone będą wszystkie dokumenty księgowe. Wymiana danych w module odbywać się będzie w techonologii szyfrowanych web serwisów (XML). W module gromadzone będą dokumenty dotyczące zamówień do dostawców i od odbiorców oraz dotyczące wspólnej realizacji projektów z podwykonawcami i rejestracji uwag odbiorców usług porządkowych. Utworzona zostanie również baza danych gromadząca informacje na temat konkretnych partnerów biznesowych. 7. Zakup kodów programistycznych związanych z modyfikacją interfaceów oprogramowania w celu stworzenia ostatecznej wersji systemu uwzględniającej uwagi z raportu audytu III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przekazania zamawiającemu poszczególnych pozycji zamówienia w określonych poniżej terminach: a) Pozycje nr. 1; 2; 3 Przedmiotu zamówienia powinny zostać przekazane zamawiającemu najpóźniej do dnia b) Pozycje nr. 4 Przedmiotu zamówienia powinny zostać przekazane zamawiającemu najpóźniej do dnia c) Pozycja nr. 5 Przedmiotu zamówienia powinna zostać przekazana zamawiającemu najpóźniej do dnia d) Pozycja nr 6; 7 Przedmiotu zamówienia powinna zostać przekazana zamawiającemu najpóźniej do dnia Str. 3 z 5

4 IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu zapytania ofertowego zgodnego ze Wzorem Formularza Ofertowego załączonym do niniejszego zapytania. Wypełniona na Wzorze Formularza Ofertowego oferta Oferenta nie musi zawierać Oświadczenia dodatkowego oraz sygnatury widocznej w górnej części pierwszej strony Wzoru Formularza Ofertowego. Oferta powinna: - posiadać datę sporządzenia i być sporządzona w języku polskim; - zawierać adres biura lub oddziału lub siedziby oferenta, numer telefonu, , numer NIP; - zawierać następującą datę ważności oferty: r.; - być podpisana czytelnie przez wykonawcę; - być przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście; - być złożona razem z niniejszym zapytaniem ofertowym pobranym ze strony lub z sekretariatu Achtel Sp. z o. o Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1. Oferent musi wypełnić pola OŚWIADCZENIA DODATKOWEGO i złożyć czytelny lub nieczytelny podpis na każdej stronie oferty; - być złożona razem ze Wzorem Formularza Ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego pobranym ze strony lub z sekretariatu Achtel Sp. z o. o Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1. Oferent musi wypełnić pola OŚWIADCZENIADODATKOWEGO i złożyć czytelny lub nieczytelny podpis na każdej stronie zapytania; Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Achtel Sp. z o.o., Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1 - do dnia r. do godziny 12:00 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony dnia r do godziny 15:00 w siedzibie firmy Achtel Sp. z o.o.; Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: VI. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Najniższa cena: W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 80 punktów (oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt, każda kolejna z wyższą ceną otrzymuje o 10 pkt mniej). 2. Termin płatności wystawianych faktur liczony od daty ich wystawienia. Kryterium dotyczę uśrednionego terminu płatności wystawianych faktur, tj. jeśli Oferent poda termin 7 dni, a w umowie realizacji będą wskazane 3 płatności (3 faktury) to jedna faktura może mieć termin płatności np. 2 dni, druga np. 3 dni, a trzecia np. 16 dni, ponieważ średni termin płatności wszystkich faktur będzie wówczas miał 7 dni gdyż: (2 dni + 3 dni + 16 dni) / 3 faktury = 21/3 = 7 dni. W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 20 punktów przyznawanych w sposób następujący: - Termin płatności 30 dni i powyżej 20 pkt - Termin płatności między 21 a 29 dni 15 pkt - Termin płatności między 14 a 20 dni 10 pkt - Termin płatności między 7 a 13 dni 5 pkt - Termin płatności 6 dni i poniżej 0 pkt Str. 4 z 5

5 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: VIII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalen Malinowska Tel: , Fax: , IX. ZAŁĄCZNIKI Wzór formularza ofertowego. OŚWIADCZENIE DODATKOWE: Oświadczam, że: niniejsze zapytanie ofertowe dnia:..2012r: (DD) (MM) Pobrałem ze strony Pobrałem z sekretariatu Achtel Sp. z o. o., Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1 (Podpis i pieczęć Oferenta składającego oświadczenie dodatkowe) Str. 5 z 5

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A-D/IOUT/2014 ( dotyczy stworzenia modułów programu A-D/IOUT oraz szkoleń z tych modułów )

Zapytanie ofertowe nr A-D/IOUT/2014 ( dotyczy stworzenia modułów programu A-D/IOUT oraz szkoleń z tych modułów ) Intelix Sp. z o.o. Katowice, 06.01.2014 ul. Witosa 12 40-832 Katowice tel. + 48 32 201 45 44 fax + 48 32 205 81 98 info@intelix.pl www.intelix.pl Zapytanie ofertowe nr A-D/IOUT/2014 ( dotyczy stworzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo