Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia"

Transkrypt

1 Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

2 Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące pełen obieg procesów i dokumentów kosztowych, takich jak: Zamówienia kosztowe Zamówienia inwestycyjne Kontrakty Recepcje Faktury kosztowe Faktury inwestycyjne Dostawcy Artykuły Połączenie funkcjonalności wszystkich wyżej wymienionych modułów platformy zapewnia obsługę całego procesu zakupowego w firmie, od momentu rejestracji zamówienia w dowolnej jednostce organizacyjnej firmy, aż do uruchomienia płatności w systemie finansowo-księgowym na podstawie otrzymanej od dostawcy faktury. Moduł Zamówienia koncentruje się na obsłudze pełnego procesu obiegu zamówienia zakupowego, z uwzględnieniem różnic pomiędzy procesowaniem zamówień o charakterze administracyjnym (zamówienia kosztowe) i o charakterze inwestycyjnym (zamówienia inwestycyjne). Procesowanie zamówień może funkcjonować w ramach systemu jako samodzielny moduł lub w powiązaniu z pozostałymi procesami kosztowymi - rejestracją i ewidencją Kontraktów, Artykułów i Dostawców oraz procesowaniem Recepcji i Faktur Zakupowych. Podstawowe funkcjonalności Modułu to przede wszystkim automatyzacja procedur związanych z rejestracją i zatwierdzaniem składanego zamówienia oraz wsparcie przepływu pracy pomiędzy pracownikami. Mechanizmy te wspierają nawet najbardziej złożone procesy rejestracji i akceptacji zamówień w organizacji. Zestaw dedykowanych raportów i automatycznych powiadomień pozwala na szybką identyfikację wąskich gardeł procesu i optymalizację stosowanych procedur obiegu dokumentów. Dla każdego kroku w procesie tworzone są mechanizmy obsługi błędów, które kierują dokument na odpowiednie ścieżki procesowania wraz z niezbędnymi informacjami dla kolejnych uczestników procesu. Rozbudowany system zarządzania uprawnieniami, w połączeniu z mechanizmami uwierzytelniania dostępu do poszczególnych elementów systemu, gwarantują pełne bezpieczeństwo wrażliwych danych. Administratorzy biznesowi i kadra zarządzająca ma możliwość ciągłego monitorowania statusu realizacji poszczególnych zadań przez użytkowników systemu.

3 Standardowe komponenty systemu Comarch DMS Infostore, z których korzysta Moduł Zamówienia: Workflow mechanizm definiowania przebiegu procesów oraz reguł przydzielania zadań użytkownikom, zgodnie z procedurami biznesowymi obowiązującymi w firmie Panel administratora biznesowego moduł kompleksowego zarządzania regułami przepływu dokumentów i zadań w systemie Zamówienie składane jest w kontekście konkretnego Dostawcy i w zakresie przypisanych do niego Artykułów. Baza Dostawców (adresatów zamówień) oraz baza Artykułów (towarów i usług stanowiących przedmiot zamówienia) może być importowana z innych systemów wewnętrznych firmy (ERP, FK) lub definiowana z poziomu platformy DMS. Jeżeli to w Comarch DMS Infostore następuje rejestracja i edycja danych Dostawców i Artykułów, jest ona obsługiwana przez dedykowany proces workflow w Module Dostawcy i Module Artykuły. Rejestracja Dostawcy Moduł Dostawcy, poza rejestracją szczegółowych danych opisowych, umożliwia przypisanie do dostawcy wszystkich jednostek organizacyjnych (lokalizacji) firmy, na które będą później domyślnie dekretowane koszty wynikające z wygenerowanych dla tego dostawcy zamówień. Już na poziomie rejestracji dostawcy można zdefiniować: obowiązujące dla danego dostawcy parametry zamówień (np. minimalna i maksymalna wartość zamówienia) preferowany przez dostawcę sposób doręczania zamówień (fax, , EDI, etc.) domyślny priorytet nadawany fakturom wystawianym przez dostawcę (media, czynsze, zwykłe, etc.) Dostawcy rejestrowani są w systemie za pomocą dedykowanej formatki: Przykładowy formularz rejestracji dostawcy: lewy panel decyzyjny umożliwia użytkownikowi podjęcie decyzji co do dalszego procesowania danych dostawcy prawy i dolny panel danych szczegółowych umożliwia edycję podstawowych danych i parametrów dostawcy Formularz rejestracji dostawcy umożliwia załączenie dowolnego pliku związanego z dostawcą (np. potwierdzenie konta bankowego).

4 Zarejestrowanie w systemie nowego Dostawcy uruchamia zadania dla pracowników - uczestników procesu zatwierdzania dostawcy. Za generowanie tych zadań odpowiedzialny jest silnik workflow. Decyzja o przypisaniu zadania do wybranego pracownika dokonywana jest automatycznie na podstawie: struktury organizacyjnej firmy reguł zaszytych w procesach workflow typu dostawcy (kosztowy, inwestycyjny, należnościowy, etc.) innych parametrów (np. priorytetu) Użytkownicy biorący udział w procesie zatwierdzania dostawcy mogą (w zależności od posiadanych uprawnień): zatwierdzić wprowadzone dane dostawcy zwrócić zadanie do wcześniejszego etapu procesu zatwierdzania przekazać sprawę do zaopiniowania wybranemu z listy użytkownikowi odrzucić rejestrację dostawcy zawiesić rejestrację dostawcy Rejestracja Artykułu Moduł Artykuły, poza rejestracją szczegółowych danych opisowych, umożliwia przypisanie do artykułu odpowiedniej kategorii kosztowej (konta księgowego), na którą będą później domyślnie dekretowane koszty wynikające z utworzonych dla tego artykułu zamówień. Już na poziomie rejestracji artykułu można zdefiniować: dostępność artykułu przy tworzeniu zamówień (przedział dat od - do) symbol artykułu obowiązujący u dostawcy Artykuły rejestrowane są w systemie za pomocą dedykowanej formatki: Przykładowy formularz rejestracji artykułu: lewy panel decyzyjny umożliwia użytkownikowi podjęcie decyzji co do dalszego procesowania danych artykułu prawy i dolny panel danych szczegółowych umożliwia edycję parametrów, atrybutów i powiązań artykułu z dostawcą Każda akcja/decyzja odnośnie artykułu jest zapisywana w historii dokumentu.

5 Zarejestrowanie w systemie nowego Artykułu uruchamia zadania dla pracowników - uczestników procesu zatwierdzania artykułu. Za generowanie tych zadań odpowiedzialny jest silnik workflow. Decyzja o przypisaniu zadania do wybranego pracownika dokonywana jest automatycznie na podstawie: struktury organizacyjnej firmy reguł zaszytych w procesach workflow typu artykułu (kosztowy, inwestycyjny, etc.) Użytkownicy biorący udział w procesie zatwierdzania artykułu mogą (w zależności od etapu procesowania): zatwierdzić artykuł w systemie zwrócić zadanie do wcześniejszego etapu zatwierdzania odrzucić rejestrację artykułu zawiesić rejestrację artykułu Rejestracja Zamówienia Moduł Zamówienia umożliwia automatyzację całego procesu rejestracji i obiegu zamówienia - od zgłoszenia zapotrzebowania na zamówienie przez pracownika, przez jego akceptację na różnych poziomach zatwierdzania, aż po potwierdzenie recepcji (odbioru) towarów i usług będących przedmiotem złożonego zamówienia. Zamówienia rejestrowane są w systemie za pomocą dedykowanej formatki: Przykładowy formularz rejestracji zamówienia: sekcja danych szczegółowych zamówienia umożliwia m.in. wybór dostawcy i wprowadzenie dowolnej informacji dla niego sekcja artykułów opisowych umożliwia wprowadzenie artykułu, którego nie ma w bazie DMS sekcja artykułów z bazy umożliwia wybór artykułów przypisanych w bazie DMS do danego dostawcy

6 Podczas rejestracji zamówienia ustalane są m. in. następujące parametry: Typ zamówienia (kosztowe, inwestycyjne) Dane dostawcy (dane pobierane z bazy systemu) Uwagi dla dostawcy Lista zamawianych artykułów (dane pobierane z bazy systemu lub wpisywane ręcznie przez użytkowników, jeśli artykuł nie został zarejestrowany w bazie DMS lub zamawiana jest np. usługa wymagająca szczegółowego opisu) Ilość zamawianych jednostek Wartość zamówienia (wyliczana automatycznie przez system na podstawie listy artykułów i ilości) Alokacja kosztów zamówienia na lokalizacje i jednostki organizacyjne firmy. Formularz alokacji kosztów ma postać macierzy, w której kojarzona jest dowolna ilość jednostek organizacyjnych z dowolną ilością departamentów firmy. Pozycje wybrane na listach 'Lokalizacje' i 'Departamenty' łączone w pary na zasadzie 'każdy z każdym'. są Obieg zamówienia - Workflow Zarejestrowanie w systemie nowego Zamówienia uruchamia zadania dla poszczególnych pracowników - uczestników procesu akceptacji zamówienia. Za generowanie tych zadań odpowiedzialny jest silnik workflow. Decyzja o przypisaniu zadania akceptacji do wybranego pracownika dokonywana jest automatycznie na podstawie: struktury organizacyjnej firmy reguł zaszytych w procesach workflow typu zamówienia wartości zamówienia danych dostawcy wybranych artykułów dekretacji zamówienia innych parametrów (np. priorytetu) Na podstawie tych danych ustalana jest (również automatycznie) wymagana ilość i struktura poziomów akceptacji zamówienia. Jednocześnie w każdym z kroków procesowania zamówienia pracownik ma możliwość manualnego wyboru konkretnego użytkownika, do którego chce przekierować zadanie akceptacji. Lista możliwych do wyboru użytkowników jest podpowiadana przez system.

7 Przykładowy proces akceptacji zamówienia kosztowego może być zdefiniowany w systemie następująco: Przykładowy proces akceptacji zamówienia inwestycyjnego może być zdefiniowany w systemie następująco: W każdym z kroków akceptacji zamówienia decydent: Sprawdza prawidłowość dekretacji zamówienia na podstawie wcześniej zarejestrowanych danych Ma dostęp do zebranych w historii zamówienia informacji o poprzednich krokach jego procesowania Ma możliwość przekierowania zamówienia ze standardowej ścieżki procesowania do zaopiniowania przez innego uczestnika procesu akceptacji Ma możliwość zwrotu zadania akceptacji do któregoś z wcześniejszych kroków procesowania

8 Po podjęciu decyzji o dalszym procesowaniu zamówienia (akceptacja/odrzucenie), użytkownik może śledzić aktualny status zamówienia korzystając z własnego zasobnika 'Moje zamówienia' lub przy użyciu specjalnej wyszukiwarki zamówień. Ostatecznie zaakceptowane zamówienia mogą być eksportowane do systemu zewnętrznego lub wysyłane do dostawców bezpośrednio z poziomu platformy Comarch DMS Infostore. Rejestracja recepcji Moduł Zamówienia udostępnia formularz wyszukiwania linii zatwierdzonych zamówień, na których możliwe jest rejestrowanie Recepcji - potwierdzenia odbioru dostarczonych przez dostawcę towarów i usług. Rejestracja może być pełna (jeśli ilość i wartość dostarczonych artykułów zgadza się z zamówieniem) i częściowa (jeśli ilość i wartość dostarczonych artykułów jest niezgodna z zamówieniem).

9 Zarządzanie obiegiem zamówień - Panel administracyjny Panel administracyjny platformy Comarch DMS Infostore, umożliwia administratorowi biznesowemu kompleksowe zarządzanie zdefiniowanym w systemie procesem. Do typowych zadań administratora należy: Konfigurowanie uprawnień użytkowników Tworzenie ról w procesie i przypisywanie do nich użytkowników Zarządzanie grupami użytkowników Tworzenie i edycja reguł akceptacji Aby umożliwić dynamiczne reagowanie na zmiany w procedurach biznesowych firmy, administrator biznesowy systemu otrzymuje narzędzie do szybkiego i prostego definiowania reguł. Reguły akceptacji wykorzystywane są w procesie podczas wybierania akceptantów zamówienia. Po zdefiniowaniu reguły dostępna jest symulacja, w której system pokaże ścieżkę procesowania dokumentu według reguły. Prawidłowe zdefiniowanie ról w sposób znaczący usprawnia przepływ zadań w procesie oraz umożliwia szybkie i proste zarządzanie kompetencjami użytkowników. Możliwość przydzielenia wielu osób do jednej roli eliminuje problem blokowania procesu przez nieobecność lub opieszałość pojedynczych użytkowników. System pozwala również na definiowanie zastępstw, aby ewentualna nieobecność użytkowników nie wpływała na spowolnienie lub zatrzymanie procesu.

10 Integracje Moduły platformy Comarch DMS Infostore łatwo integrują się z dowolnymi systemami zewnętrznymi. Import Dane słownikowe takie, jak artykuły, dostawcy, pozycje kosztowe (podział kont) czy dane o strukturze organizacyjnej firmy, mogą być zaimportowane do systemu Comarch DMS Infostore z dowolnego systemu informatycznego firmy. Eksport Po uzyskaniu wszystkich akceptacji wymaganych przez procedury workflow, dane i aktualny status zamówień są eksportowane do systemu finansowo-księgowego. Eksport ten może zainicjować wysłanie zamówienia do dostawcy (w formie i technologii zdefiniowanej wcześniej, jako jeden z atrybutów dostawcy). Moduł Zamówienia Comarch DMS Infostore łatwo integruje się z: systemami księgowymi i ERP - SAP, PeopleSoft, Oracle, Lotus Notes, GIM (Gold Invoice Matching System), Macrologic, Comarch Altum, Comarch CDN, etc. systemem elektronicznej wymiany danych (EDI) Comarch ECOD dowolnymi serwerami katalogowymi, dowolnymi bazami danych, serwerami aplikacji, Portalami, Active Directory Raporty Informacje zebrane w Comarch DMS Infostore w trakcie procesowania dokumentów powiązanych z procesami zakupowymi, stanowią doskonałe źródło danych do konstrukcji analiz i raportów. Przykładowe raporty w zakresie wydajności obsługiwanych procesów biznesowych: raport czasu przetwarzania dokumentów od momentu uruchomienia procesu (rejestracja/wygenerowanie dokumentu) po jego zakończenie (ostateczna akceptacja/wysłanie do kontrahenta/zaksięgowanie) raport czasu przetwarzania dokumentów przez pojedynczych/grupy uczestników procesu - ocena wydajności pracy użytkowników w zadanym przedziale czasowym raport ilości dokumentów przetwarzanych przez pojedynczych/grupy użytkowników w poszczególnych krokach procesu i w zadanym przedziale czasowym raport opóźnień - bieżące podsumowanie dokumentów/zadań zalegających w wybranych krokach procesu dla zadanej wielkości opóźnienia (np. 'starsze niż: 10 dni') Przykładowe raporty w zakresie analizy danych: raport wysokości i struktury (dekretacja) planowanych kosztów wynikających z zarejestrowanych zamówień kosztowych i inwestycyjnych raport kompletności realizacji zamówień - zestawienie zatwierdzonych zamówień ze zrealizowanymi recepcjami raport dywersyfikacji zamówień - zestawienie wartości zamówień w kontekście poszczególnych dostawców Moduły platformy umożliwiają ponadto użytkownikom samodzielne konstruowanie raportów, wykorzystujących jako parametry konfiguracyjne wszystkie zgromadzone w systemie dane. kontakt:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1 Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemu EZD dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w centrali w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5) oraz w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 Banking, Insurance and Capital Markets 2 Najwyższa jakość obsługi faktoringu Na najwyższą na rynku najwyższą jakość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt elektroniczna administracja (e-administracja) 1. Wstęp Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na zamówienie polegające

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wsparcie i Rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal oraz ewentualna migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX etap dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo