Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA

2 Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja dokumentami i danymi :...5 D. Aplikacja skanująca Opisywanie dokumentów za pomocą kreatora: Szczegółowe parametry wykorzystywane podczas opisywania dokumentów: Dodatkowe funkcjonalności aplikacji skanującej:...6 E. Aplikacja centralna DocumentBox Moduł uprawnień Panel administracyjny...8 III. Po co?...9 1

3 I. Wprowadzenie Świat idzie naprzód i nie możemy pozostawać w tyle. Przyśpieszenie obiegu informacji wiąże się z jej postępującą digitalizacją. W wyniku wielomiesięcznych poszukiwań rozwiązań dostępnych na rynku zdecydowaliśmy się na wybór platformy przygotowanej zgodnie z naszymi wymaganiami oraz najlepiej dopasowanej do profilu naszych klientów. Przy wyborze rozwiązania kierowaliśmy się następującymi kryteriami: Zdalny dostęp do dokumentów za pomocą przeglądarki w trybie 24/7 Eliminacja opisów ręcznych dokumentów na rzecz elektronicznych Możliwość śledzenia statusu dokumentu Pozostawienie oryginałów dokumentów u klientów Elastyczność w możliwościach dostosowaniu struktury organizacyjnej klientów Bezpieczeństwem zasobów klientów tzn. nieumieszczania danych na serwerach poza naszą kontrolą Łatwość obsługi, Brak konieczności instalacji na urządzeniach wejście przez przeglądarkę po zalogowaniu Przejście na platformę DocumentBox NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI DODATKOWYMI KOSZTAMI. Dotychczasowi klienci KBA, którzy zdecydują się na wdrożenie tej usługi nie będą obciążani żadnymi opłatami za funkcjonowanie tej usługi. Szczegółowy opis nowego rozwiązania oraz naszego podejścia do wdrożenia znajduje się na następnych stronach. Chętnie udzielimy dalszych informacji i wyjaśnień. 2

4 II. O co chodzi? Jak to działa? Podstawą dobrej współpracy z outsourcingiem jest sprawna komunikacja. Chodzi o szybkie przesyłanie i wyszukiwanie dokumentów, danych i innych informacji oraz aktualna i wiarygodna wiedza na temat statusu spraw. Życie biznesowe staje się coraz bardziej intensywne i mobilne dostęp do danych, dokumentów i informacji powinien być zapewniony cały czas z dowolnej lokalizacji. Aby spełnić ten postulat nie ma innego sensownego rozwiązania niż digitalizacja obiegu dokumentów. A. System obiegu dokumentów System obiegu dokumentów DocumentBox to narzędzie pozwalające połączyć zasoby audytorów i doradców podatkowych oraz działów księgowych z zasobami Klientów. Proponowane rozwiązanie posiada szereg korzyści: Znacząca poprawa w obiegu dokumentów Klient ma dostęp do wirtualnego katalogu, do którego może dodać oraz z którego może pobrać ważne dla niego pliki wartość dla Klienta w postaci oszczędzonego czasu. Stały wgląd w sytuację spółki daje Klientowi poczucie bezpieczeństwa. Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Możliwość zdalnego podpisywania dokumentów. Możliwość edycji danych opisowych dokumentów. Historia operacji zmian. Ograniczenie korespondencji tradycyjnej ograniczenie kosztów i czasu. Możliwość komunikacji online z opiekunem Klienta daje poczucie wysokiej jakości obsługi. Edytowalne uprawnienia ograniczają formalności do minimum gwarantując jednocześnie wysokie bezpieczeństwo. Wartość dodana DocumentBox dostępny w języku polskim, angielskim oraz niemieckim (na żądanie, możliwość dostosowania języka do wymagań klienta). DocumentBox jest istotnym usprawnieniem dla Klientów ograniczając obieg dokumentów w wersji tradycyjnej zarówno wewnątrz firmy jak i w kontaktach z księgowością. 3

5 B. Zasady obiegu dokumentów Zasady obiegu dokumentów w systemie rządzą się następującymi regułami. W obrębie aplikacji każdy użytkownik posiada swoje personalne konto z określonym zakresem uprawnień, Zarówno użytkownicy (klienci) jak i administratorzy (po stronie klienta lub outsourcingu) mają możliwość (w zależności od poziomu uprawnień) dodawać, edytować i przeglądać dokumenty (w zależności od typu dokumentu) Aby zachować porządek w repozytorium, wszystkie dokumenty są katalogowane we właściwych folderach. W celu usprawnienia procesu, dokumenty dodawane są za pomocą kreatorów, w których kolejno udziela się odpowiedzi na wcześniej pytania kategoryzując tym samym dokument. Nadawanie unikalnego identyfikatora odbywa się automatycznie i na stałe. W obiegu dokumentów wyróżnia się trzy etapy operacji wykonywanych za pomocą różnych aplikacji: I etap - aplikacja skanująca (skanowanie dokumentów) II etap aplikacja DocumentBox na serwerze centralnym wraz z dodatkowymi modułami (akceptacja dokumentów) III etap - aplikacja księgująca (księgowanie dokumentów) 4

6 C. Administracja dokumentami i danymi : Administracja dokumentami i danymi: Klient loguje się i przesyła zeskanowane dokumenty poprzez aplikację skanującą na centralny serwer KBA - DocumentBox, a następnie akceptuje dokumenty i przesyła do księgowości, Osoby w KBA odpowiedzialne za dany projekt otrzymują powiadomienie o nowych dokumentach, Kierownik Projektu w KBA klasyfikuje dokumenty do danego miesiąca i przekazuje je do księgowania lub odrzuca dokumenty i odsyła do klienta, Dokumenty księgowane są za pomocą aplikacji księgującej, Zaksięgowane dokumenty zapisywane są w aplikacji DocumentBox i zyskują status zaksięgowane. D. Aplikacja skanująca Aplikacja skanująca znajduje się na samym początku łańcucha obiegu dokumentów i jest obsługiwana przez Klienta. Zeskanowane przy jej pomocy dokumenty przesyłane są w postaci szyfrowanej na serwer centralny do repozytorium aplikacji DocumentBox. Aplikacja pozwala na: Skanowanie dokumentów wraz z ich opisaniem (poprzez kreator) Skanowanie dokumentów bez ich opisywania (dokument wymagający późniejszej kategoryzacji) Przesyłanie dokumentów w formacie PDF Kreator dodawania dokumentów wbudowany w aplikację skanującą to rozwiązanie, w którym użytkownicy dodający dokument do aplikacji będą musieli wypełnić dane pozwalające skategoryzować dokumenty. Jeżeli użytkownik wskaże, że chce dodać dokument typu faktura zakupu system zaproponuje wypełnienie pól wymaganych do poprawnego opisania tego typu dokumentu. W ten sposób użytkownik wskaże położenie dokumentu, który automatycznie trafi we właściwe miejsce. Podobnie w przypadku innych dokumentów. Zastosowanie kreatora pozwala zachować porządek w repozytorium plików Aplikacji Centralnej DocumentBox, do której pliki będą przesyłane. Kreator dodawania dokumentów będzie edytowalny z poziomu panelu administracyjnego przez administratorów aplikacji DocumentBox. Oznacza to, że będą oni dysponowali narzędziem, w którym 5

7 możliwe będzie opisanie wszelkich typów dokumentów z pełną szczegółowością wymaganą przez klienta. Będzie istniała możliwość edycji wcześniej stworzonych kreatorów. 1. Opisywanie dokumentów za pomocą kreatora: Opisywanie zeskanowanych dokumentów przez aplikację - wymagane pola: o numer identyfikacyjny dokumentu (Nadawanie numerów identyfikacyjnych w celu powiązania skanowanego dokumentu z oryginalnym dokumentem, definiowanie ilości stron skanowanego dokumentu) o data zeskanowania dokumentu. 2. Szczegółowe parametry wykorzystywane podczas opisywania dokumentów: data wpływu dokument do spółki (data skanowania oraz opcja ręcznego wpisania daty), rodzaj dokumentu (m.in. faktura zakupu, rachunek, delegacja, dokument stały) katalog zamknięty definiowany w panelu administracyjnym aplikacji DocumentBox, opis na dokumencie (klasyfikacja kosztowa) - katalog do wyboru (pobierany z DocumentBox oraz dodatkowy opis własny), osoba zatwierdzająca (login), dane kontrahent nazwa opcjonalnie, forma płatności (przelew, karta, gotówka), inne - w zależności od specyfiki klienta. 3. Dodatkowe funkcjonalności aplikacji skanującej: drukowanie raportów skanowanych dokumentów, drukowanie naklejek na dokumenty źródłowe z numerami systemowymi nadawanych automatycznie przez DocumentBox. E. Aplikacja centralna DocumentBox Moduł repozytorium (aplikacja centralna serwer KBA DocumentBox) to kluczowy element aplikacji. Przechowywane są w nim wszystkie pliki oraz informacje o strukturze katalogów, wprowadzanych modyfikacjach w poszczególnych plikach oraz poprzednie wersje plików. 6

8 Moduł repozytorium dostępny jest w oknie przeglądarki, swoim wyglądem przypomina eksplorator plików znany z systemów Windows. Z poziomu repozytorium użytkownik w zależności od uprawnień ma możliwość: Przeglądać dokumenty, Pobierać dokumenty, Dodawać notatki do dokumentu, Aktualizować opisy dokumentów, Przeglądać historię zmian dokumentów (kto i kiedy dokonał edycji). Sprawdzać statusy dokumentów (zaakceptowane, zaksięgowane, itp.) Przeglądać dekrety księgowe (na jakie konta został dokument zaksięgowany) 1. Moduł uprawnień Moduł uprawnień to jedno z ważniejszych ogniw aplikacji. Pozwala różnicować uprawnienia pomiędzy Klientami i użytkownikami w obrębie danego Klienta, a także na nadanie uprawnień dla kontroli zewnętrznych. 7

9 Z poziomu modułu uprawnień administrator ma możliwość przydzielenia dostępu do danych funkcjonalności aplikacji, w tym wybranych katalogów repozytorium na trzech poziomach: Przeglądanie dokumentów, Edycja dokumentów, Dodawanie dokumentów, Największą korzyścią modułu uprawnień jest bezpieczeństwo przechowywanych danych w repozytorium dostęp do nich mają tylko użytkownicy mający konto w aplikacji, którym administrator nadał odpowiedni dostęp. 2. Panel administracyjny Panel administracyjny jest integralną częścią aplikacji DocumentBox. W nim dokonywana jest wszelka konfiguracja modułów dodatkowych i podstawowych elementów aplikacji. Dostęp do panelu administracyjnego mają wybrani użytkownicy po stronie Klienta oraz Outsourcingu. Ograniczenia dla poszczególnych grup mogą dotyczyć: Dostępu do poszczególnych modułów, Dostępu do danych poszczególnych Klientów, Dostępu od kategorii dokumentów. 8

10 III. Po co? System elektronicznego obiegu i przekazywania dokumentów documenbox pozwala na: 1. Oszczędności w opłatach za przesyłanie dokumentów. 2. Stały dostęp do oryginałów własnych dokumentów przechowywanych w siedzibie spółki. 3. Szybsza i bardziej regularna współpraca wewnątrz własnej organizacji i z outsourcingiem. 4. Stały dostęp 24/7 do repozytorium elektronicznego przesłanych dokumentów z możliwością: a. Adresowania ich i przesyłania do zatwierdzenia przez predefiniowane lub wskazane jednorazowo osoby. b. Śledzenia drogi dokumentów oraz zatorów w ich zatwierdzaniu i przesyłaniu. c. Elektronicznego zatwierdzania dokumentów. d. Elektronicznego przesyłania dokumentów do działu księgowego. e. Zdalnego podglądu statusu dokumentu. f. Sortowania dokumentów w dowolny sposób. Suma powyższych korzyści daje zwiększenie przejrzystości i szybkości obiegu informacji oraz dokumentów w Państwa firmie oraz w relacjach z outsourcingiem. 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

GALACTICA. Ponad 10 lat tworzymy aplikacje wspomagające procesy biznesowe. GALACTICA to ludzie. Klienci nas lubią, ponieważ zależy nam na ich sukcesie

GALACTICA. Ponad 10 lat tworzymy aplikacje wspomagające procesy biznesowe. GALACTICA to ludzie. Klienci nas lubią, ponieważ zależy nam na ich sukcesie GALACTICA GALACTICA to ludzie. Ludzie, którzy tworzą zespół kompetentnych specjalistów- posiadają odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie. Wszyscy nasi pracownicy posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo