PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU"

Transkrypt

1 Kielce, dnia roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i stworzenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej mi. Nr umowy: UDA-POIG /10-00 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Przedmiotem projektu jest uruchomienie przez Wnioskodawcę otwartej Platformy Usługowej (w skrócie PU) do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Podstawowym wymaganiem stawianym przez Wnioskodawcę przed PU jest umożliwienie przy jej wykorzystaniu świadczenia usług przez Partnerów Wnioskodawcy na rzecz ich klientów. W ten sposób Partnerzy Wnioskodawcy będą mogli w łatwy i szybki sposób poszerzyć gamę usług oferowanych swoim klientom o dodatkowe usługi o charakterze telekomunikacyjnym realizowane na Platformie Usługowej Wnioskodawcy. Środowisko, które umożliwi uruchomienie dla klientów usług telekomunikacyjnych w oparciu o PU zostało zaprezentowane na Rys Strona 1 z 6

2 9: Web er ices PLAT OR A OPERATORA P ATNOŚCI ON-LINE WNIO KODAWCA 3: HTTP, ERWER AR ГD ANIA PLAT OR Г 8: Web er ices/ EDI Y TE IN OR ATYC NY PARTNERA ERWER INTEGRAC I B2B ERWER U LUG DODATKOWYCH 1: 7/ IP ERWER WWW RONT-END 7: HTTP, , EDI 6: HTTP/HTTP PARTNER PSTN ERWER U LUGOWY PLATFORMA USLUGOWA IREWALL 2: IP 3: HTTP, NTERNET 4: HTTP/HTTP 5: Web er ices/ L WITRYNA PARTNERA KLIENT PARTNERA Rys.1. Ogólny schemat rozwiązania B2B proponowanego przez Wnioskodawcę dla partnerów - wirtualnych operatorów. Środowisko składa się z następujących elementów: - Platforma Usługowa, która pełni rolę cyfrowej centrali telefonicznej w technologii VoIP ( erwer Usługowy) a także platformy udostępniającej szereg usług dodatkowych dla użytkowników posiadających na niej aktywne konto z odpowiednią konfiguracją usług. Użytkownicy PU posiadający dostęp do sieci Internet mogą za jej pośrednictwem wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne z/do wszystkich sieci telefonicznych (stacjonarnych, komórkowych, VoIP), a także korzystać z usług takich jak Voice ail (skrzynka głosowa) czy połączenia konferencyjne. Platforma Usługowa może świadczyć jej użytkownikom usługi dzięki integracji PU z siecią operatora posiadającego punkty dostępu do publicznych sieci telefonicznych. Platforma Usługowa ma charakter otwarty i umożliwia tworzenie, dodawanie i udostępnianie jej użytkownikom nowych usług. Strona 2 z 6

3 Platforma Usługowa wyposażona jest we wszystkie niezbędne mechanizmy służące do tworzenia i zarządzania odizolowanymi podsystemami dedykowanymi dla Partnerów, co umożliwia precyzyjne określanie dla każdego : o zakresu udostępnianych usług, o warunków cenowych świadczenia usług, o konfiguracji modułu integracyjnego B2B, za pośrednictwem którego wymieniane są informacje pomiędzy PU a środowiskiem informatycznym o konfiguracji zabezpieczeń w zakresie integracji Witryny oraz Platformy Usługowej (komunikacja będzie zaszyfrowana przy użyciu infrastruktury kryptograficznej podpisy elektroniczne, certyfikaty, klucze) Czynności konfiguracyjne związane z nawiązaniem współpracy z nowym Partnerem, o których mowa poniżej dostępne są tylko dla administratora PU (czyli Wnioskodawcy). Ponadto, z poziomu administratora PU możliwa jest konfiguracja globalnych parametrów PU, m.in: oduł integracji z systemem e-pay służący do integracji z zewnętrznym operatorem płatności przez Internet oduł zarządzania usługami służący do konfiguracji usług realizowanych na PU Platforma Usługowa wyposażona będzie w wielopoziomowy mechanizm autoryzacji dostępu, co umożliwi udostępnienie Partnerom oraz ich klientom komponentów administracyjnych służących do konfiguracji i dostosowania swoich usług. Komponenty administracyjne to aplikacje uruchomione w dedykowanym dla obszarze PU i udostępnione użytkownikom (administratorowi oraz klientom ) poprzez Witrynę internetową. Dostęp do komponentów administracyjnych będzie chroniony za pomocą mechanizmów kryptograficznych (tylko z poziomu witryny internetowej będzie możliwe nawiązanie sesji z komponentami administracyjnymi na PU). Komponenty administracyjne logicznie podzielone będą na moduły udostępniające następujące funkcjonalności: oduł zarządzania usługami, przechowujący informacje o udostępnionych przez operatora Platformy Usługowej usługach (opis usługi, regulamin, parametry). Ten moduł umożliwia także określenie cen za usługi dla klientów a także regulaminów tych usług. oduł rozliczeniowy umożliwia dostęp do faktur wygenerowanych przez Platformę Usługową za wykorzystane usługi, a także do faktur wystawionych przez swoim klientom. oduł zarządzania klientami przechowujący informacje o klientach, umożliwia podgląd stanu konta a także usług wykorzystywanych przez klienta, a także konfigurację powiadomień wysyłanych klientom na skonfigurowane adresy oduł podpisu elektronicznego służący do integracji i konfiguracji posiadanych przez certyfikatów cyfrowych Komponent administracyjny przeznaczony dla klienta końcowego będzie oferował m.in.: Strona 3 z 6

4 mianę parametrów zasubskrybowanych usług Dodanie/usunięcie usługi Podgląd stanu konta, dostęp do informacji rozliczeniowych Konfigurację powiadomień wysyłanych przez PU (adres , typy powiadomień np. wystawienie faktury, zmiana regulaminu usługi, itp.) - ieć Internet, stanowiąca medium komunikacyjne pomiędzy: o Platformą Usługową a Witryną o Urządzeniem klienta (w tym także tzw. soft-phonem, czyli oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z usług VoIP na komputerze bądź urządzeniu klasy smart-phone) a Platformą Usługową o Komputerem klienta a Witryną internetową o Komputerem a Witryną internetową o Komputerem a Platformą Usługową o Platformą Usługową a Platformą Operatora Płatności On-Line o Platformą Usługową a Środowiskiem Informatycznym - Platforma Operatora Płatności On-Line, dzięki której klienci będą mogli wnosić opłaty na poczet wykorzystywanych przez nich usług w modelu pre-paid - Witryna, na której klienci będą mogli zarejestrować się w celu korzystania z usług - ystemy Informatyczne, do którego Platforma Usługowa będzie przekazywać informacje w standardzie EDI (faktury, powiadomienia o usługach, powiadomienia o zmianach użytkowników-klientów, regulaminy) Platforma Usługowa będzie posiadać następujące interfejsy (numery odnoszą się do opisów interfejsów na Rys. 1): Numer Technologia System A System B Opis 1 IP PU P TN Interfejs sygnalizacyjny do integracji PU z publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi 2 IP Terminal Klienta PU Interfejs usługowy (sygnalizacja IP) 3 HTTP, Klient PU est to Graficzny Interfejs Użytkownika dedykowany dla klienta. Klient po zarejestrowaniu swojego konta, otrzyma dostęp do tego interfejsu. Interfejs będzie oferował: - zarządzanie usługami (aktywacja/deaktywacja/zmiana parametrów) - zarządzanie danymi klienta - dostęp do informacji rozliczeniowych (faktury podpisane elektronicznie przez partnera), szczegółowe informacje o wykorzystaniu usług - dostęp do cennika usług oraz informacji o promocjach/zniżkach - doładowanie konta Ponadto, klient będzie otrzymywał automatycznie (zgodnie z konfiguracją swojego konta) powiadomienia na adres (np. o nowo udostępnionych usługach, zmianach regulaminu, zmianach cen) Dostęp do komponentu administracyjnego (interfejs 3) będzie możliwy tylko z poziomu Witryny Autoryzacja w celu utworzenia sesji z komponentami administracyjnymi (wykorzystanie certyfikatów cyfrowych ) Dostęp do komponentu administracyjnego (interfejs 3) będzie możliwy tylko z poziomu Witryny 4 HTTP/HTTP Klient Witryna 5 Web er ices/ L Witryna PU 6 HTTP/HTTP Partner Witryna 7 HTTP, Partner PU est to Graficzny Interfejs Użytkownika dedykowany dla. taje się on dostępny dla z chwilą wdrożenia przez Wnioskodawcę Strona 4 z 6

5 8 EDI/X L/ L PU ystem Informatyczny 9 Web er ices/ L PP Platforma Operatora Płatności On-Line Platformy. unkcje udostępniane przez interfejs: - konfiguracja platformy partnera (dane Platformy Usługowej współpracującej z platformą partnera) - zarządzanie kontami i usługami klientów - zarządzanie katalogiem usług oferowanych klientom, w tym regulaminami poszczególnych usług - zarządzanie cennikiem usług (w tym przydzielanie zniżek i rabatów) - dostęp do informacji rozliczeniowych przekazywanych przez platformę usługową wnioskodawcy - dostęp do informacji o usługach przesyłanych przez Platformę Usługową autoryzacja nowych usług dla klientów, akceptacja regulaminu i zmian w regulaminie, akceptacja cennika i zmian w cenniku - moduł powiadomień dla klientów o nowych usługach/zmianach cennika/regulaminów - zarządzanie rozliczeniami z klientami (fakturowanie) est to dwukierunkowy interfejs służący do wymiany informacji pomiędzy PU a ystemem Informatycznym zgodnie ze standardem EDI. Przesyłane informacje będą każdorazowo podpisywane elektronicznie z wykorzystaniem posiadanych przez PU i certyfikatów cyfrowych (podpisów elektronicznych). Informacje przesyłane tym kanałem będą zawierać: - faktury za usługi wykorzystane przez - informacje o nowych usługach na Platformie Usługowej (wraz z regulaminem, cennikiem i parametrami niezbędnymi do jej uruchomienia/skonfigurowania) - zmiany regulaminów i cenników Interfejs dzięki którym Platforma otrzyma informację od Platformy Operatora Płatności On-Line o pozytywnie lub negatywnie przeprowadzonej operacji doładowania konta klienta. Platforma usługowa wnioskodawcy będzie się składać z następujących modułów: - Panel administracyjny o arządzanie partnerami Tworzenie partnera Konfiguracja parametrów platformy partnera (niezbędne do prawidłowego funkcjonowania interfejsów) arządzanie zasobami partnera arządzanie katalogiem i cennikiem usług dla partnera o arządzanie katalogiem usług Powiadomienia o nowych usługach o arządzanie globalnym cennikiem usług o arządzanie procesem rozliczeń moduł podpisu elektronicznego, parametryzacja procesu fakturowania - Pro isioning ser er moduł służący do konfiguracji kont i usług, przetwarza żądania przesyłane przez platformy partnerów, przeprowadza autoryzację i autentykację, a następnie wykonuje żądaną akcję (np. dodanie nowego konta IP, dodanie/zmiana usługi dodatkowej) Pro isioning API Strona 5 z 6

6 - oduł integracji z platformą partnerów przesyłanie do platformy partnerów podpisanych cyfrowo faktur, informacji o usługach (regulaminy, ceny), odbiór informacji o akceptacji warunków oferty (dotyczy nowych usług oraz zmian cen) - oduł podpisu elektronicznego wykorzystywany do podpisywania dokumentów i informacji przesyłanych do platformy partnera (faktury za usługi, informacje o nowych usługach, regulaminy, zmiany cennika) - oduł taryfikacji i bilingu - moduł rejestrujący i przechowujący informacje o wykonanych połączeniach w celach rozliczeniowych (wystawienie faktury partnerowi). Strona 6 z 6

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE SPECYFIKACJA REALIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SOLVEO SP. Z O.O. SYSTEMU B2B MAJĄCEGO NA CELU AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557 m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl Załącznik do zapytania ofertowego: nr 03/POIG/2012 Specyfikacja wymagań Założenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR)

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 1 Załącznik nr 2 do OPZ Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 2 Spis treści 1. SŁOWNIK TERMINÓW i SKRÓTÓW... 4 2. Lokalizacje... 7 3. OGRANICZENIA ROZWIĄZANIA,

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU IPOT24.PL INTERAKTYWNA PLATFORMA OBSŁUGI TELEKOMUNIKACJI

OPIS SYSTEMU IPOT24.PL INTERAKTYWNA PLATFORMA OBSŁUGI TELEKOMUNIKACJI Trzemeszno, dnia 10.04.2014r. OPIS SYSTEMU IPOT24.PL INTERAKTYWNA PLATFORMA OBSŁUGI TELEKOMUNIKACJI Projekt współfinansowany jest ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1: Specyfikacja Aplikacji B2B i Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą instalacji i konfiguracji

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1: Specyfikacja Aplikacji B2B i Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą instalacji i konfiguracji Załącznik do zapytania ofertowego nr 1: Specyfikacja Aplikacji B2B i Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą instalacji i konfiguracji Aplikacja B2B Aplikacja B2B będzie miała na celu automatyzację

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo