Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Wymagania funkcjonalne do ZSSI B2B: Powiązanie Prolan <-> Partnerzy Biznesowi Wymagania ogólne Portal Internetowy Podsystem EDI Podsystem WorkFlow Moduł e-faktury Podsystem Help Desk Moduł Integracji z systemem ERP Prolan_IAS Wykaz rysunków Partnerzy Biznesowi Portal Internetowy Moduł EDI Statusy E-Faktury export z ERP Prolan do systemu ERP Partnera Biznesowego E-faktury import z ERP Prolan do ERP Partnera Biznesowego Struktura Systemu Helpdesk (internetowa obsługa klienta) Struktura Systemu Helpdesk (obsługa zadań) Powiązanie z systemem Zamawiającego ERP Prolan_IAS pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN strona 1/16

2 Załącznik nr 1 1. Wymagania funkcjonalne do ZSSI B2B: 1.1. Powiązanie Prolan <-> Partnerzy Biznesowi Oczekiwanym celem u jest utworzenie i wdrożenia internetowej serwisowej platformy systemowej działającej w trybie B2B dedykowanej dla obsługi procesów serwisowych oraz wymiany dokumentów oraz integracji pomiędzy systemem Finansowo-Księgowym Wnioskodawcy i Partnera Biznesowego. Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi Projektowany System ma obejmować następujące moduły: Moduł HelpDesk; Portal Internetowy; Moduł E-faktury; Podsystem Workflow; Podsystem EDI; Moduł Integracji z systemem ERP Wnioskodawcy. Opis wymagań poszczególnych modułów przedstawiony jest w kolejnych punktach Wymagania ogólne. Wykaz wymagań. Kod Opis WO- 01 System ma być wykonany z wykorzystaniem Bazy Danych Oracle SE One 11g. WO-02 WO-03 WO-04 WO-05 WO-06 System ma być wykonany w technologii wielowarstwowej: - warstwa użytkownika - warstwa internetowa (web serwer) - warstwa biznesowa - warstwa Bazy Danych Warstwa użytkownika musi być oparta na przeglądarce internetowej. Jako web serwer powinien być wykorzystany Apache (najnowsza wersja). Warstwa biznesowa powinna być zanurzona w Bazie Danych. System zostanie zainstalowany w udostępnionej przez Zamawiającego Instancji Bazy Danych Oracle w wydzielonych schematach Portal Internetowy Portal Internetowy - stanowi główny element systemu B2B (elektronicznej wymiany informacji między firmami). Dane prezentowane na portalu mają być automatycznie generowane z danych zarejestrowanych w modułach HelpDesk, Finansowo- Księgowym i w module eksportu faktur (efaktury). Jednocześnie dane wprowadzane przez partnera mają automatycznie aktualizować system Zamawiającego. Funkcjonalność ma umożliwić partnerom biznesowym: - elektroniczną rejestracje zleceń (zgłoszeń serwisowych i dodatkowych prac wykraczających poza zakres serwisu), - śledzenie statusu zlecenia (przyjęte, w trakcie realizacji, zakończone), - dostęp do okresowych Raportów z prac serwisowych, - kontrolę bieżących rozliczeń finansowych z Wnioskodawcą, pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 2/16

3 - wgląd w przekazane e-faktury. Dostęp partnerów biznesowych do Portalu internetowego będzie poprzez wejście na aktualnej stronie WWW Zamawiającego. Dostęp do indywidualnej strony partnera będzie zabezpieczony unikalną nazwą użytkownika (loginem) i szyfrowanym hasłem. Schemat oczekiwanej funkcjonalności przedstawiony jest na rysunku Portal internetowy. Wykaz wymagań. Kod Opis PRT- 01 PRT-02 PRT-03 PRT-04 PRT-05 PRT-06 PRT-07 Portal ma być zainstalowany na serwerze Zamawiającego (system operacyjny Linux). Wejście do portalu ze strony WWW Zamawiającego. Każdy z użytkowników (partnerów) ma indywidualną stronę (zakres danych). Dostęp do strony zabezpieczony unikalnym loginem i hasłem. Hasło musi mieć zabezpieczenie w postaci wymaganej długości, małych i dużych liter, liter i cyfr. Użytkownik ma mieć możliwość zmiany hasła. Kilkukrotne błędne logowanie (parametr systemu) ma powodować zablokowanie strony. Dostęp do strony może mieć wielu pracowników partnera. Strona administratora: - definiowanie użytkowników, - definiowanie zakresu informacji prezentowanej na stronach partnerów, - dostęp do stron partnerów. Powiązanie z systemem HelpDesk. Forum o strukturze: - zgłoszenia/zadania - możliwość rejestracji zgłoszeń - synchronizacja z systemem zadaniowym - wiadomości - możliwość rejestracji dowolnych komentarzy do zadań - synchronizacja z kartami pracy w systemie zadaniowym - raporty okresowe - rozliczenie godzin limitu z umowy serwisowej - podsumowanie realizowanych prac Powiązanie z systemem księgowym: - wykaz aktualnie nierozliczonych faktur (uzgodnienie salda). Powiązanie z systemem efaktury: - dostęp do archiwum przekazanych faktur Podsystem EDI Podsystem EDI jest elementem systemu e-faktury, jego zdaniem jest zakodowanie faktury do formatu EDI (XML) i rozkodowanie pliku XML w formacie EDI do tabeli Bazy Danych. Schemat funkcjonalny przedstawiono na rysunku Moduł EDI. pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 3/16

4 Wykaz wymagań. Kod Opis EDI- 01 EDI-02 Eksport dokumentów: - funkcja zakodowania faktury z systemu ERP Zamawiającego do pliku w formacie EDI (XML), - rejestr wysłanych dokumentów, - zapis pliku XML na wskazanym zasobie sieciowym. Import Dokumentów: - rejestr importowanych plików, - zapis/import do rejestru zaimportowanych plików, plików z wskazanego zasobu sieciowego, - funkcja rozkodowania pliku w formacie EDI (XML) z zapisem wyniku do tabeli w Bazie Danych Podsystem WorkFlow Podsystem WorkFlow ma wspomagać zarządzanie procesami realizacji zadań. Oczekuje się możliwości definiowania statusów na poziomach -> etap -> zadanie -> karta pracy z możliwością definiowania warunków przechodzenia między poszczególnymi poziomami oraz możliwości zdefiniowania wywołania funkcji wysyłania wiadomości mail przy zmianie statusu. Oczekuje się rejestracji historii Schemat oczekiwane funkcjonalności przedstawiono na rysunku Statusy. Wykaz wymagań. Kod Opis WKF- 01 WKF-02 WFK-03 WFK-04 WFK-05 Swobodnie definiowane słowniki statusów w układzie: - grupa, - klasy (pozycje w obrębie danej grupy). Funkcjonalność umożliwiająca przypisanie wybranych grup statusów dla wybranej kartoteki (tabela wiązań statusy -> kartoteki z funkcjami obsługi podaj, zapisz, zmień ). Możliwość definiowania warunków zmian statusów. Możliwość definiowania wysyłania powiadomień/ maili przy zmianie statusów. Rejestracja zmian statusów Moduł e-faktury Moduł e-faktury ma umożliwić automatyzację procesu odbioru oraz przekazywania (wysyłania) faktur w formie elektronicznej. Proces wymiany drogą elektroniczną ma umożliwić wysyłanie z wykorzystaniem: - poczty elektronicznej, - portalu partnerów, - zewnętrznej usługi przesyłania faktur. Przekazywane mogą być w postaci: - plików pdf podpisanych certyfikatem cyfrowym (podpis kwalifikowany lub niekwalifikowanym) - plików w standardzie EDI (plik XML). Moduł e-faktur obsługiwać będzie procesy: - rejestrację e-faktur, - wysyłanie e-faktur, pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 4/16

5 - archiwizację e-faktur. Oczekiwaną funkcjonalność modułu przedstawiono na rysunkach e-faktury export i e-faktury import. Wykaz wymagań. Kod Opis EFE EFE-01 EFE-02 EFE-03 EFE-04 EFE-05 EFE-06 EFE-07 EFE-08 EFE-09 EFI EFI-01 EFI-02 EFI-03 EFI-04 EFI-05 EFI-06 EFI-07 EFI-08 EFI-09 EFA EFA-01 EFA-02 Moduł e-faktury eksport Rejestr wysłanych dokumentów w układzie nagłówek(paczka dokumentów) -> lista (poszczególne ). Funkcja generowania pliku PDF dla wskazanej faktury i zapis wygenerowanego pliku w rejestrze wysłanych dokumentów. Wykorzystanie modułu EDI do zapisu wygenerowanego pliku do rejestru wysłanych dokumentów. Prowadzenie archiwum wysłanych dokumentów z wersjonowaniem w przypadku wielokrotnego przekazania dokumentu parterowi. Funkcja podpisu elektronicznego (podpis seryjny). Zapis dokumentu na wskazany zasób sieciowy. Wysłanie dokumentu pocztą elektroniczną na wskazany adres . Zapis dokumentu do bazy danych portalu partnera. Wysłanie dokumentu do Bazy Danych partnera (funkcja web serwis modułu e-faktury import). Moduł e-faktury import Rejestr zaimportowanych plików. Zapis pliku z wskazane zasobu sieciowego. Ręczny zapis pliku (np. przesłanego pocztą elektroniczną). Funkcje zapisu umożliwiające przesłanie pliku z modułu e-faktury eksport. Prowadzenie archiwum przyjętych dokumentów z wersjonowaniem. Wykorzystanie modułu EDI do rozkodowania dokumentu i zapis dokumentu w tabelach bazy danych. Przeniesienie rozkodowanego dokumentu do tabeli dokumentów importu. Podgląd zarejestrowanych plików z poziomu dokumentów importu. Podgląd zarejestrowanych plików z poziomu dokumentów źródłowych. Moduł e-faktury Archiwum Eksport Archiwizowanie z wersjonowaniem eksportowanych dokumentów. Udostępnianie archiwizowanych dokumentów dla Portalu Partnera Podsystem Help Desk System HelpDesk ma obejmować trzy obszary: - System obsługi zadań, - Powiązanie zadań z pocztą elektroniczną, - Powiązanie zadań z Portalem. System obsługi zadań. System ma zapewniać: pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 5/16

6 - rejestrację i o obsługę zadań w układzie Projekt->Etap->Zadanie->Karta Pracy->Czas Pracy, - obsługę procesów realizacji zadań w układzie Projekt->Etap->Zadanie->Karta Pracy->Czas Pracy, - raportowanie i kontroling Projektów->Etapów->Zadań->Kart Pracy Powiązanie zadań z Portalem System ma zapewniać: - współpracę z Portalem w zakresie : - przyjmowania rejestrowanych zgłoszeń rejestrowanych na portalu, - przekazywania na portal zadań zarejestrowanych w systemie zadań, - przekazywanie do portalu zmian statusów zadań wynikających z procesu realizacji zadania, - udostępniać, z poziomu aplikacji obsługi zadań, obsługę danych dostępnych na portalu (w zakresie zadań). Powiązanie zadań z pocztą elektroniczną System ma zapewniać: - rejestrację zadań zgłaszanych przez kontrahenta przez pocztę elektroniczną (treść maila wraz załącznikami), - przesyłać kontrahentowi maila przy zakończeniu realizacji zadania, - przesyłać pracownikom powiadomienia o opóźnieniach w realizacji zadań, - przesyłać pracownikom maila o wystawieniu karty pracy. Schemat oczekiwanej funkcjonalności przedstawiono na rysunkach Struktura systemu HelpDesk (internetowa obsługa klienta) i Struktura systemu HelpDesk (obsługa zadań). Wykaz wymagań. Kod Opis HDZ HDZ-01 HDZ-02 HDZ-03 HDZ-04 HDZ-04 HDZ-05 HDZ-06 HDZ-07 HDZ-08 HDZ-09 HDZ-10 HDZ-11 HDZ-12 HDZ-13 HDZ-14 HDZ-15 Obsługa zadań Rejestracja zadań w układzie Projekt -> Etap -> Zadanie -> Karta Pracy. Rejestracja atrybutów czasowych (daty rozpoczęcia i zakończenia). Rejestracja parametrów umowy na wykonanie u. Słownik rodzajów ów (umowy serwisowe, y, prace własne ). Zamodelowanie struktury organizacyjnej Zamawiającego. Kartoteka pracowników: - powiązanie z jednostką organizacyjną, - przypisanie udziału pracy twórczej (do rozliczeń podatkowych). Przypisanie pracowników na każdym poziomie rejestracji zadań (odpowiedzialny za realizację, wykonujący ). Zestawienia kontrolne przekroczenia terminów realizacji. Fakturowanie zrealizowanych zadań. Fakturowanie seryjne umów serwisowych. Planowanie kosztów realizowanych zadań. Planowanie czasu pracy pracowników. Rejestracja limitów godzin na modyfikacje, na umowach serwisowych. Rozliczanie limitów godzin (HDZ-12). Wykorzystanie funkcji modułu WorkFlow definiowanie statusów na każdym poziomie zadań i warunków ich zmiany. Rejestracja Kart Pracy pracowników z rejestracją czasu pracy z dokładnością do dnia. pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 6/16

7 HDZ-16 HDZ-17 KDZ-18 KDZ-19 HDZ-20 HDZ-21 HDZ-22 HDZ-22 HDP HDP-01 HDP-02 HDP-03 HDP-04 HDM HDM-01 HDM-02 Słownik rodzajów wykonywanych czynności w zaznaczeniem rodzaju praca twórcza. Powiązanie z systemem RCP zainstalowanym u Zamawiającego. Raporty rozliczające realizowane zadania (czas pracy, terminowość realizacji): - dla ów, - dla etapów, - dla zadań, - dla pracownika. Raporty zadań do zafakturowania. Raporty zadań w realizacji. Raporty rozliczenia pracy twórczej pracowników. Raport okresowy dla kontrahenta (partnera biznesowego) z umowy serwisowej z rozliczeniem limitu godzin. Raport (monitorujący) wdrożenia realizowanych umów umowy. Współpraca z Portalem Automatyczna rejestracja zgłoszeń zarejestrowanych przez kontrahenta, na poziomie kart pracy z wiązanych z umową serwisową lub, w przypadku braku takiej umowy, na projekcie obsługa zgłoszeń. Automatyczna rejestracja kart pracy zarejestrowanych w systemie zadań i związanych z umową serwisową, w bazie danych portalu. Przekazywanie wiadomości na portal do kart pracy zarejestrowanych na portalu, przy zmianie statusu realizowanej karty pracy. Dostęp do danych rejestrowanych na portalu z poziomu systemu zadań. Współpraca z pocztą elektroniczną Poczta Zamawiającego Rejestracja w Bazie Danych maili ze zgłoszeniami kontrahentów (wydzielone adresy mailowe, indywidualny adres dla każdego kontrahenta). Automatyczna rejestracja Kart Pracy w systemie zadań dla przychodzących maili. HDM-03 Automatyczne generowanie powiadomień dla pracowników o: HDM-04 - przyjętych zgłoszeniach, - opóźnień w realizacji Kart Pracy. Poczta Kontrahenta Automatyczne generowanie wiadomości o zakończeniu realizacji zgłoszenia (Karty Pracy dla umowy serwisowej), zleconych i zakończonych prac realizowanych na podstawie umów i ofert Moduł Integracji z systemem ERP Prolan_IAS Aktualnie eksploatowany system ERP u Zamawiającego składa się z następujących modułów związanych w niniejszym em: - Księgowość F-K - Fakturowanie - Kadry - Karty Pracy - Rejestracja Czasu Pracy - RCP Wykaz powiązań z owanym systemem. pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 7/16

8 Kod MIN-01 MIN-02 MIN-03 MIN-04 Opis Moduł Kadry: - udostępnienie kartoteki pracowników, - udostępnienie absencji pracowników (urlopy, chorobowe ) do rozliczenia czasu pracy. Fakturowanie: - udostępnienie dokumentów źródłowych do modułu e-faktury eksport, - udostępnienie dokumentów źródłowych do modułu Obsługa Zadań w celu zapisu generowanych faktur. Księgowość: - przekazywanie raportów do Portalu Partnera. Karty Pracy: Moduł zostanie wycofany. Funkcjonalność przejmie moduł Helpdesk (obsługa zadań) w obszarze Karty Pracy -> Czas Pracy. Dla celów raportowania z istniejącego modułu powinny zostać zaimportowane dane do owanego systemu. Schemat oczekiwanej funkcjonalność przedstawiony jest na rysunku Powiązanie z systemem ERP. 2. Wykaz rysunków 2.1. Partnerzy Biznesowi Prolan Partner biznesowy fakturowanie e-faktury export e-faktury import importu system F-K informacja o w ykonaniu Helpdesk źródłowe F-K przyjęcie zgłoszenia Baza Danych Portalu stan relizacji zadania dostęp do strony klienta ( rejstracja zgłoszeń) Poczta Prolan konto klienta Portal strona www R zgłoszenia Poczta Partnera nazw isko data PROLAN ZSSI-B2B nr rys. str. Parnerzy Biznesowi pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 8/16

9 2.2. Portal Internetowy Baza Danych Strona www Kontrahent Moduł Helpdesk (obsługa zadań) zadania rejestracja zgłoszeń/w iadomości potw ierdzenie zealizacji zadania Forum - zgłoszenia zadania - wiadomości ( generator raportów) Raporty okresowe Księgowość rozrachunki obroty z kontahentami Rozliczenia księgowe - wykaz nierozliczonych faktur/ uzgodnione saldo - wezwanie do zapłaty Moduł eksportu faktur - e-faktury + podsystam EDI wykaz dokumentów e-faktury - wykaz dokumentów nazw isko data PROLAN ZSSI-B2B nr rys. str. Portal internetowy pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 9/16

10 2.3. Moduł EDI Moduł exportu Moduł importu Import z zasobu sieciowego ( zapis na zasób sieciowy ) zaimportowane ( dekoder EDI) lista wysyłanych dokumentów potwierdzenie przekazania EDI XML generowanie EDI przeniesienie do systemu PROLAN' IAS źródłowe informacje o przesłaniu Prolan' IAS importu nazw isko data PROLAN ZSSI-B2B nr rys. str. Moduł EDI pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 10/16

11 2.4. Statusy Słowniki statusów (prefix) table_name Tabela grup tabela kartoteka (i) ( słownik grup ) widok Statusy definicje nr_id tabela kartoteka (n) było jest ( słowniki klas ) widok Historia nr_id ( zapis historii ) Wiązania klasy nazw isko data PROLAN ZSSI-B2B Statusy nr rys. str. pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 11/16

12 2.5. E-Faktury export z ERP Prolan do systemu ERP Partnera Biznesowego ERP Prolan Moduł exportu nagłówek paczki dokumentów ( podpis cyfrowy) podpisany dokument potwierdzenie przekazania aplikacji Prolan' IAS (faktury) generowanie dokumentów lista dokumentów do exportu EDI potwierdzenie wysłania PDF zapis ( odczyt) wysyłanie dokumentu archiwum dokumentów (wersje) zasób mail portal web ( sieciowy) ( serwis ) nazw isko data PROLAN ZSSI-B2B nr rys. str. e-faktury - export z ERP Prolan do systemu ERP Partnera Biznesowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 12/16

13 2.6. E-faktury import z ERP Prolan do ERP Partnera Biznesowego Moduł importu Prolan' IAS archiwum dokumentów (wersje) podgląd dokumentów zapis odczyt ( dekoder EDI) R zaimportowane pliki importu ( import dokumentów ) rozkodowane przeniesienie do ( systemu Partnera Biznesowego ) ( import ) R web zasób zapis ( serwis) ( sieciowy) ( ręczny) export Prolan' IAS źródłowei nazw isko data nr rys. str. PROLAN ZSSI-B2B e-faktury - import z ERP Prolan do ERP Partnera Biznesowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 13/16

14 2.7. Struktura Systemu Helpdesk (internetowa obsługa klienta) ORACLE Warstwa transportowa Poczta Prolan Poczta przychodząca ( odczyt maili ) Adresy klientów R ( API ) Adresy pracowników Portal klienta (Partnera) System HelpDesk (obsługa zadań) ( mail ) zgłoszenia status rozliczenia rodzaj zgłoszenia moduł / obszar - forum - zgłoszenia - wiadomości ( zapisz ) wiadomości ( PHP ) - dodatkowe informacje - raporty okresowe ( API ) Poczta klienta (Partnera) Adresy pracowników ( generowanie ) Raporty okresowe ( mail ) nazw isko data nr rys. str. PROLAN ZSSI-B2B Struktura Systemu Helpdesk (internetowa obsługa klienta) pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 14/16

15 2.8. Struktura Systemu Helpdesk (obsługa zadań) rodzaj Projekt zakres czynności etap zakres obowiązków prace twórcze (słowa kluczowe) zadanie karty pracy stanowiska pracy zakres obowiązków czas pracy zadania do ( zrealizowania ) zadania / karty ( realizowane ) pracownicy ( % pracy twórczej ) R fakturowanie edycja R edycja zakładanie zadań/kart rozliczanie limitu rozliczenie pracy czas pracy % pracy twórczej ( kontrahenci ) R raportowanie okresowe rozliczanie limitu nazw isko data PROLAN ZSSI-B2B nr rys. str. Struktura Systemu Helpdesk (obsługa zadań) pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 15/16

16 2.9. Powiązanie z systemem Zamawiającego ERP Prolan_IAS ERP Zamawiającego Work Flow Karty pracy import danych historycznych Helpdesk (obsługa zadań) definicje procesów Kadry kartoteka pracow ników generow anie faktur z umów serw isow ych stan/status exportu Fakturowanie źródłow e e-faktury konw ersja danych EDI Księgowość FK obroty księgow e Portal helpdesk aktualny stan rozliczenia nazw isko data PROLAN ZSSI-B2B nr rys. Powiązanie z systemem Zamawiającego ERP Prolan_IAS str. pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN Strona 16/16

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Wersja 2012

Symfonia Start Wersja 2012 Symfonia Start Wersja 2012 2 Symfonia Start 2012 Współpraca z serwisem www.miedzyfirmami.pl... 1 Serwis www.miedzyfirmami.pl... 1 Dodano program Symfonia Start e-dokumenty... 1 Stan prawny... 1 e-faktura

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE SPECYFIKACJA REALIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SOLVEO SP. Z O.O. SYSTEMU B2B MAJĄCEGO NA CELU AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Zapytanie ofertowe na dostawę: Wrocław, dnia 09.08.2010 r. Zapytanie ofertowe na dostawę: Systemu składającego się z aplikacji modułowej, która zapewni zautomatyzowany, swobodny i bezpieczny przepływ danych i informacji finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 2/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Pincasso Net. Charakterystyka systemu

Pincasso Net. Charakterystyka systemu Pincasso Net Charakterystyka systemu Warszawa, Marzec 2016 PINCASSO NET System Pincasso Net został stworzony przez firmę Piątka S.J. dla małych i dużych sprzedawców rynku mediów. Obejmuje rejestrację zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Do wykonania konfiguracji będą nam potrzebne: Serwer synchronizacji lub dowolna stacja robocza mogąca pełnić funkcje serwera synchronizacji (od Windows

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

TETA WEB. Prezentacja obsługi portalu dla UTH Radom Profil UTH Pracownik

TETA WEB. Prezentacja obsługi portalu dla UTH Radom Profil UTH Pracownik TETA WEB Prezentacja obsługi portalu dla UTH Radom Profil UTH Pracownik Wstęp Poniższa prezentacja w sposób skrótowy omawia funkcjonalności portalu pracowniczego TETA WEB w UTH Radom. W UTH Radom dla pracowników

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 1.1 MAPA STRON APLIKACJI... 3 2 FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI DLA KLIENTA... 4 2.1 LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 2.2 MÓJ PROFIL...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

E-faktura Sage. nasz pomysł na e-fakturę. WERCOM Sp. z o.o. Złoty Autoryzowany Partner Sage, tel. 61 868 22 08, biuro@wercom.pl, www.wercom.

E-faktura Sage. nasz pomysł na e-fakturę. WERCOM Sp. z o.o. Złoty Autoryzowany Partner Sage, tel. 61 868 22 08, biuro@wercom.pl, www.wercom. E-faktura Sage nasz pomysł na e-fakturę Czym jest e-faktura w Sage? Korzyści zastosowania standardu e-faktury Sage PDF + metadane czytelność dla ludzi i systemów IT Metadane w postaci XML łatwa weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o. Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.12.2014r. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet System zarządzania dostępem do sieci Internet przeznaczony jest dla firm, administratorów którzy komercyjnie zajmują się organizowaniem dostępu do

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo