SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)"

Transkrypt

1 ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie, ul. Cicha 2,4. Miejsce realizacji: Dm Studencki "Laura", Rzeszów, ul. Cicha 2 Dm Studencki "Filn", Rzeszów, ul. Cicha 4 Wymagania ddatkwe: 1. Oferwany sprzęt musi być fabrycznie nwy i nie używany. 2. Zamawiający wymaga aby ferwany sprzęt pchdził z ficjalneg i legalneg kanału dystrybucyjneg. 3. Wyknawca przed dbirem przedmitu zamówienia dstarczy ptwierdzenie prducenta, że dstarczny sprzęt pchdził z ficjalneg i legalneg kanału dystrybucyjneg. 4. Wyknawca pracuje dkumentację pwyknawczą w 4 egzemplarzach. Pzycja nr 1: Dstawa fabrycznie nweg, nie używaneg różneg sprzętu kmputerweg i sieciweg wraz z mntażem, instalacją, knfiguracją, uruchmieniem i wdrżeniem Pzycja nr 2: Knieczne d wyknania rbty instalacyjne związane z pdłączeniem ułżeniem kabli strukturalnych i mntaż gniazd Opis minimalnych wymagań dtyczących pzycji nr 1: W celu realizacji prjektu należy dstarczyć niżej wymiennie urządzenia. System Firewall sztuk 2 Dstarczny system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienine pniżej funkcje bezpieczeństwa raz funkcjnalnści ddatkwe. Dpuszcza się, aby elementy wchdzące w skład systemu chrny były zrealizwane w pstaci zamkniętej platfrmy sprzętwej lub w pstaci kmercyjnej aplikacji instalwanej na platfrmie gólneg przeznaczenia. W przypadku implementacji prgramwej dstawca pwinien zapewnić niezbędne platfrmy sprzętwe wraz z dpwiedni zabezpiecznym systemem peracyjnym. Minimalna liczba interfejsów i mdułów: Strna 1 z 24

2 Minimalna liczba interfejsów GE RJ45 8 Minimalna liczba interfejsów GE SFP 8 C najmniej jeden prt knsli Urządzenie wypsażne, w c najmniej jeden dysk SSD pjemnści nie mniejszej niż. 100GB Wydajnść firewall-a (minimalne wartści): Przepustwść IPv4 dla pakietów 1518 bajtów nie mniejsza niż 15Gbps Opóźnienie dla pakietów 64 bajty nie mniejsze niż 3us Przepustwść liczna w pakietach/s nie mniejsza niż 22Mpps W zakresie Firewall a bsługa nie mniej niż 5 mln jednczesnych płączeń raz 250 tys. nwych płączeń na sekundę Mżliwść twrzenia, c najmniej 8000 plityk bezpieczeństwa Wydajnść dla płączeń VPN IPSEC nie mniejsza niż 12Gbps Wydajnść dla płączeń VPN SSL, c najmniej na pzimie 400Mbps Obsługa, c najmniej 400 użytkwników krzystających z płączeń VPN SSL Wydajnść IPS-a nie mniejsza niż 4,5Gbps Mżliwść pdłączenia AP-tów(funkcja kntrlera), c najmniej 500 AP-tów w tym, c najmniej 250 w trybie tunelwania Mżliwść pracy w klastrze Active-Active raz Active-standby W ramach dstarczaneg systemu chrny musi być mżliwść realizwania wszystkich z pniższych funkcjnalnści: Antywirus skanwanie ruchu w pszukiwaniu zainfekwanych plików IPS skanwanie ruchu, detekcja anmalii Kntrla strn Internetwych mżliwść filtracji, mnitrwania, blkwania strn internetwych Kntrla aplikacji mżliwść mnitrwania/blkwania ruchu w tym rzpznawanie aplikacji P2P Ochrna przed wyciekiem danych Kntrler sieci bezprzewdwej, mżliwść pdłączenia i zarządzania AP-tami raz mżliwść krewania sieci bezprzewdwych z pzimu firewall-a Praca w trybie NAT/transparent Optymalizacja WAN Mżliwść mnitrwania i raprtwania w Chmurze Mżliwść autryzacji z wykrzystaniem tken-ów Mżliwść twrzenia VPN-ów IPSec Site-t-Site Mżliwść twrzenia VPN-ów IPSec Klient-t-Site Strna 2 z 24

3 Mżliwść twrzenia VPN-ów SSL-wych W zakresie realizwanych funkcjnalnści VPN, wymagane jest nie mniej niż: Twrzenie płączeń w tplgii Site-t-Site raz mżliwść definiwania płączeń Client-t-Site Prducent ferwaneg rzwiązania VPN pwinien dstarczać klienta VPN współpracująceg z prpnwanym rzwiązaniem Mnitrwanie stanu tuneli VPN i stałeg utrzymywania ich aktywnści Praca w tplgii Hub and Spke raz Mesh Mżliwść wybru tunelu przez prtkół dynamiczneg rutingu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth Obsługa SSL VPN w trybach prtal raz tunel Integracja ze śrdwiskiem Active Directry, z mżliwścią autryzacji użytkwników w trybie SSO Mnitring i wykrywanie uszkdzenia elementów sprzętwych i prgramwych systemów zabezpieczeń raz łączy sieciwych. Rzwiązanie pwinn zapewniać: bsługę Plicy Rutingu, ruting statyczny i dynamiczny w parciu prtkły: RIPv2, OSPF, BGP raz PIM. Translacja adresów NAT adresu źródłweg i NAT adresu dcelweg. Mżliwść budwy min. 2 ddzielnych instancji systemów bezpieczeństwa (fizycznych lub lgicznych) w zakresie rutingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. Silnik antywiruswy pwinien umżliwiać skanwanie ruchu w bu kierunkach kmunikacji dla prtkłów działających na niestandardwych prtach (np. FTP na prcie 2021) Ochrna IPS pwinna pierać się, c najmniej na analizie prtkłów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków pwinna zawierać, c najmniej 4500 wpisów. Pnadt administratr systemu pwinien mieć mżliwść definiwania własnych wyjątków lub sygnatur. Ddatkw pwinna być mżliwść wykrywania anmalii prtkłów i ruchu stanwiących pdstawwą chrnę przed atakami typu DS raz DDs. Funkcja kntrli aplikacji pwinna umżliwiać kntrlę ruchu na pdstawie głębkiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartściach prtów TCP/UDP Baza filtra WWW wielkści, c najmniej 45 milinów adresów URL pgrupwanych w kategrie tematyczne min 50 kategrii. W ramach filtra pwinny być dstępne m.in. kategrie spyware, malware, spam, prxy avidance, sieci spłecznściwe, zakupy. Administratr pwinien mieć mżliwść nadpisywania kategrii raz twrzenia wyjątków i reguł mijania filtra WWW. Autmatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepinek antywiruswych raz ciągły dstęp d glbalnej bazy zasilającej filtr URL. Strna 3 z 24

4 System zabezpieczeń musi umżliwiać wyknywanie uwierzytelniania tżsamści użytkwników za pmcą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkwników przechwywanych w lkalnej bazie systemu Haseł statycznych i definicji użytkwników przechwywanych w bazach zgdnych z LDAP Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w parciu zewnętrzne bazy danych Rzwiązanie pwinn umżliwiać budwę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w śrdwisku Active Directry Wymagane wsparcie techniczne/suprt na urządzenie Firewall W ramach dstawy należy dstarczyć 12 miesięczny suprt prducenta Firewall realizwany w minimalnym reżimie czaswym 8x5 (8 gdzin x 5 dni w tygdniu) dla funkcjnalnści c najmniej IPS, Applicatin Cntrl, AV, Web Filtering i Antispam Services. System zbierania lgów sztuk 1 Urządzenie musi pchdzić d teg sameg prducenta, c firewall. Urządzenie musi spełniać następujące minimalne wymagania: Minimum 3 prty 1 Gbps Zainstalwany min. dwa dyski twarde pjemnści nie mniejszej niż 2 tera każdy Mżliwść zapisu, c najmniej 14GB lgów na dzień Obsługa, c najmniej 50 milinów sesji/dzień System musi psiadać predefiniwane raprty dstswane d ptrzeb administratrów umżliwiające min.: Mnitrwanie wykrzystania plityk Identyfikwanie wzrców ataków Krelacja zdarzeń sieciwych umżliwiająca szybką identyfikację na zagrżenia i zdarzenia bezpieczeństwa Mżliwść przeglądania lgów wysyłanych z urządzeń w pdziale min. na Rdzaj urządzenia Lg z ruchu użytkwników Lg zdarzeń zarejestrwanych przez urządzenie Lg z prfili chrny Mżliwść archiwizacji(http, FTP, MAIL) Strna 4 z 24

5 Wymagane wsparcie techniczne/suprt na urządzenie W ramach dstawy należy dstarczyć 12 miesięczny suprt prducenta Systemu zbierania lgów realizwany w minimalnym reżimie czaswym 8x5 (8 gdzin x 5 dni w tygdniu). Strna 5 z 24

6 Przełączniki sieciwe wymagania W ramach realizacji prjektu należy dstarczyć 3 rdzaje przełączników. Przełączniki te musza pchdzić d jedneg prducenta raz muszą mieć mżliwść klastrwania/łączenia urządzeń w sts p linkach 10Gbps. Należy również dstarczyć mduły, kable i inne elementy niezbędne d pdłączenia urządzeń w sts/klaster raz płączenia urządzeń ze sbą p linkach światłwdwych. Spsób łączenia zstał pisany w prjekcie. Przełącznik sw_type_1 parametrach sztuk 12: Wypsażny w minimum 48 prtów 10/100/1000Base-T Musi psiadać mżliwść zasilania urządzeń kńcwych jak AP-ty, telefny z przełącznika pprzez funkcję PE+ Minimum 4 prty SFP+ Minimum jeden zasilacz mcy nie mniejszej niż 350W Mżliwść instalacji mdułów 1Gbps SFP raz mdułów 10Gbps SFP+ Mżliwść łączenia urządzeń teg sameg typu w jeden lgiczny przełącznik p linkach 10Gbps, Wypsażny w min. 1GB pamięci RAM Wypsażny w min. 128 MB pamięci flash Wydajnść na pzimie nie mniejszym niż 130 Mpps Wydajnść przełączania nie mniejsza niż 170Gbps Wsparcie dla prtkłu Openflw Musi psiadać mżliwść zarządzania minimum przez prtkły: SSH WEB SNMP v2 raz SNMP v3 Specjalizwane prgramwanie prducenta sprzętu Obsługa rutingu statyczneg, prtkłu rutingu RIP Musi minimalnie wspierać prtkły/standardy: IEEE 802.1w IEEE 802.1ad Q-in-Q IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Pririty IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees Strna 6 z 24

7 IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregatin Cntrl Prtcl(LACP) IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Pwer ver Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-X IEEE 802.3x Flw Cntrl IEEE 802.3z 1000BASE-X RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET Strna 7 z 24

8 Przełącznik sw_type_2 parametrach sztuk 11: Minimum 48 prtów 10/100/1000Base-T Minimum 4 prty SFP+ Minimum jeden zasilacz mcy nie mniejszej niż 350W Mżliwść instalacji mdułów 1Gbps SFP raz mdułów 10Gbps SFP+ Mżliwść łączenia urządzeń teg sameg typu w jeden lgiczny przełącznik(klastrwanie) p linkach 10Gbps, Mżliwść kastrwania d 9 przełączników teg sameg typu p linkach 10Gbps Wypsażny w min. 1GB pamięci RAM Wypsażny w min. 128 MB pamięci flash Wydajnść na pzimie nie mniejszym niż 130 Mpps Wydajnść przełączania nie mniejsza niż 170Gbps Musi psiadać mżliwść zarządzania minimum przez prtkły: SSH WEB SNMP v2 raz SNMP v3 Specjalizwane prgramwanie prducenta sprzętu Obsługa rutingu statyczneg, prtkłu rutingu RIP Musi minimalnie wspierać prtkły/standardy: IEEE 802.1w IEEE 802.1ad Q-in-Q IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Pririty IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregatin Cntrl Prtcl(LACP) IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-X IEEE 802.3x Flw Cntrl IEEE 802.3z 1000BASE-X RFC 768 UDP Strna 8 z 24

9 RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET Strna 9 z 24

10 Przełącznik sw_type_3 parametrach sztuk 1: Musi psiadać minimum 4 prty SFP+ Musi psiadać minimum 16 prtów SFP 1Gbps Musi psiadać minimum 8 prtów 100/1000Base-T Musi być wypsażny w minimum dwa zasilacz wbudwane umżliwiające redundancje na wypadek awarii jedneg z nich Mżliwść łączenia urządzeń teg sameg typu w jeden lgiczny przełącznik(klastrwanie) p linkach 10Gbps, Wypsażny w min. 1GB pamięci RAM Wypsażny w min. 128 MB pamięci flash Wydajnść na pzimie nie mniejszym niż 95 Mpps Wydajnść przełączania nie mniejsza niż 120Gbps Musi psiadać mżliwść zarządzania minimum przez prtkły: SSH WEB SNMP v2 raz SNMP v3 Specjalizwane prgramwanie prducenta sprzętu Obsługa rutingu statyczneg, prtkłu rutingu RIP Musi minimalnie wspierać prtkły/standardy: IEEE 802.1w IEEE 802.1ad Q-in-Q IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Pririty IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregatin Cntrl Prtcl(LACP) IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-X IEEE 802.3x Flw Cntrl IEEE 802.3z 1000BASE-X RFC 768 UDP RFC 791 IP Strna 10 z 24

11 RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET Oprgramwanie d mnitrwania i zarządzania dstarczanymi przełącznikami System musi być zbudwany w architekturze klient serwer. Licencja na system pwinna umżliwiać zarządzanie min. 50 urządzeniami sieciwymi różnych prducentów. System musi minimalnie wspierać instalację części serwerwej min. na platfrmach Windws Server 2003 SP2 raz Red Hat Enterprise Linux 5. System musi być zbudwany mdułw tak, aby mżliwe był dinstalwanie mdułu dająceg ddatkwą funkcjnalnść. System zarządzania musi spełniać pdstawwe funkcje: Autmatyczne wykrywanie tplgii sieci z użyciem przynajmniej prtkłów SNMP, Telnet Mnitrwanie stanu urządzeń p prtkle SNMP Knfiguracja urządzeń p prtkle SNMP Knfiguracja list dstępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach Knfiguracja VLAN-ów na zarządzanych urządzeniach Zarządzenie knfiguracją urządzeń, twrzenie backupów raz grupwe implementwanie knfiguracji przechwywanych w systemie zarządzania Zarządzenie zdarzeniami, przypisywanie alarmów d różneg rdzaju zdarzeń Zarządzenie infrastrukturą Wi-Fi z wykrzystaniem kntrlerów bezprzewdwych Mżliwść wysyłania alarmów np. mailem lub SMS em Generwanie raprtów w parciu szablny z mżliwścią dstswywania ich d ptrzeb klienta Obrazwanie sieci w pstaci mapki wraz z wyróżnianiem klrami występujących alarmów Lkalizwanie użytkwników p adresie IP lub MAC Mżliwść zdefiniwania plityki zmieniającej ustawienia sieci w przypadku wykrycia ataku sieciweg Mżliwść utwrzenia mapki sieciwej brazującej płączenia sieciwe związane z zarejestrwanym atakiem sieciwym Funkcja Telnet / SSH prxy umżliwiająca zarządzanie CLI przez przeglądarkę Internetwą. Funkcja zarządzania za pmcą urządzeń mbilnych tj. iphne raz urządzeniami z systemem andrid. Dla wszystkich bsługiwanych standardw urządzeń musi być dstępnie nie tylk mnitrwanie, ale również zarządzanie, czyli mżliwść mdyfikacji knfiguracji urządzeń. Dstęp d sytemu zarządzania musi być realizwany przez przeglądarkę internetwą. Strna 11 z 24

12 Niezbędne jest, aby system zarządzania był w stanie pdłączyć się i imprtwać dane z LDAP / Active Directry System pwinien mieć mżliwść autentykacji użytkwników w parciu LDAP i Radius System pwinien mieć mżliwść zbierania infrmacji knfiguracji urządzeń w sieci dzienników zdarzeń systemu, infrmacji zasbach (np. mapy tplgii sieci) i przesyłania tych infrmacji min. za pmcą FTP, SFTP, . Wymagana jest mżliwść twrzenia knt administratrskich z różnymi pzimami uprawnień, z mżliwścią przypisywania administratrów d grup urządzeń System pwinien mieć mżliwść zarządzania siecią wirtualną pprzez integracje SOAP z VMWare VirtualCenter Server raz Micrsft Hyper-V vmanager. System pwinien mieć mżliwść zarządzania siecią wirtualną dla serwerów Micrsft Hyper-V pprzez prfil Pwer shell raz WMI. System pwinien wspierać zarządzanie, c najmniej dla 6000 mdeli urządzeń. System pwinien mieć mżliwść autmatycznej aktualizacji przez Internet. System pwinien mieć mżliwść implementacji rzprsznej, wykrzystując różne serwery d instalacji swich kmpnentów. System pwinien psiadać kntekstwą funkcje pmcy zmieniającą zawartść w zależnści d wyświetlaneg kntekstu. Muszą być dstępne mduły umżliwiające rzbudwę i integrację systemu następujące funkcjnalnści: Zarządzanie dstępem użytkwników z wykrzystaniem 802.1x Zarządzanie klientami na stacjach rbczych w ramach implementacji technlgii Netwrk Access Cntrl Zarządzenia mechanizmami QS w tym mnitrwanie parametrów SLA Obsługa infrmacji przesyłanych z wykrzystaniem sflw raz Netstream z urządzeń sieciwych raz brazwanie wyników Zarządzenie systemem telefnii IP Zarządzenie sieciami MPLS raz sieciami VPN w parciu MPLS raz VPLS Zarządzanie dstępem zdalnym IPSec/VPN Audyt użytkwników z wykrzystaniem infrmacji z lgów, przepływów sieciwych SFLOW, NetSream v5 raz analizy kntentu pakietów SMTP, FTP, http Access Pint-y sztuk 90 W ramach realizacji prjektu należy dstarczyć AP-ty parametrach nie grszych niż: Strna 12 z 24

13 Access Pint d zastswań wewnątrz budynków Minimalna liczba mdułów radiwych: 2 Minimalna liczba anten wewnętrznych/wbudwanych: 4 Częsttliwści dla radia 1-wszeg: 2.4 GHz b/g/n lub 5 GHz a/n Częsttliwści dla radia 2-g: 5 GHz a/n/ac Minimalna wydajnść dla: Radi 1 d t 300 Mbps, Radi 2 d t 500 Mbps Minimalne jeden prt 10/100/1000Base-T Strumienie TX / RX: 2x2 MIMO Mżliwść zasilenia AP-ta przez PE Liczba jednczesnych SSID: minimum 13 Wsparcie minimum dla prtkłów EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST Minimum wsparcie dla autentykacja użytkwników/urządzeń: WPA, WPA2 z 802.1x lub Preshared key, WEP, Web Captive Prtal Minimum wsparcie dla standardów IEEE: a, b, e, g, h, i, j, n, 802.1X, 802.3af, ac Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dstępwym zarządzanym z pzimu kntrlera sieci bezprzewdwej. W celu zapewnienia spójnści zarządzania i uzyskania wymaganeg pzimu bezpieczeństwa kntrler sieci Wif-Fi ma być uruchminy w brębie systemu realizująceg funkcję firewall/ platfrmy bezpieczeństwa gwarantującej chrnę dla bsługiwanych sieci bezprzewdwych i przewdwych. Kmpaktwa budwa z twrzywa sztuczneg umżliwiającą mntaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku. Wymaga się, aby interfejs sieciwy i inne gniazda - jeśli występują - zlkalizwane były na ściance d strny mntażwej urządzenia. Strna 13 z 24

14 Serwer sztuk 1 Należy dstarczyć serwer parametrach: LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudwa -Typu Rack, wyskść min. 2U; -Dstarczna wraz z szynami umżliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack raz ramieniem prządkującym ułżenie przewdów w szafie rack; 3 Prcesry -Zainstalwany prcesr w architekturze x86 4 Pamięć RAM -Zainstalwane min. 24 GB pamięci RAM min. DDR3 LV Registered -Wsparcie dla technlgii zabezpieczania pamięci min. Advanced ECC, Memry Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla knfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; -min. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, bsługa min. d 1536GB pamięci RAM; 5 Kntrlery dyskwe, I/O -Zainstalwany kntrler SAS 2.0 min. RAID 0,1,5,6,50,60, min. 1024MB pamięci pdręcznej cache, 6 Dyski twarde -Zainstalwane min. 3 dyski SAS 2.0 pjemnści min. 300GB każdy, min. 10K RPM dyski Htplug; -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Htplug 2,5; -Obsługa dysków min. SAS, SATA, SSD; -Mżliwść rzbudwy dstarczneg serwera d bsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Htplug 2,5; 7 Kntrlery LAN -min. 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem min. iscsi i iscsi bt i teamingu, RJ-45; 8 Prty -zintegrwana karta graficzna ze złączem VGA; -min. 7x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 4 z tyłu; -min. 1x RS-232; 10 Zasilanie, chłdzenie -Redundantne zasilacze htplug -Redundantne wentylatry htplug; Strna 14 z 24

15 11 Zarządzanie -Wbudwane didy infrmacyjne lub wyświetlacz infrmujące stanie serwera -Zintegrwany z płytą główną serwera kntrler sprzętwy zdalneg zarządzania zgdny z IPMI 2.0 funkcjnalnściach: Niezależny d systemu peracyjneg, sprzętwy kntrler umżliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykwana karta LAN 1 Gb/s (dedykwane złącze RJ-45 z tyłu budwy) d kmunikacji wyłącznie z kntrlerem zdalneg zarządzania z mżliwścią przeniesienia tej kmunikacji na inną kartę sieciwą współdzielną z systemem peracyjnym; Dstęp pprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mcą i jej zużyciem raz mnitring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia pprzez SNMP) Mżliwść przejęcia knsli tekstwej Opcjnalne przekierwanie knsli graficznej na pzimie sprzętwym raz mżliwść mntwania zdalnych napędów i ich brazów na pzimie sprzętwym (cyfrwy KVM) Oprgramwanie zarządzające i diagnstyczne wyprdukwane przez prducenta serwera umżliwiające knfigurację kntrlera RAID, instalację systemów peracyjnych, zdalne zarządzanie, diagnstykę i przewidywanie awarii w parciu infrmacje dstarczane w ramach zintegrwaneg w serwerze systemu umżliwiająceg mnitring systemu i śrdwiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, prcesry, pamięć peracyjna itd.). 12 Wspierane OS -Windws 2012 Hyper-V, VMWare 13 Oprgramwanie Wraz z serwerem należy dstarczyć licencje prgramwania ptrzebneg d uruchmienia systemu MGMT i Radius. Wymagane wsparcie techniczne/suprt na urządzenie Gwarancja na serwer musi być świadczna w miejscu jeg instalacji. Strna 15 z 24

16 Kmputer stacjnarny d prezentacji infrmacji sztuk 2 Kmputer stacjnarny d prezentacji infrmacji (Kisk infrmacyjny) wypsażny w klawiaturę metalwą, wzmcninej knstrukcji dprnej na uszkdzenia mechaniczne pniższych minimalnych parametrach: Element Opis wymagań minimalnych Obudwa knstrukcja wyknana z blachy stalwej mnitr dchylny d pinu pd kątem 45 stpni (+/- 5 stpni) dstęp serwiswy realizwany d tyłu kisku przez drzwi uchylne stalwe, zamykane zamkiem. pdstawa kisku dwuwarstwwa stalwa, malwana prszkw klrystyka dpaswana d wymagań Zamawiająceg wymagana mżliwść demntażu (wymiany) wszystkich elementów pszycia kisku bez użycia elektrnarzędzi. pdświetlane lg (każdy kmputer/terminal zstanie w pełni spersnalizwany pprzez plakierwanie na dwlny, wskazany przez Zamawiająceg, klr z palety, jak również umieszczenie na nim elementów identyfikacji wizualnej w frmie pdświetlaneg lg zgdne z wymgami Zamawiająceg księga znaku). Persnalizacja zstanie uzgdnina z ferentem. Mnitr mnitr dtykwy - przekątna mnitra min : 21'' Jednstka sterująca Prcesr Prcesr zgdny z architekturą x64 Pamięć RAM Minimum 4 GB; z mżliwścią rzbudwy d min. 32 GB, kiskiem min. 2 wlne złącza dla rzszerzeń pamięci Dysk twardy Min. 320GB, min. 32MB Cache, Karta zintegrwana dźwiękwa Prty I/O minimum 8 prtów USB min. 2.0 Karta sieciwa Zintegrwana minimum 10/100/1000 MBit/s Karta graficzna Karta graficzna zintegrwana, z mżliwścią dynamiczneg przydzielania pamięci. Wypsażenie wrzutnik mnet Głśniki ddatkwe Czytnik kart stykwych (smartcard) zamntwany z przdu Kisku Klawiatura wzmcninej knstrukcji dprnej na uszkdzenia mechaniczne z manipulatrem kulkwym Zasilanie 230V, 50 Hz, Certyfikaty dkumenty i Deklaracja zgdnści CE D ferty należy dłączyć prjekt (wizualizację) kmputera stacjnarneg d prezentacji infrmacji. Strna 16 z 24

17 a) Parametry funkcjnująceg u Zamawiająceg Systemu Kisków Infrmacyjnych Dstarczne kiski infrmacyjne należy zintegrwać z istniejącym i działającym u Zamawiająceg Systemem Kisków Infrmacyjnych pniższych parametrach: System Kisków Infrmacyjnych tzw. Infmatów twrzą: serwer aplikacji zwany dalej serwerem Systemu Kisków Infrmacyjnych (serwer SKI); kiski infrmacyjne Serwer Systemu Kisków Infrmacyjnych (SKI) znajduje się w chrninej sieci administracyjnej UR. Serwer SKI musi nawiązywać płączenia z serwerem uwierzytelniającym ELS (znajdującym się wewnątrz sieci administracyjnej UR) raz z wybranymi witrynami zewnętrznymi(sieć Internet i Intranet). Infmaty znajdują się w drębnej sieci Infmatów ddzielnej d sieci Administracyjnej pprzez firewall. Kiski Infrmacyjne, które zstaną dstarczne muszą współpracwać z psiadanym przez Zamawiająceg Systemem Elektrnicznej Legitymacji Studenckiej (SELS), Systemem Elektrnicznej Legitymacji Dktranta raz Systemem Elektrnicznej Karty Pracwniczej. Dstarczne Kiski Infrmacyjne muszą umżliwiać zapis, dczyt, wykrzystanie kdu PIN zapisaneg w strukturach funkcjnujących u Zamawiająceg kart ELS, ELD, EKP d uwierzytelniania. Oprgramwanie Kisku musi przygtwać ELS, ELD i EKP d bsługi PKI w kiskach infrmacyjnych. Oprgramwanie Kisku umżliwi zalgwanie się użytkwnika przy pmcy certyfikatu (PKI). Oprgramwanie Kisku musi mieć mżliwść bsługi Bezbsługweg Centrum Wydruku - BCW (m.in. ładwanie impulsów na karty ELS, ELD, EKP) Strna 17 z 24

18 Internet Switch Firewall (Oddzielny prt d płączenia z siecią administracyjną i wybranymi strnami WWW) Sieć Administracyjna UR Serwer uwierzytelniający SPK ELS Kiski infrmacyjne (7 sztuk) Serwer Systemu Kisków Infrmacyjnych (SKI) b) Oprgramwanie d nwych dstarczanych kisków infrmacyjnych: 1 Kisk infrmacyjny musi psiadać sterwniki d bsługi czytnika kart elektrnicznych zgdnych z nrmą ISO/IEC 7816 lub równważną raz standardem PC/S.C. lub równważnym, a w szczególnści legitymacji ELS specyfikacji zgdnej z rzprządzeniem Ministerstwa Szklnictwa Wyższeg - Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2006 r. (Nr 224, pz. 1634) Rzprządzenie wydan na pdstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Praw szklnictwie wyższym. 2 Kisk infrmacyjny musi autryzwać i uwierzytelniać użytkwnika na pdstawie danych zapisanych w specjalnej, przewidzianej d teg strukturze danych przechwywanej na legitymacji ELS lub przy pmcy lgwania z hasłem, umżliwiające dstęp d strn zawierających dane sbiste, które mgą pchdzić z innych systemów uczelnianych (np. systemu dziekanatweg lub bibliteczneg). 3 Kisk infrmacyjny musi bsługiwać prcesrwe karty serwiswe, umżliwiające knfigurację serwisu infrmacyjneg kisku przy pmcy strn WWW. 4 Pwłka użytkwnika (shell) prgramwania kisku musi być wyknana w pstaci aplikacji wyknanej w technlgii cienkieg klienta, współpracująca z dedykwaną bazą danych, umżliwiającą twrzenie knt użytkwników i zarządzanie ich uprawnieniami, przechwywanie indywidualnej knfiguracji kisków, itp. Inne funkcje prgramwania kisku infrmacyjneg 5 Autryzacja użytkwnika musi dbywać się na pdstawie legitymacji ELS z kdem PIN lub w parciu lgin i hasł. Niedpuszczalne jest autryzwanie użytkwnika na pdstawie jedynie numeru numeru seryjneg karty ELS. W przypadku braku karty ELS w czytniku Infkisku lub gdy użytkwnik nie zalgwał się za pśrednictwem Infkisku wymagane jest graniczenie dstępu użytkwnika jedynie d: - strny głównej (wraz z pdstrnami); - rzkładów jazdy PKP, PKS, etc.; - innych witryn włączanych sukcesywnie przez administratra ze strny Strna 18 z 24

19 Zamawiająceg d grupy witryn nie wymagających autryzwaneg dstępu. Oprgramwanie musi także mieć mżliwść zastswania struktury PKI (Infrastruktury Klucza Publiczneg) d uwierzytelniania. 6 Kisk infrmacyjny musi zapewnić autmatyczne wylgwanie użytkwnika (przejście d strny głównej systemu) w przypadku: - wyjęcia karty ELS z czytnika; - utraty płączenia z serwerem kisków infrmacyjnych (wyświetlenie stswneg kmunikatu dla użytkwnika); - przekrczenia limitu czasu bezczynnści (kreślaneg przez administratra systemu w zakresie d 1 minuty d 60 minut z krkiem 1 minuta). 7 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na cykliczne dświeżanie knfiguracji prgramwej urządzenia, rzumiane jak zdalne załadwanie parametrów knfiguracyjnych dla przeglądarki internetwej działającej na kisku w charakterze klienta. 8 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na chrnę kisku pprzez restrykcje systemwe (blkwanie mżliwści uruchamiania wskazanych aplikacji). 9 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na bsługę klawiatury ekranwej dstswanej d ekranów dtykwych (duże przyciski), umżliwiającej jedynie wprwadzanie tekstów, z zablkwaną mżliwścią wyknywania funkcji sterujących (skrótów klawiszwych). 10 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na aktywwanie klawiatury ekranwej pprzez ustawienie kursra w plu edycji lub pprzez wywłanie dedykwanym przyciskiem. 11 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na bsługę mdułów bezpieczeństwa 12 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na zapisywanie danych na kartach prcesrwych, które są zabezpieczne kluczami 3DES (również kluczami zdywersyfikwanymi 3DES). Pwinn także pzwalać na pszerzanie funkcjnalnści karty pprzez twrzenie ddatkwych struktur danych na karcie. 13 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na przechwywanie kluczy 3DES w bezpiecznym magazynie chrninym. System peracyjny infkisku Platfrma Infkisk musi mieć zainstalwany 64 bitwy system peracyjny. System peracyjny (klasy PC) musi spełniać następujące wymagania pprzez wbudwane mechanizmy, bez użycia ddatkwych aplikacji: Mżliwść dknywania aktualizacji i pprawek systemu przez Internet z mżliwścią wybru instalwanych pprawek; Mżliwść dknywania uaktualnień sterwników urządzeń przez Internet witrynę prducenta systemu; 1. Darmwe aktualizacje w ramach wersji systemu peracyjneg przez Internet (niezbędne aktualizacje, pprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dstarczane bez ddatkwych płat) wymagane pdanie nazwy strny serwera WWW; 2. Internetwa aktualizacja zapewnina w języku plskim; 3. Wbudwana zapra internetwa (firewall) dla chrny płączeń internetwych; zintegrwana z systemem knsla d zarządzania ustawieniami zapry i regułami IP v4 i v6; 4. Zlkalizwane w języku plskim, c najmniej następujące elementy: menu, dtwarzacz multimediów, pmc, kmunikaty systemwe; 5. Wsparcie dla większści pwszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciwych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 6. Funkcjnalnść autmatycznej zmiany dmyślnej drukarki w zależnści d sieci, d której Strna 19 z 24

20 pdłączny jest kmputer 7. Interfejs użytkwnika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrwana z interfejsem użytkwnika interaktywna część pulpitu służącą d uruchamiania aplikacji, które użytkwnik mże dwlnie wymieniać i pbrać ze strny prducenta. 8. Mżliwść zdalnej autmatycznej instalacji, knfiguracji, administrwania raz aktualizwania systemu; 9. Zabezpieczny hasłem hierarchiczny dstęp d systemu, knta i prfile użytkwników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie chrny knt użytkwników. 10. Zintegrwany z systemem mduł wyszukiwania infrmacji (plików różneg typu) dstępny z kilku pzimów: pzim menu, pzim twarteg kna systemu peracyjneg; system wyszukiwania party na knfigurwalnym przez użytkwnika mdule indeksacji zasbów lkalnych. 11. Zintegrwane z systemem peracyjnym narzędzia zwalczające złśliwe prgramwanie; aktualizacje dstępne u prducenta niedpłatnie bez graniczeń czaswych. 12. Funkcje związane z bsługą kmputerów typu TABLET PC, z wbudwanym mdułem uczenia się pisma użytkwnika bsługa języka plskieg. 13. Funkcjnalnść rzpznawania mwy, pzwalającą na sterwanie kmputerem głsw, wraz z mdułem uczenia się głsu użytkwnika. 14. Zintegrwany z systemem peracyjnym mduł synchrnizacji kmputera z urządzeniami zewnętrznymi. 15. Wbudwany system pmcy w języku plskim; 16. Mżliwść przystswania stanwiska dla sób niepełnsprawnych (np. słab widzących); 17. Mżliwść zarządzania stacją rbczą pprzez plityki przez plitykę rzumiemy zestaw reguł definiujących lub graniczających funkcjnalnść systemu lub aplikacji; 18. Wdrażanie IPSEC parte na plitykach wdrażanie IPSEC parte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w spsób centralny; 19. Autmatyczne występwanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 20. Wsparcie dla lgwania przy pmcy smartcard; 21. Rzbudwane plityki bezpieczeństwa plityki dla systemu peracyjneg i dla wskazanych aplikacji; 22. System psiada narzędzia służące d administracji, d wyknywania kpii zapaswych plityk i ich dtwarzania raz generwania raprtów z ustawień plityk; 23. Wsparcie dla Sun Java i.net Framewrk 1.1 i 2.0 i 3.0 mżliwść uruchmienia aplikacji działających we wskazanych śrdwiskach; 24. Wsparcie dla JScript i VBScript mżliwść uruchamiania interpretera pleceń; 25. Zdalna pmc i współdzielenie aplikacji mżliwść zdalneg przejęcia sesji zalgwaneg użytkwnika celem rzwiązania prblemu z kmputerem; 26. Rzwiązanie służące d autmatyczneg zbudwania brazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma d autmatyczneg upwszechnienia systemu peracyjneg inicjwaneg i wyknywaneg w całści pprzez sieć kmputerwą; 27. Rzwiązanie ma umżliwiające wdrżenie nweg brazu pprzez zdalną instalację; 28. Graficzne śrdwisk instalacji i knfiguracji; 29. Transakcyjny system plików pzwalający na stswanie przydziałów (ang. quta) na dysku dla użytkwników raz zapewniający większą niezawdnść i pzwalający twrzyć kpie zapaswe; 30. Zarządzanie kntami użytkwników sieci raz urządzeniami sieciwymi tj. drukarki, mdemy, wluminy dyskwe, usługi katalgwe 31. Udstępnianie mdemu; 32. Oprgramwanie dla twrzenia kpii zapaswych (Backup); autmatyczne wyknywanie kpii plików z mżliwścią autmatyczneg przywrócenia wersji wcześniejszej; Strna 20 z 24

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo