SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)"

Transkrypt

1 ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie, ul. Cicha 2,4. Miejsce realizacji: Dm Studencki "Laura", Rzeszów, ul. Cicha 2 Dm Studencki "Filn", Rzeszów, ul. Cicha 4 Wymagania ddatkwe: 1. Oferwany sprzęt musi być fabrycznie nwy i nie używany. 2. Zamawiający wymaga aby ferwany sprzęt pchdził z ficjalneg i legalneg kanału dystrybucyjneg. 3. Wyknawca przed dbirem przedmitu zamówienia dstarczy ptwierdzenie prducenta, że dstarczny sprzęt pchdził z ficjalneg i legalneg kanału dystrybucyjneg. 4. Wyknawca pracuje dkumentację pwyknawczą w 4 egzemplarzach. Pzycja nr 1: Dstawa fabrycznie nweg, nie używaneg różneg sprzętu kmputerweg i sieciweg wraz z mntażem, instalacją, knfiguracją, uruchmieniem i wdrżeniem Pzycja nr 2: Knieczne d wyknania rbty instalacyjne związane z pdłączeniem ułżeniem kabli strukturalnych i mntaż gniazd Opis minimalnych wymagań dtyczących pzycji nr 1: W celu realizacji prjektu należy dstarczyć niżej wymiennie urządzenia. System Firewall sztuk 2 Dstarczny system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienine pniżej funkcje bezpieczeństwa raz funkcjnalnści ddatkwe. Dpuszcza się, aby elementy wchdzące w skład systemu chrny były zrealizwane w pstaci zamkniętej platfrmy sprzętwej lub w pstaci kmercyjnej aplikacji instalwanej na platfrmie gólneg przeznaczenia. W przypadku implementacji prgramwej dstawca pwinien zapewnić niezbędne platfrmy sprzętwe wraz z dpwiedni zabezpiecznym systemem peracyjnym. Minimalna liczba interfejsów i mdułów: Strna 1 z 24

2 Minimalna liczba interfejsów GE RJ45 8 Minimalna liczba interfejsów GE SFP 8 C najmniej jeden prt knsli Urządzenie wypsażne, w c najmniej jeden dysk SSD pjemnści nie mniejszej niż. 100GB Wydajnść firewall-a (minimalne wartści): Przepustwść IPv4 dla pakietów 1518 bajtów nie mniejsza niż 15Gbps Opóźnienie dla pakietów 64 bajty nie mniejsze niż 3us Przepustwść liczna w pakietach/s nie mniejsza niż 22Mpps W zakresie Firewall a bsługa nie mniej niż 5 mln jednczesnych płączeń raz 250 tys. nwych płączeń na sekundę Mżliwść twrzenia, c najmniej 8000 plityk bezpieczeństwa Wydajnść dla płączeń VPN IPSEC nie mniejsza niż 12Gbps Wydajnść dla płączeń VPN SSL, c najmniej na pzimie 400Mbps Obsługa, c najmniej 400 użytkwników krzystających z płączeń VPN SSL Wydajnść IPS-a nie mniejsza niż 4,5Gbps Mżliwść pdłączenia AP-tów(funkcja kntrlera), c najmniej 500 AP-tów w tym, c najmniej 250 w trybie tunelwania Mżliwść pracy w klastrze Active-Active raz Active-standby W ramach dstarczaneg systemu chrny musi być mżliwść realizwania wszystkich z pniższych funkcjnalnści: Antywirus skanwanie ruchu w pszukiwaniu zainfekwanych plików IPS skanwanie ruchu, detekcja anmalii Kntrla strn Internetwych mżliwść filtracji, mnitrwania, blkwania strn internetwych Kntrla aplikacji mżliwść mnitrwania/blkwania ruchu w tym rzpznawanie aplikacji P2P Ochrna przed wyciekiem danych Kntrler sieci bezprzewdwej, mżliwść pdłączenia i zarządzania AP-tami raz mżliwść krewania sieci bezprzewdwych z pzimu firewall-a Praca w trybie NAT/transparent Optymalizacja WAN Mżliwść mnitrwania i raprtwania w Chmurze Mżliwść autryzacji z wykrzystaniem tken-ów Mżliwść twrzenia VPN-ów IPSec Site-t-Site Mżliwść twrzenia VPN-ów IPSec Klient-t-Site Strna 2 z 24

3 Mżliwść twrzenia VPN-ów SSL-wych W zakresie realizwanych funkcjnalnści VPN, wymagane jest nie mniej niż: Twrzenie płączeń w tplgii Site-t-Site raz mżliwść definiwania płączeń Client-t-Site Prducent ferwaneg rzwiązania VPN pwinien dstarczać klienta VPN współpracująceg z prpnwanym rzwiązaniem Mnitrwanie stanu tuneli VPN i stałeg utrzymywania ich aktywnści Praca w tplgii Hub and Spke raz Mesh Mżliwść wybru tunelu przez prtkół dynamiczneg rutingu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth Obsługa SSL VPN w trybach prtal raz tunel Integracja ze śrdwiskiem Active Directry, z mżliwścią autryzacji użytkwników w trybie SSO Mnitring i wykrywanie uszkdzenia elementów sprzętwych i prgramwych systemów zabezpieczeń raz łączy sieciwych. Rzwiązanie pwinn zapewniać: bsługę Plicy Rutingu, ruting statyczny i dynamiczny w parciu prtkły: RIPv2, OSPF, BGP raz PIM. Translacja adresów NAT adresu źródłweg i NAT adresu dcelweg. Mżliwść budwy min. 2 ddzielnych instancji systemów bezpieczeństwa (fizycznych lub lgicznych) w zakresie rutingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. Silnik antywiruswy pwinien umżliwiać skanwanie ruchu w bu kierunkach kmunikacji dla prtkłów działających na niestandardwych prtach (np. FTP na prcie 2021) Ochrna IPS pwinna pierać się, c najmniej na analizie prtkłów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków pwinna zawierać, c najmniej 4500 wpisów. Pnadt administratr systemu pwinien mieć mżliwść definiwania własnych wyjątków lub sygnatur. Ddatkw pwinna być mżliwść wykrywania anmalii prtkłów i ruchu stanwiących pdstawwą chrnę przed atakami typu DS raz DDs. Funkcja kntrli aplikacji pwinna umżliwiać kntrlę ruchu na pdstawie głębkiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartściach prtów TCP/UDP Baza filtra WWW wielkści, c najmniej 45 milinów adresów URL pgrupwanych w kategrie tematyczne min 50 kategrii. W ramach filtra pwinny być dstępne m.in. kategrie spyware, malware, spam, prxy avidance, sieci spłecznściwe, zakupy. Administratr pwinien mieć mżliwść nadpisywania kategrii raz twrzenia wyjątków i reguł mijania filtra WWW. Autmatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepinek antywiruswych raz ciągły dstęp d glbalnej bazy zasilającej filtr URL. Strna 3 z 24

4 System zabezpieczeń musi umżliwiać wyknywanie uwierzytelniania tżsamści użytkwników za pmcą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkwników przechwywanych w lkalnej bazie systemu Haseł statycznych i definicji użytkwników przechwywanych w bazach zgdnych z LDAP Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w parciu zewnętrzne bazy danych Rzwiązanie pwinn umżliwiać budwę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w śrdwisku Active Directry Wymagane wsparcie techniczne/suprt na urządzenie Firewall W ramach dstawy należy dstarczyć 12 miesięczny suprt prducenta Firewall realizwany w minimalnym reżimie czaswym 8x5 (8 gdzin x 5 dni w tygdniu) dla funkcjnalnści c najmniej IPS, Applicatin Cntrl, AV, Web Filtering i Antispam Services. System zbierania lgów sztuk 1 Urządzenie musi pchdzić d teg sameg prducenta, c firewall. Urządzenie musi spełniać następujące minimalne wymagania: Minimum 3 prty 1 Gbps Zainstalwany min. dwa dyski twarde pjemnści nie mniejszej niż 2 tera każdy Mżliwść zapisu, c najmniej 14GB lgów na dzień Obsługa, c najmniej 50 milinów sesji/dzień System musi psiadać predefiniwane raprty dstswane d ptrzeb administratrów umżliwiające min.: Mnitrwanie wykrzystania plityk Identyfikwanie wzrców ataków Krelacja zdarzeń sieciwych umżliwiająca szybką identyfikację na zagrżenia i zdarzenia bezpieczeństwa Mżliwść przeglądania lgów wysyłanych z urządzeń w pdziale min. na Rdzaj urządzenia Lg z ruchu użytkwników Lg zdarzeń zarejestrwanych przez urządzenie Lg z prfili chrny Mżliwść archiwizacji(http, FTP, MAIL) Strna 4 z 24

5 Wymagane wsparcie techniczne/suprt na urządzenie W ramach dstawy należy dstarczyć 12 miesięczny suprt prducenta Systemu zbierania lgów realizwany w minimalnym reżimie czaswym 8x5 (8 gdzin x 5 dni w tygdniu). Strna 5 z 24

6 Przełączniki sieciwe wymagania W ramach realizacji prjektu należy dstarczyć 3 rdzaje przełączników. Przełączniki te musza pchdzić d jedneg prducenta raz muszą mieć mżliwść klastrwania/łączenia urządzeń w sts p linkach 10Gbps. Należy również dstarczyć mduły, kable i inne elementy niezbędne d pdłączenia urządzeń w sts/klaster raz płączenia urządzeń ze sbą p linkach światłwdwych. Spsób łączenia zstał pisany w prjekcie. Przełącznik sw_type_1 parametrach sztuk 12: Wypsażny w minimum 48 prtów 10/100/1000Base-T Musi psiadać mżliwść zasilania urządzeń kńcwych jak AP-ty, telefny z przełącznika pprzez funkcję PE+ Minimum 4 prty SFP+ Minimum jeden zasilacz mcy nie mniejszej niż 350W Mżliwść instalacji mdułów 1Gbps SFP raz mdułów 10Gbps SFP+ Mżliwść łączenia urządzeń teg sameg typu w jeden lgiczny przełącznik p linkach 10Gbps, Wypsażny w min. 1GB pamięci RAM Wypsażny w min. 128 MB pamięci flash Wydajnść na pzimie nie mniejszym niż 130 Mpps Wydajnść przełączania nie mniejsza niż 170Gbps Wsparcie dla prtkłu Openflw Musi psiadać mżliwść zarządzania minimum przez prtkły: SSH WEB SNMP v2 raz SNMP v3 Specjalizwane prgramwanie prducenta sprzętu Obsługa rutingu statyczneg, prtkłu rutingu RIP Musi minimalnie wspierać prtkły/standardy: IEEE 802.1w IEEE 802.1ad Q-in-Q IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Pririty IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees Strna 6 z 24

7 IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregatin Cntrl Prtcl(LACP) IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Pwer ver Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-X IEEE 802.3x Flw Cntrl IEEE 802.3z 1000BASE-X RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET Strna 7 z 24

8 Przełącznik sw_type_2 parametrach sztuk 11: Minimum 48 prtów 10/100/1000Base-T Minimum 4 prty SFP+ Minimum jeden zasilacz mcy nie mniejszej niż 350W Mżliwść instalacji mdułów 1Gbps SFP raz mdułów 10Gbps SFP+ Mżliwść łączenia urządzeń teg sameg typu w jeden lgiczny przełącznik(klastrwanie) p linkach 10Gbps, Mżliwść kastrwania d 9 przełączników teg sameg typu p linkach 10Gbps Wypsażny w min. 1GB pamięci RAM Wypsażny w min. 128 MB pamięci flash Wydajnść na pzimie nie mniejszym niż 130 Mpps Wydajnść przełączania nie mniejsza niż 170Gbps Musi psiadać mżliwść zarządzania minimum przez prtkły: SSH WEB SNMP v2 raz SNMP v3 Specjalizwane prgramwanie prducenta sprzętu Obsługa rutingu statyczneg, prtkłu rutingu RIP Musi minimalnie wspierać prtkły/standardy: IEEE 802.1w IEEE 802.1ad Q-in-Q IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Pririty IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregatin Cntrl Prtcl(LACP) IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-X IEEE 802.3x Flw Cntrl IEEE 802.3z 1000BASE-X RFC 768 UDP Strna 8 z 24

9 RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET Strna 9 z 24

10 Przełącznik sw_type_3 parametrach sztuk 1: Musi psiadać minimum 4 prty SFP+ Musi psiadać minimum 16 prtów SFP 1Gbps Musi psiadać minimum 8 prtów 100/1000Base-T Musi być wypsażny w minimum dwa zasilacz wbudwane umżliwiające redundancje na wypadek awarii jedneg z nich Mżliwść łączenia urządzeń teg sameg typu w jeden lgiczny przełącznik(klastrwanie) p linkach 10Gbps, Wypsażny w min. 1GB pamięci RAM Wypsażny w min. 128 MB pamięci flash Wydajnść na pzimie nie mniejszym niż 95 Mpps Wydajnść przełączania nie mniejsza niż 120Gbps Musi psiadać mżliwść zarządzania minimum przez prtkły: SSH WEB SNMP v2 raz SNMP v3 Specjalizwane prgramwanie prducenta sprzętu Obsługa rutingu statyczneg, prtkłu rutingu RIP Musi minimalnie wspierać prtkły/standardy: IEEE 802.1w IEEE 802.1ad Q-in-Q IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Pririty IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregatin Cntrl Prtcl(LACP) IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-X IEEE 802.3x Flw Cntrl IEEE 802.3z 1000BASE-X RFC 768 UDP RFC 791 IP Strna 10 z 24

11 RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET Oprgramwanie d mnitrwania i zarządzania dstarczanymi przełącznikami System musi być zbudwany w architekturze klient serwer. Licencja na system pwinna umżliwiać zarządzanie min. 50 urządzeniami sieciwymi różnych prducentów. System musi minimalnie wspierać instalację części serwerwej min. na platfrmach Windws Server 2003 SP2 raz Red Hat Enterprise Linux 5. System musi być zbudwany mdułw tak, aby mżliwe był dinstalwanie mdułu dająceg ddatkwą funkcjnalnść. System zarządzania musi spełniać pdstawwe funkcje: Autmatyczne wykrywanie tplgii sieci z użyciem przynajmniej prtkłów SNMP, Telnet Mnitrwanie stanu urządzeń p prtkle SNMP Knfiguracja urządzeń p prtkle SNMP Knfiguracja list dstępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach Knfiguracja VLAN-ów na zarządzanych urządzeniach Zarządzenie knfiguracją urządzeń, twrzenie backupów raz grupwe implementwanie knfiguracji przechwywanych w systemie zarządzania Zarządzenie zdarzeniami, przypisywanie alarmów d różneg rdzaju zdarzeń Zarządzenie infrastrukturą Wi-Fi z wykrzystaniem kntrlerów bezprzewdwych Mżliwść wysyłania alarmów np. mailem lub SMS em Generwanie raprtów w parciu szablny z mżliwścią dstswywania ich d ptrzeb klienta Obrazwanie sieci w pstaci mapki wraz z wyróżnianiem klrami występujących alarmów Lkalizwanie użytkwników p adresie IP lub MAC Mżliwść zdefiniwania plityki zmieniającej ustawienia sieci w przypadku wykrycia ataku sieciweg Mżliwść utwrzenia mapki sieciwej brazującej płączenia sieciwe związane z zarejestrwanym atakiem sieciwym Funkcja Telnet / SSH prxy umżliwiająca zarządzanie CLI przez przeglądarkę Internetwą. Funkcja zarządzania za pmcą urządzeń mbilnych tj. iphne raz urządzeniami z systemem andrid. Dla wszystkich bsługiwanych standardw urządzeń musi być dstępnie nie tylk mnitrwanie, ale również zarządzanie, czyli mżliwść mdyfikacji knfiguracji urządzeń. Dstęp d sytemu zarządzania musi być realizwany przez przeglądarkę internetwą. Strna 11 z 24

12 Niezbędne jest, aby system zarządzania był w stanie pdłączyć się i imprtwać dane z LDAP / Active Directry System pwinien mieć mżliwść autentykacji użytkwników w parciu LDAP i Radius System pwinien mieć mżliwść zbierania infrmacji knfiguracji urządzeń w sieci dzienników zdarzeń systemu, infrmacji zasbach (np. mapy tplgii sieci) i przesyłania tych infrmacji min. za pmcą FTP, SFTP, . Wymagana jest mżliwść twrzenia knt administratrskich z różnymi pzimami uprawnień, z mżliwścią przypisywania administratrów d grup urządzeń System pwinien mieć mżliwść zarządzania siecią wirtualną pprzez integracje SOAP z VMWare VirtualCenter Server raz Micrsft Hyper-V vmanager. System pwinien mieć mżliwść zarządzania siecią wirtualną dla serwerów Micrsft Hyper-V pprzez prfil Pwer shell raz WMI. System pwinien wspierać zarządzanie, c najmniej dla 6000 mdeli urządzeń. System pwinien mieć mżliwść autmatycznej aktualizacji przez Internet. System pwinien mieć mżliwść implementacji rzprsznej, wykrzystując różne serwery d instalacji swich kmpnentów. System pwinien psiadać kntekstwą funkcje pmcy zmieniającą zawartść w zależnści d wyświetlaneg kntekstu. Muszą być dstępne mduły umżliwiające rzbudwę i integrację systemu następujące funkcjnalnści: Zarządzanie dstępem użytkwników z wykrzystaniem 802.1x Zarządzanie klientami na stacjach rbczych w ramach implementacji technlgii Netwrk Access Cntrl Zarządzenia mechanizmami QS w tym mnitrwanie parametrów SLA Obsługa infrmacji przesyłanych z wykrzystaniem sflw raz Netstream z urządzeń sieciwych raz brazwanie wyników Zarządzenie systemem telefnii IP Zarządzenie sieciami MPLS raz sieciami VPN w parciu MPLS raz VPLS Zarządzanie dstępem zdalnym IPSec/VPN Audyt użytkwników z wykrzystaniem infrmacji z lgów, przepływów sieciwych SFLOW, NetSream v5 raz analizy kntentu pakietów SMTP, FTP, http Access Pint-y sztuk 90 W ramach realizacji prjektu należy dstarczyć AP-ty parametrach nie grszych niż: Strna 12 z 24

13 Access Pint d zastswań wewnątrz budynków Minimalna liczba mdułów radiwych: 2 Minimalna liczba anten wewnętrznych/wbudwanych: 4 Częsttliwści dla radia 1-wszeg: 2.4 GHz b/g/n lub 5 GHz a/n Częsttliwści dla radia 2-g: 5 GHz a/n/ac Minimalna wydajnść dla: Radi 1 d t 300 Mbps, Radi 2 d t 500 Mbps Minimalne jeden prt 10/100/1000Base-T Strumienie TX / RX: 2x2 MIMO Mżliwść zasilenia AP-ta przez PE Liczba jednczesnych SSID: minimum 13 Wsparcie minimum dla prtkłów EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST Minimum wsparcie dla autentykacja użytkwników/urządzeń: WPA, WPA2 z 802.1x lub Preshared key, WEP, Web Captive Prtal Minimum wsparcie dla standardów IEEE: a, b, e, g, h, i, j, n, 802.1X, 802.3af, ac Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dstępwym zarządzanym z pzimu kntrlera sieci bezprzewdwej. W celu zapewnienia spójnści zarządzania i uzyskania wymaganeg pzimu bezpieczeństwa kntrler sieci Wif-Fi ma być uruchminy w brębie systemu realizująceg funkcję firewall/ platfrmy bezpieczeństwa gwarantującej chrnę dla bsługiwanych sieci bezprzewdwych i przewdwych. Kmpaktwa budwa z twrzywa sztuczneg umżliwiającą mntaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku. Wymaga się, aby interfejs sieciwy i inne gniazda - jeśli występują - zlkalizwane były na ściance d strny mntażwej urządzenia. Strna 13 z 24

14 Serwer sztuk 1 Należy dstarczyć serwer parametrach: LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudwa -Typu Rack, wyskść min. 2U; -Dstarczna wraz z szynami umżliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack raz ramieniem prządkującym ułżenie przewdów w szafie rack; 3 Prcesry -Zainstalwany prcesr w architekturze x86 4 Pamięć RAM -Zainstalwane min. 24 GB pamięci RAM min. DDR3 LV Registered -Wsparcie dla technlgii zabezpieczania pamięci min. Advanced ECC, Memry Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla knfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; -min. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, bsługa min. d 1536GB pamięci RAM; 5 Kntrlery dyskwe, I/O -Zainstalwany kntrler SAS 2.0 min. RAID 0,1,5,6,50,60, min. 1024MB pamięci pdręcznej cache, 6 Dyski twarde -Zainstalwane min. 3 dyski SAS 2.0 pjemnści min. 300GB każdy, min. 10K RPM dyski Htplug; -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Htplug 2,5; -Obsługa dysków min. SAS, SATA, SSD; -Mżliwść rzbudwy dstarczneg serwera d bsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Htplug 2,5; 7 Kntrlery LAN -min. 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem min. iscsi i iscsi bt i teamingu, RJ-45; 8 Prty -zintegrwana karta graficzna ze złączem VGA; -min. 7x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 4 z tyłu; -min. 1x RS-232; 10 Zasilanie, chłdzenie -Redundantne zasilacze htplug -Redundantne wentylatry htplug; Strna 14 z 24

15 11 Zarządzanie -Wbudwane didy infrmacyjne lub wyświetlacz infrmujące stanie serwera -Zintegrwany z płytą główną serwera kntrler sprzętwy zdalneg zarządzania zgdny z IPMI 2.0 funkcjnalnściach: Niezależny d systemu peracyjneg, sprzętwy kntrler umżliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykwana karta LAN 1 Gb/s (dedykwane złącze RJ-45 z tyłu budwy) d kmunikacji wyłącznie z kntrlerem zdalneg zarządzania z mżliwścią przeniesienia tej kmunikacji na inną kartę sieciwą współdzielną z systemem peracyjnym; Dstęp pprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mcą i jej zużyciem raz mnitring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia pprzez SNMP) Mżliwść przejęcia knsli tekstwej Opcjnalne przekierwanie knsli graficznej na pzimie sprzętwym raz mżliwść mntwania zdalnych napędów i ich brazów na pzimie sprzętwym (cyfrwy KVM) Oprgramwanie zarządzające i diagnstyczne wyprdukwane przez prducenta serwera umżliwiające knfigurację kntrlera RAID, instalację systemów peracyjnych, zdalne zarządzanie, diagnstykę i przewidywanie awarii w parciu infrmacje dstarczane w ramach zintegrwaneg w serwerze systemu umżliwiająceg mnitring systemu i śrdwiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, prcesry, pamięć peracyjna itd.). 12 Wspierane OS -Windws 2012 Hyper-V, VMWare 13 Oprgramwanie Wraz z serwerem należy dstarczyć licencje prgramwania ptrzebneg d uruchmienia systemu MGMT i Radius. Wymagane wsparcie techniczne/suprt na urządzenie Gwarancja na serwer musi być świadczna w miejscu jeg instalacji. Strna 15 z 24

16 Kmputer stacjnarny d prezentacji infrmacji sztuk 2 Kmputer stacjnarny d prezentacji infrmacji (Kisk infrmacyjny) wypsażny w klawiaturę metalwą, wzmcninej knstrukcji dprnej na uszkdzenia mechaniczne pniższych minimalnych parametrach: Element Opis wymagań minimalnych Obudwa knstrukcja wyknana z blachy stalwej mnitr dchylny d pinu pd kątem 45 stpni (+/- 5 stpni) dstęp serwiswy realizwany d tyłu kisku przez drzwi uchylne stalwe, zamykane zamkiem. pdstawa kisku dwuwarstwwa stalwa, malwana prszkw klrystyka dpaswana d wymagań Zamawiająceg wymagana mżliwść demntażu (wymiany) wszystkich elementów pszycia kisku bez użycia elektrnarzędzi. pdświetlane lg (każdy kmputer/terminal zstanie w pełni spersnalizwany pprzez plakierwanie na dwlny, wskazany przez Zamawiająceg, klr z palety, jak również umieszczenie na nim elementów identyfikacji wizualnej w frmie pdświetlaneg lg zgdne z wymgami Zamawiająceg księga znaku). Persnalizacja zstanie uzgdnina z ferentem. Mnitr mnitr dtykwy - przekątna mnitra min : 21'' Jednstka sterująca Prcesr Prcesr zgdny z architekturą x64 Pamięć RAM Minimum 4 GB; z mżliwścią rzbudwy d min. 32 GB, kiskiem min. 2 wlne złącza dla rzszerzeń pamięci Dysk twardy Min. 320GB, min. 32MB Cache, Karta zintegrwana dźwiękwa Prty I/O minimum 8 prtów USB min. 2.0 Karta sieciwa Zintegrwana minimum 10/100/1000 MBit/s Karta graficzna Karta graficzna zintegrwana, z mżliwścią dynamiczneg przydzielania pamięci. Wypsażenie wrzutnik mnet Głśniki ddatkwe Czytnik kart stykwych (smartcard) zamntwany z przdu Kisku Klawiatura wzmcninej knstrukcji dprnej na uszkdzenia mechaniczne z manipulatrem kulkwym Zasilanie 230V, 50 Hz, Certyfikaty dkumenty i Deklaracja zgdnści CE D ferty należy dłączyć prjekt (wizualizację) kmputera stacjnarneg d prezentacji infrmacji. Strna 16 z 24

17 a) Parametry funkcjnująceg u Zamawiająceg Systemu Kisków Infrmacyjnych Dstarczne kiski infrmacyjne należy zintegrwać z istniejącym i działającym u Zamawiająceg Systemem Kisków Infrmacyjnych pniższych parametrach: System Kisków Infrmacyjnych tzw. Infmatów twrzą: serwer aplikacji zwany dalej serwerem Systemu Kisków Infrmacyjnych (serwer SKI); kiski infrmacyjne Serwer Systemu Kisków Infrmacyjnych (SKI) znajduje się w chrninej sieci administracyjnej UR. Serwer SKI musi nawiązywać płączenia z serwerem uwierzytelniającym ELS (znajdującym się wewnątrz sieci administracyjnej UR) raz z wybranymi witrynami zewnętrznymi(sieć Internet i Intranet). Infmaty znajdują się w drębnej sieci Infmatów ddzielnej d sieci Administracyjnej pprzez firewall. Kiski Infrmacyjne, które zstaną dstarczne muszą współpracwać z psiadanym przez Zamawiająceg Systemem Elektrnicznej Legitymacji Studenckiej (SELS), Systemem Elektrnicznej Legitymacji Dktranta raz Systemem Elektrnicznej Karty Pracwniczej. Dstarczne Kiski Infrmacyjne muszą umżliwiać zapis, dczyt, wykrzystanie kdu PIN zapisaneg w strukturach funkcjnujących u Zamawiająceg kart ELS, ELD, EKP d uwierzytelniania. Oprgramwanie Kisku musi przygtwać ELS, ELD i EKP d bsługi PKI w kiskach infrmacyjnych. Oprgramwanie Kisku umżliwi zalgwanie się użytkwnika przy pmcy certyfikatu (PKI). Oprgramwanie Kisku musi mieć mżliwść bsługi Bezbsługweg Centrum Wydruku - BCW (m.in. ładwanie impulsów na karty ELS, ELD, EKP) Strna 17 z 24

18 Internet Switch Firewall (Oddzielny prt d płączenia z siecią administracyjną i wybranymi strnami WWW) Sieć Administracyjna UR Serwer uwierzytelniający SPK ELS Kiski infrmacyjne (7 sztuk) Serwer Systemu Kisków Infrmacyjnych (SKI) b) Oprgramwanie d nwych dstarczanych kisków infrmacyjnych: 1 Kisk infrmacyjny musi psiadać sterwniki d bsługi czytnika kart elektrnicznych zgdnych z nrmą ISO/IEC 7816 lub równważną raz standardem PC/S.C. lub równważnym, a w szczególnści legitymacji ELS specyfikacji zgdnej z rzprządzeniem Ministerstwa Szklnictwa Wyższeg - Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2006 r. (Nr 224, pz. 1634) Rzprządzenie wydan na pdstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Praw szklnictwie wyższym. 2 Kisk infrmacyjny musi autryzwać i uwierzytelniać użytkwnika na pdstawie danych zapisanych w specjalnej, przewidzianej d teg strukturze danych przechwywanej na legitymacji ELS lub przy pmcy lgwania z hasłem, umżliwiające dstęp d strn zawierających dane sbiste, które mgą pchdzić z innych systemów uczelnianych (np. systemu dziekanatweg lub bibliteczneg). 3 Kisk infrmacyjny musi bsługiwać prcesrwe karty serwiswe, umżliwiające knfigurację serwisu infrmacyjneg kisku przy pmcy strn WWW. 4 Pwłka użytkwnika (shell) prgramwania kisku musi być wyknana w pstaci aplikacji wyknanej w technlgii cienkieg klienta, współpracująca z dedykwaną bazą danych, umżliwiającą twrzenie knt użytkwników i zarządzanie ich uprawnieniami, przechwywanie indywidualnej knfiguracji kisków, itp. Inne funkcje prgramwania kisku infrmacyjneg 5 Autryzacja użytkwnika musi dbywać się na pdstawie legitymacji ELS z kdem PIN lub w parciu lgin i hasł. Niedpuszczalne jest autryzwanie użytkwnika na pdstawie jedynie numeru numeru seryjneg karty ELS. W przypadku braku karty ELS w czytniku Infkisku lub gdy użytkwnik nie zalgwał się za pśrednictwem Infkisku wymagane jest graniczenie dstępu użytkwnika jedynie d: - strny głównej (wraz z pdstrnami); - rzkładów jazdy PKP, PKS, etc.; - innych witryn włączanych sukcesywnie przez administratra ze strny Strna 18 z 24

19 Zamawiająceg d grupy witryn nie wymagających autryzwaneg dstępu. Oprgramwanie musi także mieć mżliwść zastswania struktury PKI (Infrastruktury Klucza Publiczneg) d uwierzytelniania. 6 Kisk infrmacyjny musi zapewnić autmatyczne wylgwanie użytkwnika (przejście d strny głównej systemu) w przypadku: - wyjęcia karty ELS z czytnika; - utraty płączenia z serwerem kisków infrmacyjnych (wyświetlenie stswneg kmunikatu dla użytkwnika); - przekrczenia limitu czasu bezczynnści (kreślaneg przez administratra systemu w zakresie d 1 minuty d 60 minut z krkiem 1 minuta). 7 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na cykliczne dświeżanie knfiguracji prgramwej urządzenia, rzumiane jak zdalne załadwanie parametrów knfiguracyjnych dla przeglądarki internetwej działającej na kisku w charakterze klienta. 8 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na chrnę kisku pprzez restrykcje systemwe (blkwanie mżliwści uruchamiania wskazanych aplikacji). 9 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na bsługę klawiatury ekranwej dstswanej d ekranów dtykwych (duże przyciski), umżliwiającej jedynie wprwadzanie tekstów, z zablkwaną mżliwścią wyknywania funkcji sterujących (skrótów klawiszwych). 10 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na aktywwanie klawiatury ekranwej pprzez ustawienie kursra w plu edycji lub pprzez wywłanie dedykwanym przyciskiem. 11 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na bsługę mdułów bezpieczeństwa 12 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na zapisywanie danych na kartach prcesrwych, które są zabezpieczne kluczami 3DES (również kluczami zdywersyfikwanymi 3DES). Pwinn także pzwalać na pszerzanie funkcjnalnści karty pprzez twrzenie ddatkwych struktur danych na karcie. 13 Kisk infrmacyjny musi pzwalać na przechwywanie kluczy 3DES w bezpiecznym magazynie chrninym. System peracyjny infkisku Platfrma Infkisk musi mieć zainstalwany 64 bitwy system peracyjny. System peracyjny (klasy PC) musi spełniać następujące wymagania pprzez wbudwane mechanizmy, bez użycia ddatkwych aplikacji: Mżliwść dknywania aktualizacji i pprawek systemu przez Internet z mżliwścią wybru instalwanych pprawek; Mżliwść dknywania uaktualnień sterwników urządzeń przez Internet witrynę prducenta systemu; 1. Darmwe aktualizacje w ramach wersji systemu peracyjneg przez Internet (niezbędne aktualizacje, pprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dstarczane bez ddatkwych płat) wymagane pdanie nazwy strny serwera WWW; 2. Internetwa aktualizacja zapewnina w języku plskim; 3. Wbudwana zapra internetwa (firewall) dla chrny płączeń internetwych; zintegrwana z systemem knsla d zarządzania ustawieniami zapry i regułami IP v4 i v6; 4. Zlkalizwane w języku plskim, c najmniej następujące elementy: menu, dtwarzacz multimediów, pmc, kmunikaty systemwe; 5. Wsparcie dla większści pwszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciwych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 6. Funkcjnalnść autmatycznej zmiany dmyślnej drukarki w zależnści d sieci, d której Strna 19 z 24

20 pdłączny jest kmputer 7. Interfejs użytkwnika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrwana z interfejsem użytkwnika interaktywna część pulpitu służącą d uruchamiania aplikacji, które użytkwnik mże dwlnie wymieniać i pbrać ze strny prducenta. 8. Mżliwść zdalnej autmatycznej instalacji, knfiguracji, administrwania raz aktualizwania systemu; 9. Zabezpieczny hasłem hierarchiczny dstęp d systemu, knta i prfile użytkwników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie chrny knt użytkwników. 10. Zintegrwany z systemem mduł wyszukiwania infrmacji (plików różneg typu) dstępny z kilku pzimów: pzim menu, pzim twarteg kna systemu peracyjneg; system wyszukiwania party na knfigurwalnym przez użytkwnika mdule indeksacji zasbów lkalnych. 11. Zintegrwane z systemem peracyjnym narzędzia zwalczające złśliwe prgramwanie; aktualizacje dstępne u prducenta niedpłatnie bez graniczeń czaswych. 12. Funkcje związane z bsługą kmputerów typu TABLET PC, z wbudwanym mdułem uczenia się pisma użytkwnika bsługa języka plskieg. 13. Funkcjnalnść rzpznawania mwy, pzwalającą na sterwanie kmputerem głsw, wraz z mdułem uczenia się głsu użytkwnika. 14. Zintegrwany z systemem peracyjnym mduł synchrnizacji kmputera z urządzeniami zewnętrznymi. 15. Wbudwany system pmcy w języku plskim; 16. Mżliwść przystswania stanwiska dla sób niepełnsprawnych (np. słab widzących); 17. Mżliwść zarządzania stacją rbczą pprzez plityki przez plitykę rzumiemy zestaw reguł definiujących lub graniczających funkcjnalnść systemu lub aplikacji; 18. Wdrażanie IPSEC parte na plitykach wdrażanie IPSEC parte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w spsób centralny; 19. Autmatyczne występwanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 20. Wsparcie dla lgwania przy pmcy smartcard; 21. Rzbudwane plityki bezpieczeństwa plityki dla systemu peracyjneg i dla wskazanych aplikacji; 22. System psiada narzędzia służące d administracji, d wyknywania kpii zapaswych plityk i ich dtwarzania raz generwania raprtów z ustawień plityk; 23. Wsparcie dla Sun Java i.net Framewrk 1.1 i 2.0 i 3.0 mżliwść uruchmienia aplikacji działających we wskazanych śrdwiskach; 24. Wsparcie dla JScript i VBScript mżliwść uruchamiania interpretera pleceń; 25. Zdalna pmc i współdzielenie aplikacji mżliwść zdalneg przejęcia sesji zalgwaneg użytkwnika celem rzwiązania prblemu z kmputerem; 26. Rzwiązanie służące d autmatyczneg zbudwania brazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma d autmatyczneg upwszechnienia systemu peracyjneg inicjwaneg i wyknywaneg w całści pprzez sieć kmputerwą; 27. Rzwiązanie ma umżliwiające wdrżenie nweg brazu pprzez zdalną instalację; 28. Graficzne śrdwisk instalacji i knfiguracji; 29. Transakcyjny system plików pzwalający na stswanie przydziałów (ang. quta) na dysku dla użytkwników raz zapewniający większą niezawdnść i pzwalający twrzyć kpie zapaswe; 30. Zarządzanie kntami użytkwników sieci raz urządzeniami sieciwymi tj. drukarki, mdemy, wluminy dyskwe, usługi katalgwe 31. Udstępnianie mdemu; 32. Oprgramwanie dla twrzenia kpii zapaswych (Backup); autmatyczne wyknywanie kpii plików z mżliwścią autmatyczneg przywrócenia wersji wcześniejszej; Strna 20 z 24

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług:

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług: Zał. nr 9 Parametry techniczne ferwaneg sprzętu, prgramwania i usług: Lp. Nazwa Typ Minimalne wymagania 1. Zestaw typu A Jednstka centralna Typ Zastswanie Wydajnść Pamięć peracyjna RAM Parametry pamieci

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Szczegółwa specyfikacja techniczna przedmitu zamówienia Załącznik nr 9 pn. "Dstawa sprzętu kmputerweg w ramach prjektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Nwy Wiśnicz" Kmputer wraz z mnitrem,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

PV-RPDVR. Oznaczenia przykładowego rejestratora RP16400H:

PV-RPDVR. Oznaczenia przykładowego rejestratora RP16400H: PV-RPDVR Rejestratr hybrydwy PV-RACK PRO DVR (PV-RPDVR) zaprjektwany d pracy w trybie ciągłym, slidnej knstrukcji, bazujący na budwie przemysłwej RACK 19" 4U wyknanej z blachy stalwej 1mm. Zalecany d systemów

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.27.2014 Zamówienie na dstawę sprzętu kmputerweg z prgramwaniem

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Sprzedaż i dstawa laptpów d jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie Numer głszenia: 133171-2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa urządzeń wielfunkcyjnych, kmputerów przenśnych, tabletu, kmputerów biurkwych,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.nwewarpn.pl/ Nwe Warpn: Świadczenie usług stałeg dstępu d Internetu wraz z dstawą i mntażem sprzętu

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1022 Przełącznik Fast Ethernet Warstwy 2 z IP Stacking, z chłdzeniem pasywnym, Small Frm EE 1022 firmy Edge-cre t wysce wydajny Fast Ethernetwy przełącznik warstwy 2/4, jest wypsażny w 10 prtów: 8x

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI. Załącznik nr 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chełmińska 26 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2014 r.

Zapytanie ofertowe. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2014 r. Zapytanie fertwe Warszawa, dnia 20 listpada 2014 r. W związku z przeprwadzaniem pstępwania udzielenie zamówienia publiczneg wartści nie przekraczającej 30 000,- eur, prsimy przedstawienie ferty cenwej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kfk.rg.pl Warszawa: Wyknanie, druk, pakwanie raz dstarczenie d siedziby Zamawiająceg materiałów reklamw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość brutto w PLN. Data rozpoczęcia

Całkowita wartość brutto w PLN. Data rozpoczęcia Zamawiający Burmistrz Skółki Pieczęć Wyknawcy Przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg na Zaprjektwanie i wybudwanie infrastruktury sieciwej na cele realizacji prjektu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo