Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matematyka ubezpieczeń majątkowych 9.10.2006 r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n"

Transkrypt

1 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie. Rozważamy proces adwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskreym posaci: U = u + c S = 0... S = W + W W W W W gdzie zmiee... są iezależe i mają e sam rozkład wykładiczy z warością oczekiwaą rówą jede. Niech dla każdej liczby auralej : Ψ ( u) = & Pr( U 0 < 0 U < 0 U < 0... U < 0U 0 = u) ozacza fukcję (zmieej rzeczywisej u) prawdopodobieńswa ruiy w ciągu pierwszych okresów czasu. Jase jes że: Ψ ( u ) = exp( ( u + c) ). Sosując odpowiedi wzór rekurecyjy wyzaczoo asępe wyrazy ciągu fukcji kóre dla u 0 okazały się mieć posać: Ψ ( u ) = exp( ( u + c) ) + ( u + c) exp( ( u + c) ) ( u + c)( u + c) Ψ ( u ) = exp( ( u + c) ) + ( u + c) exp( ( u + c) ) + exp( ( u + c) ) Zajdź posać fukcji Ψ 4 ( u). Przy założeiu że c = jej warość w pukcie u = wyosi: 5 Ψ 4() = exp( ) + exp( ) + 4exp( 4) + exp( 5) 8 Ψ 4() = exp( ) + exp( ) + 4exp( 4) + exp( 5) 4 Ψ 4() = exp( ) + exp( ) + 4exp( 4) + exp( 5) 8 Ψ 4() = exp( ) + exp( ) + 4exp( 4) + exp( 5) 6 Ψ 4() = exp( ) + exp( ) + 4exp( 4) + exp( 5)

2 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie. Rozważamy proces adwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskreym posaci: U = u + c S = 0... S = W + W W W W W gdzie zmiee... są iezależe i mają e sam rozkład wykładiczy z warością oczekiwaą rówą jede. Jeśli paramery procesu wyoszą: c = l u = 6l o prawdopodobieńswo ruiy w ieskończoym horyzocie czasu wyosi:

3 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie. Rozważamy klasyczy proces adwyżki z zerową adwyżką począkową U = c gdzie: () S N () c jes sumą składek zgromadzoych do momeu N jes procesem Poissoa z paramerem iesywości λ () S = Y i jes sumą warości pierwszych szkód i= warości szkód Y Y... są i.i.d iezależe od procesu N O rozkładzie warości pojedyczej szkody wiemy ylko yle że: Pr( Y [ 0] ) = E( Y ) =/ 5 Wobec ego warość oczekiwaa deficyu w momecie ruiy (pod warukiem że do ruiy dojdzie) może przyjmować róże warości. Przedział kóry zawiera wszyskie e warości (i ic poado) jes posaci: Y ( )

4 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie 4. Niech dla kierowcy posiadającego rocze ubezpieczeie OC oraz AC: N ozacza liczbę wypadków skukujących w szkodach z obu ubezpieczeń N O ozacza liczbę wypadków skukujących w szkodach ylko z OC N A ozacza liczbę wypadków skukujących w szkodach ylko z AC. Przy daej warości paramerów ryzyka ( Λ Θ) charakeryzujących kierowcę zmiee e są warukowo iezależymi zmieymi losowymi o rozkładach Poissoa z warościami oczekiwaymi rówymi odpowiedio: E(N Λ Θ) = Λ E( N O Λ Θ) = Λ 4 E( N A Λ Θ) = Λ + Θ Rozkład paramerów ryzyka ( Λ Θ) w populacji kierowców posiadających rocze ubezpieczeie OC oraz AC charakeryzuje się ym że: ( Λ Θ) są iezależe E( Λ ) = Var ( Λ ) = E( Θ ) = Var ( Θ ) = Kowariacja liczby wypadków z OC z liczbą wypadków z AC: Cov N + N N + wyosi: ( ) O N A

5 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie 5. Proces pojawiaia się szkód w czasie N ( ) jes procesem o przyrosach iezależych o rozkładzie ujemym dwumiaowym daym dla każdego ieujemego oraz dodaiego s wzorem: Γ ( ( ) ( ) ) ( r s + k) s k ( q) ( ) r Pr N + s N = k = q k = 0... k! Γ r s gdzie r = 5 oraz q = o paramery procesu. Oblicz graicę prawdopodobieńsw warukowych: ( N( + s) N( ) = N( + s) N( ) 0) limpr > 0 s 5 l l 5l Uwaga: Iuicyjie - pyaie doyczy prawdopodobieńswa iż w momecie w kórym dojdzie do przyrosu procesu wysąpi rówocześie więcej iż jeda szkoda 5

6 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie 6. Ryzyko X wyceiamy zgodie z formułą: Π ( X ) = y + E ( X y) [ ] y + gdzie y = F X ( ε ) jes kwaylem rzędu ( ε ) rozkładu zmieej X. Przyjmijmy dla uproszczeia że zmiea X ma rozkład ormaly o zerowej warości oczekiwaej i jedoskowej wariacji. Dla ε = przeprowadziliśmy obliczeia i w wyiku orzymaliśmy: Π X ) ( = Wobec ego Π X ) z dobrym przybliżeiem wyosi:.545( Wskazówka: aproksymacja liiowa z wykorzysaiem pierwszej pochodej obarczoa jes błędem a yle małym że pozwoli a wskazaie prawidłowej odpowiedzi 6

7 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie 7. Zmiea losowa: X = Y Y N ma złożoy rozkład Poissoa o warości oczekiwaej λ =. W abeli poiżej podao rozkład prawdopodobieńswa składika Y. W ejże abeli podao akże obliczoe dla = prawdopodobieńswa Pr X = k. k ( ) k Pr ( Y = k) Pr( X = k) Wobec ego Pr ( X = 5) z dobrym przybliżeiem wyosi:

8 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie 8. W pewym ubezpieczeiu mamy do czyieia z ciągłym liiowym wzrosem liczby ryzyk w porfelu co wyraża założeie iż zmiea T ( 0) wyrażająca mome zajścia losowo wybraej szkody z ego porfela w ciągu roku (o ile oczywiście do szkody dojdzie) ma rozkład day gęsością: 8 4 f () = Niech T ozacza odsęp w czasie od momeu zajścia szkody do jej likwidacji. Zmiea a ma rozkład wykładiczy z warością oczekiwaą rówą dwa (laa). Zakładamy że zmiee losowe T oraz T są iezależe. Prawdopodobieńswo iż szkoda do kórej doszło w ciągu roku pozosaie ie-zlikwidowaa a koiec ego roku z dobrym przybliżeiem wyosi:

9 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie 9. Łącza warość szkód z polisy wyosi: X = Y + K + Y N (zero jeśli N = 0 ). Przy daej warości parameru ryzyka Λ zmiea X ma rozkład złożoy Poissoa: E N Λ = z oczekiwaą liczbą szkód rówą ( ) Λ i rozkładem pojedyczej szkody gamma o gęsości ( y) Λy ( Λ y) f Y Λ = exp. Zróżicowaie parameru ryzyka Λ w populacji ubezpieczoych opisuje rozkład Gamma o paramerach ( 0) z. o gęsości a półosi dodaiej daej wzorem: 0 λ ( λ) = 0 λ e f Λ. Warość oczekiwaa (bezwarukowa) zmieej X wyosi: π 0 0π 4 0π 0 π 0π Wskazówka: Γ = π 9

10 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Zadaie 0. (poprawioe po egzamiie) Ozaczmy przez łączą warość szkód zaisiałych w roku przez ę jej X X 0 X część kóra doyczy szkód zlikwidowaych przed końcem roku zaś przez część pozosałą. Warukowe momey ych zmieych (przy daej warości parameru ryzyka μ ) spełiają założeia: E( X 0 μ ) = μ p E( X μ ) = ( p) μ Var( X μ ) = μ 0 pb Var( X μ ) = μ ( p) b Cov( X 0 X μ ) = 0 zaś rozkład parameru ryzyka μ spełia założeia: E ( μ ) = μ Var( μ ) = a Najlepszy ieobciążoy liiowy predykor zmieej μ opary a iformacji o zmieej oraz zaych warościach paramerów p b μ a jes posaci: X ( ) 0 BLUP( μ X ) cx d 0 = 0 + Współczyik c wysępujący w powyższym wzorze jes posaci: c = a p( μb + a ) pa c = μ b + p a a c = μ b + pa a c = b + pa pa c = b + p a 0

11 Maemayka ubezpieczeń mająkowych r. Egzami dla Akuariuszy z 9 paździerika 006 r. Maemayka ubezpieczeń mająkowych Arkusz odpowiedzi * Imię i azwisko... K L U C Z O D P O W I E D Z I... Pesel... Zadaie r Odpowiedź Pukacja A C E 4 E 5 D 6 B 7 E 8 D 9 A 0 C * Oceiae są wyłączie odpowiedzi umieszczoe w Arkuszu odpowiedzi. Wypełia Komisja Egzamiacyja.

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Meody ocey efekywości projeków iwesycyjych Niezbędym warukiem urzymywaia się firmy a ryku jes zarówo skuecze bieżące zarządzaie jak i podejmowaie

Bardziej szczegółowo

Gretl konstruowanie pętli Symulacje Monte Carlo (MC)

Gretl konstruowanie pętli Symulacje Monte Carlo (MC) Grel kosruowaie pęli Symulacje Moe Carlo (MC) W Grelu, aby przyspieszyć pracę, wykoać iesadardową aalizę (ie do wyklikaia ) możliwe jes użycie pęli. Pęle realizuje komeda loop, kóra przyjmuje zesaw iych

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Pr(X 1 = 0) = 6/10, Pr(X 1 = 1) = 1/10, i gęstością: f(x) = 3/10 na przedziale (0, 1). Wobec tego Pr(X 1 + X 2 5/3) wynosi:

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

kapitał trwały środki obrotowe

kapitał trwały środki obrotowe Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska). Posawowe pojęcia rachuku ekoomiczego w elekroechice Całkowie akłay iwesycyje (wyaki kapiałowe - capial

Bardziej szczegółowo

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor:

Bardziej szczegółowo

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968)

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968) 5. MEODY MONE CARLO A SYMULACJA POOKÓW RUCHU (wg Drew, 968) 5.. Wprowadzeie Moeta jest rzucaa aż do osiągięcia orła. Jeżeli to zdarzy się w pierwszym rzucie, gracz otrzymuje zł od baku. Jeżeli poraz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0 Praca współfinansowana przez Polską Akademię

Bardziej szczegółowo

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 00 EWA DRABIK ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM. WSTĘP W iektórych grach bilas ryzyka, strat i zagrożeń przewyższa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK

0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK 0.1. ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK 1 0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK Zadaia 0.1.1. Niech X 1,..., X będą iezależymi zmieymi losowymi o tym samym rozkładzie. Obliczyć ES 2 oraz D 2 ( 1 i=1 X 2 i ). 0.1.2.

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo