Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz"

Transkrypt

1 Mtk Dyrektork - Ktry Stchyr Pomoc nformtyc - Klud Wencer Zrąd: Redktor celny Mteus Prybylsk Z-c red. celnego skłd Gos Jsec II -c red. celnego korekt Mchł Lr W tym numere ystąpl: Al Luterbch Mrt Tomcyk An Stryj Mteus Puchł Grfk: Monk Ntse Pźdernk / Lstopd 2010 r. Ce: 1ł Bu okłdk Pn Arkdus Achtelk

2 KONKURS Kto jest utorem słó: "Nucycel, jk kżdy nny perstek chemcny dąży jk jmnejsego ydtkon energ, ęc skoro ne pytce, to j m ne będę tłumcył". ) W. Drohojosk b) A. Achtelk c) I. Wrech d) P. Stefńcyk Ug: redktor Prybylsk poedł, że cek 12 godn od porotu e skoły sm ysył 3 mle odpoedą. Try perse osoby, które yślą ml poprne odpoed będą... pąck se-go trójkoego sklepku ;) OGŁOSZENIA Osttno stn odleono podurony kepm prsol. Sprą jmują org ścgn, tj. Dyrekcj, któr pene popros nnych o smodelne oddne ręce ymru spredlośc poddne kre. Neleżne od prebegu śledt, nosek su prosty, smutny nestety nepryjemny. W stnch edentne brkuje popelncek... Co to noo ybrny smorąd? We środę dużej prere odbył legl bjtyk o dźęcnej dęcnej e Wper**l Getą. Reklm fcebooku prynosł bry efekt, psło pod 60 ucestnkó. Redkcj żlem nos, że jko oręż ne użyto sej gety, co ujemy skndl postmy publcne obrć. Njęksy ykorystny klber - Polsk Ksążk Telefonc. Obyło be ofr śmertelnych. Kedy potórk? łotóeckę, steckę. Njęcej brocynnych cegełek sprednych rec chorego chłopc kupł kls Igd. Persk ydły ten cel 63ł. Osttno pn Mtcyńsk ostł pryłpny cytnu mgynu Elle. Jk dć słynny cłe msto uefst stregł lety ltertury kobecej chocż konkretne nformcje tej spre cąż osnute są mgłą tjemncy. Może po prostu sprdł, co bre jest nosć jeseną? Pomjjąc brocynne spekty, Redkcj st, le ynos se kesonkoe? Grtulujemy pn Hnc udnego kermsu ksążek! Po r kolejny s ucnoe ydtne sprl skolną bblotekę. Jk co roku stosku lło ele nych śece rochytynych bestselleró, tkch jk Mły Rocnk Sttystycny Recpospoltej Polskej 1938, Hstor Ruchu Robotncego Polsce, cy bory ykłdó ygłosonych okj kolejnych rocnc postn PZPR. Hsło preodne kermsu brmło: Kup ksążeckę stnes Dosło s ele głosó tycących funkcjonon sl pn Fc. Pene ne usło ncyjej ude, że żluje yglądją tm syć mrne efekce słońce nemłoserne bje s po occh, co utrudn streżene tblcy, dłużsą metę peno pooduje rk choroby serc. To smo restą tycy elu nnych kls. Mecnk Młodego Pucybut ofcjlne sper Ruch N Rec Noych Żluj Skole. Z MADZIĄ CI SIĘ UPIECZE Poltycne mny jyżsym sceblu łdy skole sły, ch efekty, chocżby postc lśnących podłóg, dć było gołym okem już pocątku reśn. Sekret lśnen skolnych korytry jest objęty tjemncą pństoą, o której ktegorycne bronono m psć, której pecołoce streże urędując gbnece dyrektor skoły pn Mgdle Kernbch - Wojtś. Może to dltego pred cłą moją klsą poedł: Mteus, ne ż psć o tym *******, bo j to poedłm jęksej tjemncy! Możes et psć, że śecą jk psu jjc, le ne o tym.... Co tkego m sobe M. K.- W., że syscy regują objęce pre ną stnosk dyrektor tkm entujmem? Śrosko ucnoske mó be ogródek, że Trójk, po ltch stgcj, trochę odżyje, że nó błyśnemy kolorem, pomy-słem, śeżoścą pry-jną, moą tmosferą. Że ter Kbret będe mógł ol solć, że ne strs już pn Rbstyn, któr psuje cłą bę drc mkrofonó próbch. Że rócą s ubegłorocn rec: Z Mdą c upece. neolen 2 nż

3 flśc-gmjlśc, który brol, ąku cym eksmtono ch rodcelskm kem sąsednch lceó. Net moj bepośredn prełożo regoł jeden brdej ybujłych pomysłó No, preceż pn Wojtś s popre.... Wsystko to brm jk preps delną skołę, jego głónym skłdnkem jest ne kto nny, no pn dyrektor. Aż chcłoby hurrpokrykne. Wedle ocekń no dyrekcj m prodć skoły lberlm jcystsej postc, tymcsem okuje, że już pocątek kdencj ąże penym ogrn-cenm, jk chocżby k prkon terene bosk. Komentre ucnó odnośne tej decyj są różncone, leżnośc od stnu posdn pre nch pr jdy, jedk cęścej słychć głosy Tk cy cej, może okć, że ne będe tk różoo, jk systkm ydje, bo dyrektor to jedk dyrektor et jeżel m sko tk, jk ten s, to cle ne cy, że e skoły rob m krł Ro. Chocż pene slsoe krok tym kerunku ostły już pocynone. To jk, możemy pną lcyć? ;) Mteus Prybylsk W końcu ceklśmy otrtej krytyk! W tym mejscu mł jć yd e nym chyb kżdemu Mchłem Ksubą, jedk mmo żnych recy poeden temt jego plnó yposżen skoły system klmtycj, ne m on mru spółprcoć tkm smtłcem jk my. Hstor pokuje, że br źle końcą umoy tkm ludźm jk y poucł sego redktor Mchł t get pooduje sme fery, ne chcę brć udłu łych recch! N scęśce s romóc poostł m jedk ceń de. Być może kedy prestnece być tkm chmm to tedy m ydu udelę. Mmy pożne oby, że tkm ukłde ne będece mel okj precytć żdnego ydu Mchłem tym pśme. Tym smym systkch żenonych sym jk to ujął Mchł - bedejnym tekstm cy też cujących obrżonym pre ten numer smtłc, br preprsmy ne obecujemy poprć... Mchł Lr Mejsce toją reklmę! Ce: 1 ł / 60 słó Psce: PO PROSTU MATRIX,Bo kżdy mły, duży kock e, że cły śt nocą b Nocą? bdur! Trójkoe gmjlne koty bły dn - 1 X 2010 r. od godny Cł mpre ostł orgno pre cuną ycęską ( esłym roku) klsę IIgd, pod rem p A. Glombk. Perse punkty być moż było preentcję 3 klsy popre pomysł ykone scenk flmu, nterpretcję muycną or kostumy ( Hrry Potter, Mtrx, Gedne ojny, Prc Krbó ). Pomysły były br skkujące, ceke bnegrtuluję nencj! Ne obyło ocyśce be kocego prysmku - mlek. Pobne jk lcelśc, gmjlśc też musel opróżnć mseckę. Pomysłoość IIgd ne ł grnc - po \ konkurencjm bedne persk musły: obrć krtofl 3 plstkoym nożem, krmć komp jogurtem ogrnconą cnoścą, łśce jej brkem ( chustką occh, rec js), ykoć (mproując!) koc tnec preróżnej muyk puscnej pre gośc specjlnego -Wojtk Tokr (dękujemy prybyce J).

4 Cłość ne końcył tńcem chrymtycnego Mchł Rosenbeger (który uśetnł som soloym ystępem obchody lcelnego Dn Kot), lec podrygm systkch kotó, r ucycelm scene, dźękó pokochnej osttno pre ludność cłego śt muyk Shkry. Wsyscy tńcący cekenem ptryl robone grono pedgogcne (prede systkm pną Młgortę Ktkoską), które ykonyło cły ukłd tnecny torysący refreno posenk Wk k Po krótkej rde jury skłde: p. A.Glombk, p.m.zjdej, M.Poppe, D. Wyrykosk, B. Olejnk, J. Pregend ostły ogłosone ynk- ycęcą Dn Kot 2010 ostł kls. IGB!!!!!!!!!!!!! Rśc ne było końc, mtrxoe płsce fruły poetru, ręce preodncącego klsy - Mkołj Koej ychocyn - pn Dnuty Lee ostł prekny dyplom, który moż podć sl numer 17. Zscytne druge mejsce był kls Igd pod odą pn Hnny Prystjko. N presttnm mejscu uplsoł kls I gc r e soją prą ręką -pną Ursulą Stnkoską. Sprątne ul ostło prydelone klse I g -Jesteśce jlepsejs! -Jesteśmy!!!! (frgment skecu ycęskch kotó). Tym rem jedk, to już ne jest Mtrx!! W menu som cłej redkcj grtuluję systkm klsom życę pooden try lt, bo jk mo- osttn będą persym, pers osttnm! An Stryj GARNIEC MIODU Z ŁYŻKĄ DZIEGCIU Lcelny Deń Kot był tym roku pełen nespodnek. I ne, ne psę tk, tylko dltego żem go spółorgnoł. Jk okło, oo nespodene prysło r głónym bohterm tej mprey, klsm I, Ib, Ic d. Róneż jeden. Konkurencj edle łożeń mło być dśce, jedk po burlych negocjcjch, rokosch nturch ocenonych lconych punktcj, ostło tylko 10. A były to, by trdycj stło ść: preentcj klsy oce prebrn (śndne, obd, kolcj deser), dyktn o neblnej treśc, ukłdne pul vel klendr, brmące nekonecne trudno lne ody kubk, słeptne mlek psej msk, berne plstkoych krętek ( rmch prcy po mpreą), odjdyne ychocy pośród djęć ucycel eku młodeńcym, et młocnym, tnec ychocą bsurdlny qu edy o skole, którym pdły pytn o mę ps pn Hnc (dl cekskch: pes e Sponkey) cy lość schodó od sklepku sl nr 47. Zmgn 4 skońcyły poednym smym pocątku pre Krolnę Butryn (Ic) ycęstem klsy frncuskej. Drug podum był Id, spomg pre neofcjlnych gośc tej mprey Kml Nych Wojtk Tokr. Pocątkoo jsłbsy mt.-f. jął fle mejsce trece, pregryjąc klsą nemecką tylko jednym punktem. Ntomst sprątne ul prypdło udle Ib. Njęksą furorę sl robł Mchł Rosenbeger e som utorskm progrmem, którym preentoł utory tke jk Lścoy Blues, Zm Cjnk. Tuż nm uplsoł torto tncerk, pn Ktry Stchyr, któr preentoł necodenne, c presymptycne ne tylko torce, le róneż podcs gorącego tng Mchłem Plkem. Ogromne une leży utoro choreogrf prygotonej dl klsy nemeckej Kmlo Lemnoco. Ubłem pry nej prdę predno, ne j jeden restą. Żłujce tylko, że ne delśce soch mn...redkcj jest pod tk dużym rżenem poscególnych ystępó, że pożne roż podpsne kontrktu yżej ymenonym długopreroy ystęp ul! Efektó negocjcj sukjce ogłosench prysłym numere /lub tblcch okolcy sekretrtu. Ale et tej, ydłoby, presymptycnej łożen poytynej mpree był łyżk degcu. Ne obyło be klku techncnych pdek negtynych emocj ąnych subektyną punktcją jury, bo preceż to tke skkujące, że jurory ocenją edle łsnego un, prd? Wnosek su prosty, le tk prdę smutny. Njlepej jbepecnej będe, kedy lkę o orgncję Dn Kot roegr mecem stkók lbo grą mryr, prygotone konkurencje będę służyły tylko yłącne brej be. Bo, nestety, byt mbcjolne podejśce ntegrcj, którą ten deń mł penć, popsuło tym roku humory, bę, poostjąc po sobe nesmk. Mteus Prybylsk

5 CO ŁĄCZY TYROL, WORKI NA ŚMIECI I MOULIN ROUGE Zbrńsk Wreseń, ne tk dno porócsy łsk, co roku motyuje preenton sojej osoby neco nnym celenu nż ycj. Z tej okj osttną sobotę reśn pokź grup dec młodeży blokoł cęścoo centrum mst. W słonecne predpołudne ne sposób było ne użyć cegoś yjątkoego, boem plc Wolnośc stł mejscem nenośnego hłsu, co dr rdko głónym poodem byją prejeżdżjące tmtędy kretk pogoto. Jedk tego dn był to grup klkustu młocnych slkocó nedentyfkonej skoły uprce próbujących głusyć muykę dźękm ybyjącym ch uuel or tysące romó pronych ąku tym corocnym ydrenem. Wśród prybyłych moją ugę prykuł repreentcj Gmjum nr 16 prebr koplnę. Cr rm dec orkch śmec yglądł urekjąco. Jeżel chod o ucnó sej skoły, to cłkem sporo prysło tych, który mel pokn coś ęcej, nż tylko soje pękne oblc. Godnym ug ydją m stroje pryodące myśl tyrolske klmty, których esoło prł kls IID cele Mrleną Detrch ykonu Al Lesyk. Ne sposób było też ne użyć jęksego (ocyśce pod ględem posdnego krtonu) predstcel klsy IIA Pł Dudk prebrnego komputer. Inn obnosl młym pngm soch obuch, co dumne spoglądł boku pn Wróbel. Trudno poedeć jk ZSO nr 11 ypdł tle systkch skół meśce, gdyż jko jednostk pę smolotu Ar Frnce młm neco ogrncone pole den. A skoro już mo o tym ósmym cude śt, to tylko dmenę, że jest on torem skonstruonym pre klk osób IIC cemnych cuchnących lochch pod slą gmstycną, spomnny ceśnej nformtyk ocenł ynk ch prcy słom: Wdć, że to frncusk technolog. Wokół śce frncuskej msyny krążyły tkże rucjące ocy głóne męskej cęśc redkcj repreentntk demorlonej cęśc Pryż plcu Pglle. Wśród nch ropono Mrtę Feoró Pulnę Woźnckę, jedk od-móły one komentr tej spre. Jk ykle klkd końcył prku pry ulcy Dubel, którym moż było sprdć, jk dłły stnosk tytułone: ytornc lu cy klockrn reklmone jko trkcj dl dec ne tylko, ecorem posłuchć głosu Ptrycj Mrkoskej. Chocż msto dbło o rorykę Zbrn, dl nektórych ltertyą był prejżdżk smolotem kerunku okenk McDrve celem kupen młej col. W końcu kżdy m pro ybrć to, co m ochotę orgntory Zbrńskego Wreśn dbl o jybrednejse gust mtoró kultury ysokej sym meśce. Gos Jsec DLACZEGO POLSKA PRZEGRAŁA Z BRAZYLIĄ? Nby le mesąc skoły mnął, ydók już był. Preprodlśmy nketę tej okj śród ucnó różnych kls (cyl śród tych, który mel kurt lekcję koopertynym ucycelem) po spordycnym prypdkm rodce rócl nej olen. Co prd 28 % nch ogóle ną ne posło... le może to bre? Ne obyło jedk be kr. Rodcele postnol tke 5 oto mędy nnym stosoć dłn celch edukcyjnych (oto AUTENTYCZNE ypoed bednych pocech): k blżn koleg klps pupę - brne komputer - końcene krmen yłącene śtł bce kblem od żelk skutk pc ódk (tego redkcj ne roumł, le peno m jkś ukryty sens) Polsk pregrł Brylą (ter już emy, dlcego...) Po tym pe mm rócł mu br nero cły cs śmł. Ceke, co będe, jk róc po stępnej ydóce... Tk cy sk to, że lede prę osób te 112 prepytnych stło jkąś burę, jest br budujące; oby stęp ne skońcył gorej... Mchł Lr

6 NOCNA ZMIANA Od penego csu nteresuje mne tórcość Stephe Kng. Lektur jednej jego ksążek ropocęł moją fscycję lterturą groy ydnu tego utor. Noc m jest pątą ksążką psną pre Kng, rem persym borem opoeśc. Ddeśc różnych hstor moż mom dnem podelć de grupy: genlne totlny kc. Do jsłbsych lcm opodn: Kosr try or Mglonc. Co u lch m być strsnego cłoeku, który jd trę? A tytuło mglonc pochłnjąc lud to edług mne tkże ły pomysł yołne prerżen śród cytelnkó. Cężrók ś predst losy lud uęonych stcj benynoej, ukryjących pred ożyonym, buntonym msym. Kżd osob, któr ży yjść enątr, gne pod kołm ut. Użm, że utor próboł słę yołć pęce strch cytelnkch. Po tym prom opodnm ksążk Kng jest prdę br ud. Njlepse opoeśc Nocnej mny to: Dol Jerulem, Truskko os or Qutters, Inc. Pers hstor skocył mne nekonencjolną formą proden rrcj. Jest to bór lstó psnych pre głónego bohter pryjcół. Mężcy meskujący strej posesj, któr ydje być e, opsuje nch se mgn (jk późnej okuje) łsną psychką. Cy oo edene m jkś ąek opusconą oską ną Dol Jerulem? Akcj Truskkoej osny rogry kole śród studenckch kdemkó, których r roku gne jed osob... To opoeść jbrdej skkującym CO Z TĄ SIATKÓWKĄ? Persego reśn se gmjum edł plg persoklsstó. Pocątkoo nkt ne rcł to ug. Pocątkoo Spcerując po korytru, użyłm elu osobnkó nskego rostu. Ncelnemu róneż ne dło to spokoju, ęc ysłł s rjd po klsch mrkm. Po le ynkó -słm trech noskó. Persy - ątpę prysłość kosykók sej skole. Drug - stkók tkże. Trec że mmy tkże śród perskó prdych ggntó. Strch pomyśleć, co będe prę lt. Toć, prece on jesce rosną! (Mcej IGC preprsmy brk sk jkoś ne moglśmy go odleźć sych skrupultne pronych nottkch. Wygrnych prsmy po odbór obecnych lkó ;) Al Luterbch 6 Oto ynk: końcenem cłym bore. Qutters, Inc dnem łoślych nterutó bjk morłem - urekł mne formą uknem sposobu lk łogem. Agencj ulnjąc od łogó stosuje sntż emocjolny co ybers łóg cy rodnę, gdy pls pperos toj żo ucerp, stne kryd tom decom, tp. Z kżdym noym yplonym pperosem tortury te będą gorse. Noc m to prdę psjonujący bór opoeśc groy, który polecm kżdemu, kto choć trochę lub bć, tego bre bć. Jko cekostkę dm, że opodn mescące tej ksążce są persym próbm lterckm Kng, jesce spred ydn debutnckej poeśc pt. Crre. Kornel, Igd

7 NEWS *Spektkulrną topę lcył jceśnej, bo jesce kulurch kdem okj ropocęc roku, nejk Konrd Wójck, który ośmelony dto ględm Ktryny Głockej, urcył ją tym oto słoy: Konrd Wójck: Chcłem cę klepnąć tyłek, le prestrsyłem, że to pn Wojtś! Ktry Głock: Yyy... K.W.: No, bo ty jesteś br pob tyłu pn Wojtś! Pn Klud Wencer (prosę rócć ugę skkującą beżność ncjłó osób produjących tbel!) rusył kopyt już drugego reśn urcył s fntstycnym porónem neco motorycyjnym stylu. Wróżymy błyskcną krerę rnkngu Hot Nes, być może ud pokoć esłorocną ycężcynę Anonmoą Gdę Kbretu, Jonnę Dryję. Rekcj pn Klud Wencer mny klsy humnstycnej po podnu oru elomn stopn n nemej x: No, co tk mne ptryce jk utko? *Róne nespodene sej lśce pojł pn An Grbk, neblny skkujący sposób podsumoując rodnne negty Brbry K. (2c). Odnosmy rżene, że ucycele podroścl som koleżnkom kolegom dyplomó prygotonych pre redkcję dl jktynejsych pedgogó ubegłym seone... Brbr K.: A j mm 18 lutym! Pn Grbk: Bs, le toj mm m lt? B.K.: 35! A mój kuyn Romek jest ode mne rok strsy m tryletne decko! Pn Grbk: No, to trdycj ostł cho... *Redktor Alcj Luterbch klkkrotne błysnęł ntelektem lekcj geogrf, ykując eroą jomoścą mpy. Njcekse prykłdy pred pństem: Nucycel: Podpoem c, że t yży jest kontynence A. Al Luterbch: Alsk! *Nucycel: Peuh. A.L.: Co?! Redktor Prybylsk: Prgj... A.L.: To jest tk rek?! SKRADZIONY MATIZ PANI BOŻENY R. Był cem, reśno noc. Kropelk descu bły nemłoserne sybę już drug tydeń rędu, odberjąc restk chęc życ. Jedynym dźękem spordycne preryjącym tę monotonę był egr, regulrne co godnę prypomjący o precekjącym pre plce cse. Sedłem sym spokojnym gbnece, cekjąc ydrene, które prere tę sechogrnjącą nudę Oo ydrene desło r pskem opon. Śmerdło splonym opom Prell, ngdy ne pomnę tego chrkterystycnego pchu. Mm br yculony ęch. Ngle bur esł kobet. Wyglądł jk ucycelk Mł sobe chrkterystycną, jensoą kmelkę. Był yrźne podenero. 7 Deń bry, ym Boże R. cęł, nm dążyłem cokolek pomyśleć. Może olno myślę, może to o był tk pekelne sybk Słysłm, że jest pn śetnym detektyem, ęc prejdę od ru recy. Nedno gnęło m uto... W jkch okolcnoścch? spytłem od nechcen. Pene kolejne ykłe cnquecento cy nny sjs. We pn, co jmnej dnych. Jechłm nm łśne, gdy Smochód nknął, gdy był pn środku?! Exctly! To osttne co pmętm. Spr ydł m d. Spytłem jk recony pojd yglądł. Okło, że m pene cechy chrkterystycne... Ach, mój kochny Mt! Boże R. romrył Był mom ulubonym łososoym kolore Nestety, pók co będę musł jeźdć tym crnym focusem, którego stłm pocesene od męż. Be hn postnołem jąć tą sprą. Boże R. opuścł mój gbnet klk mnut późnej, pożegsy mne smutnym Ok, obcen. Może oglądłem Mlnoskego cy nnych brnżoych dotymó TVN-u, le spr cuchnęł m cłkem mocno. N lśce osób, które g pn Bożeny R. mogły chceć robć jej pskus, lłem JEGO. Od ru ropołem ten pch. Cuchnęło m tu Achtelkem... c.d.n. Mteus Puchł

8 HOROSKOP BARAN Jk porądnego ucn prystło, cły pźdernk upłyne c poprkch krtkóek, które lłeś e reśnu. Ne jestem jedk preko, cy tój pomysł sunęcem mędy krtk 10 łotych or trech proseń MULTIKINA podn go ucycelo, spełn toje ocekn. Bo to, co presło pną kstłcen ntegronego 4 klse podstók, tutj może ne dłć... BYK Wkcje spęne smżln ryb, gde kedy nkt ne ptrył podpjłeś olej frytek, myśląc, że ten sposób ktoś końcu pry, że ms "olej głoe", poost jedyne śld tom bruchu. Od tej pory boem, będes ncym rtoncy e "Słonecnego ptrolu" - cągłym pogotou nerołącną "oponką" okół tl. Ne prejmuj modą gdy ktoś c będe grył, rpostuj poenkem mojej sąsdk Mężcy be bruch, to jk nebo be gd". BLIŹNIĘTA Jeseń to, po osną, ltem mą, toj ulubo por roku. Dltego już pocątku reśn cnes "berć lśce" od potknych prku kbol, którym ne spob toj byt yprosto post, kontrstując ch syletkm, prypomjącym formę prejścoą mędy młpą cłoekem. Jeśl preżyjes to spotkne, będes mł snsę opsć to yskć słę jko lc brkujących ogn eolucj. Trymm kcuk. RAK Ms snsę stneć telej. I to tym rem ne będe głóne ydne mośc, gde debutołeś crnym pseckem occh. Cs coś noego. Telej polsk będe robć reportż pt. " Młod, mbtn utlenton" pryjede łeckę pod tom blokem, prosąc cę, byś ostł jednym bohteró kumentu. Ocyśce będes br chętny, le e ględu to, jk jesteś, 8 pryds m yłącne cęśc: "Młod" LEW Gdy slły tym mesącu łśne tobe dry cud - toj umoo synsyl postne mrtych, kchne mch łpką (spójrmy prde ocy: ceśnej też ne dechł, tylko nełścej strony sprdłeś, cy oddych). PANNA Dobry klmt dl bnesu jest jk pepryk try Gos Andrejec - poj nk. Pnny urone pomędy skorystją nego, nestując sły berne żołęd, bo ZOO orgnuje ch skup (50gr klo). Róneż Pnny spomędy bogcą, spekulując rodmym rynku pońcosncym ( co ty ter robs tką dyżką klesonó chłopęcych romr cm?). Tylko Pn 10 reśn spęd grudeń cyscenu stn, którą rem kumplm, dl by popsł mrkerm konunktur prelec mu koło nos. Sorson WAGA W tym mesącu kchnes 157 ry, użyjes 12 trudnych słó, których 11 błędne pleces kontekst, bo ch cene nebyt roumes. Do tego 1 r użyjes sło "preprsm"(co meśc grncch błędu sttystycnego), 98 ry sformułon: "Wysok sąde, jestem nenny". Jk ds, mesąc ne będe różnł ncym od poprednch. SKORPION Potrjąc sódmy rok sóstą klsę podstók pdnes torysto tręsących skołą knderpunkó. Chcąc kupć ch łsk, cnes słuchć cężsej muy. I tk "dresrską" jk y Sepulturę jbrdej knderpunkoy spośród knderpunkó dustoletn Kryso, stąps ostrym bremenem Gos Andrejec, "eśnckego" Behemot porucs dl mocnych rffó, jke preentuje klsycny już Ivn Delfn. Użj jedk, bo jesce ne jesteś gotó prdy hrdcore e śdrującym grolem ykonu Psk. STRZELEC Jko drośnk tury śn yboru beres sojej młodsej sostre - Rolce - jej noy mundurek schos tm, gde tryms systke gromne cągu kcj śerscyk. Urny smą myśl o ku ropcjącej sostry, ne będes edł, że Rolk o systkm edł, kedy 10 mnut temu cytł tój horoskop ter oble benyną toją poścel... KOZIOROŻEC Toj dycj mer postur, której ne tłumcy nc nnego jk rok rocne prynosene leych olneń f-u, ypsynych pre jomego eteryr, będe tym mesącu podd prdej próbe. Wresce boem pójdes WF. W tym roku ucycel f-u W tym roku ucycel f-u proponuje jęc e schodnch stuk lk. W nece precyts o noych jęcch pt. Stuk Orgm pełen/ płu, stroju pśnk, js persych jęcch, których już ter życę c pooden. WODNIK W tym mesącu resce kochs kmś, kto dl odmny ne będe tobą spokrenony, n ne będe to jed postc flmó Wlt Dsney. Jk prebegne ten romns? Jeśl jesteś ceky, posłuchj posenk, którą prde pses pero stycnu, le j ją już ycągnęłm prysłośc, byś edł, co śęc. KLIKNIJ RYBY Te kcje peno były dl cebe nepomnne. Wrócs mu rsny cnes opodć rodcom o tym, jk to śetne c żyło noym pryjcółm, który po tym, że cąż bl tobą chonego, to jesce jko jedynemu cłej "pck" dl c ksykę, której użyl kżdym rem, gdy pojłeś. A brmł o "Speprjstąd". Mrt Tomcyk

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO Autor: Jerzy Wilk Sceriusz lekcji mtemtyki w klsie II LO oprcowy w oprciu o podręczik i zbiór zdń z mtemtyki utorów M. Bryński, N. Dróbk, K. Szymński Ksztłceie w zkresie rozszerzoym Czs trwi: jed godzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Nasza Szesnastka. '' Święta, święta i po świętach '' WWW.JUNIORMEDIA.PL

Nasza Szesnastka. '' Święta, święta i po świętach '' WWW.JUNIORMEDIA.PL Ns Sesnstk Skoł Podstwow nr 16 Krkowskie Predmieście 11 97-300, Piotrków Trybunlski Numer 5 01/15 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER '' Święt, święt i po świętch '' Zim be śniegu: (prysłowie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry, Czytelnicy, kontrola biletów!

Dzień dobry, Czytelnicy, kontrola biletów! Deń dobry, Cytelncy, kontrola bletó! Pred Wam trec numer "LOkomotyy", a nej sporo agonó - yady, relacje eventó... ne tylko! Zajryjce konecne! J uż stępe aprasam Was do ęca udału konkurse. Wystarcy odgadnąć,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W POTOKU 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV-VI. do obowiązkowych zajęć edukacyjnych

SZKOŁA PODSTAWOWA W POTOKU 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV-VI. do obowiązkowych zajęć edukacyjnych SZKOŁA PODSTAWOWA W POTOKU 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV-VI do obowąkowych jęć dukcyjych Prdmot Kls Autor Tytuł Wydwc Uwg hstor społcństwo komputrow jęyk glsk jęyk polsk mtmtyk Wojcch Klwt,

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

uał. pl\tek U maja Im M1i ar 19'1' Bok XXXllI DZIENNIK: I - Protokół zmieniający &rtyk.il 14 ustę'p 8 UmowY europejski" ' mh:clzynarodowe){

uał. pl\tek U maja Im M1i ar 19'1' Bok XXXllI DZIENNIK: I - Protokół zmieniający &rtyk.il 14 ustę'p 8 UmowY europejski ' mh:clzynarodowe){ Delegcj SRR N Ceusescu ybęde Polsk yd A uł pl\tek U mj m M r 9 Bok XXXll DZENNK N ))loszene sekret Komtetu Centrlnego Polskej Zjednoconej Prt Robotncej Edrd Gerk vstosone nenu Komtetu Centrlnego Polskej

Bardziej szczegółowo

- Badanie ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił. - Badanie stanów równowagi. KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO

- Badanie ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił. - Badanie stanów równowagi. KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO MECHANIKA Mechnk klsycn Knemyk Dynmk Kneyk Syk - Dł fyk jmujący sę ruchem, równowgą oływnem cł. - Oper sę n rech sch ynmk Newon b ruchy cł mkroskopowych (mechnk newonowsk). - Nuk o ruchu be uwglęnen wywołujących

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

328 : IV KWARTAŁ [PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ] 2008 ROKU

328 : IV KWARTAŁ [PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ] 2008 ROKU CENA:???+VAT RYKI Z GRDYKI KARTALNIK SZCZEPU 328 DHGZ HЯDA : IV KARTAŁ [PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ] 2008 RKU H R D A S B Ś C Ś I Ę T S Z C Z E P U I rśc cenn pękń leenu nym śrsku N crnych strch spnch! Kńcók

Bardziej szczegółowo

135 X 4000 135 X 2500 185 X

135 X 4000 135 X 2500 185 X eveling diesel rzekładnia hydrostatyczna z dyferencjałami 4W ZTRY KOŁ SKRĘT eveling 135 X 4000 eveling 135 X 2500 eveling 185 X 3000 eveling eveling eveling 135 x 4000 O 2500-3000 beta 8,5 8,5 6 2080 1620

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011 Wyniki monitorowania rekrutacji młodieży niepełnosprawnej i prewlekle chorej do publicnych skół ponadgimnajalnych dla młodieży w wojewódtwie podlaskim. Badaniem objęto 18 skół ponadgimnajalnych wojewódtwa

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

( ) Elementy rachunku prawdopodobieństwa. f( x) 1 F (x) f(x) - gęstość rozkładu prawdopodobieństwa X f( x) - dystrybuanta rozkładu.

( ) Elementy rachunku prawdopodobieństwa. f( x) 1 F (x) f(x) - gęstość rozkładu prawdopodobieństwa X f( x) - dystrybuanta rozkładu. Elementy rchunku prwdopodoeństw f 0 f() - gęstość rozkłdu prwdopodoeństw X f d P< < = f( d ) F = f( tdt ) - dystryunt rozkłdu E( X) = tf( t) dt - wrtość średn D ( X) = E( X ) E( X) - wrncj = f () F ()

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł TRZECI SEMESTR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI ROZSZERZONEJ O TEMACIE: Liczby rzeczywiste i wyrżeni lgebriczne Niniejsz prc kontroln skłd się z zdń zmkniętych ( zdń)

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

...,,f,', Y,,,, ', '::'':, ]]]]]]]']]').,.1:: ]]]]1,r]]1! ] :7:2 ; 'f *e Wsła pęne,.,,:! jerszu,m,- z ża.u,,jak stł z drzewa. Y;:,:::,,::#;:I:uł:u,;,,* C ch utko, j e d n ostaj n e śpewa, Ze Wsła płyne,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO DO CIEPLIC? NAJSTARSZY KURORT W POLSCE I WIELOWIEKOWA TRADYCJA ŚWIADCZENIA USŁUG LECZNICZYCH WYJĄTKOWE BOGACTWA NATURALNEO -

DLACZEGO DO CIEPLIC? NAJSTARSZY KURORT W POLSCE I WIELOWIEKOWA TRADYCJA ŚWIADCZENIA USŁUG LECZNICZYCH WYJĄTKOWE BOGACTWA NATURALNEO - Uzdroisko Cieplice Profile lecznicze: 1. CHOROBY ORTOPEDYCZNOURAZOWE 2. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO 3. CHOROBY REUMATOLOGICZNE 4. OSTEOPOROZA 5. CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH 6. CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Złąn nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) wnn dn publneg... (uł dn publneg) w rese d... d... reślneg w umwe nr... wrej w dnu pmęd... (nw Zleendw)... (nw Zleenbr/(-ów), sedb, nr Krjweg Rejesru

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo. Maria Lorek, Lidia Wollman.

SZKOŁA PODSTAWOWA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo. Maria Lorek, Lidia Wollman. Kls edukcyjne ksztłcenie zintegrowne Tytuł podręcznik Autor Nsz elementrz. Podręcznik do szkoły podstwowej. Mri Lorek, Lidi Wollmn MEN 1 Treetops 1 + ćwiczeni 1B Jesteśmy dziećmi Bog Srh Howell Lis Kester-

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Metoda prądów obwodowych

Metoda prądów obwodowych Metod prądów owodowyh Zmenmy wszystke rzezywste źródł prądowe n npęowe, Tworzymy kłd równń lnowyh opsjąyh poszzególne owody. Dowolną seć lnową skłdjąą sę z elementów skponyh możn opsć z pomoą kłd równń

Bardziej szczegółowo

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia dr Mchł Koopczńsk Ekoom mtemtcz ćwcze. Ltertur obowązkow Eml Pek red. Podstw ekoom mtemtczej. Mterł do ćwczeń MD r 5 AE Pozń.. Ltertur uzupełjąc Eml Pek Ekoom mtemtcz AE Pozń. Alph C. Chg Podstw ekoom

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie działań na hipersześcianach binarnych w diagnostyce sieci komputerowych

Zastosowanie działań na hipersześcianach binarnych w diagnostyce sieci komputerowych toowe dłń hpereścch brych w dgotyce ec komputerowych Formle, -wymrowym hpereścem brym ywmy grf wykły o węłch których kżdy opy jet ym wektorem brym (,..., ),( {, }, ) or o krwędch, łącących te węły, których

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Pdsty Knstrukcji Msyn Wykłd 9 Prekłdnie ębte cęść Krekcje Dr inŝ. Jcek Crnigski Obróbk kół ębtych Metd biedni Pdcięcie ębó Pdcięcie stpy ęb Wstępuje gdy jest duŝ kąt dległść ębó, cyli pry ncinniu młej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Środek masy i geometryczne momenty bezwładności figur płaskich 1

Środek masy i geometryczne momenty bezwładności figur płaskich 1 Środek ms geometrzne moment bezwłdnoś fgur płskh Środek ms fgur płskej Zleżnoś n współrzędne środk ms, fgur płskej złożonej z fgur regulrnh rs.. możem zpsć w nstępują sposób: gdze:. pole powerzhn -tej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

SOBIIE Qrier. Piszemy... II LO. II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Nr Spcjalny 2008

SOBIIE Qrier. Piszemy... II LO. II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Nr Spcjalny 2008 I I W II LO m. Króla Ja III Sobeskego Grudądu ul. Marcnkoskego 10 86-300 Grudąd tel./ fax ( 0-56 ) 462-22-65 e - mal: lo2@kp.atm.com.pl II LO Zaprasamy stronę.lo2.grudad.com.pl Reda Kasa kcja: Grab ńska

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm):

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm): - mteri y omocnice - TI - /3 0. 06 Z WORD I. Uruchom edytor tekstu MS Word, utór lik Formt.doc ustl ror ieru, mrginesy i rod sy tekst u yj c tbulcji: ) tbultor do leej n oycji 5 cm Polsk St Zjednocone

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

10-12 Relacja z sesji: "Infiltracja ezoteryzmu w medycynie, psychologii i pedagogice"...

10-12 Relacja z sesji: Infiltracja ezoteryzmu w medycynie, psychologii i pedagogice... Wstęp... 3 Kalendarum propoycje Domu Rekolekcyjnego... 4 Życorys Śętego... 5 Relacja sesj: Profesjonalne arądane śetle lstó ś. Pała... 6 Modlta... 7 Relacja sesj: "Węź Jeusem Chrystusem - źródłem radośc

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Uśmiechnij się! W numerze: Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! MIESIĘCZNIK

Uśmiechnij się! W numerze: Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! MIESIĘCZNIK Uśmechnj sę! -Dlacego jadący pocąg stuka kołam? -??? -A jak jest ór obód koła? -2πr. -A le to jest π? -3 hakem. -No łaśne ten hak stuka. - Mamo, tato, ne edałam jak am to poedeć, ale od da źle sę cuję

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo. Maria Lorek, Lidia Wollman.

SZKOŁA PODSTAWOWA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo. Maria Lorek, Lidia Wollman. Kls 1 Zjęci edukcyjne Tytuł podręcznik Autor Nsz elementrz. ksztłcenie Podręcznik do zintegrowne szkoły podstwowej. religi Young Treetops 1 Jesteśmy dziećmi Bog Mri Lorek, Lidi Wollmn Srh Howell, Lis Kester-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 96/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z sal sportowych i świetlic wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 96/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z sal sportowych i świetlic wiejskich ZARZĄDZENIE NR 96/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA dn 20 lstopd 2015 r. w sprwe opłt korystne sl sportowych śwetlc wejskch N podstwe rt. 26 ust.1, rt. 30 ust.1 ustwy dn 8 mrc 1990 r. o smorąde gmnnym (D. U. 2013

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2014 rok Załącnk nr 2 do uchwały budżetowej 2014 rok BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 2014 rok Dał Rodał Nawa rodału Wygrode składk od nch lcane Dotacje realacją Śwadce rec fycnych beżące publcnego gwarancj Inwestycje nwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo