Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz"

Transkrypt

1 Mtk Dyrektork - Ktry Stchyr Pomoc nformtyc - Klud Wencer Zrąd: Redktor celny Mteus Prybylsk Z-c red. celnego skłd Gos Jsec II -c red. celnego korekt Mchł Lr W tym numere ystąpl: Al Luterbch Mrt Tomcyk An Stryj Mteus Puchł Grfk: Monk Ntse Pźdernk / Lstopd 2010 r. Ce: 1ł Bu okłdk Pn Arkdus Achtelk

2 KONKURS Kto jest utorem słó: "Nucycel, jk kżdy nny perstek chemcny dąży jk jmnejsego ydtkon energ, ęc skoro ne pytce, to j m ne będę tłumcył". ) W. Drohojosk b) A. Achtelk c) I. Wrech d) P. Stefńcyk Ug: redktor Prybylsk poedł, że cek 12 godn od porotu e skoły sm ysył 3 mle odpoedą. Try perse osoby, które yślą ml poprne odpoed będą... pąck se-go trójkoego sklepku ;) OGŁOSZENIA Osttno stn odleono podurony kepm prsol. Sprą jmują org ścgn, tj. Dyrekcj, któr pene popros nnych o smodelne oddne ręce ymru spredlośc poddne kre. Neleżne od prebegu śledt, nosek su prosty, smutny nestety nepryjemny. W stnch edentne brkuje popelncek... Co to noo ybrny smorąd? We środę dużej prere odbył legl bjtyk o dźęcnej dęcnej e Wper**l Getą. Reklm fcebooku prynosł bry efekt, psło pod 60 ucestnkó. Redkcj żlem nos, że jko oręż ne użyto sej gety, co ujemy skndl postmy publcne obrć. Njęksy ykorystny klber - Polsk Ksążk Telefonc. Obyło be ofr śmertelnych. Kedy potórk? łotóeckę, steckę. Njęcej brocynnych cegełek sprednych rec chorego chłopc kupł kls Igd. Persk ydły ten cel 63ł. Osttno pn Mtcyńsk ostł pryłpny cytnu mgynu Elle. Jk dć słynny cłe msto uefst stregł lety ltertury kobecej chocż konkretne nformcje tej spre cąż osnute są mgłą tjemncy. Może po prostu sprdł, co bre jest nosć jeseną? Pomjjąc brocynne spekty, Redkcj st, le ynos se kesonkoe? Grtulujemy pn Hnc udnego kermsu ksążek! Po r kolejny s ucnoe ydtne sprl skolną bblotekę. Jk co roku stosku lło ele nych śece rochytynych bestselleró, tkch jk Mły Rocnk Sttystycny Recpospoltej Polskej 1938, Hstor Ruchu Robotncego Polsce, cy bory ykłdó ygłosonych okj kolejnych rocnc postn PZPR. Hsło preodne kermsu brmło: Kup ksążeckę stnes Dosło s ele głosó tycących funkcjonon sl pn Fc. Pene ne usło ncyjej ude, że żluje yglądją tm syć mrne efekce słońce nemłoserne bje s po occh, co utrudn streżene tblcy, dłużsą metę peno pooduje rk choroby serc. To smo restą tycy elu nnych kls. Mecnk Młodego Pucybut ofcjlne sper Ruch N Rec Noych Żluj Skole. Z MADZIĄ CI SIĘ UPIECZE Poltycne mny jyżsym sceblu łdy skole sły, ch efekty, chocżby postc lśnących podłóg, dć było gołym okem już pocątku reśn. Sekret lśnen skolnych korytry jest objęty tjemncą pństoą, o której ktegorycne bronono m psć, której pecołoce streże urędując gbnece dyrektor skoły pn Mgdle Kernbch - Wojtś. Może to dltego pred cłą moją klsą poedł: Mteus, ne ż psć o tym *******, bo j to poedłm jęksej tjemncy! Możes et psć, że śecą jk psu jjc, le ne o tym.... Co tkego m sobe M. K.- W., że syscy regują objęce pre ną stnosk dyrektor tkm entujmem? Śrosko ucnoske mó be ogródek, że Trójk, po ltch stgcj, trochę odżyje, że nó błyśnemy kolorem, pomy-słem, śeżoścą pry-jną, moą tmosferą. Że ter Kbret będe mógł ol solć, że ne strs już pn Rbstyn, któr psuje cłą bę drc mkrofonó próbch. Że rócą s ubegłorocn rec: Z Mdą c upece. neolen 2 nż

3 flśc-gmjlśc, który brol, ąku cym eksmtono ch rodcelskm kem sąsednch lceó. Net moj bepośredn prełożo regoł jeden brdej ybujłych pomysłó No, preceż pn Wojtś s popre.... Wsystko to brm jk preps delną skołę, jego głónym skłdnkem jest ne kto nny, no pn dyrektor. Aż chcłoby hurrpokrykne. Wedle ocekń no dyrekcj m prodć skoły lberlm jcystsej postc, tymcsem okuje, że już pocątek kdencj ąże penym ogrn-cenm, jk chocżby k prkon terene bosk. Komentre ucnó odnośne tej decyj są różncone, leżnośc od stnu posdn pre nch pr jdy, jedk cęścej słychć głosy Tk cy cej, może okć, że ne będe tk różoo, jk systkm ydje, bo dyrektor to jedk dyrektor et jeżel m sko tk, jk ten s, to cle ne cy, że e skoły rob m krł Ro. Chocż pene slsoe krok tym kerunku ostły już pocynone. To jk, możemy pną lcyć? ;) Mteus Prybylsk W końcu ceklśmy otrtej krytyk! W tym mejscu mł jć yd e nym chyb kżdemu Mchłem Ksubą, jedk mmo żnych recy poeden temt jego plnó yposżen skoły system klmtycj, ne m on mru spółprcoć tkm smtłcem jk my. Hstor pokuje, że br źle końcą umoy tkm ludźm jk y poucł sego redktor Mchł t get pooduje sme fery, ne chcę brć udłu łych recch! N scęśce s romóc poostł m jedk ceń de. Być może kedy prestnece być tkm chmm to tedy m ydu udelę. Mmy pożne oby, że tkm ukłde ne będece mel okj precytć żdnego ydu Mchłem tym pśme. Tym smym systkch żenonych sym jk to ujął Mchł - bedejnym tekstm cy też cujących obrżonym pre ten numer smtłc, br preprsmy ne obecujemy poprć... Mchł Lr Mejsce toją reklmę! Ce: 1 ł / 60 słó Psce: PO PROSTU MATRIX,Bo kżdy mły, duży kock e, że cły śt nocą b Nocą? bdur! Trójkoe gmjlne koty bły dn - 1 X 2010 r. od godny Cł mpre ostł orgno pre cuną ycęską ( esłym roku) klsę IIgd, pod rem p A. Glombk. Perse punkty być moż było preentcję 3 klsy popre pomysł ykone scenk flmu, nterpretcję muycną or kostumy ( Hrry Potter, Mtrx, Gedne ojny, Prc Krbó ). Pomysły były br skkujące, ceke bnegrtuluję nencj! Ne obyło ocyśce be kocego prysmku - mlek. Pobne jk lcelśc, gmjlśc też musel opróżnć mseckę. Pomysłoość IIgd ne ł grnc - po \ konkurencjm bedne persk musły: obrć krtofl 3 plstkoym nożem, krmć komp jogurtem ogrnconą cnoścą, łśce jej brkem ( chustką occh, rec js), ykoć (mproując!) koc tnec preróżnej muyk puscnej pre gośc specjlnego -Wojtk Tokr (dękujemy prybyce J).

4 Cłość ne końcył tńcem chrymtycnego Mchł Rosenbeger (który uśetnł som soloym ystępem obchody lcelnego Dn Kot), lec podrygm systkch kotó, r ucycelm scene, dźękó pokochnej osttno pre ludność cłego śt muyk Shkry. Wsyscy tńcący cekenem ptryl robone grono pedgogcne (prede systkm pną Młgortę Ktkoską), które ykonyło cły ukłd tnecny torysący refreno posenk Wk k Po krótkej rde jury skłde: p. A.Glombk, p.m.zjdej, M.Poppe, D. Wyrykosk, B. Olejnk, J. Pregend ostły ogłosone ynk- ycęcą Dn Kot 2010 ostł kls. IGB!!!!!!!!!!!!! Rśc ne było końc, mtrxoe płsce fruły poetru, ręce preodncącego klsy - Mkołj Koej ychocyn - pn Dnuty Lee ostł prekny dyplom, który moż podć sl numer 17. Zscytne druge mejsce był kls Igd pod odą pn Hnny Prystjko. N presttnm mejscu uplsoł kls I gc r e soją prą ręką -pną Ursulą Stnkoską. Sprątne ul ostło prydelone klse I g -Jesteśce jlepsejs! -Jesteśmy!!!! (frgment skecu ycęskch kotó). Tym rem jedk, to już ne jest Mtrx!! W menu som cłej redkcj grtuluję systkm klsom życę pooden try lt, bo jk mo- osttn będą persym, pers osttnm! An Stryj GARNIEC MIODU Z ŁYŻKĄ DZIEGCIU Lcelny Deń Kot był tym roku pełen nespodnek. I ne, ne psę tk, tylko dltego żem go spółorgnoł. Jk okło, oo nespodene prysło r głónym bohterm tej mprey, klsm I, Ib, Ic d. Róneż jeden. Konkurencj edle łożeń mło być dśce, jedk po burlych negocjcjch, rokosch nturch ocenonych lconych punktcj, ostło tylko 10. A były to, by trdycj stło ść: preentcj klsy oce prebrn (śndne, obd, kolcj deser), dyktn o neblnej treśc, ukłdne pul vel klendr, brmące nekonecne trudno lne ody kubk, słeptne mlek psej msk, berne plstkoych krętek ( rmch prcy po mpreą), odjdyne ychocy pośród djęć ucycel eku młodeńcym, et młocnym, tnec ychocą bsurdlny qu edy o skole, którym pdły pytn o mę ps pn Hnc (dl cekskch: pes e Sponkey) cy lość schodó od sklepku sl nr 47. Zmgn 4 skońcyły poednym smym pocątku pre Krolnę Butryn (Ic) ycęstem klsy frncuskej. Drug podum był Id, spomg pre neofcjlnych gośc tej mprey Kml Nych Wojtk Tokr. Pocątkoo jsłbsy mt.-f. jął fle mejsce trece, pregryjąc klsą nemecką tylko jednym punktem. Ntomst sprątne ul prypdło udle Ib. Njęksą furorę sl robł Mchł Rosenbeger e som utorskm progrmem, którym preentoł utory tke jk Lścoy Blues, Zm Cjnk. Tuż nm uplsoł torto tncerk, pn Ktry Stchyr, któr preentoł necodenne, c presymptycne ne tylko torce, le róneż podcs gorącego tng Mchłem Plkem. Ogromne une leży utoro choreogrf prygotonej dl klsy nemeckej Kmlo Lemnoco. Ubłem pry nej prdę predno, ne j jeden restą. Żłujce tylko, że ne delśce soch mn...redkcj jest pod tk dużym rżenem poscególnych ystępó, że pożne roż podpsne kontrktu yżej ymenonym długopreroy ystęp ul! Efektó negocjcj sukjce ogłosench prysłym numere /lub tblcch okolcy sekretrtu. Ale et tej, ydłoby, presymptycnej łożen poytynej mpree był łyżk degcu. Ne obyło be klku techncnych pdek negtynych emocj ąnych subektyną punktcją jury, bo preceż to tke skkujące, że jurory ocenją edle łsnego un, prd? Wnosek su prosty, le tk prdę smutny. Njlepej jbepecnej będe, kedy lkę o orgncję Dn Kot roegr mecem stkók lbo grą mryr, prygotone konkurencje będę służyły tylko yłącne brej be. Bo, nestety, byt mbcjolne podejśce ntegrcj, którą ten deń mł penć, popsuło tym roku humory, bę, poostjąc po sobe nesmk. Mteus Prybylsk

5 CO ŁĄCZY TYROL, WORKI NA ŚMIECI I MOULIN ROUGE Zbrńsk Wreseń, ne tk dno porócsy łsk, co roku motyuje preenton sojej osoby neco nnym celenu nż ycj. Z tej okj osttną sobotę reśn pokź grup dec młodeży blokoł cęścoo centrum mst. W słonecne predpołudne ne sposób było ne użyć cegoś yjątkoego, boem plc Wolnośc stł mejscem nenośnego hłsu, co dr rdko głónym poodem byją prejeżdżjące tmtędy kretk pogoto. Jedk tego dn był to grup klkustu młocnych slkocó nedentyfkonej skoły uprce próbujących głusyć muykę dźękm ybyjącym ch uuel or tysące romó pronych ąku tym corocnym ydrenem. Wśród prybyłych moją ugę prykuł repreentcj Gmjum nr 16 prebr koplnę. Cr rm dec orkch śmec yglądł urekjąco. Jeżel chod o ucnó sej skoły, to cłkem sporo prysło tych, który mel pokn coś ęcej, nż tylko soje pękne oblc. Godnym ug ydją m stroje pryodące myśl tyrolske klmty, których esoło prł kls IID cele Mrleną Detrch ykonu Al Lesyk. Ne sposób było też ne użyć jęksego (ocyśce pod ględem posdnego krtonu) predstcel klsy IIA Pł Dudk prebrnego komputer. Inn obnosl młym pngm soch obuch, co dumne spoglądł boku pn Wróbel. Trudno poedeć jk ZSO nr 11 ypdł tle systkch skół meśce, gdyż jko jednostk pę smolotu Ar Frnce młm neco ogrncone pole den. A skoro już mo o tym ósmym cude śt, to tylko dmenę, że jest on torem skonstruonym pre klk osób IIC cemnych cuchnących lochch pod slą gmstycną, spomnny ceśnej nformtyk ocenł ynk ch prcy słom: Wdć, że to frncusk technolog. Wokół śce frncuskej msyny krążyły tkże rucjące ocy głóne męskej cęśc redkcj repreentntk demorlonej cęśc Pryż plcu Pglle. Wśród nch ropono Mrtę Feoró Pulnę Woźnckę, jedk od-móły one komentr tej spre. Jk ykle klkd końcył prku pry ulcy Dubel, którym moż było sprdć, jk dłły stnosk tytułone: ytornc lu cy klockrn reklmone jko trkcj dl dec ne tylko, ecorem posłuchć głosu Ptrycj Mrkoskej. Chocż msto dbło o rorykę Zbrn, dl nektórych ltertyą był prejżdżk smolotem kerunku okenk McDrve celem kupen młej col. W końcu kżdy m pro ybrć to, co m ochotę orgntory Zbrńskego Wreśn dbl o jybrednejse gust mtoró kultury ysokej sym meśce. Gos Jsec DLACZEGO POLSKA PRZEGRAŁA Z BRAZYLIĄ? Nby le mesąc skoły mnął, ydók już był. Preprodlśmy nketę tej okj śród ucnó różnych kls (cyl śród tych, który mel kurt lekcję koopertynym ucycelem) po spordycnym prypdkm rodce rócl nej olen. Co prd 28 % nch ogóle ną ne posło... le może to bre? Ne obyło jedk be kr. Rodcele postnol tke 5 oto mędy nnym stosoć dłn celch edukcyjnych (oto AUTENTYCZNE ypoed bednych pocech): k blżn koleg klps pupę - brne komputer - końcene krmen yłącene śtł bce kblem od żelk skutk pc ódk (tego redkcj ne roumł, le peno m jkś ukryty sens) Polsk pregrł Brylą (ter już emy, dlcego...) Po tym pe mm rócł mu br nero cły cs śmł. Ceke, co będe, jk róc po stępnej ydóce... Tk cy sk to, że lede prę osób te 112 prepytnych stło jkąś burę, jest br budujące; oby stęp ne skońcył gorej... Mchł Lr

6 NOCNA ZMIANA Od penego csu nteresuje mne tórcość Stephe Kng. Lektur jednej jego ksążek ropocęł moją fscycję lterturą groy ydnu tego utor. Noc m jest pątą ksążką psną pre Kng, rem persym borem opoeśc. Ddeśc różnych hstor moż mom dnem podelć de grupy: genlne totlny kc. Do jsłbsych lcm opodn: Kosr try or Mglonc. Co u lch m być strsnego cłoeku, który jd trę? A tytuło mglonc pochłnjąc lud to edług mne tkże ły pomysł yołne prerżen śród cytelnkó. Cężrók ś predst losy lud uęonych stcj benynoej, ukryjących pred ożyonym, buntonym msym. Kżd osob, któr ży yjść enątr, gne pod kołm ut. Użm, że utor próboł słę yołć pęce strch cytelnkch. Po tym prom opodnm ksążk Kng jest prdę br ud. Njlepse opoeśc Nocnej mny to: Dol Jerulem, Truskko os or Qutters, Inc. Pers hstor skocył mne nekonencjolną formą proden rrcj. Jest to bór lstó psnych pre głónego bohter pryjcół. Mężcy meskujący strej posesj, któr ydje być e, opsuje nch se mgn (jk późnej okuje) łsną psychką. Cy oo edene m jkś ąek opusconą oską ną Dol Jerulem? Akcj Truskkoej osny rogry kole śród studenckch kdemkó, których r roku gne jed osob... To opoeść jbrdej skkującym CO Z TĄ SIATKÓWKĄ? Persego reśn se gmjum edł plg persoklsstó. Pocątkoo nkt ne rcł to ug. Pocątkoo Spcerując po korytru, użyłm elu osobnkó nskego rostu. Ncelnemu róneż ne dło to spokoju, ęc ysłł s rjd po klsch mrkm. Po le ynkó -słm trech noskó. Persy - ątpę prysłość kosykók sej skole. Drug - stkók tkże. Trec że mmy tkże śród perskó prdych ggntó. Strch pomyśleć, co będe prę lt. Toć, prece on jesce rosną! (Mcej IGC preprsmy brk sk jkoś ne moglśmy go odleźć sych skrupultne pronych nottkch. Wygrnych prsmy po odbór obecnych lkó ;) Al Luterbch 6 Oto ynk: końcenem cłym bore. Qutters, Inc dnem łoślych nterutó bjk morłem - urekł mne formą uknem sposobu lk łogem. Agencj ulnjąc od łogó stosuje sntż emocjolny co ybers łóg cy rodnę, gdy pls pperos toj żo ucerp, stne kryd tom decom, tp. Z kżdym noym yplonym pperosem tortury te będą gorse. Noc m to prdę psjonujący bór opoeśc groy, który polecm kżdemu, kto choć trochę lub bć, tego bre bć. Jko cekostkę dm, że opodn mescące tej ksążce są persym próbm lterckm Kng, jesce spred ydn debutnckej poeśc pt. Crre. Kornel, Igd

7 NEWS *Spektkulrną topę lcył jceśnej, bo jesce kulurch kdem okj ropocęc roku, nejk Konrd Wójck, który ośmelony dto ględm Ktryny Głockej, urcył ją tym oto słoy: Konrd Wójck: Chcłem cę klepnąć tyłek, le prestrsyłem, że to pn Wojtś! Ktry Głock: Yyy... K.W.: No, bo ty jesteś br pob tyłu pn Wojtś! Pn Klud Wencer (prosę rócć ugę skkującą beżność ncjłó osób produjących tbel!) rusył kopyt już drugego reśn urcył s fntstycnym porónem neco motorycyjnym stylu. Wróżymy błyskcną krerę rnkngu Hot Nes, być może ud pokoć esłorocną ycężcynę Anonmoą Gdę Kbretu, Jonnę Dryję. Rekcj pn Klud Wencer mny klsy humnstycnej po podnu oru elomn stopn n nemej x: No, co tk mne ptryce jk utko? *Róne nespodene sej lśce pojł pn An Grbk, neblny skkujący sposób podsumoując rodnne negty Brbry K. (2c). Odnosmy rżene, że ucycele podroścl som koleżnkom kolegom dyplomó prygotonych pre redkcję dl jktynejsych pedgogó ubegłym seone... Brbr K.: A j mm 18 lutym! Pn Grbk: Bs, le toj mm m lt? B.K.: 35! A mój kuyn Romek jest ode mne rok strsy m tryletne decko! Pn Grbk: No, to trdycj ostł cho... *Redktor Alcj Luterbch klkkrotne błysnęł ntelektem lekcj geogrf, ykując eroą jomoścą mpy. Njcekse prykłdy pred pństem: Nucycel: Podpoem c, że t yży jest kontynence A. Al Luterbch: Alsk! *Nucycel: Peuh. A.L.: Co?! Redktor Prybylsk: Prgj... A.L.: To jest tk rek?! SKRADZIONY MATIZ PANI BOŻENY R. Był cem, reśno noc. Kropelk descu bły nemłoserne sybę już drug tydeń rędu, odberjąc restk chęc życ. Jedynym dźękem spordycne preryjącym tę monotonę był egr, regulrne co godnę prypomjący o precekjącym pre plce cse. Sedłem sym spokojnym gbnece, cekjąc ydrene, które prere tę sechogrnjącą nudę Oo ydrene desło r pskem opon. Śmerdło splonym opom Prell, ngdy ne pomnę tego chrkterystycnego pchu. Mm br yculony ęch. Ngle bur esł kobet. Wyglądł jk ucycelk Mł sobe chrkterystycną, jensoą kmelkę. Był yrźne podenero. 7 Deń bry, ym Boże R. cęł, nm dążyłem cokolek pomyśleć. Może olno myślę, może to o był tk pekelne sybk Słysłm, że jest pn śetnym detektyem, ęc prejdę od ru recy. Nedno gnęło m uto... W jkch okolcnoścch? spytłem od nechcen. Pene kolejne ykłe cnquecento cy nny sjs. We pn, co jmnej dnych. Jechłm nm łśne, gdy Smochód nknął, gdy był pn środku?! Exctly! To osttne co pmętm. Spr ydł m d. Spytłem jk recony pojd yglądł. Okło, że m pene cechy chrkterystycne... Ach, mój kochny Mt! Boże R. romrył Był mom ulubonym łososoym kolore Nestety, pók co będę musł jeźdć tym crnym focusem, którego stłm pocesene od męż. Be hn postnołem jąć tą sprą. Boże R. opuścł mój gbnet klk mnut późnej, pożegsy mne smutnym Ok, obcen. Może oglądłem Mlnoskego cy nnych brnżoych dotymó TVN-u, le spr cuchnęł m cłkem mocno. N lśce osób, które g pn Bożeny R. mogły chceć robć jej pskus, lłem JEGO. Od ru ropołem ten pch. Cuchnęło m tu Achtelkem... c.d.n. Mteus Puchł

8 HOROSKOP BARAN Jk porądnego ucn prystło, cły pźdernk upłyne c poprkch krtkóek, które lłeś e reśnu. Ne jestem jedk preko, cy tój pomysł sunęcem mędy krtk 10 łotych or trech proseń MULTIKINA podn go ucycelo, spełn toje ocekn. Bo to, co presło pną kstłcen ntegronego 4 klse podstók, tutj może ne dłć... BYK Wkcje spęne smżln ryb, gde kedy nkt ne ptrył podpjłeś olej frytek, myśląc, że ten sposób ktoś końcu pry, że ms "olej głoe", poost jedyne śld tom bruchu. Od tej pory boem, będes ncym rtoncy e "Słonecnego ptrolu" - cągłym pogotou nerołącną "oponką" okół tl. Ne prejmuj modą gdy ktoś c będe grył, rpostuj poenkem mojej sąsdk Mężcy be bruch, to jk nebo be gd". BLIŹNIĘTA Jeseń to, po osną, ltem mą, toj ulubo por roku. Dltego już pocątku reśn cnes "berć lśce" od potknych prku kbol, którym ne spob toj byt yprosto post, kontrstując ch syletkm, prypomjącym formę prejścoą mędy młpą cłoekem. Jeśl preżyjes to spotkne, będes mł snsę opsć to yskć słę jko lc brkujących ogn eolucj. Trymm kcuk. RAK Ms snsę stneć telej. I to tym rem ne będe głóne ydne mośc, gde debutołeś crnym pseckem occh. Cs coś noego. Telej polsk będe robć reportż pt. " Młod, mbtn utlenton" pryjede łeckę pod tom blokem, prosąc cę, byś ostł jednym bohteró kumentu. Ocyśce będes br chętny, le e ględu to, jk jesteś, 8 pryds m yłącne cęśc: "Młod" LEW Gdy slły tym mesącu łśne tobe dry cud - toj umoo synsyl postne mrtych, kchne mch łpką (spójrmy prde ocy: ceśnej też ne dechł, tylko nełścej strony sprdłeś, cy oddych). PANNA Dobry klmt dl bnesu jest jk pepryk try Gos Andrejec - poj nk. Pnny urone pomędy skorystją nego, nestując sły berne żołęd, bo ZOO orgnuje ch skup (50gr klo). Róneż Pnny spomędy bogcą, spekulując rodmym rynku pońcosncym ( co ty ter robs tką dyżką klesonó chłopęcych romr cm?). Tylko Pn 10 reśn spęd grudeń cyscenu stn, którą rem kumplm, dl by popsł mrkerm konunktur prelec mu koło nos. Sorson WAGA W tym mesącu kchnes 157 ry, użyjes 12 trudnych słó, których 11 błędne pleces kontekst, bo ch cene nebyt roumes. Do tego 1 r użyjes sło "preprsm"(co meśc grncch błędu sttystycnego), 98 ry sformułon: "Wysok sąde, jestem nenny". Jk ds, mesąc ne będe różnł ncym od poprednch. SKORPION Potrjąc sódmy rok sóstą klsę podstók pdnes torysto tręsących skołą knderpunkó. Chcąc kupć ch łsk, cnes słuchć cężsej muy. I tk "dresrską" jk y Sepulturę jbrdej knderpunkoy spośród knderpunkó dustoletn Kryso, stąps ostrym bremenem Gos Andrejec, "eśnckego" Behemot porucs dl mocnych rffó, jke preentuje klsycny już Ivn Delfn. Użj jedk, bo jesce ne jesteś gotó prdy hrdcore e śdrującym grolem ykonu Psk. STRZELEC Jko drośnk tury śn yboru beres sojej młodsej sostre - Rolce - jej noy mundurek schos tm, gde tryms systke gromne cągu kcj śerscyk. Urny smą myśl o ku ropcjącej sostry, ne będes edł, że Rolk o systkm edł, kedy 10 mnut temu cytł tój horoskop ter oble benyną toją poścel... KOZIOROŻEC Toj dycj mer postur, której ne tłumcy nc nnego jk rok rocne prynosene leych olneń f-u, ypsynych pre jomego eteryr, będe tym mesącu podd prdej próbe. Wresce boem pójdes WF. W tym roku ucycel f-u W tym roku ucycel f-u proponuje jęc e schodnch stuk lk. W nece precyts o noych jęcch pt. Stuk Orgm pełen/ płu, stroju pśnk, js persych jęcch, których już ter życę c pooden. WODNIK W tym mesącu resce kochs kmś, kto dl odmny ne będe tobą spokrenony, n ne będe to jed postc flmó Wlt Dsney. Jk prebegne ten romns? Jeśl jesteś ceky, posłuchj posenk, którą prde pses pero stycnu, le j ją już ycągnęłm prysłośc, byś edł, co śęc. KLIKNIJ RYBY Te kcje peno były dl cebe nepomnne. Wrócs mu rsny cnes opodć rodcom o tym, jk to śetne c żyło noym pryjcółm, który po tym, że cąż bl tobą chonego, to jesce jko jedynemu cłej "pck" dl c ksykę, której użyl kżdym rem, gdy pojłeś. A brmł o "Speprjstąd". Mrt Tomcyk

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

Związki A B jako materiały do wytwarzania elementów przepuszczalnych dla podczerwieni

Związki A B jako materiały do wytwarzania elementów przepuszczalnych dla podczerwieni told PIQA Instytut T e c h n o l o g Mterłó Elektroncnych rs Ząk A B jko mterły ytrn elementó prepusclnych podceren. I N F O R M A C J E PROADZAJy^CE Promeno erjące stosone promenon kontrol procesó trochemcnym),

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHiGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU. Jednak ktoś musiał. Poszłam ja razem. w szystko skończyło

RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHiGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU. Jednak ktoś musiał. Poszłam ja razem. w szystko skończyło CENA:???+VAT RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU JESTEŚMY Z HUFCA I JESTEŚMY Z TEGO WARSZAWA CENTRUM DUMNI JUŻ 8 GRUDNIA! ŚWIĘTO HUFCA, NA KTÓRYM

Bardziej szczegółowo

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim / Wydane _ Trec ŁODZ eartek S serpna 989 rku Rk LXV PL SSN 008TTOT deń 80 (997) Nr ndeksu 3600ł brad Sejmu e sł a Cesła Kscak na kt6sejm płał premera Zstał nm re łsał 37 psł6 prtec był 73 a strymał sę

Bardziej szczegółowo

30 czerw<'a. obradował w

30 czerw<'a. obradował w ydane A ł4a ŁÓDZ PLENUM CK D lpca 98 ku Rk XXXV n 28 DZENNK ŁÓDZK 3 ce

Bardziej szczegółowo

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od Ler sny OPLATA POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁ rem śmerć Z Su pcjen onosą TŁejuy s ą oęgoy rop;ry onej sprę clr BnU!escego o sronego o Deumejęne eg euse pry p!eśenn prem Rogo nsqp śmerć pojm ZNU Bojon een sue

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE Orgnalveröffentlchung n: Rocznk Hstor Sztuk, 35 (2010), S. 189-211 Rocznk Hstor Sztuk, tom Wydancto Nerton, 2010 XXXV KATARZYNA KRZYŻAGÓRSKA-PISAREK LONDYN SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre JEST TYLE ADAM ZALEPA odkrycia operacyjny - elastycny jak żaden inny uniknąć. Weźmiemy się spraia, że et tera niektóre też a emulatory, które cynności moż robić łatiej niż ielu osobom skutecnie noomodnych

Bardziej szczegółowo

e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P.

e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P. - CENA, NUMERU e,r s la Slą z1 Cena prenumeraty 'N,"OD21 Al.. Koścuszk 41 TELEFOtl1100... 28 Nonto P.. K.. O.. 60594 Red. przyjmuje od 5-6 Art.. Hstów anonmowych. ne umeszc:za sę.. ależność poczto.wa opłacona

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202 PRZEMO ŁUKASIK Idee zamiast zniczy s REHABILITUJE ARCHITEKTURĘ, PRZYWRACA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo