Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja"

Transkrypt

1 Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja Ramy wyk ladu i podstawowe narz edzia matematyczne SGH Semestr letni

2 Uk lady dynamiczne Rozwiazanie modelu dynamicznego bardzo czesto można zapisać rekursywnie, czyli w postaci uk ladu dynamicznego, np. x t+1 = f (x t ) lub x (t) = f (x(t)).

3 Uk lady dynamiczne Rozwiazanie modelu dynamicznego bardzo czesto można zapisać rekursywnie, czyli w postaci uk ladu dynamicznego, np. x t+1 = f (x t ) lub x (t) = f (x(t)). Zmienność x w czasie zależy od warunków poczatkowych, x(0). Możliwe, że istnieja warunki poczatkowe prowadzace do pewnych specyficznych typów ścieżek czasowych x(t):

4 Uk lady dynamiczne Rozwiazanie modelu dynamicznego bardzo czesto można zapisać rekursywnie, czyli w postaci uk ladu dynamicznego, np. x t+1 = f (x t ) lub x (t) = f (x(t)). Zmienność x w czasie zależy od warunków poczatkowych, x(0). Możliwe, że istnieja warunki poczatkowe prowadzace do pewnych specyficznych typów ścieżek czasowych x(t): Stan ustalony (steady state) funkcja x(t) sta la w czasie: x t+1 = x t lub x (t) = 0 dla każdego t. Fakt: niemal każdy model makroekonomiczny ma stan ustalony.

5 Uk lady dynamiczne Rozwiazanie modelu dynamicznego bardzo czesto można zapisać rekursywnie, czyli w postaci uk ladu dynamicznego, np. x t+1 = f (x t ) lub x (t) = f (x(t)). Zmienność x w czasie zależy od warunków poczatkowych, x(0). Możliwe, że istnieja warunki poczatkowe prowadzace do pewnych specyficznych typów ścieżek czasowych x(t): Stan ustalony (steady state) funkcja x(t) sta la w czasie: x t+1 = x t lub x (t) = 0 dla każdego t. Fakt: niemal każdy model makroekonomiczny ma stan ustalony. Cykl deterministyczny funkcja x(t) okresowa, np. x(t) = sin t albo np. x t = 1 dla t nieparzystych, x t = 0 dla t parzystych. Może sie zdarzyć, że taka ścieżka bedzie spe lniać równanie uk ladu dynamicznego. Fakt: cykle deterministyczne wystepuj a w modelach ekonomicznych bardzo rzadko.

6 Dynamiczna optymalizacja Dynamiczna optymalizacja Optymalna decyzja nie jest liczba x lecz ciagiem {x 1,..., x n }, ciagiem nieskończonym {x 1, x 2,...} lub funkcja f : X R. Zmienna niezależna jest czas.

7 Dynamiczna optymalizacja Dynamiczna optymalizacja Optymalna decyzja nie jest liczba x lecz ciagiem {x 1,..., x n }, ciagiem nieskończonym {x 1, x 2,...} lub funkcja f : X R. Zmienna niezależna jest czas. Horyzont planowania: skończony lub nieskończony.

8 Dynamiczna optymalizacja Dynamiczna optymalizacja Optymalna decyzja nie jest liczba x lecz ciagiem {x 1,..., x n }, ciagiem nieskończonym {x 1, x 2,...} lub funkcja f : X R. Zmienna niezależna jest czas. Horyzont planowania: skończony lub nieskończony. Czas dyskretny t = 0, 1, 2,..., T tudzież t = 0, 1, 2,... Czas ciag ly t [0, T ] tudzież t [0, + ).

9 Dynamiczna optymalizacja Dynamiczna optymalizacja Optymalna decyzja nie jest liczba x lecz ciagiem {x 1,..., x n }, ciagiem nieskończonym {x 1, x 2,...} lub funkcja f : X R. Zmienna niezależna jest czas. Horyzont planowania: skończony lub nieskończony. Czas dyskretny t = 0, 1, 2,..., T tudzież t = 0, 1, 2,... Czas ciag ly t [0, T ] tudzież t [0, + ). Jeśli przestrzeń, w której zanurzony jest problem optymalizacyjny, jest nieskończenie wymiarowa, wymaga to innych (ogólniejszych) narzedzi matematycznych niż znajdowanie ekstremów funkcji n zmiennych.

10 Dynamiczna optymalizacja Dynamiczna optymalizacja Optymalna decyzja nie jest liczba x lecz ciagiem {x 1,..., x n }, ciagiem nieskończonym {x 1, x 2,...} lub funkcja f : X R. Zmienna niezależna jest czas. Horyzont planowania: skończony lub nieskończony. Czas dyskretny t = 0, 1, 2,..., T tudzież t = 0, 1, 2,... Czas ciag ly t [0, T ] tudzież t [0, + ). Jeśli przestrzeń, w której zanurzony jest problem optymalizacyjny, jest nieskończenie wymiarowa, wymaga to innych (ogólniejszych) narzedzi matematycznych niż znajdowanie ekstremów funkcji n zmiennych. Zmienne stanu (state variables): zmienne y(t) dla których mamy zadany warunek poczatkowy, na ogó l zwiazane równaniem dynamiki (różniczkowym badź różnicowym). Zmienne sterujace (control variables): zmienne u(t) dla których nie mamy warunku poczatkowego, nie zwiazane równaniem dynamiki. Punkt startowy u(0) dobieramy na ogó l tak, by spe lnić warunki transwersalności.

11 Wybrane zastosowania dynamicznej optymalizacji Zastosowania poznanych narz edzi Modele cyklu koniunkturalnego.

12 Wybrane zastosowania dynamicznej optymalizacji Zastosowania poznanych narz edzi Modele cyklu koniunkturalnego. Modele wzrostu gospodarczego.

13 Wybrane zastosowania dynamicznej optymalizacji Zastosowania poznanych narzedzi Modele cyklu koniunkturalnego. Modele wzrostu gospodarczego. Modele rynku pracy.

14 Wybrane zastosowania dynamicznej optymalizacji Zastosowania poznanych narzedzi Modele cyklu koniunkturalnego. Modele wzrostu gospodarczego. Modele rynku pracy. Modele wyceny aktywów.

15 Wybrane zastosowania dynamicznej optymalizacji Zastosowania poznanych narzedzi Modele cyklu koniunkturalnego. Modele wzrostu gospodarczego. Modele rynku pracy. Modele wyceny aktywów. Modele finansów publicznych.

16 Wybrane zastosowania dynamicznej optymalizacji Zastosowania poznanych narz edzi Modele cyklu koniunkturalnego. Modele wzrostu gospodarczego. Modele rynku pracy. Modele wyceny aktywów. Modele finansów publicznych.... oraz wiele innych. Jak widać, bedziemy sie koncentrować przede wszystkim na zastosowaniach dynamicznej optymalizacji w makroekonomii, jednak zastosowania mikroekonomiczne sa również liczne.

17 Narz edzia dynamicznej optymalizacji (1) Czas dyskretny, horyzont planowania skończony: zwyk le narz edzia optymalizacji dla funkcji n zmiennych oraz programowanie dynamiczne. (a) Warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum.

18 Narz edzia dynamicznej optymalizacji (1) Czas dyskretny, horyzont planowania skończony: zwyk le narzedzia optymalizacji dla funkcji n zmiennych oraz programowanie dynamiczne. (a) Warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum. (b) Problemy optymalizacji z warunkami ograniczajacymi g i (x 1,..., x n ) = 0 dla i = 1,..., m: metoda Lagrange a. m L(x 1,..., x n, λ 1,..., λ m ) = f (x 1,..., x n ) + λ i g i (x 1,..., x n ). i=1

19 Narz edzia dynamicznej optymalizacji (1) Czas dyskretny, horyzont planowania skończony: zwyk le narzedzia optymalizacji dla funkcji n zmiennych oraz programowanie dynamiczne. (a) Warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum. (b) Problemy optymalizacji z warunkami ograniczajacymi g i (x 1,..., x n ) = 0 dla i = 1,..., m: metoda Lagrange a. m L(x 1,..., x n, λ 1,..., λ m ) = f (x 1,..., x n ) + λ i g i (x 1,..., x n ). Czas dyskretny, horyzont planowania nieskończony, x = (x 1, x 2,...): metoda Lagrange a oraz programowanie dynamiczne. (a) Metoda Lagrange a. L(x, λ) = f (x) + λ i g i (x). i=1 i=1

20 Narz edzia dynamicznej optymalizacji (1) Czas dyskretny, horyzont planowania skończony: zwyk le narzedzia optymalizacji dla funkcji n zmiennych oraz programowanie dynamiczne. (a) Warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum. (b) Problemy optymalizacji z warunkami ograniczajacymi g i (x 1,..., x n ) = 0 dla i = 1,..., m: metoda Lagrange a. m L(x 1,..., x n, λ 1,..., λ m ) = f (x 1,..., x n ) + λ i g i (x 1,..., x n ). Czas dyskretny, horyzont planowania nieskończony, x = (x 1, x 2,...): metoda Lagrange a oraz programowanie dynamiczne. (a) Metoda Lagrange a. L(x, λ) = f (x) + λ i g i (x). (b) Programowanie dynamiczne: zasada optymalności Bellmana i=1 i=1 V (s t ) = max c t {u(c t, s t ) + βv (s t+1 )}.

21 Narz edzia dynamicznej optymalizacji (2) Czas ciag ly, horyzont planowania skończony, t [0, T ]: rachunek wariacyjny lub teoria optymalnego sterowania. (a) Poszukiwana jest funkcja y(t), y : [0, T ] R, maksymalizujaca funkcjona l max V [y] = T 0 F (y(t), y (t), t)dt. (b) Teoria optymalnego sterowania uogólnia ten problem do poszukiwania dwóch funkcji y(t), u(t): max V [u, y] = T 0 F (y(t), u(t), t)dt p.w. y (t) = f (u(t), y(t), t).

22 Narz edzia dynamicznej optymalizacji (2) Czas ciag ly, horyzont planowania skończony, t [0, T ]: rachunek wariacyjny lub teoria optymalnego sterowania. (a) Poszukiwana jest funkcja y(t), y : [0, T ] R, maksymalizujaca funkcjona l max V [y] = T 0 F (y(t), y (t), t)dt. (b) Teoria optymalnego sterowania uogólnia ten problem do poszukiwania dwóch funkcji y(t), u(t): max V [u, y] = T 0 F (y(t), u(t), t)dt p.w. y (t) = f (u(t), y(t), t). Czas ciag ly, horyzont planowania nieskończony, t [0, + ): rachunek wariacyjny lub teoria optymalnego sterowania. Należy zastapić T przez + w powyższych wzorach. (O dodatkowych problemach później.)

23 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (1) Przestrzeń funkcyjna: przestrzeń, której elementami sa funkcje. Przyk lad: przestrzeń funkcyjna X = C 6 (R) jest przestrzenia wszystkich funkcji f : R R, które sa 6-krotnie różniczkowalne w sposób ciag ly. Niech f (x) = e x, g(x) = x. Wtedy f X, g / X.

24 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (1) Przestrzeń funkcyjna: przestrzeń, której elementami sa funkcje. Przyk lad: przestrzeń funkcyjna X = C 6 (R) jest przestrzenia wszystkich funkcji f : R R, które sa 6-krotnie różniczkowalne w sposób ciag ly. Niech f (x) = e x, g(x) = x. Wtedy f X, g / X. Przyk lad 2: przestrzeń funkcyjna X = C(R 2, R) jest przestrzenia wszystkich funkcji ciag lych f : R 2 R. Niech f (x, y) = x 3y, g(x, y) = xy x 2 +y (dodatkowo g(0, 0) = 0). Wtedy 2 f X, g / X bo g nie jest ciag la (w zerze).

25 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (1) Przestrzeń funkcyjna: przestrzeń, której elementami sa funkcje. Przyk lad: przestrzeń funkcyjna X = C 6 (R) jest przestrzenia wszystkich funkcji f : R R, które sa 6-krotnie różniczkowalne w sposób ciag ly. Niech f (x) = e x, g(x) = x. Wtedy f X, g / X. Przyk lad 2: przestrzeń funkcyjna X = C(R 2, R) jest przestrzenia wszystkich funkcji ciag lych f : R 2 R. Niech f (x, y) = x 3y, g(x, y) = xy x 2 +y (dodatkowo g(0, 0) = 0). Wtedy 2 f X, g / X bo g nie jest ciag la (w zerze). Funkcjona l: funkcja, której argumentem jest inna funkcja. Przyk lad: funkcjona l V : C 1 (R) C 1 (R), przy czym V (x)(t) = e x(t) przekszta lca funkcje x : R R różniczkowalne w sposób ciag ly w funkcje x : R R różniczkowalne w sposób ciag ly. Przyk ladowo, dla x(t) = sin t 7 mamy V (x)(t) = e sin t 7.

26 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (2) Norma: definiowana jest aksjomatycznie. x = 0 x = 0. ax = a x dla a R (dodatnia jednorodność). x + y x + y (nierówność trójkata).

27 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (2) Norma: definiowana jest aksjomatycznie. x = 0 x = 0. ax = a x dla a R (dodatnia jednorodność). x + y x + y (nierówność trójkata). Przyk lad normy w przestrzeni funkcyjnej (dla funkcji x : X R): x sup = sup{ x(t) }. t X

28 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (2) Norma: definiowana jest aksjomatycznie. x = 0 x = 0. ax = a x dla a R (dodatnia jednorodność). x + y x + y (nierówność trójkata). Przyk lad normy w przestrzeni funkcyjnej (dla funkcji x : X R): x sup = sup{ x(t) }. t X Inny przyk lad (zak ladamy p [1, + )): ( x L p = X ) 1 x(t) p p dt.

29 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (2) Norma: definiowana jest aksjomatycznie. x = 0 x = 0. ax = a x dla a R (dodatnia jednorodność). x + y x + y (nierówność trójkata). Przyk lad normy w przestrzeni funkcyjnej (dla funkcji x : X R): x sup = sup{ x(t) }. t X Inny przyk lad (zak ladamy p [1, + )): ( x L p = X ) 1 x(t) p p dt. Norma operatora (tj. funkcjona lu): norma określona w przestrzeni funkcjona lów V : X Y. V = sup{ V (x) : x X, x 1}.

30 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (3) Operator zweżaj acy (kontrakcja) V : X Y. Wymagamy, by V spe lnia l warunek: V (x 1 ) V (x 2 ) α x 1 x 2 dla dowolnych x 1, x 2 X i pewnego α (0, 1).

31 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (3) Operator zweżaj acy (kontrakcja) V : X Y. Wymagamy, by V spe lnia l warunek: V (x 1 ) V (x 2 ) α x 1 x 2 dla dowolnych x 1, x 2 X i pewnego α (0, 1). Przyk lad: V (x) = 3 4 x jest kontrakcj a. V (x) = x 3 nie jest kontrakcja, bo np. dla x(t) = y(t) = sin t i norma sup mamy x = y = 1 oraz x y = 2, natomiast V (x) V (y) = sin 3 (t) + sin 3 (t) = 2 = x y. Kontrprzyk ladów jest tu mnóstwo (nieskończenie wiele).

32 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (3) Operator zweżaj acy (kontrakcja) V : X Y. Wymagamy, by V spe lnia l warunek: V (x 1 ) V (x 2 ) α x 1 x 2 dla dowolnych x 1, x 2 X i pewnego α (0, 1). Przyk lad: V (x) = 3 4 x jest kontrakcj a. V (x) = x 3 nie jest kontrakcja, bo np. dla x(t) = y(t) = sin t i norma sup mamy x = y = 1 oraz x y = 2, natomiast V (x) V (y) = sin 3 (t) + sin 3 (t) = 2 = x y. Kontrprzyk ladów jest tu mnóstwo (nieskończenie wiele). Przestrzeń Banacha X : przestrzeń unormowana (ze zdefiniowana norma), w której wszystkie ciagi Cauchy ego sa zbieżne (do granicy w X ). Przyk lady: R, [0, 1] z modu lem liczby jako norma; C(R), C 1 (R) z norma sup.

33 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (3) Operator zweżaj acy (kontrakcja) V : X Y. Wymagamy, by V spe lnia l warunek: V (x 1 ) V (x 2 ) α x 1 x 2 dla dowolnych x 1, x 2 X i pewnego α (0, 1). Przyk lad: V (x) = 3 4 x jest kontrakcj a. V (x) = x 3 nie jest kontrakcja, bo np. dla x(t) = y(t) = sin t i norma sup mamy x = y = 1 oraz x y = 2, natomiast V (x) V (y) = sin 3 (t) + sin 3 (t) = 2 = x y. Kontrprzyk ladów jest tu mnóstwo (nieskończenie wiele). Przestrzeń Banacha X : przestrzeń unormowana (ze zdefiniowana norma), w której wszystkie ciagi Cauchy ego sa zbieżne (do granicy w X ). Przyk lady: R, [0, 1] z modu lem liczby jako norma; C(R), C 1 (R) z norma sup. Przyk lad: przestrzeń X = (0, 1) nie jest przestrzenia Banacha, bo istnieje ciag Cauchy ego { 1 n } X, zbieżny do 0 / X.

34 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (4) Twierdzenie Banacha o punkcie sta lym: Każdy operator zweżaj acy V : X X określony na przestrzeni Banacha X ma dok ladnie jeden punkt sta ly x X.

35 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (4) Twierdzenie Banacha o punkcie sta lym: Każdy operator zweżaj acy V : X X określony na przestrzeni Banacha X ma dok ladnie jeden punkt sta ly x X. Przyk lad: f (x) = 0, 3x + 7 jest kontrakcja, [0, + ) jest przestrzenia Banacha. Latwo sprawdzić, że punkt sta ly x [0, + ) spe lniaj acy x = f (x ) jest dok ladnie jeden, a mianowicie x = 10.

36 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (4) Twierdzenie Banacha o punkcie sta lym: Każdy operator zweżaj acy V : X X określony na przestrzeni Banacha X ma dok ladnie jeden punkt sta ly x X. Przyk lad: f (x) = 0, 3x + 7 jest kontrakcja, [0, + ) jest przestrzenia Banacha. Latwo sprawdzić, że punkt sta ly x [0, + ) spe lniaj acy x = f (x ) jest dok ladnie jeden, a mianowicie x = 10. Przyk lad 2: niech V : C 1 (R) C 1 (R) bedzie kontrakcja. Wtedy istnieje dok ladnie jedna taka funkcja x : R R, że x (t) = V (x )(t).

37 Podstawowe poj ecia z analizy funkcjonalnej (4) Twierdzenie Banacha o punkcie sta lym: Każdy operator zweżaj acy V : X X określony na przestrzeni Banacha X ma dok ladnie jeden punkt sta ly x X. Przyk lad: f (x) = 0, 3x + 7 jest kontrakcja, [0, + ) jest przestrzenia Banacha. Latwo sprawdzić, że punkt sta ly x [0, + ) spe lniaj acy x = f (x ) jest dok ladnie jeden, a mianowicie x = 10. Przyk lad 2: niech V : C 1 (R) C 1 (R) bedzie kontrakcja. Wtedy istnieje dok ladnie jedna taka funkcja x : R R, że x (t) = V (x )(t). Metoda kolejnych przybliżeń: x (t) można znaleźć iterujac operator zweżaj acy V, startujac z dowolnego punktu startowego (tj. funkcji startowej) x 0 (t) w X. Bierzemy kolejno x 0, V (x 0 ), V (V (x 0 )), itd. Mamy: lim V n (x 0 ) = x. n Metoda kolejnych przybliżeń pozwala też oszacować b l ad aproksymacji x przez V n (x 0 ) dla dowolnego skończonego n.

38 Do czego to potrzebne? Zastosowania w dynamicznej optymalizacji: Funkcjona ly i przestrzenie funkcyjne: wsz edzie, gdzie pojawia si e nieskończony horyzont planowania.

39 Do czego to potrzebne? Zastosowania w dynamicznej optymalizacji: Funkcjona ly i przestrzenie funkcyjne: wsz edzie, gdzie pojawia si e nieskończony horyzont planowania. Normy operatorów (funkcjona lów): wszedzie, gdzie pojawia sie nieskończony horyzont planowania i gdzie zapisujemy rozwiazania w postaci rekursywnej.

40 Do czego to potrzebne? Zastosowania w dynamicznej optymalizacji: Funkcjona ly i przestrzenie funkcyjne: wsz edzie, gdzie pojawia si e nieskończony horyzont planowania. Normy operatorów (funkcjona lów): wszedzie, gdzie pojawia sie nieskończony horyzont planowania i gdzie zapisujemy rozwiazania w postaci rekursywnej. Uk lady dynamiczne: analiza dynamiki modeli oraz wsz edzie, gdzie zapisujemy równania w postaci rekursywnej.

41 Do czego to potrzebne? Zastosowania w dynamicznej optymalizacji: Funkcjona ly i przestrzenie funkcyjne: wsz edzie, gdzie pojawia si e nieskończony horyzont planowania. Normy operatorów (funkcjona lów): wszedzie, gdzie pojawia sie nieskończony horyzont planowania i gdzie zapisujemy rozwiazania w postaci rekursywnej. Uk lady dynamiczne: analiza dynamiki modeli oraz wsz edzie, gdzie zapisujemy równania w postaci rekursywnej. Przestrzeń Banacha: zawsze warto wiedzieć, w jakiej przestrzeni si e znajdujemy... :)

42 Do czego to potrzebne? Zastosowania w dynamicznej optymalizacji: Funkcjona ly i przestrzenie funkcyjne: wsz edzie, gdzie pojawia si e nieskończony horyzont planowania. Normy operatorów (funkcjona lów): wszedzie, gdzie pojawia sie nieskończony horyzont planowania i gdzie zapisujemy rozwiazania w postaci rekursywnej. Uk lady dynamiczne: analiza dynamiki modeli oraz wsz edzie, gdzie zapisujemy równania w postaci rekursywnej. Przestrzeń Banacha: zawsze warto wiedzieć, w jakiej przestrzeni si e znajdujemy... :) Kontrakcje i twierdzenie Banacha: programowanie dynamiczne (zasada Bellmana).

Wprowadzenie z dynamicznej optymalizacji

Wprowadzenie z dynamicznej optymalizacji Wprowadzenie z dynamicznej optymalizacji Lukasz Woźny 29 kwietnia 2007 Spis treści 1 Optymalizacja statyczna a optymalizacja dynamiczna 2 1.1 Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych - statyka...... 2

Bardziej szczegółowo

w teorii funkcji. Dwa s lynne problemy. Micha l Jasiczak

w teorii funkcji. Dwa s lynne problemy. Micha l Jasiczak Równania różniczkowe czastkowe w teorii funkcji. Dwa s lynne problemy. Micha l Jasiczak Horyzonty 2014 Podstawowy obiekt wyk ladu: funkcje holomorficzne wielu zmiennych Temat: dwa problemy, których znane

Bardziej szczegółowo

Mnożniki funkcyjne Lagrange a i funkcje kary w sterowaniu optymalnym

Mnożniki funkcyjne Lagrange a i funkcje kary w sterowaniu optymalnym Mnożniki funkcyjne Lagrange a i funkcje kary w sterowaniu optymalnym Sprowadzanie zadań sterowania optymalnego do zadań wariacyjnych metod a funkcji kary i mnożników Lagrange a - zadania sterowania optymalnego

Bardziej szczegółowo

Mnożniki funkcyjne Lagrange a i funkcje kary w sterowaniu optymalnym

Mnożniki funkcyjne Lagrange a i funkcje kary w sterowaniu optymalnym Mnożniki funkcyjne Lagrange a i funkcje kary w sterowaniu optymalnym Sprowadzanie zadań sterowania optymalnego do zadań wariacyjnych metod a funkcji kary i mnożników Lagrange a - zadania sterowania optymalnego

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa Wzory Cramera Metoda eliminacji Gaussa Metoda eliminacji Gaussa polega na znalezieniu dla danego uk ladu a x + a 2 x 2 + + a n x n = b a 2 x + a 22 x 2 + + a 2n x n =

Bardziej szczegółowo

Sterowanie optymalne dla uk ladów nieliniowych. Zasada maksimum Pontriagina.

Sterowanie optymalne dla uk ladów nieliniowych. Zasada maksimum Pontriagina. Sterowanie optymalne dla uk ladów nieliniowych. Zasada maksimum Pontriagina. Podstawowy problem sterowania optymalnego dla uk ladów nieliniowych W podstawowym problemie sterowania optymalnego minimalizacji

Bardziej szczegółowo

Elementy analizy funkcjonalnej PRZESTRZENIE LINIOWE

Elementy analizy funkcjonalnej PRZESTRZENIE LINIOWE Elementy analizy funkcjonalnej PRZESTRZENIE LINIOWE Niech K = R lub K = C oraz X - dowolny zbiór. Określmy dwa dzia lania: dodawanie + : X X X i mnożenie przez liczbȩ : K X X, spe lniaj ace nastȩpuj ace

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie Dualne Zadania Programowania Liniowego. Seminarium Szkoleniowe Edyta Mrówka

Zagadnienie Dualne Zadania Programowania Liniowego. Seminarium Szkoleniowe Edyta Mrówka Zagadnienie Dualne Zadania Programowania Liniowego Seminarium Szkoleniowe Edyta Mrówka Ogólne zagadnienie PL Znajdź taki wektor X = (x 1, x 2,..., x n ), który minimalizuje kombinacje liniow a przy ograniczeniach

Bardziej szczegółowo

Sterowanie optymalne

Sterowanie optymalne Sterowanie optymalne Sterowanie Procesami Ciągłymi 2017 Optymalizacja statyczna funkcji Funkcja celu/kryterialna/kosztów Ograniczenie Q(x) min x x = arg min Q(x) x x X, gdzie X zbiór rozwiązań dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

1 Przestrzenie unitarne i przestrzenie Hilberta.

1 Przestrzenie unitarne i przestrzenie Hilberta. Przestrzenie unitarne i przestrzenie Hilberta.. Wykazać, że iloczyn skalarny w przestrzeni wektorowej X nad cia lem K ma nastepuj ace w lasności: (i) x, y + z = x, y + x, z, (ii) x, λy = λ x, y, (iii)

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych 8 Pochodna kierunkowa funkcji Definicja Niech funkcja f określona bȩdzie w otoczeniu punktu P 0 = (x 0, y 0 ) oraz niech v = [v x, v y ] bȩdzie wektorem. Pochodn a kierunkow a funkcji

Bardziej szczegółowo

g liczb rzeczywistych (a n ) spe lnia warunek

g liczb rzeczywistych (a n ) spe lnia warunek . Czy jest prawda, że a) R y R z R y + yz + = 0 ; b) R y R z R y + yz + 0 ; c) R y R z R y + yz + = 0 ; d) R y R z R y + yz + 0? 2. Czy jest prawdziwa nierówność a) ctg > ; b) tg < cos ; c) cos < sin ;

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK OPERATOROWY MIKUSIŃSKIEGO I JEGO ZASTOSOWANIE DO RÓWNAŃ

RACHUNEK OPERATOROWY MIKUSIŃSKIEGO I JEGO ZASTOSOWANIE DO RÓWNAŃ RACHUNEK OPERATOROWY MIKUSIŃSKIEGO I JEGO ZASTOSOWANIE DO RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH Tomasz Kochanek 1 Twierdzenie Titchmarsha Symbolem C[, ) oznaczać bedziemy przestrzeń wszystkich zespolonych funkcji ciag

Bardziej szczegółowo

Rozdzia l 11. Przestrzenie Euklidesowe Definicja, iloczyn skalarny i norma. iloczynem skalarnym.

Rozdzia l 11. Przestrzenie Euklidesowe Definicja, iloczyn skalarny i norma. iloczynem skalarnym. Rozdzia l 11 Przestrzenie Euklidesowe 11.1 Definicja, iloczyn skalarny i norma Definicja 11.1 Przestrzenia Euklidesowa nazywamy par e { X K,ϕ }, gdzie X K jest przestrzenia liniowa nad K, a ϕ forma dwuliniowa

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera

Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera 1 Odwracanie macierzy I n jest elementem neutralnym mnożenia macierzy w zbiorze M n (R) tzn A I n I n A A dla dowolnej macierzy A M n (R) Ponadto z twierdzenia

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych I Newton sformu lowa l podstawowe zasady dynamiki Druga zasada dynamiki ma postać wzoru F = m a F oznacza tu si le dzia laja ca na cia lo o masie m, a oznacza przyspieszenie tego cia la Przyspieszenie

Bardziej szczegółowo

y 1 y 2 = f 2 (t, y 1, y 2,..., y n )... y n = f n (t, y 1, y 2,..., y n ) f 1 (t, y 1, y 2,..., y n ) y = f(t, y),, f(t, y) =

y 1 y 2 = f 2 (t, y 1, y 2,..., y n )... y n = f n (t, y 1, y 2,..., y n ) f 1 (t, y 1, y 2,..., y n ) y = f(t, y),, f(t, y) = Uk lady równań różniczkowych Pojȩcia wsȩpne Uk ladem równań różniczkowych nazywamy uk lad posaci y = f (, y, y 2,, y n ) y 2 = f 2 (, y, y 2,, y n ) y n = f n (, y, y 2,, y n ) () funkcje f j, j =, 2,,

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych 13 Zbiory w przestrzeni Definicja Przestrzeni a trójwymiarow a (przestrzeni a) nazywamy zbiór wszystkich trójek uporz adkowanych (x y z) gdzie x y z R. Przestrzeń tȩ oznaczamy symbolem

Bardziej szczegółowo

P (x, y) + Q(x, y)y = 0. g lym w obszrze G R n+1. Funkcje. zania uk ladu (1) o wykresie przebiegaja

P (x, y) + Q(x, y)y = 0. g lym w obszrze G R n+1. Funkcje. zania uk ladu (1) o wykresie przebiegaja 19. O ca lkach pierwszych W paragrafie 6 przy badaniu rozwia zań równania P (x, y) + Q(x, y)y = 0 wprowadzono poje cie ca lki równania, podano pewne kryteria na wyznaczanie ca lek równania. Znajomość ca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA II 15 marca 2014 Semestr letni. Ćwiczenie 1. Czy dan a funkcjȩ da siȩ dookreślić w punkcie (0, 0) tak, żeby otrzymana funkcja by la ci ag la?

ANALIZA II 15 marca 2014 Semestr letni. Ćwiczenie 1. Czy dan a funkcjȩ da siȩ dookreślić w punkcie (0, 0) tak, żeby otrzymana funkcja by la ci ag la? Ci ag lość i norma Ćwiczenie. Czy dan a funkcjȩ da siȩ dookreślić w punkcie (0, 0) tak, żeby otrzymana funkcja by la ci ag la? f (x, y) = x2 y 2 x 2 + y 2, f 2(x, y) = x2 y x 2 + y 2 f 3 (x, y) = x2 y

Bardziej szczegółowo

Sterowalność liniowych uk ladów sterowania

Sterowalność liniowych uk ladów sterowania Sterowalność liniowych uk ladów sterowania W zadaniach sterowania docelowego należy przeprowadzić obiekt opisywany za pomoc a równania stanu z zadanego stanu pocz atkowego ẋ(t) = f(x(t), u(t), t), t [t,

Bardziej szczegółowo

ci agi i szeregi funkcji Javier de Lucas Ćwiczenie 1. Zbadać zbieżność (punktow a i jednostajn a) ci agu funkcji nx 2 + x

ci agi i szeregi funkcji Javier de Lucas Ćwiczenie 1. Zbadać zbieżność (punktow a i jednostajn a) ci agu funkcji nx 2 + x ci agi i szeregi funkcji Javier de Lucas Ćwiczenie 1 Zbadać zbieżność (punktow a i jednostajn a) ci agu funkcji f n : [, [ x nx + x nx + 1, Rozwi azanie: Mówi siȩ, że ci ag funkcji f n zd aży punktowo

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego Wyk lad 8 Rzad macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego 1 Określenie rz edu macierzy Niech A bedzie m n - macierza Wówczas wiersze macierzy A możemy w naturalny sposób traktować jako wektory przestrzeni

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. x 1

FUNKCJE LICZBOWE. x 1 FUNKCJE LICZBOWE Zbiory postaci {x R: x a}, {x R: x a}, {x R: x < a}, {x R: x > a} oznaczane sa symbolami (,a], [a, ), (,a) i (a, ). Nazywamy pó lprostymi domknie tymi lub otwartymi o końcu a. Symbol odczytujemy

Bardziej szczegółowo

Grupy i cia la, liczby zespolone

Grupy i cia la, liczby zespolone Rozdzia l 1 Grupy i cia la, liczby zespolone Dla ustalenia uwagi, b edziemy używać nast epuj acych oznaczeń: N = { 1, 2, 3,... } - liczby naturalne, Z = { 0, ±1, ±2,... } - liczby ca lkowite, W = { m n

Bardziej szczegółowo

Sterowanie minimalnoczasowe dla uk ladów liniowych. Krzywe prze l aczeń.

Sterowanie minimalnoczasowe dla uk ladów liniowych. Krzywe prze l aczeń. Sterowanie minimalnoczasowe dla uk ladów liniowych. Krzywe prze l aczeń. Sprowadzanie zadań sterowania optymalnego do zadań wariacyjnych metod a funkcji kary i mnożników Lagrange a - zadania sterowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka A, klasówka, 24 maja zania zadań z kolokwium z matematyki A w nadziei, że pope lni lem wielu b le. rozwia

Matematyka A, klasówka, 24 maja zania zadań z kolokwium z matematyki A w nadziei, że pope lni lem wielu b le. rozwia Matematyka A, klasówka, 4 maja 5 Na prośbe jednej ze studentek podaje zania zadań z kolokwium z matematyki A w nadziei, że pope lni lem wielu b le dów Podać definicje wektora w lasnego i wartości w lasnej

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna I

Analiza matematyczna I Analiza matematyczna I 1 Spis treści 1 Wstep. Ograniczenia i kresy zbiorów. 4 1.1 Oznaczenia..................................... 4 1.2 Zbiory liczbowe................................... 4 1.3 Kwantyfikatory...................................

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 14 Formy kwadratowe I

Wyk lad 14 Formy kwadratowe I Wyk lad 14 Formy kwadratowe I Wielomian n-zmiennych x 1,, x n postaci n a ij x i x j, (1) gdzie a ij R oraz a ij = a ji dla wszystkich i, j = 1,, n nazywamy forma kwadratowa n-zmiennych Forme (1) można

Bardziej szczegółowo

POCHODNA KIERUNKOWA. DEFINICJA Jeśli istnieje granica lim. to granica ta nazywa siȩ pochodn a kierunkow a funkcji f(m) w kierunku osi l i oznaczamy

POCHODNA KIERUNKOWA. DEFINICJA Jeśli istnieje granica lim. to granica ta nazywa siȩ pochodn a kierunkow a funkcji f(m) w kierunku osi l i oznaczamy POCHODNA KIERUNKOWA Pochodne cz astkowe funkcji f(m) = f(x, y, z) wzglȩdem x, wzglȩdem y i wzglȩdem z wyrażaj a prȩdkość zmiany funkcji w kierunku osi wspó lrzȩdnych; np. f x jest prȩdkości a zmiany funkcji

Bardziej szczegółowo

Normy wektorów i macierzy

Normy wektorów i macierzy Rozdzia l 3 Normy wektorów i macierzy W tym rozdziale zak ladamy, że K C. 3.1 Ogólna definicja normy Niech ψ : K m,n [0, + ) b edzie przekszta lceniem spe lniaj acym warunki: (i) A K m,n ψ(a) = 0 A = 0,

Bardziej szczegółowo

Rachunek zdań - semantyka. Wartościowanie. ezyków formalnych. Semantyka j. Logika obliczeniowa. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010

Rachunek zdań - semantyka. Wartościowanie. ezyków formalnych. Semantyka j. Logika obliczeniowa. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010 Logika obliczeniowa Instytut Informatyki Poznań, rok akademicki 2009/2010 1 formu l rachunku zdań Wartościowanie i sta le logiczne Logiczna równoważność 2 Model formu ly Formu la spe lniona Formu la spe

Bardziej szczegółowo

celu przyjmijmy: min x 0 = n t Zadanie transportowe nazywamy zbilansowanym gdy podaż = popyt, czyli n

celu przyjmijmy: min x 0 = n t Zadanie transportowe nazywamy zbilansowanym gdy podaż = popyt, czyli n 123456789 wyk lad 9 Zagadnienie transportowe Mamy n punktów wysy lajacych towar i t punktów odbierajacych. Istnieje droga od każdego dostawcy do każdego odbiorcy i znany jest koszt transportu jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej 1 Baza przestrzeni liniowej Niech V bedzie przestrzenia liniowa. Powiemy, że podzbiór X V jest maksymalnym zbiorem liniowo niezależnym, jeśli X jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 29 marca 2011 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Test numer xxx EGZAMIN PISEMNY Z MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK MATEMATYKA 5 LIPCA 2001 ROKU. Czas trwania egzaminu: 180 min.

Test numer xxx EGZAMIN PISEMNY Z MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK MATEMATYKA 5 LIPCA 2001 ROKU. Czas trwania egzaminu: 180 min. Test numer xxx EGZAMIN PISEMNY Z MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK MATEMATYKA 5 LIPCA 001 ROKU Czas trwania egzaminu: 180 min Liczba zadań: 30 Każde zadanie sk lada sie z trzech cześci Odpowiedź do

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 5. Analiza dla informatyków 1 DANI LI1 Pawe l Domański szkicowe notatki do wyk ladu. 1. Granice niew laściwe

Wyk lad 5. Analiza dla informatyków 1 DANI LI1 Pawe l Domański szkicowe notatki do wyk ladu. 1. Granice niew laściwe Analiza dla informatyków 1 DANI LI1 Pawe l Domański szkicowe notatki do wyk ladu Wyk lad 5 1. Granice niew laściwe Definicja 1 Ci ag (x n ) d aży do (jest rozbieżny do) + jeśli c R N n > N x n > c a do

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie 1 Dzielenie wielomianów Wyk lad 12 Ważne pierścienie Definicja 12.1. Niech P bedzie pierścieniem, który może nie być dziedzina ca lkowitości. Powiemy, że w pierścieniu P [x] jest wykonalne dzielenie z

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 31 marca 2014 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Dyskretne modele populacji

Dyskretne modele populacji Dyskretne modele populacji Micha l Machtel Adam Soboczyński 19 stycznia 2007 Typeset by FoilTEX Dyskretne modele populacji [1] Wst ep Dyskretny opis modelu matematycznego jest dobry dla populacji w których

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe liniowe rzędu pierwszego

Równania różniczkowe liniowe rzędu pierwszego Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 21 kwietnia 2016 Wstęp Definicja Równanie różniczkowe + p (x) y = q (x) (1) nazywamy równaniem różniczkowym liniowym pierwszego rzędu. Jeśli q (x) 0, to

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Określenie podpierścienia Definicja 9.. Podpierścieniem pierścienia (P, +,, 0, ) nazywamy taki podzbiór A P, który jest pierścieniem ze wzgledu

Bardziej szczegółowo

Analiza Funkcjonalna - Zadania

Analiza Funkcjonalna - Zadania Analiza Funkcjonalna - Zadania 1 Wprowadzamy następujące oznaczenia. K oznacza ciało liczb rzeczywistych lub zespolonych. Jeżeli T jest dowolnym zbiorem niepustym, to l (T ) = {x : E K : x funkcja ograniczona}.

Bardziej szczegółowo

Uzgadnianie wyrażeń rachunku predykatów. Adam i orzeszki. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010

Uzgadnianie wyrażeń rachunku predykatów. Adam i orzeszki. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010 Instytut Informatyki Poznań, rok akademicki 2009/2010 Instytut Informatyki Poznań, rok akademicki 2009/2010 1 Podstawienia Motywacja Podstawienie 2 Sk ladanie podstawień Motywacja Z lożenie podstawień

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz

Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współczynnikach Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 12 maja 2016 Równanie liniowe n-tego rzędu Definicja Równaniem różniczkowym liniowym

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Systemów Dynamicznych (4)

Inżynieria Systemów Dynamicznych (4) Inżynieria Systemów Dynamicznych (4) liniowych (układów) Piotr Jacek Suchomski Katedra Systemów Automatyki WETI, Politechnika Gdańska 2 grudnia 2010 O czym będziemy mówili? 1 2 WE OKREŚLO 3 ASYMPTO 4 DYNAMICZ

Bardziej szczegółowo

Niezb. ednik matematyczny. Niezb. ednik matematyczny

Niezb. ednik matematyczny. Niezb. ednik matematyczny Niezb ednik matematyczny Niezb ednik matematyczny Liczby zespolone I Rozważmy zbiór R R (zbiór par liczb rzeczywistych) i wprowadźmy w nim nastepuj ace dzia lania: z 1 + z 2 = (x 1, y 1 ) + (x 2, y 2 )

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej 1 Operacje elementarne na uk ladach wektorów Niech α 1,..., α n bed dowolnymi wektorami przestrzeni liniowej V nad cia lem K. Wyróżniamy nastepuj ace operacje

Bardziej szczegółowo

Ekstrema funkcji wielu zmiennych.

Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Adam Kiersztyn Lublin 2013 Adam Kiersztyn () Ekstrema funkcji wielu zmiennych. kwiecień 2013 1 / 13 Niech dana b ¾edzie funkcja f (x, y) określona w pewnym otoczeniu punktu

Bardziej szczegółowo

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 2 Tablice trwania życia

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 2 Tablice trwania życia Wst ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 2 Tablice trwania życia 1 Cele (na dzisiaj): Zrozumieć w jaki sposób można wyznaczyć przysz ly czas życia osoby w wieku x. Zrozumieć parametry

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1 STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany.

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach. Określenie wyznacznika

Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach. Określenie wyznacznika Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach Określenie wyznacznika 1 Określenie macierzy Niech K bedzie dowolnym cia lem oraz niech n i m bed a dowolnymi liczbami naturalnymi Prostokatn a tablice a 11 a 12 a 1n

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności Wyk lad 4 Cia la i ich w lasności Charakterystyka cia la Określenie cia la i w lasności dzia lań w ciele y ly omówione na algerze liniowej. Stosujac terminologie z teorii pierścieni możemy powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

13 Równanie struny drgającej. Równanie przewodnictwa ciepła.

13 Równanie struny drgającej. Równanie przewodnictwa ciepła. Równanie struny drgającej. Równanie przewodnictwa ciepła 13 1 13 Równanie struny drgającej. Równanie przewodnictwa ciepła. 13.1 Równanie struny drgającej Równanie różniczkowe liniowe drugiego rzędu typu

Bardziej szczegółowo

Dyskretne modele populacji

Dyskretne modele populacji Dyskretne modele populacji Micha l Machtel Adam Soboczyński 17 stycznia 2007 Typeset by FoilTEX Dyskretne modele populacji [1] Wst ep Dyskretny opis modelu matematycznego jest dobry dla populacji w których

Bardziej szczegółowo

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 1 STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 Klasyczny Rachunek Prawdopodobieństwa. 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Układy równań i równania wyższych rzędów

Układy równań i równania wyższych rzędów Rozdział Układy równań i równania wyższych rzędów Układy równań różniczkowych zwyczajnych Wprowadzenie W poprzednich paragrafach zajmowaliśmy się równaniami różniczkowymi y = f(x, y), których rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone, liniowa zależność i bazy Javier de Lucas. a d b c. ad bc

Liczby zespolone, liniowa zależność i bazy Javier de Lucas. a d b c. ad bc Liczby zespolone, liniowa zależność i bazy Javier de Lucas Ćwiczenie. Dowieść, że jeśli µ := c d d c, to homografia h(x) = (ax+b)/(cx+d), a, b, c, d C, ad bc, odwzorowuje oś rzeczywist a R C na okr ag

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ Dana jest populacja generalna, w której dwuwymiarowa cecha (zmienna losowa) (X, Y ) ma pewien dwuwymiarowy rozk lad. Miara korelacji liniowej dla zmiennych (X, Y

Bardziej szczegółowo

Wstęp do równań różniczkowych

Wstęp do równań różniczkowych Wstęp do równań różniczkowych Wykład 1 Lech Sławik Instytut Matematyki PK Literatura 1. Arnold W.I., Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa, 1975. 2. Matwiejew N.M., Metody całkowania równań różniczkowych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Mazur. Zak lad Metod Obliczeniowych Chemii UJ. 14 marca 2007

Grzegorz Mazur. Zak lad Metod Obliczeniowych Chemii UJ. 14 marca 2007 Zak lad Metod Obliczeniowych Chemii UJ 14 marca 2007 Rzad 1 Zamiast wst epu 2 Rzad Notacja dużego O Notacja Ω Notacja Θ 3 S lowniczek Rzad Algorytm W matematyce oraz informatyce to skończony, uporzadkowany

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24)

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Podstawy Automatyki wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Laboratorium Podstaw Automatyzacji (L6) 105/2 B1 Sprawy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

teoria i przykłady zastosowań

teoria i przykłady zastosowań : teoria i przykłady zastosowań Katedra Sterowania i Pomiarów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie e-mail: emirsaj@zut.edu.pl Zielona Góra, 22 listopada 21 Spis treści 1 O jakie równanie

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 11 1 Wektory i wartości w lasne

Wyk lad 11 1 Wektory i wartości w lasne Wyk lad 11 Wektory i wartości w lasne 1 Wektory i wartości w lasne Niech V bedzie przestrzenia liniowa nad cia lem K Każde przekszta lcenie liniowe f : V V nazywamy endomorfizmem liniowym przestrzeni V

Bardziej szczegółowo

Zestaw nr 6 Pochodna funkcji jednej zmiennej. Styczna do krzywej. Elastyczność funkcji. Regu la de l Hospitala

Zestaw nr 6 Pochodna funkcji jednej zmiennej. Styczna do krzywej. Elastyczność funkcji. Regu la de l Hospitala Zestaw nr 6 Pochodna funkcji jednej zmiennej. Styczna do krzywej. Elastyczność funkcji. Regu la de l Hospitala November 12, 2009 Przyk ladowe zadania z rozwi azaniami Zadanie 1. Oblicz pochodne nastȩpuj

Bardziej szczegółowo

Definicje i przykłady

Definicje i przykłady Rozdział 1 Definicje i przykłady 1.1 Definicja równania różniczkowego 1.1 DEFINICJA. Równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu n nazywamy równanie F (t, x, ẋ, ẍ,..., x (n) ) = 0. (1.1) W równaniu tym t jest

Bardziej szczegółowo

AM1.2 zadania 14. Zadania z numerami opatrzonymi gwiazdka

AM1.2 zadania 14. Zadania z numerami opatrzonymi gwiazdka AM.2 zadania 4 Tekst poprawiony 24 kwietnia 206 r. Zadania 26, 28, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 62 i inne z wykrzyknikiem obok numeru sa obowiazkowe! Zadania z numerami opatrzonymi gwiazdka można napisać

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania

Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania 1 Przekszta lcenia liniowe i ich w lasności Definicja 9.1. Niech V i W bed przestrzeniami liniowymi. Przekszta lcenie f : V W spe lniajace warunki:

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste 1 Konstrukcja pierścienia wielomianów Niech P bedzie dowolnym pierścieniem, w którym 0 1. Oznaczmy przez P [x] zbiór wszystkich nieskończonych ciagów o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna dla informatyków 3 Zajęcia 14

Analiza matematyczna dla informatyków 3 Zajęcia 14 Analiza matematyczna dla informatyków 3 Zajęcia 14 Metoda rozwiązywania (Jednorodne równanie różniczkowe liniowe rzędu n o stałych współczynnikach). gdzie a 0,..., a n 1 C. Wielomian charakterystyczny:

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 7 Programowanie nieliniowe i całkowitoliczbowe

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 7 Programowanie nieliniowe i całkowitoliczbowe Spis treści Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 7 i całkowitoliczbowe Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 3 Spis treści Spis treści 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Teoria miary WPPT IIr. semestr zimowy 2009 Wyk lady 6 i 7. Mierzalność w sensie Carathéodory ego Miara Lebesgue a na prostej

Teoria miary WPPT IIr. semestr zimowy 2009 Wyk lady 6 i 7. Mierzalność w sensie Carathéodory ego Miara Lebesgue a na prostej Teoria miary WPPT IIr. semestr zimowy 2009 Wyk lady 6 i 7. Mierzalność w sensie Carathéodory ego Miara Lebesgue a na prostej 27-28/10/09 ZBIORY MIERZALNE WZGLȨDEM MIARY ZEWNȨTRZNEJ Niech µ bȩdzie miar

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Jakościowa Teoria Równań Różniczkowych Zwyczajnych

Zadania do wykładu Jakościowa Teoria Równań Różniczkowych Zwyczajnych Zadania do wykładu Jakościowa Teoria Równań Różniczkowych Zwyczajnych [ ] e Zadanie 1 Pokazać, że X(t) = 2t cos t sin t e 2t jest specjalną macierzą fundamentalną w sin t cos t [ 2 cos chwili τ = 0 układu

Bardziej szczegółowo

Kurs wyrównawczy - teoria funkcji holomorficznych

Kurs wyrównawczy - teoria funkcji holomorficznych Kurs wyrównawczy - teoria funkcji holomorficznych wykład 1 Gniewomir Sarbicki 15 lutego 2011 Struktura ciała Zbiór par liczb rzeczywistych wyposażamy w działania: { + : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)

Bardziej szczegółowo

5. Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej

5. Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej Kiedy może być potrzebne numeryczne wyznaczenie pierwszej lub wyższej pochodnej funkcji jednej zmiennej? mamy f(x), nie potrafimy znaleźć analitycznie jej pochodnej, nie znamy postaci f(x), mamy stablicowane

Bardziej szczegółowo

Programowanie matematyczne

Programowanie matematyczne dr Adam Sojda Badania Operacyjne Wykład Politechnika Śląska Programowanie matematyczne Programowanie matematyczne, to problem optymalizacyjny w postaci: f ( x) max przy warunkach g( x) 0 h( x) = 0 x X

Bardziej szczegółowo

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl edem krzywej zamkni etej 1. Liczby zespolone - konstrukcja Hamiltona 2. Homotopia odwzorowań na okr egu 3. Indeks odwzorowania ciag lego wzgledem krzywej zamknietej

Bardziej szczegółowo

Fizyka laboratorium 1

Fizyka laboratorium 1 Rozdzia l Fizyka laboratorium.. Elementy analizy matematycznej Funkcje Zmienna y nazywa sie zmienna zależna albo funkcja zmiennej x, jeżeli przyjmuje ona określone wartości dla każdej wartości zmiennej

Bardziej szczegółowo

Procesy Stochastyczne - Zestaw 1

Procesy Stochastyczne - Zestaw 1 Procesy Stochastyczne - Zestaw 1 Zadanie 1 Niech ξ i η bed a niezależnymi zmiennymi losowymi o rozk ladach N (0, 1). Niech X = ξ +η i Y = ξ η. Znaleźć rozk lad (X, Y ) i rozk lad warunkowy L X ( Y ). Zadanie

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonalna 1.

Analiza funkcjonalna 1. Analiza funkcjonalna 1. Wioletta Karpińska Semestr letni 2015/2016 0 Bibliografia [1] Banaszczyk W., Analiza matematyczna 3. Wykłady. (http://math.uni.lodz.pl/ wbanasz/am3/) [2] Birkholc A., Analiza matematyczna.

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych Funkcje dwóch zmiennych Je zeli ka zdemu punktowi P o wspó rzednych x; y) z pewnego obszaru D na p aszczyźnie R 2 przyporzadkujemy w sposób jednoznaczny liczb e rzeczywista z, to przyporzadkowanie to nazywamy

Bardziej szczegółowo

LOGIKA ALGORYTMICZNA

LOGIKA ALGORYTMICZNA LOGIKA ALGORYTMICZNA 0.0. Relacje. Iloczyn kartezjański: A B := (a, b) : a A i b B} (zak ladamy, że (x, y) i (u, v) s a równe wtedy i tylko wtedy gdy x = u i y = v); A n := (x 1,..., x n ) : x i A}; R

Bardziej szczegółowo

Analiza dla informatyków 1 DANI LI1 Pawe l Domański szkicowe notatki do wyk ladu

Analiza dla informatyków 1 DANI LI1 Pawe l Domański szkicowe notatki do wyk ladu Analiza dla informatyków 1 DANI LI1 Pawe l Domański szkicowe notatki do wyk ladu Wyk lad 4 1. Zbiory otwarte i domkniȩte Pojȩcia które teraz wprowadzimy można rozpatrywać w każdej przestrzeni metrycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH RZECZYWISTYCH Definicja 1. Niech A będzie dowolnym niepustym zbiorem. Metryką w zbiorze A nazywamy funkcję rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe

2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe 2.7 Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe Rozważamy teraz przestrzenie unormowane X skończenie wymiarowe. Załóżmy, że dimx = m. Niech dalej e,e 2,...,e m będzie bazą algebraiczną tej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wersja testu A 15 lutego 2011 r. jest, że a) x R y R y 2 > Czy prawda. b) y R x R y 2 > 1 c) x R y R y 2 > 1 d) x R y R y 2 > 1.

Wersja testu A 15 lutego 2011 r. jest, że a) x R y R y 2 > Czy prawda. b) y R x R y 2 > 1 c) x R y R y 2 > 1 d) x R y R y 2 > 1. 1. Czy prawda jest, że a) x R y R y 2 > 1 1+x 2 ; b) y R x R y 2 > 1 1+x 2 ; c) x R y R y 2 > 1 1+x 2 ; d) x R y R y 2 > 1 1+x 2? 2. Czy naste puja ca relacja na zbiorze liczb rzeczywistych jest relacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowania twierdzeń o punktach stałych

Zastosowania twierdzeń o punktach stałych 16 kwietnia 2016 Abstrakt Niech X będzie przestrzenią topologiczną. Ustalmy odwzorowanie ciągłe f : X X. Twierdzeniem o punkcie stałym nazywamy prawdę matematyczną postulującą pod pewnymi warunkami istnienie

Bardziej szczegółowo

2. Definicja pochodnej w R n

2. Definicja pochodnej w R n 2. Definicja pochodnej w R n Niech będzie dana funkcja f : U R określona na zbiorze otwartym U R n. Pochodną kierunkową w punkcie a U w kierunku wektora u R n nazywamy granicę u f(a) = lim t 0 f(a + tu)

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja Rozpoczniemy od przedstawienia kilku charakterystycznych przyk ladów zadań optymalizacji liniowej.

Optymalizacja Rozpoczniemy od przedstawienia kilku charakterystycznych przyk ladów zadań optymalizacji liniowej. Optymalizacja Rozpoczniemy od przedstawienia kilku charakterystycznych przyk ladów zadań optymalizacji liniowej. Zagadnienie diety. Jak wymieszać wymieszać pszenice, soje i maczk e rybna by uzyskać najtańsza

Bardziej szczegółowo

1 Relacje i odwzorowania

1 Relacje i odwzorowania Relacje i odwzorowania Relacje Jacek Kłopotowski Zadania z analizy matematycznej I Wykazać, że jeśli relacja ρ X X jest przeciwzwrotna i przechodnia, to jest przeciwsymetryczna Zbadać czy relacja ρ X X

Bardziej szczegółowo

c n (z z 0 ) n (2) Powiemy, że szereg Laurenta (2) jest zbieżny, jeśli każdy z szeregów zdefiniowanych w (1) jest f(z). Sume

c n (z z 0 ) n (2) Powiemy, że szereg Laurenta (2) jest zbieżny, jeśli każdy z szeregów zdefiniowanych w (1) jest f(z). Sume Szeregi Laurenta, punkty osobliwe izolowane, klasyfikacja funkcji ze wzgl edu na osobliwości Dane s dwa szeregi postaci c n (z z 0 ) n i c n (z z 0 ) n. (1) n=1 1 Pierwszy z tych szeregów jest zbieżny

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1

Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1 Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1 Równania różniczkowe pierwszego rzędu Równaniem różniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu nazywamy równanie postaci (R) y = f(x, y). Najogólniejszą

Bardziej szczegółowo

Funkcja może mieć lokalne ekstrema jedynie w punktach, w których jej gradient, czyli wektor f = grad f = [ f

Funkcja może mieć lokalne ekstrema jedynie w punktach, w których jej gradient, czyli wektor f = grad f = [ f Matematyka A, egzamin, 7 czerwca 005 rozwia zania Mam nadzieje, że nie ma tu b le dów poza jakimiś literówkami, od których uwolnić sie jest bardzo trudno. Zache cam do obejrzenia rozwia zań zadań z egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji przebieg zmienności funkcji Definicja 1. Niech f : (a b) R gdzie a < b oraz 0 (a b). Dla dowolnego (a b) wyrażenie f() f( 0 ) = f( 0 + ) f( 0 )

Bardziej szczegółowo

czastkowych Państwo przyk ladowe zadania z rozwiazaniami: karpinw adres strony www, na której znajda

czastkowych Państwo przyk ladowe zadania z rozwiazaniami:   karpinw adres strony www, na której znajda Zadania z równań różniczkowych czastkowych Za l aczam adres strony www, na której znajda Państwo przyk ladowe zadania z rozwiazaniami: http://math.uni.lodz.pl/ karpinw Zadanie 1. Znaleźć wszystkie rozwiazania

Bardziej szczegółowo

Zadania z GAL-u. 1 Rozwia. Listopad x + 3y = 1 3x + y = x + y = 1 x + 2y 3z = 3 2x + 4y + z = 1 1.2

Zadania z GAL-u. 1 Rozwia. Listopad x + 3y = 1 3x + y = x + y = 1 x + 2y 3z = 3 2x + 4y + z = 1 1.2 Zadania z GAL-u Listopad 2004 1 Rozwia zać uk lady równań: 11 12 13 14 15 { 2x + 3y = 1 3x + y = 0 x + y = 1 x + 2y 3z = 3 2x + 4y + z = 1 3x + y + z = 1 x + 2z = 6 3y + 2z = 0 2x + 3y + 2z = 1 3x + 4y

Bardziej szczegółowo

Chaotyczne generatory liczb pseudolosowych

Chaotyczne generatory liczb pseudolosowych Chaotyczne generatory liczb pseudolosowych Michał Krzemiński michalkrzeminski@wp.pl Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Chaotyczne generatory liczb pseudolosowych -

Bardziej szczegółowo

22 Pochodna funkcji definicja

22 Pochodna funkcji definicja 22 Pochodna funkcji definicja Rozważmy funkcję f : (a, b) R, punkt x 0 b = +. (a, b), dopuszczamy również a = lub Definicja 33 Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje granica

Bardziej szczegółowo

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne Definicja 2.38. Niech f : O(x 0 ) R. Jeżeli istnieje skończona granica f(x 0 + h) f(x 0 ) h 0 h to granicę tę nazywamy pochodną funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo