Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki"

Transkrypt

1 Pojekt współfiasoway ze śodków ii Euopejskiej w aach Euopejskiego Fuduszu Społeczego Pojekt IV Pilotaż owych egzaiów atualych IV. Modeizacja egzaiu atualego z pzediotów iych iż obowiązkowe a pozioie ozszezoy Kata wybaych wzoów i stałych fizykocheiczych a egzai atualy z biologii, cheii i fizyki

2 Pojekt współfiasoway ze śodków ii Euopejskiej w aach Euopejskiego Fuduszu Społeczego azwa aiokwasu licya Wybae aiokwasy białkowe Wzó Kod pi H ly 6,6 azwa aiokwasu lutaia H Wzó Kod pi l 5,65 OH laia H la 6, spaagia H s 5,5 ysteia Seya H H SH OH ys 5,5 Se 5,68 Leucya OH H Leu 6, H H Izoleucya Ile 6,5 Walia Val 6, H 5 H Feyloalaia H Phe 5,48 Metioia S Met 5,74 Kwas aspaagiowy Kwas glutaiowy H sp,85 H lu,5 H Teoia Polia Histydya H H H H OH Th 5,6 Po 6, His 7,6 Lizya Lys 9,6 Typtofa H Tp 5,89 Tyozya H H Ty 5,64 giia H H H g,76 OH H H Źódło: W. Mizeski, Tablice cheicze, daata 4.

3 Pojekt współfiasoway ze śodków ii Euopejskiej w aach Euopejskiego Fuduszu Społeczego asady azotowe H O O H H H H O H O H O ytozya () Tyia (T) acyl () H O H H H H deia () uaia () Piewszy ukleotyd OH feyloalaia feyloalaia leucya leucya leucya leucya leucya leucya kwas lekowy Wybae kwasy ogaicze O kwas piogoowy Kod geetyczy Dugi ukleotyd HO kwas jabłkowy izoleucya izoleucya izoleucya etioia, STRT walia walia walia walia seya seya seya seya polia polia polia polia teoia teoia teoia teoia alaia alaia alaia alaia tyozya tyozya STOP STOP histydya histydya glutaia glutaia aspaagia aspaagia lizya lizya kw. aspaagiowy kw. aspaagiowy kw. glutaiowy kw. glutaiowy cysteia cysteia STOP typtofa agiia agiia agiia agiia seya seya agiia agiia glicya glicya glicya glicya HO kwas cytyowy Tzeci ukleotyd

4 Stałe dysocjacji wybaych kwasów w oztwoach wodych Kwas Pojekt współfiasoway ze śodków ii Euopejskiej w aach Euopejskiego Fuduszu Społeczego Stała dysocjacji K a lub K a HF 6, 4 Hl, 7 HB, 9 HI, H S, 7 H Se,9 4 H Te,5 HlO 5, 8 HlO, HlO 5, HO 5, 4 HO 7,5 H SO,5 H BO 5,8 H so 5,9 H so 4 6,5 H PO 4 6,9 H 4 SiO 4, H O 4,5 7 Kwas ogaiczy Stała dysocjacji K a H,8 4,8 5,4 5 6 H 5 6,5 5 6 H 5 OH, Źódło:. Bielański, Podstawy cheii ieogaiczej, Wydawictwo aukowe PW, Waszawa. J. Sawicka,. Jaich-Kilia, W. eje-maia,. bańczyk, Tablice cheicze, dańsk. ROPSLOŚĆ SOLI I WODOROTLEKÓW W WODIE W TEMPERTRE 5 O OO S l B I SO SO 4 O O 4 PO 4 OH a + R R R R R R R R R R R R R K + R R R R R R R R R R R R R H R R R R R R R R R R R R 4 u + R R R R R g + R R T Mg + R R R R R R R R R a + R R R R R T T T T Ba + R R R R R R R + R R R R R T R T l + R R R R R R S + R R R R R R Pb + T T R R M + R R R R R R Fe + R R R R R R Fe + R R R R R R - substacja ozpuszczala; T - substacja tudo ozpuszczala (stąca się ze stęż. oztwoów); - substacja ieozpuszczala; ozacza, że daa substacja albo ozkłada się w wodzie, albo ie została otzyaa Źódło: W. Mizeski, Tablice cheicze, daata 4. Stałe dysocjacji wybaych zasad w oztwoach wodych asada Stała dysocjacji K b H,8 5 H 4, 4 H 5, 4 H 4, 4 ( ) H 7,4 4 ( ) 7,4 5 6 H 5 H 4, Źódło:. Bielański, Podstawy cheii ieogaiczej, Wydawictwo aukowe PW, Waszawa. J. Sawicka,. Jaich-Kilia, W. eje-maia,. bańczyk, Tablice cheicze, dańsk. SiO Szeeg elektocheiczy wybaych etali Półogiwo E, V Półogiwo E, V Li/Li + -,4 i/i + -,6 a/a + -,84 S/ S + -,4 Mg/Mg + -,6 Pb/Pb + -, l/l + -,68 Fe/ Fe + -,4 M/M + -,8 H /H +, / + -,76 Bi/Bi + +, / + -,74 u/u + +,4 Fe/Fe + -,44 g/g + +,8 d/d + -,4 Hg/Hg + +,85 o/o + -,8 u/u + +,5 Źódło:. Bielański, Podstawy cheii ieogaiczej, Wydawictwo aukowe PW, Waszawa. J. Sawicka,. Jaich-Kilia, W. eje-maia,. bańczyk, Tablice cheicze, dańsk.

5 Pojekt współfiasoway ze śodków ii Euopejskiej w aach Euopejskiego Fuduszu Społeczego kład okesowy piewiastków 8 H Wodó,, Li Lit 6,94, a Sód,,9 9K Potas 9,,9 7Rb Rubid 85,47,8 55s ez,9,7 87F Fas,,7 4Be Beyl 9,,5 Mg Magez 4,, a Wapń 4,8, 8S Stot 87,6, 56Ba Ba 7,,9 88Ra Rad 6,,9 Sc Skad 44,96, 9Y It 88,9, 57La * Lata 8,9, 89c ** kty 7, Ti Tyta 47,88,5 4 yko 9,,4 7Hf Haf 78,49, 4Rf Ruthefod 6, liczba atoowa V Waad 5,94,7 4b iob 9,9,6 7Ta Tatal 8,95,5 5Db Dub 6, 4 ho 5,,9 4Mo Molibde 95,94, 74W Wolfa 8,84, 6Sg Seabog 65, H Wodó,, 5M Maga 54,94,7 4Tc Techet 97,9,9 75Re Re 86,,9 7Bh Boh 64, sybol cheiczy piewiastka asa atoowa, u elektoujeość 6Fe Żelazo 55,85,9 44Ru Rute,7, 76Os Os 9,, 8Hs Has 69, 7o Kobalt 58,9, 45Rh Rod,9, 77I Iyd 9,, 9Mt Meite 68, 8i ikiel 58,69, 46Pd Pallad 6,4, 78Pt Platya 95,8, Ds Dastadt 8, 9u Miedź 6,55,9 47g Sebo 7,87,9 79u łoto 96,97,4 uu uu 8 yk 65,9,6 48d Kad,4,7 8Hg Rtęć,59,9 ub ubi 85 5B Bo,8, l li 6,98,5 a al 69,7,6 49I Id 4,8,7 8Tl Tal 4,8,8 ut uti 84 6 Węgiel,,5 4Si Kze 8,8,8 e ea 7,6,8 5S ya 8,7,8 8Pb Ołów 7,,8 4uq ukwad 89 7 zot 4,, 5P Fosfo,97, s se 74,9, 5Sb tyo,76,9 8Bi Bizut 8,98,9 5up upet 88 8O Tle 6,,5 6S Siaka,7,5 4Se Sele 78,96,4 5Te Tellu 7,6, 84Po Polo 8,98, 6uh uheks 9 9F Fluo 9, 4, 7l hlo 5,45, 5B Bo 79,9,8 5I Jod 6,9,5 85t stat 9,99, 7us usept He Hel 4, e eo,8 8 go 9,95 6K Kypto 8,8 54Xe Kseo,9 86R Rado, 8uo uokt 94 *) 58e e 4, 59P Pazeody 4,9 6d eody 44,4 6P Poet 44,9 6S Saa 5,6 6Eu Euop 5,96 64d adoli 57,5 65Tb Teb 58,9 66Dy Dyspoz 6,5 67Ho Hol 64,9 68E Eb 67,6 69T Tul 68,9 7Yb Iteb 7,4 7Lu Lutet 74,97 **) 9Th To,4 9Pa Potakty,4 9 a 8, 9p eptu 7,5 94Pu Pluto 44,6 95 eyk 4,6 96 Kiu 47,7 97Bk Bekel 47,7 98f Kalifo 5,8 99Es Eistei 5,9 F Fe 57, Md Medelew 58, o obel 59, L Loes 6, Źódło: W. Mizeski, Tablice cheicze, daata 4. Masy atoowe podao z dokładością do dwóch iejsc po pzeciku.

6 Pojekt współfiasoway ze śodków ii Euopejskiej w aach Euopejskiego Fuduszu Społeczego pędkość pzyspieszeie pędkość kątowa pędkość w uchu po okęgu pzyspieszeie dośodkowe pzyspieszeie kątowe pzyspieszeie stycze Kieatyka v t v a t t T v v a t d ast pędkość w uchu v v jedostajie ziey at doga w uchu jedostajie ziey uch haoiczy okes dgań asy a spężyie i wahadła ateatyczego częstotliwość i długość fali załaaie fali siatka dyfakcyja efekt Dopplea s t t t a t v v v Dgaia i fale x ( t) si ( t ) v ( t) cos ( t ) a ( t) si ( t ) T ; T k l g f ; v T T si v si v dsi v f f ź v u ź pęd Dyaika p v p F II zasada dyaiki F ; a t oet siły M = F si ( ; F ) oet bezwładości oet pędu puktu ateialego oet pędu były sztywej II zasada dyaiki uchu obotowego paca oc eegia kietycza eegia kietycza uchu obotowego były sztywej I i i i J v si ( ; v) J I J M t ; W F s cos W P t Eki v E ki I M I Siła ciężkości, siła spężystości i siła tacia pawo powszechego ciążeia F g atężeie pola gawitacyjego eegia potecjala gawitacji ziaa eegii potecjalej gawitacji a ałych wysokościach pędkości kosicze (dla iei) III pawo Keplea siła spężystości F g E p E p g h M vi R M 7,9 k s vii R T T cost R R k x eegia potecjala spężystości E pot siła tacia kietyczego Tk k F siła tacia statyczego Ts s F Pzedostki F s, k s ożik pzedostek giga ega kilo hekto deka decy cety ili iko ao piko ozaczeie M k h da d c p

7 Pojekt współfiasoway ze śodków ii Euopejskiej w aach Euopejskiego Fuduszu Społeczego kąt gaiczy kąt Bewstea ówaie soczewki, zwieciadła soczewka zwieciadło Optyka si g tg B f x y f R f Fizyka współczesa ówoważość asy-eegii E c eegia fotou zjawisko fotoelektycze socz otocz h c E h f h f W R R E k ax h długość fali de Boglie a v pozioy eegetycze atou,6 ev E wodou pawo Hubble a pawo ouloba atężeie pola apięcie v H gęstość ciśieie Teodyaika ziaa ciśieia hydostatyczego I zasada teodyaiki V F p S p g h Q W paca siły pacia W p V ciepło właściwe ciepło olowe ciepło pzeiay fazowej śedia eegia kietycza uchu postępowego cząsteczek ówaie stau gazu doskoałego (lapeyoa) ciepła olowe gazu doskoałego spawość silika cieplego Elektostatyka q q F k ; k pole jedoode Ed 4 F E eegia kodesatoa W Q q W q pojeość (pojeość kodesatoa płaskiego) Q c w Q T Q T Q L E ś k B T p V RT p W Q V R Q Q Q S d Pole agetycze siła Loetza F q v Bsi ( v ; B) siła elektodyaicza F I l Bsi ( I ; B) pole pzewodika I B postoliiowego pole pętli (w jej śodku) I B pole długiego soleoidu I B l stuień pola agetyczego BS cos ( B; S) SEM idukcji t SEM saoidukcji I L t SEM pądicy watości skutecze pądu pzeieego sk I tasfoato I atężeie pądu opó pzewodika pawo Oha pawo Oha dla obwodu łączeie opoików Pąd elektyczy Q I t R B S si ωt I R ax l S I R R szeegowe R Ri i W I I ax sk ówoległe R R z i i

8 Pojekt współfiasoway ze śodków ii Euopejskiej w aach Euopejskiego Fuduszu Społeczego Stałe i jedostki fizycze i cheicze pzeikalość pzyspieszeie zieskie g 9,8 s s agetycza póżi asa iei 4 M 5,98 kg pędkość światła w póżi śedi poień iei R 67 k stała Placka stała gawitacji liczba vogado objętość ola gazu doskoałego w waukach oalych uiwesala stała gazowa stała Boltzaa pzeikalość elektycza póżi stała elektycza si cos tg 6 4 6,67 kg ładuek eleetay asa spoczykowa 6, ol t = oaz p =,5 hpa V,4 d ol J R 8, ol K k J elektou asa spoczykowa potou asa spoczykowa eutou jedostka asy atoowej B,8 stała Hubble a K 8,85 pasek 9 k 8,99 4 c b a agste a b si cos c c si tg ctg cos tg si cos a b c c, s h 4 6,6 J s e,6 9 9, kg 7,67 kg 7,67 kg 7 u,66 kg k H 75 s Mpc 6 pc,9 Å = si ( ) si cos cos si cos( ) cos cos si si si ( ) si cos cos si cos( ) cos cos si si si sicos x logx x logx x logx x logx, -,,6 -,585,5 -,9,76 -,9, -,699,7 -,569,5 -,84,77 -,4, -,5,8 -,55,5 -,76,78 -,8,4 -,98,9 -,58,54 -,68,79 -,,5 -,, -,5,55 -,6,8 -,97,6 -,, -,59,56 -,5,8 -,9,7 -,55, -,495,57 -,44,8 -,86,8 -,97, -,48,58 -,7,8 -,8,9 -,46,4 -,469,59 -,9,84 -,76, -,,5 -,456,6 -,,85 -,7, -,959,6 -,444,6 -,5,86 -,66, -,9,7 -,4,6 -,8,87 -,6, -,886,8 -,4,6 -,,88 -,56,4 -,854,9 -,49,64 -,94,89 -,5,5 -,84,4 -,98,65 -,87,9 -,46,6 -,796,4 -,87,66 -,8,9 -,4,7 -,77,4 -,77,67 -,74,9 -,6,8 -,745,4 -,67,68 -,67,9 -,,9 -,7,44 -,57,69 -,6,94 -,7, -,699,45 -,47,7 -,55,95 -,, -,678,46 -,7,7 -,49,96 -,8, -,658,47 -,8,7 -,4,97 -,, -,68,48 -,9,7 -,7,98 -,9,4 -,6,49 -,,74 -,,99 -,4,5 -,6,5 -,,75 -,5,, si cos,,87,76,588,4,46,5,576,648,77,766,89,866,96,997,9659,9848,996,

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Spektrum nowych możliwości

Spektrum nowych możliwości Spektrum nowych możliwości aparatura akcesoria serwis w w w. m s s p e k t r u m. p l 1 2 3 4 5 6 7 1A 2A 3B 4B 5 3 A 4A 5A 6A 7A 8A B 6 B 7B 8 1 B 2B H 6 7.784 3 13.4 2 2 49.77 3 7 1 67.8.2 4 5 26 1 93.2

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie Współpaca pzedsębostwa z bake d Robet Zajkowsk ateda Bakowośc UMC w Luble www.obet.zajkowsk.ucs.lubl.pl obet.zajkowsk@ucs.lubl.pl Gaść foacj [] osultacje: czwatek :00-4:0 pok. 707 Pzeoszee osoba za osobę

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej -3-9 Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/nt Wojciech.Wasilewski@fuw.edu.pl Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Poponowane

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Póbna Matua z OPERONEM Chemia Poziom ozszezony Listopad W niniejszym schemacie oceniania zadań otwatych są pezentowane pzykładowe popawne odpowiedzi. W tego typu ch należy

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a Ato noktonowy to woou ngi potncn W pzypku tou woou Z ąo tnowi poton o łunku D Z> to zonizowny Z- kotni Opto Hiton V p H gzi z y x p p p p z y x z y x -opto pc z y x Z-iczb toow piwitk iczb potonów w ąz

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3

Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 www.crn.pl Cennik reklam 2010 / Price List 2010 Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 Dane wydawnicze / Publisher's data 4 Cennik reklam / Price List 5-6 Formaty

Bardziej szczegółowo

Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau

Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau /ani mają ozcały egzamin i, umieszczone ostokątnej aszkłami biegną pzyświecająozwiązywaniu okowej. tu miedzy in )ko\vej. Odbypujący: Pzed pzesuwa sie iesięć óżnych ch poczem! ściśle okeślo- /łaśnie twaze]

Bardziej szczegółowo

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I.

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I. Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga www.dziec kow war sza wie.pl www.facebook.com/dzieckowwarszawie Katalog drukowany: Za sięg: Warszawa i okolice For mat: 190x240 mm Na kład:

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Od momentu gdy pierwszy samochód zjechał z linii montażowej obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na ten właśnie środek lokomocji. Olbrzymia konkurencja w branży motoryzacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch Wykład 9 Zagadnienie dwóch ciał. ealisyczny pzykład oddziałujcego układu fizycznego wyaga obecnoci, co najniej dwóch ciał, w najposszy pzypadku, dwóch punków aeialnych. W doychczasowych naszych ozwaaniach

Bardziej szczegółowo

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test Nr 45 (1235) Cena 2,50 zł 6-12 listopada 2012 w tym 23% V OFERTY TYGODNIA 32178647 10167638 10223296 Romet Elektryczny 4E - test RP 10168410 str. 2 Spis treści Ogłoszenia motoryzacyjne Samochody osobowe...6

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska Diagnostyka obrazowa Urszula Grzesiakowska Miêsaki tkanek miêkkich mog¹ wystêpowaæ w ka dej lokalizacji. Najczêœciej wystêpuj¹ w tkankach miêkkich koñczyn, w œcianie klatki piersiowej i brzucha oraz w

Bardziej szczegółowo