Siła. Zasady dynamiki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siła. Zasady dynamiki"

Transkrypt

1 Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A, jej kieunek oaz zwot wskazuje stzałka, któej dłuość jest popocjonalna do jej watości. Pzedstawienie ateatyczne W tójwyiaowy układzie współzędnych postokątnych siłę okeślają współzędne = x, y, z Siły powodują uch ciał ateialnych i ziany stanu uchu. Piewsza zasada dynaiki Jeżeli na ciało nie są wywieane siły (albo działające siły ównoważą się) to ciało to pozostaje w spoczynku lub w uchu jednostajny, postoliniowy. Układy, w któych piewsza zasada dynaiki nie jest spełniona, nazyway układai nieinecjalnyi; układy, w któych jest spełniona układai inecjalnyi. Dua zasada dynaiki Siła działająca na ciało o asie nadaje tej asie pzyspieszenie a a = Iloczyn asy ciała pzez jeo pzyspieszenie ówny jest sile działającej na to ciało. = a dzie: to asa bezwładna. *Szybkość ziany pędu ciała ówna jest wypadkowej sile działającej na to ciało. = Δp Δt

2 Zasady dynaiki Tzecia zasada dynaiki Oddziaływania wzajene dwóch ciał są zawsze ówne co do watości ale pzeciwnie skieowane. B A AB BA AB Kiedy ciało A działa na ciało B siłą to ciało B oddziałuje na ciało A siłą. BA AB = BA Siła awitacji Siła wzajeneo pzyciąania się ciał o asach M i, któe są w odlełości. M =G M 2 dzie stała awitacji G=6, /ks 2 Siła ciężkości Siła ciężkości P jest siłą awitacji, któa działa na ciało o asie znajdujące się pzy powiezchni Ziei. M Z dzie: M Z asa Ziei poień Ziei pzyspieszenie zieskie P=G M Z = 2 =G M Z =9,81 / s2 2 P

3 Zasady dynaiki. Siły N R P Siły działające na ciało leżące na powiezchni Ziei ównoważą się P = N = R P siła ciężkości N siła nacisku R siła spężystości (III zasada dynaiki) T v Siła tacia T działa na pzesuwające się ciało, a siła T działa na podłoże (III zasada dynaiki) T T =f N f współczynnik tacia T a Z II zasada dynaiki = a= Z T z siła zewnętzna Równia pochyła Rozkład siły ciężkości na składowe T R S S = sin α N = cos α Siła tacia T =f cos α N P Równanie uchu ciała po ówni *) a= sin α f cosα α *)+ i uwzlędnia uch w óę oaz w dół

4 Zasady dynaiki. Siły b a Siła bezwładności W nieinecjalny układzie odniesienia, pouszający się z pzyspieszenie a, działa siła bezwładności b = a Siła bezwładności a zwot pzeciwny do zwotu wektoa pzyspieszenia układu. ω d υ Siła dośodkowa Ruch ciała po okęu o poieniu, z pędkością υ powoduje siła dośodkowa d = a d = υ2 =ω 2 od Siła odśodkowa υ Siła bezwładności działająca w nieinecjalny układzie odniesienia ω oaz od = υ2 =ω 2 od = d

5 Zasady dynaiki. Siły. Pzykłady Zadanie 1 Dwa ciała o asach i połączone nicią pzesuwają się po pozioej płaszczyźnie pod działanie pzyłożonej siły. Współczynnik tacia iędzy asai, i podłoże wynosi f. Oblicz pzyspieszenie as a oaz siłę napinającą nić N. N =? T1 =f T2 =f Zadanie 2 a= N f Z jaki pzyspieszenie pousza się asa w óę ówni? Współczynnik tacia iędzy ciałe o asie i ównią wynosi f, kąt nachylenia α, pzyspieszenie zieskie. Masa posiadała pędkość a =? początkową ale uch w óę ówni jest jednostajnie opóźniony pędkość zniejsza się a= a=n f f N= α a= sinαf cos α Zadanie 3 Dwa ciała o asach i połączone są nieważką, nieozciąliwą nicią pzezuconą pzez bloczek, któeo asę należy zaniedbać. Bloczek obaca się w kieunku zodny z kieunkie uchu wskazówek zeaa. Obliczyć pzyspieszenie as a oaz nacią nici N. a=n a= N a =? N =? a= N= 2

6 Zadanie 4 Dwa ciała o asach i połączono nicią, któa pzezucona jest pzez bloczek znajdujący się w wiezchołku ówni pochyłej o kącie nachylenia α. Ciało o asie pousza się uche jednostajnie pzyspieszony w óę ówni. Współczynnik tacia iędzy ciałe o asie i ównią wynosi f. Masę bloczka należy zaniedbać. Obliczyć pzyspieszenie as a oaz nacią nici N. a =? N =? a= N a=n sin α f cos α α a= sinαf cos α N= 1sinαf cos α Zadanie 5 Rowezysta o asie 50 k pzejeżdża pzez wąwóz (paów) o poieniu kzywizny 20 z pędkością 36 k/odz. Oblicz, jaką siłą owezysta działa na, podłoże, w oencie, dy znajduje się na śodku załębienia. Pzyjąć, w pzybliżeniu, =10 /sek2. d = N N = υ2 N =750 N

7 Zadania do saodzielneo ozwiązania Zadanie 1 Z jaki pzyspieszenie pousza się asa w dół ówni? Współczynnik tacia iędzy ciałe o asie i ównią wynosi f, kąt nachylenia α. Zadanie 2 Dwa ciała o asach i połączone są nieważką, nieozciąliwą nicią pzezuconą pzez bloczek, któeo asę należy zaniedbać. Bloczek obaca się w kieunku pzeciwny do kieunku uchu wskazówek zeaa. Obliczyć pzyspieszenie as a oaz nacią nici N. Zadanie 3 Bloczek pzyocowany jest do stołu (ysunek). Współczynnik tacia iędzy ciałe o asie i stołe wynosi f. Z jaki pzyspieszenie pouszają się asy i? Jaki jest nacią nici N? Zadanie 4 Dwa ciała o asach i połączono nicią, któa pzezucona jest pzez bloczek znajdujący się w wiezchołku ówni pochyłej o kącie nachylenia α. Ciało o asie pousza się uche jednostajnie pzyspieszony w dół ówni. Współczynnik tacia iędzy ciałe o asie i ównią wynosi f. Masę bloczka należy zaniedbać. Obliczyć pzyspieszenie as a oaz nacią nici N. Zadanie 5 Rowezysta o asie 50 k pzejeżdża pzez ostek o poieniu kzywizny 20 z pędkością 36 k/odz. Oblicz, jaką siłą owezysta działa na ostek, w oencie, dy znajduje się na jeo śodku. Pzyjąć, w pzybliżeniu, =10 /sek 2.

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y Przykład 1 Dane są trzy siły: P 1 = 3i + 4j, P 2 = 2i 5j, P 3 = 7i + 3j (składowe sił wyrażone są w niutonach), przecinające się w punkcie A (1, 2). Wyznaczyć wektor wypadkowej i jej wartość oraz kąt α

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch Wykład 9 Zagadnienie dwóch ciał. ealisyczny pzykład oddziałujcego układu fizycznego wyaga obecnoci, co najniej dwóch ciał, w najposszy pzypadku, dwóch punków aeialnych. W doychczasowych naszych ozwaaniach

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R M-2

Ć W I C Z E N I E N R M-2 INSYU FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ECHNOLOGII MAERIAŁÓW POLIECHNIKA CZĘSOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI Ć W I C Z E N I E N R M- ZALEŻNOŚĆ OKRESU DRGAŃ WAHADŁA OD AMPLIUDY Ćwiczenie M-: Zależność

Bardziej szczegółowo

B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą.

B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą. B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą. (A) Koń musi nieco mocniej ciągnąć wóz niż wóz konia, bo inaczej

Bardziej szczegółowo

Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna

Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna Temat: Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum klasa IIGa Prowadzący lekcję studenci Uniwersytetu Szczecińskiego Bogusława Michorczyk, Magdalena Matlak

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA Wielkość fizyczna Jednostka wielkości fizycznej Wzór nazwa symbol nazwa symbol Praca mechaniczna W W F S dżul J Moc Energia kinetyczna Energia potencjalna grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych Centralna Komisja Egzaminacyjna Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 009 Klucz odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram. Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram

ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram. Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram Wykresy N i Q Wykres sił dodatnich może być narysowany zarówno po górnej jak i dolnej stronie

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II Zadanie 8. Kołowrót Numer dania Narysowanie sił działających na układ. czynność danie N N Q 8. Zapisanie równania ruchu obrotowego kołowrotu.

Bardziej szczegółowo

3. PŁASKI STAN NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA

3. PŁASKI STAN NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA 3. PŁASKI STAN NAPRĘŻNIA I ODKSZTAŁCNIA 1 3. 3. PŁASKI STAN NAPRĘŻNIA I ODKSZTAŁCNIA Analizując płaski stan naprężenia posługujemy się składowymi tensora naprężenia w postaci wektora {,,y } (3.1) Za dodatnie

Bardziej szczegółowo

15 i ROZDZIAŁ 711. 0 ŚRODKU CIĘŻKOŚCI,

15 i ROZDZIAŁ 711. 0 ŚRODKU CIĘŻKOŚCI, 15 i my więc znów do czynienia z reakeyami statyessiio niewyznaozaln^mi* Przypuśćmy,,r,e Bkładova J^ siły R jest zereiu. Pozostaje jeszcze składowa J^ tejże Biły i jest ona zrównoważona reakcją łożyska

Bardziej szczegółowo

średnia droga swobodna L

średnia droga swobodna L PĄD STAŁY. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego. Natężenie prądu i opór; źródła oporu elektrycznego 3. Prawo Ohma; temperaturowa zależność oporu elektrycznego 4. Siła elektromotoryczna 5. Prawa

Bardziej szczegółowo

2.Piszemy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty P i S

2.Piszemy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty P i S Zadanie 1. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt odcinka o koocach M N. Rozwiązanie - 1 sposób 1.Znajdujemy współrzędne punktu S będącego środkiem odcinka MN: oraz środek 2.Piszemy równanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Jak badać strukturę powierzchni?

Jak badać strukturę powierzchni? Jak badać strukturę powierzchni? Wykład - 12 15 Anim - ten kod oznacza, że na stronie znajdują się animacje niewidoczne w pliku pdf. Aby oglądnąć te animacje skopiuj zbiór z pokazem PowerPoint Z. Postawa,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Druga zasada termodynamiki.

Druga zasada termodynamiki. Wykład z fizyki, Piotr Posmykiewicz 79 W Y K Ł A D XIV Druga zasada termodynamiki. Często naszym zadaniem jest zastosowanie zasady zachowania energii. Jednak, zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, energia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l 1.Ciało poruszało sie najpierw w kierunku N z v1=7km/h, przez 3h, nastepnie na E z v2=4km/h przez 7h.Ile wynosi całkowite przemieszczenie? odp:35km s=v*t S1=7*3=21 S2=4*7=28 z pitagorasa 21*21+28*28=przemieszczenie_do_kwadratu

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo