Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych"

Transkrypt

1 Kata wybanych wzoów i stałych fizycznych Mateiały pomocnicze opacowane dla potzeb egzaminu matualnego i dopuszczone jako pomoce egzaminacyjne. publikacja współfinansowana pzez Euopejski Fundusz Społeczny

2 Zestaw fizycznych wzoów został pzygotowany dla potzeb egzaminu matualnego z fizyki. Zestaw ten został opacowany w Centalnej Komisji Egzaminacyjnej we współpacy z pacownikami wyższych uczelni oaz w konsultacji z ekspetami z okęgowych komisji egzaminacyjnych. Na zlecenie CKE zestaw wzoów fizycznych dla potzeb egzaminu matualnego z fizyki dla niewidomych i słabo widzących pzystosował mg inż. Sławomi Saota w Specjalnym Ośodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Kaków ul. Tyniecka 7.

3 Spis teści Ruch postoliniowy...4 Ruch po okęgu...5 Ruch obotowy...5 Ruch dgający...7 Gawitacja...7 Fale...7 Spężystość...8 Elektostatyka...8 Pąd stały...9 Pole magnetyczne...0 Pąd pzemienny... Temodynamika... Atom wodou...3 Optyka...4 Fizyka współczesna...4 Hydostatyka...6 Astonomia...6 Pzedostki...7 Stałe fizyczne...8 3

4 Ruch postoliniowy pędkość v() t v0 + at doga s () t v t 0 + at pzyspieszenie v a t F a m pęd p mv siła tacia F µ T F N paca Fscos W ( F,s ) enegia kinetyczna mv Ekin moc W P t 4

5 Ruch po okęgu częstotliwość f T pędkość kątowa α π ω πf t T pzyspieszenie dośodkowe v ad siła dośodkowa mv Fd Ruch obotowy pędkość kątowa ω t ω0 + ε kąt α () t () t ω 0 t + ε t moment siły F sin F, M ( ) moment bezwładności I n i m i i moment pędu J I ω 5

6 pzyspieszenie kątowe M ε I enegia Iω Ekin Ruch dgający wychylenie x t A sin ωt + ϕ () ( ) pędkość t Aωcos ωt + ϕ v x () ( ) pzyspieszenie a t Aω sin ωt + ϕ x siła F t x () ( ) () maω sin( ωt + ϕ) wahadło matematyczne l T π g masa na spężynie T π m k 6

7 Gawitacja siła m m F g G natężenie pola F g γ m enegia mm Epot G E mgh (dla h pot << R pędkości kosmiczne (dla Ziemi) V I GM R Z Z 7, 9 km s z ) V II GM R Z Z km, s Fale długość λ vt v f załamanie fali v sin α n v sinβ n n, siatka dyfakcyjna n λ dsin α 7

8 poziom natężenia dźwięku I L 0 log I 0 0 I 0 W m efekt Dopplea v ± uob f fź v m u ź Spężystość siła spężystości F x k x enegia k x Epot Elektostatyka pawo Coulomba qq F k ; k 4πε natężenie pola F E ; q U E d enegia qq pot k E 0 8

9 potencjał elektostatyczny Epot V q pojemność Q C U kondensato płaski S C ε 0 ε d enegia kondensatoa CU W łączenie kondensatoów: szeegowe C C z n i ównoległe C n z C i i i Pąd stały natężenie pądu stałego Q I t pawo Ohma U RI 9

10 łączenie opoów: szeegowe R n z R i i ównoległe R R z n i opó l R ρ S i pawo Ohma dla obwodu I ε R z + R w moc P IU Pole magnetyczne siła Loentza qvb sin F (,B) v siła elektodynamiczna F BIl sin l, B ( ) stumień pola BScos Φ (,S) B pzewód postoliniowy µ 0 µ I B π 0

11 pojedynczy zwój I B µ 0 µ zwojnica B µ 0 µ n I l siła wzajemnego oddziaływania pomiędzy pzewodnikami µ 0 µ I I l F π SEM indukcji Φ ε t SEM samoindukcji I ε L t indukcyjność zwojnicy S L µ 0 µ n l Pąd pzemienny SEM pądnica nbsω sin ωt ε napięcie skuteczne Umax Usk natężenie skuteczne Imax Isk

12 tansfomato U n I U n I opó indukcyjny ωl πf L R L opó pojemnościowy R C ωc πfc częstotliwość ezonansowa obwodu LC f π LC zawada Z R + ωl ωc Temodynamika ciśnienie F p S gęstość m ρ V ciepło Q mc w T ciepło w pzemianie fazowej Q ml Q mr

13 ównanie stanu gazu pv const T ównanie Clapeyona pv nrt ciepło molowe C C R p V + I zasada temodynamiki U Q + W paca (p const) W p V spawność Wuż η ; η Q wł Q Q Q spawność silnika Canota T T η T Atom wodou enegia atomu wodou (model Boha) 4 mee En 8ε h n 0 3

14 Optyka ównanie soczewki zwieciadła + f x y soczewka nsocz f notocz R + R zwieciadło R f zdolność skupiająca Z f kąt ganiczny sinα g n kąt Bewstea tgα B n Fizyka współczesna ównoważność masy-enegii m0c E mc v c 4

15 pęd elatywistyczny p m 0 v v c dylatacja czasu t t' v c enegia fotonu E hν pęd fotonu p h λ fala de Boglie'a h λ p zasada nieoznaczoności h p x x 4π efekt fotoelektyczny mv hν W + max ozpad pomieniotwóczy N N 0 t T / 5

16 Hydostatyka siła pacia F ps ciśnienie hydostatyczne p ρgh siła wypou F wyp ρgv Astonomia III pawo Keplea T R 3 ś const 6

17 Pzedostki mnożnik pzedostek oznaczenie 9 0 giga G 6 0 mega M 3 0 kilo k 0 hekto h 0 deka da 0 decy d 0 centy c 3 0 mili m 6 0 miko µ 9 0 nano n 0 piko p 7

18 Stałe fizyczne Pzyspieszenie ziemskie m m g 9,8 0 s s Masa Ziemi M 5,98 0 Z 4 kg Śedni pomień Ziemi R Z 6370 km Stała gawitacji N m G 6,67 0 kg Liczba Avogado 3 NA 6,0 0 mol Objętość mola gazu w waunkach nomalnych 3 dm V,4 mol Stała gazowa J R 8,3 mol K Stała Boltzmanna 3 J kb,38 0 K Pzenikalność elektyczna póżni (stała elektyczna) C ε0 8,85 0 N m 9 N m k 8,99 0 4πε 0 C 8

19 Pzenikalność magnetyczna póżni (stała magnetyczna) 7 N µ 0 4π 0 A Pędkość światła w póżni 8 m c 3,00 0 s Stała Plancka h 6, J s Ładunek elektonu 9 e,60 0 C Masa spoczynkowa elektonu 3 m 9, 0 kg e Masa spoczynkowa potonu 7 m,67 0 kg p Masa spoczynkowa neutonu 7 m,68 0 kg n Jednostka masy atomowej 7 u,66 0 kg 9

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej -3-9 Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/nt Wojciech.Wasilewski@fuw.edu.pl Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Poponowane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II Zadanie 8. Kołowrót Numer dania Narysowanie sił działających na układ. czynność danie N N Q 8. Zapisanie równania ruchu obrotowego kołowrotu.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Jak badać strukturę powierzchni?

Jak badać strukturę powierzchni? Jak badać strukturę powierzchni? Wykład - 12 15 Anim - ten kod oznacza, że na stronie znajdują się animacje niewidoczne w pliku pdf. Aby oglądnąć te animacje skopiuj zbiór z pokazem PowerPoint Z. Postawa,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Fizyka KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 015 FIZYKA zakres rozszerzony Fizyka Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

4πε0ε w. q dl. a) V m 2

4πε0ε w. q dl. a) V m 2 Rozwiązania są moje, Batka i jeszcze te któe znaazłem w A. Niestety nie mogę zagwaantować, że są popawne :( Jeżei twoje opowiezi óżnią się o tych, to napisz o mnie (najepiej z wyjaśnienie ską bieze się

Bardziej szczegółowo

średnia droga swobodna L

średnia droga swobodna L PĄD STAŁY. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego. Natężenie prądu i opór; źródła oporu elektrycznego 3. Prawo Ohma; temperaturowa zależność oporu elektrycznego 4. Siła elektromotoryczna 5. Prawa

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR

4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR 4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR 4.1. Jednostki miar Jednostka miary jest umownie przyjętą i wyznaczoną z dostateczną dokładnością wartością danej wielkości, która służy do porównania ze sobą innych wartości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Póbna Matua z OPERONEM Chemia Poziom ozszezony Listopad W niniejszym schemacie oceniania zadań otwatych są pezentowane pzykładowe popawne odpowiedzi. W tego typu ch należy

Bardziej szczegółowo

Rzepkoteka 2011 v1.3

Rzepkoteka 2011 v1.3 Rzepkoteka 0 v.3. Podstawy rachunku operatorowego. Definicje i sposoby liczenia: rotacji, dywergencji, gradientu, laplasjanu skalarnego i wektorowego. Wymienić najważniejsze tożsamości rachunku operatorowego.

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe właściwości elektronu

Podstawowe właściwości elektronu Podstawowe właściwości elektronu Ładunek elektronu (e) (-)1.602 x 10-19 C 1 ev 1.602 x 10-19 J Masa spoczynkowa m o Energia kinetyczna (ładunek x różnica potencjałów) Stała Plancka Szybkość światła w próżni

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l 1.Ciało poruszało sie najpierw w kierunku N z v1=7km/h, przez 3h, nastepnie na E z v2=4km/h przez 7h.Ile wynosi całkowite przemieszczenie? odp:35km s=v*t S1=7*3=21 S2=4*7=28 z pitagorasa 21*21+28*28=przemieszczenie_do_kwadratu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Zdolność rozdzielcza decyduje o możliwościach badawczych mikroskopów!

Zdolność rozdzielcza decyduje o możliwościach badawczych mikroskopów! Zdolność rozdzielcza decyduje o możliwościach badawczych mikroskopów! Abbé E. (1873) wykazanie ograniczenia mikroskopii świetlnej przez długość użytej fali. Obiekt może być widoczny, jeśli jego rozmiary

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo