ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3"

Transkrypt

1 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/ Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Działania 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B prosimy o przedstawienie oferty w zakresie wykonania/sprzedaży wymienionych poniżej w tabeli kategorii wydatków z uwzględnieniem wskazanego dla każdego z nich czasu realizacji. Lp. Pozycja Termin realizacji 1 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji 30 czerwca 2013 roku programu ERP - rozbudowa posiadanych licencji o licencje niezbędną do realizacji koncepcji elektronicznej wymiany informacji; w zakresie modułu zamówień i sprzedaży, który jest niezbędny aby wszystkie osoby odpowiedzialne za obrót towarowy w firmie posiadały pełny dostęp do oprogramowania; moduł ten musi posiadać parametry pozwalające na właściwą integrację z posiadanym już systemem informatycznym - na licencje typu zamówienia i sprzedaż składają się licencje Moduł Handlowo- Magazynowy + Moduł Rozrachunki oraz Moduł Kasy fiskalne wydatek przewiduje łącznie 8 licencji 2 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji 30 czerwca 2013 roku aplikacji do automatycznej wymiany informacji pomiędzy Centrofarb sp. z o.o., a jego partnerami; aplikacja będzie miała charakter dedykowany dla przedmiotowego systemu wymiany informacji dla Centrofarb sp. z o.o., system będzie posiadał funkcjonalności wynikające ze wskazanych pod niniejszą tabelą 8 procesów biznesowych 3 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i 30 czerwca 2013 roku wdrożeniowym - wykonanie instalacji, parametryzacji, uruchomieniu i testowaniu zakupionych wartości niematerialnych prawnych w formie licencji programu ERP 4 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i 30 czerwca 2013 roku wdrożeniowym - wykonanie modyfikacji w posiadanym oprogramowaniu ERP do realizacji procesów elektronicznej wymiany informacji zgodnie z projektami technicznymi 5 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i 30 czerwca 2013 roku 1

2 wdrożeniowym - instalacja i parametryzacja serwera bazodanowego wraz z niezbędnych oprogramowaniem. zgodnie z określonymi wymaganiami 6 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i wdrożeniowym - wykonanie instalacji, parametryzacji, uruchomieniu i testowaniu zakupionych licencji aplikacji do obsługi automatycznej wymiany informacji zgodnie z określonym wymaganiami 7 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i wdrożeniowym polegających na wykonaniu modyfikacji i parametryzacji Oprogramowania ERP do bieżących potrzeb wynikłych z uruchamiania rozwiązań biznesowych 8 zakup usług doradczych o charakterze wdrożeniowym polegających na wsparciu przedsiębiorstwa w procesie uruchamiania elektronicznej wymiany informacji 9 Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązań opracowanych w projekcie. Szkoleniem zostaną objęte osoby odpowiedzialne za realizację projektu w poszczególnych procesach biznesowych, tj. osoby odpowiedzialne za organizacje i rozliczanie zakupów towarów, fizyczne przemieszczanie towarów pomiędzy firmami, kierowanie pracą magazynu, prowadzeniem sprzedaży i działań marketingowych oraz członkowie kierownictwa firmy (członkowie zarządu lub właściciele). Ze względu na skale działalności firmy szkoleniem objęte zostaną łącznie 8 osób do przeszkolenie. Przewiduje się 3 dni szkoleniowe w 2 blokach. 30 czerwca 2013 roku 31 grudnia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku Powyżej wskazane wydatki są niezbędne w celu realizacji projektu zakładającego zasadniczą zmianę (re-inżyniering) procesów biznesowych/świadczenia usług handlowych (procesów wewnętrznych i procesów zewnętrznej kooperacji) oraz wewnętrznej organizacji (zmiany funkcji i zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne), aby w bezpośredni lub pośredni sposób zwiększyć innowacyjność uczestniczących w projekcie partnerów biznesowych. Zmiany organizacyjne będą dotyczyć poniższych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Centorfarb sp. z o.o. oraz jego partnerami biznesowymi: 1) Procesów przemieszczania towarów nierotujących 2) Procesów przemieszczania towarów deficytowych 3) Procesów marketingowych polegających na wspólnej organizacji akcji wyprzedażowych 4) Procesów marketingowych polegających na wspólnej z dostawcami organizacji akcji wyprzedażowych 5) Złożonych procesów (procesy zakupu, procesy składowania, procesy dostaw) związane z utworzeniem i zarządzaniem wirtualnego magazynu centralnego towarów kooperantów oraz zarządzaniem towarami sprzedawanymi pod markami własnymi 6) Procesów zarządzania zwrotami towarów do dostawców 7) Procesów zarządzania warunkami handlowymi zakupu towarów w oparciu o specjalistyczne informacje o charakterze zarządczym 8) Procesów obiegu dokumentów dotyczących zakupu i sprzedaży towarów pomiędzy partnerami. Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego można uzyskać poprzez kontakt z Wiceprezesem Zarządu Centrofarb sp. z o.o. Panem Pawłem Jung, tel. kom , e mail 2

3 2. Kryteria wyboru: Kryteria wyboru Waga Kryterium najniższej ceny 100% 3. Termin i sposób dostarczania ofert: Oferta powinna być przekazana do dnia 30 kwietnia 2013 roku, godz jednym z poniższych sposobów: a) przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy b) dostarczona pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Centrofarb sp. z o.o. (decyduje data dostarczenia do siedziby Spółki w Chełmie (kod pocztowy ) ul. Kolejowa 60/38), c) faxem na numer (48 81) Dodatkowe wymagania formalne w zakresie dokumentu oferty: Prosimy o przedstawienie oferty wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, z obowiązkowym uwzględnieniem poniższych informacji: data wystawienia oferty, okres ważności oferty, podpis wystawcy oferty, wartości netto określone w PLN dla każdej pozycji z osobna, z podaniem sposobu kalkulacji kosztu, oczekiwana oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.. 3

4 Załącznik nr 1 do zapytania Dane Oferenta: Nazwa:.. Adres:... Tel: Faks: NIP: REGON: Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/ Chełm OFERTA Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2013 roku związanego z realizowanym przez Państwa projektem dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Działania 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B składamy ofertę następującej treści: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Pozycja Cena netto 1 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji programu ERP - rozbudowa posiadanych licencji o licencje niezbędną do realizacji koncepcji elektronicznej wymiany informacji; w zakresie modułu zamówień i sprzedaży, który jest niezbędny aby wszystkie osoby odpowiedzialne za obrót towarowy w firmie posiadały pełny dostęp do oprogramowania; moduł ten musi posiadać parametry pozwalające na właściwą integrację z posiadanym już systemem informatycznym - na licencje typu zamówienia i sprzedaż składają się licencje Moduł Handlowo- Magazynowy + Moduł Rozrachunki oraz Moduł Kasy fiskalne wydatek przewiduje łącznie 8 licencji 2 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji aplikacji do automatycznej wymiany informacji pomiędzy Centrofarb sp. z o.o., a jego partnerami; aplikacja będzie miała charakter dedykowany dla przedmiotowego systemu wymiany informacji dla Centrofarb sp. z o.o., system będzie posiadał funkcjonalności wynikające ze wskazanych pod niniejszą tabelą 8 procesów biznesowych 4

5 Lp. Pozycja Ilość dni Stawka dzienna 3 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i wdrożeniowym - wykonanie instalacji, parametryzacji, uruchomieniu i testowaniu zakupionych wartości niematerialnych prawnych w formie licencji programu ERP 4 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i wdrożeniowym - wykonanie modyfikacji w posiadanym oprogramowaniu ERP do realizacji procesów elektronicznej wymiany informacji zgodnie z projektami technicznymi 5 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i wdrożeniowym - instalacja i parametryzacja serwera bazodanowego wraz z niezbędnych oprogramowaniem. zgodnie z określonymi wymaganiami 6 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i wdrożeniowym - wykonanie instalacji, parametryzacji, uruchomieniu i testowaniu zakupionych licencji aplikacji do obsługi automatycznej wymiany informacji zgodnie z określonym wymaganiami 7 zakup usług doradczych o charakterze informatycznym i wdrożeniowym polegających na wykonaniu modyfikacji i parametryzacji Oprogramowania ERP do bieżących potrzeb wynikłych z uruchamiania rozwiązań biznesowych 8 zakup usług doradczych o charakterze wdrożeniowym polegających na wsparciu przedsiębiorstwa w procesie uruchamiania elektronicznej wymiany informacji 9 Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązań opracowanych w projekcie. Szkoleniem zostaną objęte osoby odpowiedzialne za realizację projektu w poszczególnych procesach biznesowych, tj. osoby odpowiedzialne za organizacje i rozliczanie zakupów towarów, fizyczne przemieszczanie towarów pomiędzy firmami, kierowanie pracą magazynu, prowadzeniem sprzedaży i działań marketingowych oraz członkowie kierownictwa firmy (członkowie zarządu lub właściciele). Ze względu na skale działalności firmy szkoleniem objęte zostaną łącznie 8 osób do przeszkolenie. Przewiduje się 3 dni szkoleniowe w 2 blokach. Cena netto łącznie 5

6 Oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Potwierdzamy gotowość realizacji zamówienia we wskazanych w zapytaniu ofertowym terminach 3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 5. Oferta jest ważna do dnia. 6. Podane informacje oraz cena stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.... dnia... Podpisano :... (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 6

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia : 2013-02-15 na : zakup wartości niematerialnych i prawnych: System B2B moduł CRM (1 szt.) Moduł ERP (Enterprice Resource Planning) (1 szt.) Moduł DMS (Document Management

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul.

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 74a Gostynin, dnia: 05.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 22.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2010/WL-SI w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.03.04.00-010/10

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: Syrion Sp. z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, NIP 635-178- 71-87, REGON 240936477, KRS 0000308765

I. ZAMAWIAJĄCY: Syrion Sp. z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, NIP 635-178- 71-87, REGON 240936477, KRS 0000308765 Ornontowice, dnia 05.08.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 01/08/2013 W związku z realizacją zadania: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania B2B, dedykowanego dla dostawców usług telekomunikacyjnych w

Bardziej szczegółowo