Kraków, dnia Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem"

Transkrypt

1 Kraków, dnia na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie CentroClima i firmach partnerskich, upraszczającego realizację procesów biznesowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Informacje o Zamawiającym: Nazwa zamawiającego Nazwa formy prawnej CentroClima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo Adres Kraków, ul. Oboźna 29 B NIP REGON osoba do kontaktu Dawid Kozyra kontakt tel fax: Wymagania dotyczące Oferentów: 1. Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego 2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: - została złożona po wyznaczonym terminie, - nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 3. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Oferta powinna: - obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym - być złożona w formie pisemnej - być opatrzona datą - zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP, Regon, - odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego - być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym Strona 1

2 Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu: 1. Oferta 3. Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego Harmonogram praz związanych z realizacja projektu Miejsce składania ofert Oferty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: CentroClima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków, ul. Oboźna 29 B Termin składania ofert Do dnia roku. Okres ważności oferty Okres ważności oferty trwa 20 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert. Kryteria oceny oferty - Kryterium oceny ofert jest: ilość uzyskanych punktów za ofertę obsługi kompleksowej - W przypadku złożenia analogicznej oferty zostanie wybrana oferta złożona, jako pierwsza. - Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. - Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Termin realizacji wykonania poszczególnych prac nie podlega negocjacji. Skrócony opis projektu Realizowany projekt polega na wdrożeniu systemu B2B w firmie Wnioskodawcy - CentroClima oraz firmach dwóch partnerów biznesowych dostawców (Hydrozol - Dekor oraz Teoma) oraz trzech odbiorców (MANOR S.C., DAVENTA Michał Dziadosz, Amster Global Sp. z o.o.) Obecnie każda z firm posiada swoje własne systemy informatyczne, umożliwiające podglądy stanów magazynowych oraz proste programy księgowe. W wyniku realizacji projektu zostanie usprawniony proces zapytań ofertowych, składania i realizacji zamówień na materiały i urządzenia w obszarze współpracy z naszymi dostawcami partnerami w Strona 2

3 projekcie, proces składania i realizacji zamówień w obszarze naszych odbiorców, fakturowania - płatności za zrealizowane dostawy, proces raportowania. Planowany do wdrożenia system B2B będzie systemem ERP budowanym w technologii trójwarstwowej. Pierwszą warstwę stanowić będzie baza danych Oracle Standard Edition ONE. Część logiki biznesowej będzie umieszczona w warstwie bazy danych zaimplementowanej za pomocą języka PL SQL. Druga będzie warstwa aplikacji przy wykorzystaniu serwera IIS, który przechowywać będzie całą logikę biznesową napisaną w technologii.net. Ostatnia warstwa - kliencka zostanie napisana w technologii NET. Do systemu ERP dodatkowo będą zbudowane adaptery, które pozwalają na komunikację z systemami zewnętrznymi. Warstwa aplikacji zawierać będzie interface w postaci usług Web Service, za pomocą których komunikować się będą wdrożone adaptery. Wartości niematerialne i Prawne - Aplikacja B2B W skład aplikacji B2B wejdzie: analiza obejmująca procedury bezpieczeństwa, weryfikację autentyczności, ochronę poufności oraz integrację danych. Zostanie opracowany pełny schemat funkcjonalny odnośnie elektronicznej wymiany dokumentów oraz harmonogram działań programistycznych i strategia wdrożenia. Moduł zapytań ofertowych, odpowiedzialny za wysyłanie zapytań ofertowych na produkty niestandardowe, z poza katalogu towarów podstawowych nabywanych u parterów, oferowanych przez partnerów na specjalne zamówienie, z dłuższym niż zazwyczaj czasem dostawy. Moduł zapewni automatyczne wysłanie przez system zapytań ofertowych do dostawców w formie formularzy. Po ich wypełnieniu przez dostawców system je zbierze i przygotuje zestawienie otrzymanych ofert. o Moduł służy również do otrzymywania i realizacji zapytań ofertowych od naszych odbiorców. Moduł magazynów zewnętrznych - obejmujący wykaz oferowanych przez partnerów (dostawców) materiałów i urządzeń wraz z cenami, specyfikacją oraz dostępnością u partnerów oraz moduł aktualizacji cen i stanów magazynowych. Moduł ma zapewnić selekcję materiałów i urządzeń według zadanego kryterium jak cena lub nazwa partnera. Moduł magazynów zewnętrznych stanowić będzie pomocniczy moduł systemu, który umożliwi automatyczne składanie zamówień, szybką selekcję podzespołów co bezpośrednio przyczyni się do oszczędności czasu pracy i kosztów łączności Wnioskodawca- partner. Moduł pozwoli także na udostępnianie stanów magazynowych Wnioskodawcy (Centroclima) partnerom odbiorcom naszych projektów. Strona 3

4 Moduł zamówień- służył będzie do dokonywania zamówień w sposób automatyczny do partnerów. Zamówienie automatycznie zarejestrowane będzie w systemie dostawcy w odpowiednim buforze. Zostaną wstępnie zablokowane towary w magazynie dostawcy. Gdy dostawca zaakceptuje zamówienie nastąpi automatyczna rejestracja w systemie dostawcy i wykonanie operacji. Adapter powiadamiał będzie w ramach tego modułu o akceptacji zamówienia oraz jego statusie (warunki dostawcy, termin, nr listu przewozowego, itd.) odnotowując tą informacje w systemie ERP. Takie same możliwości będą u Partnerów odbiorcy. Złożone przez nich zamówienie poprzez aplikacje B2B trafi do naszego systemu, gdzie zostanie automatycznie zarejestrowane. Towar zostanie zarezerwowany. Po naszej akceptacji towar zostanie wysłany do Partnera (odbiorcy). Wystawiona zostanie również faktura dla Odbiorcy, która dzięki podpisowi elektronicznemu w formie elektronicznej zostanie wysłana do Partnera (odbiorcy). Moduł faktur elektronicznych moduł odpowiedzialny za akceptację i wymiany faktur w formie elektronicznej. Faktura wystawiona przez wnioskodawcę dla Partnera (odbiorcy), dzięki wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, zostanie przesłana do Partnera (odbiorcy). Moduł EDI - elektroniczny obieg dokumentów - pobieranie cenników, składanie zamówień i ich realizacja, płatności. Moduł dokumentów finansowych - moduł zostanie użyty po tym jak dostawca zaakceptuje zamówienie i wystawi fakturę zaliczkową lub proforma w swoim systemie. Wówczas taka faktura w formie elektronicznej zostanie wysłana do systemu ERP Wnioskodawcy i automatycznie zarejestrowana jako faktura do zapłaty. Następnie zostanie wysłana do systemu księgowego (CDN Optima) Wnioskodawcy. Moduł analizy i monitoringu współpracy - służył będzie do bieżącego i okresowego badania jakości współpracy partnerów w ramach systemu poprzez zestawienie ekonomicznych wyników współpracy. Zestawienie zawierać będzie także uwagi, interwencje i reklamacje pod względem ilości oraz wyniki okresowych ankiet. Zestawienia będą analizowane pod kątem jakości i efektywności współpracy, pozwolą poprawiać warunki współpracy, a tym samym zadowolenie partnerów, wpływając na trwałość i rozwój współpracy Adapter do Microsoft Dynamic, umożliwiający komunikację systemu z systemem magazynowym i zamówień dostawcy (Teoma). Firma obecnie posiada wysokiej klasy system ERP. Adapter umożliwi komunikację za pomocą protokołów SOAP przy użyciu web service. Adapter uruchomiony przez dostawcę na jednym z jego komputerów komunikował się będzie z systemem ERP dostawcy i Wnioskodawcy w celu wymiany danych. Adapter do Megawat, umożliwiający komunikację systemu z systemem magazynowym i zamówień dostawcy (Hydropolu-Dekor). Firma posiada system MegaVat do realizacji zarządzania magazynem. Adapter umożliwi komunikację systemu z bazą danych CLIPPER, której używa program - dane te zostaną wykorzystane dla potrzeb wnioskodawcy. Adapter Strona 4

5 zostanie napisany w języku.net i uruchamiany będzie na jednym z komputerów dostawcypartnera Wnioskodawcy. Adapter systemu księgowego CDM Optima - będzie to adapter służący do komunikacji systemu ERP z systemem księgowym Wnioskodawcy poprzez udostępniony interface dostawcy tego systemu Adapter Symfonia - będzie to adapter służący do komunikacji z systemem magazynowym (Symfonia) poprzez interface udostępniony przez dostawcę. Będzie stanowił osobną aplikację uruchamianą na serwerze, która odpowiedzialna będzie za komunikację z systemami; księgowym oraz magazynowym Wnioskodawcy. Adapter Symfonia zostanie również zainstalowany w firmach naszych odbiorców i będzie służył do komunikacji systemów magazynowych wnioskodawcy i odbiorcy (w obu przypadkach system symfonia) Wymagania: doświadczenie przez podmiot i zapewnienie o posiadaniu kadry z wykształceniem odpowiednim do realizacji inwestycji Kryterium wyboru: ilość uzyskanych punków Cena do ,00 zł 84 pkt. Cena od ,00 zł do ,00 42 pkt. Cena powyżej ,00 0 pkt. Wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją projektu następuje zgodnie z harmonogramem działań stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Z poważaniem Dawid Kozyra Potwierdzam odbiór zapytania ofertowego:... Data, podpis, pieczątka firmowa Strona 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 HARMONOGRAM REALIZACJI GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ PROJEKTU I etap obejmujący okres od do nabycie WNiP aplikacja B2B płatność etapowa II etap obejmujący okres od do Nabycie WNiP Aplikacja B2B płatność etapowa III etap obejmujący okres od do nabycie WNiP Aplikacja B2B płatność etapowa Strona 6

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo