DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap II i III projektu. Zamawiający: Multi Studio Piotr Znamirowski, ul. Ustrzycka 9A, Rzeszów I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów. Będzie to narzędzie, które pozwoli na skoncentrowanie grupy docelowej w jednym miejscu co znacznie ułatwi, przyśpieszy i zabezpieczy wszelkie transakcje związane ze zbytem wraków. Będzie świadczona jedna e-usługa, która została nazwana Innowacyjnym systemem wyceny i transakcji wraków pojazdów. Realizacja zlecenia nastąpi w II i III Etapie projektu. II Etap ( ). Zakres usługi : 1. Certyfikat SSL (licencja). Certyfikat SSL ma zostać zaimplementowany do serwisu. Certyfikat wydany dla domeny autowraki.pl, Nie limitowana liczba subdomen domeny autowraki.pl objęta certyfikatem, Certyfikat powinien być obsługiwany przez popularne przeglądarki internetowe (97% rynku), Poziom szyfrowania do minimum 256-bit, Gwarancja finansowa wystawcy do 5000$, Okres wydana certyfikatu 4 lata. 2. Wykonanie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne. Działanie obejmuje wykonanie dwukierunkowego interfejsu (connectora) do aplikacji webowej e-usługi, budowę interfejsów użytkownika zgodny z UI Guidelines systemów mobilnych oraz wykonanie API importu/eksportu danych GPS. Aplikacja będzie się komunikować z aplikacją webową serwisu, stąd konieczność budowy aplikacji zależnej, opartej na zewnętrznej bazie danych. 1

2 Aplikacja mobilna serwisu jest koniecznym rozwiązaniem, mającym na celu zabezpieczenie transakcji a także pozwalająca na wystawianie, licytacje oraz zakup wraków z poziomu smartfona. Logowanie do aplikacji będzie się odbywać z poziomu wewnętrznego interfejsu. Po zalogowaniu pojawi się pełna informacja o obecnych aukcjach użytkownika, o wrakach wystawionych przez użytkownika, o wrakach licytowanych przez użytkownika, o płatnościach i wiadomościach wysłanych do użytkownika. Całość informacji będzie wyświetlona w sposób przejrzysty i czytelny, dostosowany do małej rozdzielczości smartfona. Planuje się stworzyć aplikacje w oparciu o multiplatformowy webdesign. Z poziomu aplikacji mobilnej można będzie również obsługiwać wymianę plików z użyciem DROPBOX API. Ważna cecha aplikacji będzie możliwość geotagowania wraku pojazdu (przez sprzedającego) tak, aby kupujący, korzystając z GPS swojego smartfona nie miał problemów ze znalezieniem wraku. Jadąc po wrak, najczęściej lawetą, kupujący będzie mógł wyeksportować pozycje do Google Maps, o ile taką będzie miał zainstalowaną na smartfonie. Kolejną ważną cechą aplikacji mobilnej będzie możliwość automatycznego zbierania informacji o wraku. - wpisanie VIN, - VIN generuje rodzaj informacji do zebrania (marka, typ, rok), - aplikacja podaje kolejno instrukcje (zgodnie z informacją z VIN API nt. modelu, inaczej dokumentuje się szkody w pojeździe ciężarowym a inaczej osobowym itd.), co należy sfotografować, - kolejno robione zdjęcia zapisują się w systemie (od razu na serwerze, o ile jest dostępne połączenie, jeśli nie to powinna wysłać te informacje po nawiązaniu połączenia), - system przyporządkowuje wykonane zdjęcia do makiety pojazdu, - informacja jest wysyłana na serwer i od razu może być publikowana na serwisie. 3. Integracja serwisu z API portali społecznościowych. Stworzenie procedur integracji konta oraz logowania przez portal społecznościowy. Wdrożenie funkcji eksportu danych na tablice i przesyłania powiadomień na profile społecznościowe. Implementacja odwołań do portalu społecznościowego. Integracja serwisu z API portali społecznościowych (co najmniej Facebook) Serwis będzie poprzez API zintegrowany z co najmniej jednym portalem społecznościom. Integracja pozwoli na: - przenoszenie konta oraz logowanie przez portal społecznościowy - umieszczanie na tablicy, w swoim profilu informacji o wystawionej aukcji - otrzymywanie na własny profil informacji o postępie aukcji - dodawanie like do aukcji przez innych użytkowników. 4. Usługa informatyczna - hosting na zewnętrznym serwerze dedykowanym. 2

3 Parametry: Procesor : min. 2.1 GHZ, 16GB RAM, DYSK TWARDY 2X 1TB, kontroler sprzętowy, Liczba adresów IP : 4, System operacyjny : Windows 2012 Serwer, Panel, Powierzchnia na backup : min. 300GB, Przepustowość łącza : 50Mb/s. 5. Usługa administrowania zewnętrznym serwerem dedykowanym. Średnio 16 h miesięcznie. Czas reakcji na zgłoszenie : 2 godziny. III etap ( ) Zakres usługi : 1. Usługa informatyczna - hosting na zewnętrznym serwerze dedykowanym. Parametry: Procesor : min. 2.1 GHZ, 16GB RAM, DYSK TWARDY 2X 1TB, kontroler sprzętowy, Liczba adresów IP : 4, System operacyjny : Windows 2012 Serwer, Panel, Powierzchnia na backup : min. 300GB, Przepustowość łącza : 50Mb/s. 2. Usługa administrowania zewnętrznym serwerem dedykowanym. Średnio 16 h miesięcznie. Czas reakcji na zgłoszenie : 2 godziny. II. Rodzaj zamówienia: Usługi informatyczne, techniczne, doradcze; Nabycie wartości niematerialnych i prawnych; III. Termin realizacji: Od dnia podpisania umowy do r. IV. Warunki udziału: Oferty wykonania dzieła mogą składać firmy, które łącznie spełnią następujące warunki: 3

4 1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu. 2. Posiadają niezbędne doświadczenie w tworzeniu i wdrożeniu e-usługi. 3. Przedstawią konkretne oczekiwania odnośnie wynagrodzenia. V. Procedura: 1. Termin składania ofert: 22 maja 2014 r. 2. Kryteria oceny: Cena 100 % Metodologia obliczenia punktacji : C1n + C2b x 8 P = x 100 C1b + C2b x 8 C1n cena za usługę wykonania systemu C2b cena za wykonanie obsługi P liczba punktów przyznanych badanej ofercie Cn cena najkorzystniejszej oferty w danym kryterium VI. Informacje administracyjne: Oferty należy składać: 1. Osobiście bądź listownie na adres: Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A Rzeszów NIP: Mailem na adres: VII. Informacje dodatkowe. 1. Termin związania ofertą : 30 dni od upłynięcia terminu na składanie ofert. 2. Zadanie jest kontynuacją działań realizowanych w pierwszym etapie projektu związanych z wdrożeniem innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów. 3. Specyfikacja techniczna prac związanych z wdrożeniem innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów, zrealizowanych w pierwszym etapie projektu, kod źródłowy stworzonej aplikacji jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 4

5 VII. Załączniki: 1. Wzór oferty 5

6 Załącznik nr 1 - wzór oferty Rzeszów,.. miejscowość, data... / pieczęć firmowa oferenta / OFERTA I. Oferta dotyczy: Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap II i III projektu II. Specyfikacja: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów. Będzie to narzędzie, które pozwoli na skoncentrowanie grupy docelowej w jednym miejscu co znacznie ułatwi, przyśpieszy i zabezpieczy wszelkie transakcje związane ze zbytem wraków. Będzie świadczona jedna e-usługa, która została nazwana Innowacyjnym systemem wyceny i transakcji wraków pojazdów. Realizacja zlecenia nastąpi w II i III Etapie projektu. II Etap ( ). Zakres usługi : 1. Certyfikat SSL (licencja). Certyfikat SSL ma zostać zaimplementowany do serwisu. Certyfikat wydany dla domeny autowraki.pl, Nie limitowana liczba subdomen domeny autowraki.pl objęta certyfikatem, Certyfikat powinien być obsługiwany przez popularne przeglądarki internetowe (97% rynku), Poziom szyfrowania do minimum 256-bit, Gwarancja finansowa wystawcy do 5000$, Okres wydana certyfikatu 4 lata. 2. Wykonanie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne. Działanie obejmuje wykonanie dwukierunkowego interfejsu (connectora) do aplikacji webowej e-usługi, budowę interfejsów użytkownika zgodny z UI Guidelines systemów mobilnych oraz wykonanie API importu/eksportu danych GPS. Aplikacja będzie się 6

7 komunikować z aplikacją webową serwisu, stąd konieczność budowy aplikacji zależnej, opartej na zewnętrznej bazie danych. Aplikacja mobilna serwisu jest koniecznym rozwiązaniem, mającym na celu zabezpieczenie transakcji a także pozwalająca na wystawianie, licytacje oraz zakup wraków z poziomu smartfona. Logowanie do aplikacji będzie się odbywać z poziomu wewnętrznego interfejsu. Po zalogowaniu pojawi się pełna informacja o obecnych aukcjach użytkownika, o wrakach wystawionych przez użytkownika, o wrakach licytowanych przez użytkownika, o płatnościach i wiadomościach wysłanych do użytkownika. Całość informacji będzie wyświetlona w sposób przejrzysty i czytelny, dostosowany do małej rozdzielczości smartfona. Planuje się stworzyć aplikacje w oparciu o multiplatformowy webdesign. Z poziomu aplikacji mobilnej można będzie również obsługiwać wymianę plików z użyciem DROPBOX API. Ważna cecha aplikacji będzie możliwość geotagowania wraku pojazdu (przez sprzedającego) tak, aby kupujący, korzystając z GPS swojego smartfona nie miał problemów ze znalezieniem wraku. Jadąc po wrak, najczęściej lawetą, kupujący będzie mógł wyeksportować pozycje do Google Maps, o ile taką będzie miał zainstalowaną na smartfonie. Kolejną ważną cechą aplikacji mobilnej będzie możliwość automatycznego zbierania informacji o wraku. - wpisanie VIN, - VIN generuje rodzaj informacji do zebrania (marka, typ, rok), - aplikacja podaje kolejno instrukcje (zgodnie z informacją z VIN API nt. modelu, inaczej dokumentuje się szkody w pojeździe ciężarowym a inaczej osobowym itd.), co należy sfotografować, - kolejno robione zdjęcia zapisują się w systemie (od razu na serwerze, o ile jest dostępne połączenie, jeśli nie to powinna wysłać te informacje po nawiązaniu połączenia), - system przyporządkowuje wykonane zdjęcia do makiety pojazdu, - informacja jest wysyłana na serwer i od razu może być publikowana na serwisie. 3. Integracja serwisu z API portali społecznościowych. Stworzenie procedur integracji konta oraz logowania przez portal społecznościowy. Wdrożenie funkcji eksportu danych na tablice i przesyłania powiadomień na profile społecznościowe. Implementacja odwołań do portalu społecznościowego. Integracja serwisu z API portali społecznościowych (co najmniej Facebook) Serwis będzie poprzez API zintegrowany z co najmniej jednym portalem społecznościom. Integracja pozwoli na: - przenoszenie konta oraz logowanie przez portal społecznościowy - umieszczanie na tablicy, w swoim profilu informacji o wystawionej aukcji - otrzymywanie na własny profil informacji o postępie aukcji - dodawanie like do aukcji przez innych użytkowników. 7

8 4. Usługa informatyczna - hosting na zewnętrznym serwerze dedykowanym. Parametry: Procesor : min. 2.1 GHZ, 16GB RAM, DYSK TWARDY 2X 1TB, kontroler sprzętowy, Liczba adresów IP : 4, System operacyjny : Windows 2012 Serwer, Panel, Powierzchnia na backup : min. 300GB, Przepustowość łącza : 50Mb/s. 5. Usługa administrowania zewnętrznym serwerem dedykowanym. Średnio 16 h miesięcznie. Czas reakcji na zgłoszenie : 2 godziny. III etap ( ) Zakres usługi : 1. Usługa informatyczna - hosting na zewnętrznym serwerze dedykowanym. Parametry: Procesor : min. 2.1 GHZ, 16GB RAM, DYSK TWARDY 2X 1TB, kontroler sprzętowy, Liczba adresów IP : 4, System operacyjny : Windows 2012 Serwer, Panel, Powierzchnia na backup : min. 300GB, Przepustowość łącza : 50Mb/s. 2. Usługa administrowania zewnętrznym serwerem dedykowanym. Średnio 16 h miesięcznie. Czas reakcji na zgłoszenie : 2 godziny. III. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP, REGON:.. IV. Oświadczenia Oświadczam, że: 8

9 Posiadam doświadczenie w realizacji projektów TAK NIE Posiadam możliwości techniczne i organizacyjne do terminowego wykonania zlecenia Deklaruję możliwość prowadzenia prac i spotkań organizacyjnych również w siedzibie Zamawiającego TAK TAK NIE NIE V. Wycena oferty: Wycena wykonania systemu (wartości niematerialnych i prawnych) : Lp Wyszczególnienie Wartość netto Wartość brutto 1 Certyfikat SSL (licencja) 2 3 Usługa wykonania dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne Usługa wykonania integracji serwisu z API portali społecznościowych RAZEM Wycena obsługi związanej z administrowaniem serwerem dedykowanym oraz hostingiem (cena za jeden miesiąc usługi) : Lp Wyszczególnienie Cena jednostkowa netto Ilość Jednostka Wartość netto Wartość brutto 1 2 Usługa administrowania zewnętrznym serwerem dedykowanym 8 miesiąc Hosting na zewnętrznym serwerze dedykowanym - usługa informatyczna 8 miesiąc RAZEM Czas wykonania usługi : 8 m-cy Wartość łączna wykonania obsługi związanej z administrowaniem serwerem dedykowanym oraz hostingiem wynosi zł netto. Łączna wartość wynagrodzenia : Wartość zamówienia netto:.. Słownie:.. złotych 00/100 groszy 9

10 VI. Termin realizacji: Od dnia podpisania umowy do r. 10

11 VII. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VIII. Termin ważności oferty Oferta ważna: 30 dni od terminu składania ofert... Pieczęć i podpis oferenta 11

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu B2B Innowacyjny system automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt" Zamawiający: K&K Selekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Garden Studio Gabriela Wajda-Szmyd ul. Joachima Lelewela 27 lok.1, 38-400 Krosno NIP: 6842255318 (dane adresowe zamawiającego) Krosno, 29.12.2014 r......... (dane adresowe oferenta) ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo