Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:"

Transkrypt

1 , Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG /13 1

2 I Dane Zamawiającego: Glass- Serwis Ewelina Wysocka Ul. Pinczyńska Zblewo Tel. (58) Fax (58) II Przedmiot zamówienia: Celem projektu realizowanego przez zamawiającego jest zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez automatyzację procesów biznesowych pomiędzy firmą a jej kontrahentami w kluczowych obszarach takich jak zaopatrzenie, gospodarka magazynowa, sprzedaż, zarządzanie klientami. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu B2B opartego o system Rekord ERP. System Rekord ERP pracującego w oparciu o bezpłatną bazę danych Firbird. W ramach zamówienia zrealizowane mają zostać następujące elementy: Zakup środków trwałych (szafa serwerowa, serwer, zasilacze UPS, macierz sieciowa, dyski do macierzy) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (Pakiet Produkcja i Logistyka, Pakiet Finanse i Zasoby Ludzkie, Lider, System B2B) Nabycie usług informatycznych i technicznych (wdrożenie Pakietu Produkcja i Logistyka, wdrożenie Pakietu Finanse i Zasoby Ludzkie, wdrożenie systemu B2B) III Opis przedmiot zamówienia: 1. Szafa serwerowa 19 /45U/800x1000 z drzwiami perforowanymi i wyposażeniem 1 szt. Patchcord (kabel sieciowy) 40mb Komplet zaślepek frontowych Switch sieciowy 24 porty GbE panel wentylacyjny sufitowy. Listwy zasilające 3 szt. Poziome organizery kabli 2 szt. Serwer z kontrolerem macierzy IBMx3650M4 1 szt. Przynajmniej jeden procesor o parametrach nie gorszych niż Xeon 6C E W 2.0GHz/1333Mhz/15MB pamięć Ram nie mniej niż 64 GB macierz z możliwością montażu do 16 dysków twardych 2,5 Kontroler macierzy o parametrach Express ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 2

3 zasilacz Express IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 2 szt. zainstalowany system Windows 2012 Server Standard (w celach wirtualizacji) wraz z 10 licencjami dostępowymi oraz system Redhat Linux Server 2. Zasilacze UPS o parametrach nie gorszych niż 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V) 3 szt. 3. Dyski do macierzy o parametrach nie gorszych niż Express IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5in SFF G2HS HDD 16 szt. 4. Sieciowa macierz do backupu o parametrach nie gorszych niż TS 420U QNAP min 3 dyski o pojemności 2 TB 1 szt. 5. Pakiet Produkcja i Logistyka- 7 licencji: W skład pakietu wchodzą następujące moduły: Techniczne przygotowanie produkcji Sterowanie produkcją Rejestracja produkcji Zamówienia własne Magazyn Zamówienia obce Faktury 6. Pakiet Finanse i Zasoby Ludzkie- 2 licencje: W skład pakietu wchodzą następujące moduły: Finanse Bilans.XLS Przelew Środki Trwałe Wyciągi Bankowe Płace Kadry 7. Dodatkowe moduły do pakietów: Rejestracja Halowa (3 licencje) Lider (1 licencja) 8. System B2B: Moduł EDI Moduł e-sprzedaż Moduł e-dostawa Podpis elektroniczny 9. Wdrożenie Pakietu Produkcja i Logistyka: Instalacja Konfiguracja oprogramowania Szkolenie użytkowników 10. Wdrożenie Pakietu Finanse i Zasoby Ludzkie: Instalacja 3

4 Konfiguracja oprogramowania Szkolenie użytkowników 11. Wdrożenie Systemu B2B: Wdrożenie Platformy EDI Wdrożenie modułu esprzedaż Wdrożenie modułu edostawca Wdrożenie podpisu elektronicznego IV Termin realizacji zamówienia: 1. Planowany czas realizacji zamówienia: ETAP I termin: ETAP II termin: ETAP III termin: Zakres prac (zakupy i usługi) realizowanych w ramach każdego etapu ETAP I: Szafa serwerowa Serwer zasilacze UPS, macierz sieciowa, dyski do macierzy ETAP II: Pakiet Produkcja i Logistyka Pakiet Finanse i Zasoby Ludzkie Dodatkowe moduły do pakietów System B2B ETAP III: Wdrożenie Pakietu Produkcja i Logistyka Wdrożenie Pakietu Finanse i Zasoby Ludzkie Wdrożenie Systemu B2B V Termin i miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w jeden z następujących sposobów: Przesyłką na adres Glass- Serwis Ewelina Wysocka Ul. Pinczyńska 82, Zblewo osobiście w siedzibie firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się termin dostarczenia oferty do beneficjenta, a nie jej nadanie (w przypadku wysyłki ). 3. Oferty należy złożyć do dnia r 4

5 VI Kryteria wyboru oferty LP Rodzaj kryterium 1 Łączna cena netto 2 Termin realizacji Waga Sposób oceny ocen y 80% Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 20 % Liczba punktów = ( Tmin/Tof ) * 100 * waga gdzie: - Tmin - najmniejsza liczba tygodni na realizację przedmiotu zamówienia - Tof - liczba tygodni w ofercie Zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszego zapytania i jednocześnie otrzyma największą ilość punktów. VII Opis sposobu przygotowania ofert 1. Każdy z oferentów składa jedną ofertę zgodnie z załączonym szablonem (załącznik nr 1) 2. Oferta musi być ważna na dzień podpisania umowy bądź złożenia zamówienia. 3. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). 4. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 5. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Cena łączna oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z instalacją przedmiotu zamówienia u Zamawiającego 7. Cena łączna oferty określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy. 8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym,a wybranym oferentem, dokonywane będą w złotych polskich. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 11. Oferty będą ocenianie wg kryteriów zawartych w punkcie 6. ( Kryteria wyboru oferty ) 5

6 VIII Otwarcia i rozpatrzenie ofert 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się, tylko z wybranym oferentem. 6

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia : 2013-02-15 na : zakup wartości niematerialnych i prawnych: System B2B moduł CRM (1 szt.) Moduł ERP (Enterprice Resource Planning) (1 szt.) Moduł DMS (Document Management

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: Syrion Sp. z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, NIP 635-178- 71-87, REGON 240936477, KRS 0000308765

I. ZAMAWIAJĄCY: Syrion Sp. z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, NIP 635-178- 71-87, REGON 240936477, KRS 0000308765 Ornontowice, dnia 05.08.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 01/08/2013 W związku z realizacją zadania: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania B2B, dedykowanego dla dostawców usług telekomunikacyjnych w

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo