DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA WYKONAWCZA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie l.p. Imię i nazwisko Podpis 1. Projektował: mgr inŝ. Marek Boruta upr nr D-1155/07 2. Uzgodnił: mgr inŝ. Roman Ropelewski upr nr 311/94 Warszawa, marzec 2006

2 SPIS TREŚCI: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWY OPRACOWANIA, PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZNE ZAKRES OPRACOWANIA KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA UKŁADÓW ODDYMIAJĄCYCH CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ROZPROWADZENIE INSTALACJI CHARAKTERYSTYKA PRACY UKŁADÓW ODDYMIAJĄCYCH RESET CENTRALI ODDYMIANIA OBLICZENIA ZALECENIA ODBIOROWE ZALECENIA UśYTKOWE ZALECENIA SERWISOWE RYSUNKI 15. ATESTY 2

3 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z dwóch klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. 2. Podstawa opracowania, przepisy i dokumenty związane. Dokumentację powykonawczą opracowano na podstawie: - Dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) wydanej przez producentów urządzeń wchodzących w skład układów oddymiających, - Kart gwarancyjnych producenta, - PN-B Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. - Rzut budynku 3. Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje: - Konieczność stosowania układów oddymiania, - Charakterystyka techniczna urządzeń wchodzących w skład układów oddymiających, - Typowy schemat ideowy połączeń urządzeń współpracujących, - Charakterystyka pracy układów oddymiających. 4. Konieczność stosowania układów oddymiających. Główne cele oddymiania: a) UmoŜliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagroŝonej poŝarem, b) Oddymianie i wentylacja dróg ewakuacyjnych odprowadzenie gorących gazów spalinowych, a co za tym idzie obniŝenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych, c) Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania. 5. Charakterystyka techniczna urządzeń wchodzących w skład systemu oddymiającego: Z uwagi na to, Ŝe obie klatki schodowe są takie same naleŝy zainstalować dwa komplety komponentów wchodzących w skład systemu oddymiającego tj.: - Centrala sterowania oddymianiem RZN 4404-K 1 szt. - Zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) KA 32/1000-BSY-Set z kompletem konsol - 2 szt. - Przycisk oddymiania RT 42 5 szt. - Optyczna czujka dymu DOR - 40 z gniazdem G 40-2 szt. - Okno dymowe o wymiarach 0,90 x 1,80 m - 2 szt. NaleŜy zainstalować dwa otwieralne segmenty (okna) w szklanej ścianie elewacyjnej klatki schodowej wykonanej w systemie firmy Metalplast. 3

4 6. Schemat ideowy połączenia urządzeń współpracujących dla jednej klatki. 7. Rozprowadzenie instalacji NaleŜy stosować następujące typy kabli: - do czujek typ: YnTKSY 1x2x1mm 2, - do przycisków oddymiania typ: YnTKSY 3x2x1mm 2, - zasilenie centrali typ: HDGs 3x1,5mm 2, - zasilenie siłowników z centrali typ: HDGs 2x1 mm 2. Kable typu YnTKSY naleŝy układać w listwach ochronnych, a typu HDGs mocować za pomocą zawiesi, tulej itp. w wykonaniu o odporności ogniowej E-90. 4

5 8. Charakterystyka pracy układów oddymiających. Warianty alarmowe. W pracy układów oddymiających wyróŝniamy dwa warianty alarmowe (uruchomienia): Wariant 1 automatyczne uruchomienie poprzez czujkę poŝarową Optyczna czujka dymu po wykryciu poŝaru generuje sygnał do centrali SAP, poczym centrala SAP wysyła impuls poprzez moduł EKS do centrali oddymiania, która przekazuje sygnał do siłowników elektrycznych otwierających klapę dymową na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Wariant 2 uruchomienie ręczne poprzez przycisk ręcznego uruchomienia oddymiania. W przypadku zauwaŝenia zjawisk poŝarowych przez uŝytkowników obiektu istnieje moŝliwość ręcznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W przestrzeni klatki schodowej zostały zainstalowane przyciski ROP. Po naciśnięciu ROP wygenerowany zostaje sygnał do centrali SAP, poczym centrala SAP wysyła impuls poprzez moduł EKS do centrali oddymiania, która przekazuje sygnał do siłowników elektrycznych otwierających klapę dymową na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. 9. Reset centrali oddymiania Aby dokonać reset centrali oddymiania w stanie alarmowania naleŝy otworzyć centrale i nacisnąć przycisk reset. 10. Obliczenia. Dane: Klatka schodowa Powierzchnia klatki schodowej 25,37 m 2 Wymagana powierzchnia czynna klap (okien)oddymiających 5% pow. klatki schodowej Obliczenia: Wymagana powierzchnia czynna: A cz =25,37 m 2 x 0,05=1,27 m 2 Powierzchnia geometryczna otworu okiennego oddymiającego 0,80x1,60 mm 2 : A g =0,80mx1,60m=1,28 m 2 Powierzchnia czynna ww. otworu okiennego oddymiającego : A cz = A g x0,5=0,64m 2 5

6 Wnioski: P r z e d s i ę b i o r s t w o H a n d l o w o - U s ł u g o w e Aby uzyskać wymaganą powierzchnie czynna oddymiania naleŝy otworzyć 2 szt. okien i wtedy: ΣA cz =2x A cz =2x0,64 m 2 =1,28 m Zalecenia odbiorowe. a) Przy odbiorze zostaną uruchomione wszystkie zestawy oddymiające na dwa sposoby opisane w niniejszej dokumentacji, b) Z przeprowadzonych prób zostanie sporządzony protokół odbiorowy z podpisami osób biorących udział w odbiorze, c) Przy odbiorze powinny brać udział następujące osoby: - Przedstawiciel inwestora - Instalator - Serwisant d) Przedstawiciel inwestora otrzyma komplet dokumentacji, e) Instalator systemu zostanie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla obsługi systemu, f) Protokół odbiorowy zostanie przekazany inwestorowi i stanie się podstawą do rozliczenia i przekazania instalacji do serwisu. 12. Zalecenia uŝytkowe. a) Instalację oddymiania naleŝy serwisować i uŝytkować według załączonej DTR, b) Instalację mogą serwisować wyłącznie osoby uprawnione, c) UŜytkowanie instalacji moŝe być realizowane tylko i wyłącznie przez osoby w tym celu przeszkolone 13. Zalecenia serwisowe (konserwacyjne). a) Sprawdzić otwieranie klap poprzez zdalne sterowanie (zadziałanie automatyki), b) Sprawdzić wizualnie stan kopuły, uszczelnień i elementów mocujących, c) Sprawdzić mocowanie i stan układu napędowego, d) Sprawdzić oporność izolacji instalacji elektrycznej (stan przewodów, połączeń i mocowań), e) Sprawdzić stan przycisków (szybki, opisy, wizualny wygląd i diody LED) f) Sprawdzić stan akumulatorów g) Sprawdzić poprawność weryfikacji sygnałów zewnętrznych przez centralę i sposób realizacji załoŝonych procedur, h) Sprawdzić skuteczność działania czujki (czystość komory pomiarowej w razie potrzeby wymienić), i) Nasmarować mechanizm siłowników, j) Dokonać wpisu do ksiąŝki konserwacyjnej 6

7 14. Rysunki Rys. nr 1 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1 rzut parteru Rys. nr 2 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1 rzut piętra 1 Rys. nr 3 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1 rzut piętra 2 Rys. nr 4 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1 rzut piętra 3 Rys. nr 5 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1 rzut piętra 4 Rys. nr 6 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 2 rzut parteru Rys. nr 7 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 2 rzut piętra 1 Rys. nr 8 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 2 rzut piętra 2 Rys. nr 9 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 2 rzut piętra 3 Rys. nr 10 Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 2 rzut piętra 4 7

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Załączniki:

SPIS TREŚCI: Załączniki: KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH KONFERENCJA "ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH" WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

N O R M A O B R O N N A

N O R M A O B R O N N A M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS 95.020 NO-04-A004-8 2006 Wprowadza _ Zastępuje _ Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja nr ref. NO-04-A004-8:2006

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo