USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, KIELCE tel./fax PROJEKT TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY"

Transkrypt

1 USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, KIELCE tel./fax PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY: INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STARACHOWICE UL. BEMA 26 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STARACHOWICE UL. BEMA 26 IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS Projektował: mgr inż. Paweł Morusiewicz SWK/0067/POOE/10 DATA OPRACOWANIA: lipiec 2010 rok

2 Spis treści Oświadczenie Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka obiektu Stan obecny Oddział II Stan obecny Oddział I Opis systemu oddymiania Opis koncepcji systemu Obliczenia i dobór urządzeń Centrala oddymiania Okablowanie systemu Zestawienie materiałów Uwagi końcowe Zalecenia dla Wykonawcy Dokumentacja Szkolenie...10 Spis rysunków: Rys. 1. Detale stolarki Rys. 2. Schematy Oddział I Rys. 3. Schematy Oddział II Rys. 4. Rzut Parteru Oddział I Rys. 5. Rzut Piętra I Oddział I Rys. 6. Rzut Piętra II Oddział I Rys. 7. Rzut Łącznika Rys. 8. Rzut Parteru Oddział II Rys. 9. Rzut Piętra I Oddział II Rys. 10. Rzut Piętra II Oddział II str.2

3 Oświadczenie Oświadczam, że niniejsze opracowanie projektowe instalacji systemu oddymiania w DPS Starachowice ul. Bema 26 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. Paweł Morusiewicz str.3

4 1. Podstawa opracowania. Aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczające do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, lub certyfikaty zgodności zastosowanych urządzeń i wyposażenia Zlecenie wykonania projektu Inwentaryzacja obiektu i istniejącej instalacji elektrycznej Projekt Techniczny Obudowy Wewnętrznych Klatek Schodowych w DPS Starachowice Niniejsze opracowanie jest projektem urządzenia przeciwpożarowego i podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., nie wymaga natomiast spełnienia procedury związanej z przygotowaniem projektu budowlanego. 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje: Instalację Oddymiania grawitacyjnego 2 klatek schodowych w Oddziale I oraz 2 klatek schodowych w Oddziale II; Określenie sposobu zapewnienia usuwania dymów i gazów pożarowych w oparciu o ustalenia normy PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła-zasady projektowania ; Dobór urządzeń sterujących i wykonawczych 3. Charakterystyka obiektu. Obiekt DPS Starachowice składa się z 2 Oddziałów połączonych łącznikiem na wysokości parteru Oddziału I i I Piętra Oddziału II. W każdym z oddziałów znajdują się 2 klatki schodowe. Klasa obiektu ZL II. Obiekt został wyposażony w system sygnalizacji pożaru SAP z centralą CSP-35 prod. Polon Alfa. System jest sprawny i konserwowany na bieżąco pod dozorem autoryzowanego serwisu. System monitorowany przez Centrum Monitorowania Alarmów Pożarowych. 3.1 Stan obecny Oddział II. W Oddziale II klatki schodowe są wydzielone oraz zaopatrzone w instalację oddymiania. Klatka główna posiada okno oddymiające na II piętrze wyposażone w siłownik. Klatka boczna posiada wbudowaną dachową klapę oddymiającą. Sterowanie odbywa się z centrali oddymiania klatki 1.5 Oddziału I. Instalacja nieczynna i niesprawna do demontażu. str.4

5 3.2 Stan obecny Oddział I W Oddziale I klatki schodowe nie są wydzielone. W ramach poprawienia warunków bezpieczeństwa pożarowego została zaprojektowana obudowa klatek schodowych. Klatka wewnętrzna 1.5 posiada okno oddymiające na II piętrze wyposażone w siłownik. Klatka główna nie posiada systemu oddymiania. Sterowanie odbywa się z centrali oddymiania klatki wewnętrznej 1.5 Oddziału I. Instalacja nieczynna i niesprawna do demontażu. 4. Opis systemu oddymiania. 4.1 Opis koncepcji systemu. W oparciu o obowiązujące przepisy przyjęto rozwiązania firmy D+H Polska. Każda klatka schodowa wyposażona zostanie w centralę sterującą z 1 linią i 1 grupą przewietrzania. Uruchamianie systemu oddymiania zostanie poprzez jednoczesne: otwarcie okna oddymiającego na ostatniej kondygnacji klatki schodowej ( w klatce bocznej Oddziału II klapy w stropodachu), otwarcie okna napowietrzającego na najniższej kondygnacji. Szczegółowa lokalizacja urządzeń została przedstawiona na załączonych rysunkach. Wysterowanie central oddymiania nastąpi automatycznie z centrali SAP na skutek wykrycia pożaru oraz z ręcznych przycisków oddymiania zainstalowanych na najniższych kondygnacjach klatek schodowych. Przewiduje się funkcję przewietrzania klatek z przycisków przewietrzających zlokalizowanych na najwyższych kondygnacjach klatek schodowych. 4.2 Obliczenia i dobór urządzeń. Oddymianie: W oparciu o obowiązujące przepisy i normę PN-B system oddymiania grawitacyjnego musi spełniać następujące parametry: Klatka schodowa główna Oddział I Maksymalna powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej Pn 46,6 m 2 Wymagana powierzchnia czynna odymiania Ac (5% maks. powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej) 2,33 m 2 Powierzchnia geometryczna okna oddymiającego (okno 3,84 m 2 str.5

6 balkonowe uchylne) Ag Powierzchnia oddymiania Ac = (dł. + wys.) x odchylenie 4,87 m 2 Powierzchnia czynna okna oddymiającego 0,5 x Ac 2,44 m 2 Wymagana powierzchnia napowietrzania 1,3 x Ag 4,99 m 2 Powierzchnia okna napowietrzania (odchylenie 0,8 m) 5,04 m 2 Sposób otwierania okna oddymiającego: Siłownik RE-KA 50/1200 Sposób otwierania okien napowietrzających: 2xSiłownik RE-KA 50/800 Zakres robót: wymiana drzwi dwuskrzydłowych balkonowych na jednoskrzydłowe uchylne montaż siłownika RE-KA 50/1200 z kompletem konsol wg DTR. Wymiana witryny aluminiowej na parterze budynku montaż siłowników RE-KA 50/800 z kompletem konsol wg DTR do okien napowietrzających Klatka schodowa wewnętrzna 1.5 Oddział I Maksymalna powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej Pn 13,55 m 2 Wymagana powierzchnia czynna odymiania Ac (5% maks. powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej) Powierzchnia geometryczna okna oddymiającego (okno otwierane) Ag 0,67 m 2 2,21 m 2 Powierzchnia oddymiania Ac = (dł. + wys.) x odchylenie 3,43 m 2 Powierzchnia czynna okna oddymiającego 0,5 x Ac 1,72 m 2 Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania 1,3 x Ag 2,87 m 2 Powierzchnia czynna okna napowietrzania (odchylenie 0,8 m) 3,54 m 2 Sposób otwierania okna oddymiającego: Siłownik RE-KA 50/800 Sposób otwierania okien napowietrzających: 2 x Siłownik RE-KA 50/800 Zakres robót: demontaż istniejącego siłownika z istniejącego okna oddymiającego montaż siłownika RE-KA 50/800 z kompletem konsol wg DTR do projektowanego okna oddymiającego str.6

7 Wymiana stolarki okiennej na spoczniku pomiędzy Parterem i I Piętrem budynku montaż siłowników RE-KA 50/800 z kompletem konsol wg DTR do okien napowietrzających Klatka schodowa Główna Oddział II Maksymalna powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej Pn 23,3 m 2 Wymagana powierzchnia czynna odymiania Ac (5% maks. powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej) Powierzchnia geometryczna okna oddymiającego (okno otwierane) Ag 1,17 m 2 2,03 m 2 Powierzchnia oddymiania Ac = (dł. + wys.) x odchylenie 2,87 m 2 Powierzchnia czynna okna oddymiającego 0,5 x Ac 1,44 m 2 Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania 1,3 x Ag 2,64 m 2 Powierzchnia czynna okna napowietrzania (odchylenie 0,8 m) 2,94 m 2 Sposób otwierania okien oddymiających: 2 x Siłownik RE-KA 50/1000 Sposób otwierania okien napowietrzających: 3 x Siłownik RE-KA 50/800 Zakres robót: demontaż istniejącego siłownika z istniejącego okna oddymiającego montaż 2 siłowników RE-KA 50/1000 z kompletem konsol wg DTR do okien oddymiających montaż 3 siłowników RE-KA 50/800 z kompletem konsol wg DTR do okien napowietrzających Klatka schodowa boczna Oddział II Maksymalna powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej Pn 18,6 m 2 Wymagana powierzchnia czynna odymiania Ac (5% maks. powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej) 0,93 m 2 Powierzchnia geometryczna klapy oddymiającej Ag 0,72 m 2 Powierzchnia oddymiania Ac = (dł. + wys.) x odchylenie 1,70 m 2 Powierzchnia czynna okna oddymiającego 0,65 x Ac 1,11 m 2 Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania 1,3 x Ag 0,94 m 2 Powierzchnia czynna okna napowietrzania (odchylenie 0,5 m) 1,25 m 2 Sposób otwierania okna oddymiającego: Siłownik zębatkowy ZA 153 str.7

8 Dobór siłownika: Ciężar klapy ~ 120 kg Ciężar śniegu ~ 110 kg Razem ciężar ~ 230 kg Wymagana siła pchania klapy F = 2300 N / 2 = 1150 N Dobrany siłownik ZA153 posiada siłę pchania 1500 N Sposób otwierania okna napowietrzającego: Siłownik RE-KA 50/500 Zakres robót: montaż siłownika zębatkowego ZA 153 z kompletem konsol wg DTR. montaż siłownika RE-KA 50/500 z kompletem konsol 4.3 Centrala oddymiania. W oparciu o kompleksowe rozwiązania D+H dobrano dla każdej klatki centralę RZN-440x. Centrala zlokalizowana zostanie na ścianie każdej z klatek schodowych na II piętrze. Zasilanie central z lokalnej rozdzielnicy elektrycznej poprzez zabezpieczenie P312 25mA/ B10 przewodem typu YDY 3x1,5mm 2. Pobór mocy każdej z central 120W. Tablice z których należy wyprowadzić obwody zasilające zaznaczone zostały na rzutach budynku. W tablicach zabudować obudowy wyłączników modułowych typu S4. Zasilanie rezerwowe realizowane będzie przez akumulatory zainstalowane w każdej z central oddymiania. 4.4 Okablowanie systemu Okablowanie sterujące należy wyprowadzić z istniejącej centrali SAP osobno do klatek Oddziału I i Oddziału II. W chwili obecnej brak podziału na strefy pożarowe w budynku i obie linie sterujące będą wyzwalane jednocześnie. Linie sterujące prowadzić przewodem YntKSY 1x2x0,8 mm 2. Linie sterujące od Central do siłowników prowadzić przewodem HDGs 3x1,5mm 2 mocowanym co 30 cm uchwytami atestowanymi dla tras o odporności ogniowej. Okablowanie zabudować w listwach elektroinstalacyjnych LN 50x18. Sposób zabudowy został określony na rysunkach. W przypadku konieczności łączenia przewodu pomiędzy urządzeniami wykonawczymi SO a kablem zasilającym lub sterującym należy zastosować metalową puszkę, z kostkami ceramicznymi, odpornymi na wysoką temperaturę np. PIP 2A. Instalacje należy prowadzić zgodnie z projektem, jednak w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającym z sąsiedztwa innych urządzeń lub instalacji. Ewentualne zmiany rozmieszczenia należy konsultować z Projektantem. str.8

9 5. Zestawienie materiałów Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i przeprowadzić szczegółowe pomiary otworów w celu zamontowania stolarki i siłowników. str.9

10 6. Uwagi końcowe 6.1 Zalecenia dla Wykonawcy Przed przystąpieniem do robot należy zapoznać się z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i ewentualne uwagi zgłosić projektantowi. Przy przeprowadzaniu robot należy: przestrzegać obowiązujących norm i przepisów m. in. wymienionych na końcu rozdziału. wszelkie punkty zbiorcze dla instalacji oznaczyć. przewody nie mogą być przedłużane przez dolutowanie dodatkowego odcinka - połączenie powinno być jednolite. wszystkie zastosowane elementy instalacji powinny posiadać wymagane przepisami atesty i zezwolenia. 6.2 Dokumentacja Użytkownikowi należy przekazać następujące dokumenty związane z eksploatacją (obsluga techniczna i konserwacja): plan sytuacyjny z zaznaczeniem pomieszczeń i lokalizacją urządzeń. instrukcję postępowania w przypadku awarii systemów. opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji książki pracy systemów nazwa i adres konserwatora instalacji. deklarację zgodności instalacji. 6.3 Szkolenie Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie, które przewidywane są do obsługi systemów w obiekcie, osoby pracujące w pomieszczeniach zabezpieczonych i wszystkie osoby uprawnione powinny być przeszkolone w zakresie obsługi zainstalowanych systemów. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistów. Każda ze szkolonych osób musi mieć możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą systemów. Uwaga: Szkolenie z obsługi systemów przeprowadza wykonawca instalacji. str.10

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o.

URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o. 1. CEL OPRACOWANIA Specyfikacja Wymagań Użytkownika ma na celu określenie wymagań stawianych przez Nutrifarm Sp. z o.o., Nagawczyna 107a, 39-200 Dębica odnośnie Systemu inertyzacji dla budynku Silo ICL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo