WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI"

Transkrypt

1 Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, ZGORZELEC Branża Instalacje elektryczne Jednostka projektowa: OBIS2 Andrzej Ślązak Siedziba firmy: Wrocław, ul. Rybnicka 64 Biuro firmy.: Wrocław, ul. Blizanowicka 1 Faza: Projekt oddymiania i przewietrzania klatek schodowych Projekt wykonawczy Projekt sporządził zespół: Imię i nazwisko branża uprawnienia Podpis Projektowałł: Mgr inż. Wojciech Jurkowski Sprawdził: Mgr inż. Wojciech Winczaszek Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne 51/81/WBPP 496/01/DUW 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, PODZIAŁ NA STREFY 3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POŻARU 3.1 Obowiązujące wytyczne do projektowania 3.2 Opis projektowanej instalacji 4. WSKAZANIA DLA BRANŻ. 5. ODBIÓR, KONSERWACJA I EKSPLOATACJA INSTALACJI 6. UWAGI KOŃCOWE 7. WYKAZ RYSUNKÓW 8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 2

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 1.1 Projekt budowlany i wytyczne PFU 1.2 Projekty architektoniczno-budowlane i branżowe budynku 1.3 Aktualne normy i przepisy 2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, PODZIAŁ NA STREFY, WYTYCZNE PB Budynek użyteczności publicznej jest obiektem służby zdrowia zlokalizowanym w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11/12. Na teren inwestycji składają się następujące działki: Nr 5/4, (Obr.VII,AM-2). Budynek o wysokości 7,2 m wysokość od poziomu terenu do góry najwyższego elementu konstrukcyjnego. Gabaryty projektowanego budynku - wysokość do ścianki osłonowej 7,95 m - wysokość do stropu ostatniej kondygnacji 6,80 m - szerokość zabudowy frontowej 90,00 m - szerokość zabudowy bocznej 16,20 m Powierzchnia netto pomieszczeń, wysokość i liczba kondygnacji budynku - liczba klatek schodowych powierzchnia zabudowy ,0 m² - powierzchnia użytkowa ,0 m² - powierzchnia wewnętrzna ,0 m² - kubatura budynku ,0 m³ - liczba kondygnacji - 2 nadziemne; 1 podziemna (częściowe podpiwniczenie) - budynek ze względu na wysokość zalicza się do budynków niskich. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej 8000 m² (budynek niski). Budynek stanowi trzy strefy pożarowe: skrzydło lewe, prawe i część środkowa, o powierzchni ogólnej 3060,0 m² w tym piwnica, która stanowi wydzieloną strefę. Budynek projektowany oddalony jest od budynku istniejącego 25,0m a od innych budynków ponad 20m. Budynek jest połączony z budynkiem głównym łącznikiem ale oddzielony został od budynku głównego ścianą oddzielenia przeciwpożarowego od fundamentów do dachu pionem klatki schodowej nr 1. Ściana w klasie REI 60, drzwi w klasie EI 60, okna w ścianie łącznika umieszczone w odległości do 4,0m od budynku głównego w klasie EI 60. Ponadto w budynku wydzielono pożarowo: - klatki schodowe, których wydzielenie stanowią ściany i strop w klasie REI 60, drzwi w klasie EI 30, przepusty instalacyjne EI 60 - pomieszczenia techniczne ścianami REI 120 i drzwiami EI 60. Budynek zaprojektowano w klasie,,c odporności pożarowej. Budynek wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Przewiduje się że budynku może przebywać jednocześnie ok. 220 osób; na poszczególnych kondygnacjach po osób. Ewakuacja ludzi z wszystkich kondygnacji budynku odbywa się przez korytarze do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji i dalej do wydzielonych pożarowo klatek schodowych posiadających wyjście na zewnątrz budynku. Ewakuacja z łącznika do klatki schodowej i do innej strefy (stary budynek). 3

4 Klatki schodowe posiadają samoczynne oddymianie grawitacyjne. Dojścia korytarzami nie przekraczają 10,00m przy jednym kierunku dojścia i 40,00 przy dwóch kierunkach. Minimalna szerokość korytarzy 1,40m. Wyjścia z budynku o szerokości 220 ( ) w klatce środkowej, 160 (110+50) w klatkach bocznych, w świetle ościeżnicy po całkowitym otwarciu. Biegi klatek schodowych posiadają szerokość 1.40 m a spoczniki 1.50 m. Na korytarzach i klatkach schodowych zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne. Klatki schodowe oddymiane. Korytarze podzielono drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50,0m. Instalacja oddymiająca klatki schodowe i szyb windy - uruchamia się automatycznie (czujki dymu) i ręcznie z każdego poziomu klatki schodowej. Klapy oddymiające o powierzchni czynnej 5% powierzchni rzutu klatki schodowej otwór pod klapę nie mniejszy niż 1m² szyb windy oddymiany klapą dymową powierzchnia czynna klapy min. 2,5% powierzchni rzutu szybu, otwór pod klapę nie mniej niż 0,5m². Klatka schodowa główna K1 59,00m² - wyliczono 5% powierzchni minimalnej czynnego oddymiania wynosi 2,95m². Klatki schodowe boczne K2 i K3 19,75 wyliczono 5% dla każdej klatki powierzchnia minimalnego czynnego oddymiania wynosi 1,0m². Nawiew powietrza do klatek schodowych poprzez wentylatory mechaniczne uruchamiane w momencie otwarcia klap dymowych poprzez klapę transferową z żaluzją zamontowaną na poziomie parteru (wejścia do budynku) w oknie klatki schodowej głównej od strony zachodniej. W klatkach schodowych bocznych w ścianach oknach na poziomie pierwszego podestu klatki schodowej nad wejściem. Sposób działania elektrycznego systemu sterowania oddymianiem: - automatyczny za pomocą czujek dymowych, - automatycznie, za pomocą sygnału z centrali p.poż., - ręczny, za pomocą przycisków oddymiania, - system umożliwiający uchylanie klap dymowych do wentylacji za pomocą przycisku wentylacyjnego. Na system oddymiania na klatkach schodowych składają się: - klapa dymowa przystosowana do montażu siłownika elektrycznego, - siłownik wrzecionowy, - elektryczna centrala sterująca wraz z akumulatorem, - optyczna lub termiczna czujka dymu, - przycisk ROP, - oraz wyposażenie dodatkowe: przycisk wentylacyjny LT, czujnik wiatr /deszcz z centralą pogodową. - układ otwierania klapy transferowej gwarantujący nawiew powietrza (równocześnie z uruchamianiem otwierania klap dymowych. 4

5 3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3.1 Obowiązujące wytyczne do projektowania Projekt Budowlany, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690), Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej opracowane przez CNBOP w oparciu o materiały VdS. Warszawa 1994 r., PKN-CEN/TS : Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14 : Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepła Karty katalogowe produktów firmy D+H Polska. 3.2 Opis projektowanej instalacji oddymiania Dla obszaru klatek schodowych przewidziano niezależny dedykowany system sterowania oddymianiem grawitacyjnym oparty o urządzenia firmy D+H. W skład systemu wchodzi zintegrowana centrala sterująca posiadająca przycisk oddymiania i przewietrzania oraz elementy wykonawcze. Na każdym poziomie projektuje się automatyczne czujki dymu oraz ręczne przyciski wyzwalania. Na dachu znajdować się będzie czujnik wiatr/deszcz z centralą pogodową uniemożliwiającą wyzwolenie funkcji przewietrzania w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Centrale oddymiania zlokalizowane są w klatce schodowej w pobliżu klapy oddymiania wyposażonej w siłownik. Nawiew powietrza do klatek schodowych odbywać się będzie poprzez wentylatory mechaniczne uruchamiane w momencie otwarcia klap dymowych. Urządzenia wentylacji grawitacyjnej oddymiającej będą sterowane w wyniku alarmu pożarowego będącego następstwem zadziałania czujek automatycznych przestrzeni klatki schodowej. Ręczne sterowanie oddymianiem będzie odbywać przy pomocy dedykowanych przycisków oddymiania. Centrale zasilana jest napięciem 230 V, 50 Hz z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym. Jako zasilanie rezerwowe przewidziano baterię akumulatorów 2x12V, o odpowiedniej pojemności do mocy centrali, która zapewnia zasilanie przez 72 h oraz przez 0,5 h prąd alarmowania. Bateria mieści się w obudowie centrali. Ręczny przycisk pożarowy pracuje w pętli dozorowej centrali sygnalizacji pożaru. Wyzwolenie alarmu następuje przez zbicie szybki. Stan alarmu jest sygnalizowany za pomocą świecącej diody. Należy go montować wewnątrz budynku na tynku na wysokości 1,5m od podłoża. 5

6 Łączenie czujek i przycisków zwraca się uwagę, że czujki i przyciski należy łączyć równolegle. Czujki należy instalować do stropów tak aby były skierowane prostopadle do dołu. Minimalna odległość czujek od ścian, belek, kanałów wentylacyjnych nie może być mniejsza niż 0,5m. Minimalna odległość czujek dymu od kratek nawiewnych wentylacji wynosi 0,5m. Przewody instalację projektuje się przewodem YnTKSYekw 4x2x0,8 (kolor izolacji czerwony) układanym w pionach klatek schodowych. Miejsca przepustów przewodów przechodzących przez stropy kondygnacji należy zabezpieczyć giętkimi rurkami typu peszel. Do urządzeń sterowanych należy doprowadzić przewody typu HDGs o odporności ogniowej 90PH o przekrojach jak na rysunkach. Przewody HDGs oraz YnTKSYekw należy układać bezpośrednio na betonie (na ścianach lub sufitach) na uchwytach niepalnych z kotwą mocowaną co 0,3m. Urządzenia współpracujące z centralkami oddymiania należy łączyć z nią przewodami jak niżej: - do siłowników klap oddymiających i siłowników drzwiowych przewód typu HDGs 3x2,5 - do przycisków oddymiania przewód typu YnTKSY 4x2x0,8 - od modułów sterująco-kontrolnych do urządzeń sterowanych przewód HDGs 2x1 - przewód zasilający centralkę typu HDGs 3x1,5 4. WSKAZANIA DLA BRANŻ Należy przewidzieć zasilanie 230V wszystkich central, obwód prowadzić sprzed głównego wyłącznika pożarowego obiektu przewodem min. PH ODBIÓR, KONSERWACJA I EKSPLOATACJA INSTALACJI - Odbiór instalacji SAP należy przeprowadzić zgodnie z pkt 3 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz z pkt.8 PKN-CEN/TS Po dokonaniu odbioru należy zlecić stałą konserwację instalacji SAP. - Eksploatację instalacji SAP prowadzić zgodnie z pkt.10 PKN-CEN/TS Konserwację instalacji SAP należy prowadzić zgodnie z pkt.11 PKN-CEN/TS UWAGI KOŃCOWE a). Dla Wykonawcy robót 1.Całość prac w fazie wykonawstwa wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami PN, BN, PBUE oraz przepisami BHP i P.Poż. 2.Roboty winny być prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. 3.Wszystkie połączenia należy wykonać szczególnie starannie, ponieważ instalacja oddymiania musi odznaczać się najwyższą pewnością zadziałania i odpornością na awarie. Wszystkie odcinki okablowania pomiędzy elementami systemu muszą być ciągłe, zabrania się stosowania połączeń. 4.Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno-ruchową i opis obsługi. 6

7 5.Konserwację instalacji oddymiania przeprowadzać zgodnie z odpowiednimi aktualnymi instrukcjami. 6.Przejscia przez ściany i stropy na granicy stref pożarowych należy uszczelnić masą ognioodporną. b). Uwagi dla Użytkownika 1.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić jej stałą konserwację zapewniającą prawidłowość jej działania. 2.Należy wyznaczyć fachową (przeszkoloną) obsługę urządzeń. 3.Osoby, którym powierzono stałą obserwację systemu oddymiania powinny być przeszkolone w zakresie najprostszych czynności, które należy wykonać w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu. 4. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów w pomieszczeniach gdzie zainstalowane są optyczne czujki dymu. 7. WYKAZ RYSUNKÓW ET RZUT PIWNICY INSTALACJE TELETECHNICZNE ET RZUT PARTERU - INSTALACJE TELETECHNICZNE ET RZUT PIĘTRA - INSTALACJE TELETECHNICZNE ET SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 1. Centrala oddymiania RZN-440x K szt.3 2. Bateria akum. 12V ; xah szt Przycisk oddymiania RT 45 szt Czujka wiatr-deszcz szt Przycisk przewietrzania szt. 1 6 Puszki łączeniowe wg. potrzeb 7. Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 wg. potrzeb 8. Przewód YnTKSY 3x2x0,8 wg. potrzeb 9. Przewód HDGs 3x2,5 wg. potrzeb 10. Przewód YDY 4x0,8 wg. potrzeb 11. Uchwyty OBO BETTERMAN typ 1015 wg. potrzeb 12. Kotwy Fischer EA M6 wg. potrzeb 7

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo