PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE."

Transkrypt

1 PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 Branża Ochrona przeciwpożarowa Inwestor MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 Podstawa opracowania Umowa nr 390/CI/MB/2010 z dnia 15. Listopada r Numer archiwalny 01/2010/SAP Numer egzemplarza 5 Warszawa Grudzień r. 1

2 Projekt opracował zespół w składzie: inż. poż. Krzysztof Matczak upr. proj. 796/07 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej inż. Stanisław Konecki numer uprawnień budowlanych instalacyjno - inżynieryjnych w zakresie instalacji elektrycznych nr. ST -673/87 Uprawnienia Dozoru energetycznego "D" 144/184/09 Uprawnienia Eksploatacji "E" 133/184/09 Członkostwo Maz. Izby Inżynierów Budownictwa Nr. MAZ/IE/0993/05 mgr inż. Adam Rząca upr. 156/79 budowlano konstrukcyjne b. o. nr MAZ/BO/0535/02 Mazowiecka Izba Inżynierów Budowlanych inż. bezp. poż. Roman Bańka Numer dyplomu SGSP 7072 inż. bezp. poż. Michał Janiszewski Numer dyplomu SGSP 7041 inż. poż. Roman Ropelewski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Nr upr. 311/94 Uzgodnienie projektu: 2

3 Spis treści Lp. Temat Strona 1 Podstawa opracowania. 4 2 Zakres opracowania. 4 3 Ogólny opis instalacji oddymiania. 4 4 Opis techniczny systemu oddymiania. 5 5 Charakterystyka pożarowa obiektu. 7 6 Zestawienie elementów instalacji oddymiania. 7 7 Obliczenia. 8 8 Wskazania montażowe. 9 9 Podstawy formalne projektu. 10 3

4 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Projekt opracowano na zlecenie inwestora tj. Muzeum Pałac w Wilanowie Zasady projektowania instalacji automatycznej sygnalizacji pożarowej opracowane przez CNBOP w Józefowie na podstawie materiałów VDS Inwentaryzacja budowlana budynku Pałacu Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r 1.5. Obowiązujące normy i przepisy. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem nimniejszego opracowania jest projekt instalacji oddymiania i przewietrzania czterech klatek Pałacu w Wilanowie poprzez zamontowanie automatyki do istniejących już otworów okiennych Ustalenie możliwości adaptacji istniejącej już infrastruktury technicznej na potrzeby oddymiania i przewietrzania w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 3. OGÓLNY OPIS INSTALACJI ODDYMIANIA Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających). Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń. 4

5 4. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA System instalacji oddymiania klatek schodowych będzie funkcjonował w polaczeniu z zamontowanym w budynku systemem wykrywania pożarów AlgoRex firmy SIEMENS. Oddymianie będzie odbywało się poprzez okna znajdujące się na najwyższych kondygnacja klatek. W świetle klatek schodowych zostaną rozmieszczone centralki oddymiania o parametrach zapewniających sterowanie siłownikami okien i drzwi oddymiających. Centrale zasilane będą z sieci 230V. Jako zasilanie awaryjne wykorzystane będą akumulatory zamontowane w centralach. Otwieranie okien i drzwi będzie odbywać się automatycznie w wyniku zadziałania czujek w budynku poprzez odpowiednio zaprogramowaną centralę sygnalizacji pożaru, centralki oddymiania lub ręczne przyciski ROP. Do centralek dołączony zostanie osprzęt służący do przewietrzania klatek schodowych. Przyciski do oddymiania zostaną rozmieszone w miejscach wskazanych na rysunku i umożliwią ich otwieranie i zamykanie w zależności od potrzeb Szczegółowa charakterystyka elementów systemu oddymiania: Analogowa centrala oddymiania posiadającą certyfikat CNBOP do zastosowania w małych obiektach budowlanych obsługująca jedną strefę oddymiania posiadająca takie funkcje jak: o regulacja czasu przewietrzania o sygnalizacja uszkodzenia o możliwość podłączenia przycisków oddymiania i czujek pożarowych. o możliwość podłączenia czujki wiatrowej lub deszczowej o możliwość przyłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych o możliwość podłączenia przycisków przewietrzania. o 72 godziny awaryjnego zasilania w wypadku przerwy w dostawie energii z sieci. o Możliwość podłączenia akumulatorów jako awaryjne źródło zasilania. Adresowalna analogowa optyczna czujka dymu kompatybilna z centralką odymiania wyposażona w : o funkcję alarmu przy stałej czujności o funkcję alarmu przy podwyższonej czujności o funkcję sygnalizacji uszkodzenia o funkcję sygnalizacji zabrudzenie o wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy czujki widoczny z płaszczyzny 360 ºC o możliwość realizacji wszystkich połączeń kablowych za pomocą gniazda czujki. o temperaturowy zakres pracy od -25 ºC do +60 ºC Gniazdo do czujek analogowych: o posiadające oddzielne zaciski wyjścia i wejścia linii dozorowej o możliwość bocznego podłączenia kabli. o funkcje mechanicznej blokady czujki o możliwość montażu do powierzchni przy zachowaniu odstępu dystansowego. 5

6 Analogowy natynkowy przycisk oddymiania z kompaktową zamykaną obudową i zbijaną szybką kompatybilny z centralą oddymiania posiadający takie funkcje jak: o dobrze widoczny wskaźnik alarmowy i kontrolny o otwieranie o zamykanie/kasowanie alarmu o napis oddymianie w języku polskim Natynkowy hermetyczny przycisk przewietrzanie kompatybilny z centralą oddymiania posiadający takie funkcje jak: o otwieranie o zamykanie Elektryczny napęd łańcuchowy przeznaczony do systemów oddymiania i przewietrzania kompatybilny z centrala oddymiania posiadający takie funkcje jak: o sterowaną mikroprocesorem elektronikę o możliwość regulacji długości wysuwu o optymalizację siły docisku podczas zamykania o Odporność EI 30 przy nominalnym obciążeniu Elektryczny rygiel do okien fasadowych przeznaczony do systemów oddymiania i przewietrzania kompatybilny z centralą oddymiania posiadający funkcję: o awaryjnego ręcznego ryglowania o sygnalizację położenia mechanizmu blokady o diodę LED sygnalizującą stan napędu o automatyczną blokadę okna Chwytaki elektromagnetyczne i zwory płytowe kompatybilne z centralą oddymiania posiadające takie funkcje jak: o przycisk przerywający 4.3. Charakterystyka instalacji systemu oddymiania Obwód automatycznego sterowania centralą oddymiania (przy oddymianiu) od modułu przekaźnikowego do centrali przeprowadzony będzie przewodem YnTKSY ekw 1x2x 0,8 Obwód ręcznego sterowania centralą oddymiania (przy oddymianiu) od przycisku oddymiania do centrali przeprowadzony będzie przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8 Obwód ręcznego sterowania centralą oddymiania (przy przewietrzaniu) od przycisku oddymiania do centrali przeprowadzony będzie przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8 Obwód zasilania siłowników z centrali oddymiania przeprowadzony zostanie przewodem HTKSH PH90 3x1,5 Zasilanie podstawowe centralek oddymiania przeprowadzone zostanie przewodem HDGS 3x1,5 z tablic. Zasilanie awaryjne centralek oddymiania odbywać się będzie z baterii akumulatorów umieszczonych w obudowie centralek. 6

7 5. CHATAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU Muzeum Pałac w Wilanowie zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Pomieszczenia muzealne przeznaczone są do zwiedzania przez pojedyncze osoby i grupy zorganizowane. W salach balowych na poddaszu i na parterze możliwe są organizacje imprez artystycznych. Powyżej 50 uczestników. Wysokość środkowej części korpusu około 15 m, wysokość pozostałych budynków pałacu nie przekracza 12 m. Budynek jest podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: Pałac 2128m 2 Przybudówka Marconiego 581 m 2 Piwnice zostaną wydzielone od pozostałej części obiektu ścianami EI 60 i drzwiami EI 30. Przejścia instalacji technicznych przechodzące przez ściany i stropy zostaną wykonane w klasie odporności ogniowej EI 60. Poddasze nie użytkowe zostanie wydzielone ścianami EI 60 i zamknięte drzwiami EI 30. Z przybudówki Marconiego klatki schodowa do wyjścia na zewnątrz budynku zostaną zamknięte drzwiami EI 30. Okna położone w najwyższej części klatek schodowych zostaną przystosowane do automatycznego oddymiania. Napowietrzanie wyżej wymienionych klatek będzie realizowane będzie realizowane poprzez drzwi zewnętrze, otwierane od zewnątrz budynku. Otwieranie okien oddymiających będzie się odbywało automatycznie z sygnału instalacji sygnalizacji pożaru i ręcznie za pomocą przycisków umieszczonych na każdym poziomie klatek schodowych. 6. ZESTAWIENIE ELEMEMENTÓW INSTALACJI ODDYMIANIA 6.1. Tabela nr 1. Lp. Nazwa elementu Lokalizacja Wieża Północna Wieża Południowa Przybudówka Marconiego Klatka schodowa skrzydła północnego Razem 1 Centrala Przycisk oddymiania Przycisk przewietrzania Czujka optyczna Siłownik Moduł sterujący Chwytak elektromagnetyczny 8 Rygiel okienny Akumulator

8 7. OBLICZENIA Zgodnie z wytycznymi normy wymagana powierzchnia czynna okien dymowych A CZ dla klatek schodowych wynosi co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki Wieża północna Powierzchnia klatki schodowej - 7,6 m 2 Wymagana powierzchnia czynna A CZ - 0,37 m 2 Wymiary okna oddymiającego - 0,54 m x 0,8 m Obliczona powierzchnia oddymiania- 0,54 m 2 Powierzchnia czynna oddymiania - 7,0% 7.2. Wieża południowa Powierzchnia klatki schodowej - 36 m 2 Wymagana powierzchnia czynna A CZ - 1,8 m 2 Wymiary okna oddymiającego - 0,85 m x 0,65 m (dwa okna) Obliczona powierzchnia oddymiania- 1,2 m 2 Powierzchnia czynna oddymiania - 6,6% 7.3. Klatka schodowa skrzydła północnego Powierzchnia klatki schodowej - 9 m 2 Wymagana powierzchnia czynna A CZ - 0,45 m 2 Wymiary okna oddymiającego - 1,1 m x 0,62 m Obliczona powierzchnia oddymiania- 1,38 m 2 Powierzchnia czynna oddymiania - 15,3% 7.4. Przybudówka Marconiego Powierzchnia klatki schodowej - 13,70 m 2 Wymagana powierzchnia czynna A CZ - 0,68 m 2 Wymiary okna oddymiającego - 0,76 m x 0,62 m Obliczona powierzchnia oddymiania- 1,1 m 2 Powierzchnia czynna oddymiania 8,0% 8

9 8. WSKAZANIA MONTAŻOWE Zainstalowaniu podlegają elementy wchodzące w skład systemu. Wszelkie prace prowadzić w uzgodnieniu z miejscowym konserwatorem zabytków. Prace należy prowadzić przestrzegając obowiązujących przepisów i norm ze szczególnym zwróceniem uwagi na odległości instalacji i urządzeń systemu oddymiania od innych instalacji. Oznakować wszelkie miejsca łączeń i rozgałęzień. Czujki montować w osi pomieszczeń zgodnie z wytycznymi CNBOP oraz PKN CEN/14 zachowując wymagane odległości. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić zgodność projektu z rozkładem pomieszczeń. Kable ognioodporne mocować za pomocą systemów zamocowań odpornych na działanie ognia (zgodnie z zaleceniami producenta). Linie dozorowe do elementów nie mogą być lutowane, skręcane. Wymagane jest łączenie elementów jednolitym przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Elementy należy łączyć ze sobą według dokumentacji techniczno ruchowej producenta. Przejścia przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych uszczelnić masą ognioodporną równą klasie odporności oddzielenia. Po zakończeniu prac instalacyjnych na dokumentacji naniesień nazwy pomieszczeń i lokalizacji elementów zgodnie z opiniami w centrali Po zamontowaniu elementów należy przetestować cały system oddymiania poprzez: sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń wykonanie pomiarów rezystancji linii dozorowych. zadymianie gazem testowym wszystkich czujek dymu. sprawdzenie działania przycisków przewietrzania. sprawdzenie działania przycisków oddymiania. Sprawdzenie współdziałania z systemem kontroli dostępu w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego. nanieść nowe adresy elementów. 9

10 9. PODSTAWY FORMALNE PROJEKTU 9.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz.1229 ze zmianami Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z Nr Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U. z 1998r. Nr 55, poz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu formy i projektu budowlanego Dz. U Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. z 2003r..Nr 121, poz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U Nr 198, poz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004, nr 92, poz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo