PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr Mrzezyno Gryfickie Domy Wczasowe WAM Sp.z.o.o Oddział Rogowo Unieście Rogowo Mrzeżyno Gryfickie Jednostka projektowania: Jackowski Studio Dominika Jackowski ul. Wileńska 5/ Stargard Szczeciński BRANŻA ELEKTRYCZNA Inst. elektryczne-projektant: inż. Ryszard Dobrochowski Nr uprawnień: 145/67 Stargard Szczeciński, wrzesień 2012

2 I. Zestawienie dokumentów II. Opis techniczny III. Rysunki Rys. E1 Rys E2 Rys. E3 Rys. E4 Instalacja oddymiania parter instalacja oddymiania piętro Instalacja oddymiania II piętro Schemat blokowy

3 1.1 Instalacja oddymiania klatki schodowej System oddymiania zaprojektowany w oparciu o normę PN-B i obowiązujące przepisy na urządzeniach produkcji D+H Polska. Elementem wykonawczym grawitacyjnego systemu oddymiania są okna oddymiające umieszczone w najwyższym punkcie klatki schodowej oraz okna napowietrzające w dolnej części klatki. Za detekcje i uruchomienie systemu odpowiedzialne będą optyczne czujki dymu i przyciski ręcznego uruchomienia systemu oddymiania. System musi spełniać następujące parametry: - Największa powierzchnia rzutu wydzielonej strefy jest na parterze i wynosi 39 m2. - Minimalna wymagana powierzchnia czynna Ac= 1,95m2 Powyższa powierzchnie zapewniamy przez okna oddymiające 1,47mx1,47m (Acz=0,923m2)I dwa okna 1,05x1,30 okna NSHEV na profilach SAPA lub równoważnych posiadające certyfikat CNBOP. Okna uchylne na wewnątrz z bocznym montażem. Wymagana powierzchnia napowietrzania według przyjętych okien wynosi 2,53m2. Napowietrzanie będzie realizowane przez otwarcie okien na parterze holu wejściowego (2x okno O6 zaznaczone na rzucie architektonicznym) oraz istniejących drzi. UWAGA: W W/W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH NALEŻY WYMIENIĆ ISTNIEJĄCY ZAMEK PATENTOWY NA ELEKTROZAMEK REWERSYJNY. Zgodnie z wytycznymi FIRMY D+H, drzwi przeznaczone do napowietrzania, konkretnie skrzydło bierne należy wyposażyć w rygiel (kant-rygiel HZ31 DORMA), do jego utrzymywania należy założyć elektrozworę EM 7500-D AM DORMA. Dodatkowo elektrozamek rewersyjny utrzymujący skrzydło czynne zamknięte w razie potrzeby zwalniane w przypadku zagrożenia pożarowego. Samozamykacz również może być dostarczony przez firmę DORMA należy pamiętać o tym, że konieczne jest zamontowanie go na zewnątrz drzwi tak, aby nie powodował kolizji z napędem drzwiowym DDS 54/500 montowanym od strony wewnętrznej budynku.

4 1.1.2 Zasilanie Projektowana centrala systemu oddymiania typu RZN 4408-K kompaktowa 16A, zasilana będzie z wewnętrznych zasilaczy sieciowych 230V. (z tablicy TG znajdującej się w parterze budynku). Obecna centrala D+H zasilana jest z Tr na II piętrze. Obie centrale należy zasilić z TG zasilanie central z Tr jest niedopuszczalne. Istniejącą centralę należy połączyć z nową na zasadzie MASTER SLAVE, zalecane stosowanie kabla HDGs4x1mm2. Zasilanie sieciowe należy wykonać przewodem o odporności ogniowej PH90 typu HDGs 3x2,5mm2 wg zaleceń producenta. Przewody zasilające układać w tynku, w korytku kablowym typu 32x15. Tak zasilaną centralkę podłączyć do głównej tablicy elektrycznej (TG) znajdującej się w na zewnątrz budynku. Kable zasilające podłączyć do tablic elektrycznych na wydzielonych bezpiecznikach, a bezpieczniki odpowiednio oznakować Zasilanie rezerwowe Centralka zasilająca będzie wyposażona we własny akumulator, który w przypadku zaniku napięcia sieciowego spowoduje, że system przejdzie automatycznie na pracę zasilania awaryjnego. Zapewni to 72 godziny zasilania w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci. System oddymiania będzie zasilany z istniejącej tablicy głównej. Kabel YDY 3x2,5mm2 230V będzie zasilał centralę systemu z istniejącej tablicy głównej Instalacja oddymiania klatki schodowej W skład instalacji oddymiania klatki schodowej wchodzą: - okna oddymiające: NSHEV 1,4x1,4 I NSHEV 0,85x1,16 Wyposażone w KA/1000-BSY+Set I KA-BS050-VFO - Centrala odymiania kompaktowa RZN 4408-K - Akumulator 12V -FS moduł kolejności włączania - okna napowietrzające PCV - drzwi napowietrzające istniejące - Napędy drzwiowe DDS 54/500

5 - KA 34/800 PLP napęd łańcuchowy - KA 34/1000-BSY+Set x2 - KA 34-BS505-VFO Zestaw konsol do montażu na zewnątrz RA-KA - Przycisk oddymiania w oprawie aluminiowejrt45 - Przycisk przewietrzania LT45LT - TR42 Przekaznik NO/NC - IM 44 K/M Modul impulsu dla centrali RZN K?M - czujka DOR -40 Urządzenia te zostały szczegółowo opisane poniżej UWAGA : instalacja powinna być wykonana przez firmę posiadającą odpowiednią licencję oraz uprawnienia do wykonywania instalacji p.poż oraz oddymiania. Przed wykonaniem instalacji zaleca się ponowne sprawdzenie specyfikacji oraz dobór urządzeń z dostawcą D+H (lub równoważną) Centrala oddymiająca W systemie oddymiania klatki schodowej przeznaczonych do ewakuacji w przypadku zagrożenia pożarowego zastosowano centrale sterującą oddymianiem typu RZ 4408-K centrala oddymiania kompaktowa 8A. Centralę należy montować na drugim piętrze w obszarze klatki schodowej. Miejsce montażu pokazano na rysunkach. Przewody linii dozorowych i sterujących należy układać w tynku. Centralka posiada po jednej linii przeznaczonej do podłączenia: - przycisków alarmu pożaru - przycisków przewietrzania - czujki dymu - siłowników przeznaczonych do otwierania drzwi/okien - siłowników do otwierania okien oddymiających Dane techniczne:

6 Napięcie zasilania (podstawowe): 220/240 Va.c. Napięcie zasilania (awaryjne): 24V d.c. Akumulatory rezerwowe: 7,2 Ah/12 V, 2 sztuki bezobsługowe Napięcie napędu siłowników: 24 V d.c. stabilizowane Zakres temperatury pracy: od -5 C do +40 C Centralę wyposażyć w akumulator typu Akku Typ 3A (12V/3,6 Ah 2 sztuki) Napęd drzwiowy DDS Napowietrzanie klatek schodowych realizowane będzie przez otwieranie drzwi ewakuacyjnych za pomocą napędów drzwiowych DDS 24V o sile 500N. Miejsca montażu siłowników siłowniki należy przykręcać do ościeżnic okiennych za pomocą odpowiednich konsol. Rodzaj zastosowanej konsoli zależy od sposobu otwierania okna. Przed złożeniem zamówienia zleca się ponowne sprawdzenie dobranych konsol, siłowników oraz dobór napędu dla każdego z okien. Otwieranie okien za pomocą siłowników uruchamiać się będzie automatycznie w przypadku zadziałania optycznej czujki dymu lub włączenia alarmowego przycisku oddymiania. Zastosowane napędy pracują na napięciu 24V prądu stałego i zasilane są z centralki oddymiającej. Linie sterujące przeznaczone do podłączenia siłowników należy wykonać przewodem o odporności ogniowej PH90 typu HDGs 3x2,5mm2. Przewód układać na tynku w korytku kablowym typu 32x15. Dane techniczne: Napięcie zasilania: 24V d.c. stabilizowane z centrali oddymiającej. Prąd napędu siłownika: 1A Napięcie napędu siłownika: 24V d.c. stabilizowane Siła pchania: 300N Siła zamykająca: N Wysuw: 800mm / 500mm dla drzwi

7 Czs wysuwu: 8s/100mm Ogniotrwałość 30min/300 Stopień ochrony: IP50 Obudowa: aluminiowa Zakres temperatury pracy: od -5 C do +74 C Elektroniczne wyłączanie krańcowe i przeciążeniowe Możliwość doprowadzenia przewodu zasilającego z lewej lub prawej strony Przycisk alarmowy oddymiania typu RT-42 W systemie zastosowano również przyciski alarmowe służące do ręcznego uruchamiania oddymiania. Są to przyciski typu RT-42. Zbicie szybki i wciśnięcie przycisku powoduje wysłanie sygnału do centrali oddymiającej, a w następnej kolejności uruchamianie siłowników i otwieranie okien i drzwi. Przyciski należy montować na obu klatkach schodowych, na wszystkich piętrach tj. od parteru do trzeciego piętra włącznie. Miejsca ich montażu pokazano na planach instalacji. Linie dozorowe, na których montowane będą przyciski wykonać przewodem typu YnTKSY 2x2x0,8mm2. Przewód układać w korytkach kablowych typu 32x15 Napięcie: 24V DC Prąd alarmu: 20mA Temperatura pracy (-10 C do +50 C) Wymiary: 124x124x35mm Ciężar 0,3kg Przycisk przewietrzania typu RT-42 LT W systemie należy zastosować przycisk przewietrzania typu RT-42 LT Przycisk ten służy do przewietrzania klatek schodowych a także do alarmowania tak samo jak w przypadku przycisku RT-42. Przyciski te należy montować obok centralek oddymiających na wysokości około 1,7m od poziomu podłogi lub w miejscach dozoru jak np. rejestracja.

8 Do centralek przyciski podłączyć przewodem typu YnTKSY 2x2x0,8mm2 układanym w tynku w korytkach kablowych typu 32x15. Napięcie: 24V DC Prąd alarmu: 20mA Temperatura pracy (-10 C do +50 C) Wymiary: 80/80mm Ciężar 0,15kg Wszystkie projektowane urządzenia musza posiadać aktualne certyfikaty zgodności CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej 1.2 Instalacja głównego wyłącznika prądu Na tablicy TG znajduje się istniejący wyłącznik główny prądu 2. Montaż urządzeń i instalacji przewodowych. Przy wykonawstwie instalacji oddymiania należy przestrzegać postanowień norm obowiązujących, a w szczególności normy BN-84/ , a także wymagań obowiązujących przepisów. a. Instalację systemu oddymiania wykonać: - przewodami bezhalogenowymi typu HDGs 3x2,5 spełniającymi b. zasilanie siłowników DDS50/500 i ZA101/1000: - przewodami typu HDGs 3x2,5 zasilanie central RZN c. Instalację zasilającą zwory elektromagnetyczne wykonać: - przewodami typu LiYY 2x1mm2 Instalację w klatkach schodowych wykonane przewodami ognioodpornymi można prowadzić pod tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku min. 5 mm). W innym przypadku przewód typu HDGS i HTKSH należy mocować do podłoża przy pomocy uchwytów ognioodpornych typu OBO Betermann 1015 (lub równoważnych). Montaż elementów instalacji oddymiania i odcinania pożaru - w miejscach wskazanych na rysunkach Wykonawstwo i odbiór robót Wykonawstwo robót

9 Przy wykonawstwie robót instalacyjnych i montażowych należy przestrzegać przepisów norm krajowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: przepisowa odległość instalacji i urządzeń systemu oddymiania od innych instalacji oznakowanie miejsc łączeń lub rozgałęzień. Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania polegające na wykonaniu: pomiarów rezystancji linii dozorowych; pomiarów oraz sprawdzeniu materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami; wykonania poprawności połączeń; umocowania połączeń; właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii dozorowych; Uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta. 4. Odbiór robót Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu oddymiania do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa dokumentację prawną montażu tj. -dziennik budowy - protokoły pomiarów elektrycznych Odbiór robót dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego przedstawiciel Użytkownika kierownik robót Wykonawcy projektant specjalista ochrony przeciwpożarowej inspektor nadzoru inwestorskiego konserwator instalacji.

10 5. Uwagi końcowe Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru urządzeń oddymiania należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone. W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oddymiania winien mieć zapewnianą fachowa obsługę. Obsługa winna być wykonywana w następujących czasookresach: Obsługa codzienna: Sprawdzanie prawidłowości wskazań central oddymiania Obsługa kwartalna o sprawdzanie prawidłowości działania układów i elementów sterowniczych, czyszczenie elementów UWAGA: W ramach bieżącej konserwacji instalacji oddymiającej przeszkolone osoby powinny, co najmniej raz w ciągu 10 dni przeprowadzać próbę załączania grawitacyjnego systemu oddymiania i dopływu powietrza kompensacyjnego, a także każdorazowo, czynność odnotować w książce instalacji. Obsługa kwartalna powinna być wykonywana przez osoby posiadające autoryzacje producenta urządzeń. W innym przypadku producent może nie uznać zasadności naprawy gwarancyjnej. Opracował Ryszard Dobrochowski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo