SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych Charakterystyka urządzeń Centrala oddymiania RZN 4408-K Przycisk wentylacyjny LT-43U Przycisk oddymiania RT Napędy elektryczne Wydzielenie klatek schodowych Obliczania dotyczące oddymiania i napowietrzania klatek schodowych Klatka schodowa nr Zestawienie napędów zębatkowych Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych Linie dozorowe Uruchomienie instalacji. 5. System sterowania drzwiami pożarowymi Centralka zamknięć ogniowych BAZ Chwytaki elektromagnetyczne Przegrody dymoszczelne Instalacja systemu. 6. Wydzielenie klatek schodowych dla systemu oddymiania. 7. Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A Przeznaczenie liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A. 8. Normy i przepisy. 9. Kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności. 10. Tabele i rysunki: 1. Rysunek nr 1 Plan ogólny piwnica rozmieszczenie urządzeń. 2. Rysunek nr 2 Plan ogólny parter rozmieszczenie urządzeń. 3. Rysunek nr 3 Plan ogólny I piętro rozmieszczenie urządzeń. 4. Rysunek nr 4 Schemat instalacji oddymiania i przewietrzania klatka schodowa nr Rysunek nr 5 Schemat instalacji sterowania drzwiami pożarowymi klatka schodowa nr 2.

2 1. PRZEDMIOT I CEL DOKUMENTACJI. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na: - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej nr 2, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - wydzielenie klatki schodowej dla systemu oddymiania nr 2. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu, Grudziądz ul. Dywizjonu 303/4. Celem opracowania jest sporządzenie projektu zabezpieczającego automatyczne i ręczne wysterowanie okien oddymiających i napowietrzania, co powinno uniemożliwić zadymienie drogi ewakuacyjnej (klatki schodowej) i zapewnić tzw. czystą drogę ucieczkową na wypadek pożaru. 2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - instalacja urządzeń i elementów systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej nr 2, - współdziałanie systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej z systemem sygnalizacji pożarowej, - współdziałanie systemu sterowania drzwiami pożarowymi z systemem sygnalizacji pożarowej. - wydzielenie klatki schodowej dla systemu oddymiania. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. Podstawą opracowania dokumentacji jest: - zlecenie, - podkłady budowlane, - ustalenia z użytkownikiem, - wizja lokalna w terenie, - obowiązujące normy i przepisy. 4. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM I PRZEWIETRZANIEM KLATEK SCHODOWYCH. Zgodnie z projektem architektonicznym budynek posiada pięć klatek schodowych po dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych ma za zadanie: - odprowadzenie dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynku z wykorzystaniem na klatki schodowej, - przewietrzanie (wentylacja) pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacji, bez wywoływania stanu alarmowego. Zaprojektowano system sterowania urządzeniami do usuwania dymu i ciepła w oparciu o rozwiązanie firmy D+H. W skład systemu wchodzą: - centrale oddymiania, - przyciski oddymiania, - przyciski przewietrzania, - napędy elektrycne. Wszystkie projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

3 Wykonawca może zastosować inne urządzenia równoważne lub lepsze po uzyskaniu akceptacji projektanta i dodatkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą Charakterystyka urządzeń Centrala oddymiania RZN 4408-K. Centralka RZN 4408-K f-my D+H służy do uruchamiania urządzeń elektrycznych systemu oddymiania f-my D+H. Zostały opracowano specjalnie do zastosowania w obiektach budowlanych jak np.: klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi między innymi dzięki zastosowaniu mikroprocesora. Jest zasilana napięciem przemiennym 230V 50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Wyposażona jest w akumulator w dwa akumulatory 12V 2,2Ah pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia sieciowego, po tym czasie możliwe jest jednokrotne alarmowe otwarcie klapy oddymiającej. Sterowanie centralką oddymiającą RZN K odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez styki elementu ABI 322A, które przełączają się w czasie alarmu pożarowego II stopnia powodując zadziałanie elementów wykonawczych zadziałanie siłownika otwierającego klapę oddymiającą. Można również otworzyć klapę dymową w sposób ręczny, za pomocą przycisków oddymiania RT42 poprzez centralkę RZN 4408 K. System umożliwia również uchylanie klapy dymowej do wentylacji za pomocą przycisku przewietrzania LT43 U. Przycisk przewietrzający służy do otwierania i zamykania klapy dymowej do wentylacji w czasie normalnej eksploatacji systemu bez wywoływania stanu alarmowego Przycisk wentylacyjny LT 43U. Przyciski przewietrzania LT43U przeznaczony jest do ręcznego sterowania w systemach oddymiania. Stosowany jest w zestawach oddymiających i służy do codziennego otwierania i zamykania klap lub okien oddymiających w trakcie normalnej eksploatacji. Przyciski przewietrzania LT 43U wykonany jest jako przycisk podtynkowy. Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem typu RZN f-my D+H i do montażu wewnątrz budynków Przycisk oddymiania RT 42. Przycisk oddymiania RT 42 jest stosowany w systemach oddymiania do ręcznego uruchamiania alarmu systemu oddymiania oraz jego kasowania. Przycisk posiada 3 diody sygnalizacyjne: - zielona - OK - czerwona - ALARM, - żółta - USZKODZENIE, Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem typu RZN f-my D+H i do montażu wewnątrz budynków Napędy elektryczne. Napędy elektryczne służą do otwierania klap i okien systemu oddymiającego, jak również do dziennej wentylacji. Zasilane są napięciem stałym 24 V. Obudowa siłowników jest wykonana z aluminium eloksalowego.

4 4.2. Wydzielenie klatek schodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy obudować i zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EI30 klatki schodowe w budynkach niskich zaliczanych do kategorii ZL II. Budynek Domu Pomocy Społecznej jest zaliczany do kategorii ZL II Obliczanie powierzchni czynnej systemu oddymiania i napowietrzania. Stosowane oznaczenia przy obliczeniach: F powierzchnia użytkowa klatki schodowej, Acz powierzchnia czynna klatki schodowej, Cv aerodynamiczny współczynnik przepływu, Aczo powierzchnia czynna okna, Ago powierzchnia geometryczna okna, Awgn wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania, Agn powierzchnia geometryczna napowietrzania Klatka schodowa nr 2. a. Oddymianie. - powierzchnia klatki schodowej wynosi F = 6,00 m x 2,74 m = 16,44 m 2 - powierzchnia czynna odymiania klatki schodowej (α = 5% powierzchni klatki chodowej) wynosi A cz = α x F = 16,44 x 5% = 0,82 m 2. - do oddymiania zastosuje się okno położone w klatce schodowej na piętrze o wymiarach: 1,20 x 1,78 - powierzchnia geometryczna okna wynosi: A go = a x b = 1,20m x 1,78m = 2,13 m 2 - powierzchnia czynna okna wynosi: A czo = A go x C v C v aerodynamiczny współczynnik przepływu przyjęto 0,6 A czo = 2,13 m 2 x 0,6 = 1,28 m 2 A czo > A cz - okno spełnia wymagania Dobrano napęd zębatkowy ZA 81/800 - napięcie pracy - 24VDC - pobór prądu 1,0A. b. Napowietrzanie. Do napowietrzania zastosuje się drzwi wejściowe. Minimalna powierzchnia geometryczna otworów napowietrzających powinna być większa o 30% od powierzchnia geometrycznej okien oddymiający - A wgn = 1,3 x A go. A wgn = 1,30 x 2,13 = 2,76 m 2 - do napowietrzania zastosuje się drzwi wejściowe o wymiarach: 1,46 x 2,08 m.

5 - powierzchnia geometryczna drzwi wynosi: A gn = 1,45 x 2,08 = 3,02 m 2 A gn > A wgno - drzwi spełniają wymagania Dobierano napęd elektryczny DDS 50/500 - napięcie pracy - 24VDC - pobór prądu 1,0A Zestawienie napędów zębatkowych. Numer klatki schodowej 2 Typ napędu Miejsce zainstalowania Ilość Uwagi ZA 81/800 okno 1 oddymianie DDS 50/500 drzwi 1 napowietrzanie 4.4. Instalacja systemu oddymiania i przewietrzania. Sterowanie centralami oddymiania RZN 4408-K odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A: numer modułu 2 sterowanie centralką oddymiania nr 1 zainstalowanej na piętrze w klatce schodowej nr 2, Liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A w czasie alarmu pożarowego II stopnia spowodując zadziałanie centralki i elementów wykonawczych zadziałanie siłowników otwierających okna oddymiające. Centrale sterowania oddymianiem RZN należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Na każdej klatce schodowej należy zainstalować: - na parterze i piętrze - przycisk oddymiania RT 42, - na piętrze - przycisk przewietrzania LT43U. Przyciski oddymiania RT 42 należy instalować p/t na wysokości ok, l,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Przyciski przewietrzania LT43U należy instalować p/t na wysokości ok. l,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Przyciski oddymiania RT 42 i przycisk przewietrzania LT43U należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Instalacje okablowania poszczególnych elementów wykonać przewodami zgodnie z dokumentacją producenta urządzeń. Zasilaniem zasadniczym (głównym) centralek systemu oddymiania będzie napięcie230v; 50Hz. Centralki systemu oddymiania należy podłączyć do najbliższej rozdzielni niskiego napięcia. Podłączenie wykonać kablem HDGs 3x2,5. Zabezpieczenie zasilania centralki systemu oddymiania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILANIE - ODDYMIANIE". Do zasilania rezerwowego centralki sterowania oddymianiem RZN przewidziano baterię akumulatorów - dwa akumulatory 12V 3,2Ah Linie dozorowe Linie dozorowe przycisków oddymiania RT 42 należy wykonać przewodami typu HTKSH 3x2x0,8.

6 Linie dozorowe przycisków przewietrzania LT43U należy wykonać przewodami typu YDY 4x1. Linie siłowników i napędów wykonać kablem HDGs 3x2,5 oraz HDGs 3x1,5. Linie dozorową od liniowego modułu wejścia/wyjścia ABI 322A do centralki oddymiania wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1,0. Wprowadzanie przewodów do przycisków zostawić wolne na długości ok. 0,2 m; do listew zaciskowych (osprzęt rozdzielczy) - ok. 0,5 m; do centralki oddymiania - do 1,0 m. Linie dozorowe prowadzić w listwach kablowych W przypadku łączenia przewodu pomiędzy urządzeniami wykonawczymi należy stosować puszkę z kostkami ceramicznymi PIP2A Przyciski oddymiania, przewietrzania, siłowniki i napędy drzwiowe należy montować zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno ruchowej Uruchomienie instalacji. Przed uruchomieniem systemu sygnalizacji pożarowej należy sprawdzić w pierwszej kolejności: 1. Parametry sieci kablowej linii dozorowych. 2. Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów. Wyniki tych testów wraz z ich oceną należy załączyć do dokumentacji powykonawczej instalacji systemu oddymiani i przewietrzania. 3. W pomieszczeniu gdzie jest zainstalowana centralka FC 330A użytkownik winien umieścić: - opis obsługi centralki oddymiania RZN dostarczy wykonawca, - książkę kontroli, gdzie należy odnotowywać wszelkie kontrole instalacji, naprawy, zmiany oraz alarmy z podaniem daty i godziny ich wywołania dostarczy wykonawca. Program odbioru instalacji oddymiającej powinien zapewnić: - sprawdzenie parametrów technicznych siłowników w oparciu o projekt i dokumenty zakupu oraz DTR; - sprawdzenie zadziałania siłowników - za pomocą sygnału ALARMU II stopnia z centralki sygnalizacji pożaru oraz każdego z przycisków sterujących systemu oddymiania (kontrola zwrotna zamknięcia i otwarcia, na centralce uruchamiającej siłowniki oraz w centralce sygnalizacji pożaru), - sprawdzenie czasu pełnego otwarcia okien i drzwi napowietrzających przez siłowniki zgodnie z DTR - od momentu ruszenia do momentu zatrzymania. Wszystkie protokóły z przeprowadzonych testów wykonawca powinien dołączyć do dokumentacji odbiorowej systemu oddymiania i przewietrzania. System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji użytkownikowi powinien pozostawać pod stałym nadzorem wyspecjalizowanej firmy lub konserwatora. 5. SYSTEM STEROWANIA DRZWIAMI POŻAROWYMI. Przedmiotem projektu jest uruchomienie instalacji przymykania drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych na poszczególnych kondygnacjach. Instalacja uruchamiana będzie po podaniu kryterium alarmu z czujek optycznych dymu wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru do centrali sterowania drzwiami pożarowymi. Drzwi przeciwpożarowe jako zamknięcie przeciwpożarowe muszą być wyposażone w urządzenie samozamykające, co jest jednoznaczne z tym, że drzwi po otwarciu zostają natychmiast przymknięte. W przypadku budynku Domu Pomocy Społecznej pożądane jest aby zaprojektowane drzwi pozostawały w pozycji otwartej i dopiero na wypadek pożaru zostaną przymknięte.

7 Zostanie to zrealizowane za pomocą instalacji trzymaczy elektromagnetycznych, które będą współpracować z indywidualną centralą sterowania zamykaniem drzwi. Przymknięcie drzwi będzie następowało automatycznie w skutek zwolnieniu trzymacza elekromagnetycznego po otrzymaniu sygnału z optycznych czujek dymu z systemu sygnalizacji pożaru. Możliwe jest również przymknięcie drzwi ręcznie za pomocą przycisku zwalniającego umieszczonego na chwytaku lub z centrali. W budynku Domu Pomocy Społecznej instalacja sterowania przymykaniem obejmie drzwi ppoż. znajdujące się na parterze i piętrze. W skład systemu będzie wchodzić: - centrala zamknięć ogniowych, - chwytaki elektromagnetyczne, Uwaga: Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze Centrala zamknięć ogniowych BAZ 2. Centrale zamknięć ogniowych BAZ 2 służą do sterowania chwytakami elektromagnetycznymi w systemach oddymiania. Chwytaki utrzymują drzwi stanowiące zamknięcia ogniowe w pozycji otwartej umożliwiając przemieszczanie się osób i towarów. Zadziałanie automatycznej czujki pożarowej lub ręcznego przycisku zwalniającego powoduje odłączenie od chwytaka napięcia zasilającego magnes. Pod wpływem samozamykaczy drzwi przymykają się zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia na inne części budynku. Centrale zamknięć ogniowych BAZ 2 współpracują z systemem sygnalizacji pożaru. Sterowanie centralą zamknięć ogniowych BAZ 2 odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez styki elementu ABI 322A, które przełączają się w czasie alarmu pożarowego II stopnia. Podstawowym zasilaniem centrali zamknięć ogniowych BAZ 2 jest napięcie przemienne 230V 50Hz. Przewiduje się zastosowanie pięciu central BAZ 2 po jednej na każdej klatce schodowej. Centrala sterowania zamykaniem drzwi posiada certyfikat zgodności CNBOP Chwytaki elektromagnetyczne. Chwytaki elektromagnetyczne są urządzeniami służącymi do przytrzymywania drzwi przeciwpożarowych w położeniu otwartym. Chwytaki są podłączone do centralki sterowania drzwiami pożarowymi. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego centralki sterowania drzwiami pożarowym lub ręcznego przycisku odłącza prąd doprowadzany do elektromagnesów. Odłączenie zasilania powoduje zwolnienie chwytaka i przymknięcie drzwi za pomocą samozamykacza. W budynku Domu Pomocy Społecznej proponuje się zastosowanie elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych przy drzwiach prowadzących z parteru i piętra na klatkę schodową. Elektromagnes utrzymuje drzwi w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy. W przypadku wyzwolenia centrali za pomocą sygnału z centrali FC 330A lub ręcznego uruchomienia przycisku wyzwalającego następuje przełączenie urządzeń w stan alarmu, co powoduje zwolnienie elektromagnesów trzymających skrzydła drzwi pożarowych i przymknięcie drzwi przeciwpożarowych przez samozamykacze. W projekcje przewidziano chwytak elektromagnetyczny drzwiowy GT-40R-18 wraz z przeciwpłytką (1 kpl./skrzydło drzwiowe) i w obudowie metalowej o długości 335 mm firmy GEZE Polska.

8 5.3. Instalacja systemu. Sterowanie centralami zamknięć ogniowych BAZ 2 odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A: numer modułu 7 sterowanie centralką przymykaniem drzwi nr 1 zainstalowanej na piętrze w klatce schodowej nr 2, Centralki zamknięć ogniowych BAZ 2 należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Zasilaniem zasadniczym (głównym) centralek będzie napięcie230v 50Hz. Centralki sterowania zamykaniem drzwi należy podłączyć do najbliższej rozdzielni niskiego napięcia. Podłączenie wykonać kablem YDY 3x1,5. Zabezpieczenie zasilania centralki systemu oddymiania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILANIE DRZWI PPOŻ". Linie dozorową od liniowego modułu wejścia/wyjścia ABI 322A do każdej centralki zamknięć ogniowych BAZ 2 wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1,0. Linie od chwytaków elektromagnetycznych do centralek zamknięć ogniowych BAZ 2 należy wykonać przewodem HTKSH 1x2x 1,4. Wszystkie linie prowadzić w listwach kablowych. Przyciski przerywania, chwytaki elektromagnetyczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno ruchowej. 6. WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH DLA SYSTEMU ODDYMIANIA. Projektuje się wykonanie zabudowy klatek schodowych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych z wymianą drzwi ewakuacyjnych wyjściowych z budynku, drzwi oddzielenia korytarzy dymoszczelnch. Zabudowa polega na odpowiednim oddzieleniu i zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych. W tym celu projektuje się : Drzwi na holu windy z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI30 typu Arkada NT 78EI przeszklonych. Grubość skrzydła 78 mm. Drzwi przeszklone szkłem ognioodpornym. Drzwi wyposażyć w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z dzwignią antypaniczną. Drzwi wejściowe z klatki schodowej na poszczególne poziomy (2szt.) wykonać z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI30 typu Arkada NT 78EI przeszklonych. Grubość skrzydła 78 mm. Drzwi przeszklone szkłem ognioodpornym. Drzwi wyposażyć w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz. Pozostałe drzwi wewnętrzne na klatkach schodowych i do pomieszczeń użytkowych jako stalowe w klasie odporności ogniowej EI30. Jedne drzwi przenieść z klatki schodowej nr 1. W miejsce zdmontowanych drzwi wstawić drzwi z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI30 typu Arkada NT 78EI przeszklonych. Grubość skrzydła 78 mm. Drzwi przeszklone szkłem ognioodpornym. Drzwi wyposaży w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe, drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz.

9 Drzwi wyjściowe aluminiowe bez klasy odporności ogniowej typu Arkada NT 60PT przeszklone szkłem bezpiecznym termoizolacyjnym U=1,1. Drzwi wyposaży w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z dzwignią antypaniczną. Drzwi wyjściowe wewnętrzne do wiatrołapu aluminiowe bez klasy odporności ogniowej typu Arkada NT 50PT przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi wyposaży w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z dzwignią antypaniczną. Drzwi oddzielenia korytarzy dymoszczelne bez klasy odporności ogniowej typu Arkada NT 50PT przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi wyposaży w zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe otwierane na wkładki patentowe. Wszystkie drzwi lakierowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wyposażyć w samozamykacz oraz zamek z dzwignią antypaniczną. 7. MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. W związku z zainstalowaniem w budynku Domu Pomocy Społecznej systemów: - oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, - sterowanie centralami zamykaniem drzwi na klatkach schodowych, zachodzi konieczność współpracy wszystkich systemów w przypadku zagrożenia pożarowego. W związku z tym, projektuje się sterowanie: - centralek oddymiania i przewietrzania klatek schodowych RZN4408K, - centralek zamknięć ogniowych BAZ 2 za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A. Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A służy do: - wielostanowego adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru Synova FC 330A lub FC 700A. Instalowany w pętli, wyposażony w przekaźnikowe wyjście oraz nadzorowane wejście, które może być sterowane przekaźnikiem NO, - zdecentralizowanego sterowania drzwiami, wentylacją, klimatyzacją, windami itp., przekazywania sygnałów do central urządzeń gaszących i oddymiających, odbierania sygnałów potwierdzeń, a także sterowania różnymi urządzeniami po otrzymaniu sygnału z innych urządzeń, - stosowania zarówno w suchych jak i wilgotnych pomieszczeniach, - moduł można wykorzystać częściowo - jako wejście lub wyjście. Moduł ABI322A łączy się z linią (pętlą) detekcyjną systemu Synova FC 330A lub FC 700A analogicznie jak gniazda SO 320. Podobnie jak w przypadku gniazd SO 320 istotne jest zachowanie polaryzacji (rozróżnianie przewodów "+" i "-"). W module ABI 322A nie ma przełącznika adresowego. Centrala sama nada adres w czasie automatycznej konfiguracji. Nie są potrzebne żadne specjalne czynności w czasie uruchamiania modułu Przeznaczenie liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A.

10 Liniowe moduły wejścia/wyjścia w naszym projekcie przeznaczone są w przypadku powstania pożaru do: - sterowania centralkami oddymiania: - dla centrali nr 2 numer modułu 2 klatka schodowa nr 2, - sterowanie centralkami zamknięć ogniowych BAZ 2: - dla centrali nr 2 numer modułu 7 klatka schodowa nr 2, UWAGA. Wykonawca po zainstalowaniu modułów przeprowadzi konfigurację centrali sygnalizacji pożarowej. Wszystkie zmiany numeracji elementów liniowych przedstawi w dokumentacji powykonawczej. 9. NORMY I DOKUMENTY UWZGLĘDNIONE PRZY PROJEKTOWANIU. 1. Ustawa z dnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej Budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 80 poz. 563). 3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(dz.u.nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 4. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej część 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 5. PN-B Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. 6. Karty katalogowe SYNOVA FC 330A firmy SIEMENS. 7. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali FC 330A. 8. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali zamknięć ogniowych BAZ Dokumentacja techniczno ruchowa centrali oddymiania RZN 4408-K 10. Dokumentacja techniczno ruchowa elementów liniowych wydana przez producenta. 10. INSTRUKCJE, KSEROKOPIE ATESTÓW ( ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA WYROBÓW DO STOSOWANIA W SYSTEMACH OCHRONY PPOŻ.) URZĄDZEŃ ZASTOSOWANYCH W PT. 1. Certyfikat zgodności nr 2410/2007 centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E. 2. Aprobata techniczna CNBOP AT /2007 centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E. 3. Certyfikat zgodności nr 2468/2007 ręczny przycisk oddymiania RT Aprobata techniczna CNBOP AT /2008 ręczny przycisk oddymiania RT Certyfikat zgodności nr 2546/2007 Centrala zamknięć ogniowych BAZ 2 6. Aprobata techniczna nr AT /2007 Centrala zamknięć ogniowych BAZ 2 7. Certyfikat zgodności nr 2392/2007 moduł wejścia/wyjścia DC 1136-AA (ABI 322A). 8. Certyfikat zgodności nr 2400/2007 elektryczne siłowniki zębatkowe typu ZAxx. 9. Certyfikat zgodności nr 1981/20063 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 10. Deklaracja zgodności 013/2008 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 11. Deklaracja zgodności WE Nr 013 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw.

11 12. Aprobata techniczna CNBOP AT-0017/2005 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 13. Certyfikat zgodności nr 2173/2006 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 14. Deklaracja zgodności 008/2008 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 15. Deklaracja zgodności WE Nr 8 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 16. Aprobata techniczna CNBOP AT-0057/2006 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 17. Certyfikat zgodności nr 2223/2006 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 18. Deklaracja zgodności 023/2008 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 19. Deklaracja zgodności WE Nr 23 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 20. Aprobata techniczna CNBOP AT-0002/2005 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 21. Deklaracja zgodności WE nr TF3/WE/0031 kable YDY. 22. Deklaracja zgodności WE nr 13/ bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe. 23. Orzeczenie CNBOP nr 022/BA/2003 puszki instalacyjne PIP. 24. Certyfikat zgodności Nr ITB-0720/W klapy dymowe DYMKLAP. 25. Aprobata techniczna ITB AT /2006 klapy dymowe DYMKLAP. 26. Krajowa deklaracja zgodności nr 12/2009 drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 27. Krajowa deklaracja zgodności nr 13/2009 drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 28. Aprobata techniczna ITB AT /2008 drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 29. Certyfikat zgodności nr P41/272/2008/2984/Z1 - drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 30. Certyfikat zgodności nr P41/273/2008/2985/Z1 - drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych. 31. Krajowa deklaracja zgodności nr 1/PP/09 drzwi stalowe PADILLA. 32. Atest higieniczny HK/B/1101/01/2009 drzwi stalowe przeciwpożarowe 11. TABELE I RYSUNKI. 1. Rysunek nr 1 Plan ogólny piwnica rozmieszczenie urządzeń. 2. Rysunek nr 2 Plan ogólny parter rozmieszczenie urządzeń. 3. Rysunek nr 3 Plan ogólny I piętro rozmieszczenie urządzeń. 4. Rysunek nr 4 Schemat instalacji oddymiania i przewietrzania klatka schodowa nr Rysunek nr 5 Schemat instalacji sterowania drzwiami pożarowymi klatka schodowa nr 2.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej. 4.1. Centrala

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH INWESTOR Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna 30/32 DATA

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS WYDZIELENIA POŻAROWE 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH 3 CENTRALA

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych PROJEKT WYKONAWCZY Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych. INWESTOR Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 217 GŁÓWNY PROJEKTANT Maxtel sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264B, 25-116 Kielce ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3 KLAPA DYMOWA Z PODSTAWĄ PROSTĄ... 3 CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM RZN 440XK... 3 NAPĘD DRZWIOWY

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przystosowanie budynku przedszkola do wymogów warunków

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Spis treści: SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ROZDZIAŁ I 2 SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 3. OPIS SYSTEMU 4 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na projekt architektoniczny. Wszędzie tam, gdzie projekt zakłada

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Budynek Biurowy w Poznaniu, ul. Gronowa 20 Oddymianie Poziomych Dróg Ewakuacyjnych. Spis treści: ODDYMIANIE POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH

Budynek Biurowy w Poznaniu, ul. Gronowa 20 Oddymianie Poziomych Dróg Ewakuacyjnych. Spis treści: ODDYMIANIE POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH Spis treści: ODDYMIANIE POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM RZN 4408K... 4 PRZYCISKI ODDYMIANIA RT 42 I RT

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH Alfa-System SP. z o.o. 54-151 Wrocław ul. Piotra Ignuta 87 tel./fax: (071) 358-00-00 tel. (071) 351-93-22 NIP: 972-10-94-177 PROJEKT BUDOWLANY Faza: PROJEKT BUDOWLANY Miejscowość : OLEŚNICA Obiekt: Budynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania Podstawą techniczną stanowią: o podkłady architektoniczno budowlane o koordynacje branŝowe Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Kazimierz Ordecki ul, Batalionów Chłopskich 6, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt Budynek byłego Colegium UMCS

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 5.1. Wytyczne do sposobu instalacji urządzeń... 13

SPIS TREŚCI. 5.1. Wytyczne do sposobu instalacji urządzeń... 13 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. /fax. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I ODDYMIANIA KLATKI EWAKUACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na usługi oddymiania klatek schodowych przeglądów technicznych drzwi ppoż, monitoring i konserwacja systemów instalacji ppoż w budynkach UR w latach

Bardziej szczegółowo

produkty przeciwpożarowe

produkty przeciwpożarowe produkty przeciwpożarowe dym wydzielający się w czasie pożaru równocześnie z palącym ogniem stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ponad 90% ofiar pożarów umiera z powodu zatrucia dymem,

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG POŻARNICZYCH OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA

BIURO USŁUG POŻARNICZYCH OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA BIURO USŁUG POŻARNICZYCH OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA 87-800 Włocławek, ul. Planty 20 B tel. 054 234 29 38, tel.kom. 693 863 200 tel./fax 054 235 18 60 www.sudomir.com.pl, e-mail: sudomir@pro.onet.pl N I

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ

faza projektu PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ ul. Chodowieckiego 7; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 branża ELEKTRYCZNA numer projektu 11/377/PB nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo