! "! " # "# "# "!! " $ % "!!&$

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! "! " # "# "# "!! " $ % "!!&$"

Transkrypt

1 !"! "# "#"#"!! "$ % "!!&$

2 Twój DOM ul. RóŜana 20, Ostrołęka tel. (29) faks (29) tel. kom Ostrołęka Kwiecień 2010 r. Egzemplarz nr PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Nazwa zadania Adres budowy Inwestor Instalacja systemu oddymiania oraz wymiana stolarki drzwiowej klatek schodowych na ognioodporną w budynku Hotelu Pielęgniarek Al.Jana Pawła II A Ostrołęka Zdrowotnej im.dr Józefa Psarskiego Al. Jana Pawła II A Ostrołęka Zespół projektowy: Projektant branŝy arch. i konstr.-bud.: inŝ. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95//Os spec. architektoniczna Projektant branŝy elektrycznej: tech. Antoni DĄBROWSKI upr. nr Os-479/84 spec. instalacyjnoinŝynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych Projektant branŝy elektrycznej: mgr inŝ. Marek MIELNICKI upr. nr UAN.VI-7/502/85 spec. instalacyjno-inŝynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych Asystent projektanta: inŝ. Zbigniew DĄBROWSKI OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć i moŝe być skierowana do realizacji.

3 Zawartość opracowania I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Opis techniczny: 1. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania: Podstawa opracowania Adres inwestycji Inwestor Parametry wymiarowe budynku SYTUACJA OPIS KONSTRUKCJI STAN ISTNIEJĄCY Fundamenty i ściany fundamentowe Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne Tynki wewnętrzne Okładziny ścienne Stropy Posadzki Klatki schodowe i schody Wentylacja Stolarka Instalacje STAN PROJEKTOWANY OPIS INSTALACJA ODDYMIAJĄCA Sterowania zewnętrzne Linie dozorowe, strefy Instalacja sterowania oddymianiem Obliczenia powierzchni czynnych oddymiania oraz dobór siłowników SYSTEM NAPOWIETRZAJĄCY SYSTM AUTOMATYKI DRZWI OKABLOWANIE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW...6 Część rysunkowa: Rys. nr A-1. Sytuacja, skala 1: Rys. nr B-1. Rzut parteru, skala 1: Rys. nr B-2. Rzut piętra I, II, III, skala 1: Rys. nr B-2A. Rzut piętra IV, skala 1: Rys. nr B-3. Rzut piętra V, skala 1: Rys. nr E-1. Rzut parteru - podłączenie systemu oddymiającego, skala 1: Rys. nr E-2. Rzut piętra IV-podłączenie systemu oddymiającego, skala 1: Rys. nr E-3. Rzut piętra V-podłączenie systemu oddymiającego, skala 1: Rys. nr E-4 Schemat ideowy systemu oddymiania i przewietrzania, b.s. Rys. nr S Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, skala 1: Załączniki: 1) Ksero uprawnień projektantów wraz z zaświadczeniami Izby Twój DOM, ul. Różana 20, Ostrołęka, tel. (29) , Str. nr 2

4 Opis techniczny 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania: - instalacja systemu oddymiania oraz wymiana stolarki drzwiowej klatki schodowej na ogniotrwałą w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.dr Józefa Psarskiego Podstawa opracowania 1) Inwentaryzacja budynku 2) Uzgodnienia z Inwestorem 3) Polskie normy i wytyczne projektowania 4) Rozporządzenie MI z dnia r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2 r. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami) 6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 6 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr, poz. 563) 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 6, z późniejszymi zmianami) 8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 0 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) 9) Podstawowe Zasady Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej - CNBOP W-wa 2 r. 10) Metody ograniczenia zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy poż. - oprac. M. Skaźnik 99 11) Normy: PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. DIN :2-09 Usuwanie dymu i gorąca w czasie pożarów. PN-E :2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacji instalacji. PN-IEC :2 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. EN-11-6 Smoke and heat control systems Part 6 : Specification for pressure differential systems Kits. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza PN-EN :2 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 2: Symbole elementów, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia PN-EN (U) Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 7: Aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne - Instalacje wnętrzowe 12) Dane architektoniczno budowlane 13) Uzgodnienia branżowe 1.3. Adres inwestycji Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka 1.4. Inwestor Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka. Twój DOM, ul. Różana 20, Ostrołęka, tel. (29) , Str. nr 3

5 1.5. Parametry wymiarowe budynku długość budynku 53,14m powierzchnia użytkowa 651,17m 2 szerokość budynku 22,65m powierzchnia zabudowy 544,88m 2 wysokość budynku 15,50m kubatura 8445,64 m 3 2. SYTUACJA Budynek zlokalizowany jest na działce w pd.- zach. części miasta Ostrołęki przy Al. Jana Pawła II. Wejście do Poradni od strony parkingu, natomiast wejście do hotelu od strony Al. Jana Pawła II. Obiekt jak również i teren na którym jest zlokalizowany nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. OPIS KONSTRUKCJI STAN ISTNIEJĄCY 3.1. Fundamenty i ściany fundamentowe - ławy fundamentowe żelbetonowe, -ściany fundamentowe betonowe Ściany zewnętrzne - murowane z bloczków gazobetonowych, gr. 42cm 3.3. Ściany wewnętrzne - murowane i żelbetowe prefabrykowane gr.25cm (nośne) i 12 cm (działowe) 3.4. Tynki wewnętrzne - wapienno piaskowe Okładziny ścienne - w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych okładziny z glazury do wys.2m 3.6. Stropy - płyty kanałowe 3.7. Posadzki - lastryko i płytki PCV 3.8. Klatki schodowe i schody - schody żelbetowe z B15 zbrojone 34GS i St0 obłożone lastriko - balustrady schodowe stalowe ażurowe, - schody zewnętrzne betonowe wylewane obłożone lastriko Wentylacja - wentylacja grawitacyjna i okresowa mechaniczna Stolarka Stolarka okienna i drzwiowa typowa. Okna PVC. Drzwi zewnętrzne aluminiowe Instalacje - elektryczna - wod.-kan. - hydrantowa - c.o. - c.w. Twój DOM, ul. Różana 20, Ostrołęka, tel. (29) , Str. nr 4

6 4. STAN PROJEKTOWANY OPIS 4.1 INSTALACJA ODDYMIAJĄCA Projektuje się zainstalowanie systemu oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych budynku. W budynku do oddymiania zostaną zaprojektowane okna oddymiające w ścianie klatki schodowej na V i IV piętrze. Okna te zostaną osadzone w konsolach montażowych typu RA-KA (otwieranie na zewnątrz) do których przymocowane będą siłowniki KA50/ Sterowania zewnętrzne Projekt zakłada realizację następujących funkcji sterowniczych: - automatyczne załączanie oraz kontrola stanu pracy systemu oddymiania grawitacyjnego. Realizacja funkcji sterowniczych następować będzie zgodnie z przyporządkowaniem funkcji załączanej i załączającej Linie dozorowe, strefy Dla budynku projektuje się dwie linie dozorowe z czujkami dymu oraz wyposażonymi w przyciski oddymiające alarmowe oraz przyciski przewietrzania. Projekt zakłada sterowanie oddymianiem za pomocą czujki dymu lub z przycisków alarmowych (znajdujących się na parterze oraz na piętrze, gdzie zainstalowane są okna oddymiające). Punkty sterownicze (RZN 4408-K) zostaną zamontowane jak najbliżej zasilanych przez nie siłowników tj. na IV piętrze w klatce od strony poradni i na piętrze V w klatce od strony hotelu. Obydwie centrale sterownicze są bezobsługowe Instalacja sterowania oddymianiem Projekt zawiera elementy sterowania okiennym systemem oddymiania. Projektuje się dwie linie zasilające siłowniki drzwiowe oraz dwie linie zasilające siłowniki okienne Obliczenia powierzchni czynnych oddymiania oraz dobór siłowników Zgodnie z PN-B powierzchnia czynna oddymiająca powinna stanowić 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. a) Powierzchnia klatki 34,23m 2 P CZKL = 0,05 x 34,23 P CZKL = 1,71[m 2 ] Oddymianie będzie odbywać się za pomocą trzech okien aluminiowych zainstalowanych na V piętrze. Wymiary okien to: - 2 sztuki - 78 x o powierzchni czynnej oddymiania równej 0,52 m 2, łącznie dając 1,04 m 2-1 sztuka 114 x o powierzchni czynnej oddymiania równej 0, m 2. Łączna powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,84 m 2. b) Powierzchnia klatki 16,24m 2 P CZKL = 0,05 x 16,24 P CZKL = 0,812[m 2 ] Oddymianie będzie odbywać się za pomocą trzech okien aluminiowych zainstalowanych na V piętrze. Wymiary okien to: - 2 sztuki 114 x o powierzchni czynnej oddymiania równej 0, m 2. Łączna powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,60 m 2. c) Powierzchnia rzutu maszynowni 23,56m 2 Twój DOM, ul. Różana 20, Ostrołęka, tel. (29) , Str. nr 5

7 P CZKL = 0,005 x 23,56 P CZKL = 0,019[m 2 ] Oddymianie będzie odbywać się za pomocą okna aluminiowego zainstalowanego na V piętrze w maszynowni dźwigu. Wymiary okna to: - 78 x o powierzchni czynnej oddymiania równej 0,52 m 2. Okna oddymiające NSHEV 4.2. SYSTEM NAPOWIETRZAJĄCY W celu napowietrzenia klatek schodowych przewiduje się instalację siłowników drzwiowych istniejących drzwi zewnętrznych oraz zamków kulkowych. Projektowana centrala sterowania oddymianiem stanowi równocześnie centralę sterującą systemem przewietrzającym (RZN 4408-K). Centrala wyposażona jest w rezerwowe źródło zasilania zestaw akumulatorów pozwalających na 72 godzinną pracę w trybie czuwania i otwarcie drzwi w trybie alarmu SYSTEM AUTOMATYKI DRZWI Drzwi wbudowane w ściany wydzielające klatkę schodową zostaną wyposażone w samozamykacze. Ponadto projektuje się wymianę stolarki drzwiowej w klatkach na stalową, z oszkleniem, ogniotrwałą tak jak na rysunkach B-1, B-2, B-2A, B OKABLOWANIE Rozwiązanie okablowanie i montażu urządzeń jest przedstawione na rysunkach E-1, E-2, E-3. Do zasilania siłowników okiennych należy stosować przewód bezpieczny HDGs PH 3x2,5mm oraz siłowników drzwiowych HDGs PH 3x1,5mm. Linię przycisków alarmowych oddymiania należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8 mm, czujek optycznych - YnTKSY 2x0,8 mm oraz przycisku przewietrzania YnTKSY 4x0,8 mm Przewody należy ułożyć w odpowiednich listwach na tynku UWAGI Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać próby działania systemów oddymiania i napowietrzania oraz badania stanu izolacji przewodów. 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Centrala z zasilaniem awaryjnym RZN 4408-K Siłownik łańcuchowy KA54/0-okienny Siłownik łańcuchowy DDS50/500-drzwiowy Przycisk alarmowy Przycisk przewietrzania Czujnik dymu Okno 78 x Okno 114 x Samozamykacze drzwi Przewód YnTKSY 3x2x0,8 Przewód HDGs PH 3x2,5 Przewód YnTKSY 4x0,8 Przewód HDGs PH 3x1,5 Przewód YnTKSY 2x0,8 Listwy elektroinstalacyjne Drzwi o klasie ogniotrwałości 2 szt. 6 szt. 2 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 3 szt. 3 szt. 46 kpl. 35 m 26 m 35 m 38 m 12 m 35 m 34 szt. Twój DOM, ul. Różana 20, Ostrołęka, tel. (29) , Str. nr 6

8 kwiecień 2010 kwiecień 2010

9 Drzwi sterowane siłownikami (system napowietrzający) Ruchoma barierka zabezpieczająca 22,24m HP - drzwi ognioodporne klasy z zamontowanymi samozamykaczami - granica opracowania Drzwi sterowane siłownikami (system napowietrzający) Zespół projektowy: Menadżer projektu: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 inż. Zbigniew DĄBROWSKI Projektant: mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95//Os - spec. arch. Rys. nr B-1 16,24m2 Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Rzut parteru Skala 1: Data: marzec 2010

10 270 - drzwi z zamontowanymi samozamykaczami - granica opracowania 34,23m2 HP HP ,24m2 Zespół projektowy: Menadżer projektu: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 inż. Zbigniew DĄBROWSKI RZUT PIĘTRA - I, II, III (powtarzalne) Projektant: mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95//Os - spec. arch. Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Rzut piętra - I,II,III Rys. nr B-2 Skala 1: Data: marzec 2010

11 270 - drzwi z zamontowanymi samozamykaczami - granica opracowania ,23m2 HP HP 16,24m2 Okno oddymiające (ostatnie piętro) Zespół projektowy: Menadżer projektu: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 inż. Zbigniew DĄBROWSKI RZUT PIĘTRA IV Projektant: mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95//Os - spec. arch. Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Rzut piętra IV Rys. nr B-2a Skala 1: Data: marzec 2010

12 Okno oddymiające Okno oddymiające ,71m2 Maszynownia 23,56m2 Okno oddymiające 114 RZUT PIĘTRA - V Zespół projektowy: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 Menadżer projektu: inż. Zbigniew DĄBROWSKI Projektant: mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95//Os - spec. arch. Rys. nr B-3 Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Rzut piętra IV Skala 1: Data: marzec 2010

13 Drzwi sterowane siłownikami (system napowietrzający) M YnTKSY 3x2x0,8 P.w.a. P.p. YnTKSY 4x0,8 HDGs PH 3x1,5 22,24m2 P.w.a. P.p. M - Przycisk wywoływania alarmowego - Przycisk przewietrzania - Siłownik drzwiowy sterowany z centralki - Drzwi z zamontowanymi samozamykaczami - Granica opracowania 16,24m2 HDGs PH 3x1,5 P.p. YnTKSY 4x0,8 Zespół projektowy: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 P.w.a. YnTKSY 3x2x0,8 Drzwi sterowane siłownikami (system napowietrzający) Menadżer projektu: inż. Zbigniew DĄBROWSKI Branża elektryczna: mgr inż. Marek MIELNICKI upr. nr UAN.VI-7/502/85 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr. M tech. Antoni DĄBROWSKI upr. nr Os-479/84 - specjaln. inst.-inż. w zakresie inst. elektrycznych Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Rzut parteru - podłączenie systemu oddymiającego Rys. nr E-1 Skala 1: Data: kwiecień 2010

14 P.w.a. TO P.w.a. TO YnTKSY 3x2x0,8 HTKSH PH 3x2,5 YnTKSY 3x2x0,8 Czujka dymu optyczna YnTKSY 2x0,8 HDGs PH 3x2,5 M O M O P.s Okna oddymiające HDGs PH 3x2,5 - zasilanie centralki P.w.a. P.s.2 M O - Przycisk wyzwalania alarmowego - Drzwi z zamontowanymi samozamykaczami - Punkt sterowania siłownikami okiennymi (system oddymiający) oraz siłownikami drzwiowymi (system przewietrzający) - Siłownik okienny - Granica opracowania Zespół projektowy: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 Menadżer projektu: inż. Zbigniew DĄBROWSKI Branża elektryczna: mgr inż. Marek MIELNICKI upr. nr UAN.VI-7/502/85 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr. RZUT PIĘTRA IV tech. Antoni DĄBROWSKI upr. nr Os-479/84 - specjaln. inst.-inż. w zakresie inst. elektrycznych Rys. nr E-2 Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Rzut piętra IV-podłączenie systemu oddymiającego Skala 1: Data: kwiecień 2010

15 Okna oddymiające Okno oddymiające HDGs PH 3x2,5 78 MO MO MO P.s.1 HDGs PH 3x2,5 YnTKSY 3x2x0,8 Okno oddymiające 114 MO Czujka dymu optyczna YnTKSY 2x0,8 P.s.1 - Punkt sterowania siłownikami okiennymi (system oddymiający) oraz siłownikami drzwiowymi (system przewietrzający) M O - Siłownik okienny RZUT PIĘTRA V Zespół projektowy: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 Menadżer projektu: inż. Zbigniew DĄBROWSKI Branża elektryczna: mgr inż. Marek MIELNICKI upr. nr UAN.VI-7/502/85 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr. tech. Antoni DĄBROWSKI upr. nr Os-479/84 - specjaln. inst.-inż. w zakresie inst. elektrycznych Rys. nr E-3 Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Rzut piętra V-podłączenie systemu oddymiającego Skala 1: Data: kwiecień 2010

16 Napędy wentylacji oddymiającej KA54/0 24V montowane do konsol montażowych, w których osadzone są okna oddyniające NSHEV od strony Al.Jana Pawła II Optyczna czujka dymu widzialnego DOR-40 wraz z gniazdem typu G-40 Przycisk przewietrzania YnTKSY 2x0,8 Przycisk oddymiania Przycisk oddymiania HDGs PH 3x2,5 (w listwie elektroinstal.) YnTKSY 4x0,8 YnTKSY 3x2x0,8 YnTKSY 3x2x0,8 RZN Centralka sterująca RZN 4408-K 8A, 24V jedna linia przewietrzania, jedna linia oddymiająca, zasilanie awaryjne 72h HDGs PH 3x2,5 (w listwie elektroinstal.) HDGs PH 3x1,5 (w listwie elektroinstal.) TO V Siłownik drzwiowy DDS50/500 24V Napędy wentylacji oddymiającej KA54/0 24V montowane do konsol montażowych, w których osadzone są okna oddyniające NSHEV szczytowa Optyczna czujka dymu widzialnego DOR-40 wraz z gniazdem typu G-40 Przycisk przewietrzania Przycisk oddymiania Przycisk oddymiania HDGs PH 3x2,5 (w listwie elektroinstal.) YnTKSY 2x0,8 YnTKSY 4x0,8 YnTKSY 3x2x0,8 YnTKSY 3x2x0,8 RZN Centralka sterująca RZN 4408-K 8A, 24V jedna linia przewietrzania, jedna linia oddymiająca, zasilanie awaryjne 72h HDGs PH 3x2,5 (w listwie elektroinstal.) HDGs PH 3x1,5 (w listwie elektroinstal.) TO V Siłownik drzwiowy DDS50/500 24V Zespół projektowy: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 Menadżer projektu: inż. Zbigniew DĄBROWSKI Branża elektryczna: mgr inż. Marek MIELNICKI upr. nr UAN.VI-7/502/85 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr. tech. Antoni DĄBROWSKI upr. nr Os-479/84 - specjaln. inst.-inż. w zakresie inst. elektrycznych Rys. nr E-4 Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Schemat ideowy systemu oddymiania i napowietrzania Skala b.s. Data: kwiecień 2010

17 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej S x H = 78 x cm 3szt. okno aluminiowe oddymiające sterowane siłownikami z centrali S x H = x cm (wymiar w świetle ościeżnicy), 5szt. drzwi stalowe, pełne, ognioodporne klasy, wyposażone w samozamykacze S x H = 114 x cm 3szt. okno aluminiowe oddymiające sterowane siłownikami z centrali S x H = x cm (wymiar w świetle ościeżnicy),19szt. drzwi stalowe,pełne, ognioodporne klasy, wyposażone w samozamykacze S x H = x cm (wymiar w świetle ościeżnicy),1szt. drzwi stalowe, oszklone, ognioodporne klasy, wyposażone w samozamykacze S x H = x 255cm (wymiar w świetle ościeżnicy), 9szt. drzwi stalowe, oszklone, ognioodporne klasy, wyposażone w samozamykacze Zespół projektowy: Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20 Rys. nr S Al.Jana Pawła II A, Ostrołęka Skala 1: Menadżer projektu: inż. Zbigniew DĄBROWSKI Projektant: mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95//Os - spec. arch. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej Data: kwiecień 2010

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo