ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec , tel./fax. (032)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558"

Transkrypt

1 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec , tel./fax. (032) TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE W ZAKRESIE: MONTAŻ DACHOWYCH OKIEN ODDYMIAJĄCYCH, WYMIANA DRZWI, WEWNĘTRZNA IN- STALACJA ELEKTRYCZNA I ODDYMIANIA ZGODNIE Z WYMAGAŃIAMI POSTANOWIENIA MAŁOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z DNIA 11 MARCA 2010 R. W SPRAWIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ W ZA- KRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DZIAŁKI NR 442, OBRĘB NR 12 PODGÓRZE INWESTOR: TREŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODDYMIANIA AUTOR: INŻ. JACEK SOCHA UPR NR BPPA i NB Nr 79/82 DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2011r. SPRAWDZAJĄCY: KRZYSZTOF WINDAK UPR NR 480/94 DATA SPRAWDZENIA: LISTOPAD 2011r. KLAUZULA: NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAŁ SPRAWDZONY I UZNANY ZA SPORZĄDZONY PRAWIDŁOWOZZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I MOŻE ZOSTAĆ PRZEKAZANY INWESTOROWI. DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2011

2 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA-OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ OPISOWA-OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ OGÓLNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA i MATERIAŁY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ Obliczenia... 5 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW Rys. nr E1 Rzut piwnic... Skala 1:50 Rys. nr E2 Rzut parteru... Skala 1:50 Rys. nr E3 Rzut I piętra... Skala 1:50 Rys. nr E4 Rzut II piętra... Skala 1:50 Rys. nr E5 Schemat instalacji zasilania, oddymiania i zamknięć ogniowych 2

3 OPIS TECHNICZNY 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest przebudowa klatki schodowej w budynku specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej Parkowa zlokalizowanej przy ul. Parkowej 12 w Krakowie zgodnie z wymaganiami Postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego -część elektryczna i instalacja do usuwania dymu z klatki schodowej. 1.2 INWESTOR Inwestorem projektowanego remontu jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Parkowa, ul. Parkowa 12, Kraków 1.3 ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje swoim zakresem: - zasilanie energią elektryczną instalacji do usuwania dymu i wykrywania pożaru - plany instalacji sterowania oddymianiem i wykrywania pożaru - obliczenia techniczne 1.4 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA i MATERIAŁY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA a) Ekspertyza techniczna na temat spełnienia w inny sposób wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późń.zm.) dotyczących: warunków ewakuacji ludzi z budynku specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Parkowa w Krakowie, ul. Parkowa 12 Wersja II opracowana przez rzeczoznawców: mgr inż. Janusz Rajca- rzeczoznawca budowlany, inż. Stanisław Pytlarz rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych w kwietniu 2009r. b) Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej straży Pożarnej w Krakowie z dnia 11 marca 2010r. c) Wizja lokalna i inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez firmę ArtBud Sosnowiec d) Podkłady architektoniczno-budowlane obiektu e) Uzgodnienia międzybranżowe f) Aktualne obowiązujące przepisy i normatywy 2 SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ Zgodnie z projektem branży architektonicznej i wytycznymi p-poż w klatce zaprojektowano instalację systemu oddymiania grawitacyjnego Zaprojektowano system Na system oddymiania projektowanej klatki schodowej składa się: - VELUX MO8 (78x140) z deflektorem wyposażona w siłownik I=4A/24VDC; - drzwi napowietrzające do przedsionka wyposażone w siłownik elektryczny np. firmy GEZE K600 - nadświetle napowietrzające do przedsionka wyposażone w siłownik elektryczny np. firmy GEZE K600 3

4 - drzwi zewnętrzne napowietrzające wyposażone w siłowniki elektryczne GEZE K600 oraz elektrozaczep zwalniający drzwi, drzwi wyposażone w regulator kolejności otwierania - centrala systemu oddymiania i usuwania ciepła typu np. mcr A (3X5A) wraz z akumulatorami - optyczne czujki dymu typu DOR 40; - alarmowe ręczne przyciski oddymiania RPO -wyposażenie dodatkowe: przycisk wentylacyjny przewietrzania LT, czujnik wiatr/deszcz z centralką pogodową zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni Dobrano centralę systemu oddymiania typu mcr A (3x5A). Centralę należy zasilić jako oddzielny obwód z własnym zabezpieczeniem kablem HDGs3x2,5 z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zabezpieczenie obwodu samoczynnym wyłącznikiem instalacyjnym o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16A Centralę należy wyposażyć w akumulatory o pojemności wystarczającej na 72 godziny pracy w przypadku braku zasilania podstawowego Okablowanie pomiędzy centralą i siłownikami klap oddymiających i i drzwi napowietrzających należy wykonać za pomocą przewodu HDGs 2x1,5. Połączenie z kablem siłownika należy wykonać w puszce instalacyjnej. Alarmowe przyciski oddymiania RPO należy zainstalować zgodnie z planem kondygnacji Okablowanie pomiędzy centralą i przyciskami RPO należy wykonać za pomocą przewodu YnTKSYekw 2x2x0.8 Optyczne czujki dymu należy zainstalować w klatce schodowej na każdej kondygnacji w klatce schodowej. Okablowanie pomiędzy centralą i czujkami dymu należy wykonać za pomocą przewodu YnTKSYekw 2x2x0.8 Dodatkowo projektuje się doposażenie systemu oddymiania w urządzenia służące do przewietrzania. Przycisk przewietrzani LT należy zainstalować w pomieszczeniu kotłowni na II piętrze. Okablowanie pomiędzy centralą i przyciskiem należy wykonać za pomocą przewodu YnTKSY 2x2x0.8 Czujnik wiatru i deszczu należy zainstalować na dachu w pobliżu klap oddymiających. Centralkę pogodową należy zainstalować w pom. kotłowni na II piętrze. Okablowanie pomiędzy centralką pogodową i czujnikami wiatru i deszczu należy wykonać za pomocą przewodu YTKSY 2x2x0.8 Okablowanie pomiędzy centralką oddymiania, a centralą należy wykonać za pomocą przewodu YTKSY 2x2x0.8 Zasilanie centrali pogodowej należy wykonać z tego samego obwodu w RG co centralka oddymiania. Instalacja centrali pogodowej umożliwia - uchylanie klapy oddymiającej do wentylacji za pomocą przycisku wentylacyjnego LT (tzw. funkcja przewietrzania) - automatyczne zamknięcie kalpy oddymiającej (otwartej na czas przewietrzenia) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Szczegółowy sposób rozwiązania zasilania central zostanie określony na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego. 4

5 3 System zamknięć ogniowych Drzwi pożarowe określone na rysunkach projektuje się wyposażyć w elekrotrzymacze. Obok drzwi należy zamontować łącznik elektryczny celem umożliwienia ręcznego przerwania zasilani do trzymaczy co spowoduje zwolnienie blokady i zamknięcie się drzwi. Elektrotrzymacze należy wysterować z osobnej pętli do centrali oddymiania. 4 ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Ochronę przed porażeniem w stanach normalnych zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony IP 2X. Jako ochronę przed porażeniem w stanach awaryjnych /dotykiem pośrednim/ zastosowano: samoczynne wyłączenie napięcia wg PN -IEC realizowaną przez wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym I=30mA. Obudowy metalowe oraz części dostępne montowanego osprzętu należy połączyć z przewodami ochronnymi PE instalacji. Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji należy wykonać wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzające ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać we wszystkich rozdzielnicach z uwzględnieniem podziałów sieciowych. Odbiorniki włączane do projektowanej sieci winny spełniać aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN -IEC oraz być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Uwagi końcowe Wykonane instalacje należy oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN- 88/E Tablice i znaki bezpieczeństwa. 5 OBLICZENIA Obliczenia wymaganych powierzchni oddymiania w branży architektonicznej inż. Jacek Socha 5

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo