ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA (Wrocław)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA (Wrocław)"

Transkrypt

1 Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki finansowe Studia dzienne licencjackie ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA (Wrocław) PRACA ZALICZENIOWA GRUPOWA Przedsiębiorstwo produkcyjne Tightex produkcja rajstop Rok 3 Grupa 6 Anna Szady, Agata Parasiewicz, Natalia Czarna,

2 Przedmiotem naszej działalności jest Tightex przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją oraz sprzedażą wysokiej jakości rajstop oraz skarpetek. Początek jego funkcjonowania będzie miał miejsce , a planowany czas zakończenia inwestycji to Założenia: Stawka podatkowa na poziomie 19%; Amortyzacja (stawki roczne): Maszyny produkcyjne 20% Budynki 5% Samochody 20% Komputery 20% Produkcja odbywa się na dwie zmiany: I zmiana 6:00-14:00; II zmiana 14:00-22:00; Rodzaje produkowanych rajstop: cienkie gładkie; cienkie wzorzyste; grube gładkie; grube wzorzyste; Rodzaje produkowanych skarpetek: cienkie gładkie; cienkie wzorzyste; grube gładkie; grube wzorzyste; Odbiorcy: 1 hurtownia, 20 sklepów detalicznych na terenie Wrocławia. 1. Prognoza sprzedaży OPIS STANU BAZOWEGO W naszym przedsiębiorstwie zaopatruje się 20 sklepów detalicznych oraz jedna hurtownia. Poniżej przedstawiono średnią ilość poszczególnych produktów zamawianych przez każdy z podmiotów. Rajstopy Skarpetki Sklepy Hurtownia Cienkie gładkie Cienkie wzorzyste Grube gładkie Grube wzorzyste Cienkie gładkie Cienkie wzorzyste Grube gładkie Grube wzorzyste Tabela 1: Wielkości zamówień składanych przez każdy z podmiotów w ciągu m-ca (w sztukach)

3 Rajstopy Skarpetki Cena/ szt. Ilość Przychód Cena/szt. Ilość Przychód cienkie 8,00 zł ,00 zł 1,00 zł zł cienkie wzorzyste 10,00 zł ,00 zł 1,25 zł zł grube 15,00 zł ,00 zł 5,00 zł zł grube wzorzyste 18,00 zł ,00 zł 7,00 zł zł ,00 zł zł Tabela 2: Prognozowany przychód ze sprzedaży poszczególnych produktów. Rajstopy Skarpetki Sprzedaż dzienna 8 950,00 zł 1 879,17 zł ,17 zł Sprzedaż miesięczna ,00 zł ,00 zł ,00 zł Sprzedaż roczna ,00 zł ,00 zł ,00 zł T Tabela 3: Prognozowany łączny przychód ze sprzedaży wszystkich produktów. a Rajstopy Skarpetki Cena/ szt. Ilość Koszt Cena/szt. Ilość Koszt cienkie 4,00 zł ,00 zł 0,40 zł zł cienkie wzorzyste 4,50 zł ,00 zł 0,55 zł zł grube 10,00 zł ,00 zł 2,50 zł zł grube wzorzyste 13,00 zł ,00 zł 4,00 zł zł ,00 zł zł Tabela 4: Prognozowane koszty wytworzenia poszczególnych produktów. 2. Cykl operacyjny Cykl rotacji zapasów Cykl rotacji należności 30 dni 30 dni Cykl operacyjny Tabela 5: Cykl operacyjny. 60 dni

4 3. Aktywa Aktywa Pasywa Aktywa trwałe ,00 zł Kapitał własny ,00 zł Aktywa obrotowe ,00 zł Kapitał obcy ,00 zł Należności ,00 zł Kredyt ,50 zł Zobowiązania wobec dostawców ,50 zł Zapasy Środki pieniężne ,00 zł ,00 zł ,00 zł Tabela 6: Zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa ,00 zł W skład aktywów trwałych naszego przedsiębiorstwa wchodzą przede wszystkim maszyny produkcyjne oraz samochody dostawcze służące do dowożenia produktów do naszych odbiorców. Dość istotną rolę odgrywają komputery, które, wraz z najnowocześniejszym oprogramowaniem, zarówno pozwalają na projektowanie wzorów jak i wspomagają działanie przedsiębiorstwa. 4. Zobowiązania wobec dostawców Nasze przedsiębiorstwo posiada zobowiązania przede wszystkim wobec dostawców materiałów potrzebnych do produkcji. Dzienna sprzedaż ,17 zł Odroczenie spłaty zobowiązań wobec dostawców 21 Zobowiązania wobec dostawców Tabela 7: Zobowiązania wobec dostawców ,50zł 5. Kapitał zaangażowany Pasywa Zobowiązania wobec dostawców = Kapitał zaangażowany 6. Struktura kapitału ,00 zł ,50 zł = ,50 zł Dług [D] zł Kapitał własny [E] zł D/E 84,37% w d 45,76% w e 54,24% Tabela 8: Struktura kapitału.

5 7. Wolne przepływy pieniężne Rok 0 od 1 do 4 5 od 6 do 10a 10b CR 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł CE 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł NCE 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł EBIT 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł NOPAT=EAT 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł NCE 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł CAPEX ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł delta NWC ,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,50 zł FCF ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,30 zł Tabela 9: Wolne przepływy pieniężne w kolejnych latach. W piątym roku naszej działalności planowana jest modernizacja maszyn i całej linii produkcyjnej oraz wymiana samochodów. Tabela przedstawiająca wolne przepływy pieniężne uwzględnia koszty stałe oraz koszty zmienne przedsiębiorstwa, które zostały wyszczególnione poniżej. Koszty stałe [na m-c] zł Wynagrodzenie zł 10 pracowników k. ogólnego zarządu zł 20 produkcyjnych zł 4 sprzątaczki zł Amortyzacja zł Koszty zmienne [na m-c] Zużycie energii, wody, paliwa Pozostałe koszty zmienne Materiały Razem koszty [na m-c] Razem koszty [na rok] - amortyzacja zł zł zł zł zł zł Tabela 10: Zestawienie kosztów stałych oraz zmiennych.

6 8. IRR ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,30 zł IRR 84,24% Tabela 11: Wolne przepływy pieniężne w kolejnych latach, oraz wyznaczone na ich podstawie IRR. 9. Koszty kapitałów β U została ustalona na podstawie naszych wyobrażeń. β L natomiast zależy od β U, stawki podatkowej oraz stosunku długu do kapitałów własnych. Stopa wolna od ryzyka to stopa referencyjna, której wielkość została pobrana ze strony internetowej NBP. Stopa zwrotu z portfela rynkowego została wyliczona na podstawie indeksu WIG20 z ostatnich pięciu lat. Koszt kapitału wynosi 15,38% i jest mniejszy od IRR wynoszącego 84,24%. E ,00 zł D ,50 zł β U 1,1 β L 1,85 K e 15,54% K d 18,75% R f 3,50% R m 10% CC 15,38% Tabela 12: Zestawienie kosztów kapitału. 10. NPV NPV = ,11 zł > 0 Zdyskontowana wartość przepływów pieniężnych jest większa od 0. Można więc po tym wnioskować, że inwestycja jest opłacalna.

7 CZĘŚĆ A DOTYCHCZASOWA STRUKTURA KAPITAŁU E ,00 zł D ,50 zł D/E 0,8437 we 54,24% wd 45,76% D+E ,50 zł beta U 1,1 beta L 1,85 Ke 15,54% Kd 18,75% Rf 3,50% Rm 10,00% CC 15,38% ANALIZA STRUKTURY KAPITAŁU we 5% 10% 15% 20% 25% wd 95% 90% 85% 80% 75% E ,13 zł ,25 zł ,38 zł ,50 zł ,63 zł D ,38 zł ,25 zł ,13 zł ,00 zł ,88 zł D/E 19,00 9,00 5,67 4,00 3,00 beta U 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 beta L 18,029 9,119 6,149 4,664 3,773 Ke 120,69% 62,77% 43,47% 33,82% 28,02% Kd 18,00% 17,80% 17,75% 17,50% 17,25% CC 19,89% 19,25% 18,74% 18,10% 17,49% we 30% 35% 40% 45% 50% wd 70% 65% 60% 55% 50% E ,75 zł ,88 zł ,00 zł ,13 zł ,25 zł D ,75 zł ,63 zł ,50 zł ,38 zł ,25 zł D/E 2,33 1,86 1,50 1,22 1,00 beta U 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 beta L 3,179 2, ,4365 2,189 1,991 Ke 24,16% 21,41% 19,34% 17,73% 16,44% Kd 17,20% 17,10% 17,00% 16,50% 16,00%

8 CC 17,00% 16,50% 16,00% 15,33% 14,70% we 55% 60% 65% 70% 75% wd 45% 40% 35% 30% 25% E ,38 zł ,50 zł ,63 zł ,75 zł ,88 zł D ,13 zł ,00 zł ,88 zł ,75 zł ,63 zł D/E 0,82 0,67 0,54 0,43 0,33 beta U 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 beta L 1,829 1,694 1, , ,397 Ke 15,39% 14,51% 13,77% 13,13% 12,58% Kd 15,75% 15,50% 15,00% 14,65% 14,35% CC 14,20% 13,73% 13,20% 12,75% 12,34% we 80% 85% 90% 95% wd 20% 15% 10% 5% E ,00 zł ,13 zł ,25 zł ,38 zł D ,50 zł ,38 zł ,25 zł ,13 zł D/E 0,25 0,18 0,11 0,05 beta U 1,1 1,1 1,1 1,1 beta L 1, , ,199 1, Ke 12,10% 11,67% 11,29% 10,95% Kd 14,00% 13,50% 12,00% 11,75% CC 11,95% 11,56% 11,1362% 10,8830% Tabela 14: Analiza struktury kapitału Najlepsza struktura kapitału Zakres działalności Rozpatrujemy rozszerzenie działalności na cały kraj oraz niektóre kraje Europy. Przewidujemy że w kraju będziemy mieć łącznie 40 odbiorców, czyli 30 sklepów detalicznych oraz 10 hurtowni. Dodatkowo rozpatrujemy opłacalność inwestycji w Europie (teren Niemiec, Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii). Liczbę odbiorców prezentuje Tabela 15. Towar produkowany jest we Wrocławiu oraz transportowany do pozostałych miast i krajów. Odbiorcy Kraj Europa Wielka Niemcy Austria Francja razem Brytania Sklepy Hurtownie Tabela 15: Zestawienie liczby poszczególnych odbiorców na terenie kraju oraz Europy.

9 Region woj. dolnośląskie Kraj Europa CR ,00 zł ,29 zł ,86 zł OKZ OSN Środki pieniężne Aktywa trwałe ,00 zł ,67 zł ,33 zł Odroczenie spłaty wobec dostawców Zobowiązania w dostawców ,50 zł ,67 zł ,33 zł Cykl konwersji gotówki Kapitał obrotowy netto ,50 zł ,81 zł ,76 zł Kap zaangażowany ,50 zł ,48 zł ,10 zł Aktywa = Pasywa ,00 zł ,14 zł ,43 zł Udział długu [wd] 5% 5% 5% wskaźnik D/E 5% 5% 5% Przepływy pieniężne [FCFo] ,50 zł ,48 zł ,10 zł NCE ,00 zł ,98 zł ,10 zł k.stałe + k. zmienne [CE 1 10] ,00 zł ,00 zł ,00 zł Stawka podatkowa [T] 19% 19% 19% EBIT ,00 zł ,31 zł ,76 zł FCF ,00 zł ,56 zł ,14 zł FCF ,00 zł ,43 zł ,29 zł FCF 6-10a ,00 zł ,56 zł ,14 zł Przychody ze sprzed [CR 10b] ,00 zł ,57 zł ,71 zł Nakłady 10b [NCE 10b] 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Przepływy 10b [FCF 10b] ,30 zł ,81 zł ,36 zł Tabela 16: Zestawienie nowych inwestycji. woj. dolnośląskie Kraj Europa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 IRR 84,24% 50,76% 34,44% Tabela 17: Zestawienie przepływów pieniężnych dla nowych inwestycji oraz wyznaczone na ich podstawie IRR.

10 Zakres IRR ,50 zł 84% ,50 zł , 48 zł 51% ,48 zł ,10 zł 34% Tabela 18: Zestawienie IRR w zależności od wartości. Koszt kapitału własnego 0-0,5 mln 0,5-1mln 1-2mln 2-3mln 3-4 mln 18,00% 19,00% 21,00% 23,00% 25% Koszt długu 0-30 tys tys 90 tys tys 150 tys-210 tys 12% 16% 20% 24% Tabele 19-20: Zestawienie kosztów kapitału własnego oraz długu w zależności od wartości.. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% IOS MCC Wykres 1: Krzywa IOS-MCC. Każda z rozważanych propozycji jest opłacalna i może być realizowana

11 CZĘŚĆ B 1. Strategia finansowania aktywów bieżących Strategia Agresywna Umiarkowana Konserwatywna Przychody ze sprzedaży [CR] ,00 zł ,00 zł ,00 zł Aktywa trwałe [FA] ,00 zł ,00 zł ,00 zł Aktywa bieżące [CA] ,00 zł ,00 zł ,00 zł Aktywa = Pasywa ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zobowiązania wobec dostawców ,50 zł ,50 zł ,50 zł Kapitał zaangażowany ,50 zł ,50 zł ,50 zł Kapitał własny ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kapitał obcy długoterminowy ,63 zł ,25 zł ,25 zł Kap obcy krótkoterminowy ,88 zł ,25 zł ,25 zł EBIT ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wolne przepływy pieniężne 1 10 [FCF] ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wolne przepływy pieniężne ,50 zł ,50 zł ,50 zł korekta premii za ryzyko ϣ 0,19 0,11 0,01 β L 1,99 1,93 1,86 Koszt kapitału własnego [ke] 16,4644% 16,0735% 15,5849% k. kap. Obcego długoterminowego 5,00% 5,50% 6,00% k. kap. Obcego krótkoterminowego 3,75% 3,00% 2,00% k. kap. Fin. Przedsiębiorstwo [CC] 10,44% 10,29% 10,53% Zmiana wartości przedsiębiorstwa [delta V] ,66 zł ,08 zł ,38 zł Tabela 21: Zestawienie różnych strategii finansowania aktywów bieżących. Na podstawie powyższego zestawienia widać, że największy wzrost wartości przedsiębiorstwa nastąpi w przypadku wyboru umiarkowanej strategii finansowania aktywów bieżących.

12 2. Strategia inwestowania w aktywa bieżące Strategia Restrykcyjna Pośrednia Elastyczna Premia za elastyczność popytu 0 0,0750 0,0480 Przychody ze sprzed [CR] ,00 zł ,50 zł ,10 zł Aktywa trwałe [FA] ,00 zł ,21 zł ,78 zł Aktywa bieżące [CA] ,00 zł ,13 zł ,57 zł Aktywa całkowite [TA] = ,00 zł ,34 zł ,34 zł Pasywa całkowite [TL] Zobowiązania wobec dostawców ,75 zł ,13 zł ,82 zł Kapitał zaangażowany ,25 zł ,21 zł ,53 zł Kapitał własny ,84 zł ,35 zł ,70 zł Kapitał obcy długoterminowy ,12 zł ,66 zł ,05 zł Kapitał obcy krótkoterminowy ,29 zł ,20 zł ,78 zł Udział EBIT w CR 0,5 0,45 0,4 EBIT ,00 zł ,38 zł ,04 zł Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu ,50 zł ,49 zł ,23 zł [NOPAT] Wolne przepływy pieniężne 1 10 [FCF] ,50 zł ,49 zł ,23 zł Wolne przepływy pieniężne 0 [FCFo] ,25 zł ,21 zł ,53 zł korekta premii za ryzyko µ 0,19 0,09 0,01 β* L 2,20 2,02 1,87 Koszt kapitału własnego [ke] 17,82% 16,62% 15,66% k. kap. Obcego długoterminowego [Kdd] 15,95% 14,61% 13,53% k. kap. Obcego krótkoterminowego [Kdk] 12,55% 11,50% 10,66% k. kap. Fin. Przedsiębiorstwo. [CC] 17,48% 16,29% 15,34% Zmiana wartości przedsiębiorstwa [delta V] ,14 zł ,30 zł ,70 zł Tabela 22: Zestawienie różnych strategii inwestowania w aktywa bieżące. Na podstawie powyższego zestawienie widać, że największy wzrost wartości przedsiębiorstwa nastąpi w przypadku wyboru restrykcyjnej strategii inwestowania w aktywa bieżące.

13 3. Strategie finansowania i inwestowania w aktywa bieżące. Restrykcyjno- Agresywna Restrykcyjno- Konserwatywna Elastyczno- Agresywna Elastyczno - Konserwatywna Premia za elastyczność popytu 0 0 0,087 0,087 Przychody ze sprzedaży [CR] ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,50 zł Aktywa trwałe [FA] ,00 zł ,00 zł ,40 zł ,40 zł Aktywa bieżące [CA] ,00 zł ,00 zł ,57 zł ,57 zł Aktywa całkowite [TA] = Pasywa całkowite [TL] ,00 zł ,00 zł ,97 zł ,97 zł Zobowiązania wobec dostawców ,75 zł ,75 zł ,07 zł ,07 zł Kapitał zaangażowany ,25 zł ,25 zł ,90 zł ,90 zł Kapitał własny ,09 zł ,09 zł ,10 zł ,10 zł Kapitał obcy długoterminowy ,55 zł ,39 zł ,64 zł ,98 zł Kapitał obcy krótkoterminowy ,61 zł 9 009,77 zł ,16 zł ,82 zł Udział EBIT w CR 0,5 0,5 0,4 0,4 EBIT ,00 zł ,00 zł ,80 zł ,80 zł Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu [NOPAT] ,50 zł ,50 zł ,92 zł ,92 zł Wolne przepływy pieniężne 1 10 [FCF] ,50 zł ,50 zł ,92 zł ,92 zł Wolne przepływy pieniężne 0 [FCFo] ,25 zł ,25 zł ,90 zł ,90 zł korekta premii za ryzyko µ i ϣ 0,269 0,190 0,190 0,014 β* L 1,455 1,365 1,365 1,163 Koszt kapitału własnego [ke] 12,96% 12,37% 12,37% 11,06% k. kap. obcego długoterminowego [Kdd] 17,00% 15,95% 15,95% 13,59% k. kap. obcego krótkoterminowego [Kdk] 13,38% 12,56% 12,56% 10,70% k. kap. Fin. przedsiębiorstwo. [CC] 12,90% 12,38% 12,30% 11,04% Zmiana wartości przedsiębiorstwa [delta V] ,21 zł ,69 zł ,08 zł ,34 zł Tabela 23: Zestawienie różnych strategii finansowania i inwestowania w aktywa bieżące. Na podstawie powyższego zestawienie widać, że największy wzrost wartości przedsiębiorstwa nastąpi w przypadku wyboru restrykcyjno-konserwatywnej strategii finansowania i inwestowania w aktywa bieżące. 4. Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jako że sprzedaż rajstop charakteryzuje się pewną sezonowością, zarządzanie środkami pieniężnymi postanowiłyśmy podzielić na 3 okresy: Okres Od stycznia do czerwca Od lipca do września Od października do grudnia Wybrany model Model Stone a Model Millera - Orra Model Beranka Tabela 24: Wybrane modele zarządzania środkami pieniężnymi w różnych okresach

14 a) październik grudzień Model Beranka stałe koszty transakcyjne F 50,00 zł miesięczna nadwyżka środków pieniężnych P zł średni ważony koszt kapitału K 0,89% poziom środków pieniężnych 2C ,51 zł Ilość transferów 4,79 Tabela 25: Model Beranka. b) styczeń czerwiec Model Stone a Odchylenie standardowe s ,60 zł 2*pi 6, Stale koszty transakcyjne F 50,00 zł Średni ważony koszt kapitału K 0,89% Poziom środków pieniężnych 2C ,88 zł Koszt braku środków pieniężnych P zł Koszt braku środków pieniężnych Kbsp zł min poziom środków pieniężnych akceptowany w firmie L ,92 zł c* optymalny poziom środków pieniężnych c* ,79 zł max poziom środków pieniężnych u* ,53 zł Górna granica kontroli zewnętrzna H ,37 zł Dolna granica kontroli zewnętrzna H ,95 zł Górna granica kontroli wewnętrzna u* ,53 zł Dolna granica kontroli - wewnętrzna L ,92 zł Tabela 26: Model Stone a. c) lipiec wrzesień model Millera-Orra Odchylenie standardowe s ,24 zł 2*pi 6, Stale koszty transakcyjne F 50,00 zł Średni ważony koszt kapitału K 0,89% Poziom środków pieniężnych 2C ,51 zł miesięczna nadwyżka środków pieniężnych P zł Koszt braku środków pieniężnych Kbsp zł min poziom środków pieniężnych akceptowany w firmie L ,53 zł optymalny poziom środków pieniężnych c* ,83 zł max poziom środków pieniężnych u* ,43 zł Tabela 27: Model Millera-Orra.

15 5. Zarządzanie zapasami a) Model VBPOQ Poziom optymalnej produkcji QVBPOQ= 3467,26 szt Całkowity koszt utrzymania zapasów TCI= 56236,41 zł Średnia ilość zapasów (m 2 ) AIN śr =ZAP śr = 43,99 m 2 Średnia ilość zapasów w ujęciu kwotowym (zł) ZAP śr [zł]= 160 zl P= K Z = 50 v= 5,07 m= k= 4 c 10% T= 19% Według modelu zarządzania zapasami VBPOQ aby powiększyć wartości naszego przedsiębiorstwa powinniśmy produkować 3468 szt. produktu. Wówczas całkowite koszty zapasów wyniosą 56236,41zł. Powinniśmy utrzymywać średni poziom zapasów w ilości 44 m 2 materiału. b) Model VBEOQ materiał gruby materiał cienki suma Roczne zapotrzebowanie w m 2 P , Koszt przestawienia produkcji K z Procentowy koszt utrzymania zapasów C 10% 20% Cena jednostkowa v 5,10 4,90 Podatek T 19% 19% Koszt kapitału własnego k 15,38% 15,38% Optymalna wielkość zamówienia Q VBEOQ Poziom bezpieczeństwa z b Całkowite koszty zapasów TCI 6 461,03 zł 8 273,60 zł ,64 zł materiał materiał gruby cienki Prognoza zapotrzebowania ŷ Przeciętny czas realizacji zamówienia w dniach t r 5 6 Współczynnik bezpieczeństwa u s 5% 5% średni błąd prognozy ŝ 4% 4% Poziom bezpieczeństwa z b 15,0 20 AI

16 6. Zarządzanie należnościami Wariant I (S 1 <=S 0 ) II (S 1> S 0 ) Okres spływu należności przed zmianami OSN Okres spływu należności po zmianach OSN Przychód przed zmianami S ,00 zł ,00 zł Przychód po zmianach S ,00 zł ,00 zł Koszt zmienny KZ 70% 70% Koszt kapitału własnego C 15% 15% Przeciętne straty z tytułu złych długów l 0 4% 4% l 1 2% 5% Procent skonta ps 0 3% 3% ps 1 5% 0% Procent odbiorców korzystających ze skonta w 0 40% 40% w 1 60% 70% NAL , ,00 EBIT , ,29

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Licencjackie studia dzienne Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Marta Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

Sklep odzieżowy ATW Sp. z o.o.

Sklep odzieżowy ATW Sp. z o.o. Sklep odzieżowy ATW Sp. z o.o. Sienkowski Tomasz Stasiełuk Maciej Walkowiak Wojciech Gr 08 ZF III Rok BAZA WSTĘP Postanowiliśmy otworzyć sklep odzieżowy ATW. Wybraliśmy formę prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wydział Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie USM Opiekun: Dr Grzegorz Michalski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Licencjackie studia dzienne Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Projekt

Bardziej szczegółowo

PRACA EGZAMINACYJNA Z PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

PRACA EGZAMINACYJNA Z PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU PRACA EGZAMINACYJNA Z PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Kierunek: Finanse i rachunkowość Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRACA EGZAMINACYJNA [PE01] Domowa Praca zaliczeniowa grupowa. Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa. Producent wina Bed-Gaj

PRACA EGZAMINACYJNA [PE01] Domowa Praca zaliczeniowa grupowa. Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa. Producent wina Bed-Gaj Wrocław, 19.04.2010 PRACA EGZAMINACYJNA [PE01] Domowa Praca zaliczeniowa grupowa Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Producent wina Bed-Gaj Opiekun: dr Grzegorz Michalski Zawartość Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Cicharska Nr indeksu: Uniwersytet Ekonomiczny MSD Zarządzanie Wartością i Ryzykiem Przedsiębiorstwa Wrocław

Katarzyna Cicharska Nr indeksu: Uniwersytet Ekonomiczny MSD Zarządzanie Wartością i Ryzykiem Przedsiębiorstwa Wrocław Katarzyna Cicharska Nr indeksu: 124350 Uniwersytet Ekonomiczny MSD Zarządzanie Wartością i Ryzykiem Przedsiębiorstwa Wrocław Naszą pracę chciałyśmy oprzeć na założeniu, że mamy po 40 lat. Skończyłyśmy

Bardziej szczegółowo

Cukiernia Delicja. Zarządzanie Wartością i Ryzykiem Przedsiębiorstwa GRUPOWA CZĘŚĆ PROJEKTU AUTORZY:

Cukiernia Delicja. Zarządzanie Wartością i Ryzykiem Przedsiębiorstwa GRUPOWA CZĘŚĆ PROJEKTU AUTORZY: Cukiernia Delicja Cukiernia Delicja Zarządzanie Wartością i Ryzykiem Przedsiębiorstwa GRUPOWA CZĘŚĆ PROJEKTU AUTORZY: TOMASZ ROSZKOWSKI MICHAŁ SZCZECIŃSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, wydział

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu STRATGI FINANSOW PRZDSIĘBIORSTWA Nazwa projektu: BIURO RACHUNKOW HOSSA Wydział konomiczny Kierunek Zarządzanie USM Opracowały: Suchodolska Barbara nr indeksu

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy

K. Kasprzyk. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy K. Kasprzyk Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy z wyłączeniem motocykli.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy. A.Bartnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy. Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

SMAKOSZ ElŜbieta Grabowska, Anna Kalemba, Beata Młynek spółka cywilna

SMAKOSZ ElŜbieta Grabowska, Anna Kalemba, Beata Młynek spółka cywilna Grabowska ElŜbieta Nr. Indeksu: Kalemba Anna Nr. Indeksu: Młynek Beata Nr. Indeksu: WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu USM Zarządzanie, Rok II, Semestr III Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sklep odzieżowy ATW Sp. z o.o.

Sklep odzieżowy ATW Sp. z o.o. Sklep odzieżowy ATW Sp. z o.o. Praca indywidualna Część C Część D Sienkowski Tomasz Indeks 119620 Gr 08 ZF (FIR wydział ZiF) III Rok UE Wrocław CZĘŚĆ C Przy analizie scenariuszy opracowano wariant: - najbardziej

Bardziej szczegółowo

1. PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

1. PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Anna Popluć Katarzyna Bartyla Sabina Trojanek Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Kierunek: Zarządzanie USM semestr III, system zaoczny STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW OPOLE WSTĘP Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PYTANIE: P1-ćw P2-ćw P3-ćw

PYTANIE: P1-ćw P2-ćw P3-ćw NAZWISKO i Imię: nazwisko proszę podawad wielkimi drukowanymi literami! nr indeksu: Grupa Administracyjna: email&sms: 2010lato Test zaliczeniowy, zaliczenie ćwiczeń Są 3 pytania. Każde za 16p. (szesnaście

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics K. Kasprzyk J. Szmigielska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

strona: 1 z 14 Wywiad dotyczy przedsiębiorstwa: ... Siedziba przedsiębiorstwa: Kontakt z osobą wypełniającą ankietę Telefon: Adres tradycyjny:

strona: 1 z 14 Wywiad dotyczy przedsiębiorstwa: ... Siedziba przedsiębiorstwa: Kontakt z osobą wypełniającą ankietę Telefon:   Adres tradycyjny: WYWIAD DIAGNOSTYCZNY na temat preferencji przedsiębiorstw w zakresie wrażliwości na ryzyko Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, kluczowych dla zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe. Dr Karolina Daszyńska-Żygadło

Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe. Dr Karolina Daszyńska-Żygadło Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe Dr Karolina Daszyńska-Żygadło Menu na dziś 1. Cele i zadania planowania finansowego 2. Planowanie krótkookresowe ustalenie zapotrzebowania na kapitał

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowania aktywów płynnych (aktywów bieżących) Grzegorz Michalski

Strategie finansowania aktywów płynnych (aktywów bieżących) Grzegorz Michalski Strategie finansowania aktywów płynnych (aktywów bieżących) Grzegorz Michalski Strategie finansowania aktywów płynnych (aktywów bieżących) Agresywna (aggressive): minimalizacji kosztów związanych z finansowaniem

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Monika Świderska Wstęp Planowanie ma na celu osiągnąć przyszły

Bardziej szczegółowo

MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk

MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk MICHAŁ ZATOR 130379 PROJEKT INDYWIDUALNY MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA DR GRZEGORZ MICHALSKI UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa PRACA ZALICZENIOWA GRUPOWA

Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa PRACA ZALICZENIOWA GRUPOWA Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa PRACA ZALICZENIOWA GRUPOWA Grzywaczyk Karolina: nr indeksu -119982 Rajter Joanna: nr indeksu 130173 Wienke Maciek: nr indeksu - 130335 Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

strona: 1 z 14 Wywiad dotyczy przedsiębiorstwa: ... Siedziba przedsiębiorstwa: Kontakt z osobą wypełniającą ankietę Telefon: Adres tradycyjny:

strona: 1 z 14 Wywiad dotyczy przedsiębiorstwa: ... Siedziba przedsiębiorstwa: Kontakt z osobą wypełniającą ankietę Telefon:   Adres tradycyjny: WYWIAD DIAGNOSTYCZNY na temat preferencji przedsiębiorstw w zakresie wrażliwości na ryzyko Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, kluczowych dla zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963 Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Plan wykładu Informacje organizacyjne Prezentacja sylabusa Przyczyny niepowodzenia małego

Bardziej szczegółowo

P. Cieplik. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej

P. Cieplik. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej P. Cieplik Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w okresach 1-5

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w okresach 1-5 ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w okresach 1-5 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 31.10.2017 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie. produkcyjnym

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie. produkcyjnym Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie produkcyjnym dr hab. Grzegorz Michalski tel. 503452860 tel. 791214963 Grzegorz.Michalski@gmail.com Szkolenie z zakresu kapitału pracującego

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE PRZYCHODOW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY : HANDEL HURTOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Słowa kluczowe: prognoza sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa Ewelina Kosior Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej wyroby drewniane. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SOPOT - 24/ r.

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SOPOT - 24/ r. Zaproszenie na szkolenie ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SOPOT - 24/25.02.2016r. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania płynnością finansową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w okresach 1-5

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w okresach 1-5 ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w okresach 1-5 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 25.03.2019 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej B. Ganczuk, B. Szutka, A. Żałobnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej JEL Classification: G00 Słowa kluczowe: metoda

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY Analiza finansowa projektu czy projekt uczniowski różni się od biznesowego? Podstawowe zasady oceny finansowej projektu Dr Agnieszka Iga Bem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Kawiarnia Kofeina. CZĘŚCI A i B. PRACA EGZAMINACYJNA [PE01] Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Kawiarnia Kofeina. CZĘŚCI A i B. PRACA EGZAMINACYJNA [PE01] Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia MSD PRACA EGZAMINACYJNA [PE01] Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa CZĘŚCI A i B Kawiarnia Kofeina Karina

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa

MODEL FINANSOWY W EXCELU. Prognoza finansowa i analiza finansowa MODEL FINANSOWY W EXCELU Prognoza finansowa i analiza finansowa Realizacja 11 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 3 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. 56

Bardziej szczegółowo

NCF = NI + NCE OCF = NOPAT + NCE

NCF = NI + NCE OCF = NOPAT + NCE Zarządzanie środkami pieniężnymi Różnica między NCF, OCF i FCF NCF NI NCE OCF NOPAT NCE FCF NOPAT - ION FCF [A] Pozyskanie nowych klientów bez obniżki ceny. Sprzedaż w sztukach wzrosła o 10% FCF t NOPATt

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic

A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic Krótkoterminowe planowanie finansowe na podstawie przedsiębiorstwa z branży z branży firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA spółki Przykład S.A. ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 Aktualizacja: 25.09.2017 r. Spis treści 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 Wykres 1.1. Razem przychody

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Model finansowy w excelu. QuickCashFlow + Analysis

Model finansowy w excelu. QuickCashFlow + Analysis Model finansowy w excelu QuickCashFlow + Analysis Realizacja +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw '+4 lata realizacji usług dla przedsiębiorców. '+65 zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie Załącznik nr 5 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie Tabele finansowo-ekonomiczne Opis Nazwa tabeli Metryka Inwestycja Amortyzacja Wnetto LUKA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Strona 1 / 10 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 012155348 NIP: PL 1250301625 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 257 ROGOWSKI EXPORT-IMPORT Stanisław Rogowski >> więcej Dane

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

EUROCASH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY 2007 R. KOMORNIKI, 28 wrzesień 2007 r.

EUROCASH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY 2007 R. KOMORNIKI, 28 wrzesień 2007 r. EUROCASH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY R. KOMORNIKI, r. EUROCASH S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU KOMORNIKI, r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej.

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej. ĆWICZENIA 9. [2] Rozdz. 4., [7] Rozdz. 3.2 Ocena w ujęciu statycznym: Pojęcie i znaczenie finansowej, zdolności płatniczej, wypłacalności. Czynniki determinujące płynność finansową. Konsekwencje nad, pogorszenia,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Spółka z o.o. X prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Na dzień r. spółka ta posiadała następujące środki gospodarcze:

Zadanie 3. Spółka z o.o. X prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Na dzień r. spółka ta posiadała następujące środki gospodarcze: Zadanie 1. Która z wymienionych grup zawiera tylko składniki majątku trwałego? a) grunty, należności bieżące, zobowiązania b) budynki, budowle, maszyny, zapasy c) budynki, budowle, kapitał własny d) budynki,

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo