Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces generowania zysków i przepływów pieniężnych Budowanie wartości firmy Rola zarządzania finansami firmy Wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu 1.2. Elementy wartości pieniądza w czasie Wartość przyszła Wartość obecna 2. Podstawy rachunkowości finansowej 2.1. Podstawy księgowości Zakładowy plan kont Zasady księgowania operacji 2.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych Rachunek wyników Bilans Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 2.3. Majątek i źródła jego finansowania Znaczenie ceny emisyjnej akcji Wpływ operacji gospodarczych na aktywa i pasywa Wpływ nowej emisji na pozycję dotychczasowych akcjonariuszy Wpływ niektórych decyzji księgowych na kształt sprawozdań finansowych Zasady aktywowania wydatków Podatek od inwestycji Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Przychody przyszłych okresów Przepływy nie występujące w rachunku wyników 2.4. Rachunkowość bilansowa i rachunkowość podatkowa Od zysku brutto do podstawy opodatkowania Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów na potrzeby podatkowe Przychody wolne od podatku lub opodatkowane inną stopą Odmienne od podatkowych stawki amortyzacyjne 2.5. Wycena aktywów i pasywów 3. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych 3.1. Szacowanie niezbędnych nakładów Zasada ignorowania kosztów już poniesionych 3.2. Analiza opłacalności projektu Okres zwrotu Zdyskontowany okres zwrotu Optymalny punkt krytyczny Księgowa stopa zwrotu Wartość bieżąca netto(npv) Zmodyfikowana wartość bieżąca netto Uwzględnienie kształtu krzywej rentowności Wskaźnik rentowności Zmodyfikowany wskaźnik rentowności Inne typy wskaźnika rentowności Wewnętrzna stopa zwrotu Stopa przecięcia i przepływy różnicowe wewnętrznej stopy zwrotu Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu Porównanie wewnętrznej stopy zwrotu i wskaźnika rentowności kryteriów oceny projektów 1

2 3.3. Porównywanie projektów o różnym czasie trwania Powtarzanie projektów Metoda ekwiwalentnego przepływu rocznego Metoda nieskończonej powtarzalności 3.4. Racjonowanie kapitału Zasady wyboru projektów w warunkach ograniczonego budżetu inwestycyjnego Model programowania liniowego 3.5. Szacowanie przepływów Zasady szacowania przepływów Szacowanie przepływów inwestycyjnych Obliczanie amortyzacji od oszacowanych nakładów inwestycyjnych Obliczanie szacunkowego rachunku wyników Oszacowanie innych przepływów Obliczenie łącznych przepływów gotówkowych 3.6. Szacowanie stopy dyskontowej Składniki stopy dyskontowej Szacowanie kosztu kapitału obcego Średni ważony koszt kapitału Korekta średniego ważonego kosztu kapitału 3.7. Inne wersje wartości bieżącej netto Wartość bieżąca netto dla właścicieli Skorygowana wartość bieżąca netto Porównanie różnych wersji NPV 3.8. Analiza końcowa projektu Analiza typu Co, jeśli...? Analiza wrażliwości Wewnętrzne interakcje Analiza progu rentowności 3.9. Optymalny budżet inwestycyjny Zasady konstruowania budżetu inwestycyjnego Krzywa podaży kapitału obcego Krzywa popytu na kapitał w firmie Krzywa podaży kapitału całkowitego Ustalenie optymalnego budżetu inwestycyjnego 3.10.Uwzględnienie podatku od towarów i usług Powody nieuwzględnienia podatku VAT Sposób uwzględnienia VAT w analizie projektu 3.11.Szczególne projekty inwestycyjne Wymiana maszyny Kupno budynku Załącznik: Alternatywna metoda korekty kosztu kapitału 4. Źródła finansowania 4.1. Emisja akcji 4.2. Emisja obligacji Podział obligacji 4.3. Zaciągnięcie kredytu bankowego Podział kredytów Porównanie obligacji i kredytu bankowego 4.4. Emisja papierów komercyjnych 2

3 Przykładowe przepływy programu emisji bonów Porównanie bonów z kredytem bankowym 4.5. Obrót papierami wartościowymi Obrót niepubliczny Obrót publiczny Notowanie na giełdzie papierów wartościowych Notowanie na wtórnym pozagiełdowym rynku CTO Inne formy regulowanego obrotu wtórnego Załącznik 1. Sekurytyzacja sekurytyzacji Sekurytyzacja w polskim wydaniu Załącznik 2. Analiza i wycena obligacji zamiennych obligacji zamiennych Rentowność obligacji zwykłych Proces zamiany na akcje obligacji zamiennych Dodatkowe aspekty wyceny 5. Długoterminowe decyzje finansowe 5.1. Analiza kosztu kapitału Źródła kosztu kapitału Koszt kapitałów własnych Koszt kredytu bankowego Koszt kredytu kupieckiego (handlowego) Koszt obligacji Średni ważony koszt kapitału 5.2. Optymalizacja struktury kapitału Model Modiglianiego-Millera Koszt kapitałów własnych modelu MM a model CAPM Model Millera Model Millesa-Ezzella 5.3. Teorie i polityki dotyczące dywidend Teoria nieważności dywidend Modiglianiego-Millera Teoria Gordona-Lintnera Teoria klienteli Teoria sygnałów Polityka rezydualna 5.4. Umorzenie akcji umorzenia akcji Prawne aspekty umorzenia akcji i zalety z punktu widzenia akcjonariuszy i zalety z punktu widzenia spółki Aspekty podatkowe 5.5. Dźwignia finansowa dźwigni finansowej Kształtowanie dźwigni finansowej 5.6. Dźwignia operacyjna dźwigni operacyjnej Kształtowanie dźwigni operacyjnej 5.7. Dźwignia całkowita dźwigni całkowitej Pomiar poziomu dźwigni całkowitej 5.8. Leasing czy kredyt 3

4 6. Planowanie i modelowanie finansowe 6.1. Planowanie finansowe Metoda procentu od sprzedaży Metoda stałych zależności Metoda procentu od inflacji 6.2. Modelowanie finansowe Ogólne zasady sporządzania modelu finansowego Procedura sporządzania modelu 7. Bieżące decyzje finansowe 7.1. Zarządzanie zapasami Mechanizm zarządzania zapasami Model finansowy zarządzania zapasami Potencjalne problemy Korekty modelu 7.2. Zarządzanie gotówką Model Baumola praktyczne modelu Baumola Model Millera-Orra Problemy praktyczne w modelu Millera-Orra Model Stone a 7.3. Zarządzanie należnościami Model finansowy 7.4. Rezerwa bankowa (fundusz gwarancyjny) 8. Analiza wskaźnikowa 8.1. Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności szybkiej Zmodyfikowany wskaźnik płynności szybkiej Wskaźnik płynności gotówkowej 8.2. Wskaźniki struktury pasywów i aktywów Wskaźnik łącznego zadłużenia Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Wskaźnik relacji zobowiązań długoterminowych do ogółu zobowiązań Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych majątkiem trwałym Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym Udział majątku trwałego Udział majątku obrotowego 8.3. Wskaźniki aktywności i sprawności działania Wskaźnik rotacji aktywów Wskaźnik rotacji majątku trwałego Wskaźnik rotacji majątku obrotowego Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Czas spływu należności w dniach 8.4. Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności sprzedaży Wskaźniki rentowności majątku Wskaźniki rentowności majątku trwałego Wskaźniki rentowności majątku obrotowego Wskaźniki rentowności kapitału własnego Zmodyfikowany wskaźnik rentowności kapitału własnego 8.5. Studium przypadku Rok 1996 Rok 1997 Rok

5 9. Wycena firmy 9.1. Wartość księgowa Skorygowana wartość księgowa 9.2. Wartość aktywów netto 9.3. Wartość likwidacyjna Model Wilcoxa-Gamblera Szczegółowy model likwidacyjny 9.4. Wartość odtworzeniowa 9.5. Wartość giełdowa Potencjalne problemy Sposób obliczania 9.6. Wartość bieżąca przyszłych przepływów Konstrukcja Zdefiniowanie przepływów Skorygowane przepływy Szacowanie przepływów Szacowanie stopy dyskontowej 9.7. Zasada 1 Zasada 2 Zasada 3 Załącznik: Wpływ horyzontu wyceny na wartość firmy po podjęciu projektu inwestycyjnego 10. Tematy specjalne Przejęcie firmy Powody połączeń i przejęć Rodzaje fuzji i przejęć Czynności formalnoprawne Restrukturyzacja przejętej firmy Zamknięcie inwestycji Kwestie podatkowe Studium przypadku Wymiana obligacji wymiany obligacji Specyfika finansów firmy leasingowej Majątek obcy w aktywach Księgowanie należności leasingowych Źródła finansowania Cykliczność wyniku finansowego Strategia kształtowania wyniku finansowego i struktury bilansu Typowy bilans i rachunek wyników firmy leasingowej Uwagi końcowe Analiza opłacalności sekurytyzacji aktywów Literatura 5

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963 Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Chorzów WPŁYW POLITYKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ Dr Marek Panfil Senior Consultant, SEENDICO Instytut Zarządzania Wartością, SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej Agenda

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo